BIP
Wykaz skrótów
Rada Miejska
Rada Powiatu
Burmistrz
Urząd Miejski
Praca
Prawo Lokalne
Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dzienniki urzędowe
Finanse i mienie
Zamówienia publiczne
Konkursy
Oświadczenia majątkowe
Biuro Obsługi Mieszkańca
Ogłoszenia informacje i wykazy
Organizacje pozarządowe
Rejestr zmian
Wyszukiwarka
Obsługa Biuletynu
Wybory
ePUAP
Zgromadzenia Publiczne

0 1 2 3 4 5 10 20 30 40 50 100 200 300

Autor zmianyZmieniony dokument Data
Marta NowickaWIR.7011.5.18.20192019-10-15 14:49:39
Marta NowickaWIR.7011.5.18.20192019-10-15 14:49:30
Marta NowickaFPU Urząd2019-10-15 14:34:42
Marta NowickaOtwarte konkursy ofert w 2019 roku 2019-10-15 14:20:35
Marta NowickaRZP.271.32.2019 Informację z otwarcia ofert2019-10-15 12:03:03
Marta NowickaWybory 20192019-10-15 11:35:39
Marta NowickaWybory 20192019-10-15 11:35:31
Magdalena KowalskaKomisje Rady Miejskiej w Łomiankach - VIII kadencja 2019-10-15 09:22:39
Magdalena KowalskaKomisje Rady Miejskiej w Łomiankach - VIII kadencja 2019-10-14 16:32:42
Magdalena KowalskaKomisje Rady Miejskiej w Łomiankach - VIII kadencja 2019-10-14 16:26:28
Magdalena KowalskaBRM.0003.32.2019 wniosek z dnia 24.09.2019 roku2019-10-14 12:36:04
Marta NowickaZarządzenie Nr WAO.0050.230.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 11 października w sprawie upoważnienia pracowników Referatu Kadr Urzędu Miejskiego w Łomiankach do przyjmowania oświadczeń majątkowych2019-10-14 11:26:47
Marta NowickaZarządzenie Nr WAO.0050.229.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 11 października w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Łomiankach na rok 20192019-10-14 11:25:36
Marta NowickaZarządzenie Nr WAO.0050.228.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 11 października w sprawie zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 2019.2019-10-14 11:24:13
Marta NowickaRFZ.042.1.17.2019_unieważnienie_dron2019-10-11 15:01:35
Marta NowickaOdpowiedź na zapytanie ofertowe2019-10-11 14:55:24
Marta NowickaOdpowiedź na zapytanie ofertowe2019-10-11 14:55:14
Marta NowickaWybory 20192019-10-11 14:38:45
Magdalena KowalskaKomisje Rady Miejskiej w Łomiankach - VIII kadencja 2019-10-11 12:50:53
Marta NowickaRZP.271.31.20192019-10-11 11:56:03
Marta NowickaRZP.271.31.20192019-10-11 11:55:25
Marta NowickaOdpowiedź na pytanie dotyczą załącznika graficznego2019-10-10 15:03:23
Marta NowickaWIR.7011.13.19.2.2019 Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania Siedziba Urzędu Miasta Łomianki2019-10-10 14:54:15
Marta NowickaWIR.7011.13.19.2.2019 Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania Siedziba Urzędu Miasta Łomianki2019-10-10 14:53:06
Marta NowickaWIR.7011.13.19.2.2019 Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania Siedziba Urzędu Miasta Łomianki2019-10-10 14:52:53
Marta NowickaWIR.7011.13.19.2.2019 Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania Siedziba Urzędu Miasta Łomianki2019-10-10 14:49:35
Marta NowickaWIR.7011.13.19.2.2019 Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania Siedziba Urzędu Miasta Łomianki2019-10-10 14:49:14
Marta NowickaRZP.271.29.2019 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty2019-10-10 11:19:13
Marta NowickaZarządzenie Nr WAO.0050.226.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 9 października 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr RKA.0050.88.2016 z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Łomianki2019-10-10 08:14:06
Marta NowickaZarządzenie Nr WAO.0050.227.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 9 października 2019 r. w sprawie wyznaczenia zastępcy dyrektora Przedszkola Samorządowego w Dziekanowie Leśnym podczas jego nieobecności2019-10-09 16:00:24
Marta NowickaZarządzenie Nr WAO.0050.227.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 9 października 2019 r. w sprawie wyznaczenia zastępcy dyrektora Przedszkola Samorządowego w Dziekanowie Leśnym podczas jego nieobecności2019-10-09 16:00:02
Marta NowickaWGG.6733.3.2019.ŁP Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej niskiego napięcia, w działkach nr ew. 72/10, 73, 101, 102, położonych w Łomiankach obręb nr 143205_4.0024.2019-10-09 13:40:01
Marta NowickaWGG.6733.3.2019.ŁP2019-10-09 13:39:32
Marta NowickaWGG.6733.3.2019.ŁP2019-10-09 13:39:03
Marta NowickaWGG.6733.3.2019.ŁP Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej niskiego napięcia, w działkach nr ew. 72/10, 73, 101, 102, położonych w Łomiankach obręb nr 143205_4.0024.2019-10-09 13:36:33
Marta NowickaWybory 20192019-10-09 12:17:30
Marta NowickaZaproszenie do składania ofert na wykonanie opracowania dotyczącego możliwości i propozycji realizacji inwestycji budynku/budynków komunalnych na na działkach zgodnie przedstawionym załącznikiem graficznym w ramach zadania inwestycyjnego 2019/01 \"Budowa budynku komunalnego\"2019-10-09 11:55:00
Marta NowickaZaproszenie do składania ofert na wykonanie opracowania dotyczącego możliwości i propozycji realizacji inwestycji budynku/budynków komunalnych na na działkach zgodnie przedstawionym załącznikiem graficznym w ramach zadania inwestycyjnego 2019/01 \"Budowa budynku komunalnego\"2019-10-09 11:54:58
Marta NowickaZaproszenie do składania ofert na wykonanie opracowania dotyczącego możliwości i propozycji realizacji inwestycji budynku/budynków komunalnych na na działkach zgodnie przedstawionym załącznikiem graficznym w ramach zadania inwestycyjnego 2019/01 \"Budowa budynku komunalnego\"2019-10-09 11:49:58
Marta NowickaRZP.271.33.2019 Wykonanie doraźnych remontów ogólnobudowlanych w placówkach oświatowych ( szkoły, przedszkola) na terenie Gminy Łomianki. 2019-10-09 11:14:09
Marta NowickaRZP.271.33.2019 Wykonanie doraźnych remontów ogólnobudowlanych w placówkach oświatowych ( szkoły, przedszkola) na terenie Gminy Łomianki. 2019-10-09 11:10:49
Marta NowickaWAO.152.3.2019 odpowiedź na petycję2019-10-08 15:45:10
Marta NowickaRZP.271.30.20192019-10-08 14:07:50
Marta NowickaRZP.271.30.20192019-10-08 14:07:42
Marta NowickaZarządzenie Nr WAO.0050.225.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 3 października 2019 roku w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Łomianki2019-10-08 14:00:04
Marta NowickaZarządzenie Nr WAO.0050.224.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 3 października 2019 roku w sprawie: zatwierdzenia \"Planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Łomiankach2019-10-08 13:58:43
Marta NowickaGM.680.3.2.2017.AZ Informacja Starosty Warszawskiego Zachodniego dotyczący korzystania ze wspólnoty gruntowej odejmujacej działkę ewidencyjną nr 619 obręb Łomianki Dolne, gmina Łomianki.2019-10-08 12:06:28
Marta NowickaGM.680.3.2.2017.AZ Informacja Starosty Warszawskiego Zachodniego dotyczący korzystania ze wspólnoty gruntowej odejmujacej działkę ewidencyjną nr 619 obręb Łomianki Dolne, gmina Łomianki.2019-10-08 12:04:46
Marta NowickaObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Powiatu Warszawskiego Zachodniego Zarządu Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia: pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia wodnego tj. zbiornika retencyjno-infiltracyjnego na działce o nr ew.86/26 obręb 0004 Dziekanów Leśny, gmina Łomianki; pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie, do ww.zbiornika wód opadowych i roztopowych z odcinka drogi powiatowej nr 2420W (ul. Rolnicza) w gminie Łomianki. 2019-10-08 12:03:33
Karolina ŻebrowskaZaproszenie do składania ofert na budowę czterech bezpiecznych przejść dla pieszych w gminie Łomianki z wykonaniem projektu stałej organizacji ruchu w ramach zadania inwestycyjnego \"Poprawa bezpieczeństwa pieszych w gminie Łomianki\"2019-10-08 08:55:30
Karolina ŻebrowskaZaproszenie do składania ofert na budowę czterech bezpiecznych przejść dla pieszych w gminie Łomianki z wykonaniem projektu stałej organizacji ruchu w ramach zadania inwestycyjnego \"Poprawa bezpieczeństwa pieszych w gminie Łomianki\"2019-10-08 08:52:33
Marta NowickaZaproszenie do składania ofert na wykonanie projektu zagospodarowania Cmentarza Komunalnego w Kiełpinie przy ul. Cienistej 202019-10-07 15:19:34
Marta NowickaZaproszenie do składania ofert na wykonanie projektu zagospodarowania Cmentarza Komunalnego w Kiełpinie przy ul. Cienistej 202019-10-07 15:19:03
Marta NowickaZaproszenie do składania ofert na wykonanie projektu zagospodarowania Cmentarza Komunalnego w Kiełpinie przy ul. Cienistej 202019-10-07 15:16:44
Marta NowickaRKA.2110.31.2019 - informacja o wyniku naboru2019-10-07 14:00:43
Marta Nowicka GODZINY PRACY URZĘDU, ADRESY, TELEFONY 2019-10-07 12:59:02
Marta Nowicka GODZINY PRACY URZĘDU, ADRESY, TELEFONY 2019-10-07 12:58:05
Marta Nowicka GODZINY PRACY URZĘDU, ADRESY, TELEFONY 2019-10-07 12:56:20
Marta Nowicka GODZINY PRACY URZĘDU, ADRESY, TELEFONY 2019-10-07 12:56:03
Marta Nowicka GODZINY PRACY URZĘDU, ADRESY, TELEFONY 2019-10-07 12:51:40
Marta Nowicka GODZINY PRACY URZĘDU, ADRESY, TELEFONY 2019-10-07 12:46:50
Marta Nowicka GODZINY PRACY URZĘDU, ADRESY, TELEFONY 2019-10-07 12:46:28
Marta Nowicka GODZINY PRACY URZĘDU, ADRESY, TELEFONY 2019-10-07 12:44:52
Marta Nowicka GODZINY PRACY URZĘDU, ADRESY, TELEFONY 2019-10-07 12:44:10
Marta Nowicka GODZINY PRACY URZĘDU, ADRESY, TELEFONY 2019-10-07 12:43:09
Marta Nowicka GODZINY PRACY URZĘDU, ADRESY, TELEFONY 2019-10-07 12:39:04
Marta Nowicka GODZINY PRACY URZĘDU, ADRESY, TELEFONY 2019-10-07 12:38:55
Marta Nowicka GODZINY PRACY URZĘDU, ADRESY, TELEFONY 2019-10-07 12:37:26
Marta Nowicka GODZINY PRACY URZĘDU, ADRESY, TELEFONY 2019-10-07 12:36:01
Marta Nowicka GODZINY PRACY URZĘDU, ADRESY, TELEFONY 2019-10-07 12:32:12
Marta Nowicka GODZINY PRACY URZĘDU, ADRESY, TELEFONY 2019-10-07 12:28:08
Marta Nowicka GODZINY PRACY URZĘDU, ADRESY, TELEFONY 2019-10-07 12:27:38
Marta Nowicka GODZINY PRACY URZĘDU, ADRESY, TELEFONY 2019-10-07 12:27:18
Marta Nowicka GODZINY PRACY URZĘDU, ADRESY, TELEFONY 2019-10-07 12:26:36
Marta NowickaWybór oferty2019-10-04 15:45:59
Marta NowickaRZP.271.34.2019 Modernizacja wyposażenia serwerowni w Urzędzie Miejskim w Łomiankach2019-10-04 15:04:52
Marta NowickaRZP.271.34.2019 Modernizacja wyposażenia serwerowni w Urzędzie Miejskim w Łomiankach2019-10-04 15:02:29
Marta NowickaWybory 20192019-10-04 11:52:31
Magdalena KowalskaKomisje Rady Miejskiej w Łomiankach - VIII kadencja 2019-10-04 11:27:06
Magdalena KowalskaVIII Kadencja (2018-2023 ) Skład Rady Miejskiej w Łomiankach 2019-10-04 11:25:48
Marta NowickaWybory 20192019-10-04 09:44:38
Marta NowickaWybory 20192019-10-04 09:43:31
Marta NowickaWybory 20192019-10-04 09:43:13
Marta NowickaWybory 20192019-10-04 09:43:04
Marta NowickaWybory 20192019-10-04 09:42:56
Marta NowickaWybory 20192019-10-04 09:42:45
Marta NowickaWybory 20192019-10-04 09:42:35
Magdalena KowalskaBRM.0003.32.2019 - załącznik2019-10-03 16:26:11
Magdalena KowalskaBRM.0003.32.2019 - załącznik2019-10-03 16:25:41
Magdalena KowalskaBRM.0003.32.2019 -odpowiedź 2019-10-03 16:23:54
Magdalena KowalskaBRM.0003.32.2019 - wniosek z dnia 24.09.2019 roku2019-10-03 16:21:41
Magdalena KowalskaBRM.0003.32.2019 wniosek z dnia 24.09.2019 roku2019-10-03 16:19:30
Magdalena KowalskaUchwała Nr XVI/124/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 września 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2019-20252019-10-03 14:18:54
Magdalena KowalskaStanowisko Rady Miejskiej w Łomiankach w sprawie porozumienia z dnia 24 marca 2017 r., określającego zasady współpracy i wzajemnych zobowiązań przy pracach planistycznych oraz realizacji inwestycji drogowej polegającej na projekcie i budowie węzła „Sadowa” w ramach planowanej drogi ekspresowej S7 na odcinku Czosnów – Trasa Armii Krajowej w Warszawie2019-10-03 13:30:22
Magdalena KowalskaUchwała Nr XVI/ 135/ 2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 września 2019 roku w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Warszawie2019-10-03 13:22:53
Magdalena KowalskaUchwała Nr XVI/ 134/ 2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 września 2019 roku w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie, Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych2019-10-03 13:20:24
Magdalena KowalskaUchwała Nr XVI/135/ 2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 września 2019 roku w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Warszawie2019-10-03 13:15:58
Magdalena KowalskaUchwała Nr XVI/135/ 2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 września 2019 roku w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Warszawie2019-10-03 13:10:46
Magdalena KowalskaUchwała Nr XVI/ 134/ 2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 września 2019 roku w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie, Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych2019-10-03 13:05:34
Magdalena KowalskaUchwała Nr XVI/133/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 września 2019 roku w sprawie zwolnienia wyboru ławników do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie2019-10-03 12:54:17