BIP
Wykaz skrótów
Rada Miejska
Skład Rady
Komisje
Sesje Rady
Dyżury Radnych
Rady Osiedlowe i Sołeckie
Młodzieżowa Rada Gminy
Rada Powiatu
Burmistrz
Urząd Miejski
Praca
Prawo Lokalne
Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dzienniki urzędowe
Finanse i mienie
Zamówienia publiczne
Konkursy
Oświadczenia majątkowe
Biuro Obsługi Mieszkańca
Ogłoszenia informacje i wykazy
Organizacje pozarządowe
Rejestr zmian
Wyszukiwarka
Obsługa Biuletynu
Wybory
ePUAP
Zgromadzenia Publiczne

rada_rady_osiedlowe_i_soleckieRady Sołeckie

Dziekanów Bajkowy kadencja od 19.02.2019 r.

Monika Wenda - sołtys

ul. Jana Brzechwy 23; tel. 509-868-225; e-mail: monika.wenda7@gmail.com

Członkowie Rady Sołeckiej:

 • Tomasz Gąsiorowski
  e-mail: tomasz.gasiorowski@yahoo.pl
 • Agnieszka Krakowiak
  tel. 606-396-404; e-mail: akrakowiak@tlen.pl
 • Anna Sikora-Czabanowska
  e-mail: anna.sikora@weebsar.pl

Obszarem sołectwa Dziekanów Bajkowy jest obszar 80,3 ha ograniczony:
- od zachodu i północy granicą sołectwa Dziekanów Polski wzdłuż linii równoległej do ulicy Mikołajczyka oraz ulicami: Rolnicza i Przy Jeziorze,
- od wschodu granicą sołectwa Kiełpin wzdłuż linii równoległej do ulicy Wiklinowej,
 - od południa granicą sołectwa Dziekanów Leśny wzdłuż ulicy Kolejowej. 
Liczba  ludności: 1016 (stan na dzień 31.12.2018)

Dziekanów Leśny
 kadencja od 19.02.2019 r.
Jarosław Suski - sołtys
ul. Asnyka 30, 502-072, 089, e-mail: jaroslawsuski2@wp.p

Członkowie Rady Sołeckiej:

 • Ewa Pacholak
  ul. Pogodna 1, tel. 601-708-207
 • Agnieszka Swatowska
  ul. M. Konopnickiej 18, tel. 502-318-601, e-mail: aga356@vp.pl
 • Zbigniew Mucha
  ul. Niska 1, tel. 604-489-047, e-mail: muszek242@gmail.com

Obszarem sołectwa Dziekanów Leśny jest obszar 339 ha ograniczony:
- od zachodu granicą sołectwa Sadowa wzdłuż drogi gruntowej stanowiącej przedłużenie ulicy Wędkarskiej i duktem leśnym w Kampinoskim Parku Narodowym,
- od północy granicami sołectw: Dziekanów Polski, Dziekanów Bajkowy i Kiełpin wzdłuż ulicy Kolejowej,
- od wschodu granicą osiedla Dąbrowa Zachodnia wzdłuż ulicy Lutza i przez tereny Kampinoskiego Parku Narodowego
- od południa granicą gminy Izabelin biegnącą przez Kampinoski Park Narodowy. 
Liczba  ludności: 1587 (stan na dzień 31.12.2018)

Dziekanów Nowy
 kadencja od 20.02.2019 r.
Krystyna Salwowska - sołtys 
ul. Poziomkowa 26, tel. 502-994-871, e-mail: krystyna.salwowska@interia.pl

Członkowie Rady Sołeckiej:

 • Jan Nowicki
  ul. Kolejowa 412, tel. 602-234-037
 • Wojciech Zieliński
  ul. Rolnicza 481, tel. 503-731-005, e-mail: zwojtek1@wp.pl
 • Zbigniew Wojcieski
  ul. Poziomkowa 6, tel. 669-828-750


Obszarem sołectwa Dziekanów Nowy jest obszar 255,02 ha ograniczony:
- od południa granicą sołectwa Sadowa wzdłuż drogi gruntowej bez nazwy i wzdłuż linii stanowiącej przedłużenie ulicy Środkowej oraz granicą gminy Czosnów wzdłuż ulicy Kolejowej,
- od zachodu granicą gminy Czosnów przez tereny rolne od ulicy Kolejowej do nurtu rzeki Wisła,
- od północy granicą gminy Jabłonna wzdłuż nurtu rzeki Wisła,- od wschodu granicą sołectwa Dziekanów Polski wzdłuż ulicy Turystycznej i jej przedłużeniem w kierunku rzeki Wisła. 
Liczba  ludności:  437 (stan na dzień 31.12.2018)

Dziekanów Polski
 kadencja od 20.02.2019 r.
Henryk Zieliński - sołtys
ul. Rolnicza 329, tel. 503-529-351

Członkowie Rady Sołeckiej:

 • Tomasz Klepacki
  ul. Rolnicza 360A, tel. 538-359-125, e-mail: tomekxklepacki@gmail.com
 • Katarzyna Dzierżak-Sopińska
  ul. Rolnicza 340A, tel. 501-983-380, e-mail: k.dzierzaksopinska@gmail.com
 • Ilona Pawluk
  ul. Wędkarska 8, tel. 601-912-522, e-mail: ilonkajgd@gmail.com

Obszarem sołectwa Dziekanów Polski jest obszar ograniczony:
- od południa granicami sołectw: Sadowa i Dziekanów Leśny wzdłuż ulicy Kolejowej,
-od zachodu granicą sołectwa Dziekanów Nowy wzdłuż linii równoległej do ulicy Turystycznej i jej przedłużeniem w kierunku rzeki Wisła,
- od północy granicą gminy Jabłonna wzdłuż nurtu rzeki Wisła,
-od wschodu granicą sołectwa Kępa Kiełpińska od nurtu rzeki Wisła do wału przeciwpowodziowego i wzdłuż linii równoległej do ulicy Błotnej,dalej granicą sołectwa Dziekanów Bajkowy wzdłuż ulic: Przy Jeziorze i Rolnicza i dalej wzdłuż linii równoległej do ulicy Mikołajczyka w kierunku ulicy Kolejowej. 
Liczba  ludności:  726 (stan na dzień 31.12.2018)

Kiełpin
 kadencja od 19.02.2019 r.
Paweł Stasiak - sołtys
ul. F. Chopina 202c/2, tel. 793-431-980, e-mail: stasiakpawel@o2.pl

Członkowie Rady Sołeckiej:
 • Eliza Gossa
  ul. Rolnicza 185E, tel. 518-552-560, e-mail: eliza.gossa@investcover.pl
 • Marcin Grygułło
  ul. Rolnicza 203, tel. 600-788-858, grygullo@gmail.com
 • Janina Płatek
  ul. Cienista 47, tel. 791-408-766, e-mail: ninka09@onet.pl


Obszarem sołectwa Kiełpin jest obszar 297,4 ha ograniczony:
-od zachodu granicą sołectwa Dziekanów Leśny wzdłuż ulicy Kolejowej i dalej granicą sołectwa Dziekanów Bajkowy wzdłuż ulicy Wiklinowej i dalej wzdłuż linii równoległej do ulicy Wiklinowej, do ulicy Sienkiewicza do ulicy Rolniczej, i dalej przez tereny rolne do rowu melioracyjnego,
- od północy granicą sołectwa Kępa Kiełpińska wzdłuż rowu melioracyjnego i Jeziora Kiełpińskiego,
-od wschodu granicą sołectwa Łomianki Dolne wzdłuż ulicy Armii Poznań do granicy miasta Łomianki i dalej granicą miasta Łomianki do ulicy Kolejowej. 
Liczba  ludności:  1780 (stan na dzień 31.12.2018)

Kępa Kiełpińska
  kadencja od 12.03.2019 r.
Krzysztof Skarbek - sołtys
ul. 6-go Pułku Piechoty 2, tel. 22 751-11-00, 600-048-587

Członkowie Rady Sołeckiej:

 • Michał Grygielski
  ul. 6-go Pułku Piechoty 3, tel. 602-579-468, e-mail: michalgrygielski@gmail.com 
 • Kamila Kamińska
  ul. 6-go Pułku Piechoty 15, tel. 604-950-200, e-mail: info@kamilakaminska.com
 • Grażyna Wekier
  ul. 6-go Pułku Piechoty 11a, tel. 691-916-735, e-mail: grazyna.wekier@gmail.com

Obszarem sołectwa Kępa Kiełpińska jest obszar 282,5 ha ograniczony:
- od zachodu granicą sołectwa Dziekanów Polski biegnącą przez tereny rolne od rowu melioracyjnego do nurtu rzeki Wisła,
- od północy granicą gminy Jabłonna wzdłuż nurtu rzeki Wisła,
-od wschodu granicą sołectwa Łomianki Dolne biegnącą od nurtu rzeki Wisła do wału przeciwpowodziowego i przez tereny rolne wzdłuż granicy ogródków działkowych i dalej wzdłuż ulic Brzegowa i Armii Poznań do rowu melioracyjnego,
- od południa granicą sołectwa Kiełpin wzdłuż rowu melioracyjnego i Jeziora Kiełpińskiego.
Liczba  ludności: 83 (stan na dzień 31.12.2018)


Łomianki Chopina kadencja od 21.02.2019 r.
Marcin Kwasiborski - sołtys

ul. Paderewskiego 25, tel. 501-100-340, e-mail: soltys.kwasiborski@vp.pl

Członkowie Rady Sołeckiej:

 • Wojciech Kucia
  ul. Kościelna Droga 4F, e-mail: wojtek.kucia@gmail.com
 • Katarzyna Rojecka
  ul. Kościelna Droga 117G, e-mail: kasiaku@gmail.com
 • Agnieszka Wichniewicz-Lewandowska
  Al. Chopina 26K, tel. 605-099-489, e-mail: agawlewandowska@gmail.com


Obszarem sołectwa Łomianki Chopina jest obszar  148,1 ha ograniczony:
- od zachodu granicą sołectwa Kiełpin wzdłuż ulicy Armii Poznań,
- od północy granicą sołectwa Łomianki Dolne wzdłuż rowu melioracyjnego i Jeziora Wiejskiego,
- od wschodu granicą osiedla Łomianki Pawłowo wzdłuż ulicy Wiślanej,
- od południa granicą osiedli: Łomianki Stare, Łomianki Trylogia i Łomianki Powstańców wzdłuż granicy miasta Łomianki.
Liczba  ludności:  1552 (stan na dzień 31.12.2018)


Łomianki Dolne
 kadencja od 21.02.2019 r.

Ewa Krzyżowska - sołtys

ul. Łużycka 12A, tel. 668-247-451, e-mail: ewa@bendiks.pl

Członkowie Rady Sołeckiej:

 • Andrzej Mikołajczyk 
  ul. Brzegowa 14, 608-485-640, e-mail: am131@wp.pl
 • Ewa Radowska-Piwiszkis
  ul. Łużycka 9/11, tel. 603-936-323, e-mail: e.radowska-piwiszkis@wp.pl
 • Anna Zwoniarska
  ul. Łużycka 14, tel. 501-189-177, e-mail: k_zwoniarska@interia.pl

Obszarem sołectwa Łomianki Dolne jest obszar 422 ha ograniczony:
-od północnego-zachodu granicą sołectwa Kiełpin wzdłuż ulicy Armii Poznań i dalej granicą sołectwa Kępa Kiełpińska wzdłuż ulic: Armii Poznań i Brzegowa oraz przez tereny rolne wzdłuż granicy ogródków działkowych i dalej do nurtu rzeki Wisła,
- od północnego-wschodu granicą gminy Jabłonna i miasta stołecznego Warszawa wzdłuż nurtu rzeki Wisła,
- od południowego-wschodu granicą osiedla Buraków linią stanowiącą przedłużenie ulicy Brukowej,
-od południa granicą miasta Łomianki wzdłuż drogi gruntowej łączącej ulice: Brukową i Jeziorną, wzdłuż ulicy Jeziornej do jeziora Fabrycznego i dalej granicą sołectwa Łomianki Chopina wzdłuż jeziora Wiejskiego i rowu melioracyjnego 
Liczba  ludności:  385  (stan na dzień 31.12.2018) 

Sadowa
 kadencja od 21.02.2019 r.
Alicja Siemianowska-Woźniak - sołtys
ul. Jagodowa 25c, tel. 602-734-212, e-mail: asiemiano@gmail.com

Członkowie Rady Sołeckiej:

 • Ewa Grzybek
  ul. Turystyczna 3A, tel. 880-786-760
 • Barbara Makowska
  ul. Jagodowa 19, tel. 602-490-283, e-mail: barbara.markowska@op.pl
 • Celina Nowosielska
  ul. Strzelecka 30, tel. 22 751 03 27
Obszarem sołectwa Sadowa jest obszar 343,2 ha ograniczony:
- od południa granicą gminy Izabelin biegnącą przez Kampinoski Park Narodowy,
- od zachodu granicą gminy Czosnów od ulicy Jagodowej przez tereny rolne i wzdłuż ulicy Środkowej,
- od północy granicą sołectwa Dziekanów Nowy wzdłuż drogi bez nazwy,
-od wschodu granicą sołectwa Dziekanów Polski wzdłuż ulic: Turystycznej i Kolejowej, wzdłuż linii równoległej do ulicy Pięknej i Władcy Pierścieni oraz granicy Kampinoskiego Parku Narodowego i dalej granicą sołectwa Dziekanów Leśny stanowiącym przedłużenie ulicy Wędkarskiej w Kampinoskim Parku Narodowym  
Liczba  ludności:  906  (stan na dzień 31.12.2018) 
Zarządy Osiedli:

Buraków
 kadencja od 13.02.2019 r.
Agnieszka Szczurek - przewodnicząca zarządu osiedla 
ul. Przyłuskiego 31, tel. 605-762-422, e-mail: agnieszka.szczurek@gmail.com

Członkowie zarządu:

 • Jerzy Serzysko
  ul. 11-go Listopada 39, tel. 502-556-276, e-mail: serzysko.j@wp.pl
 • Zbigniew Więckowski
  tel. 506-339-768, e-mail: wieckowskizbigniew@gmail.com
 • Adam Matysiak
  ul. 11-go Listopada 53A, tel. 799-147-553

Obszarem osiedla Buraków jest obszar 231,2 ha ograniczony:
- od północnego-zachodu granicą osiedla Łomianki Prochownia wzdłuż ulicy  Brukowej oraz granicą sołectwa Łomianki Dolne linią wyznaczoną osią ulicy Brukowej do nurtu rzeki Wisła,
- od zachodu i południa granicą miasta stołecznego Warszawa wzdłuż nurtu rzeki  Wisła oraz ulicami: Parkową, Kolejową i Starej Cegielni,
- od południowego-zachodu granicą osiedla Dąbrowa Rajska wzdłuż ulicy Stary Tor. 
Liczba ludności 1426 (stan na 31.12.2018)

Dąbrowa Leśna kadencja od 13.02.2019 r.
Zbigniew Dziubiński - przewodniczący zarządu osiedla 
ul. Partyzantów 8, tel. 502-600-947, e-mail: dziubinskizbigniew@gmail.com

Członkowie zarządu:

 • Agata Wrześniak
  ul. Kwiatowa 8, tel. 603-081-875 e-mail: awrzesniak@liderhaus.pl
 • Antoni Brożyna
  ul. Grzybowa 42, tel. 790-221-400, e-mail: antobro@gmail.com
 • Ewa Szymczak
  ul. Kwiatowa 5, tel. 516-060-677, e-mail: evva_szymczak@wp.pl


 • Statut Osiedla Dąbrowa Leśna (pdf)

Obszarem osiedla Dąbrowa Leśna jest obszar 235,5 ha ograniczony:
- od zachodu granicą osiedla Dąbrowa Zachodnia wzdłuż ulicy Wiślanej
- od północy granicą osiedla Dąbrowa Rajska wzdłuż granic nieruchomości przy ulicy Magnolii, równolegle do ulicy Wiślanej i dalej linią wyznaczoną osią ulicy Długiej,
- od wschodu granicą miasta stołecznego Warszawa wzdłuż drogi gruntowej biegnącej na przedłużeniu ulicy Brukowej,
- od południa granicą gminy Izabelin wzdłuż ulicy Kampinoskiej.  
 Stan ludności: 2 592 (na dzień 31.12.2018)

Dąbrowa Rajska - kadencja od 7.03.2019 r.
Michał Dmowski - przewodniczący zarządu osiedla
ul. Wiosenna 48, tel. 501-217-427, 22 751-85-00

Członkowie zarządu:

 • Ewelina Dzierzgowska
  ul. Szpitalna 64, tel. 519-089-289, e-mail: edzierzgowska@onet.pl
 • Dorota Grześkiewicz
  ul. Zachodnia 13, e-mail: dorotagrzeskiewicz@wp.pl
 • Jarosław Kurnicki
  ul. Szpitalna 56, tel. 537-903-903, e-mail: jarekkurnicki@gmail.com

Obszarem osiedla Dąbrowa Rajska  jest obszar 35,5 ha ograniczony: 
- od zachodu granicą osiedla Dąbrowa Zachodnia wzdłuż linii przebiegającej równolegle do ulic: Zielona i Brzozowa oraz ulic: Wiosenna i Francuska,
- od północy granicami osiedli: Łomianki Centralne, Łomianki Prochownia i Buraków wzdłuż ulic: Kolejowa i Stary Tor,
- od południowego-wschodu granicą miasta stołecznego Warszawa wzdłuż ulicy Pancerz,
- od południa granicą osiedla Dąbrowa Leśna linią wyznaczoną osią ulicy Długiej i wzdłuż granic nieruchomości przy ulicach: Wiślana i Magnolii. 
Liczba  ludności: 565 (stan na dzień 31.12.2018)

Dąbrowa Zachodnia
 kadencja od 14.02.2019 r.
Katarzyna Sicińska - przewodnicząca zarządu osiedla 
 ul. Zachodnia 74A, tel. 601-203-297, e-mail: k.sicinska@gmail.com

Członkowie zarządu:

 • Aneta Szlupowicz 
  ul. Zachodnia 38, tel. 609-094-392, e-mail: venturia@tlen.pl
 • Wojciech Berger
  ul. Irysa 3, tel. 502-192-790, e-mail: mwberger@op.pl
 • Ludwika Gutowska
  ul. Zachodnia 62, tel. 728-738-989, e-mail: ludwika.gutowska@gmail.com


Obszarem osiedla Dąbrowa Zachodnia jest obszar 281,6 ha ograniczony:
- od zachodu granicą sołectwa Dziekanów Leśny przez tereny Kampinoskiego Parku Narodowego,
- od północy granicą sołectwa Dziekanów Leśny wzdłuż ulicy Lutza i dalej granicą osiedla Łomianki Górne wzdłuż ulicy Kolejowej,
- od wschodu granicą osiedla Dąbrowa Rajska wzdłuż linii przebiegającej równolegle do ulic: Wiosenna i Francuska oraz ulic: Zielona i Brzozowa i dalej granicą osiedla Dąbrowa Leśna wzdłuż granic nieruchomości przy ulicy Magnolii i wzdłuż ulicy Wiślanej,
- od południa granicą gminy Izabelin wzdłuż ulicy Łuże i dalej przez teren Kampinoskiego Parku Narodowego.
- z wyłączeniem obszaru osiedla o nazwie Osiedle Równoległa 
Liczba  ludności: 1392  (stan na dzień 31.12.2018)

Łomianki Baczyńskiego kadencja od 11-02-2019 r.
Łukasz Kowalski - przewodniczący zarządu osiedla
ul. Baczyńskiego 24/10, tel. 697-391-520, e-mail: lljkowalski@gmail.com

Członkowie zarządu:

 • Maciej Piórkowski
  ul. Baczyńskiego 22/14, tel. 512-342-302, e-mail: maciej_piorkowski@o2.pl
 • Alina Skurska 
  ul. Baczyńskiego 7 tel. 691-047-727 e-mail: alina_skurska@wp.pl
 • Mariusz Sołtysiak 
  ul. Baczyńskiego 14/20, tel. 513-031-837, e-mail: mariusz.e.soltysiak@gmail.pl

Obszarem osiedla Łomianki Baczyńskiego jest obszar 15,8 ha ograniczony:
- od zachodu granicą osiedla Łomianki Pawłowo wzdłuż linii równoległej do ulicy Jeziornej,
- od północy granicą sołectwa Łomianki Dolne wzdłuż gruntowej bez nazwy,- od wschodu granicą osiedla Łomianki Prochownia wzdłuż linii równoległej do ulic: Baczyńskiego i Lwowska,
- od południa granicą osiedli: Łomianki Centralne i Łomianki Prochownia wzdłuż ulicy Warszawskiej. 
Liczba  ludności: 1173 (stan na dzień 31.12.2018)

Łomianki Centralne
  - kadencja od 4.03.2019 r.
Natalia Orlecka- przewodnicząca zarządu osiedla 
tel. 508-372-427, e-mail: orlecka@me.com

Członkowie zarządu:

 • Arkadiusz Krawczak
  ul. Malarska 18, tel. 519-183-138, e-mail: arkadiusz.i.krawczak@gmail.com
 • Bartłomiej Orlecki
  tel. 502-265-693, e-mail: orleckibartlomiej@gmail.com
 • Robert Krawczak
  ul. Malarska 18, tel. 502-063-069, e-mail: treborso@tlen.pl

Obszarem osiedla Łomianki Centralne jest obszar 47,3 ha ograniczony:
- od zachodu granicą osiedla Łomianki Górne wzdłuż linii równoległej do ulicy Wiosennej,
- od północy granicą osiedla Łomianki Stare wzdłuż ulicy Warszawskiej,
- od wschodu granicą osiedla Łomianki Prochownia wzdłuż linii równoległej do ulicy Przeskok,
- od południa granicą osiedla Dąbrowa Rajska wzdłuż ulicy Kolejowej. 
Liczba  ludności: 1248 (stan na dzień 31.12.2018)


Łomianki Górne kadencja od 18.02.2019
Iwona Kamińska-Bajek - przewodnicząca zarządu osiedla
ul. Podleśna 13, tel. 515-136-216, e-mail: lomiankigorne@onet.pl; i.m.bajek@vp.pl

Członkowie zarządu:

 • Anna Klaudia Zdyb
  ul. Palmowa 11, tel. 575-720-803, e-mail: klaudia308@interia.pl
 • Dariusz Kniołek
  ul. Baonu Zośka 13, tel. 501-776-637, e-mail: darek.kniolek@gmail.com
 • Marcin Jakub Kolwas
  tel. 606-518-155, e-mail: mjkol@poczta.onet.pl

Obszarem osiedla Łomianki Górne jest obszar 77,8 ha ograniczony:
- od zachodu granicą sołectwa Kiełpin od ulicy Kolejowej do Warszawskiej,
- od północy granicami osiedli: Łomianki Powstańców i Łomianki Trylogii wzdłuż ulicy Warszawskiej,
- od wschodu granicą osiedla Łomianki Centralne wzdłuż linii równoległej do ulicy Wiosennej,
 - od południa granicą osiedla Dąbrowa Zachodnia wzdłuż ulicy Kolejowej. 
Liczba  ludności: 1948 (stan na dzień 31.12.2018) 

Łomianki Majowe
 kadencja od 11.02.2019 r.
Wanda Kuczera - przewodnicząca zarządu osiedla
ul. Przeskok 7A, tel. 514-263-331, e-mail: kuczera.wanda@gmail.com

Członkowie zarządu:

 • Paweł Kuczera
  ul. Przeskok 7A, tel. 505-519-756
 • Bożena Celińska
  ul. Warszawska 65, tel. 514-724-730
 • Patryk Kossakowski
  ul. Warszawska 63a, tel. 517-774-844, e-mail: patrykkossakowski@gmail.pl

Obszarem osiedla Łomianki Majowe jest obszar 30,9 ha ograniczony:
- od zachodu granicą osiedla Łomianki Centralne wzdłuż linii równoległej do ulicy Szkolnej, biegnącej między ulicami: Szkolna i Malarska,
- od północy granicą osiedli: Łomianki Pawłowo, Łomianki Baczyńskiego i Łomianki Prochownia wzdłuż ulicy Warszawskiej,
- od wschodu granicą osiedla Łomianki Prochownia wzdłuż linii równoległej do ulic: Leśna i 22 Września,
- od południa granicą osiedla Dąbrowa Rajska wzdłuż ulicy Kolejowej. 
Liczba  ludności: 1071  (stan na dzień 31.12.2018) 

Łomianki Prochownia kadencja od 14.02.2019 r.
Dariusz Dąbrowski - przewodniczący zarządu osiedla
ul. Lwowska 18, tel. 603-789-892, e-mail: gcs@poczta.onet.pl

Członkowie zarządu:

 • Piotr Kowalczyk 
  ul. Polna 3c
 • Michał Frankowski
  ul. Dębowa 2 tel. 601-313-311, e-mail: alafar@o2.pl
 • Lidia Kisielnicka
  ul. Lwowska 11A, tel. 604-369-442, e-mail: lidia.kisielnicka@6x7.com.pl

Obszarem osiedla Łomianki Prochownia jest obszar 56,4 9 ha  ograniczony:
- od zachodu granicą osiedla Łomianki Centralne wzdłuż linii równoległej do ulicy Przeskok oraz granicą osiedla Łomianki Baczyńskiego wzdłuż linii równoległej do ulic: Baczyńskiego i Lwowska,
- od północy granicą sołectwa Łomianki Dolne wzdłuż drogi gruntowej bez nazwy,
- od wschodu granicą osiedla Buraków wzdłuż ulicy Brukowej,
 - od południa granicą osiedla Dąbrowa Rajska wzdłuż ulicy Kolejowej. 
Liczba  ludności: 551  (stan na dzień 31.12.2018) 

Łomianki Stare
 kadencja od 15.02.2019
Aleksandra Szmit - przewodnicząca zarządu osiedla 
ul. Warszawska 210, 884-994-545, e-mail: a_lapinska@o2.pl

Członkowie zarządu:

 • Mirosława Borzęcka
  ul. Spacerowa 25, tel. 722-020-247, e-mail: mirka.borzecka@poczta.onet.pl
 • Teresa Ostapiuk
  ul. Wiejska 7, tel. 512-557-658
 • Zofia Krajewska
  ul. Gościńcowa 20, tel.784-245-600

Obszarem osiedla Łomianki Stare jest obszar 44,12 ha ograniczony:
- od zachodu granicą osiedla Łomianki Trylogia wzdłuż ulicy Włościańskiej,
- od północy granicą sołectwa Łomianki Dolne,
- od wschodu granicą osiedla Łomianki Pawłowo wzdłuż ulicy Wiślanej,
- od południa granicą osiedli: Łomianki Górne i Łomianki Centralne wzdłuż ulicy Warszawskiej. 
Liczba  ludności:  1593  (stan na dzień 31.12.2018) 

Równoległa
 kadencja od 18.02.2019
Jerzy Jaworski - przewodniczący zarządu osiedla
ul. Równoległa 1/5, tel. 602-405-677, e-mail: jerzyjaworski73@gmail.com

Członkowie zarządu:
 • Joanna Zabłocka-Łudzeń
  ul. Równoległa 1/33, tel. 515-136-757, e-mail: jozablocka@wp.pl
 • Anna Zając
  ul. Równoległa 1/3, tel. 604-444-482, e-mail: anna.zajac1@op.pl
 • Marta Herynowska
  ul. Równoległa 1/50, tel. 504-071-345, e-mail: mm.herynki1@com.pl

Osiedle Równoległa obejmuje obszar osiedla spółdzielczego przy ul. Równoległej
Liczba  ludności:  230  (stan na dzień 31.12.2018) 


Łomianki Trylogia  
kadencja od 14.03.2019

Jan Gołębiowski - przewodniczący zarządu osiedla
ul. Rolnicza 93, tel. 601-247-069, e-mail: janekgolab@op.pl

Członkowie zarządu:

 • Magdalena Godlewska-Dudek
  ul. Zagłoby 6, tel. 600-663-585, e-mail: magdalena.godlewska@poczta.onet.pl
 • Michał Bieńko
  ul. Skrzetuskiego 3, tel. 503-822-670, e-mail: m.bienko@wp.pl
 • Henryk Kowalski
  ul. Podbipięty 5, tel. 501-761-508, e-mail: poster117@wp.pl

Obszarem osiedla Łomianki Trylogia jest obszar ograniczony:
- od zachodu granica osiedla Łomianki Powstańców wzdłuż ulicy Jedności Robotniczej,
- od północy granicą sołectwa Łomianki Chopina,
- od wschodu granica osiedla Łomianki Stare wzdłuż osi ulicy Włościańskiej,
- od południa granicą osiedla Łomianki Górne wzdłuż osi ulicy Warszawskiej

Liczba  ludności:  824  (stan na dzień 31.12.2018) 


Łomianki Powstańców kadencja od 18-02-2019 r.

Paweł Słupski-Kartaczowski - przewodniczący zarządu osiedla
ul. Rolnicza 136e, tel. 502-314-722, e-mail: pjf.slupski@gmail.com

Członkowie zarządu:

 • Hanna Wacikowska
  ul. A. Pilcha 10, tel. 608-611-732, e-mail: hanna_wacikowska@wp.pl
 • Marek Bogusz
  ul. Armii Poznań 14, tel. 602-771-421, e-mail: boguszgarden@gmail.com
 • Paweł Bogdański
  ul. Warszawska 316, tel. 506-864-645, e-mail: bogdanskipawel0@gmail.com

Obszarem Osiedla Łomianki Powstańców jest obszar ograniczony:
-
 od zachodu granicą Sołectwa Kiełpin od ulicy Warszawskiej do Cienistej,
- od północy granicą sołectwa Łomianki Chopina,
- od wschodu granicą osiedla Łomianki Trylogia wzdłuż osi ulicy Jedności Robotniczej,
- od południa granica osiedla Łomianki Górne wzdłuz osi ulicy Warszawskiej.

Liczba  ludności:  1238  (stan na dzień 31.12.2018)


Łomianki Pawłowo
 kadencja od 12.02.2019 r.

Jarosław Lewandowski - przewodniczący zarządu osiedla 
ul. Fabryczna 12/23, tel. 502-165-738, e-mail: lewandowski.j6@wp.pl

Członkowie zarządu:

 • Jan Kozera
  ul. Bołtucia 30, tel. 604-527-547l
 • Wacław Puk
  ul. Bołtucia 19, tel. 609-044-625, e-mail: wabear.puk@wp.pl
 • Anna Wypych
  ul. Bołtucia 29, tel. 691-020-200

Obszarem Osiedla Łomianki Powstańców jest obszar ograniczony:
-
 od zachodu granicą osiedla Łomianki Stare i sołectwa Łomianki Dolne wzdłuż osi ulicy Wiślanej,
- od północy granicą sołectwa Łomianki Dolne wzdłuż Jeziora Fabrycznego i wzdłuż ulicy Jeziornej,
- od wschodu granicą osiedla Łomianki Baczyńskiego wzdłuż linii równoległej do ulicy Jeziornej,
- od południa granicą osiedli Łomianki Majowe i Łomianki Centralne wzdłuż osi ulicy Warszawskiej.

Liczba  ludności:  1113  (stan na dzień 31.12.2018)