BIP
e-urząd
Wykaz skrótów
Rada Miejska
Rada Powiatu
Burmistrz
Urząd Miejski
Praca
Prawo Lokalne
Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dzienniki urzędowe
Finanse i mienie
Zamówienia publiczne
Konkursy
Oświadczenia majątkowe
Biuro Obsługi Mieszkańca
Ogłoszenia informacje i wykazy
Organizacje pozarządowe
Rejestr zmian
Wyszukiwarka
Obsługa Biuletynu
Wybory
ePUAP

0 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 30 40 50 60 110 210 310

Autor zmianyZmieniony dokument Data
Leszek GizińskiObwieszczenie nr 5/2018 Starosty warszawskiego Zachodniego o wydaniu decyzji Nr 95/2018 zezwalającej na realizację inwestycji drogowej ul. Turystycznej2018-05-30 09:38:22
Leszek GizińskiObwieszczenie nr 2/2018 Starosty warszawskiego Zachodniego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej ul. Klonowej w Kiełpinie gm Łomianki na odcinku od ul. Wiklinowej do ul. Niegodzisza2018-05-30 09:13:01
Leszek GizińskiObwieszczenie nr 3/20182018-05-30 09:11:41
Leszek GizińskiObwieszczenie nr 3/2018 Starosty warszawskiego Zachodniego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ul. Żołnierzy Narwiku2018-05-30 09:10:41
Leszek GizińskiObwieszczenie nr 3/2018 Starosty warszawskiego Zachodniego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ul. Żołnierzy Narwiku2018-05-30 09:09:58
Leszek GizińskiObwieszczenie nr 13/20182018-05-30 09:08:49
Leszek GizińskiObwieszczenie nr 13/2018 Starosty warszawskiego Zachodniego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ul. Marii Konopnickiej2018-05-30 09:04:09
Leszek GizińskiObwieszczenie nr 11/2018 2018-05-30 09:02:33
Leszek GizińskiObwieszczenie nr 11/2018 Starosty warszawskiego Zachodniego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ul. Malarskiej2018-05-30 08:59:28
Leszek GizińskiRKA.2110.20.2018 - Nabór2018-05-29 13:24:50
Leszek GizińskiNabór na stanowisko: Podinspektor/Inspektor ds. geodezji2018-05-29 13:22:14
Leszek GizińskiNabór na stanowisko: Podinspektor/Inspektor ds. geodezji2018-05-29 13:22:01
Leszek GizińskiRKA.2110.19.2018 - Nabór2018-05-29 13:21:20
Leszek GizińskiRKA.2110.19.2018 - Nabór2018-05-29 13:21:06
Leszek GizińskiNabór na stanowisko: Podinspektora/Inspektora ds. księgowości podatków i opłat lokalnych2018-05-29 13:19:59
Leszek GizińskiRKA.2110.16.2018 - Wynik2018-05-29 13:18:43
Leszek GizińskiRZP.271.16.2018 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania2018-05-29 13:15:43
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.99.2018 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jadwigi i Romana Kobendzów w Sadowej przy ul. Strzeleckiej 352018-05-29 11:22:39
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.99.2018 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jadwigi i Romana Kobendzów w Sadowej przy ul. Strzeleckiej 352018-05-29 11:22:29
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.98.2018 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Dąbrowie przy ul. Kolejowej 512018-05-29 11:20:17
Leszek GizińskiKLAUZULA INFORMACYJNA2018-05-28 15:02:16
Leszek GizińskiOŚWIADCZENIE DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE2018-05-28 15:01:54
Leszek GizińskiKLAUZULA INFORMACYJNA2018-05-28 15:00:50
Leszek GizińskiKLAUZULA INFORMACYJNA2018-05-28 15:00:41
Leszek GizińskiOŚWIADCZENIE DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE2018-05-28 13:57:54
Leszek GizińskiKomisje Rady Miejskiej w Łomiankach - VII kadencja 2018-05-28 11:33:32
Leszek GizińskiWykonanie budżetu za IV kwartał 2017 r.2018-05-28 10:32:24
Leszek GizińskiRKA.152.9.2018 - Petycja 2018-05-28 09:34:30
Leszek GizińskiRKA.152.9.2018 - Petycja 2018-05-28 09:17:56
Joanna ZielkeRODO - unijne Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych2018-05-25 17:29:13
Joanna ZielkeRODO - unijne Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych2018-05-25 17:28:23
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.96.2018 z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji ochrony danych osobowych2018-05-25 13:39:00
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.96.2018 z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji ochrony danych osobowych2018-05-25 13:38:52
Leszek GizińskiXLIII Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 7 czerwca 2018 roku2018-05-24 21:56:46
Leszek GizińskiXLIII Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 7 czerwca 2018 roku2018-05-24 15:24:26
Leszek GizińskiXLIII Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 7 czerwca 2018 roku - porządek obrad + stanowisko rady2018-05-24 15:21:57
Leszek GizińskiXLIII Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 7 czerwca 2018 roku2018-05-24 15:18:54
Leszek GizińskiXLIII Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 7 czerwca 2018 roku2018-05-24 15:15:57
Leszek GizińskiXLIII Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 7 czerwca 2018 roku2018-05-24 15:12:25
Leszek GizińskiXLIII Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 7 czerwca 2018 roku2018-05-24 15:12:13
Leszek GizińskiXLIII Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 7 czerwca 2018 roku2018-05-24 15:06:13
Leszek GizińskiReferat Oświaty2018-05-24 12:47:38
Leszek GizińskiRZP.271.18.2018 - Ogłoszenie + SIWZ2018-05-24 12:15:21
Leszek GizińskiRZP.271.18.2018 - Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką2018-05-24 12:11:03
Leszek GizińskiRZP.271.17.2018 - Informacja z otwarcia ofert2018-05-24 12:01:30
Leszek GizińskiWA.ZUZ.6.421.223.2018.AZ - Decyzja2018-05-24 11:24:34
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.95.2018 z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem2018-05-24 09:55:16
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.95.2018 z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem2018-05-24 09:55:08
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.94.2018 z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę2018-05-24 09:54:04
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.94.2018 z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę2018-05-24 09:53:56
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.93.2018 z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie przeznaczenia do zamiany część nieruchomości gruntowej stanowiącej dz. ew. nr 250/6 z obrębu 0004 - Łomianki miasto i ogłoszenia wykazu2018-05-24 09:52:39
Leszek GizińskiDowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli2018-05-23 12:29:31
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.92.2018 z dnia 18 maja 2018 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr RKA.0050.37.2018 Burmistrza Łomianek z dnia 26 lutego 2018 r.2018-05-23 11:59:38
Joanna ZielkeWnioski złożone w ramach tzw. małych dotacji w 2018 roku:2018-05-22 15:43:43
Joanna ZielkeWnioski złożone w ramach tzw. małych dotacji w 2017 roku:2018-05-22 15:43:05
Joanna ZielkeWnioski złożone w ramach tzw. małych dotacji w 2016 roku:2018-05-22 15:36:32
Joanna ZielkeWnioski złożone w ramach tzw. małych dotacji w 2016 roku:2018-05-22 15:34:50
Joanna ZielkeWnioski złożone w ramach tzw. małych dotacji w 2011 roku:2018-05-22 15:32:23
Joanna ZielkeWnioski złożone w ramach tzw. małych dotacji w 2016 roku:2018-05-22 15:30:56
Leszek GizińskiWNIOSKI, FORMULARZE, KARTY, ZGŁOSZENIA 2018-05-22 13:22:56
Leszek GizińskiRGP.6733.8.2018 - Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej, w działce nr ew. 202/1, położonej w Dąbrowie gm. Łomianki2018-05-22 09:55:30
Leszek GizińskiRGP.6733.8.2018 - Decyzja2018-05-22 09:55:20
Leszek GizińskiRGP.6733.8.2018 - Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej, w działce nr ew. 202/1, położonej w Dąbrowie gm. Łomianki2018-05-22 09:54:49
Leszek GizińskiRGP.6733.8.2018 - Decyzja2018-05-22 09:48:43
Leszek GizińskiJednostki Podległe2018-05-22 09:10:42
Leszek GizińskiDowóz uczniów do szkół i przedszkoli2018-05-22 08:50:41
Leszek GizińskiWNIOSKI, FORMULARZE, KARTY, ZGŁOSZENIA 2018-05-22 08:49:53
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.91.2018 z dnia 18 maja 2018 roku w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Łomiankach na rok 20182018-05-22 08:32:18
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.91.2018 z dnia 18 maja 2018 roku w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Łomiankach na rok 20182018-05-22 08:32:09
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.90.2018 z dnia 18 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 20182018-05-22 08:30:45
Leszek GizińskiZestawienia dyżurów wakacyjnych przedszkoli samorządowych 20182018-05-21 14:28:06
Leszek GizińskiNabór na stanowisko: Podinspektora/Inspektora ds. księgowości budżetowej2018-05-21 14:07:20
Leszek GizińskiRKA.2110.15.2018 - Wynik2018-05-21 14:07:06
Leszek GizińskiNabór na stanowisko: Podinspektora/Inspektora ds. księgowości podatków i opłat lokalnych2018-05-21 14:05:58
Leszek GizińskiNabór na stanowisko: Podinspektora/Inspektora ds. księgowości podatków i opłat lokalnych2018-05-21 11:29:25
Leszek GizińskiNabór na stanowisko: Podinspektora/Inspektora ds. księgowości podatków i opłat lokalnych2018-05-21 11:29:15
Leszek GizińskiRKA.2110.15.2018 - Wynik2018-05-21 11:28:52
Leszek GizińskiRKA.2110.15.2018 - Wynik2018-05-21 11:28:27
Leszek GizińskiRKA.2110.15.2018 - Wynik2018-05-18 14:23:40
Leszek GizińskiRKA.2110.15.2018 - Wynik2018-05-18 14:23:22
Leszek GizińskiNabór na stanowisko: Podinspektora/Inspektora ds. księgowości podatków i opłat lokalnych2018-05-18 14:16:52
Leszek GizińskiNabór na stanowisko: Podinspektora/Inspektora ds. księgowości podatków i opłat lokalnych2018-05-18 14:16:39
Leszek GizińskiNabór na stanowisko: Podinspektora/Inspektora ds. księgowości podatków i opłat lokalnych2018-05-18 14:16:17
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXVII/428/2017 z dnia 14 grudnia 2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Łomianki Śródmieście” 2018-05-18 13:17:52
Leszek GizińskiDowóz uczniów do szkół i przedszkoli2018-05-18 13:13:30
Leszek GizińskiWNIOSKI, FORMULARZE, KARTY, ZGŁOSZENIA 2018-05-18 13:09:25
Leszek GizińskiUchwała Nr XLII/480/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie Gminy Łomianki2018-05-18 12:54:17
Leszek GizińskiUchwała Nr XLII/482/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 w sprawie zmiany Statutu Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego w Łomiankach2018-05-18 12:53:58
Leszek GizińskiUchwała Nr XLII/480/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie Gminy Łomianki2018-05-18 12:52:50
Leszek GizińskiUchwała Nr XL/474/2018 z dnia 8 marca 2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/307/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 9 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gminazjów prowadzonych przez Gminę Łomianki do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe2018-05-18 12:52:02
Leszek GizińskiUchwała Nr XL/471/2018 z dnia 8 marca 2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Kępy Kiełpińskiej2018-05-18 12:51:09
Leszek GizińskiUchwała Nr XL/470/2018 z dnia 8 marca 2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zachodniej części sołectwa Łomianki Dolne - etap II2018-05-18 12:50:11
Leszek GizińskiUchwała Nr XL/469/2018 z dnia 8 marca 2018 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego \"Stare Łomianki\"2018-05-18 12:47:30
Leszek GizińskiUchwała Nr XL/468/2018 z dnia 8 marca 2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/303/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 9 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łomianki, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów2018-05-18 12:46:34
Leszek GizińskiUchwała Nr XL/467/2018 z dnia 8 marca 2018 w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 20182018-05-18 12:45:28
Leszek GizińskiUchwała Nr XL/465/2018 z dnia 8 marca 2018 w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Łomianki2018-05-18 12:43:33
Leszek GizińskiUchwała Nr XL/464/2018 z dnia 8 marca 2018 w sprawie podziału Gminy Łomianki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych2018-05-18 12:42:32
Leszek GizińskiUchwała Nr XL/464/2018 z dnia 8 marca 2018 w sprawie podziału Gminy Łomianki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych2018-05-18 12:41:42
Leszek GizińskiUchwała Nr XL/464/2018 z dnia 8 marca 2018 w sprawie podziału Gminy Łomianki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych2018-05-18 12:30:37
Leszek GizińskiUchwała Nr XL/463/2018 z dnia 8 marca 2018 w sprawie podziału Gminy Łomianki na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów, granic oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym2018-05-18 12:29:06