BIP
e-urząd
Wykaz skrótów
Rada Miejska
Rada Powiatu
Burmistrz
Urząd Miejski
Praca
Prawo Lokalne
Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dzienniki urzędowe
Finanse i mienie
Zamówienia publiczne
Konkursy
Oświadczenia majątkowe
Biuro Obsługi Mieszkańca
Ogłoszenia informacje i wykazy
Organizacje pozarządowe
Rejestr zmian
Wyszukiwarka
Obsługa Biuletynu
Wybory
ePUAP

0 1 2 3 4 5 10 20 30 40 50 100 200

Autor zmianyZmieniony dokument Data
Leszek GizińskiRZP.271.47.2017 - Zmiana SIWZ i ogłoszenia + załączniki2017-09-22 12:20:46
Leszek GizińskiRZP.271.45.2017 - Informacje art. 86 ust. 5 pzp2017-09-22 12:08:31
Leszek GizińskiKontrola zagadnień związanych z realizacją umowy w sprawie organizacji stażu - protokół z kontroli2017-09-22 12:02:32
Leszek GizińskiKontrola zagadnień związanych z realizacją umowy w sprawie organizacji stażu2017-09-22 12:00:18
Leszek GizińskiKontrola zagadnień związanych z realizacją umowy w sprawie organizacji stażu2017-09-22 11:59:57
Joanna ZielkeZarządzenie Nr RKA.0050.166.2017 z dnia 20 września 2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z inicjatywy Burmistrza Łomianek w przedmiocie koncepcji budowy przedszkola w Łomiankach przy ul. Piaskowej2017-09-21 21:28:15
Joanna ZielkeZarządzenie Nr RKA.0050.165.2017 z dnia 20 września 2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z inicjatywy Burmistrza Łomianek w przedmiocie koncepcji budowy przedszkola w Łomiankach przy ul. Szczęśliwej2017-09-21 21:26:22
Joanna ZielkeWnioski złożone w ramach tzw. małych dotacji w 2017 roku:2017-09-21 14:11:03
Agata ZakrzewskaZarządzenie Nr RKA.0050.167.2017 z dnia 20 września 2017 w sprawie przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Dziekanowie Leśnym przy ul. por. Francisa Akinsa 82017-09-20 16:22:43
Agata ZakrzewskaRKA.2110.11.2017 - Nabór na stanowisko 2017-09-20 16:17:45
Agata ZakrzewskaNabór na stanowisko: Inspektora ds. geodezji2017-09-20 16:16:39
Agata ZakrzewskaNabór na stanowisko: Inspektora ds. geodezji2017-09-20 16:16:26
Agata ZakrzewskaRKA.2110.12.2017 - Nabór na stanowisko 2017-09-20 16:14:00
Agata ZakrzewskaRKA.2110.12.2017 - Nabór na stanowisko 2017-09-20 16:12:48
Agata ZakrzewskaRKA.2110.12.2017 - Nabór na stanowisko 2017-09-20 16:12:28
Agata ZakrzewskaNabór na stanowisko: Podinspektor/Inspektora ds. księgowości budżetowej (2 etaty)2017-09-20 16:11:12
Agata ZakrzewskaNabór na stanowisko: Podinspektor/Inspektora ds. księgowości budżetowej (2 etaty)2017-09-20 16:10:47
Agata ZakrzewskaKomisje Rady Miejskiej w Łomiankach - VII kadencja 2017-09-20 15:57:51
Agata ZakrzewskaRZP.271.46.2017 - Informacje art. 86 ust. 5 pzp 2017-09-20 15:26:30
Agata ZakrzewskaRKA.152.10.20172017-09-20 13:41:23
Agata ZakrzewskaRKA.152.10.20172017-09-20 13:38:46
Agata ZakrzewskaRKA.152.10.2017 - petycja 2017-09-20 13:38:07
Agata ZakrzewskaRKA.152.10.20172017-09-20 13:37:19
Agata ZakrzewskaRZP.271.46.2017 - Informacje art. 86 ust. 5 pzp 2017-09-20 13:28:17
Agata ZakrzewskaNabór na stanowisko: Podinspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych - wynik2017-09-20 09:03:04
Leszek GizińskiNabór na stanowisko: Podinspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych - wynik2017-09-19 15:40:21
Leszek GizińskiNabór na stanowisko: Podinspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych (2) - nabór2017-09-19 15:39:52
Leszek GizińskiNabór na stanowisko: Podinspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych2017-09-19 15:38:18
Leszek GizińskiNabór na stanowisko: Podinspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych2017-09-19 15:38:04
Leszek GizińskiNabór na stanowisko: Podinspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych2017-09-19 15:37:53
Leszek GizińskiNabór na stanowisko: Podinspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych - wynik2017-09-19 15:37:12
Leszek GizińskiNabór na stanowisko: Podinspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych - wynik2017-09-19 15:36:49
Leszek GizińskiKomisje Rady Miejskiej w Łomiankach - VII kadencja 2017-09-19 14:21:24
Leszek GizińskiXXXIII Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 2 października 2017 roku2017-09-19 11:19:52
Leszek GizińskiRGP.6733.17.2017 - Decyzja nr 165/20172017-09-19 08:54:34
Leszek GizińskiRGP.6733.17.2017 - Decyzja nr 165/20172017-09-19 08:54:28
Agata ZakrzewskaXXXIII Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 2 października 2017 roku2017-09-18 21:15:11
Agata Zakrzewska XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 2 października 2017 roku2017-09-18 21:14:15
Agata ZakrzewskaXXXIII Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 2 października 2017 roku2017-09-18 20:55:57
Agata ZakrzewskaXXXIII Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 2 października 2017 roku2017-09-18 20:55:27
Agata Zakrzewska XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 2 października 2017 roku2017-09-18 20:47:16
Leszek GizińskiMiesięczne stawki dotacji obowiązujące w roku 2017 dla jednego ucznia lub wychowanka niepublicznych szkół, przedszkoli i punktow przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Łomianki2017-09-18 09:32:35
Agata ZakrzewskaZarządzenie Nr RKA.0050.164.2017 z dnia 14 września 2017 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Łomiankach na rok 2017 2017-09-15 13:46:16
Agata ZakrzewskaZarządzenie Nr RKA.0050.163.2017 z dnia 14 września 2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 2017 2017-09-15 13:45:18
Agata ZakrzewskaZarządzenie Nr RKA.0050.163.2017 z dnia 14 września 2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 2017 2017-09-15 13:42:46
Agata ZakrzewskaRZP.271.48.2017 - Informacje art. 86 ust. 5 pzp 2017-09-15 12:27:48
Leszek GizińskiRGP.6733.21.2017 - obwieszczenie o wszczęciu postępowania 2017-09-14 14:12:02
Leszek GizińskiRGP.6733.21.2017 - Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej, w części ul. Andersena (działki nr ew. 73/4), położonej w Dziekanowie Leśnym gm. Łomianki2017-09-14 14:05:44
Leszek GizińskiRGP.6733.21.2017 - Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej, w części ul. Andersena (działki nr ew. 73/4), położonej w Dziekanowie Leśnym gm. Łomianki2017-09-14 14:05:05
Leszek GizińskiRZP.271.41.2017 Dostawa wyposażenia i mebli do placówek oświatowych na terenie gminy Łomianki w ramach: zadania inwestycyjnego nr 2013/20 pn: „Budowa Szkoły w Dąbrowie Leśnej2017-09-14 13:36:28
Leszek GizińskiRZP.271.41.2017 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty2017-09-14 13:36:06
Agata ZakrzewskaZarządzenie Nr RKA.0050.162.2017 z dnia 13 września 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych 2017-09-13 15:04:08
Agata ZakrzewskaZarządzenie Nr RKA.0050.162.2017 z dnia 13 września 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych 2017-09-13 15:03:51
Leszek GizińskiRZP.271.47.2017 - Ogłoszenie + SIWZ + załączniki2017-09-13 14:50:26
Leszek GizińskiRZP.271.47.2017 - Przebudowa ulicy Piaskowej w ramach zadania inwestycyjnego nr 2015/38 pn.: ”Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – V kwartał (ul. Wiślana – ul. Kolejowa – ul. Wąska – ul. Długa)”2017-09-13 14:43:57
Leszek GizińskiReferat Oświaty2017-09-13 14:42:29
Agata ZakrzewskaRZP.271.49.2017 - Przebudowa ul. Brukowej w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej - zad 2015/512017-09-13 14:09:20
Agata ZakrzewskaRZP.271.49.2017 - Przebudowa ul. Brukowej w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej - zad 2015/51 2017-09-13 14:02:44
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.161.2017 z dnia 12 września 2017 w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Łomianki do zwalniania z opłat za posiłki2017-09-12 14:35:51
Leszek GizińskiRZP.271.31.2017 - przebudowa (rewitalizacja) parku miejskiego przy Jeziorze Fabrycznym w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku” - 2007/110 2017-09-12 14:07:16
Leszek GizińskiRZP.271.43.2017 - Rozbudowa ul. Leszczynowej oraz przebudowa ul. Jarzębinowej w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic VIII kwartał (ul. Wiklinowa – ul. Rolnicza - ul. Ogrodowa - ul. Warszawska)” - zad 2016/122017-09-12 14:06:55
Leszek GizińskiRZP.271.43.2017 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2017-09-12 14:06:35
Leszek GizińskiRZP.271.43.2017 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2017-09-12 14:06:18
Leszek GizińskiRZP.271.31.2017 - przebudowa (rewitalizacja) parku miejskiego przy Jeziorze Fabrycznym w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku” - 2007/110 2017-09-12 11:57:06
Leszek GizińskiRZP.271.31.2017 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty2017-09-12 11:56:25
Leszek GizińskiRZP.271.48.2017 - Załącznik nr 1, 2 do SIWZ - wzór2017-09-12 11:54:32
Leszek GizińskiRZP.271.40.2017 - Informacje art. 86 ust. 5 pzp2017-09-12 11:51:52
Leszek GizińskiRGP. 6733.18.2017 - decyzja nr 162/20172017-09-12 11:49:19
Leszek GizińskiRZP.271.39.2017 - Przebudowa ulicy Zachodniej w Łomiankach na odcinku między ulicami Zieloną i Sierakowską w ramach zadania: Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej” – zad. 2014/032017-09-11 14:55:32
Leszek GizińskiRZP.271.39.2017 - Zawiadomienie o unieważnieniu2017-09-11 14:50:38
Leszek GizińskiRZP.271.39.2017 - Informacje art. 86 ust. 5 pzp2017-09-11 11:42:43
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.160.2017 z dnia 7 września 2017 w sprawie odwołania i powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Łomianki2017-09-08 11:56:31
Leszek GizińskiRKA.152.9.2017 - petycja 2017-09-08 11:49:44
Leszek GizińskiRKA.152.9.20172017-09-08 11:48:30
Leszek GizińskiRKA.152.8.20172017-09-08 11:41:35
Leszek GizińskiRKA.152.9.20172017-09-08 11:41:27
Leszek GizińskiRKA.152.9.20172017-09-08 11:41:05
Leszek GizińskiRZP.271.45.2017 - ogłoszenie + SIWZ + załączniki2017-09-08 11:39:34
Leszek GizińskiRZP.271.45.2017 - Rozbudowa ulicy Wędrowców w ramach zadania inwestycyjnego nr 2016/14 pn: „Przebudowa ul. Wędrowców”2017-09-08 11:30:18
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXII/376/2017 z dnia 4 września 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego w Łomiankach2017-09-07 15:27:39
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXII/375/2017 z dnia 4 września 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy gen. Zygmunta Berlinga w mieście Łomianki2017-09-07 15:24:07
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXII/374/2017 z dnia 4 września 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Gwardii Ludowej w mieście Łomianki2017-09-07 15:22:31
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXII/373/2017 z dnia 4 września 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy I Armii Wojska Polskiego w mieście Łomianki2017-09-07 15:21:00
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXII/372/2017 z dnia 4 września 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Pionierów w mieście Łomianki2017-09-07 15:19:33
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXII/372/2017 z dnia 4 września 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Pionierów w mieście Łomianki2017-09-07 15:18:41
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXII/371/2017 z dnia 4 września 2017 r. w sprawie z zmiany nazwy ulicy 9 Maja w mieście Łomianki2017-09-07 15:17:35
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXII/371/2017 z dnia 4 września 2017 r. w sprawie z zmiany nazwy ulicy 9 Maja w mieście Łomianki2017-09-07 15:17:19
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXII/370/2017 z dnia 4 września 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 20172017-09-07 15:10:43
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.122.2017 z dnia 28 lipca 2017 roku w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Łomiankach na rok 2017 2017-09-07 15:07:32
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXII/370/2017 z dnia 4 września 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 20172017-09-07 14:51:58
Leszek GizińskiRZP.271.35.2017 - Informacje art. 86 ust. 5 pzp2017-09-07 12:17:08
Leszek GizińskiRZP.271.48.2017 - ogłoszenie + SIWZ2017-09-07 12:14:03
Leszek GizińskiRZP.271.48.2017 - Dostawa maszyny do pielęgnacji i czyszczenia lodu (rolby) jako pierwszego wyposażenia lodowiska stałego w ramach zadania inwestycyjnego nr 2016/31 pn: „Budowa lodowiska stałego na terenie ICDS w Łomiankach2017-09-07 12:10:53
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.159.2017 z dnia 6 września 2017 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów objętych rządowym programem pomocy uczniom w 2017 r. - \"Wyprawka szkolna\"2017-09-07 11:12:57
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.159.2017 z dnia 6 września 2017 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów objętych rządowym programem pomocy uczniom w 2017 r. - \"Wyprawka szkolna\"2017-09-07 11:12:27
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.159.2017 z dnia 6 września 2017 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów objętych rządowym programem pomocy uczniom w 2017 r. - \"Wyprawka szkolna\"2017-09-07 11:11:04
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.157.2017 z dnia 6 września 2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 20172017-09-07 11:08:26
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.158.2017 z dnia 6 września 2017 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Łomiankach na rok 20172017-09-07 11:08:12
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.158.2017 z dnia 6 września 2017 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Łomiankach na rok 20172017-09-07 11:07:59
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.158.2017 z dnia 6 września 2017 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Łomiankach na rok 20172017-09-07 11:07:19