BIP
e-urząd
Wykaz skrótów
Rada Miejska
Rada Powiatu
Burmistrz
Urząd Miejski
Praca
Prawo Lokalne
Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dzienniki urzędowe
Finanse i mienie
Zamówienia publiczne
Konkursy
Oświadczenia majątkowe
Biuro Obsługi Mieszkańca
Ogłoszenia informacje i wykazy
Organizacje pozarządowe
Rejestr zmian
Wyszukiwarka
Obsługa Biuletynu
Wybory
ePUAP

0 1 2 3 4 5 10 20 30 40 50 100 200 300

Autor zmianyZmieniony dokument Data
Agata ZakrzewskaRKA.2110.15.2018 - Nabór 2018-04-20 16:38:04
Agata ZakrzewskaNabór na stanowisko: Podinspektora/Inspektora ds. księgowości budżetowej2018-04-20 16:36:55
Agata ZakrzewskaNabór na stanowisko: Podinspektora/Inspektora ds. księgowości budżetowej2018-04-20 16:36:45
Agata ZakrzewskaOM 2018 Jadwiga Stasiak2018-04-20 16:35:04
Agata ZakrzewskaProcedura wpisu dziennego opiekuna do wykazu dziennych opiekunów2018-04-19 19:21:36
Agata ZakrzewskaPrcedura rejestracji złobków i klubów dziecięcych2018-04-19 19:14:28
Agata ZakrzewskaPrcedura rejestracji złobków i klubów dziecięcych2018-04-19 19:08:46
Agata ZakrzewskaXLII Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 27 kwietnia 2018 roku2018-04-19 18:52:17
Agata ZakrzewskaXLII Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 27 kwietnia 2018 roku2018-04-19 18:45:58
Agata ZakrzewskaXLII Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 27 kwietnia 2018 roku - porządek obrad2018-04-19 18:43:35
Agata ZakrzewskaXLII Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 27 kwietnia 2018 roku2018-04-19 18:42:19
Agata ZakrzewskaXLII Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 27 kwietnia 2018 roku2018-04-19 18:42:01
Agata ZakrzewskaZarządzenie Nr RKA.0050.76.2018 z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Podinspektora/inspektora ds. geodezji2018-04-19 15:49:31
Agata ZakrzewskaRKA.2110.14.2018 - Nabór 2018-04-19 15:46:12
Agata ZakrzewskaNabór na stanowisko: Podinspektora/Inspektora ds. księgowości podatk6w i opłat lokalnych2018-04-19 15:44:52
Agata ZakrzewskaOM 2018 Bożena Wójcik2018-04-19 15:41:57
Agata ZakrzewskaOM 2018 Calak Jan Władysław2018-04-19 15:40:45
Agata ZakrzewskaOM 2018 Piotr Rusiecki2018-04-19 15:37:56
Agata ZakrzewskaOM 2018 Iwona Małgorzata Cielecka2018-04-19 15:36:03
Agata ZakrzewskaRZP.271.12.2018 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2018-04-19 13:22:39
Agata ZakrzewskaRZP.271.11.2018 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty2018-04-19 12:35:44
Agata ZakrzewskaOM 2018 Maria Łapiedon2018-04-18 15:31:56
Agata ZakrzewskaZarządzenie Nr RKA.0050.75.2017 z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawdzania finansowego za 2017 rok instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Łomiankach2018-04-17 15:30:11
Agata ZakrzewskaZarządzenie Nr RKA.0050.74.2017 z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok instytucji kultury - Centrum Kultury w Łomiankach2018-04-17 15:28:46
Agata ZakrzewskaObwieszczenie nr 9/2018 Starosty Warszawskiego Zachodniego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej ul. osikowej w Łomiankach od odcinku od ul. Żwirowej do ul. Wąskiej na dz. nr ew. 261, 299/1, 260, 235/2 obr. 0022 w Łomiankach.2018-04-17 15:26:13
Agata ZakrzewskaObwieszczenie nr 9/20182018-04-17 15:26:05
Agata ZakrzewskaObwieszczenie nr 9/2018 Starosty Warszawskiego Zachodniego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej ul. osikowej w Łomiankach od odcinku od ul. Żwirowej do ul. Wąskiej na dz. nr ew. 261, 299/1, 260, 235/2 obr. 0022 w Łomiankach.2018-04-17 15:24:56
Agata ZakrzewskaOM 2018 Karolina Wilczyńska2018-04-16 16:47:08
Agata ZakrzewskaRKA.2110.12.2018 - Wynik 2018-04-16 16:43:53
Agata ZakrzewskaRKA.2110.12.2018 - Wynik 2018-04-16 16:43:29
Agata ZakrzewskaOM 2018 Marzena Gawin2018-04-16 16:41:54
Agata ZakrzewskaOM 2018 Dąbrowska Hanna Małgorzata 2018-04-16 16:40:11
Leszek GizińskiRZP.271.06.2018 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 22018-04-13 14:14:04
Leszek GizińskiRGP.6733.6.2018 - decyzja 68/20182018-04-13 14:06:48
Leszek GizińskiRGP.6733.6.2018 - Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej, w działkach nr ew. 310, 322, położonych w Łomiankach obręb nr 00062018-04-13 14:02:50
Leszek GizińskiMarek Lis - Oświadczenie majątkowe 20182018-04-13 13:42:16
Leszek GizińskiIzabela Małgorzata Wojciechowska - Oświadczenie majątkowe 20182018-04-13 13:40:04
Leszek GizińskiIzabela Małgorzata Wojciechowska - Oświadczenie majątkowe 20182018-04-13 13:39:51
Agata ZakrzewskaRGP.6733.7.2018 - decyzja 73/2018 2018-04-12 14:31:13
Agata ZakrzewskaRGP.6733.2.2018 - decyzja 67/20182018-04-12 14:29:24
Agata ZakrzewskaZarządzenie nr RKA.0050.71.2018 z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Dąbrowie przy ul. Kolejowej 512018-04-12 12:39:11
Agata ZakrzewskaZarządzenie nr RKA.0050.70.2018 z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jadwigi i Romana Kobendzów w Sadowej przy ul. Strzeleckiej 352018-04-12 12:37:41
Agata ZakrzewskaOM 2018 Małgorzata Krakowiak2018-04-12 12:25:52
Agata ZakrzewskaOM 2018 Joanna Kamińska-Sternik2018-04-12 12:11:24
Leszek GizińskiObwieszczenie nr 10/2018 - Decyzja Nr 173/20182018-04-11 15:46:29
Leszek GizińskiObwieszczenie nr 10/2018 Starosty Warszawskiego Zachodniego o wydaniu decyzji Nr 173/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej ul. Klonowej w Kiełpinie gm Łomianki na odcinku od ul. Wiklinowej do ul. Niegodzisza2018-04-11 15:44:46
Leszek GizińskiObwieszczenie nr 10/2018 Starosty Warszawskiego Zachodniego o wydaniu decyzji Nr 173/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej ul. Klonowej w Kiełpinie gm Łomianki na odcinku od ul. Wiklinowej do ul. Niegodzisza2018-04-11 15:44:35
Leszek GizińskiObwieszczenie nr 10/2018 Starosty Warszawskiego Zachodniego o wydaniu decyzji Nr 173/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej ul. Klonowej w Kiełpinie gm Łomianki na odcinku od ul. Wiklinowej do ul. Niegodzisza2018-04-11 15:44:22
Leszek GizińskiKowalczyk-Ptasińska Dominika Wiktoria OM 20182018-04-11 14:46:37
Leszek GizińskiRGP.6733.2.2018 - decyzja 65/20182018-04-11 14:42:57
Leszek GizińskiRGP.6733.1.2018 - decyzja nr 66/20182018-04-11 11:12:15
Leszek GizińskiKowalczyk-Ptasińska Dominika Wiktoria OM 20182018-04-11 10:32:13
Leszek GizińskiKowalczyk-Ptasińska Dominika Wiktoria OM 20182018-04-11 10:31:42
Leszek GizińskiReferat Oświaty2018-04-10 15:05:27
Leszek GizińskiWnioski złożone w ramach tzw. małych dotacji w 2018 roku:2018-04-10 14:43:27
Leszek GizińskiRGP.6733.12.2018 - Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej średniego napięcia, w działce nr ew. 248/10, położonej w Dziekanowie Nowym gm. Łomianki2018-04-10 13:57:20
Leszek GizińskiRGP.6733.12.2018 - Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej średniego napięcia, w działce nr ew. 248/10, położonej w Dziekanowie Nowym gm. Łomianki2018-04-10 13:49:36
Leszek GizińskiRGP.6733.12.2018 - Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej średniego napięcia, w działce nr ew. 248/10, położonej w Dziekanowie Nowym gm. Łomianki2018-04-10 13:48:40
Leszek GizińskiZarządzenie nr RKA.0050.69.2018 z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr RAG.0050.92.2011 Burmistrza Łomianek z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie rozwiązania Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i powołania Gminnej Komiji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych2018-04-10 11:57:42
Leszek GizińskiZarządzenie nr RKA.0050.69.2018 z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr RAG.0050.92.2011 Burmistrza Łomianek z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie rozwiązania Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i powołania Gminnej Komiji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych2018-04-10 11:57:26
Leszek GizińskiWNIOSKI, FORMULARZE, KARTY, ZGŁOSZENIA 2018-04-10 11:52:09
Leszek GizińskiRZP.271.12.2018 - Informacja z otwarcia ofert2018-04-10 11:36:38
Agata ZakrzewskaRKA.152.7.2018 - odpowiedź 2018-04-09 17:22:06
Agata ZakrzewskaRKA.152.7.2018 - odpowiedź 2018-04-09 17:21:50
Agata ZakrzewskaRKA.152.4-5.2018 - odpowiedź2018-04-09 17:19:43
Agata ZakrzewskaRKA.152.4-5.2018 - odpowiedź2018-04-09 17:19:00
Agata ZakrzewskaRKA.152.4-5.2018 - odpowiedź2018-04-09 17:18:39
Leszek GizińskiDyżury radnych VII kadencji2018-04-09 14:51:06
Leszek GizińskiRZP.271.15.2018 - Ogłoszenie + SIWZ + zalaczniki2018-04-09 13:00:01
Leszek GizińskiRZP.271.15.2018 - Przebudowa ulicy Wiosennej na odc. od ul. Kolejowej do ul. Zachodniej w ramach zadania inwestycyjnego nr 2015/37 pn.: „Przebudowa ul. Wiosennej”2018-04-09 12:55:28
Leszek GizińskiRZP.271.11.2018 - Informacja z otwarcia ofert2018-04-09 11:23:33
Leszek GizińskiRKA.152.3.2018 - odpowiedź 2018-04-09 11:13:34
Leszek GizińskiBogdan Marcińczyk OM 20182018-04-09 11:10:40
Leszek GizińskiJolanta Urbaniak OM 20182018-04-06 14:14:28
Leszek GizińskiJolanta Urbaniak OM 20182018-04-06 14:14:07
Leszek GizińskiJolanta Urbaniak OM 20182018-04-06 14:13:29
Leszek GizińskiRI.042.1.2018 - Protokół z rozeznania rynku2018-04-06 13:00:05
Leszek GizińskiRI.042.1.2018 - Protokół z rozeznania rynku2018-04-06 12:56:21
Leszek GizińskiRI.042.1.2018 - Protokół z rozeznania rynku2018-04-06 12:55:50
Leszek GizińskiRZP.271.09.2018 - Informacja z otwarcia ofert2018-04-06 12:46:57
Leszek GizińskiKomisje Rady Miejskiej w Łomiankach - VII kadencja 2018-04-06 09:15:15
Leszek GizińskiRKA.152.7.2018 - Zdjęcia2018-04-05 16:00:16
Leszek GizińskiRKA.152.7.2018 - Zdjęcia2018-04-05 15:59:48
Leszek GizińskiRKA.152.6.2018 - odpowiedź2018-04-05 15:58:07
Leszek GizińskiRKA.152.6.2018 - odpowiedź2018-04-05 15:57:03
Leszek GizińskiRKA.152.6.2018 - odpowiedź2018-04-05 15:56:45
Leszek GizińskiMałgorzata Pelczarska OM 20182018-04-05 15:10:09
Leszek GizińskiMałgorzata Pelczarska OM 20182018-04-05 15:09:53
Leszek GizińskiRI.042.2.2018 - Protokół z rozeznania rynku2018-04-05 14:04:56
Joanna ZielkeZarządzenie nr RKA.0050.66.2018 z dnia 5 kwietnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku2018-04-05 13:41:33
Joanna ZielkeOtwarte konkursy ofert w 2018 roku 2018-04-05 13:39:23
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.68.2018 z dnia 5 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisku inspektora ds. księgowości budżetowej w Referacie Rozliczeń Finansowych Budżetu Urzędu Miejskiego w Łomiankach2018-04-05 13:26:27
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.67.2018 z dnia 5 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownika Referatu Rozliczeń Finansowych Budżetu2018-04-05 13:18:29
Leszek GizińskiUchwała Nr XLI/475/2018 z dnia 30 marca 2018 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 20182018-04-05 12:57:26
Leszek GizińskiJudyta Adamczyk Niedźwiedź OM pierwsze2018-04-05 10:55:56
Leszek GizińskiJudyta Adamczyk Niedźwiedź OM pierwsze2018-04-05 10:55:35
Leszek GizińskiAdamczyk Niedźwiedź Judyta2018-04-05 10:52:20
Leszek GizińskiAdamczyk Niedźwiedź Judyta2018-04-05 10:52:08
Leszek GizińskiRKA.2110.13.2018 - Nabór2018-04-05 09:08:02
Leszek GizińskiRKA.2110.13.2018 - Nabór2018-04-05 09:07:38