BIP
Wykaz skrótów
Rada Miejska
Rada Powiatu
Burmistrz
Urząd Miejski
Praca
Prawo Lokalne
Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dzienniki urzędowe
Finanse i mienie
Zamówienia publiczne
Konkursy
Oświadczenia majątkowe
Biuro Obsługi Mieszkańca
Ogłoszenia informacje i wykazy
Organizacje pozarządowe
Rejestr zmian
Wyszukiwarka
Obsługa Biuletynu
Wybory
ePUAP

0 1 2 3 4 5 10 20 30 40 50 100 200 300

Autor zmianyZmieniony dokument Data
Karolina ŻebrowskaPodatki i opłaty lokalne w 2019 r. 2019-06-27 12:14:04
Karolina ŻebrowskaPodatki i opłaty lokalne w 2019 r. 2019-06-27 12:13:36
Karolina ŻebrowskaRZP.271.12.2019 Informacja z otwarcia ofert2019-06-27 11:57:22
Karolina ŻebrowskaPodatki i opłaty lokalne w 2019 r. 2019-06-27 10:16:14
Karolina ŻebrowskaZarządzenie nr WAO.0050.145.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia procedury przekazania szkoły lub przedszkola przez ustępującego dyrektora2019-06-26 15:00:22
Karolina ŻebrowskaOM Adam Salwowski 20182019-06-26 13:18:11
Karolina ŻebrowskaOM Żebrowska-Piotrak Małgorzata2019-06-26 13:11:38
Magdalena KowalskaBRM.0003.19.2019 Uchwała nr XII/77/2011 - załącznik2019-06-25 13:03:37
Magdalena KowalskaBRM.0003.19.2019 Uchwała nr L/209/2013 - załącznik2019-06-25 13:00:53
Magdalena KowalskaBRM.0003.19.2019 Uchwała nr XII/77/2011 - załącznik2019-06-25 12:58:15
Magdalena KowalskaBRM.0003.19.2019 Uchwała nr LIV/406/2010 - załącznik2019-06-25 12:56:29
Magdalena KowalskaBRM.0003.19.2019 - odpowiedź z dnia 25.06.2019 roku2019-06-25 12:54:14
Magdalena KowalskaBRM.0003.20.2019 odpowiedź z dnia 24.06.20192019-06-25 12:49:21
Karolina ŻebrowskaRKA.2110.19.2019 - wynik naboru2019-06-25 11:01:12
Karolina Żebrowska RKA.2110.20.2019 - wynik naboru2019-06-25 10:51:19
Marta NowickaZarządzenie nr WAO.0050.144.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru ma stanowisko Podinspektora/Inspektora w Biurze Rad Miejskiej2019-06-24 14:44:52
Marta NowickaZarządzenie nr WAO.0050.144.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru ma stanowisko Podinspektora/Inspektora w Biurze Rad Miejskiej2019-06-24 14:44:24
Karolina ŻebrowskaRZP.2721.11.20192019-06-24 13:46:02
Karolina ŻebrowskaRZP.2721.11.20192019-06-24 13:44:16
Karolina ŻebrowskaRZP.2721.11.20192019-06-24 13:44:05
Karolina ŻebrowskaRZP.2721.11.20192019-06-24 13:41:16
Karolina ŻebrowskaRZP.2721.11.20192019-06-24 13:40:53
Karolina ŻebrowskaRZP.2721.11.20192019-06-24 13:40:22
Karolina ŻebrowskaRZP.2721.11.20192019-06-24 13:39:11
Karolina ŻebrowskaRZP.2721.11.20192019-06-24 13:03:41
Karolina ŻebrowskaRZP.2721.11.20192019-06-24 13:03:14
Marta NowickaInspektor ds.promocji i kontaktów z mieszkańcami2019-06-21 19:46:53
Marta NowickaNabór na stanowisko: Inspektor ds.promocji i kontaktów z mieszkańcami2019-06-21 19:44:05
Marta NowickaZarządzenie nr WAO.0050.143.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 21 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Socjalnej Urzędu Miejskiego w Łomiankach2019-06-21 11:29:27
Marta NowickaZbiorcza informacja o petycjach - 20182019-06-21 11:16:24
Marta NowickaZbiorcza informacja o petycjach - 20182019-06-21 11:15:04
Marta NowickaZarządzenie nr WAO.0050.142.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisko Podinspektora ds. nieruchomości w Wydziale Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego.2019-06-21 08:43:41
Marta NowickaZarządzenie nr WAO.0050.141.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisko Podinspektora ds.ksiegowości budżetowej w Wydziale Rozliczeń Finansowych Budżetu Urzedu Miejskiego w Łomiankach2019-06-21 08:42:25
Marta NowickaZarządzenie nr WAO.0050.140.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisko Podinspektora ds.promocji w Wydziale Komunikacji Zewnętrznej, Promocji i Mediów2019-06-21 08:40:17
Marta NowickaZarządzenie nr WAO.0050.139.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dziekanowie Lesnym przy ul. Akinsa 62019-06-21 08:39:07
Marta NowickaObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do rowu melioracyjnego A w km 3+320 jego biegu (na granicy działek o ff ew. 36214 i 361 obręb 6 Łomianki, gmina Łomianki) wód opadowych i roztopowych z terenu zakładu zlokalizowanego przy ul. Warszawskiej 31 w Łomiankach.2019-06-21 08:26:04
Marta NowickaObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do rowu melioracyjnego A w km 3+320 jego biegu (na granicy działek o ff ew. 36214 i 361 obręb 6 Łomianki, gmina Łomianki) wód opadowych i roztopowych z terenu zakładu zlokalizowanego przy ul. Warszawskiej 31 w Łomiankach.2019-06-21 08:23:49
Marta NowickaObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do rowu melioracyjnego A w km 3+320 jego biegu (na granicy działek o ff ew. 36214 i 361 obręb 6 Łomianki, gmina Łomianki) wód opadowych i roztopowych z terenu zakładu zlokalizowanego przy ul. Warszawskiej 31 w Łomiankach.2019-06-21 08:18:34
Magdalena KowalskaXIII Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 27 czerwca 2019 roku2019-06-19 16:08:48
Magdalena KowalskaXIII Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 27 czerwca 2019 roku2019-06-19 15:04:21
Marta NowickaOgłoszenie o zakończeniu postępowania2019-06-19 15:03:05
Magdalena KowalskaProjekt stanowiska w sprawie przyjęcia Programu \"Łomianki Weteranom\" 2019-06-19 13:47:27
Magdalena KowalskaProjekt stanowiska w sprawie przyjęcia Programu \"Łomianki Weteranom\" 2019-06-19 13:46:45
Magdalena KowalskaB.0004.5.2019 - wniosek burmistrza2019-06-19 13:36:48
Marta NowickaRZP.271.13.2019 Remont ogrodzenia cmentarza wojennego w Kiełpinie Poduchownym w Łomiankach.2019-06-19 10:13:15
Marta NowickaRZP.271.13.2019 Remont ogrodzenia cmentarza wojennego w Kiełpinie Poduchownym w Łomiankach.2019-06-19 10:05:48
Marta NowickaRZP.271.13.2019 Remont ogrodzenia cmentarza wojennego w Kiełpinie Poduchownym w Łomiankach.2019-06-19 10:04:31
Magdalena KowalskaKomisje Rady Miejskiej w Łomiankach - VIII kadencja 2019-06-19 09:02:11
Magdalena KowalskaKomisje Rady Miejskiej w Łomiankach - VIII kadencja 2019-06-19 09:01:33
Magdalena KowalskaKomisje Rady Miejskiej w Łomiankach - VIII kadencja 2019-06-19 08:59:44
Magdalena KowalskaKomisje Rady Miejskiej w Łomiankach - VIII kadencja 2019-06-19 08:58:58
Magdalena KowalskaKomisje Rady Miejskiej w Łomiankach - VIII kadencja 2019-06-19 08:57:35
Magdalena KowalskaBRM.0003.20.2019 - interpelacja z 18.06.2019 roku2019-06-18 14:07:25
Magdalena KowalskaBRM.0003.20.2019 - interpelacja z 18.06.2019 roku2019-06-18 14:04:27
Magdalena KowalskaRKA.0003.18.2019 - zapytanie2019-06-18 13:39:26
Magdalena KowalskaBRM.0003.16.2019 - interpelacja z 16.05.2019 roku2019-06-18 13:32:43
Magdalena KowalskaBRM.0003.15.2019 - interpelacja z 15.05.2019 roku2019-06-18 13:22:25
Magdalena KowalskaBRM.003.19.2019 - interpelacja z 12.03.20192019-06-18 13:19:16
Magdalena KowalskaBRM.0003.17.2019 - interpelacja z 15.05.2019 roku2019-06-18 13:03:30
Marta NowickaRZP.271.12.2019 Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łomianki w okresie od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r.2019-06-18 10:58:43
Marta NowickaRZP.271.12.2019 Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łomianki w okresie od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r.2019-06-18 10:52:29
Marta NowickaRZP.271.08.2019 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty2019-06-17 13:04:07
Marta NowickaNabór na stanowisko: Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej2019-06-17 12:37:01
Marta NowickaNabór na stanowisko: Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej2019-06-17 12:34:46
Magdalena KowalskaKomisje Rady Miejskiej w Łomiankach - VIII kadencja 2019-06-14 15:06:16
Marta NowickaRI.042.7.9.2018 - kompleksowa usługa opracowania Strategii rozwoju elektromobilności dla Gminy Łomianki2019-06-14 14:15:51
Marta NowickaRI.042.7.9.2018 - kompleksowa usługa opracowania Strategii rozwoju elektromobilności dla Gminy Łomianki2019-06-14 14:15:19
Marta NowickaRI.042.7.9.2018 - kompleksowa usługa opracowania Strategii rozwoju elektromobilności dla Gminy Łomianki2019-06-14 14:12:29
Marta NowickaRI.042.7.9.2018 - kompleksowa usługa opracowania Strategii rozwoju elektromobilności dla Gminy Łomianki2019-06-14 14:12:04
Magdalena KowalskaBRM.0003.20.2019 interpelacja z 13.06.2019 2019-06-14 14:04:05
Magdalena KowalskaBRM.0003.18.2019 - odpowiedź z 20.05.2019 roku2019-06-14 13:48:21
Magdalena KowalskaBRM.0003.18.2019 - interpelacja z 25.04.2019 roku2019-06-14 13:45:24
Karolina ŻebrowskaBRM.0003.18.2019 - interpelacja z 25.04.2019 roku2019-06-14 13:40:23
Magdalena KowalskaBRM.0003.18.2019 - interpelacja z 25.04.2019 roku2019-06-14 13:40:01
Karolina ŻebrowskaBRM.0003.17.2019 - interpelacja z 15.05.2019 roku2019-06-14 13:37:21
Marta NowickaRKA.2110.22.2019 - informacja przedłużeniu terminu składania ofert2019-06-14 13:36:30
Marta NowickaRKA.2110.22.2019 - informacja przedłużeniu terminu składania ofert2019-06-14 13:36:25
Magdalena KowalskaBRM.0003.17.2019 - interpelacja z 15.05.2019 roku2019-06-14 13:35:33
Karolina ŻebrowskaBRM.0003.19.2019 - zapytanie z 13.06.2019 roku2019-06-14 13:26:25
Karolina ŻebrowskaBRM.0003.19.2019 - zapytanie z 13.06.2019 roku2019-06-14 13:26:21
Magdalena KowalskaBRM.0003.19.2019 - zapytanie z 13.06.2019 roku2019-06-14 13:26:05
Magdalena KowalskaBRM.0003.19.2019 - zapytanie z 13.06.2019 roku2019-06-14 13:24:29
Karolina ŻebrowskaBRM.0003.17.2019 - załącznik2019-06-14 13:22:18
Karolina ŻebrowskaBRM.0003.19.2019 - zapytanie z 13.06.2019 roku2019-06-14 13:19:10
Karolina ŻebrowskaBRM.0003.19.2019 - zapytanie z 13.06.2019 roku2019-06-14 13:18:39
Karolina ŻebrowskaBRM.0003.19.2019 - zapytanie z 13.06.2019 roku2019-06-14 13:18:14
Karolina ŻebrowskaBRM.0003.19.2019 - zapytanie z 13.06.2019 roku2019-06-14 13:15:19
Marta NowickaWnioski złożone w ramach tzw. małych dotacji w 2019 roku:2019-06-14 13:06:30
Marta NowickaWnioski złożone w ramach tzw. małych dotacji w 2019 roku:2019-06-14 13:06:19
Magdalena KowalskaBRM.0003.19.2019 - zapytanie z 13.06.2019 roku2019-06-14 12:39:33
Magdalena KowalskaBRM.0003.19.2019 - zapytanie z 13.06.2019 roku2019-06-14 12:36:56
Magdalena KowalskaBRM.0003.19.2019 - zapytanie z 13.06.2019 roku2019-06-14 12:36:20
Magdalena KowalskaBRM.0003.19.2019 - zapytanie z 13.06.2019 roku2019-06-14 12:35:48
Magdalena KowalskaBRM.0003.19.2019 - zapytanie z 13.06.2019 roku2019-06-14 12:34:36
Marta NowickaRZP.271.06.2019 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty2019-06-14 11:55:32
Magdalena KowalskaBRM.0003.19.2019 - zapytanie z 13.06.2019 roku2019-06-14 11:52:48
Karolina ŻebrowskaBMR.0002.10.2019 Protokół nr X/2019 z dnia 25.04.20192019-06-14 10:31:46
Magdalena Kowalska20192019-06-14 10:27:33
Magdalena KowalskaX Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 25 kwietnia 2019 2019-06-14 10:17:45
Magdalena KowalskaX Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 25 kwietnia 2019 2019-06-14 10:14:54