BIP
Wykaz skrótów
Rada Miejska
Rada Powiatu
Burmistrz
Urząd Miejski
Praca
Prawo Lokalne
Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dzienniki urzędowe
Finanse i mienie
Zamówienia publiczne
Konkursy
Oświadczenia majątkowe
Biuro Obsługi Mieszkańca
Ogłoszenia informacje i wykazy
Organizacje pozarządowe
Rejestr zmian
Wyszukiwarka
Obsługa Biuletynu
Wybory
ePUAP

0 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 30 40 50 60 110 210 310

Autor zmianyZmieniony dokument Data
Agnieszka BieniekArchiwum - Oświadczenia Burmistrza Wiesława Pszczółkowskiego2019-03-01 13:55:26
Agnieszka BieniekArchiwum - Oświadczenie Burmistrza Łucjana Sokołowskiego2019-03-01 13:54:52
Agnieszka BieniekARCHIWUM - Oświadczenia burmistrza2019-03-01 13:52:30
Agnieszka BieniekARCHIWUM - Oświadczenia burmistrza2019-03-01 13:51:40
Agnieszka BieniekARCHIWUM - Oświadczenia burmistrza2019-03-01 13:49:18
administratorZarządzenie nr RKA.0050.42.2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Łomiankach2019-03-01 09:08:37
administratorZarządzenie nr RKA.0050.42.2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Łomiankach2019-03-01 09:06:50
Agnieszka BieniekOtwarte konkursy ofert w 2019 roku 2019-02-28 17:26:21
Agnieszka BieniekOtwarte konkursy ofert w 2019 roku 2019-02-28 17:26:05
Agnieszka BieniekZarządzenie nr RKA.0050.43.2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku.2019-02-28 17:23:24
Agnieszka BieniekZarządzenie nr RKA.0050.42.2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Łomiankach2019-02-28 17:21:47
Agnieszka BieniekZarządzenie nr RKA.0050.41.2019 z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Podinspektora/Inspektora ds. księgowości budżetowej.2019-02-28 17:13:55
Agnieszka BieniekZarządzenie nr RKA.0050.40.2019 z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie: wyznaczenia miejsc i godzin przeprowadzenia ponownych wyborów do zarządów osiedli na terenie Gminy Łomianki2019-02-28 17:11:59
Agnieszka BieniekZarządzenie nr RKA.0050.41.2019 z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Podinspektora/Inspektora ds. księgowości budżetowej.2019-02-28 16:16:41
Agnieszka BieniekZarządzenie nr RKA.0050.41.2019 z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Podinspektora/Inspektora ds. księgowości budżetowej.2019-02-28 16:16:30
Agnieszka BieniekZarządzenie nr RKA.0050.40.2019 z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie: wyznaczenia miejsc i godzin przeprowadzenia ponownych wyborów do zarządów osiedli na terenie Gminy Łomianki2019-02-28 16:15:58
Agnieszka BieniekStanowisko Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie prawa pierwokupu, przysługującego Gminie Łomianki2019-02-27 14:57:25
Agnieszka BieniekStanowisko Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie prawa pierwokupu, przysługującego Gminie Łomianki2019-02-27 14:57:14
Agnieszka BieniekUchwała Nr VI/ 41/ 2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 20 lutego 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2019-2025.2019-02-27 14:54:24
Agnieszka BieniekUchwała Nr VI/ 40/ 2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 20 lutego 2019 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2019.2019-02-27 14:51:40
Agnieszka BieniekRKA.0003.9.2019 - odpowiedź 2019-02-26 13:47:10
Agnieszka BieniekRKA.0003.9.2019 - odpowiedź 2019-02-26 13:46:25
Agnieszka BieniekKomisje Rady Miejskiej w Łomiankach - VIII kadencja 2019-02-26 13:44:35
Agnieszka BieniekKomisje Rady Miejskiej w Łomiankach - VIII kadencja 2019-02-26 13:44:06
Agnieszka BieniekKomisje Rady Miejskiej w Łomiankach - VIII kadencja 2019-02-26 13:41:55
Agnieszka BieniekKomisje Rady Miejskiej w Łomiankach - VIII kadencja 2019-02-26 13:38:41
Agnieszka BieniekVII Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 4 marca 2019 roku2019-02-26 13:14:13
Agnieszka BieniekVII Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 4 marca 2019 roku2019-02-26 13:12:21
Agnieszka BieniekVII Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 4 marca 2019 roku2019-02-26 13:04:31
Agnieszka BieniekRKA.0002.7.2019 - porządek obrad2019-02-26 13:02:19
Agnieszka BieniekB.0004.2.2019 - wniosek burmistrza2019-02-26 13:00:06
Agnieszka BieniekVII Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 4 marca 2019 roku2019-02-26 12:40:58
Agnieszka BieniekDokument usunięty2019-02-25 13:28:51
Agnieszka BieniekRKA.0003.11.2019 - odpowiedź2019-02-25 12:54:12
Agnieszka BieniekRKA.0003.13.2019 - odpowiedź 2019-02-25 10:24:55
Agnieszka BieniekZarządzenie nr RKA.0050.41.2019 z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Podinspektora/Inspektora ds. księgowości budżetowej.2019-02-22 16:35:49
Agnieszka BieniekZarządzenie nr RKA.0050.40.2019 z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie: wyznaczenia miejsc i godzin przeprowadzenia ponownych wyborów do zarządów osiedli na terenie Gminy Łomianki2019-02-22 16:22:55
Agnieszka BieniekZarządzenie Nr RKA.0050.39.2019 z dnia 20 lutego 2019 roku w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Łomiankach na rok 20192019-02-21 22:47:22
Agnieszka BieniekRKA.0003.12.2019 - odpowiedź2019-02-21 22:22:20
Agnieszka BieniekRKA.0003.16.2019 - odpowiedź2019-02-21 22:10:07
Agnieszka BieniekRKA.0003.14.2019 - odpowiedź2019-02-21 22:01:39
Agnieszka BieniekRKA.0003.15.2019 - odpowiedź2019-02-21 21:51:59
Agnieszka BieniekRKA.0003.10.2019 - odpowiedź2019-02-21 21:43:14
Agnieszka BieniekRI.042.7.2018 - formularz ofertowy2019-02-20 08:57:56
Agnieszka BieniekKomisje Rady Miejskiej w Łomiankach - VIII kadencja 2019-02-19 14:52:22
Agnieszka BieniekRKA.0003.17.2019 - zapytanie 2019-02-19 14:36:39
Agnieszka BieniekRKA.0003.17.2019 - zapytanie z 19 lutego 2019 roku2019-02-19 14:35:15
Agnieszka BieniekRKA.0003.16.2019 - zapytanie2019-02-19 14:34:21
Agnieszka BieniekRKA.0003.16.2019 - zapytanie z 18 lutego 2019 roku2019-02-19 14:33:26
Agnieszka BieniekKomisje Rady Miejskiej w Łomiankach - VIII kadencja 2019-02-19 14:27:19
Agnieszka BieniekKomisje Rady Miejskiej w Łomiankach - VIII kadencja 2019-02-19 14:26:48
Agnieszka BieniekRKA.152.3.2019 - petycja2019-02-19 14:02:10
Agnieszka BieniekRKA.152.3.20192019-02-19 14:01:06
Agnieszka BieniekKomisje Rady Miejskiej w Łomiankach - VIII kadencja 2019-02-19 13:55:33
Agnieszka BieniekVI Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 20 lutego 2019 roku2019-02-19 13:49:01
Agnieszka BieniekVI Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 20 lutego 2019 roku2019-02-19 13:48:15
Agnieszka BieniekVI Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 20 lutego 2019 roku2019-02-19 13:46:43
Agnieszka BieniekVI Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 20 lutego 2019 roku2019-02-19 13:46:19
Agnieszka BieniekVI Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 20 lutego 2019 roku2019-02-19 13:44:28
Agnieszka BieniekVI Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 20 lutego 2019 roku2019-02-19 13:42:02
Agnieszka BieniekVI Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 20 lutego 2019 roku 2019-02-19 13:28:52
Agnieszka BieniekZarządzenie Nr RKA.0050.37.2019 z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektu Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego w Łomiankach oraz obiektów zarządzanych przez Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe w Łomiankach.2019-02-19 13:17:27
Agnieszka BieniekRI.042.7.2018 - Zapytanie ofertowe2019-02-19 13:12:46
Agnieszka BieniekRI.042.7.2018 - Kompleksowa usługa opracowania Strategii rozwoju elektromobilności dla Gminy Łomianki.2019-02-19 13:11:49
Agnieszka Bieniek20192019-02-19 13:09:21
Agnieszka BieniekZarządzenie Nr RKA.0050.38.2019 z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia doraźnej inwentaryzacji w drodze spisu z natury w zakresie gospodarki magazynowej Obrony Cywilnej i magazynu przeciwpowodziowego.2019-02-19 13:02:58
Agnieszka BieniekZarządzenie Nr RKA.0050.36.2019 z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr RKA.0050.28.2019 z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku.2019-02-19 12:59:15
Agnieszka BieniekZarządzenie Nr RKA.0050.35.2019 z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru jednolitego zakresu danych prezentowanych w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego2019-02-19 12:56:46
Agnieszka BieniekStanowisko Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie prawa pierwokupu, przysługującego Gminie Łomianki2019-02-19 12:49:39
Agnieszka BieniekStanowisko Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie prawa pierwokupu, przysługującego Gminie Łomianki2019-02-19 12:49:22
Agnieszka BieniekStanowisko Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie prawa pierwokupu, przysługującego Gminie Łomianki2019-02-19 12:48:46
Agnieszka BieniekVI Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 20 lutego 2019 roku 2019-02-19 12:44:58
Agnieszka BieniekVI Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 20 lutego 2019 roku2019-02-19 12:42:23
Agnieszka BieniekVI Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 20 lutego 2019 roku2019-02-19 12:39:26
Agnieszka BieniekRKA.0003.15.2019 - zapytanie2019-02-19 12:30:07
Agnieszka BieniekRKA.0003.15.2019 - zapytanie z 13 lutego 2019 roku2019-02-19 12:29:11
Agnieszka BieniekRKA.0003.14.2019 - zapytanie2019-02-19 12:27:12
Agnieszka BieniekRKA.0003.14.2019 - zapytanie z 13 lutego 2019 roku2019-02-19 12:26:20
Agnieszka BieniekRKA.0003.13.2019 - zapytanie2019-02-19 12:25:28
Agnieszka BieniekRKA.0003.13.2019 - zapytanie z 11 lutego 2019 roku2019-02-19 12:24:34
Agnieszka BieniekRKA.0003.11.2019 - zapytanie z 3 lutego 2019 roku2019-02-19 12:22:34
Agnieszka BieniekRKA.0003.10.2019 - zapytanie2019-02-19 12:22:22
Agnieszka BieniekRKA.0003.12.2019 - zapytanie z 6 lutego 2019 roku2019-02-19 12:21:26
Agnieszka BieniekRKA.0003.12.2019 - zapytanie z 6 lutego 2019 roku2019-02-19 12:21:06
Agnieszka BieniekRKA.0003.12.2019 - zapytanie z 6 lutego 2019 roku2019-02-19 12:19:43
Agnieszka BieniekRKA.0003.12.2019 - zapytanie z 6 lutego 2019 roku2019-02-19 12:17:28
Agnieszka BieniekRKA.0003.11.2019 - zapytanie z 3 lutego 2019 roku2019-02-19 12:11:12
Agnieszka BieniekRKA.0003.11.2019 - zapytanie z 3 lutego 2019 roku2019-02-19 12:10:01
Agnieszka BieniekRKA.0003.10.2019 - zapytanie z 3 lutego 2019 roku2019-02-19 12:07:52
Agnieszka BieniekRKA.0003.10.2019 - zapytanie z 3 lutego 2019 roku2019-02-19 12:07:29
Agnieszka BieniekRKA.0003.10.2019 - zapytanie2019-02-19 12:04:14
Agnieszka BieniekRKA.0003.10.2019 - zapytanie z 3 lutego 2019 roku2019-02-19 12:02:53
Agnieszka BieniekRKA.0003.9.2019 - zapytanie z 14 lutego 2019 roku2019-02-19 11:37:41
Agnieszka BieniekRKA.0003.9.2019 - zapytanie z 14 lutego 2019 roku2019-02-19 11:37:19
Agnieszka BieniekRKA.0003.9.2019 - zapytanie z 14 lutego 2019 roku2019-02-19 11:37:00
Agnieszka BieniekRKA.0003.9.2019 - zapytanie z 14 lutego 2019 roku2019-02-19 11:35:36
Agnieszka BieniekRKA.2110.2.2019 - Nabór na stanowisko: Podinspktora/Inspektora ds. księgowości podatkowej2019-02-15 14:14:32
Agnieszka BieniekRKA.2110.2.2019 - Nabór na stanowisko: Podinspktora/Inspektora ds. księgowości podatkowej2019-02-15 14:14:09
Agnieszka BieniekNabór na stanowisko: Podinspektor/Inspektor ds. księgowości podatkowej2019-02-15 14:12:47
Agnieszka BieniekZarządzenie Nr RKA.0050.34.2019 z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zasad organizacji dyżuru wakacyjnego w roku 2019 dla przedszkoli prowadzonych przez Gminą Łomianki2019-02-15 13:23:11