BIP
e-urząd
Wykaz skrótów
Rada Miejska
Rada Powiatu
Burmistrz
Urząd Miejski
Praca
Prawo Lokalne
Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dzienniki urzędowe
Finanse i mienie
Zamówienia publiczne
Konkursy
Oświadczenia majątkowe
Biuro Obsługi Mieszkańca
Ogłoszenia informacje i wykazy
Organizacje pozarządowe
Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych
Małe dotacje
Rejestr zmian
Wyszukiwarka
Obsługa Biuletynu
Wybory
ePUAP

otwarte_konkursy_ofert > Otwarte konkursy ofert w 2013 rokuZarządzenie Nr RAG.0050.72.2013 z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadania publicznego polegającego na prowadzeniu placówki wsparcia dziennego dla dzieci z terenu Gminy Łomianki w formie opiekuńczej[obrazek]ZAPROSZENIE do wskazania osób do składu komisji konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert na realizację w 2013 roku zadania publicznego polegającego na prowadzeniu placówki wsparcia dziennego dla dzieci z terenu Gminy Łomianki w formie opiekuńczej[obrazek]Zarządzenie Nr RAG.0050.60.2013 z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadania publicznego polegającego na prowadzeniu placówki wsparcia dziennego dla dzieci z terenu Gminy Łomianki w formie opiekuńczej[obrazek]

-----------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie Nr RAG.0050.41.2013 z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych działań profilaktycznych zapobiegających wykluczeniu społecznemu oraz sprzyjających integracji i zwiększeniu udziału osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, promocji zdrowego stylu życia, wspierania rehabilitacji i fizykoterapii w 2013 roku[obrazek]


ZAPROSZENIE do wskazania osób do składu komisji konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych działań profilaktycznych zapobiegających wykluczeniu społecznemu oraz sprzyjających integracji i zwiększeniu udziału osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, promocji zdrowego stylu życia, wspierania rehabilitacji i fizykoterapii w 2013 roku[obrazek]


Zarządzenie Nr RAG.0050.27.2013 z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych działań profilaktycznych zapobiegających wykluczeniu społecznemu oraz sprzyjających integracji i zwiększeniu udziału osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, promocji zdrowego stylu życia, wspierania rehabilitacji i fizykoterapii w 2013 roku[obrazek]

-----------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie Nr RAG.0050.14.2013 z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku[obrazek]

ZAPROSZENIE do wskazania osób do składu komisji konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert na realizację zadań publicznych przez Gminę Łomianki w 2013 roku[obrazek]

Zarządzenie Nr RAG.0050.2.2012 z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku[obrazek]
-----------------------------------------------------------------------------

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania[obrazek]


Formularz oferty[obrazek]

 

Załącznik nr 1 do ogłoszenia[obrazek]

Załącznik nr 2 do ogłoszenia[obrazek]

Załącznik nr 3 do ogłoszenia[obrazek]

Załącznik nr 4 do ogłoszenia[obrazek]

 

Ramowy wzór umowy[obrazek]

Formularz sprawozdania[obrazek]