BIP
e-urząd
Wykaz skrótów
Rada Miejska
Rada Powiatu
Burmistrz
Urząd Miejski
Praca
Prawo Lokalne
Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dzienniki urzędowe
Finanse i mienie
Zamówienia publiczne
Konkursy
Oświadczenia majątkowe
Biuro Obsługi Mieszkańca
Ogłoszenia informacje i wykazy
Organizacje pozarządowe
Rejestr zmian
Wyszukiwarka
Obsługa Biuletynu
Wybory
ePUAP

0 1 2 3 4 5 10 20 30 40 50 100 200

Autor zmianyZmieniony dokument Data
Joanna ZielkeZarządzenie Nr RKA.0050.34.2018 Burmistrza Łomianek z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie wyznaczenia Zamawiającego upoważnionego do przeprowadzenia wspólnego postępowania i udzielenia zamowienia publicznego w imieniu i na rzecz kilku Zamawiających stanowiące jednostki organizacyjne Gminy Łomianki - zgodnie z art. 16 ust. 1 i 4 Prawo Zamówień Publicznych oraz określenia zasad wspólnego przeprowadzenia tego postępowania2018-02-23 14:27:33
Leszek GizińskiZestawienia dyżurów wakacyjnych przedszkoli samorządowych 20182018-02-22 20:02:19
Leszek GizińskiZestawienia dyżurów wakacyjnych przedszkoli samorządowych 20182018-02-22 20:01:22
Leszek GizińskiWykonanie budżetu za IV kwartał 2017 r.2018-02-22 15:41:29
Leszek GizińskiWNIOSKI, FORMULARZE, KARTY, ZGŁOSZENIA 2018-02-22 15:28:18
Leszek GizińskiRKA.152.1.2018 - odpowiedź2018-02-22 14:53:24
Leszek GizińskiRKA.152.1.2018 - odpowiedź2018-02-22 14:53:08
Joanna ZielkeRZP.271.06.2018 - Informacja z otwarcia ofert 2018-02-21 13:35:50
Joanna ZielkeRZP.271.06.2018 - Informacja z otwarcia ofert 2018-02-21 13:35:17
Leszek GizińskiRKA.2110.3.2018 - wynik naboru2018-02-20 14:24:53
Leszek GizińskiObwieszczenie nr 5/2018 Starosty warszawskiego Zachodniego o wydaniu decyzji Nr 95/2018 zezwalającej na realizację inwestycji drogowej2018-02-20 13:02:11
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.33.2018 z dnia 20 lutego 2018 roku w sprawie określenia wzoru wniosków o przyjęcie ucznia do oddziałów dwujęzycznych i sportowych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łomianki w roku szkoklnym 2018/20192018-02-20 12:50:40
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.33.2018 z dnia 20 lutego 2018 roku w sprawie określenia wzoru wniosków o przyjęcie ucznia do oddziałów dwujęzycznych i sportowych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łomianki w roku szkoklnym 2018/20192018-02-20 12:50:32
Leszek GizińskiRGP.6733.2.2018 - obwieszczenie o wszczęciu postępowania2018-02-20 12:44:32
Leszek GizińskiRGP.6733.9.2018 - Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej, w działce nr ew. 3/260, położonej w Dziekanowie Leśnym gm. Łomianki2018-02-20 12:33:02
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.32.2018 z dnia 20 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia harmonogramu rekrutacji do oddziału sportowego oraz oddziału klasy VII dwujęzycznej w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łomianki na rok szkolny 2018/20192018-02-20 11:51:32
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXVII/427/2017 z dnia 14 grudnia 2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru osiedla Dąbrowa Rajska oraz części osiedli Dąbrowa Zachodnia i Dąbrowa Leśna - etap I 2018-02-20 10:38:33
Leszek GizińskiRGP.6721.28.6.2017 - uchwała i rysunek planu obszaru osiedla Dąbrowa Rajska oraz części osiedla Dąbrowa Zachodnia i Dąbrowa Leśna - etap I2018-02-20 09:36:10
Leszek GizińskiNabór na stanowisko: Referent ds. biurowych - nabór2018-02-20 08:31:26
Leszek GizińskiNabór na stanowisko: Referent ds. biurowych2018-02-20 08:29:46
Agata ZakrzewskaNabór na stanowisko: Starszy specjalista ds. zamówień publicznych2018-02-19 16:25:36
Agata ZakrzewskaRKA.2110.8.2018 - Nabór na stanowisko 2018-02-19 16:25:28
Agata ZakrzewskaNabór na stanowisko: Starszy specjalista ds. zamówień publicznych2018-02-19 16:24:27
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.31.2018 z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Łomiankach2018-02-19 12:36:27
Leszek GizińskiObwieszczenie nr 3/2018 Starosty warszawskiego Zachodniego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej2018-02-19 11:21:26
Leszek GizińskiObwieszczenie nr 3/2018 Starosty warszawskiego Zachodniego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej2018-02-19 11:21:01
Leszek GizińskiReferat Oświaty2018-02-19 11:15:53
Agata ZakrzewskaReferat Oświaty2018-02-16 15:47:26
Agata ZakrzewskaZarządzenie Nr RKA.0050.30.2018 z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Łomiankach na rok 2018 2018-02-16 15:01:16
Agata ZakrzewskaZarządzenie Nr RKA.0050.29.2018 z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 2018 2018-02-16 15:00:46
Agata ZakrzewskaNabór na stanowisko: Kierownik Referatu Geodezji2018-02-16 14:53:28
Agata ZakrzewskaRKA.2110.7.2018 - Nabór na stanowisko 2018-02-16 14:53:20
Agata ZakrzewskaNabór na stanowisko: Inspektora ds. geodezji2018-02-16 14:52:38
Agata ZakrzewskaRKA.2110.6.2018 - Nabór na stanowisko 2018-02-16 14:51:38
Agata ZakrzewskaNabór na stanowisko: Kierownik Referatu Geodezji2018-02-16 14:49:44
Agata ZakrzewskaNabór na stanowisko: Kierownik Referatu Geodezji2018-02-16 14:48:53
Agata ZakrzewskaNabór na stanowisko: Kierownik Referatu Geodezji2018-02-16 14:48:20
Agata ZakrzewskaRKA.2110.2.2018 - dodatkowa informacja do wyniku naboru [obrazek]2018-02-16 14:28:17
Agata ZakrzewskaZarządzenie Nr RKA.0050.30.2018 z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Łomiankach na rok 2018 2018-02-16 14:24:59
Agata ZakrzewskaZarządzenie Nr RKA.0050.29.2018 z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 2018 2018-02-16 14:22:52
Agata ZakrzewskaRZP.271.08.2018 - Część 1 - Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przebudowy ulicy Sierakowskiej w Łomiankach na odc. od ul. Zachodniej do ul. Łuże oraz na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej ramach zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa ul. Sierakowskiej” - 2017/24; Część 2 - Opracowanie koncepcji dla przebudowy ulicy w ramach zadania inwestycyjnego nr 2018/03 pn: „Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic -X kwartał (ul. Kolejowa - ul. Brukowa - ul. Długa - ul. Wąska)”; Część 3 - Opracowanie koncepcji dla przebudowy ulic w ramach zadania inwestycyjnego nr 2018/02 pn: „Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - IX kwartał (ul. Kolejowa - ul. Lotników Alianckich - ul. Konopnickiej - ul. Miła)”2018-02-16 14:19:29
Agata ZakrzewskaRZP.271.08.2018 - - Część 1 - Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przebudowy ulicy Sierakowskiej w Łomiankach na odc. od ul. Zachodniej do ul. Łuże oraz na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej ramach zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa ul. Sierakowskiej” - 2017/24; Część 2 - Opracowanie koncepcji dla przebudowy ulicy w ramach zadania inwestycyjnego nr 2018/03 pn: „Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic -X kwartał (ul. Kolejowa - ul. Brukowa - ul. Długa - ul. Wąska)”; Część 3 - Opracowanie koncepcji dla przebudowy ulic w ramach zadania inwestycyjnego nr 2018/02 pn: „Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - IX kwartał (ul. Kolejowa - ul. Lotników Alianckich - ul. Konopnickiej - ul. Miła)”2018-02-16 14:19:20
Agata ZakrzewskaRZP.271.08.2018 - Część 1 - Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przebudowy ulicy Sierakowskiej w Łomiankach na odc. od ul. Zachodniej do ul. Łuże oraz na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej ramach zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa ul. Sierakowskiej” - 2017/24; Część 2 - Opracowanie koncepcji dla przebudowy ulicy w ramach zadania inwestycyjnego nr 2018/03 pn: „Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic -X kwartał (ul. Kolejowa - ul. Brukowa - ul. Długa - ul. Wąska)”; Część 3 - Opracowanie koncepcji dla przebudowy ulic w ramach zadania inwestycyjnego nr 2018/02 pn: „Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - IX kwartał (ul. Kolejowa - ul. Lotników Alianckich - ul. Konopnickiej - ul. Miła)”2018-02-16 14:17:39
Agata ZakrzewskaRZP.271.08.2018 - Część 1 - Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przebudowy ulicy Sierakowskiej w Łomiankach na odc. od ul. Zachodniej do ul. Łuże oraz na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej ramach zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa ul. Sierakowskiej” - 2017/24; Część 2 - Opracowanie koncepcji dla przebudowy ulicy w ramach zadania inwestycyjnego nr 2018/03 pn: „Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic -X kwartał (ul. Kolejowa - ul. Brukowa - ul. Długa - ul. Wąska)”; Część 3 - Opracowanie koncepcji dla przebudowy ulic w ramach zadania inwestycyjnego nr 2018/02 pn: „Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - IX kwartał (ul. Kolejowa - ul. Lotników Alianckich - ul. Konopnickiej - ul. Miła)”2018-02-16 14:17:12
Agata ZakrzewskaRZP.271.07.2018 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 2018-02-16 11:04:07
Agata ZakrzewskaPrzedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 15.02.20182018-02-15 16:01:35
Agata ZakrzewskaRZP.271.07.2018 - Informacja z otwarcia ofert 2018-02-15 11:18:57
Agata ZakrzewskaRZP.271.07.2018 - Informacja z otwarcia ofert 2018-02-15 11:17:42
Agata ZakrzewskaRZP.271.06.2018 - Pytanie nr 2 do SIWZ 2018-02-14 15:01:27
Agata ZakrzewskaRZP.271.01.2018 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2018-02-14 14:58:51
Agata ZakrzewskaWnioski złożone w ramach tzw. małych dotacji w 2018 roku:2018-02-13 15:03:39
Agata ZakrzewskaWnioski złożone w ramach tzw. małych dotacji w 2018 roku:2018-02-13 15:02:35
Agata ZakrzewskaZarządzenie Nr RKA.0050.28.2018 z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie powołania komisji do wykonania prac archiwalnych dokumentacji z wyborów do organów samorządu terytorialnego przeprowadzonych w dn. 16 listopada 2014 oraz 30 listopada 20142018-02-13 14:57:06
Agata ZakrzewskaNabór na stanowisko: Kierownik Referatu Geodezji2018-02-13 14:52:42
Agata ZakrzewskaNabór na stanowisko: Kierownik Referatu Geodezji2018-02-13 14:51:56
Agata ZakrzewskaRZP.271.04.2018 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2018-02-13 09:51:00
Agata ZakrzewskaDyżury radnych VII kadencji2018-02-12 17:12:59
Agata ZakrzewskaRGP.6733.2.2018 - obwieszczenie o wszczęciu postępowania 2018-02-12 17:10:37
Agata ZakrzewskaRGP.6733.2.2018 - Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej, w działkach nr ew. 166/3, 166/4, 166/5, 166/6, 166/7, 231/3, położonych w Łomiankach obręb nr 0024.2018-02-12 17:06:42
Agata ZakrzewskaRGP.6733.3.2018 - obwieszczenie o wszczęciu postępowania 2018-02-12 17:03:58
Agata ZakrzewskaRGP.6733.3.2018 - Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej, w działkach nr ew. 297/7, 298/2, 96, położonych w Kiełpinie (obręb nr 143205_5.0008) gm. Łomianki oraz w działkach nr ew. 106/1, 106/2, 54, 82/8, 82/11, położonych w Kępie Kiełpińskiej (obręb nr 143205_5.0090) gm. Łomianki.2018-02-12 17:02:57
Agata ZakrzewskaRGP.6733.3.2018 - Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej, w działkach nr ew. 297/7, 298/2, 96, położonych w Kiełpinie (obręb nr 143205_5.0008) gm. Łomianki oraz w działkach nr ew. 106/1, 106/2, 54, 82/8, 82/11, położonych w Kępie Kiełpińskiej (obręb nr 143205_5.0090) gm. Łomianki.2018-02-12 17:02:46
Agata ZakrzewskaRGP.6733.40.2017 - decyzja2018-02-12 17:00:56
Agata ZakrzewskaRGP.6733.40.2017 - decyzja2018-02-12 17:00:25
Agata ZakrzewskaZarządzenie Nr RKA.0050.27.2018 z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie zmiany zarządzenie Nr RKA.0050.155.2016 Burmistrza Łomianek z dnia 28 października 2016 roku w sprawie zasad realizacji rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług przez Gminę Łomianki2018-02-12 16:57:45
Agata ZakrzewskaRZP.271.64.2017 - Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne2018-02-12 13:34:24
Agata ZakrzewskaRZP.271.02.2018 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2018-02-12 13:31:12
Agata ZakrzewskaRZP.271.07.2018 - pytanie 1 do siwz2018-02-12 13:27:51
Leszek GizińskiRKA.152.2.2018 - petycja2018-02-09 15:59:01
Leszek GizińskiRKA.152.2.2018 - petycja2018-02-09 15:58:44
Leszek GizińskiRKA.152.2.20182018-02-09 15:57:55
Leszek GizińskiRGP.6733.5.2018 - obwieszczenie2018-02-09 15:49:37
Leszek GizińskiRGP.6733.5.2018 - Ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (obszar inwestycji oznaczony na załączniku graficznym kolorem fioletowym), w działkach nr ew. 881/9, 880/1, 880/2, 1036/2, 879, 878/3, 1025, 1016, 1402, 872/2, 883/2, 883/6, 883/7, 884/10, 884/11, 884/6, 885/2, 885/8, 888/5, 888/7, 890/6, 891/5, 893/12, 893/14, 893/15, 893/17, 893/18, 893/19, 893/20, 893/21, 893/23, 893/24, 893/25, 893/26, 893/27, 893/28, 893/29, 893/30, 893/33, 893/4, 894/2, 895/3, 896, 1337/1, położonych w Dziekanowie Polskim gm. Łomianki2018-02-09 15:47:44
Leszek GizińskiRGP.6733.4.2018 - obwieszczenie2018-02-09 14:40:14
Leszek GizińskiRGP.6733.4.2018 - Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, zlokalizowanej w: Kiełpinie, gm. Łomianki – działki nr ew. 222/7, 223/8, 478/2, 226/8, 226/9, 227/6, 228/16, 228/18, 229/10, 229/11, 229/12, 229/13, 229/15, 229/17, 229/19, 229/21, 233/5, 237/7, 238/4, 239/8, 239/9, 240/3, 243/3, 244/3, 245/3, 246/3, 247/3, 248/3, 249/3, 250/3, 251/3, 252/3, 253/3, 254/3, 255/3, 470, 475. Dąbrowie, gm. Łomianki – działki nr ew. 1, 12, 18, 23, 24, 272018-02-09 14:38:41
Leszek GizińskiNabór na stanowisko: Inspektor ds. geodezji2018-02-09 11:32:38
Leszek GizińskiRKA.2110.1.2018 - Nabór na stanowisko: Inspektor ds. geodezji - wynik2018-02-09 11:32:17
Joanna ZielkeOtwarte konkursy ofert w 2018 roku 2018-02-08 16:01:04
Joanna ZielkeZarządzenie Nr RKA.0050.26.2018 z dnia 8 lutego 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku2018-02-08 16:00:45
Joanna ZielkeZarządzenie Nr RKA.0050.26.2018 z dnia 8 lutego 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku2018-02-08 15:48:31
Joanna ZielkeOtwarte konkursy ofert w 2018 roku 2018-02-08 15:44:08
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXIV/405/2017 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części sołectwa Dziekanów Bajkowy oraz części sołectwa Dziekanów Leśny 2018-02-08 15:15:07
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXIII/379/2017 z dnia 2 października 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru południowej części osiedla Prochownia oraz południowej części osiedla Buraków – etap II2018-02-08 15:14:05
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXIV/406/2017 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru osiedla Dąbrowa Leśna – etap II2018-02-08 15:12:09
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXIII/378/2017 z dnia 2 października 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zachodniej części sołectwa Łomianki Dolne – etap I2018-02-08 15:10:24
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXIII/378/2017 z dnia 2 października 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zachodniej części sołectwa Łomianki Dolne – etap I2018-02-08 15:09:24
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXIV/400/2017 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Łomianki”2018-02-08 15:08:06
Leszek GizińskiUchwała Nr XXX/349/2017 z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru osiedla Dąbrowa Leśna - etap I2018-02-08 15:05:48
Leszek GizińskiRKA.2110.5.2018 - Nabór na stanowisko2018-02-08 14:50:16
Leszek GizińskiNabór na stanowisko: Aplikant w Straży Miejskiej w Łomiankach (2 etaty)2018-02-08 14:48:55
Leszek GizińskiRKA.152.1.2018 - petycja2018-02-08 14:45:41
Leszek GizińskiRKA.152.1.20182018-02-08 14:43:43
Leszek Giziński20182018-02-08 14:42:55
Leszek GizińskiUchwała Nr XXIX/331/2017 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru południowej części osiedla Prochownia oraz południowej części osiedla Buraków – etap I2018-02-08 14:18:47
Leszek GizińskiUchwała Nr XXV/312/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wschodniej części sołectwa Łomianki Dolne oraz północnej części osiedla Buraków2018-02-08 14:17:54
Leszek GizińskiUchwała Nr XXV/312/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wschodniej części sołectwa Łomianki Dolne oraz północnej części osiedla Buraków2018-02-08 14:15:51
Leszek GizińskiUchwała Nr XXIII/284/2017 z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jeziorna\"2018-02-08 14:14:45
Leszek GizińskiUchwała Nr XXI/247/2016 z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru szpitala dziecięcego w Dziekanowie Leśnym2018-02-08 13:27:24
Leszek GizińskiUchwała Nr XVIII/ 231/ 2016 z dnia 1 września 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północnej częśći osiedla Łomianki Chopina i północnej części osiedla Łomianki Pawłowo część B2018-02-08 13:25:56
Leszek GizińskiUchwała Nr XVIII/ 231/ 2016 z dnia 1 września 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północnej częśći osiedla Łomianki Chopina i północnej części osiedla Łomianki Pawłowo część B2018-02-08 13:24:36