BIP
Wykaz skrótów
Rada Miejska
Rada Powiatu
Burmistrz
Urząd Miejski
Praca
Prawo Lokalne
Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dzienniki urzędowe
Finanse i mienie
Zamówienia publiczne
Konkursy
Oświadczenia majątkowe
Biuro Obsługi Mieszkańca
Ogłoszenia informacje i wykazy
Organizacje pozarządowe
Rejestr zmian
Wyszukiwarka
Obsługa Biuletynu
Wybory
ePUAP
Zgromadzenia Publiczne

0 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 30 40 50 60 110 210 310

Autor zmianyZmieniony dokument Data
Marta NowickaObsługa BIP 2019-08-23 14:31:09
Marta NowickaZarządzenie nr WAO.0050.192.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 23 sierpnia 2019 r.w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko audytora wewnętrznego2019-08-23 14:12:42
Marta NowickaZarządzenie nr WAO.0050.192.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 23 sierpnia 2019 r.w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko audytora wewnętrznego2019-08-23 14:12:38
Marta NowickaZarządzenie nr WAO.0050.192.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 23 sierpnia 2019 r.w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko audytora wewnętrznego2019-08-23 14:12:18
Marta NowickaProtokół z rozeznania rynku_budowa ścieżki rowerowej2019-08-23 14:00:35
Marta NowickaProtokół z rozeznania rynku2019-08-23 13:59:29
Marta NowickaProtokół z rozeznania rynku_budowa ścieżki rowerowej2019-08-23 13:51:22
Marta NowickaWybory 20192019-08-23 10:19:09
Marzena MarkowskaRKA.2110.30.2019 - ogłoszenie o naborze2019-08-23 08:21:13
Magdalena KowalskaKomisje Rady Miejskiej w Łomiankach - VIII kadencja 2019-08-22 17:47:21
Marzena MarkowskaRKA.2110.30.2019 - ogłoszenie o naborze2019-08-22 17:45:28
Magdalena KowalskaXV Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 29 sierpnia 2019 roku2019-08-22 17:39:04
Marzena MarkowskaNabór na stanowisko: strażnicze w Staży Miejskiej w Łomiankach2019-08-22 17:37:48
Magdalena KowalskaXV Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 29 sierpnia 2019 roku2019-08-22 17:37:11
Magdalena KowalskaXV Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 29 sierpnia 2019 roku2019-08-22 17:32:26
Magdalena KowalskaXV Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 29 sierpnia 2019 roku2019-08-22 17:25:56
Magdalena KowalskaXV Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 29 sierpnia 2019 roku2019-08-22 17:00:27
Magdalena KowalskaBRM.0002.15.2019 porządek obrad 2019-08-22 16:54:53
Magdalena KowalskaXV Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 29 sierpnia 2019 roku2019-08-22 16:49:47
Marta NowickaRKA.2110.29.2019 - ogłoszenie o naborze2019-08-22 15:04:31
Marta NowickaRKA.2110.29.2019 - ogłoszenie o naborze2019-08-22 15:04:09
Marta NowickaNabór na stanowisko: Pomoc administracyjna (operator monitoringu) w Staży Miejskiej w Łomiankach2019-08-22 15:03:00
Marta NowickaRS.3025.18.2/20192019-08-22 13:20:43
Marta NowickaRS.3025.18.2/2019 zaproszenia do składania ofert na dostawę urządzenie do napełniania przenośnych zbiorników ciśnieniowych wykorzystywanego do uzupełniania powietrza w butlach aparatów ochrony układu oddechowego, pneumatycznych sań lodowych oraz pneumatycznych poduszek wysokociśnieniowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziekanowie Polskim, składam ofertę realizacji przedmiotu zamówienia2019-08-22 13:18:25
Marta NowickaRS.3025.18.2/2019 zaproszenia do składania ofert na dostawę urządzenie do napełniania przenośnych zbiorników ciśnieniowych wykorzystywanego do uzupełniania powietrza w butlach aparatów ochrony układu oddechowego, pneumatycznych sań lodowych oraz pneumatycznych poduszek wysokociśnieniowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziekanowie Polskim, składam ofertę realizacji przedmiotu zamówienia2019-08-22 13:17:46
Marta NowickaRS.3025.18.2/2019 zaproszenia do składania ofert na dostawę urządzenie do napełniania przenośnych zbiorników ciśnieniowych wykorzystywanego do uzupełniania powietrza w butlach aparatów ochrony układu oddechowego, pneumatycznych sań lodowych oraz pneumatycznych poduszek wysokociśnieniowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziekanowie Polskim, składam ofertę realizacji przedmiotu zamówienia2019-08-22 13:17:19
Marta NowickaWIR.7011.15.15.2.2019 Rozeznanie rynku w celu wyłonienia wykonawcy dokumantacji na trzy place zabaw oraz doposażenie wskazanych placów2019-08-22 09:30:27
Marta NowickaWIR.7011.15.15.2.2019 Rozeznanie rynku w celu wyłonienia wykonawcy dokumantacji na trzy place zabaw oraz doposażenie wskazanych placów2019-08-22 09:26:16
Marta NowickaRFZ.042.4.2019 zaproszenie do składania ofert na usługę przeprowadzenia prac remontowych sali dydaktycznej w Szkole Podstawowej nr 1 im. M. Kownackiej w Łomiankach przeznaczonej na szkolna pracownię językową.2019-08-22 09:05:11
Marta NowickaZarządzenie Nr WAO.0050.191.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 20 sierpnia 2019 roku w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Łomianki miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów uczestniczących w wyborach2019-08-21 14:28:27
Marta NowickaRZP.271.20.2019 Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Łomianki i innych podmiotów zależnych w okresie od dnia 01.07.2019 r. do 31.12.2020 r.2019-08-21 09:59:45
Marta NowickaZarządzenie nr WAO.0050.190.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 19 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Łomiankach na rok 2019.2019-08-21 08:58:18
Marta NowickaZarządzenie nr WAO.0050.189.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 19 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 2019.2019-08-21 08:57:27
Marta NowickaProtokół z rozeznania rynku2019-08-21 08:44:20
Marta NowickaProtokół z rozeznania rynku2019-08-21 08:39:54
Marta NowickaWGG.6733.5.2019 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej, w fragmencie działki nr ew. 37, położonej w Kiełpinie, obręb nr 143205_5.00082019-08-21 08:29:13
Marta NowickaWGG.6733.5.2019 - Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej, w fragmencie działki nr ew. 37, położonej w Kiełpinie, obręb nr 143205_5.00082019-08-21 08:25:41
Marta NowickaWGG.6733.3.2019.ŁF - Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej niskiego napięcia, w działkach nr ew. 72/10, 73, 101, 102, położonych w Łomiankach obręb nr 143205_4.0024.2019-08-20 13:24:22
Marta NowickaWGG.6733.3.2019.ŁF - Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej niskiego napięcia, w działkach nr ew. 72/10, 73, 101, 102, położonych w Łomiankach obręb nr 143205_4.0024.2019-08-20 13:22:10
Marta NowickaProtokół z rozeznania rynku2019-08-20 13:14:26
Marta NowickaRODO - unijne Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych2019-08-20 13:01:47
Magdalena KowalskaKomisje Rady Miejskiej w Łomiankach - VIII kadencja 2019-08-20 09:56:06
Marta NowickaObwieszczenie nr 14/20192019-08-20 09:40:47
Marta NowickaObwieszczenie nr 14/20192019-08-20 09:40:44
Marta NowickaObwieszczenie nr 14/20192019-08-20 09:40:35
Marta NowickaObwieszczenie nr 14/2019 Starosty Warszawskiego Zachodniego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej2019-08-20 09:38:30
Magdalena KowalskaBRM.0003.28.2019 - interpelacja z 19.08.2019 roku2019-08-20 09:16:41
Magdalena KowalskaBRM.0003.28.2019 - interpelacja z 19.08.2019 roku2019-08-20 09:13:34
administrator GODZINY PRACY URZĘDU, ADRESY, TELEFONY 2019-08-20 08:32:55
administrator GODZINY PRACY URZĘDU, ADRESY, TELEFONY 2019-08-20 08:31:11
Marta NowickaO BW I E S ZC Z E N I E nr 16/2019 STAROSTY WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej2019-08-19 15:32:23
Marta NowickaO BW I E S ZC Z E N I E nr 16/2019 STAROSTY WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej2019-08-19 15:30:50
Marta NowickaO B W I E S Z C ZE N I E nr 15/2019 STAROSTY WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacji inwestycji drogowej2019-08-19 15:29:16
Marta NowickaO B W I E S Z C ZE N I E nr 15/2019 STAROSTY WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacji inwestycji drogowej2019-08-19 15:29:13
Marta NowickaO B W I E S Z C ZE N I E nr 15/2019 STAROSTY WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacji inwestycji drogowej2019-08-19 15:25:59
Marta NowickaO B W I E S Z C ZE N I E nr 15/2019 STAROSTY WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacji inwestycji drogowej2019-08-19 15:25:43
Marta NowickaO B W I E S Z C ZE N I E nr 15/2019 STAROSTY WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacji inwestycji drogowej2019-08-19 15:25:35
Marzena MarkowskaRZP.271.22.2019 Informacja z otwarcia ofert2019-08-19 12:50:59
Marta NowickaProtokół z rozeznania rynku2019-08-16 14:40:21
Marta NowickaProtokół z rozeznania rynku-32019-08-16 14:34:34
Marta NowickaWykaz2019-08-16 13:07:04
Marta NowickaWykaz2019-08-16 12:50:28
Marta NowickaWykaz2019-08-16 12:49:45
Marta NowickaWybory 20192019-08-14 11:58:42
Marta NowickaWybory 20192019-08-14 11:58:20
Marta NowickaWnioski złożone w ramach tzw. małych dotacji w 2019 roku:2019-08-13 12:07:38
Marta NowickaRZP.271.20.2019 Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Łomianki i innych podmiotów zależnych w okresie od dnia 01.07.2019 r. do 31.12.2020 r.2019-08-13 12:02:31
Magdalena KowalskaKomisje Rady Miejskiej w Łomiankach - VIII kadencja 2019-08-13 11:39:52
Magdalena KowalskaKomisje Rady Miejskiej w Łomiankach - VIII kadencja 2019-08-13 11:39:08
Marta NowickaWybory 20192019-08-13 11:00:31
Marta NowickaWybory 20192019-08-13 11:00:09
Marta NowickaRZP.271.20.2019 Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Łomianki i innych podmiotów zależnych w okresie od dnia 01.07.2019 r. do 31.12.2020 r.2019-08-13 10:38:19
Marta NowickaRZP.271.20.2019 Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Łomianki i innych podmiotów zależnych w okresie od dnia 01.07.2019 r. do 31.12.2020 r.2019-08-13 10:28:41
Marta NowickaRZP.271.20.2019 Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Łomianki i innych podmiotów zależnych w okresie od dnia 01.07.2019 r. do 31.12.2020 r.2019-08-13 10:28:26
Marta NowickaRZP.271.20.2019 Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Łomianki i innych podmiotów zależnych w okresie od dnia 01.07.2019 r. do 31.12.2020 r.2019-08-13 10:22:33
Marta NowickaRZP.271.20.2019 Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Łomianki i innych podmiotów zależnych w okresie od dnia 01.07.2019 r. do 31.12.2020 r.2019-08-13 10:22:31
Marta NowickaRZP.271.20.2019 Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Łomianki i innych podmiotów zależnych w okresie od dnia 01.07.2019 r. do 31.12.2020 r.2019-08-13 10:18:51
Marta NowickaRZP.271.20.2019 Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Łomianki i innych podmiotów zależnych w okresie od dnia 01.07.2019 r. do 31.12.2020 r.2019-08-13 10:17:50
Marta NowickaRZP.271.20.2019 Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Łomianki i innych podmiotów zależnych w okresie od dnia 01.07.2019 r. do 31.12.2020 r.2019-08-13 10:10:51
Marta NowickaRZP.271.20.2019 Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Łomianki i innych podmiotów zależnych w okresie od dnia 01.07.2019 r. do 31.12.2020 r.2019-08-13 10:07:23
Marta NowickaRZP.271.20.2019 Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Łomianki i innych podmiotów zależnych w okresie od dnia 01.07.2019 r. do 31.12.2020 r.2019-08-13 10:04:55
Marta NowickaRZP.271.20.2019 Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Łomianki i innych podmiotów zależnych w okresie od dnia 01.07.2019 r. do 31.12.2020 r.2019-08-13 10:00:33
Marta NowickaRZP.271.20.2019 Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Łomianki i innych podmiotów zależnych w okresie od dnia 01.07.2019 r. do 31.12.2020 r.2019-08-13 10:00:19
Użytkownik usuniętyRFZ.042.4.20192019-08-13 08:09:04
Użytkownik usuniętyObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzenia wodnego tj. studni w granicach działki o nr ew.270/4 obręb Dziekanów Nowy w gminie Łomianki oraz na pobór wód z projektowanego urządzenia 2019-08-12 17:00:09
Użytkownik usuniętyObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzenia wodnego tj. studni w granicach działki o nr ew.270/4 obręb Dziekanów Nowy w gminie Łomianki oraz na pobór wód z projektowanego urządzenia 2019-08-12 16:59:53
Użytkownik usuniętyObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzenia wodnego tj. studni w granicach działki o nr ew.270/4 obręb Dziekanów Nowy w gminie Łomianki oraz na pobór wód z projektowanego urządzenia 2019-08-12 16:56:37
Użytkownik usuniętyObwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegąjacej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej2019-08-12 16:49:37
Użytkownik usuniętyObwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegąjacej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej2019-08-12 16:47:47
Użytkownik usuniętyObwieszczenie o Starosty Warszawskiego Zachodniego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacji inwestycji drogowej2019-08-12 16:44:40
Użytkownik usuniętyObwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegąjacej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej2019-08-12 16:44:21
Użytkownik usuniętyObwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegąjacej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej2019-08-12 16:41:36
Użytkownik usuniętyRFZ.042.4.20192019-08-12 16:15:31
Użytkownik usuniętyRFZ.042.4.20192019-08-12 16:15:05
Użytkownik usuniętyRFZ.042.4.20192019-08-12 13:18:34
Marta NowickaRFZ.042.4.20192019-08-09 15:13:27
Marta NowickaRFZ.042.4.2019 zaproszenie do składania ofert na usługę przeprowadzenia prac remontowych sali dydaktycznej w Szkole Podstawowej nr 1 im. M. Kownackiej w Łomiankach przeznaczonej na szkolna pracownię językową.2019-08-09 15:11:17
Marta NowickaRFZ.042.4.2019 zaproszenie do składania ofert na usługę przeprowadzenia prac remontowych sali dydaktycznej w Szkole Podstawowej nr 1 im. M. Kownackiej w Łomiankach przeznaczonej na szkolna pracownię językową.2019-08-09 15:11:06
Marta NowickaRZP.271.23.2019 Remont ogrodzenia cmentarza wojennego w Kiełpinie Poduchownym w Łomiankach 2019-08-09 14:29:41
Marta NowickaRZP.271.23.2019 Remont ogrodzenia cmentarza wojennego w Kiełpinie Poduchownym w Łomiankach 2019-08-09 14:26:32