BIP
e-urząd
Wykaz skrótów
Rada Miejska
Skład Rady
Komisje
Sesje Rady
Dyżury Radnych
Rady Osiedlowe i Sołeckie
Młodzieżowa Rada Gminy
Rada Powiatu
Burmistrz
Urząd Miejski
Praca
Prawo Lokalne
Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dzienniki urzędowe
Finanse i mienie
Zamówienia publiczne
Konkursy
Oświadczenia majątkowe
Biuro Obsługi Mieszkańca
Ogłoszenia informacje i wykazy
Organizacje pozarządowe
Rejestr zmian
Wyszukiwarka
Obsługa Biuletynu
Wybory
ePUAP

rada_rady_osiedlowe_i_soleckieZarządy Osiedli:

Buraków
kadencja od 3.04.2013 r.
Jerzy Serzysko - przewodniczący zarządu osiedla
ul. Warszawska 42, 0 502-556-276

Członkowie zarządu:

Obszarem osiedla Buraków jest obszar 231,2 ha ograniczony:
- od północnego-zachodu granicą osiedla Łomianki Prochownia wzdłuż ulicy  Brukowej oraz granicą sołectwa Łomianki Dolne linią wyznaczoną osią ulicy Brukowej do nurtu rzeki Wisła,
- od zachodu i południa granicą miasta stołecznego Warszawa wzdłuż nurtu rzeki  Wisła oraz ulicami: Parkową, Kolejową i Starej Cegielni,
- od południowego-zachodu granicą osiedla Dąbrowa Rajska wzdłuż ulicy Stary Tor.
Liczba ludności 1410 (stan na 3.04.2013)

Dąbrowa Leśna kadencja od 10-04-2013 r.
Bogusław Pawłowski - przewodniczący zarządu osiedla
ul. Piaskowa 24, 501-160-537, e-mail: tatobip@orange.pl

Członkowie zarządu:

 • Agnieszka Zdunek
  ul. Pionierów 30, tel. 506-582-535, e-mail: agnieszka.zdunek@vp.pl
 • Beata Lica
  ul. Brukowa 22a, tel. 515-706-848, e-mail: beata.lica@gmail.com
 • Grzegorz Porowski
  ul. Żywiczna 24, tel. 601-345-735, e-mail: tarasowe@gmail.com


 • Statut Osiedla Dąbrowa Leśna (pdf)

Obszarem osiedla Dąbrowa Leśna jest obszar 235,5 ha ograniczony:
- od zachodu granicą osiedla Dąbrowa Zachodnia wzdłuż ulicy Wiślanej
- od północy granicą osiedla Dąbrowa Rajska wzdłuż granic nieruchomości przy ulicy Magnolii, równolegle do ulicy Wiślanej i dalej linią wyznaczoną osią ulicy Długiej,
- od wschodu granicą miasta stołecznego Warszawa wzdłuż drogi gruntowej biegnącej na przedłużeniu ulicy Brukowej,
- od południa granicą gminy Izabelin wzdłuż ulicy Kampinoskiej. 
 Stan ludności: 2 469 (na dzień 3-04-2013)

Dąbrowa Rajska - kadencja od 9-04-2013 r.
Michał Dmowski - przewodniczący zarządu osiedla
ul. Wiosenna 48, tel. 501-217-427, 22 751-85-00

Członkowie zarządu:

 • Maria Cybulska
  ul. Rajska 23, tel. 22 751-54-12
 • Jerzy Stawikowski
  ul. Wiosenna 75, tel. 606-315-615
 • Dominik Uss
  ul. Wiosenna 62, tel. 502-011-868

Obszarem osiedla Dąbrowa Rajska  jest obszar 35,5 ha ograniczony:
- od zachodu granicą osiedla Dąbrowa Zachodnia wzdłuż linii przebiegającej równolegle do ulic: Zielona i Brzozowa oraz ulic: Wiosenna i Francuska,
- od północy granicami osiedli: Łomianki Centralne, Łomianki Prochownia i Buraków wzdłuż ulic: Kolejowa i Stary Tor,
- od południowego-wschodu granicą miasta stołecznego Warszawa wzdłuż ulicy Pancerz,
- od południa granicą osiedla Dąbrowa Leśna linią wyznaczoną osią ulicy Długiej i wzdłuż granic nieruchomości przy ulicach: Wiślana i Magnolii.
Liczba  ludności: 605 (stan na dzień 3-04-2013)

Dąbrowa Zachodnia
kadencja od 16.04.2013 r.
Witold Gawda - przewodniczący zarządu osiedla
 ul. Zawilca 12, tel. 602-430-040,  e-mail: witold.gawda@dabrowazachodnia.pl

Członkowie zarządu:

 • Katarzyna Sicińska
  ul. Zachodnia 74A, tel. 601-203-297, e-mail: katarzyna.sicinska@dabrowazachodnia.pl
 • Wojciech Berger
  ul. Irysa 3, tel. 502-192-790, e-mail: wojciech.berger@dabrowazachodnia.pl
 • Jacek Rostocki
  ul. Zachodnia 51, tel. 693-032-702, e-mail: jacek.rostocki@dabrowazachodnia.pl


Obszarem osiedla Dąbrowa Zachodnia jest obszar 281,6 ha ograniczony:
- od zachodu granicą sołectwa Dziekanów Leśny przez tereny Kampinoskiego Parku Narodowego,
- od północy granicą sołectwa Dziekanów Leśny wzdłuż ulicy Lutza i dalej granicą osiedla Łomianki Górne wzdłuż ulicy Kolejowej,
- od wschodu granicą osiedla Dąbrowa Rajska wzdłuż linii przebiegającej równolegle do ulic: Wiosenna i Francuska oraz ulic: Zielona i Brzozowa i dalej granicą osiedla Dąbrowa Leśna wzdłuż granic nieruchomości przy ulicy Magnolii i wzdłuż ulicy Wiślanej,
- od południa granicą gminy Izabelin wzdłuż ulicy Łuże i dalej przez teren Kampinoskiego Parku Narodowego.
- z wyłączeniem obszaru osiedla o nazwie Osiedle Równoległa
Liczba  ludności:1297  (stan na dzień 3-04-2013)

Łomianki Baczyńskiego kadencja od 11-04-2013 r.
Renata Piros - ZŁOŻYŁA REZYGNACJĘ

Członkowie zarządu:

 • Hanna Kołakowska
  ul. Baczyńskiego 16 m 14, tel. 22 751-36-51, e-mail: hkolek5@lomianki.pl
 • Justyna Wawrzyniak
  ul. Baczyńskiego 7 tel. 661-864-107, e-mail: j.wawrzyniak@isr.org.pl
 • Tadeusz Kordek
  ul. Baczyńskiego 22/4, tel. 602-259-955, tkordek305@gmail.com

Obszarem osiedla Łomianki Baczyńskiego jest obszar 15,8 ha ograniczony:
- od zachodu granicą osiedla Łomianki Pawłowo wzdłuż linii równoległej do ulicy Jeziornej,
- od północy granicą sołectwa Łomianki Dolne wzdłuż gruntowej bez nazwy,- od wschodu granicą osiedla Łomianki Prochownia wzdłuż linii równoległej do ulic: Baczyńskiego i Lwowska,
- od południa granicą osiedli: Łomianki Centralne i Łomianki Prochownia wzdłuż ulicy Warszawskiej.
Liczba  ludności: 1014 (stan na dzień 3-04-2013)

Łomianki Centralne
  - kadencja od 9.01.2014 r.
Piotr Bartoszewski - przewodniczący zarządu osiedla
ul. Malarska 19, tel. 696-068-095, e-mail: p.bartoszewski@gmail.com

Członkowie zarządu:

 • Edyta Musiał
  ul. Wiosenna 23A, tel. 793-767-327, e-mail: edyta.musial@op.pl
 • Dariusz Korzeń
  ul. Jaśminowa 4, tel. 667-994-041, e-mail: korzend@op.pl
 • Jacek Capiga
  ul. Jaśminowa 6, tel. 600-460-206, jacek2443@wp.pl

Obszarem osiedla Łomianki Centralne jest obszar 47,3 ha ograniczony:
- od zachodu granicą osiedla Łomianki Górne wzdłuż linii równoległej do ulicy Wiosennej,
- od północy granicą osiedla Łomianki Stare wzdłuż ulicy Warszawskiej,
- od wschodu granicą osiedla Łomianki Prochownia wzdłuż linii równoległej do ulicy Przeskok,
- od południa granicą osiedla Dąbrowa Rajska wzdłuż ulicy Kolejowej.
Liczba  ludności: 1307 (stan na dzień 3-04-2013)


Łomianki Górne kadencja od 18-04-2013
Krzysztof Terczyński - przewodniczący zarządu osiedla
ul. Krzywa 27, tel. 601-302-220, e-mail: kterczynski@wp.pl

Członkowie zarządu:

 • Iwona Bajek
  ul. Podleśna 13, tel. 515-136-216, e-mail: os.lomiankigorne@onet.pl
 • Elżbieta Banasik
  ul. Podleśna 25, tel. 501-948-665, e-mail: os.lomiankigorne@onet.pl
 • Andrzej Myślak
  ul. Baonu Zośka 17, tel. 602-117-635, e-mail: os.lomiankigorne@onet.pl

Obszarem osiedla Łomianki Górne jest obszar 77,8 ha ograniczony:
- od zachodu granicą sołectwa Kiełpin od ulicy Kolejowej do Warszawskiej,
- od północy granicami osiedli: Łomianki Powstańców i Łomianki Trylogii wzdłuż ulicy Warszawskiej,
- od wschodu granicą osiedla Łomianki Centralne wzdłuż linii równoległej do ulicy Wiosennej,
 - od południa granicą osiedla Dąbrowa Zachodnia wzdłuż ulicy Kolejowej.
Liczba  ludności: 1780 (stan na dzień 3-04-2013) 

Łomianki Majowe
kadencja od 17-04-2013 r.
Wanda Kuczera - przewodnicząca zarządu osiedla
ul. Przeskok 7A, tel. 514-263-331

Członkowie zarządu:

 • Bożena Celińska
  ul. Warszawska 65, tel. 514-724-730
 • Paweł Kuczera
  ul. Przeskok 7A, tel. 505-519-756, e-mail: pawel.kuczera68@gmail.com
 • Andrzej Welo
  ul. Krótka 17A

Obszarem osiedla Łomianki Majowe jest obszar 30,9 ha ograniczony:
- od zachodu granicą osiedla Łomianki Centralne wzdłuż linii równoległej do ulicy Szkolnej, biegnącej między ulicami: Szkolna i Malarska,
- od północy granicą osiedli: Łomianki Pawłowo, Łomianki Baczyńskiego i Łomianki Prochownia wzdłuż ulicy Warszawskiej,
- od wschodu granicą osiedla Łomianki Prochownia wzdłuż linii równoległej do ulic: Leśna i 22 Września,
- od południa granicą osiedla Dąbrowa Rajska wzdłuż ulicy Kolejowej.
Liczba  ludności: 1053  (stan na dzień 3-04-2013)

Łomianki Prochownia kadencja od 23-04-2013 r.
Dariusz Dąbrowski - przewodniczący zarządu osiedla
ul. Lwowska 18, tel. 22 751-32-16, e-mail: dariusz.dabrowski@fotonick.pl

Członkowie zarządu:

Obszarem osiedla Łomianki Prochownia jest obszar 56,4 9 ha  ograniczony:
- od zachodu granicą osiedla Łomianki Centralne wzdłuż linii równoległej do ulicy Przeskok oraz granicą osiedla Łomianki Baczyńskiego wzdłuż linii równoległej do ulic: Baczyńskiego i Lwowska,
- od północy granicą sołectwa Łomianki Dolne wzdłuż drogi gruntowej bez nazwy,
- od wschodu granicą osiedla Buraków wzdłuż ulicy Brukowej,
 - od południa granicą osiedla Dąbrowa Rajska wzdłuż ulicy Kolejowej.
Liczba  ludności: 528  (stan na dzień 3-04-2013)

Łomianki Stare
kadencja od 24-04-2013
Mariola Niecikowska - przewodnicząca zarządu osiedla
ul. Gościńcowa 35, 22 751-32-45, e-mail: mariola.man@op.pl

Członkowie zarządu:

 • Magdalena Wójcicka
  ul. Spacerowa 8, tel. 605-653-655, e-mail: magdaspacerowa@gmail.com
 • Zofia Zdunek
  ul. Szczytowa 7, tel. 22 751-13-12
 • Apolinary Kowalskii
  ul. Włościańska 9, tel. 22 751-86-86, 669-353-065

Obszarem osiedla Łomianki Stare jest obszar 44,12 ha ograniczony:
- od zachodu granicą osiedla Łomianki Trylogia wzdłuż ulicy Włościańskiej,
- od północy granicą sołectwa Łomianki Dolne,
- od wschodu granicą osiedla Łomianki Pawłowo wzdłuż ulicy Wiślanej,
- od południa granicą osiedli: Łomianki Górne i Łomianki Centralne wzdłuż ulicy Warszawskiej.
Liczba  ludności:  1562  (stan na dzień 3-04-2013)

Osiedle Równoległa
kadencja od 8-05-2013
Jerzy Jaworski - przewodniczący zarządu osiedla
ul. Równoległa 1/5, tel. 602-405-677, e-mail: jerzyjaworski73@gmail.com

Członkowie zarządu:
 • Marta Herynowska
  ul. Równoległa 1/50, tel. 504-071-345, gmail: marta.herynowska@estron.com.pl
 • Tomasz Rusinek
  ul. Równoległa 3 m 41, tel. 533-770-750
 • Tomasz Gutmański
  tel. 697-740-282, e-mail: tomasz.gutmański@gmail.com

Osiedle Równoległa obejmuje obszar osiedla spółdzielczego przy ul. Równoległej
Liczba  ludności:  240  (stan na dzień 3-04-2013)


Osiedle Łomianki Trylogia 
kadencja od 7-05-2013

Kamil Karczmarczyk - przewodniczący zarządu osiedla
ul. Przeskok 34, tel. 504-176-999, e-mail: arch1_karczmarczyk@onet.eu

Członkowie zarządu:

 • Zofia Kubicka
  ul. Rolnicza 90, tel. 751-08-73
 • Michał Bieńko
  ul. Skrzetuskiego 3, tel. 503-822-670, e-mail: m.bienko@wp.pl
 • Magdalena Godlewska-Dudek
  ul. Zagłoby 6, tel. 600-663-585, e-mail: magdalena.godlewska@poczta.onet.pl

Obszarem osiedla Łomianki Trylogia jest obszar ograniczony:
- od zachodu granica osiedla Łomianki Powstańców wzdłuż ulicy Jedności Robotniczej,
- od północy granicą sołectwa Łomianki Chopina,
- od wschodu granica osiedla Łomianki Stare wzdłuż osi ulicy Włościańskiej,
- od południa granicą osiedla Łomianki Górne wzdłuż osi ulicy Warszawskiej

Liczba  ludności:  812  (stan na dzień 3-04-2013)


Osiedle Łomianki Powstańców kadencja od 9-05-2013 r.

Paweł Słupski-Kartaczowski - przewodniczący zarządu osiedla
ul. Rolnicza 136e, tel. 502-314-722, e-mail: pjf.slupski@gmail.com

Członkowie zarządu:

 • Ryszard Góran
  ul. Batalionów Chłopskich 16A, e-mail: ryszardgoran@gmail.com
 • Hanna Wacikowska
  ul. Zbowidowska 10, e-mail: hanna_wacikowska@wp.pl
 • Cezary Bogdański
  ul. Warszawska 314

Obszarem Osiedla Łomianki Powstańców jest obszar ograniczony:
-
od zachodu granicą Sołectwa Kiełpin od ulicy Warszawskiej do Cienistej,
- od północy granicą sołectwa Łomianki Chopina,
- od wschodu granicą osiedla Łomianki Trylogia wzdłuż osi ulicy Jedności Robotniczej,
- od południa granica osiedla Łomianki Górne wzdłuz osi ulicy Warszawskiej.

Liczba  ludności:  1227  (stan na dzień 3-04-2013)


Osiedle Łomianki Pawłowo
kadencja od 9.01.2014 r.

Wojciech Tarnawski - przewodniczący zarządu osiedla
ul. Fabryczna 15a, e-mail: wojtekmarcin@poczta.onet.pl

Członkowie zarządu:

 • Robert Dąbrowski
  ul. Spokojna 19, tel. 501-341-174, e-mail: robert.lomianki@gmail.com
 • Jan Kozera
  ul. Bołtucia 30, tel. 604-527-547l
 • Maria Jarosz
  ul. Jeziorna 28B/4, tel. 605-768-754, jarosz@hot.pl

Obszarem Osiedla Łomianki Powstańców jest obszar ograniczony:
-
od zachodu granicą osiedla Łomianki Stare i sołectwa Łomianki Dolne wzdłuż osi ulicy Wiślanej,
- od północy granicą sołectwa Łomianki Dolne wzdłuż Jeziora Fabrycznego i wzdłuż ulicy Jeziornej,
- od wschodu granicą osiedla Łomianki Baczyńskiego wzdłuż linii równoległej do ulicy Jeziornej,
- od południa granicą osiedli Łomianki Majowe i Łomianki Centralne wzdłuż osi ulicy Warszawskiej.

Liczba  ludności:  973  (stan na dzień 3-04-2013) 

 

Rady Sołeckie

Dziekanów Bajkowy kadencja od 15.05.2013 r.
Jerzy Gregorczyk - sołtys

Członkowie Rady Sołeckiej:

Maria Renault

Obszarem sołectwa Dziekanów Bajkowy jest obszar 80,3 ha ograniczony:
- od zachodu i północy granicą sołectwa Dziekanów Polski wzdłuż linii równoległej do ulicy Mikołajczyka oraz ulicami: Rolnicza i Przy Jeziorze,
- od wschodu granicą sołectwa Kiełpin wzdłuż linii równoległej do ulicy Wiklinowej,
 - od południa granicą sołectwa Dziekanów Leśny wzdłuż ulicy Kolejowej.
Liczba  ludności: 938 (stan na dzień 3-04-2013)

Dziekanów Leśny
kadencja od 14.05.2013 r.
Krystyna Mychlińska - sołtys
ul. Konopnickiej 48a/6, tel. 501-228-250, e-mail: krisa21@wp.pl

Członkowie Rady Sołeckiej:

Obszarem sołectwa Dziekanów Leśny jest obszar 339 ha ograniczony:
- od zachodu granicą sołectwa Sadowa wzdłuż drogi gruntowej stanowiącej przedłużenie ulicy Wędkarskiej i duktem leśnym w Kampinoskim Parku Narodowym,
- od północy granicami sołectw: Dziekanów Polski, Dziekanów Bajkowy i Kiełpin wzdłuż ulicy Kolejowej,
- od wschodu granicą osiedla Dąbrowa Zachodnia wzdłuż ulicy Lutza i przez tereny Kampinoskiego Parku Narodowego
- od południa granicą gminy Izabelin biegnącą przez Kampinoski Park Narodowy.
Liczba  ludności: 1534 (stan na dzień 3-04-2013)

Dziekanów Nowy
kadencja od 21.05.2013 r.
Krystyna Salwowska - sołtys
ul. Poziomkowa 26, tel. 502-994-871, e-mail: krystyna.salwowska@interia.pl

Członkowie Rady Sołeckiej:

 • Adam Salwowski
  ul. Poziomkowa 26, tel. 511-521-714, e-mail: adamsalpriv@op.pl
 • Zbigniew Wojcieski
  ul. Poziomkowa 6, tel. 22 751-02-38
 • Wojciech Zieliński
  ul. Rolnicza 481, tel. 503-731-005, e-mail: zwojtek1@wp.pl


Obszarem sołectwa Dziekanów Nowy jest obszar 255,02 ha ograniczony:
- od południa granicą sołectwa Sadowa wzdłuż drogi gruntowej bez nazwy i wzdłuż linii stanowiącej przedłużenie ulicy Środkowej oraz granicą gminy Czosnów wzdłuż ulicy Kolejowej,
- od zachodu granicą gminy Czosnów przez tereny rolne od ulicy Kolejowej do nurtu rzeki Wisła,
- od północy granicą gminy Jabłonna wzdłuż nurtu rzeki Wisła,- od wschodu granicą sołectwa Dziekanów Polski wzdłuż ulicy Turystycznej i jej przedłużeniem w kierunku rzeki Wisła.
Liczba  ludności:  352 (stan na dzień 3-04-2013)

Dziekanów Polski
kadencja od 22 maja 2013 r.
Henryk Zieliński - sołtys
tel. 503-529-351

Członkowie Rady Sołeckiej:

 • Arkadiusz Bicz
  ul. Rolnicza 403, tel. 501-537-398, 607-422-190, e-mail: biczarek24@gmail.com
 • Paweł Kerner
  ul. Błotna 2, tel. 515-736-258, e-mail: pawel1808-1990@o2.pl
 • Katarzyna Dzierżak-Sopińska
  ul. Rolnicza 340A, tel. 501-983-380, e-mail: kasia334_34@wp.pl

Obszarem sołectwa Dziekanów Polski jest obszar ograniczony:
- od południa granicami sołectw: Sadowa i Dziekanów Leśny wzdłuż ulicy Kolejowej,
-od zachodu granicą sołectwa Dziekanów Nowy wzdłuż linii równoległej do ulicy Turystycznej i jej przedłużeniem w kierunku rzeki Wisła,
- od północy granicą gminy Jabłonna wzdłuż nurtu rzeki Wisła,
-od wschodu granicą sołectwa Kępa Kiełpińska od nurtu rzeki Wisła do wału przeciwpowodziowego i wzdłuż linii równoległej do ulicy Błotnej,dalej granicą sołectwa Dziekanów Bajkowy wzdłuż ulic: Przy Jeziorze i Rolnicza i dalej wzdłuż linii równoległej do ulicy Mikołajczyka w kierunku ulicy Kolejowej.
Liczba  ludności:  670 (stan na dzień 3-04-2013)

Kiełpin
kadencja od 23.05.2013 r.

Członkowie Rady Sołeckiej:
 • Andrzej Graf
  ul. Rolnicza 192, tel. 502-638-061, e-mail: jago4@op.pl
 • Tadeusz Filipiak
  ul. Rolnicza 225, tel. 606-212-171
 • Wojciech Sternicki
  ul. Cebertowicza 2A, tel. 22 751-05-67


Obszarem sołectwa Kiełpin jest obszar 297,4 ha ograniczony:
-od zachodu granicą sołectwa Dziekanów Leśny wzdłuż ulicy Kolejowej i dalej granicą sołectwa Dziekanów Bajkowy wzdłuż ulicy Wiklinowej i dalej wzdłuż linii równoległej do ulicy Wiklinowej, do ulicy Sienkiewicza do ulicy Rolniczej, i dalej przez tereny rolne do rowu melioracyjnego,
- od północy granicą sołectwa Kępa Kiełpińska wzdłuż rowu melioracyjnego i Jeziora Kiełpińskiego,
-od wschodu granicą sołectwa Łomianki Dolne wzdłuż ulicy Armii Poznań do granicy miasta Łomianki i dalej granicą miasta Łomianki do ulicy Kolejowej.
Liczba  ludności:  1632 (stan na dzień 3-04-2013)

Kępa Kiełpińska
  kadencja od 9.01.2014 r.
Cezary Skarbek - sołtys
ul. 6-go Pułku Piechoty 2, 607-640-229, e-mail: cskarbek@poczta.onet.pl

Członkowie Rady Sołeckiej:

 • Michał Grygielski
  ul. 6-go Pułku Piechoty 3, tel. 602-579-468, e-mail: michalgrygielski@gmail.com
 • Leszek Giedronowicz
  ul. 6-go Pułku Piechoty 1, tel. 600-877-859, e-mail: ulesia@republika.pl
 • Grzegorz Faliński
  ul. 6-go Pułku Piechoty 13, tel. 508-267-691, e-mail: fala1983@poczta.onet.pl

Obszarem sołectwa Kępa Kiełpińska jest obszar 282,5 ha ograniczony:
- od zachodu granicą sołectwa Dziekanów Polski biegnącą przez tereny rolne od rowu melioracyjnego do nurtu rzeki Wisła,
- od północy granicą gminy Jabłonna wzdłuż nurtu rzeki Wisła,
-od wschodu granicą sołectwa Łomianki Dolne biegnącą od nurtu rzeki Wisła do wału przeciwpowodziowego i przez tereny rolne wzdłuż granicy ogródków działkowych i dalej wzdłuż ulic Brzegowa i Armii Poznań do rowu melioracyjnego,
- od południa granicą sołectwa Kiełpin wzdłuż rowu melioracyjnego i Jeziora Kiełpińskiego.
Liczba  ludności: 84 (stan na dzień 3-04-2013)

Łomianki Chopina
kadencja od 28.05.2013 r.
sołtys - ZŁOŻYŁA REZYGNACJĘ

Członkowie Rady Sołeckiej:

Obszarem sołectwa Łomianki Chopina jest obszar  148,1 ha ograniczony:
- od zachodu granicą sołectwa Kiełpin wzdłuż ulicy Armii Poznań,
- od północy granicą sołectwa Łomianki Dolne wzdłuż rowu melioracyjnego i Jeziora Wiejskiego,
- od wschodu granicą osiedla Łomianki Pawłowo wzdłuż ulicy Wiślanej,
- od południa granicą osiedli: Łomianki Stare, Łomianki Trylogia i Łomianki Powstańców wzdłuż granicy miasta Łomianki.
Liczba  ludności:  908 (stan na dzień 3-04-2013)

Łomianki Dolne
kadencja od 29.05.2013 r.
sołtys - ZŁOŻYŁ REZYGNACJĘ

Członkowie Rady Sołeckiej:

 • Andrzej Mikołajczyk
  ul. Brzegowa 14, 22 751-88-36, e-mail: am131@wp.pl
 • Beata Roszykiewicz
  ul. Łużycka 1 b, tel. 607-666-708, e-mail: beata@magicom.com.pl
 • Ewa Krzyżowska
  ul. Łużycka 12 A, tel. 668-247-451, e-mail: ewa@bendiks.pl

Obszarem sołectwa Łomianki Dolne jest obszar 422 ha ograniczony:
-od północnego-zachodu granicą sołectwa Kiełpin wzdłuż ulicy Armii Poznań i dalej granicą sołectwa Kępa Kiełpińska wzdłuż ulic: Armii Poznań i Brzegowa oraz przez tereny rolne wzdłuż granicy ogródków działkowych i dalej do nurtu rzeki Wisła,
- od północnego-wschodu granicą gminy Jabłonna i miasta stołecznego Warszawa wzdłuż nurtu rzeki Wisła,
- od południowego-wschodu granicą osiedla Buraków linią stanowiącą przedłużenie ulicy Brukowej,
-od południa granicą miasta Łomianki wzdłuż drogi gruntowej łączącej ulice: Brukową i Jeziorną, wzdłuż ulicy Jeziornej do jeziora Fabrycznego i dalej granicą sołectwa Łomianki Chopina wzdłuż jeziora Wiejskiego i rowu melioracyjnego
Liczba  ludności:  269  (stan na dzień 3-04-2013)

Sadowa
kadencja od 6 czerwca 2013 r.
Alicja Siemianowska - sołtys
ul. Jagodowa 25c, tel. 602-734-212

Członkowie Rady Sołeckiej:

 • Jadwiga Lubańska
  ul. Jagodowa 29a, tel. 22 751 24 58
 • Barbara Makowska
  ul. Jagodowa 19, tel. 22 751 68 19
 • Celina Nowosielska
  ul. Strzelecka 30, tel. 22 751 03 27
Obszarem sołectwa Sadowa jest obszar 343,2 ha ograniczony:
- od południa granicą gminy Izabelin biegnącą przez Kampinoski Park Narodowy,
- od zachodu granicą gminy Czosnów od ulicy Jagodowej przez tereny rolne i wzdłuż ulicy Środkowej,
- od północy granicą sołectwa Dziekanów Nowy wzdłuż drogi bez nazwy,
-od wschodu granicą sołectwa Dziekanów Polski wzdłuż ulic: Turystycznej i Kolejowej, wzdłuż linii równoległej do ulicy Pięknej i Władcy Pierścieni oraz granicy Kampinoskiego Parku Narodowego i dalej granicą sołectwa Dziekanów Leśny stanowiącym przedłużenie ulicy Wędkarskiej w Kampinoskim Parku Narodowym 
Liczba  ludności:  828  (stan na dzień 3-04-2013)