BIP
e-urząd
Wykaz skrótów
Rada Miejska
Rada Powiatu
Burmistrz
Urząd Miejski
Praca
Prawo Lokalne
Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dzienniki urzędowe
Finanse i mienie
Zamówienia publiczne
Konkursy
Oświadczenia majątkowe
Biuro Obsługi Mieszkańca
Ogłoszenia informacje i wykazy
Organizacje pozarządowe
Rejestr zmian
Wyszukiwarka
Obsługa Biuletynu
Wybory
ePUAP

0 1 2 3 4 5 10 20 30 40 50 100 200

Autor zmianyZmieniony dokument Data
Leszek GizińskiRGP.6721.37.13.2017 - Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Łomianki na lata 2017-2023 + formularze2017-05-26 15:22:30
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.96.2017 z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Dujęzycznymi i Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach przy ul. Staszica 22017-05-25 16:05:41
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.97.2017 z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. por. Adolfa Pilcha ps. Góra-Dolina w Dziekanowie Polskim przy ul. Rolniczej 4352017-05-25 16:05:26
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.96.2017 z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Dujęzycznymi i Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach przy ul. Staszica 22017-05-25 16:03:38
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.96.2017 z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Dujęzycznymi i Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach przy ul. Staszica 22017-05-25 16:03:20
Joanna ZielkeWnioski złożone w ramach tzw. małych dotacji w 2017 roku:2017-05-25 14:42:09
Joanna ZielkeXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 29 maja 2017 roku2017-05-25 14:11:48
Leszek GizińskiXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 29 maja 2017 roku2017-05-25 13:48:24
Leszek GizińskiXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach - porządek obrad2017-05-25 10:25:15
Leszek GizińskiXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach - porządek obrad2017-05-25 10:25:05
Leszek GizińskiXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach - wniosek burmistrza2017-05-25 10:22:45
Leszek GizińskiXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach - wniosek burmistrza2017-05-25 10:22:26
Leszek GizińskiXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 29 maja 2017 roku2017-05-25 10:19:15
Leszek GizińskiXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 29 maja 2017 roku2017-05-25 10:19:03
Leszek GizińskiXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 29 maja 2017 roku2017-05-25 10:18:48
Leszek GizińskiXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 29 maja 2017 roku2017-05-25 10:14:11
Leszek GizińskiXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 29 maja 2017 roku2017-05-25 10:13:45
Leszek GizińskiXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 29 maja 2017 roku2017-05-25 10:11:28
Leszek GizińskiXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 29 maja 2017 roku2017-05-25 10:10:36
Leszek GizińskiXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 29 maja 2017 roku2017-05-25 10:07:07
Leszek GizińskiXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 29 maja 2017 roku2017-05-25 10:06:51
Agata ZakrzewskaKomisje Rady Miejskiej w Łomiankach - VII kadencja 2017-05-24 14:59:51
Leszek GizińskiRZP.271.19.2017 - Informacje art. 86 ust. 5 pzp 2017-05-23 13:27:45
Leszek GizińskiWOŚ.6220.7.2016 - Obwieszczenie2017-05-23 12:45:36
Leszek GizińskiXXVII Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach - porządek obrad2017-05-23 12:14:57
Leszek GizińskiXXVII Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach - wniosek burmistrza2017-05-23 12:12:52
Leszek GizińskiXXVII Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 25 maja 2017 roku2017-05-23 12:11:33
Leszek GizińskiXXVII Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 25 maja 2017 roku2017-05-23 12:11:19
Leszek GizińskiXXVII Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 25 maja 2017 roku2017-05-23 12:08:23
Leszek GizińskiXXVII Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 25 maja 2017 roku2017-05-23 12:04:53
Leszek GizińskiKompleksowa kontrola gospodarki finansowej Urzędu Miejskiego w Łomiankach za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.2017-05-23 10:23:41
Leszek GizińskiProtokół kontroli dot. przestrzegania przepisów ZUS2017-05-23 10:23:11
Leszek GizińskiKontrola dotycząca przestrzegania przepisów ZUS2017-05-23 10:22:07
Leszek GizińskiKontrola dotycząca przestrzegania przepisów ZUS2017-05-23 10:21:51
Leszek GizińskiKompleksowa kontrola gospodarki finansowej Urzędu Miejskiego w Łomiankach za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. - protokół z kontroli2017-05-23 10:18:27
Leszek GizińskiKompleksowa kontrola gospodarki finansowej Urzędu Miejskiego w Łomiankach za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.2017-05-23 10:16:04
Leszek GizińskiKompleksowa kontrola gospodarki finansowej Urzędu Miejskiego w Łomiankach za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.2017-05-23 10:15:45
Leszek GizińskiKomisje Rady Miejskiej w Łomiankach - VII kadencja 2017-05-22 14:57:32
Leszek GizińskiRZP.271.21.2017 - Ogłoszenie + SIWZ + załaczniki2017-05-22 13:39:39
Leszek GizińskiRZP.271.21.2017 - Modernizacja placu zabaw przy ul. Wspólnej w Łomiankach w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno – sportowych”2017-05-22 13:29:07
Leszek GizińskiUchwała Nr Wa.0031.171.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie: wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Łomianek Sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 20162017-05-22 11:16:11
Leszek GizińskiUchwała Nr Wa.0031.171.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie: wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Łomianek Sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 20162017-05-22 11:15:21
Leszek GizińskiRGP.6721.37.13.2017 - Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowa obszaru południowej części osiedla Prochownia oraz południowa część osiedla Buraków - Etap II2017-05-22 11:05:44
Leszek GizińskiRGP.6721.37.13.2017 - Obwieszczenie2017-05-22 11:05:10
Leszek GizińskiRGP.6721.37.13.2017 - Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowa obszaru południowej części osiedla Prochownia oraz południowa część osiedla Buraków - Etap II2017-05-22 11:01:51
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.95.2017 z dnia 19 maja 2017 roku w sprawie zatwiedzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Dujęzycznymi i Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach przy ul. Staszica 22017-05-19 15:32:49
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.94.2017 z dnia 19 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. por. Adolfa Pilcha ps. Góra-Dolina w Dziekanowie Polskim przy ul. Rolniczej 4352017-05-19 15:29:37
Leszek Giziński Zarządzenie Nr RKA.0050.93.2017 z dnia 19 maja 2017 roku w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach przy ul. Staszica 22017-05-19 15:27:09
Leszek Giziński Zarządzenie Nr RKA.0050.92.2017 z dnia 19 maja 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Kownacjkiej w Łomiankach2017-05-19 15:25:23
Leszek Giziński Zarządzenie Nr RKA.0050.92.2017 z dnia 19 maja 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Kownacjkiej w Łomiankach2017-05-19 15:25:06
Leszek Giziński Zarządzenie Nr RKA.0050.92.2017 z dnia 19 maja 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Kownacjkiej w Łomiankach2017-05-19 15:24:58
Agata ZakrzewskaUchwała Nr XXV/326/2017 z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łomianki na lata 2017-2024 2017-05-18 15:56:35
Agata ZakrzewskaUchwała Nr XXV/325/2017 z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2017 2017-05-18 15:55:03
Agata ZakrzewskaZarządzenie Nr RKA.0050.91.2017 z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Łomiankach na rok 2017 2017-05-18 15:51:22
Agata ZakrzewskaZarządzenie Nr RKA.0050.90.2017 z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 2017 2017-05-18 15:49:51
Agata ZakrzewskaOM 17 Małgorzata Ewa Żebrowska-Piotrak2017-05-18 15:42:46
Agata ZakrzewskaOm 17 Maria Jolanta Zalewska2017-05-18 15:40:56
Agata ZakrzewskaOM 17 Maciej Rafał Wroniewski2017-05-18 15:39:18
Agata ZakrzewskaOM 17 Maciej Rafał Wroniewski2017-05-18 15:39:09
Agata ZakrzewskaOm 17 Krzysztof Marek Wawer2017-05-18 15:37:18
Agata ZakrzewskaOm 17 Krzysztof Antoni Terczyński2017-05-18 15:35:33
Agata ZakrzewskaOm 17 Krzysztof Antoni Terczyński2017-05-18 15:35:12
Leszek GizińskiWOŚ.6220.9.2016 - Obwieszczenie o wznowieniu2017-05-18 15:07:31
Leszek GizińskiWOŚ.6220.9.2016 - Obwieszczenie o wznowieniu2017-05-18 15:06:45
Leszek GizińskiWOŚ.6220.9.2016 - Obwieszczenie o wznowieniu2017-05-18 15:06:33
Agata ZakrzewskaOM 17 Paweł Jan Słupski-Kartaczowski2017-05-18 15:06:24
Agata ZakrzewskaOM 17 Bogumił Andrzej Sikorski2017-05-18 15:04:44
Agata ZakrzewskaOM 17 Bogumił Andrzej Sikorski2017-05-18 15:04:25
Leszek GizińskiWOŚ.6220.9.2017 - budowa zespołu 60 budynków mieszkalnych, jednorodzinnych, w zabudowie bliźniaczej, z garażami w bryłach budynków i elementami zagospodarowania terenu2017-05-18 15:03:22
Leszek GizińskiWOŚ.6220.8.2017 - zagospodarowanie terenu pod wakepark2017-05-18 15:00:42
Leszek GizińskiWOŚ.6220.3.2017 - budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Łomianki2017-05-18 15:00:36
Leszek GizińskiWPN-II.43.66.2013/2014.AA - informacja o inwestycji polegającej na wydobyciu pisaku z rzeki Wisły od km 528+050 do km 529+200 w miejscowości Jabłonna, powiat legionowski i od km 528+050 do km 529+300 w miejscowości Łomianki, powiat warszawski-zachodni oraz składowaniu uzyskanego urobku na terenie działki o nr ewid. 530, położonej w miejscowości Łomianki Dolne, gm. Łomianki2017-05-18 14:59:35
Leszek GizińskiDECYZJE o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - 20172017-05-18 14:58:58
Leszek GizińskiDECYZJE o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - 20172017-05-18 14:57:45
Leszek GizińskiDECYZJE o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - 20172017-05-18 14:57:37
Leszek GizińskiDECYZJE o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - 20172017-05-18 14:57:29
Leszek GizińskiDECYZJE o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - 20172017-05-18 14:57:16
Leszek GizińskiDECYZJE o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - 20172017-05-18 14:57:05
Leszek GizińskiDECYZJE o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - 20172017-05-18 14:56:55
Leszek GizińskiDECYZJE o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - 20172017-05-18 14:56:45
Leszek GizińskiDECYZJE o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - 20172017-05-18 14:56:34
Leszek GizińskiDECYZJE o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - 20172017-05-18 14:56:26
Leszek GizińskiDECYZJE o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - 20172017-05-18 14:56:13
Leszek GizińskiDECYZJE o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - 20172017-05-18 14:56:10
Leszek GizińskiDECYZJE o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - 20172017-05-18 14:55:54
Agata ZakrzewskaOM 17 Adam Janusz Salwowski2017-05-18 14:54:10
Agata ZakrzewskaOM 17 Adam Janusz Salwowski2017-05-18 14:53:46
Agata ZakrzewskaOm 17 Joanna Maria Roszkowska2017-05-18 14:51:46
Agata ZakrzewskaOM 17 Bogusław Piotr Pawłowski2017-05-18 14:40:14
Agata ZakrzewskaOM 17 Mariola Anna Niecikowska2017-05-18 14:38:28
Agata ZakrzewskaOM 17 Wanda Małgorzata Kuczera2017-05-18 14:36:26
Agata ZakrzewskaOM 17 Ewa Helena Krzyżowska2017-05-18 14:34:18
Agata ZakrzewskaOM 17 Wanda Zofia Karaś2017-05-18 14:31:33
Agata ZakrzewskaOM 17 Andrzej Graf2017-05-18 14:30:05
Agata ZakrzewskaOM 17 Marcin Etienne2017-05-18 14:20:47
Agata ZakrzewskaOM 17 Wojciech Tadeusz Berger2017-05-18 14:15:22
Agata ZakrzewskaOM 17 Piotr Łukasz Bartoszewski2017-05-18 14:07:48
Agata ZakrzewskaOM 17 Cezary Astrau2017-05-18 14:05:09
Agata ZakrzewskaOM 2017 Wiesław Bochenek2017-05-18 14:03:35
Leszek GizińskiRZP.271.19.2017 - Pytania 22017-05-18 12:07:06