BIP
Wykaz skrótów
Rada Miejska
Rada Powiatu
Burmistrz
Urząd Miejski
Praca
Prawo Lokalne
Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dzienniki urzędowe
Finanse i mienie
Zamówienia publiczne
Konkursy
Oświadczenia majątkowe
Biuro Obsługi Mieszkańca
Ogłoszenia informacje i wykazy
Organizacje pozarządowe
Rejestr zmian
Wyszukiwarka
Obsługa Biuletynu
Wybory
ePUAP
Zgromadzenia Publiczne

0 1 2 3 4 5 10 20 30 40 50 100 200 300

Autor zmianyZmieniony dokument Data
Eliza AdamczykXIX Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 19 grudnia 2019 roku2019-12-12 19:39:38
Eliza AdamczykXIX Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 19 grudnia 2019 roku2019-12-12 19:38:23
Eliza AdamczykXIX Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 19 grudnia 2019 roku2019-12-12 19:37:04
Eliza AdamczykXIX Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 19 grudnia 2019 roku2019-12-12 19:34:33
Eliza AdamczykXIX Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 19 grudnia 2019 roku2019-12-12 19:32:44
Eliza AdamczykXIX Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 19 grudnia 2019 roku2019-12-12 18:38:57
Eliza AdamczykXIX Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 19 grudnia 2019 roku2019-12-12 18:37:32
Eliza AdamczykXIX Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 19 grudnia 2019 roku2019-12-12 18:34:18
Eliza AdamczykXIX Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 19 grudnia 2019 roku2019-12-12 18:33:35
Magdalena KowalskaWniosek Klub Radnych Niezależnych2019-12-12 18:08:06
Magdalena KowalskaWniosek burmistrza2019-12-12 18:06:03
Marta NowickaProtokół z przeprowadzonego rozeznania rynku2019-12-12 14:58:40
Marta NowickaRI.042.4.23.2016 Zaproszenie do składania oferty cenowej na dostawę i montaż 4 sztuk dwustronnych tablic informacyjnych w ramach projektu pn. \"Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez tworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo,Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin, Wieliszew.\"2019-12-12 14:57:07
Marta NowickaZaproszenie do złożenia oferty cenowej na \"Opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Łomianki\"2019-12-12 13:34:52
Marta NowickaZaproszenie do złożenia oferty cenowej na \"Opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Łomianki\"2019-12-12 13:31:18
Marta NowickaZaproszenie do złożenia oferty cenowej na \"Opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Łomianki\"2019-12-12 13:29:59
Marta NowickaRZP.271.37.20192019-12-12 12:44:09
Marta NowickaRZP.271.40.2019 „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miejskiego w Łomiankach w latach 2020 - 2022”2019-12-12 10:06:11
Marta NowickaRZP.271.40.2019 „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miejskiego w Łomiankach w latach 2020 - 2022”2019-12-12 10:04:34
Marta NowickaObwieszczenie nr 27/2019 Starosty Warszawskiego Zachodniego o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.2019-12-12 08:33:00
Marta NowickaObwieszczenie nr 27/2019 Starosty Warszawskiego Zachodniego o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.2019-12-12 08:31:43
Marta NowickaObwieszczenie nr 27/2019 Starosty Warszawskiego Zachodniego o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.2019-12-12 08:30:13
Marta NowickaObwieszczenie nr 27/2019 Starosty Warszawskiego Zachodniego o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.2019-12-12 08:29:21
Marta NowickaOgłoszenie o zamiarze wszczęcia z urzędu postępowania w sprawie podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, stanowiącym działkę nr 69 z obrębu 0005 - Łomianki miasto, gmina Łomianki.\"2019-12-12 08:13:53
Agata ZakrzewskaObwieszczenie nr 27/2019 Starosty Warszawskiego Zachodniego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.2019-12-11 15:06:11
Agata ZakrzewskaObwieszczenie nr 27/2019 Starosty Warszawskiego Zachodniego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.2019-12-11 15:05:30
Marta NowickaNabór na stanowisko: Inspektor ds. oświaty2019-12-11 15:02:27
Marta NowickaNabór na stanowisko: Inspektor ds. oświaty2019-12-11 15:00:31
Marta NowickaNabór na stanowisko: Inspektor ds. oświaty2019-12-11 14:59:25
Marta NowickaZarządzenie nr WAO.0050.263.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowiska: głównego specjalisty ds. ogólnobudowlanych oarz podinspektora/inspektora ds. drogowych.2019-12-11 12:52:15
Marta NowickaZarządzenie nr WAO.0050.263.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowiska: głównego specjalisty ds. ogólnobudowlanych oarz podinspektora/inspektora ds. drogowych.2019-12-11 12:52:13
Marta NowickaZarządzenie nr WAO.0050.262.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Łomiankach na rok 20192019-12-11 12:50:40
Marta NowickaZarządzenie nr WAO.0050.261.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 20192019-12-11 12:49:23
Eliza AdamczykBRM.0003.54.2019 - interpelacja z dnia 9 grudnia 2019 roku2019-12-11 11:21:48
Eliza AdamczykBRM.0003.54.2019 - interpelacja z dnia 9 grudnia 2019 roku2019-12-11 11:01:24
Marta NowickaOtwarte konkursy ofert w 2019 roku 2019-12-11 09:49:25
Magdalena KowalskaBRM.0003.53.2019 - interpelacja z dnia 9 grudnia 2019 roku2019-12-10 11:22:33
Magdalena KowalskaBRM.0003.53.2019 - interpelacja z dnia 9 grudnia 2019 roku2019-12-10 11:21:09
Marta NowickaNabór na stanowisko:Strażnicze w Straży Miejskiej w Łomiankach2019-12-09 12:49:48
Marta NowickaNabór na stanowisko:Strażnicze w Straży Miejskiej w Łomiankach 2019-12-09 12:49:19
Marta NowickaNabór na stanowisko:Strażnicze w Straży Miejskiej w Łomiankach 2019-12-09 12:49:17
Marta NowickaNabór na stanowisko:Strażnicze w Straży Miejskiej w Łomiankach2019-12-09 12:46:35
Marta NowickaNabór na stanowisko:Strażnicze w Straży Miejskiej w Łomiankach2019-12-09 12:46:22
Agata ZakrzewskaZarządzenie Nr WAO.0050.260.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisku inspektora ds. promocji i kontaktów z mieszkańcami w Wydziale Komunikacji Zewnętrznej, Promocji i Mediów Urzędu Miejskiego w Łomiankach.2019-12-09 09:51:36
Magdalena KowalskaHARMONOGRAM SESJI ZWYCZAJNEJ NA 2020 ROK2019-12-09 08:55:22
Magdalena KowalskaBRM.0003.49.2019 - zapytanie z 5 listopada 2019 roku2019-12-06 15:04:27
Magdalena KowalskaBRM.0003.51.2019 - zapytanie z 5 grudnia 2019 roku2019-12-06 15:03:45
Magdalena KowalskaBRM.0003.50.2019 - zapytanie z 5 grudnia 2019 roku2019-12-06 15:03:11
Magdalena KowalskaBRM.0003.51.2019 - zapytanie z 5 grudnia2019-12-06 13:09:04
Magdalena KowalskaBRM.0003.51.2019 - zapytanie z 5 grudnia 2019 roku2019-12-06 13:07:41
Magdalena KowalskaBRM.0003.50.2019 - zapytanie z 5 grudnia2019-12-06 13:06:27
Magdalena KowalskaBRM.0003.50.2019 - zapytanie z 5 grudnia 2019 roku2019-12-06 13:04:03
Marta NowickaZaproszenie do złożenia ofert cenowej na odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz mycie i dezynfekcję podstawionych pojemników typu \"bóbr\" zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łomianki2019-12-06 08:10:16
Marta NowickaZaproszenie do złożenia ofert cenowej na odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz mycie i dezynfekcję podstawionych pojemników typu \"bóbr\" zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łomianki2019-12-06 08:08:57
Magdalena KowalskaXIX Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 19 grudnia 2019 roku2019-12-05 17:36:45
Magdalena KowalskaXIX Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 19 grudnia 2019 roku2019-12-05 17:28:21
Magdalena KowalskaBRM.0002.19.2019 porządek obrad 2019-12-05 17:22:50
Magdalena KowalskaXIX Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 19 grudnia 2019 roku2019-12-05 17:20:11
Magdalena KowalskaProtokół nr XVII/2019 z dnia 24 października 2019 roku2019-12-05 17:16:30
Magdalena KowalskaUchwała Nr XVIII/157/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki „Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach” Sp. z o. o w 2020 roku2019-12-05 17:11:24
Magdalena KowalskaUchwała Nr XVIII/156/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łomianki”2019-12-05 17:09:20
Magdalena KowalskaUchwała Nr XVIII/155/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie powierzenia Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. zadań własnych Gminy Łomianki w zakresie: zimowego utrzymania Parku Miejskiego przy Jeziorze Fabrycznym w Łomiankach, całorocznego utrzymania porządku na Cmentarzu Komunalnym w Kiełpinie przy ul. Cienistej oraz Cmentarzu Wojennym w Kiełpinie przy ul. Rolniczej, utrzymania czystości na gminnych placach zabaw2019-12-05 17:06:50
Magdalena KowalskaUchwała Nr XVIII/154/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Łomianki na lata 2019-20252019-12-05 17:04:35
Magdalena KowalskaUchwała Nr XVIII/153/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 20192019-12-05 17:00:51
Magdalena KowalskaUchwała Nr XVIII/152/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie programu współpracy Gminy Łomianki w roku 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie2019-12-05 16:55:18
Magdalena KowalskaUchwała Nr XVIII/151/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Jezioro Kiełpińskie”2019-12-05 16:52:22
Magdalena KowalskaUchwała Nr XVIII/150/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie przystąpienia Gminy Łomianki do Stowarzyszenia Gmin „Metropolia Warszawa” 2019-12-05 16:47:25
Magdalena KowalskaUchwała Nr XVIII/150/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie przystąpienia Gminy Łomianki do Stowarzyszenia Gmin „Metropolia Warszawa” 2019-12-05 16:46:53
Magdalena KowalskaUchwała Nr XVIII/149/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie wystąpienia Gminy Łomianki ze Związku Miast Nadwiślańskich2019-12-05 16:40:15
Magdalena KowalskaUchwała Nr XVIII/148/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne oddanie w użytkowanie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Łomianki2019-12-05 16:38:26
Magdalena KowalskaUchwała Nr XVIII/147/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu2019-12-05 16:35:37
Magdalena KowalskaUchwała Nr XVIII/146/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu2019-12-05 16:33:57
Magdalena KowalskaUchwała Nr XVIII/145/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu2019-12-05 16:31:42
Marta NowickaZaproszenie do złożenia oferty cenowej na postawienie przenośnych kabin toaletowych oraz zapewnienie serwisu eksploatacyjnego2019-12-05 16:00:30
Marta NowickaZaproszenie do złożenia oferty cenowej na postawienie przenośnych kabin toaletowych oraz zapewnienie serwisu eksploatacyjnego2019-12-05 15:34:13
Marta NowickaZaproszenie do złożenia oferty cenowej na postawienie przenośnych kabin toaletowych oraz zapewnienie serwisu eksploatacyjnego2019-12-05 15:32:35
Agata ZakrzewskaZarządzenie Nr WAO.0050.256.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Łomiankach na rok 20192019-12-04 14:19:11
Agata ZakrzewskaZarządzenie Nr WAO.0050.255.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 2019.2019-12-04 13:37:31
Magdalena KowalskaBRM.0003.49.2019 -odpowiedź2019-12-03 15:48:39
Magdalena KowalskaBRM.0003.49.2019 zapytanie2019-12-03 15:44:42
Magdalena KowalskaBRM.0003.49.2019 zapytanie2019-12-03 15:44:25
Magdalena KowalskaBRM.0003.49.2019 - zapytanie z 5 listopada 2019 roku2019-12-03 15:40:01
Marta NowickaZarządzenie nr WAo.0050.259.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nt WAO.0050.249.2019 Burmistrza Łomiankek z dnia 21 listopada 2019 r. dotyczącego powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisku podinspektora w Biurze Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Łomiankach2019-12-03 15:39:54
Magdalena KowalskaBRM.0003.49.2019 - zapytanie z 5 listopada 2019 roku2019-12-03 15:39:06
Marta NowickaZarządzenie nr WAo.0050.259.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nt WAO.0050.249.2019 Burmistrza Łomiankek z dnia 21 listopada 2019 r. dotyczącego powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisku podinspektora w Biurze Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Łomiankach2019-12-03 15:29:25
Marta NowickaZarządzenie nr WAo.0050.259.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nt WAO.0050.249.2019 Burmistrza Łomiankek z dnia 21 listopada 2019 r. dotyczącego powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisku podinspektora w Biurze Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Łomiankach2019-12-03 15:28:12
Marta NowickaZarządzenie nr WAo.0050.259.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nt WAO.0050.249.2019 Burmistrza Łomiankek z dnia 21 listopada 2019 r. dotyczącego powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisku podinspektora w Biurze Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Łomiankach2019-12-03 15:27:51
Magdalena KowalskaKomisje Rady Miejskiej w Łomiankach - VIII kadencja 2019-12-03 11:56:12
Agata Zakrzewska179972019-12-03 10:31:50
Agata Zakrzewska179972019-12-03 10:08:49
Magdalena KowalskaBRM.0003.42.2019 odpowiedź 2019-12-02 18:28:30
Magdalena KowalskaBRM.0003.38.2019 odpowiedź 2019-12-02 18:26:36
Marta NowickaRI.042.4.23.2016 Zaproszenie do składania oferty cenowej na dostawę i montaż 4 sztuk dwustronnych tablic informacyjnych w ramach projektu pn. \"Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez tworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo,Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin, Wieliszew.\"2019-12-02 09:26:59
Magdalena KowalskaBRM.0003.48.2019 odpowiedź2019-11-29 17:29:03
Magdalena KowalskaBRM.0003.47.2019 odpowiedź2019-11-29 17:26:14
Magdalena KowalskaBRM.0003.46.2019 odpowiedź2019-11-29 17:21:21
Magdalena KowalskaBRM.0003.45.2019 odpowiedź2019-11-29 17:19:19
Magdalena KowalskaBRM.0003.45.2019 odpowiedź2019-11-29 17:18:35
Magdalena KowalskaBRM.0003.45.2019 załącznik2019-11-29 17:16:48
Magdalena KowalskaBRM.0003.44.2019 odpowiedź2019-11-29 17:14:14