BIP
Wykaz skrótów
Rada Miejska
Skład Rady
Komisje
Sesje Rady
Dyżury Radnych
Rady Osiedlowe i Sołeckie
Młodzieżowa Rada Gminy
Rada Powiatu
Burmistrz
Urząd Miejski
Praca
Prawo Lokalne
Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dzienniki urzędowe
Finanse i mienie
Zamówienia publiczne
Konkursy
Oświadczenia majątkowe
Biuro Obsługi Mieszkańca
Ogłoszenia informacje i wykazy
Organizacje pozarządowe
Rejestr zmian
Wyszukiwarka
Obsługa Biuletynu
Wybory
ePUAP
Zgromadzenia Publiczne

rada_dyzury_radnych

W dniu 15 kwietnia 2019  zamiast radnego Mateusza Krogulca będzie miał dyżur radny Marcin EtienneDyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej w dniu 7 maja 2019 r. został odwołany. Dyżur odbędzie się 14 maja 2019 r. w Integracyjnym Centrum Dydaktyczno Sportowym przy ul. Staszica 2 w godz. 16.00 – 17.00

Dyżur Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej Marii Pszczółkowskiej w dniu 7 maja 2019 r. został odwołany. Dyżur odbędzie się 14 maja 2019 r. w Integracyjnym Centrum Dydaktyczno Sportowym przy ul. Staszica 2 w godz. 17.00 – 18.00.