BIP
e-urząd
Wykaz skrótów
Rada Miejska
Rada Powiatu
Burmistrz
Urząd Miejski
Praca
Prawo Lokalne
Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dzienniki urzędowe
Finanse i mienie
Zamówienia publiczne
Konkursy
Oświadczenia majątkowe
Biuro Obsługi Mieszkańca
Ogłoszenia informacje i wykazy
Organizacje pozarządowe
Rejestr zmian
Wyszukiwarka
Obsługa Biuletynu
Wybory
ePUAP

0 1 2 3 4 5 10 20 30 40 50 100 200

Autor zmianyZmieniony dokument Data
Agata ZakrzewskaObwieszczenie nr 20/2017 Starosty warszawskiego Zachodniego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej2017-07-27 15:32:36
Agata ZakrzewskaObwieszczenie nr 20/2017 Starosty warszawskiego Zachodniego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej2017-07-27 15:31:02
Agata ZakrzewskaObwieszczenie nr 20/2017 Starosty warszawskiego Zachodniego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej2017-07-27 15:30:36
Agata ZakrzewskaRI.042.1.2017 - Wynik konsultacji społecznych [obrazek]2017-07-26 16:06:12
Agata ZakrzewskaRI.042.1.2017 - Wynik konsultacji społecznych [obrazek]2017-07-26 16:05:56
Agata ZakrzewskaZarządzenie Nr RKA.0050.121.2017 z dnia 26 lipca 2017 roku w sprawie powołania komisji do wykonania prac archiwalnych dokumentacji z wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 25 października 2015 r. 2017-07-26 15:24:15
Agata ZakrzewskaRGP.671.10.2017 - opracowanie gminnej ewidencji zabytków Łomianek2017-07-26 15:11:56
Agata ZakrzewskaRGP.671.10.2017 - opracowanie gminnej ewidencji zabytków Łomianek2017-07-26 15:06:35
Agata ZakrzewskaRZP.271.34.2017 - Całodobowe, zimowe utrzymanie gminnych dróg, przystanków, chodników, ścieżek rowerowych i parkingów na terenie gminy Łomianki w sezonie zimowym 2017- 2019 2017-07-26 11:04:28
Agata ZakrzewskaRZP.271.34.2017 - Całodobowe, zimowe utrzymanie gminnych dróg, przystanków, chodników, ścieżek rowerowych i parkingów na terenie gminy Łomianki w sezonie zimowym 2017- 2019 2017-07-26 11:03:53
Agata ZakrzewskaRZP.271.34.2017 - Całodobowe, zimowe utrzymanie gminnych dróg, przystanków, chodników, ścieżek rowerowych i parkingów na terenie gminy Łomianki w sezonie zimowym 2017- 2019 2017-07-26 10:59:01
Agata ZakrzewskaWykonanie budżetu za II kwartał 2017 r.2017-07-26 10:04:01
Agata ZakrzewskaRGP.6721.39.1.2017 - Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego \"Kasztanowa\"2017-07-26 08:26:23
Agata ZakrzewskaRGP.6721.41.1.2017 - Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego \"Łomianki Śródmieście\"2017-07-26 08:26:08
Agata ZakrzewskaRGP.6721.42.6.2017 - Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego \"Stare Łomianki\"2017-07-26 08:25:50
Agata ZakrzewskaRGP.6721.42.6.2017 - Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego \"Stare Łomianki\"2017-07-25 09:32:15
Agata ZakrzewskaRGP.6721.42.6.2017 - Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego \"Stare Łomianki\"2017-07-25 09:30:44
Agata ZakrzewskaRGP.6721.39.1.2017 - Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego \"Kasztanowa\"2017-07-25 09:29:19
Agata ZakrzewskaRGP.6721.41.1.2017 - Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego \"Łomianki Śródmieście\"2017-07-25 09:28:42
Agata ZakrzewskaRGP.6721.41.1.2017 - Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego \"Łomianki Śródmieście\"2017-07-25 09:25:10
Agata ZakrzewskaRGP.6721.39.1.2017 - Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego \"Kasztanowa\"2017-07-25 09:21:51
Agata ZakrzewskaRGP.6721.39.1.2017 - Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego \"Kasztanowa\"2017-07-25 09:17:18
Agata ZakrzewskaKomisje Rady Miejskiej w Łomiankach - VII kadencja 2017-07-24 16:14:58
Agata ZakrzewskaRGP.6721.15.2.2017 - Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wschodniej części sołectwa Łomianki Dolne oraz północnej części osiedla Buraków2017-07-24 11:46:33
Agata ZakrzewskaRGP.6721.37.1.2017 - Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowa obszaru południowej części osiedla Prochownia oraz południowa część osiedla Buraków2017-07-24 11:46:22
Agata ZakrzewskaRGP. 6721.32.3.2017 - Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części sołectwa Dziekanów Bajkowy oraz części sołectwa Dziekanów Leśny2017-07-24 11:45:58
Agata ZakrzewskaRGP.6721.33.2.2017 - Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru osiedla Dąbrowa Leśna2017-07-24 11:45:41
Agata Zakrzewska RGP.6721.37.13.2017 - Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru południowej części osiedla Prochownia oraz południowa część osiedla Buraków - Etap II2017-07-24 11:45:08
Agata ZakrzewskaReferat Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska2017-07-24 11:39:44
Agata ZakrzewskaRZP.271.32.2017 - Pytanie 1 i zmiana SIWZ 12017-07-21 15:30:53
Agata ZakrzewskaRZP.271.31.2017 - zmiana ogl, pyt 2 i zaczaczniki2017-07-21 15:23:58
Agata ZakrzewskaRGP.6733.15.2017 - decyzja 127/2017 2017-07-21 14:55:46
Agata ZakrzewskaZarządzenie Nr RKA.0050.120.2017 z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej do oceny wniosków i weryfikacji spraw mieszkaniowych oraz określenia jej regulaminu pracy2017-07-21 14:54:19
Agata ZakrzewskaRZP.271.25.2017 - poprawiona informacja art. 86 ust. 5 pzp 2017-07-21 14:05:12
Agata ZakrzewskaRGP.6733.17.2017 - obwieszczenie o wszczęciu postępowania 2017-07-21 14:04:05
Agata ZakrzewskaRGP.6733.17.2017 - Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia DN40 PE, w części działek nr ew. 310, 322, położonych w Łomiankach obręb nr 0006.2017-07-21 14:03:13
Agata ZakrzewskaRZP.271.25.2017 - poprawiona informacja art. 86 ust. 5 pzp 2017-07-21 14:01:48
Agata ZakrzewskaReferat Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska2017-07-20 15:02:10
Agata ZakrzewskaXXX Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 27 lipca 2017 roku - wniosek burmistrza 2017-07-20 14:57:50
Agata ZakrzewskaXXX Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach - wniosek burmistrza 2017-07-20 14:56:30
Agata ZakrzewskaXXX Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 27 lipca 2017 roku - wniosek burmistrza 2017-07-20 14:51:27
Agata ZakrzewskaRZP.271.25.2017 - Informacje art. 86 ust. 5 pzp + wzór zal osw gr kapit2017-07-20 12:28:32
Agata ZakrzewskaRGP.6733.14.2017 - Decyzja nr 126/2017 2017-07-20 12:26:12
Agata ZakrzewskaRGP.6733.14.2017 - Decyzja nr 126/2017 2017-07-20 12:25:40
Agata ZakrzewskaKonsultacje społeczne dotyczące zmiany nazw ulic - ogloszenie2017-07-20 11:44:09
Agata ZakrzewskaZarządzenie Nr RKA.0050.119.2017 z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia z inicjatywy Burmistrza Łomianek konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazw ulic2017-07-20 11:42:52
Agata ZakrzewskaRZP.271.29.2017 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2017-07-19 15:09:49
Agata ZakrzewskaZarządzenie Nr RKA.0050.119.2017 z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia z inicjatywy Burmistrza Łomianek konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazw ulic2017-07-19 14:36:28
Agata ZakrzewskaKonsultacje społeczne dotyczące zmiany nazw ulic2017-07-19 14:36:23
Agata ZakrzewskaKonsultacje społeczne dotyczące zmiany nazw ulic2017-07-19 14:08:45
Agata ZakrzewskaZarządzenie Nr RKA.0050.119.2017 z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia z inicjatywy Burmistrza Łomianek konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazw ulic2017-07-19 14:08:42
Agata ZakrzewskaKonsultacje społeczne dotyczące zmiany nazw ulic2017-07-19 13:46:20
Agata ZakrzewskaZarządzenie Nr RKA.0050.119.2017 z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia z inicjatywy Burmistrza Łomianek konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazw ulic2017-07-19 13:46:17
Agata ZakrzewskaZarządzenie Nr RKA.0050.119.2017 z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia z inicjatywy Burmistrza Łomianek konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazw ulic2017-07-19 13:46:10
Agata ZakrzewskaKonsultacje społeczne dotyczące zmiany nazw ulic2017-07-19 13:45:58
Agata ZakrzewskaKonsultacje społeczne dotyczące zmiany nazw ulic2017-07-19 13:35:37
Agata ZakrzewskaZarządzenie Nr RKA.0050.119.2017 z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia z inicjatywy Burmistrza Łomianek konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazw ulic2017-07-19 13:35:19
Agata ZakrzewskaKonsultacje społeczne dotyczące zmiany nazw ulic2017-07-19 13:33:40
Agata ZakrzewskaZarządzenie Nr RKA.0050.119.2017 z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia z inicjatywy Burmistrza Łomianek konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazw ulic2017-07-19 13:32:23
Agata ZakrzewskaZarządzenie Nr RKA.0050.119.2017 z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia z inicjatywy Burmistrza Łomianek konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazw ulic2017-07-19 13:28:07
Agata ZakrzewskaKomisje Rady Miejskiej w Łomiankach - VII kadencja 2017-07-19 11:27:08
Agata ZakrzewskaRZP.271.36.2017 - „Przebudowa ul. Brukowej” w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej - zad 2015/512017-07-19 10:45:36
Agata ZakrzewskaRZP.271.36.2017 - „Przebudowa ul. Brukowej” w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej - zad 2015/512017-07-19 10:41:47
Agata ZakrzewskaRZP.271.36.2017 - „Przebudowa ul. Brukowej” w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej - zad 2015/512017-07-19 10:41:32
Agata ZakrzewskaKomisje Rady Miejskiej w Łomiankach - VII kadencja 2017-07-19 10:40:28
Joanna ZielkeRGP.6721.33.20.2017 - uchwała i rysunek planu obszaru osiedla Dąbrowa Leśna - etap II2017-07-18 16:03:01
Joanna ZielkeRGP.6721.33.20.2017 - uchwała i rysunek planu obszaru osiedla Dąbrowa Leśna - etap II2017-07-18 16:01:30
Joanna ZielkeRGP.6721.33.20.2017 - uchwała i rysunek planu obszaru osiedla Dąbrowa Leśna - etap II2017-07-18 16:00:32
Joanna ZielkeRGP.6721.33.2.2017 - Rysunek planu + projekt uchwały + prognoza środowiskowa2017-07-18 16:00:04
Joanna ZielkePytania do SIWZ i Zmiana ogłoszenia do RZP.271.31.20172017-07-18 15:31:27
Joanna ZielkePytania do SIWZ i Zmiana ogłoszenia do RZP.271.31.20172017-07-18 15:30:45
Joanna ZielkePytania do SIWZ i Zmiana ogłoszenia do RZP.271.31.20172017-07-18 15:27:12
Joanna ZielkePytania do SIWZ i Zmiana ogłoszenia do RZP.271.31.20172017-07-18 15:25:28
Joanna ZielkePytania do SIWZ i Zmiana ogłoszenia do RZP.271.31.20172017-07-18 15:23:06
Joanna ZielkePytania do SIWZ i Zmiana ogłoszenia do RZP.271.31.20172017-07-18 15:20:42
Joanna ZielkePytania do SIWZ i Zmiana ogłoszenia do RZP.271.31.20172017-07-18 15:20:36
Joanna ZielkeKomisje Rady Miejskiej w Łomiankach - VII kadencja 2017-07-18 15:03:38
Joanna ZielkeRGP.6721.33.20.2017 - uchwała i rysunek planu obszaru osiedla Dąbrowa Leśna - etap II2017-07-18 15:01:29
Joanna ZielkeRGP.6721.28.6.2017 - uchwała i rysunek planu obszaru osiedla Dąbrowa Rajska oraz części osiedla Dąbrowa Zachodnia i Dąbrowa Leśna - etap I2017-07-18 14:51:57
Joanna Zielkestrona główna 2017-07-18 14:41:19
Agata ZakrzewskaRGP.6721.28.6.2017 - uchwała i rysunek planu obszaru osiedla Dąbrowa Rajska oraz części osiedla Dąbrowa Zachodnia i Dąbrowa Leśna - etap I2017-07-18 11:58:24
Agata ZakrzewskaRGP.6721.28.6.2017 - uchwała i rysunek planu obszaru osiedla Dąbrowa Rajska oraz części osiedla Dąbrowa Zachodnia i Dąbrowa Leśna - etap I2017-07-18 11:58:04
Agata ZakrzewskaRGP.6721.33.20.2017 - uchwała i rysunek planu obszaru osiedla Dąbrowa Leśna - etap II2017-07-18 11:54:34
Agata ZakrzewskaRGP.6721.33.20.2017 - uchwała i rysunek planu obszaru osiedla Dąbrowa Leśna - etap II2017-07-18 11:53:17
Joanna Zielkestrona główna 2017-07-18 09:43:48
Agata ZakrzewskaKomisje Rady Miejskiej w Łomiankach - VII kadencja 2017-07-18 09:42:08
Agata ZakrzewskaZarządzenie Nr RKA.0050.118.2017 z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownika Referatu Rozliczeń Finansowych Budżetu2017-07-17 15:05:51
Agata ZakrzewskaZarządzenie Nr RKA.0050.117.2017 z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu w celu wyłonieniu kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 2 w Dziekanowie Leśnym przy ul. por. Francisa Akinsa 82017-07-17 15:03:33
Agata ZakrzewskaReferat Oświaty2017-07-17 14:51:40
Agata ZakrzewskaRZP.271.33.2017 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania2017-07-17 14:15:37
Agata ZakrzewskaRZP.271.30.2017 - Unieważnienie postępowania 2017-07-14 12:55:09
Agata ZakrzewskaXXX Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 27 lipca 2017 roku 2017-07-13 18:40:43
Agata ZakrzewskaXXX Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 27 lipca 2017 roku 2017-07-13 18:40:33
Agata ZakrzewskaXXX Sesa Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 27 lipca 2017 roku 2017-07-13 18:39:54
Agata ZakrzewskaXXX Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach - porządek obrad 2017-07-13 18:39:46
Agata ZakrzewskaXXX Sesa Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 27 lipca 2017 roku 2017-07-13 18:38:12
Agata ZakrzewskaXXX Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 27 lipca 2017 roku 2017-07-13 18:32:18
Agata ZakrzewskaXXX Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 27 lipca 2017 roku 2017-07-13 18:32:04
Agata ZakrzewskaXXX Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 27 lipca 2017 roku 2017-07-13 18:26:25
Agata ZakrzewskaXXX Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 27 lipca 2017 roku 2017-07-13 18:26:20