BIP
e-urząd
Wykaz skrótów
Rada Miejska
Rada Powiatu
Burmistrz
Urząd Miejski
Praca
Prawo Lokalne
Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dzienniki urzędowe
Finanse i mienie
Podatki i opłaty lokalne
Budżet Gminy
Wykonanie budżetu Gminy
Mienie Gminy
Lokalny transport publiczny
Zamówienia publiczne
Konkursy
Oświadczenia majątkowe
Biuro Obsługi Mieszkańca
Ogłoszenia informacje i wykazy
Organizacje pozarządowe
Rejestr zmian
Wyszukiwarka
Obsługa Biuletynu
Wybory
ePUAP

finanse_mienie_gminy

Mienie komunalne wg. stanu na 31.12.2006 r. (pdf)   
Mienie komunalne (pdf)   

Gospodarka gruntami w latach 1990-2008 (pdf)
Gospodarka gruntami w latach 1990-2006 (pdf)   
Gospodarka gruntami w latach 1990-2003 (pdf)