BIP
e-urząd
Wykaz skrótów
Rada Miejska
Skład Rady
Komisje
Sesje Rady
Dyżury Radnych
Rady Osiedlowe i Sołeckie
Młodzieżowa Rada Gminy
Rada Powiatu
Burmistrz
Urząd Miejski
Praca
Prawo Lokalne
Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dzienniki urzędowe
Finanse i mienie
Zamówienia publiczne
Konkursy
Oświadczenia majątkowe
Biuro Obsługi Mieszkańca
Ogłoszenia informacje i wykazy
Organizacje pozarządowe
Rejestr zmian
Wyszukiwarka
Obsługa Biuletynu
Wybory
ePUAP

rada_sklad_rady > IV Kadencja (2002-2006) - Skład Rady Miejskiej w ŁomiankachSkład Rady Miejskiej w Łomiankach
IV kadencji (2002-2006)

 1. Domańska Katarzyna
 2. Ekielski Adam
 3. Iwaszko Piotr
 4. Kijewska Halina
 5. Maciaszek Józef
 6. Mazan Andrzej Zenon - Przewodniczący Rady Miejskiej
 7. Parzyszek Maria Teresa
 8. Pszczółkowski Wiesław
 9. Rozmarynowski Lechosław Kazimierz
 10. Sidorzak Ewa Janina
 11. Sikorski Bogumił Andrzej
 12. Staniak Henryk
 13. Sternicki Wojciech Józef
 14. Wawer Krzysztof Marek - wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
 15. Zielski Marek Jarosław