BIP
e-urząd
Wykaz skrótów
Rada Miejska
Rada Powiatu
Burmistrz
Urząd Miejski
Praca
Prawo Lokalne
Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dzienniki urzędowe
Finanse i mienie
Zamówienia publiczne
Konkursy
Oświadczenia majątkowe
Biuro Obsługi Mieszkańca
Ogłoszenia informacje i wykazy
Organizacje pozarządowe
Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych
Małe dotacje
Rejestr zmian
Wyszukiwarka
Obsługa Biuletynu
Wybory
ePUAP

otwarte_konkursy_ofert > Otwarte konkursy ofert w 2011 rokuSprawozdanie z realizacji Programu i zasad współpracy w 2011 roku Gminy Łomianki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Data udostępnienia wiadomości: 26.04.2012
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie wiadomości: Tomasz Dąbrowski


Zarządzenie burmistrza z dn. 11 kwietnia 2011 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku

Data udostępnienia wiadomości: 11.04.2012
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie wiadomości: Tomasz DąbrowskiOsoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji na BIP: Agnieszka Grzybowska