BIP
e-urząd
Wykaz skrótów
Rada Miejska
Rada Powiatu
Burmistrz
Urząd Miejski
Praca
Prawo Lokalne
Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dzienniki urzędowe
Finanse i mienie
Zamówienia publiczne
Konkursy
Oświadczenia majątkowe
Biuro Obsługi Mieszkańca
Procedury załatwiania spraw
Petycje
Ogłoszenia informacje i wykazy
Organizacje pozarządowe
Rejestr zmian
Wyszukiwarka
Obsługa Biuletynu
Wybory
ePUAP

biuro_procedury_zalatwiania_spraw > URZĄD STANU CYWILNEGO

URZĄD STANU CYWILNEGO
05-092 Łomianki,  ul. Warszawska 115 – pokój nr 4  
Tel. O22 768 63 22 

Urząd jest czynny:
  • poniedziałek, czwartek w godz.10.00-18.00
  • wtorek, środa, piątek w godz. 8.00-16.00. 

Urząd Stanu Cywilnego prowadzi sprawy z zakresu rejestracji stanu cywilnego: urodzeń, małżeństw, zgonów oraz zmian w aktach stanu cywilnego wynikających z postanowień i wyroków sądów, decyzji administracyjnych i prawem przewidzianych oświadczeń stron  dla zdarzeń mających miejsce na terenie miasta i gminy Łomianki.


 W archiwum Urzędu Stanu Cywilnego w Łomiankach znajdują się  księgi stanu cywilnego :           
  • Parafii rz.-kat. Kiełpin i Łomianki                                        1915-1945
  • Urzędu Stanu Cywilnego  Młociny                                       1946-1954
  • Urzędów Stanu Cywilnego Łomianki, Buraków, Pieńków       1955-1959
  • Urzędu Stanu Cywilnego w Łomiankach                              1960-2015

Opłatę skarbową można uiścić w Mazowieckim Banku Spółdzielczym, Łomianki ul. Szpitalna 8 lub przelewem na rachunek bankowy:  
Mazowiecki Bank Spółdzielczy Nr 63 8009 0007 0000 1658 2001 0001    
Gmina Łomianki, 05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115.