BIP
Wykaz skrótów
Rada Miejska
Rada Powiatu
Burmistrz
Urząd Miejski
Praca
Prawo Lokalne
Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dzienniki urzędowe
Finanse i mienie
Zamówienia publiczne
Konkursy
Oświadczenia majątkowe
Biuro Obsługi Mieszkańca
Ogłoszenia informacje i wykazy
Organizacje pozarządowe
Rejestr zmian
Wyszukiwarka
Obsługa Biuletynu
Wybory
ePUAP

0 50 60 70 80 90 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 110 120 130 140 150 200 300

Autor zmianyZmieniony dokument Data
Leszek GizińskiRZP.271.03.2016 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2016-02-10 11:44:54
Leszek GizińskiRZP.271.03.2016 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2016-02-10 11:43:33
Leszek GizińskiRZP.271.03.2016 - Przebudowa ulicy Rzemieślniczej w ramach zadania: „Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – II kwartał (ul. Wiślana – ul. Zachodnia – ul. Wiosenna – ul. Kolejowa)”2016-02-10 11:38:03
Leszek GizińskiRZP.271.03.2016 - Przebudowa ulicy Rzemieślniczej w ramach zadania: „Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – II kwartał (ul. Wiślana – ul. Zachodnia – ul. Wiosenna – ul. Kolejowa)”2016-02-10 11:37:23
Leszek GizińskiOtwarte konkursy ofert w 2016 roku 2016-02-10 11:01:00
Leszek GizińskiProjekt Programu Współpracy Gminy Łomianki z Organizacjami Pozarządowymi na 2017 rok2016-02-10 11:00:50
Leszek GizińskiOtwarte konkursy ofert w 2016 roku 2016-02-10 10:24:56
Leszek GizińskiOtwarte konkursy ofert w 2016 roku 2016-02-10 10:24:42
Leszek GizińskiRZP.271.04.2016 - Opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej budowy małej obwodnicy Łomianek w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa małej obwodnicy Łomianek na odc. Brukowa - Rolnicza śladem Kościelna Droga2016-02-09 14:46:05
Leszek GizińskiRZP.271.04.2016 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2016-02-09 14:42:08
Leszek GizińskiRZP.271.04.2016 - Opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej budowy małej obwodnicy Łomianek w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa małej obwodnicy Łomianek na odc. Brukowa - Rolnicza śladem Kościelna Droga2016-02-09 14:38:17
Leszek GizińskiRZP.271.04.2016 - Opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej budowy małej obwodnicy Łomianek w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa małej obwodnicy Łomianek na odc. Brukowa - Rolnicza śladem Kościelna Droga2016-02-09 14:36:05
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.15.2016 z dnia 8 lutego 2016 roku w sprawie rostrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku2016-02-08 17:14:50
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.15.2016 z dnia 8 lutego 2016 roku w sprawie rostrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku2016-02-08 17:11:36
Leszek GizińskiReferat Ewidencji Działalności Gospodarczej 2016-02-05 11:14:39
Leszek GizińskiOdpowiedzi na pytania uczestników II etapu Konkursu cz. 22016-02-05 09:30:37
Leszek GizińskiOdpowiedzi na pytania uczestników II etapu Konkursu cz. 22016-02-05 09:27:32
Leszek GizińskiRGP.6733.2.2016 - obwieszczenie o wszczęciu postępowania2016-02-05 09:10:37
Leszek GizińskiRGP.6733.2.2016 - obwieszczenie o wszczęciu postępowania2016-02-05 09:10:02
Leszek GizińskiRGP. 6733.2.2016 - Budowa kablowej linii energetycznej niskiego napięcia 1kV wraz ze złączami oraz słupa napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia, w działkach o nr ew. 247/1, 247/2, 247/4, 248, położonych w Łomiankach Dolnych, gmina Łomianki, przy ul. Łużyckiej 2016-02-05 09:09:48
Leszek GizińskiRGP.6733.2.2016 - obwieszczenie o wszczęciu postępowania2016-02-05 09:09:06
Leszek GizińskiRGP.6733.2.2016 - obwieszczenie o wszczęciu postępowania2016-02-05 09:08:50
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.14.2016 z dnia 3 lutego 2016 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania rzeczowego majątku ruchomego (wyposażenie) Bibliotece Publicznej w Łomiankach2016-02-03 12:53:47
Joanna ZielkeRZP.271.01.2016 - Równanie dróg gruntowych i tłuczniowych z doziarnianiem2016-02-02 15:50:56
Joanna ZielkeRZP.271.01.2016 - Równanie dróg gruntowych i tłuczniowych z doziarnianiem2016-02-02 15:49:46
Joanna ZielkeRZP.271.01.2016 - Równanie dróg gruntowych i tłuczniowych z doziarnianiem2016-02-02 15:48:26
Leszek GizińskiRKA.152.1.2016 - odpowiedź2016-02-02 14:15:50
Joanna Zielkestrona główna 2016-02-02 14:10:29
Joanna ZielkeWYKAZ I SPOSÓB ROZPATRZENIA PRZEZ BURMISTRZA UWAG ZŁOŻONYCH DO PROJEKTU MPZP DZIEKANÓW POLSKI POŁUDNIOWY-WSCHÓD2016-02-01 16:46:45
Joanna ZielkeWYKAZ I SPOSÓB ROZPATRZENIA PRZEZ BURMISTRZA UWAG ZŁOŻONYCH DO PROJEKTU MPZP DZIEKANÓW POLSKI PÓŁNOCNY-WSCHÓD2016-02-01 16:46:31
Joanna ZielkeWYKAZ I SPOSÓB ROZPATRZENIA PRZEZ BURMISTRZA UWAG ZŁOŻONYCH DO PROJEKTU MPZP DZIEKANÓW POLSKI POŁUDNIOWY-WSCHÓD2016-02-01 16:43:21
Joanna ZielkeWYKAZ I SPOSÓB ROZPATRZENIA PRZEZ BURMISTRZA UWAG ZŁOŻONYCH DO PROJEKTU MPZP DZIEKANÓW POLSKI POŁUDNIOWY-WSCHÓD2016-02-01 16:42:28
Leszek GizińskiKowalczyk-Ptasińska Dominika Wiktoria - OM pierwsze2016-01-28 15:52:16
Leszek GizińskiKowalczyk-Ptasińska Dominika Wiktoria2016-01-28 15:46:48
Leszek GizińskiRZP.271.02.2016 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2016-01-28 15:30:21
Leszek GizińskiRZP.271.02.2016 - Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych2016-01-28 15:27:28
Leszek GizińskiRZP.271.02.2016 - Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych2016-01-28 15:25:44
Leszek GizińskiRKA.152.1.20162016-01-28 09:38:04
Leszek GizińskiRKA.152.1.2016 - Petycja2016-01-28 09:37:41
Leszek GizińskiRKA.152.1.20162016-01-28 09:34:03
Leszek GizińskiBudowa monitoringu miejskiego na terenie Miasta i Gminy Łomianki - Zaproszenie do udziału w dialogu technicznym 22016-01-28 09:29:46
Leszek GizińskiBudowa monitoringu miejskiego na terenie Miasta i Gminy Łomianki - Zaproszenie do udziału w dialogu technicznym 2016-01-28 09:28:18
Leszek GizińskiOsińska-Pujer Małgorzata 20162016-01-28 08:24:27
Leszek GizińskiWydział Oświaty2016-01-28 08:13:49
Joanna ZielkeZarządzenie Nr RKA.0050.13.2016 z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, na rok szkolny 2016/2017 dla publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łomianki2016-01-27 11:24:22
Joanna ZielkeZarządzenie Nr RKA.0050.10.2016 z dnia 22 stycznia 2016 roku w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Łomiankach na rok 20162016-01-27 11:20:33
Joanna ZielkeZarządzenie Nr RKA.0050.9.2016 z dnia 22 stycznia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 20162016-01-27 11:17:09
Leszek GizińskiRZP.271.39.2015 - Przebudowa ulicy Rajskiej w ramach zadania: Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – II kwartał (ul. Wiślana – ul. Zachodnia – ul. Wiosenna – ul. Kolejowa) – zad. 7/142016-01-26 12:45:16
Leszek GizińskiRZP.271.43.2015 - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Budowa drogi usytuowanej w obrębie działki nr 1005/1” - zad 50/152016-01-26 12:44:12
Leszek GizińskiRZP.271.34.2015 - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań: Część 1 – Przebudowa ul. Jagodowej – zad 35/15, Część 2 – Przebudowa ul. Konopnickiej – zad 34/15, Część 3 – Przebudowa ul. Partyzantów – zad 36/15, Część 4 – Przebudowa ul. Parkowej – zad 8/15, Część 5 – Przebudowa ul. Wiosennej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej oraz przebudowa skrzyżowania ul. Zachodniej i Wiosennej – zad 37/152016-01-26 12:43:42
Leszek GizińskiRZP.271.32.2015 - Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką2016-01-26 12:42:57
Leszek GizińskiRZP.271.29.2015 - Całodobowe, zimowe utrzymanie gminnych dróg, przystanków, chodników i parkingów na terenie gminy Łomianki w sezonie zimowym 2015-20172016-01-26 12:42:41
Leszek GizińskiRZP.271.26.2015 - Zaprojektowanie, zakup i instalacja zestawów kolektorów słonecznych w 71 gospodarstwach domowych w ramach projektu „Ekologiczne partnerstwo – kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy bezpieczeństwa energetycznego Gminy Łomianki”2016-01-26 12:42:28
Leszek GizińskiRZP.271.22.2015 - Budowa szkoły podstawowej z salą gimnastyczną i infrastrukturą sportową, instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz budowa miejsc parkingowych służących do obsługi planowanej inwestycji w ramach zadania inwestycyjnego nr 20/13 pn: „Budowa szkoły w Dąbrowie Leśnej”2016-01-26 12:41:23
Leszek GizińskiRZP.271.15.2015 - Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadań: CZ I „Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – III kwartał (ul. Wiślana – ul. Kolejowa – ul. Wiosenna – ul. Warszawska)” - zad 3/15; CZ II „Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – IV kwartał (ul. Graniczki – ul. Warszawska – ul. Staszica – ul. Kolejowa)” - zad 4/152016-01-26 12:40:55
Leszek GizińskiRZP.271.11.2015 - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulicy Warszawskiej od ulicy Wiślanej do ulicy Brukowej2016-01-26 12:40:00
Leszek GizińskiProtokół z kontroli WK-1.431.8.8.20152016-01-26 10:51:26
Leszek GizińskiProtokoły z kontroli2016-01-26 10:39:16
Leszek GizińskiProtokoły z kontroli2016-01-26 10:38:57
Leszek GizińskiProtokoły z kontroli2016-01-26 10:38:46
Leszek GizińskiProtokoły z kontroli2016-01-26 10:38:31
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.12.2016 z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Starszego Specjalisty Pracy Socjalnej2016-01-25 14:35:33
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.11.2016 z dnia 22 stycznia 2016 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisku podinspektora ds. ochrony środowiska i rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Łomiankach2016-01-25 14:33:42
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.8.2016 z dnia 22 stycznia 2016 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku2016-01-25 14:30:43
Leszek GizińskiKomisje Rady Miejskiej w Łomiankach - VII kadencja 2016-01-25 13:43:36
Leszek GizińskiUchwała Nr Wa.0031.262.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 września 2015 roku w sprawie: wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy Łomianki sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łomianki za pierwsze półrocze 2015 roku2016-01-25 10:39:39
Leszek GizińskiUchwała Nr Wa.0031.262.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 września 2015 roku w sprawie: wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy Łomianki sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łomianki za pierwsze półrocze 2015 roku2016-01-25 10:39:19
Leszek GizińskiUchwała Nr Wa.0031.41.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 stycznia 2016 r. dotycząca: opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w Uchwale Budżetowej Gminy Łomianki na 2016 rok2016-01-25 10:16:52
Leszek GizińskiUchwała Nr Wa.0031.40.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Łomianki2016-01-25 10:07:53
Leszek GizińskiUchwała Nr Wa.0031.40.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Łomianki2016-01-25 10:07:36
Leszek GizińskiUchwała Nr Wa.0031.40.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Łomianki2016-01-25 10:07:21
Leszek GizińskiUchwała Nr Wa.0031.40.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Łomianki2016-01-25 10:05:58
Leszek GizińskiUchwała Nr Wa.234.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie: opinii o możliwości wykupu przez Gminę Łomianki obligacji gminnych o łącznej wartości 19.000.000,00 zł przeznaczonych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań2016-01-25 09:58:30
Leszek GizińskiUchwała Nr Wa.0031.397.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy Łomianki projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2016-20242016-01-25 09:54:23
Leszek GizińskiUchwała Nr Wa.0031.398.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy Łomianki projekcie Uchwały Budżetowej na 2016 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu2016-01-25 09:53:11
Leszek GizińskiUchwała Nr Wa.0031.398.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy Łomianki projekcie Uchwały Budżetowej na 2016 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu2016-01-25 09:53:00
Leszek GizińskiUchwała Nr Wa.0031.398.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy Łomianki projekcie Uchwały Budżetowej na 2016 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu2016-01-25 09:52:43
Joanna ZielkeArchiwum RADY SOŁECKIE:2016-01-22 18:00:39
Leszek GizińskiRGO.6220.12.2013 - obwieszczenie o postanowieniu o sprostowaniu2016-01-22 15:55:15
Leszek GizińskiRGO.6220.12.2013 - obwieszczenie o postanowieniu o sprostowaniu2016-01-22 15:55:02
Leszek GizińskiRKA.2110.02.2016 - Nabór na stanowisko: Podinspektor ds. funduszy europejskich (1/2 etatu) 2016-01-22 14:55:34
Leszek GizińskiRKA.2110.03.2016 - Nabór na stanowisko: Główny specjalista ds. funduszy europejskich2016-01-22 14:53:47
Leszek GizińskiNabór na stanowisko: Główny specjalista ds. funduszy europejskich2016-01-22 14:50:56
Leszek GizińskiNabór na stanowisko: Podinspektor ds. funduszy europejskich (1/2 etatu) 2016-01-22 14:50:42
Leszek GizińskiNabór na stanowisko: Główny specjalista ds. funduszy europejskich2016-01-22 14:50:04
Leszek GizińskiRKA.2110.20.2015 - Informacja o wyniku2016-01-22 13:39:34
Leszek GizińskiNabór na stanowisko: Podinspektor ds. funduszy europejskich (1/2 etatu)2016-01-22 13:37:39
Leszek GizińskiRKA.2110.21.2015 - Informacja o wyniku2016-01-22 13:36:44
Leszek GizińskiRZP.271.57.2015 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Łomianki w 2016 roku2016-01-22 11:25:52
Leszek GizińskiRZP.271.57.2015 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Łomianki w 2016 roku2016-01-22 11:22:38
Leszek GizińskiRZP.271.57.2015 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Łomianki w 2016 roku2016-01-22 11:20:00
Leszek GizińskiUchwała Nr XIII/ 163/ 2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej obowiązującej na terenie Gminy Łomianki2016-01-22 10:58:48
Leszek GizińskiUchwała Nr XIII/ 163/ 2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej obowiązującej na terenie Gminy Łomianki2016-01-22 10:56:28
Leszek GizińskiUchwała Nr XIII/ 161/ 2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zlokalizowanych na terenie gminy Łomianki2016-01-22 10:55:35
Leszek GizińskiUchwała Nr XIII/ 161/ 2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zlokalizowanych na terenie gminy Łomianki2016-01-22 10:55:19
Leszek GizińskiUchwała Nr XIII/ 161/ 2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zlokalizowanych na terenie gminy Łomianki2016-01-22 10:53:41
Leszek GizińskiUchwała Nr XIII/ 161/ 2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zlokalizowanych na terenie gminy Łomianki2016-01-22 10:53:25
Leszek GizińskiUchwała Nr XIII/ 151/ 2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LX/348/2014 z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Łomianki2016-01-22 10:52:37
Leszek GizińskiUchwała Nr XIII/ 151/ 2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LX/348/2014 z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Łomianki2016-01-22 10:52:13
Leszek GizińskiUchwała Nr XIII/ 151/ 2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LX/348/2014 z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Łomianki2016-01-22 10:50:44