BIP
e-urząd
Wykaz skrótów
Rada Miejska
Rada Powiatu
Burmistrz
Urząd Miejski
Praca
Prawo Lokalne
Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dzienniki urzędowe
Finanse i mienie
Zamówienia publiczne
Konkursy
Oświadczenia majątkowe
Biuro Obsługi Mieszkańca
Ogłoszenia informacje i wykazy
Organizacje pozarządowe
Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych
Małe dotacje
Rejestr zmian
Wyszukiwarka
Obsługa Biuletynu
Wybory
ePUAP

otwarte_konkursy_ofert > Otwarte konkursy ofert w 2014 rokuZarządzenie Nr RAG.0050.106.2014 z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym w 2014 roku[obrazek]


Zarządzenie Nr RAG.0050.105.2014 z dnia 4 sierpnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym w 2014 roku[obrazek]

Zaproszenie do wskazania członków komisji konkursowej[obrazek]


Zarządzenie Nr RAG.0050.93.2014 Burmistrza Łomianek z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym w 2014 roku[obrazek]

Formularz oferty[obrazek]

Ramowy wzór umowy[obrazek]
Formularz sprawozdania[obrazek]


===================================================================
Zarządzenie Nr RAG.0050.19.2014 z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku[obrazek]


Zarządzenie Nr RAG.0050.153.2013 Burmistrza Łomianek z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku[obrazek]

Formularz oferty[obrazek]

Ramowy wzór umowy[obrazek]

Formularz sprawozdania[obrazek]