BIP
e-urząd
Wykaz skrótów
Rada Miejska
Rada Powiatu
Burmistrz
Urząd Miejski
Praca
Prawo Lokalne
Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dzienniki urzędowe
Finanse i mienie
Zamówienia publiczne
Konkursy
Oświadczenia majątkowe
Biuro Obsługi Mieszkańca
Ogłoszenia informacje i wykazy
Organizacje pozarządowe
Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych
Małe dotacje
Rejestr zmian
Wyszukiwarka
Obsługa Biuletynu
Wybory
ePUAP

otwarte_konkursy_ofert > Otwarte konkursy ofert w 2015 rokuZarządzenie Nr RKA.0050.31.2015 z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku [obrazek]
Zarządzenie Nr RAG.0050.1.2015 z dnia 2 stycznia 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku[obrazek]

Formularz oferty[obrazek]
Ramowy wzór umowy
[obrazek]
Formularz sprawozdania
[obrazek]