BIP
Wykaz skrótów
Rada Miejska
Rada Powiatu
Burmistrz
Urząd Miejski
Praca
Prawo Lokalne
Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dzienniki urzędowe
Finanse i mienie
Zamówienia publiczne
Konkursy
Oświadczenia majątkowe
Biuro Obsługi Mieszkańca
Ogłoszenia informacje i wykazy
Organizacje pozarządowe
Rejestr zmian
Wyszukiwarka
Obsługa Biuletynu
Wybory
ePUAP

0 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 30 40 50 60 110 210 310

Autor zmianyZmieniony dokument Data
Marta NowickaZarządzenie Nr WAO.0050.74.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 9 kwietnia 2019 roku w sprawie: powołania komisji do sparw likwidacji identyfikatorów pracowników zatrudnionych w Urzędzię Miejskim w Łomiankach2019-04-09 16:01:14
Użytkownik usuniętyWydział Oświaty2019-04-09 15:29:10
Marta NowickaWykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 20192019-04-09 15:24:53
Użytkownik usuniętyWydział Rozliczeń Finsowych Budżetu 2019-04-09 15:24:34
Marta NowickaWykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 20192019-04-09 15:24:03
Użytkownik usuniętyWydział Administracyjno-Organizacyjny2019-04-09 15:18:27
Użytkownik usuniętyWydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej2019-04-09 15:16:45
Użytkownik usuniętyWydział Inwestycji i Remontów2019-04-09 15:15:32
Użytkownik usuniętyWydział Inwestycji i Remontów2019-04-09 15:15:12
Użytkownik usuniętyWydział Inwestycji i Remontów2019-04-09 15:14:26
Marta NowickaWniosek o wydanie zezwolenia na podawanie napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na organizacji przyjęć2019-04-09 15:12:04
Marta NowickaDokument usunięty2019-04-09 15:02:34
Marta NowickaBM-WZ-5/2019 - Załącznik do zarządzenia nr 598/2019 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 kwietnia 2019 r.w sprawie przeznaczenia do sprzedaży części nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Łomiankach przy ul. Krótkiej 8, w gminie Łomianki w powiecie warszawskim zachodnim, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego (działka ew. nr 706/1 o pow. 1065 m2 w obrębie 0004, uregulowana w KW nr WA4M/00006952/5).2019-04-09 15:00:49
Marta NowickaRZP.271.03.2019 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2019-04-09 09:40:23
Marta NowickaRADY SOŁECKIE:2019-04-09 08:29:17
Marta NowickaOświadczenie majątkowe 20192019-04-08 15:52:24
Marta NowickaDokument usunięty2019-04-08 15:44:14
Użytkownik usuniętyStraż Miejska2019-04-08 13:37:24
Użytkownik usuniętyStraż Miejska2019-04-08 13:36:46
Użytkownik usuniętyStraż Miejska2019-04-08 13:35:58
Użytkownik usuniętyStraż Miejska2019-04-08 13:35:38
Użytkownik usuniętyStraż Miejska2019-04-08 13:34:27
Użytkownik usuniętyStraż Miejska2019-04-08 13:33:15
Użytkownik usuniętyStraż Miejska2019-04-08 13:32:04
Użytkownik usuniętyJednostki Podległe2019-04-08 13:30:34
Użytkownik usuniętyStraż Miejska2019-04-08 13:29:38
Marta Nowicka Wystąpienie pokontrolne2019-04-08 13:29:08
Użytkownik usuniętyStraż Miejska2019-04-08 13:28:30
Użytkownik usuniętyStraż Miejska2019-04-08 13:27:51
Marta NowickaKontrola pracodawcy 2019-04-08 13:25:57
Użytkownik usuniętyStraż Miejska2019-04-08 13:24:42
Użytkownik usuniętyStraż Miejska2019-04-08 13:23:45
Użytkownik usuniętyStraż Miejska2019-04-08 13:23:08
Użytkownik usuniętyStraż Miejska2019-04-08 13:20:58
Użytkownik usuniętyStraż Miejska2019-04-08 13:20:14
Marta NowickaWnioski złożone w ramach tzw. małych dotacji w 2019 roku:2019-04-08 11:48:04
Marta NowickaBRM.0003.19.2019 - zapytanie z 13.06.2019 roku2019-04-08 11:27:39
Marta NowickaBRM.0003.19.2019 - zapytanie z 13.06.2019 roku2019-04-08 11:26:30
Marta NowickaBRM.0003.19.2019 - zapytanie z 13.06.2019 roku2019-04-08 11:25:34
Marta NowickaZarzadzenie Nr WAO.0050.73.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 5 kwietnia 2019 roku w sprawie: powołania komisji do spraw likwidacji pieczątek i pieczęci w Urzędzie Miejskim w Łomiankach2019-04-08 10:21:33
Marta NowickaRKA.2110.12.2019 - ogłoszenie o naborze2019-04-08 10:13:29
Marta NowickaRKA.2110.12.2019 - ogłoszenie o naborze2019-04-08 10:13:11
Marta NowickaNabór na stanowisko: Podinspektor/Inspektor ds. księgowości podatkowej2019-04-08 10:11:56
Marta NowickaNabór na stanowisko: Inspektor ds. informatyki2019-04-08 10:11:31
Marta NowickaNabór na stanowisko: Podinspektor/Inspektor w Biurze Rady Miejskiej2019-04-08 10:11:12
Marta NowickaNabór na stanowisko: Podinspektor/Inspektor w Biurze Rady Miejskiej2019-04-08 10:10:46
Marta NowickaNabór na stanowisko: Inspektor ds. informatyki2019-04-08 10:09:43
Marta NowickaRKA.2110.11.2019 - ogłoszenie o naborze2019-04-08 10:09:23
Marta NowickaNabór na stanowisko: Inspektor ds. informatyki2019-04-08 10:07:16
Marta NowickaRZP.271.05.20192019-04-05 09:58:49
Marta NowickaRZP.271.05.20192019-04-05 09:58:15
Marta NowickaRZP.271.05.20192019-04-05 09:57:26
Marta NowickaRZP.271.05.20192019-04-05 09:57:21
Marta NowickaRZP.271.05.20192019-04-05 09:56:49
Marta NowickaRZP.271.05.20192019-04-05 09:56:08
Marta NowickaRZP.271.05.20192019-04-05 09:55:40
Marta NowickaRZP.271.05.20192019-04-05 09:55:22
Marta NowickaRZP.271.05.20192019-04-05 09:45:00
Marta NowickaRZP.271.05.20192019-04-05 09:44:07
Marta NowickaRZP.271.05.20192019-04-05 09:43:44
Marta NowickaRZP.271.05.20192019-04-05 09:43:13
Marta NowickaRZP.271.05.20192019-04-05 09:41:30
Marta NowickaRZP.271.05.20192019-04-05 09:38:48
Marta NowickaRZP.271.05.20192019-04-05 09:38:26
Marta NowickaRZP.271.05.2019 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Część I przedmiotu zamówienia –„Utrzymanie trawników i poboczy w pasach drogowych dróg gminnych i działek gminnych oraz utrzymanie miejsc pamięci narodowej na terenie gminy Łomianki”. Część II przedmiotu zamówienia - „Utrzymanie rabat, kwietników, terenów obsadzonych krzewami i bylinami przy ul. Warszawskiej, ul. Chopina, przy budynkach Urzędu, Centrum Kultury, Biblioteki Publicznej, utrzymaniu rond obsadzonych krzewami i bylinami oraz utrzymaniu donic kwietnikowych zawieszanych na słupach oświetlenia ulicznego na terenie gminy Łomianki”. Część III przedmiotu zamówienia - „Wycinka, pielęgnacja, konserwacja i korekta drzew i krzewów z wyłączeniem pomników przyrody; uprzątnięcie ściętych gałęzi; frezowanie karp oraz sadzenie drzew i krzewów na terenie gminy Łomianki”.2019-04-05 09:35:01
Agnieszka BieniekRADY SOŁECKIE:2019-04-05 09:32:38
Marta NowickaRZP.271.05.2019 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Część I przedmiotu zamówienia –„Utrzymanie trawników i poboczy w pasach drogowych dróg gminnych i działek gminnych oraz utrzymanie miejsc pamięci narodowej na terenie gminy Łomianki”. Część II przedmiotu zamówienia - „Utrzymanie rabat, kwietników, terenów obsadzonych krzewami i bylinami przy ul. Warszawskiej, ul. Chopina, przy budynkach Urzędu, Centrum Kultury, Biblioteki Publicznej, utrzymaniu rond obsadzonych krzewami i bylinami oraz utrzymaniu donic kwietnikowych zawieszanych na słupach oświetlenia ulicznego na terenie gminy Łomianki”. Część III przedmiotu zamówienia - „Wycinka, pielęgnacja, konserwacja i korekta drzew i krzewów z wyłączeniem pomników przyrody; uprzątnięcie ściętych gałęzi; frezowanie karp oraz sadzenie drzew i krzewów na terenie gminy Łomianki”.2019-04-05 09:31:56
Marta NowickaRZP.271.05.2019 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Część I przedmiotu zamówienia –„Utrzymanie trawników i poboczy w pasach drogowych dróg gminnych i działek gminnych oraz utrzymanie miejsc pamięci narodowej na terenie gminy Łomianki”. Część II przedmiotu zamówienia - „Utrzymanie rabat, kwietników, terenów obsadzonych krzewami i bylinami przy ul. Warszawskiej, ul. Chopina, przy budynkach Urzędu, Centrum Kultury, Biblioteki Publicznej, utrzymaniu rond obsadzonych krzewami i bylinami oraz utrzymaniu donic kwietnikowych zawieszanych na słupach oświetlenia ulicznego na terenie gminy Łomianki”. Część III przedmiotu zamówienia - „Wycinka, pielęgnacja, konserwacja i korekta drzew i krzewów z wyłączeniem pomników przyrody; uprzątnięcie ściętych gałęzi; frezowanie karp oraz sadzenie drzew i krzewów na terenie gminy Łomianki”.2019-04-05 09:31:00
Agnieszka BieniekRADY SOŁECKIE:2019-04-05 09:14:13
Agnieszka BieniekRADY OSIEDLOWE:2019-04-05 09:11:16
Marta NowickaZarządzenie nr WAO.0050.72.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 4 kwietnia 2019 r.w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Łomiankach2019-04-05 09:01:00
Marta NowickaBRM.0003.2.2019 interpelacja z 28.03.2019 roku2019-04-05 08:44:29
Agnieszka BieniekRADY OSIEDLOWE:2019-04-05 08:44:27
Marta NowickaBRM.0003.1.2019 interpelacja z 28.03.2019 roku2019-04-05 08:44:15
Marta NowickaBRM.0003.2.2019 interpelacja z 28.03.2019 roku2019-04-05 08:44:03
Marta NowickaBRM.0003.4.2019 interpelacja z 01.04.2019 roku2019-04-05 08:43:49
Marta NowickaBRM.0003.4.2019 interpelacja z 01.04.2019 roku2019-04-05 08:43:38
Marta NowickaBRM.0003.1.2019 interpelacja z 28.03.2019 roku2019-04-05 08:43:24
Marta NowickaBRM.0003.4.2019 interpelacja z 01.04.2019 roku2019-04-05 08:43:09
Marta NowickaBRM.0003.4.2019 interpelacja z 01.04.2019 roku2019-04-05 08:42:35
Marta NowickaBRM.0003.4.2019 interpelacja z 01.04.2019 roku2019-04-05 08:42:23
Marta NowickaBRM.0003.4.2019 interpelacja z 01.04.2019 roku2019-04-05 08:40:24
Marta NowickaBRM.0003.2.2019 interpelacja z 28.03.2019 roku2019-04-05 08:39:35
Marta NowickaBRM.0003.2.2019 interpelacja z 28.03.2019 roku2019-04-05 08:37:28
Marta NowickaBRM.0003.1.2019 interpelacja z 28.03.2019 roku2019-04-05 08:36:04
Marta NowickaBRM.0003.1.2019 interpelacja z 28.03.2019 roku2019-04-05 08:32:19
Marta NowickaBRM.0003.1.2019 interpelacja z 28.03.2019 roku2019-04-05 08:31:13
Marta NowickaBRM.0003.1.2019 interpelacja z 28.03.2019 roku2019-04-05 08:30:24
Użytkownik usuniętyJednostki Podległe2019-04-04 16:49:58
Użytkownik usuniętyStraż Miejska2019-04-04 16:48:02
Użytkownik usuniętyStraż Miejska2019-04-04 16:35:50
Użytkownik usuniętyStraż Miejska2019-04-04 16:35:12
Marta NowickaZarządzenie nr WAO.0050.71.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 3 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. opracowania raportu o stanie Gminy Łomianki2019-04-03 14:56:54
Marta NowickaZarządzenie nr WAO.0050.71.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 3 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. opracowania raportu o stanie Gminy Łomianki2019-04-03 14:56:41
Marta NowickaZarządzenie nr WAO.0050.71.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 3 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. opracowania raportu o stanie Gminy Łomianki2019-04-03 14:56:34
Marta NowickaProtokół nr VIII/2019 7 marca 20192019-04-03 14:45:52
Marta NowickaProtokół nr VII/2019 z 4 marca 20192019-04-03 14:44:07
Marta NowickaProtokół nr VI/2019 z 20 lutego 20192019-04-03 14:39:20
Marta NowickaProtokół nr V/20192019-04-03 14:07:17
Marta NowickaUchwała Nr IX/56/2019 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomnosci zwierząt na rok 20192019-04-03 13:32:54