BIP
Wykaz skrótów
Rada Miejska
Rada Powiatu
Burmistrz
Urząd Miejski
Praca
Prawo Lokalne
Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dzienniki urzędowe
Finanse i mienie
Zamówienia publiczne
Konkursy
Oświadczenia majątkowe
Biuro Obsługi Mieszkańca
Procedury załatwiania spraw
Petycje
Ogłoszenia informacje i wykazy
Organizacje pozarządowe
Rejestr zmian
Wyszukiwarka
Obsługa Biuletynu
Wybory
ePUAP

biuro_procedury_zalatwiania_spraw > WNIOSKI, FORMULARZE, KARTY, ZGŁOSZENIAWnioski - oświaty


Formularze - Referat Spraw Obywatelskich


Wnioski - administracyjno-gospodarczy
 

Wnioski - gospodarki odpadami i ochrony środowiska


Wnioski - inwestycji


Wnioski - ewidencji działalności gospodarczej


Wnioski - gospodarki przestrzennej

 Wnioski - geodezji i gospodarki nieruchomościami

Wnioski - Urzędu Stanu Cywilnego