BIP
Wykaz skrótów
Rada Miejska
Rada Powiatu
Burmistrz
Urząd Miejski
Praca
Prawo Lokalne
Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dzienniki urzędowe
Finanse i mienie
Zamówienia publiczne
Konkursy
Oświadczenia majątkowe
Biuro Obsługi Mieszkańca
Ogłoszenia informacje i wykazy
Organizacje pozarządowe
Rejestr zmian
Wyszukiwarka
Obsługa Biuletynu
Wybory
ePUAP
Zgromadzenia Publiczne

0 1 2 3 4 5 10 20 30 40 50 100 200 300

Autor zmianyZmieniony dokument Data
Marta NowickaRKA.2110.29.2019 - wynik naboru2019-09-17 16:02:06
Marta NowickaWIR.7021.09.19.01.2019 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie oswietlenia drogi opaskowej na odcinku od ul.Konopnickiej do ul.Miłej w ramach zadania inwestycyjnego 2019/07 \"Budowa oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odcinku od ul.Konopnickiej do ul. Miłej\"2019-09-17 15:56:59
Marta NowickaWIR.7021.09.19.01.2019 Zaproszenie do składania ofert cenowej na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie oswietlenia drogi opaskowej na odcinku od ul.Konopnickiej do ul.Miłej w ramach zadania inwestycyjnego 2019/07 \"Budowa oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odcinku od ul.Konopnickiej do ul. Miłej\"2019-09-17 15:55:25
Marta NowickaZarządzenie nr WAO.0050.213.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 17 września 2019 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisku Naczrlnika Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miejskiego w Łomiankach2019-09-17 15:46:34
Marta NowickaZarządzenie nr WAO.0050.210.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 13 września 2019 roku w sprawie zmian planu finansowego Urzedu Miejskiego w Łomiankach na rok 20192019-09-17 15:38:31
Marta NowickaZarządzenie nr WAO.0050.209.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 13 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 2019.2019-09-17 15:35:17
Marta NowickaZarządzenie nr WAO.0050.209.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 13 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 2019.2019-09-17 15:34:41
Marta NowickaWIR.7011.12.19.02.2019 Zaproszenie do składania ofert na budowę wiaty grillowej na dz.144/3 przy ulicy Rodziwiczówny w Dziekanowie Leśnym2019-09-17 15:25:29
Marta NowickaWIR.7011.12.19.02.2019 Zaproszenie do składania ofert na budowę wiaty grillowej na dz.144/3 przy ulicy Rodziwiczówny w Dziekanowie Leśnym2019-09-17 15:20:58
Marta NowickaInformacja z otwarcia ofert2019-09-17 15:10:45
Marta NowickaInformacja z otwarcia ofert2019-09-17 15:10:33
Marta NowickaWIR.7011.08.02.2019 zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej systemu monitoringu na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach2019-09-17 15:06:13
Marta NowickaRZP.271.20.2019 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania2019-09-17 14:29:00
Marta NowickaWydział Oświaty2019-09-16 13:37:02
Marta NowickaWGG.6721.16.5.2019 - Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północnej części sołectwa Dziekanów Nowy - etap II2019-09-16 13:05:44
Marta NowickaWGG.6721.28.1.2019 - Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru osiedla Dąbrowa Rajska oraz części osiedli Dąbrowa Zachodnia i Dąbrowa Leśna - etap II2019-09-16 13:00:35
Marta NowickaWGG.6721.33.6.2019 - Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru osiedla Dąbrowa Leśna - etap III2019-09-16 12:53:41
Marta NowickaWIR.7011.11.19 protokół z przeprowadzenia rozeznania rynku 2019-09-13 12:09:27
Eliza AdamczykBRM.0003.31.2019 - wniosek z dnia 11.09.2019 roku2019-09-13 10:22:11
Eliza AdamczykBRM.0003.31.2019 wniosek z dnia 11.09.2019 roku2019-09-13 10:17:37
Marta NowickaWybory 20192019-09-12 13:27:47
Marta NowickaRKA.2110.26.2019 - wynik naboru2019-09-12 13:15:17
Eliza AdamczykBRM.0003.30.2019 - odpowiedź na wniosek z dnia 29.08.2019 roku2019-09-12 09:59:24
Eliza AdamczykBRM.0003.29.2019 - odpowiedź na wniosek z dnia 29.08.2019 roku2019-09-12 09:54:20
Eliza AdamczykBRM.0003.29.2019 - odpowiedź na wniosek z dnia 29.08.2019 roku2019-09-12 09:53:16
Eliza AdamczykVIII Kadencja (2018-2023 ) Skład Rady Miejskiej w Łomiankach 2019-09-11 14:28:32
Marta NowickaWIR.7011.08.02.2019 zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej systemu monitoringu na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach2019-09-11 14:07:08
Marta NowickaWIR.7011.08.02.2019 zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej systemu monitoringu na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach2019-09-11 14:03:27
Marta NowickaOdpowiedzi do zapytania na PFU.2019-09-11 13:44:04
Marta NowickaOdpowiedzi do zapytania na PFU.2019-09-11 13:43:34
Marta NowickaWAO.152.2.2019 2019-09-11 13:08:27
Marta NowickaWAO.152.2.2019 2019-09-11 13:08:02
Marta NowickaWAO.152.2.2019 2019-09-11 13:07:48
Marta NowickaWAO.152.2.2019 2019-09-11 13:07:13
Marta NowickaWAO.152.2.2019 2019-09-11 13:06:33
Marta NowickaRZP.271.29.2019 Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Leśnym w formule „zaprojektuj i wybuduj”.2019-09-11 12:46:09
Marta NowickaRZP.271.29.2019 Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Leśnym w formule „zaprojektuj i wybuduj”.2019-09-11 12:40:29
Marta NowickaRZP.271.30.2019 Wykonanie usługi polegającej na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w postaci liści i trawy (odpady zielone z pielęgnacji parków i ogrodów) o kodzie 20 02 01 od właścicieli zamieszkałych nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Łomianki w okresie od 01 października 2019 r. do 30 listopada 2019 r.2019-09-11 12:33:42
Eliza AdamczykKomisje Rady Miejskiej w Łomiankach - VIII kadencja 2019-09-11 12:33:28
Marta NowickaRZP.271.30.2019 Wykonanie usługi polegającej na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w postaci liści i trawy (odpady zielone z pielęgnacji parków i ogrodów) o kodzie 20 02 01 od właścicieli zamieszkałych nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Łomianki w okresie od 01 października 2019 r. do 30 listopada 2019 r.2019-09-11 12:32:17
Eliza AdamczykKomisje Rady Miejskiej w Łomiankach - VIII kadencja 2019-09-11 12:12:25
Eliza AdamczykKomisje Rady Miejskiej w Łomiankach - VIII kadencja 2019-09-11 12:10:14
Eliza AdamczykKomisje Rady Miejskiej w Łomiankach - VIII kadencja 2019-09-11 12:06:43
Marta NowickaRKA.2110.30.2019 - informacja o wyniku naboru2019-09-10 15:52:37
Marta NowickaRKA.2110.30.2019 - informacja o wyniku naboru2019-09-10 15:52:21
Marta NowickaOświadczenie majątkowe 2019 r. Anna Kajszczak2019-09-10 15:42:52
Marta NowickaRKA.2110.31.2019 - ogłoszenie o naborze2019-09-10 15:18:05
Marta NowickaNabór na stanowisko: Młodszy referent ds. obronności i zarządzania kryzysowego2019-09-10 15:15:49
Marta NowickaNabór na stanowisko: Młodszy referent ds. obronności i zarządzania kryzysowego2019-09-10 15:15:35
Marta NowickaZarządzenie nr WAO.0050.208.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 10 września 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko pomocy administracyjnej w Straży Miejskiej w Łomiankach2019-09-10 15:04:04
Marta NowickaWAO.152.1.2019 - odpowiedź2019-09-10 14:57:55
Marta NowickaWAO.152.1.2019 - odpowiedź2019-09-10 14:57:31
Marta NowickaRZP.271.28.2019 Przebudowa ulic: Dąbrówki i Mieszka w ramach zadania inwestycyjnego nr 2016/30 2019-09-10 13:00:04
Marta NowickaRZP.271.28.2019 Przebudowa ulic: Dąbrówki i Mieszka w ramach zadania inwestycyjnego nr 2016/30 2019-09-10 12:55:18
Marta NowickaRFZ.042.4.18.2019 Zaproszenie do składania ofert na dostawę wyposażenia pracowni językowej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Kownackiej w Łomiankach2019-09-09 15:39:36
Marta NowickaZarządzenie Nr WAO.0050.207.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 9 września 2019 roku w sprawie zmiany Zazrądzenia nr RAG.0050.92.2011 Burmistrza Łomianek z dnia 8 czerwca 2011 roku w sparwie rozwiązania Gminnej komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i powołania Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych.2019-09-09 15:21:49
Eliza AdamczykVIII Kadencja (2018-2023 ) Skład Rady Miejskiej w Łomiankach 2019-09-09 12:11:25
Marta NowickaZarządzenie nr WAO.0050.206.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 9 września 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko strażnicze w Straży Miejksiej w Łomiankach2019-09-09 11:47:08
Marta NowickaZarządzenie nr WAO.0050.206.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 9 września 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko strażnicze w Straży Miejksiej w Łomiankach2019-09-09 11:46:49
Marta NowickaZarządzenie nr WAO.0050.206.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 9 września 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko strażnicze w Straży Miejksiej w Łomiankach2019-09-09 11:46:36
Eliza AdamczykVIII Kadencja (2018-2023 ) Skład Rady Miejskiej w Łomiankach 2019-09-09 10:33:35
Marta NowickaRZP.271.26.2019 \"Przebudowa ul. Kościuszki” - zad 2016/012019-09-09 10:12:12
Marta NowickaRZP.271.25.2019 Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne2019-09-06 13:56:48
Marta NowickaRFZ.042.4.18.2019 Zaproszenie do składania ofert na dostawę wyposażenia pracowni językowej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Kownackiej w Łomiankach2019-09-06 08:31:58
Karolina ŻebrowskaRFZ.042.4.18.2019 Zaproszenie do składania ofert na dostawę wyposażenia pracowni językowej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Kownackiej w Łomiankach2019-09-05 17:24:45
Karolina ŻebrowskaRFZ.042.4.18.2019 Zaproszenie do składania ofert na dostawę wyposażenia pracowni językowej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Kownackiej w Łomiankach2019-09-05 16:38:52
Karolina ŻebrowskaRFZ.042.4.18.2019 Zaproszenie do składania ofert na dostawę wyposażenia pracowni językowej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Kownackiej w Łomiankach2019-09-05 16:32:32
Marta NowickaWykonanie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie terenu u zbiegu ulic Przyłuskiego i Sobieskiego2019-09-05 14:51:16
Marta NowickaWIR.7011.11.19 Wykonanie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie terenu u zbiegu ulic Przyłuskiego i Sobieskiego2019-09-05 14:50:11
Marta NowickaWykonanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania budynku Szkoły Podstawowej w Sadowej2019-09-05 14:45:32
Marta NowickaWykonanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania budynku Szkoły Podstawowej w Sadowej2019-09-05 14:39:35
Marta NowickaWykonanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania budynku Szkoły Podstawowej w Sadowej2019-09-05 14:39:21
Marta NowickaRZP.271.26.2019 \"Przebudowa ul. Kościuszki” - zad 2016/012019-09-05 12:35:55
Marta NowickaRZP.271.26.2019 \"Przebudowa ul. Kościuszki” - zad 2016/012019-09-05 12:34:27
Marta NowickaRZP.271.26.2019 \"Przebudowa ul. Kościuszki” - zad 2016/012019-09-05 12:32:05
Marta NowickaRZP.271.26.2019 \"Przebudowa ul. Kościuszki” - zad 2016/012019-09-05 12:15:23
Marta NowickaRZP.271.26.2019 \"Przebudowa ul. Kościuszki” - zad 2016/012019-09-05 12:12:30
Marta Nowicka RZP.271.27.2019 Remont ogrodzenia cmentarza wojennego w Kiełpinie Poduchownym w Łomiankach.2019-09-05 12:01:28
Marta Nowicka RZP.271.27.2019 Remont ogrodzenia cmentarza wojennego w Kiełpinie Poduchownym w Łomiankach.2019-09-05 11:58:31
Eliza AdamczykProtokół nr XIV/2019 z dnia 4 lipca 2019 roku2019-09-05 09:25:41
Eliza AdamczykProtokół nr XIII/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku2019-09-05 09:20:58
Eliza AdamczykUchwała Nr XV/122/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XII/142/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie realizacji programu działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych na terenie Gminy Łomianki2019-09-05 08:46:17
Eliza AdamczykUchwała Nr XV/121/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Łomianek2019-09-05 08:42:18
Eliza AdamczykUchwała Nr XV/120/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Łomianek2019-09-05 08:40:05
Eliza AdamczykUchwała Nr XV/119/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w gminie Łomianki2019-09-05 08:37:28
Eliza AdamczykUchwała Nr XV/118/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu2019-09-05 08:35:15
Eliza AdamczykUchwała Nr XV/117/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie zwolnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. por. Adolfa Pilcha ps. Góra-Dolina w Dziekanowie Polskim przy ul. Rolniczej 435 od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć2019-09-04 16:04:16
Eliza AdamczykUchwała Nr XV/116/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie zwolnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi w Łomiankach przy ul. Staszica 2 od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć 2019-09-04 15:57:38
Eliza AdamczykUchwała Nr XV/115/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie zwolnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Ireny Szewińskiej w Łomiankach przy ul. Partyzantów 31 od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć 2019-09-04 15:21:47
Marta NowickaZarządzenie nr WAO.0050.205.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 4 września 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisku inspektora ds.społecznych w Referacie Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Łomiankach 2019-09-04 15:11:49
Marta NowickaZarządzenie nr WAO.0050.205.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 4 września 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisku inspektora ds.społecznych w Referacie Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Łomiankach 2019-09-04 15:11:36
Marta NowickaZarządzenie nr WAO.0050.203.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 4 września 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisku podinspektora ds. geodezji w Wydziale Geodezji, Gospodarki Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Łomiankach2019-09-04 15:10:10
Marta NowickaZarządzenie nr WAO.0050.204.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 4 września 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisku podinspektora ds.drogowych w Wydziale Inwestycji i Remontów Urzędu Miejskiego w Łomiankach2019-09-04 15:09:44
Marta NowickaZarządzenie nr WAO.0050.203.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 4 września 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisku podinspektora ds. geodezji w Wydziale Geodezji, Gospodarki Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Łomiankach2019-09-04 15:05:53
Marta NowickaZarządzenie nr WAO.0050.202.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 4 września 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisku podinspektora ds.ksiegowości podatkowej w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miejskiego w Łomiankach2019-09-04 15:03:48
Eliza AdamczykUchwała Nr XV/114/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Łomianki przez inne niż Gmina Łomianki osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji 2019-09-04 13:28:56
Eliza AdamczykUchwała Nr XV/113/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Łomianki2019-09-04 11:39:36
Eliza AdamczykUchwała Nr XV/112/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2019-20252019-09-03 16:42:42
Eliza AdamczykUchwała Nr XV/111/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 20192019-09-03 16:36:51
Eliza AdamczykUchwała Nr XV/111/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 20192019-09-03 16:35:17