BIP
e-urząd
Wykaz skrótów
Rada Miejska
Rada Powiatu
Burmistrz
Urząd Miejski
Praca
Prawo Lokalne
Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dzienniki urzędowe
Finanse i mienie
Zamówienia publiczne
Konkursy
Oświadczenia majątkowe
Biuro Obsługi Mieszkańca
Procedury załatwiania spraw
Petycje
Ogłoszenia informacje i wykazy
Organizacje pozarządowe
Rejestr zmian
Wyszukiwarka
Obsługa Biuletynu
Wybory
ePUAP

biuro_procedury_zalatwiania_spraw > FORMULARZE PODATKOWEFORMULARZE DO POBRANIA [obrazek]:
1. dla osób fizycznych:
Informacja na podatek od nieruchomości IN-1
Załącznik – Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości ZN-1
Informacja na podatek rolny IR-1 
Załącznik – Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym ZR-1
Informacja na podatek leśny IL-1 
Załącznik – Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym ZL-1

2. dla osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej:
Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 
Załącznik – Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości ZN-1
Deklaracja na podatek rolny DR-1
Załącznik – Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym ZR-1
Deklaracja na podatek leśny DL-1 
Załącznik – Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym ZL-1

3. dla podatników podatku od środków transportowych:
Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 
Załącznik do deklaracji DT-1 DT-1/A

4. dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych:
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (doc)

osoba odpowiedzialna za wytworzenie informacji: Małgorzata Kępa