BIP
Wykaz skrótów
Rada Miejska
Rada Powiatu
Burmistrz
Urząd Miejski
Praca
Prawo Lokalne
Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dzienniki urzędowe
Finanse i mienie
Zamówienia publiczne
Konkursy
Oświadczenia majątkowe
Biuro Obsługi Mieszkańca
Ogłoszenia informacje i wykazy
Organizacje pozarządowe
Rejestr zmian
Wyszukiwarka
Obsługa Biuletynu
Wybory
ePUAP
Zgromadzenia Publiczne

0 1 2 3 4 5 6 11 21 31 41 51 101 201 301

Autor zmianyZmieniony dokument Data
Magdalena KowalskaUchwała Nr XVI/132/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 września 2019 roku w sprawe zwolnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. por. Adolfa Pilcha ps. Góra-Dolina w Dziekanowie Polskim przy ul. Rolniczej 435 od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć2019-10-03 12:48:22
Magdalena KowalskaUchwała Nr XVI/131/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 wrzeęnia 2019 roku w sprawe zwolnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi w Łomiankach przy ul. Staszica 2 od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć2019-10-03 12:42:43
Marta NowickaZarządzenie nr WAO.0050.223.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 2 października 2019 r.w sprawie:upoważnienie Zastępcy Burmistrza ds.społecznych2019-10-03 12:34:32
Marta NowickaZarządzenie nr WAO.0050.223.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 2 października 2019 r.w sprawie:upoważnienie Zastępcy Burmistrza ds.społecznych2019-10-03 12:34:29
Marta NowickaZarządzenie nr WAO.0050.222.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 1 października 2019 r.w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy 2019-10-03 12:32:37
Magdalena KowalskaUchwała Nr XVI/130/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 września 2019 roku w sprawie zwolnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Ireny Szewińskiej w Łomiankach przy ul. Partyzantów 31 od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć2019-10-03 12:14:02
Magdalena KowalskaUchwała Nr XVI/129/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 września 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/127/92 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 października 1992 roku w sprawie przystąpienia do Unii Miasteczek Polskich2019-10-03 12:06:12
Magdalena KowalskaUchwała Nr XVI/128/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 września 2019 roku w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia charakteru ochronnego lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, położonego w Dąbrowie Rajskiej, miasto Łomianki2019-10-03 11:56:48
Marta NowickaWIR.7011.12.19.04.2019 Zaproszenie do składania ofert na budowę wiaty grillowej na dz.144/3 przy ulicy Rodziewiczówny w Dziekanowie Leśnym2019-10-03 11:53:54
Marta NowickaWIR.7011.12.19.04.2019 Zaproszenie do składania ofert na budowę wiaty grillowej na dz.144/3 przy ulicy Rodziewiczówny w Dziekanowie Leśnym2019-10-03 11:53:51
Marta NowickaWIR.7011.12.19.04.2019 Zaproszenie do składania ofert na budowę wiaty grillowej na dz.144/3 przy ulicy Rodziewiczówny w Dziekanowie Leśnym2019-10-03 11:53:50
Marta NowickaWIR.7011.12.19.04.2019 Zaproszenie do składania ofert na budowę wiaty grillowej na dz.144/3 przy ulicy Rodziewiczówny w Dziekanowie Leśnym2019-10-03 11:53:38
Magdalena KowalskaUchwała Nr XV/122/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawe zmiany uchwały Nr XII/142/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie realizacji programu działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych na terenie Gminy Łomianki2019-10-03 11:51:06
Marta NowickaWIR.7011.12.19.04.2019 Zaproszenie do składania ofert na budowę wiaty grillowej na dz.144/3 przy ulicy Rodziewiczówny w Dziekanowie Leśnym2019-10-03 11:48:23
Magdalena KowalskaUchwała Nr XVI/127/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 września 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr II/8/2018 rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia liczebności, składu osobowego oraz wyboru Przewodniczącego Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łomiankach2019-10-03 11:47:48
Magdalena KowalskaUchwała Nr XVI/126/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 września 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr II/4/2018 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia liczebności, składu osobowego oraz wyboru Przewodniczącego Komisji Społecznej rady Miejskiej w Łomiankach2019-10-03 11:42:55
Magdalena KowalskaUchwała Nr XVI/126/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 września 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr II/4/2018 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia liczebności, składu osobowego oraz wyboru Przewodniczącego Komisji Społecznej rady Miejskiej w Łomiankach2019-10-03 11:42:09
Magdalena KowalskaUchwała Nr XVI/125/2i019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 września 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/86/2019 rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łomianki2019-10-03 11:37:59
Marta NowickaUnieważnienie zapytania na budowę wiaty grillowej2019-10-03 11:36:52
Marta NowickaUnieważnienie zapytania na budowę wiaty grillowej2019-10-03 11:35:45
Magdalena KowalskaUchwała Nr XVI/124/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 września 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2019-20252019-10-03 11:31:43
Magdalena KowalskaUchwała Nr XVI/124/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 września 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2019-20252019-10-03 11:30:31
Magdalena KowalskaUchwała Nr XVI/124/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 września 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2019-20252019-10-03 11:21:58
Magdalena KowalskaUchwała Nr XVI/123/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 września 2019 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 20192019-10-03 11:16:38
Marta NowickaRZP.271.26.2019 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2019-10-03 10:19:58
Marta NowickaZarządzenie Nr WAO.0050.221.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 2 października 2019 r. w sprawie umorzenia Intermarketing Poland sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach należności z tytułu zwrotu kosztów procesu w postępowaniu sądowym toczącymsię przed Sądem Okręgowym w Warszawie XXV Wydział Cywilny a potwierdzonym postanowieniem tegoż Sądu z dnia 12 października 2016 r.(XXV C 1113/11)2019-10-02 11:34:21
Marta NowickaZarządzenie Nr WAO.0050.221.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 2 października 2019 r. w sprawie umorzenia Intermarketing Poland sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach należności z tytułu zwrotu kosztów procesu w postępowaniu sądowym toczącymsię przed Sądem Okręgowym w Warszawie XXV Wydział Cywilny a potwierdzonym postanowieniem tegoż Sądu z dnia 12 października 2016 r.(XXV C 1113/11)2019-10-02 11:30:01
Marta NowickaWybór oferty2019-10-02 10:29:40
Marta NowickaWybór oferty2019-10-02 10:29:27
Marta NowickaWybór oferty2019-10-02 10:28:32
Marta NowickaOgłoszenie o zamiarze wszczęcia z urzędu postępowania w sprawie podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, stanowiącym działkę nr 69 z obrębu 0005 - Łomianki miasto, gmina Łomianki2019-10-02 10:17:30
Marta NowickaOgłoszenie o zamiarze wszczęcia z urzędu postępowania w sprawie podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, stanowiącym działkę nr 69 z obrębu 0005 - Łomianki miasto, gmina Łomianki.\"2019-10-02 10:15:40
Marta NowickaZarządzenie Nr WAO.0050.220.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 30 września 2019 r. w sprawie powołania komisji do zaopiniowania wniosków o przyznanie nagrody Burmistrza Łomianek z okazji Dnia Edukacji Narodowej 2019-10-02 10:08:16
Marta NowickaUchwała Nr Wa.325.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23 września w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Łomianek Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łomianki za I półrocze 2019 r2019-10-01 14:59:51
Marta NowickaRZP.271.28.2019 Zawiadomienie o unieważnieniu 2019-10-01 14:42:34
Marta NowickaZarządzenie Nr WAO.0050.218.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 27 września 2019 roku w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Łomiankach na rok 20192019-10-01 12:06:00
Marta NowickaZarządzenie Nr WAO.0050.218.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 27 września 2019 roku w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Łomiankach na rok 20192019-10-01 12:05:40
Marta NowickaZarządzenie Nr WAO.0050.216.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 27 września 2019 roku w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Łomiankach na rok 20192019-10-01 12:04:34
Marta NowickaZarządzenie Nr WAO.0050.217.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 27 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 20192019-10-01 12:04:20
Marta NowickaZarządzenie Nr WAO.0050.216.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 27 września 2019 roku w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Łomiankach na rok 20192019-10-01 11:57:30
Marta NowickaWIR.7011.13.15.03.2019 Protokół z przeprowadzonego rozeznania rynku2019-10-01 11:31:48
Marta NowickaNabór na stanowisko: Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej2019-10-01 11:26:55
Marta NowickaNabór na stanowisko: Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej2019-10-01 11:25:05
Marta NowickaWIR.7011.9.19.02.2019 Odpowiedź ws. rozeznania rynku2019-09-30 15:13:10
Marta NowickaWIR.7011.9.19.02.2019 Odpowiedź ws. rozeznania rynku2019-09-30 14:43:12
Marta NowickaRZP.271.32.2019 Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych2019-09-30 11:37:53
Marta NowickaRZP.271.32.2019 Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych2019-09-30 11:37:50
Marta NowickaRZP.271.32.2019 Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych2019-09-30 11:31:21
Marta NowickaRZP.271.29.2019 2019-09-27 14:58:42
Marta NowickaRZP.271.29.2019 2019-09-27 14:51:49
Marta NowickaRZP.271.29.2019 2019-09-27 14:51:44
Magdalena KowalskaDyżury radnych VII kadencji2019-09-27 10:27:48
Marta NowickaJednostki Podległe2019-09-27 08:40:30
Marta NowickaWnioski złożone w ramach tzw. małych dotacji w 2019 roku:2019-09-26 14:46:43
Marta NowickaRZP.271.31.2019 Równanie dróg gruntowych i tłuczniowych z doziarnianiem2019-09-26 13:55:42
Marta NowickaRZP.271.31.2019 Równanie dróg gruntowych i tłuczniowych z doziarnianiem2019-09-26 13:47:20
Marta NowickaRZP.271.31.2019 Równanie dróg gruntowych i tłuczniowych z doziarnianiem2019-09-26 13:43:49
Marta NowickaWIR.7021.2.2019 Odpowiedzi na zadanie pytania2019-09-26 13:37:50
Marta NowickaWIR.7021.2.2019 Odpowiedzi na zadanie pytania2019-09-26 13:36:35
Eliza AdamczykVIII Kadencja (2018-2023 ) Skład Rady Miejskiej w Łomiankach 2019-09-26 11:00:00
Marta NowickaZarządzenie Nr WAO.0050.215.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 25 września 2019 roku w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Młodzieżowej w Łomiankach w kadencji 2019-20212019-09-25 15:20:14
Marta NowickaZarządzenie Nr WAO.0050.215.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 25 września 2019 roku w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Młodzieżowej w Łomiankach w kadencji 2019-20212019-09-25 15:19:51
Marta NowickaZarządzenie Nr WAO.0050.215.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 25 września 2019 roku w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Młodzieżowej w Łomiankach w kadencji 2019-20212019-09-25 15:19:46
Magdalena KowalskaBRM.0003.25.2019 - odpowiedź2019-09-25 13:37:36
Marta NowickaRZP.271.28.2019 „Przebudowa ulic: Dąbrówki i Mieszka w ramach zadania inwestycyjnego nr 2016/302019-09-25 13:10:47
Marta NowickaWAO.152.3.20192019-09-25 12:17:18
Marta NowickaWAO.152.3.20192019-09-25 12:17:16
Marta NowickaWAO.152.3.20192019-09-25 12:15:59
Marta NowickaRZP.271.28.2019 „Przebudowa ulic: Dąbrówki i Mieszka w ramach zadania inwestycyjnego nr 2016/302019-09-25 11:39:58
Magdalena KowalskaDyżury radnych VII kadencji2019-09-25 10:45:20
Marta NowickaWybory 20192019-09-25 08:55:09
Marta NowickaWybór wykonawcy na dokumentację PFU dla Szkoły w Sadowej.2019-09-24 12:11:02
Marta NowickaDokument usunięty2019-09-24 12:10:48
Marta NowickaWybór wykonawcy na dokumentację PFU dla Szkoły w Sadowej.2019-09-24 12:10:48
Marta NowickaDawid Paweł Dziaduś2019-09-24 11:48:10
Marta NowickaDziaduś Dawid Paweł 2019-09-24 11:44:01
Marta NowickaObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Powiatu Warszawskiego Zachodniego Zarządu Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia: pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia wodnego tj. zbiornika retencyjno-infiltracyjnego na działce o nr ew.86/26 obręb 0004 Dziekanów Leśny, gmina Łomianki; pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie, do ww.zbiornika wód opadowych i roztopowych z odcinka drogi powiatowej nr 2420W (ul. Rolnicza) w gminie Łomianki. 2019-09-24 11:12:22
Marta NowickaObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Powiatu Warszawskiego Zachodniego Zarządu Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia: pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia wodnego tj. zbiornika retencyjno-infiltracyjnego na działce o nr ew.86/26 obręb 0004 Dziekanów Leśny, gmina Łomianki; pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie, do ww.zbiornika wód opadowych i roztopowych z odcinka drogi powiatowej nr 2420W (ul. Rolnicza) w gminie Łomianki. 2019-09-24 11:04:02
Marta NowickaObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Powiatu Warszawskiego Zachodniego Zarządu Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia: pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia wodnego tj. zbiornika retencyjno-infiltracyjnego na działce o nr ew.86/26 obręb 0004 Dziekanów Leśny, gmina Łomianki; pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie, do ww.zbiornika wód opadowych i roztopowych z odcinka drogi powiatowej nr 2420W (ul. Rolnicza) w gminie Łomianki. 2019-09-24 11:04:02
Marta NowickaObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Powiatu Warszawskiego Zachodniego Zarządu Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia: pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia wodnego tj. zbiornika retencyjno-infiltracyjnego na działce o nr ew.86/26 obręb 0004 Dziekanów Leśny, gmina Łomianki; pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie, do ww.zbiornika wód opadowych i roztopowych z odcinka drogi powiatowej nr 2420W (ul. Rolnicza) w gminie Łomianki. 2019-09-24 11:03:34
Marta NowickaObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Powiatu Warszawskiego Zachodniego Zarządu Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia: pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia wodnego tj. zbiornika retencyjno-infiltracyjnego na działce o nr ew.86/26 obręb 0004 Dziekanów Leśny, gmina Łomianki; pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie, do ww.zbiornika wód opadowych i roztopowych z odcinka drogi powiatowej nr 2420W (ul. Rolnicza) w gminie Łomianki. 2019-09-24 11:03:21
Marta NowickaObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Powiatu Warszawskiego Zachodniego Zarządu Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia: pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia wodnego tj. zbiornika retencyjno-infiltracyjnego na działce o nr ew.86/26 obręb 0004 Dziekanów Leśny, gmina Łomianki; pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie, do ww.zbiornika wód opadowych i roztopowych z odcinka drogi powiatowej nr 2420W (ul. Rolnicza) w gminie Łomianki. 2019-09-24 11:00:34
Karolina ŻebrowskaRZP.271.26.2019 \"Przebudowa ul. Kościuszki” - informacja z otwarcia ofert oraz oświadczenie o grupie kapitałowej 2019-09-23 14:07:46
Marta NowickaZawiadomienie o unieważnieniu postępowania2019-09-20 13:07:48
Marta NowickaRFZ.042.1.17.2019 Zaproszenie do składania ofert na dostawę drona wraz ze stacją pomiarową oraz kamerą z głowicą hybrydową dla Gminy Łomianki.2019-09-20 12:57:24
Magdalena KowalskaKomisje Rady Miejskiej w Łomiankach - VIII kadencja 2019-09-20 11:28:25
Karolina ŻebrowskaRFZ.042.1.17.2019 Zaproszenie do składania ofert na dostawę drona wraz ze stacją pomiarową oraz kamerą z głowicą hybrydową dla Gminy Łomianki.2019-09-20 10:43:47
Karolina ŻebrowskaRFZ.042.1.17.2019 Zaproszenie do składania ofert na dostawę drona wraz ze stacją pomiarową oraz kamerą z głowicą hybrydową dla Gminy Łomianki.2019-09-20 10:38:05
Magdalena KowalskaKomisje Rady Miejskiej w Łomiankach - VIII kadencja 2019-09-20 09:32:09
Eliza AdamczykXVI Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 26 września 2019 roku2019-09-19 18:32:27
Eliza AdamczykXVI Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 26 września 2019 roku2019-09-19 18:30:51
Eliza AdamczykXVI Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 26 września 2019 roku2019-09-19 18:26:20
Eliza AdamczykXVI Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 26 września 2019 roku2019-09-19 18:12:27
Eliza AdamczykBRM.0002.16.2019 porządek obrad 2019-09-19 18:02:40
Eliza AdamczykXVI Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 26 września 2019 roku2019-09-19 17:56:33
Marta NowickaRFZ.042.4.18.2019 Zaproszenie do składania ofert na dostawę wyposażenia pracowni językowej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Kownackiej w Łomiankach2019-09-19 15:29:34
Marta NowickaRFZ.042.4.18.2019 Zaproszenie do składania ofert na dostawę wyposażenia pracowni językowej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Kownackiej w Łomiankach2019-09-19 15:28:03
Marta NowickaRFZ.042.4.18.2019 Zaproszenie do składania ofert na dostawę wyposażenia pracowni językowej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Kownackiej w Łomiankach2019-09-19 15:27:58
Marta NowickaRFZ.042.4.18.2019 Zaproszenie do składania ofert na dostawę wyposażenia pracowni językowej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Kownackiej w Łomiankach2019-09-19 15:26:40
Marta NowickaRFZ.042.4.18.2019 Zaproszenie do składania ofert na dostawę wyposażenia pracowni językowej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Kownackiej w Łomiankach2019-09-19 15:26:31