BIP
e-urząd
Wykaz skrótów
Rada Miejska
Rada Powiatu
Burmistrz
Urząd Miejski
Praca
Prawo Lokalne
Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dzienniki urzędowe
Finanse i mienie
Zamówienia publiczne
Konkursy
Oświadczenia majątkowe
Biuro Obsługi Mieszkańca
Procedury załatwiania spraw
Petycje
Ogłoszenia informacje i wykazy
Organizacje pozarządowe
Rejestr zmian
Wyszukiwarka
Obsługa Biuletynu
Wybory
ePUAP

biuro_procedury_zalatwiania_spraw > GODZINY PRACY URZĘDU, ADRESY, TELEFONYUrząd Miejski w Łomiankach
ul. Warszawska 115
(22) 768 63 24; fax (22) 768 63 02
www.lomianki.pl
e-mail: umig@lomianki.plInformujemy,

że dnia  18 grudnia 2018 r. Urząd Miejski w Łomiankach

będzie czynny w godzinach 8.00-15.00.Godziny przyjęć interesantów:
  • Referat Gospodarki Przestrzennej, ul. Warszawska 71
poniedziałek od godz. 12.00 do godz.18.00
pozostałe dni od godz. 12.00 do godz.16.00
  • Pozostałe referaty w godzinach pracy urzędu
Poniedziałek i czwartek 10.00 - 18.00,
pozostałe dni 8.00 - 16.00


  • Biuro Obsługi Mieszkańców, ul. Warszawska 115
Poniedziałek i czwartek 10.00 - 18.00,
pozostałe dni 8.00 - 16.00


Szanowni Państwo!
Informujemy, że od 1 sierpnia 2011 r. obsługę kasową Urzędu Miejskiego w Łomiankach oraz jednostek organizacyjnych Gminy Łomianki prowadzi Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach przy ul. Szpitalnej 8.


Wnioski o wydanie dowodu osobistego przyjmowane są:
Poniedziałek od godz. 10.00 do godz. 17.30
Wtorek-Piątek od godz. 8.00 do godz. 15.30


ul. Warszawska 115
(22) 768 63 00 fax (22) 768 63 02


Biuro Obsługi Mieszkańca768-63-24
Sekretariat Burmistrza768-63-01
Sekretariat Zastępcy Burmistrza
Skarbnik
768-63-01
768-63-01
Sekretarz768-63-01
Wydział Administracyjno-Organizacyjny
768-63-28
Referat Spraw Obywatelskich768-63-10, 768-63-32
Referat Kadr i Administracji
768-62-17, 768-63-25
Referat Gospodarczy
768-62-07, 768-62-50
Referat Prawny768-63-17
Wydział Finansowy

Referat Rozliczeń Finansowych Budżetu768-63-26, 768-63-15, 768-63-29
Referat Podatków i Opłat Lokalnych
768-63-45
Urząd Stanu Cywilnego768-63-22ul. Warszawska 71

Wydział Inwestycji
768-63-21
Referat Inwestycji i Integracji Europejskiej
768-62-30, 768-62-32
Referat Geodezji768-62-06
Referat Zamówień Publicznych
768-62-09
Kancelaria Tajna768-62-02
Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego768-62-02, 751-35-03
Wydział Ochrony Środowiska
768-62-08
Referat Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska768-62-24, 768-62-25
Wydział Ładu Przestrzennego

Referat Gospodarki Przestrzennej768-62-33, 768-62-34
Pełnomocnik Burmistrza ds. ochrony informacji niejawnych768-63-05


ul. Staszica 2 (budynek ICDS - wejście od boiska)

Wydział Promocji768-62-21

Referat Promocji768-62-18, 768-62-03, 768-62-15


Wydział Oświaty768-62-41

Referat Oświaty
768-62-19, 768-62-11, 768-62-12, 768 62 42
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej768-62-10
Filia Wydziału Komunikacji i Transportu
Starostwa Warszawskiego Zachodniego
Łomianki, ul. Staszica 2 (budynek ICDS - wejście od boiska)


poniedziałek od 10.00 do 18.00- rejestracja pojazdów do 17.30

wtorek - piątek od 8.00 do 16.00- rejestracja pojazdów do 15.30

Prawa jazdytel., fax: 751-16-55
Rejestracja pojazdów751-18-55


Stosownie do postanowień ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się ( Dz. U. Nr 209, poz. 1243) od 1 kwietnia  br. w Urzędzie Miejskim w Łomiankach istnieje możliwość korzystania z usług tłumacza języka migowego w celu usprawnienia procesu komunikacji podczas załatwiania spraw  w urzędzie. Zgodnie z art. 12 ust. 1 ww. ustawy osoba uprawniona zobowiązana jest zgłosić chęć korzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody  komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy  z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016).  Obecnie korzystamy z usług tłumaczy zewnętrznych. Zgłoszeń należy dokonywać w Biurze Obsługi Mieszkańca w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 115 bądź telefonicznie (przez osoby trzecie) pod numerem telefonu 0-22 768 63 24.osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji:administrator
osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji do BIP:Joanna Wesołowska
data wytworzenia dokumentu:2009-08-13
data udostępnienia dokumentu:2009-08-13
ostatnia zmiana dokumentu: 2018-12-12   Przez: Agnieszka Bieniek