BIP
Wykaz skrótów
Rada Miejska
Rada Powiatu
Burmistrz
Urząd Miejski
Struktura Urzędu
Jednostki podległe
Kontrola i audyt
Rejestry i ewidencje
Konsultacje społeczne
Praca
Prawo Lokalne
Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dzienniki urzędowe
Finanse i mienie
Zamówienia publiczne
Konkursy
Oświadczenia majątkowe
Biuro Obsługi Mieszkańca
Ogłoszenia informacje i wykazy
Organizacje pozarządowe
Rejestr zmian
Wyszukiwarka
Obsługa Biuletynu
Wybory
ePUAP
Zgromadzenia Publiczne

urzad_struktura_urzedu > Regulamin organizacyjny Urzędu  2019


2018
2017


2016
Zarządzenie Nr RKA.0050.202.2016 z dnia 30 grudnia 2016 w sprawie wprowadzenia do stosowania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Łomiankach [obrazek]

Zarządzenie Nr RKA.0050.110.2016 z dnia 10 sierpnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Łomiankach[obrazek]
2015
Zarządzenie nr RKA.0050.131.2015 z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Łomiankach [obrazek]
Zarządzenie Nr RKA.0050.114.2015 z dnia 29 lipca 2015 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Łomiankach[obrazek]

Zarządzenie nr RKA.0050.39.2015 z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Łomiankach [obrazek]
Zarządzenie Nr RAG.0050.9.2015 z dnia 16 stycznia 2015 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Łomiankach[obrazek]
2014
Zarządzenie nr RAG.0050.17.2014 z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Łomiankach[obrazek]
2013
Zarządzenie nr RAG.0050.111.2013 z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Łomiankach[obrazek]

Zarządzenie nr RAG.0050.101.2013 z dnia 9 września 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Łomiankach[obrazek]

Zarządzenie nr RAG.0050.97.2013 z dnia 2 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Łomiankach[obrazek]

Zarządzenie nr RAG.0050.20.2013 z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Łomiankach

2011

Zarządzenie nr RAG.0050.185.2011 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Łomiankach
[obrazek]
Zarządzenie nr RAG.0050.86.2011 z dnia 1 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Łomiankach[obrazek]

Zarządzenie nr RAG.0050.47.2011 z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Łomiankach[obrazek]