BIP
Wykaz skrótów
Rada Miejska
Rada Powiatu
Burmistrz
Urząd Miejski
Struktura Urzędu
Jednostki podległe
Kontrola i audyt
Rejestry i ewidencje
Konsultacje społeczne
Praca
Prawo Lokalne
Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dzienniki urzędowe
Finanse i mienie
Zamówienia publiczne
Konkursy
Oświadczenia majątkowe
Biuro Obsługi Mieszkańca
Ogłoszenia informacje i wykazy
Organizacje pozarządowe
Rejestr zmian
Wyszukiwarka
Obsługa Biuletynu
Wybory
ePUAP
Zgromadzenia Publiczne

urzad_jednostki_podlegle

Instytucje Kultury

Biblioteka Publiczna

Dyrektor: Grażyna Kozińska
ul. Wiejska 12a
05-092 Łomianki
Tel. 22 751-32-23
http://www.biblioteka.lomianki.pl/

Filia Biblioteki Publicznej nr 1 w Dziekanowie Nowym
ul. Rolnicza 435 (budynek Szkoły Podstawowej - 1 piętro)
05-092 Łomianki
Tel. 519-563-498

Filia Bibilioteki Publicznej nr 2 w Dąbrowie

Pracownik: Mirosława Wejs
ul. Partyzantów 31 (budynek Szkoły Podstawowej nr 2 - 1 piętro)
05-092 Łomianki
tel.  519-563-472

Centrum Kultury w Łomiankach

Dyrektor: Janusz Zawadzki
ul. Wiejska 12a
05-092 Łomianki
Tel. 22 751-35-02
http://kultura.lomianki.pl/

Placówki Oświatowe

Przedszkola Samorządowe:


Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie
Dyrektor: Jadwiga Stasiak
ul. Kolejowa 51
05-092 Łomianki
Tel. 22 751-24-70
e-mail: referent.przedszkoledabrowa@edulomianki.pl
http://www.przedszkole-dabrowa.waw.pl/

Przedszkole Samorządowe w Łomiankach
Dyrektor: Urszula Górka
ul. Szpitalna 1
05-092 Łomianki
Tel. 22 751-10-89
e-mail: ps.lomianki@wp.pl

Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie Leśnym
Dyrektor: Janina Wieczorek
ul. M. Konopnickiej 65
05-092 Dziekanów Leśny
Tel. 22 751-32-64, 22 751-32-65
e-mail: przedszkoledziekanowlesny@op.pl

Przedszkole Samorządowe  nr 2 w Dziekanowie Leśnym
Dyrektor: Bożena Godzimirska
ul. Akinsa 8
05-092 Dziekanów Leśny
Tel. 22 427 65 56
e-mail: ps2dl@edulomianki.pl
www.ps2dziekanow.edu.pl

Szkoły podstawowe:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Kownackiej 
w Łomiankach

Dyrektor: Marek Lis
ul. Warszawska 73
05-092 Łomianki
Tel. 22 751-15-54
e-mail: sp1lomianki@wp.pl

Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi 
im.Ireny Szewińskiej w Łomiankach 

Dyrektor: Małgorzata Pelczarska
ul. Partyzantów 31
05-092 Łomianki
Tel. 22 888-97-20
e-mail: sp2dabrowa@poczta.lomianki.pl
www.sp2.edulomianki.pl

Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi 
im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach

Dyrektor: Maciej Kruszewski
ul. Staszica 2
05-092 Łomianki
Tel. 751-56-10
e-mail: sp3@lomianki.pl
http://sp3.lomianki.pl

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym
Dyrektor:  Dawid Paweł Dziaduś
ul. Por. Akinsa 6
05-092 Łomianki
Tel. 22 751-20-88
e-mail: spdziekanow@gazeta.pl
http://spdl.edulomianki.pl

Szkoła Podstawowa im. por. A.Pilcha ps. Góra-Dolina
w Dziekanowie Polskim

Dyrektor: Małgorzata Korulczyk
ul. Rolnicza 435
05-092 Łomianki
Tel. 22 751-10-23
e-mail: sekretariat@spdziekanowpol.szkolnastrona.pl
http://www.spdziekanowpol.szkolnastrona.pl/

Szkoła Podstawowa im Jadwigi i Romana Kobendzów
w Sadowej

Dyrektor: Krystyna Mychlińska
ul. Strzelecka 35
05-092 Łomianki
Tel. 22 751-25-10
e-mail : wiejska@sp-sadowa.edu.pl
http://www.sp-sadowa.szkolnastrona.plSpółki gminne:


Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z o.o.

Prezes: Bogdan Marcińczyk
05-092 Łomianki, Kiełpin
ul. Rolnicza 248
Tel. 22 751-21-75, 22 751-33-79
http://www.kmlomianki.info/


Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach sp. z o.o.
Prezes: Tomasz Czajkowski
05-092 Łomianki
ul. Rolnicza 244
Tel. 22 751-35-04; fax 22 751-70-35
http://zwik-lomianki.home.pl/www/

Inne:


Ośrodek Pomocy Społecznej
Dyrektor: Dominika Kowalczyk-Ptasińska
05-092 Łomianki
ul. Szpitalna 7
Tel. 22 751-40-89, fax 22 751-90-57
kancelaria@opslomianki.pl
d.kowalczyk@opslomianki.pl
http://www.opslomianki.pl

Integracyjne Centrum Dydaktyczno - Sportowe
w Łomiankach

Dyrektor: Jerzy Warchoł
05-092 Łomianki
ul. Staszica 2
Tel. 22 751-78-34
http://www.icds.pl/
osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji:administrator
osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji do BIP:Joanna Wesołowska
data wytworzenia dokumentu:2009-07-21
data udostępnienia dokumentu:2009-07-21
ostatnia zmiana dokumentu: 2019-11-07   Przez: Marta Nowicka