BIP
e-urząd
Wykaz skrótów
Rada Miejska
Rada Powiatu
Burmistrz
Urząd Miejski
Praca
Prawo Lokalne
Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dzienniki urzędowe
Finanse i mienie
Zamówienia publiczne
Konkursy
Oświadczenia majątkowe
Biuro Obsługi Mieszkańca
Ogłoszenia informacje i wykazy
Organizacje pozarządowe
Rejestr zmian
Wyszukiwarka
Obsługa Biuletynu
Wybory
ePUAP

0 50 60 70 80 90 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 110 120 130 140 150 200 300

Autor zmianyZmieniony dokument Data
Leszek GizińskiRGP.6733.18.2015 - obwieszczenie o wydaniu decyzji2015-05-27 11:20:15
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.89.2015 z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury brakowania formularzy do wydawania dowodów osobistych nie wykorzystanych do dnia 28 lutego 2015 roku2015-05-27 09:43:08
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.86.2015 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Łomiankach na rok 20152015-05-26 15:06:20
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.86.2015 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Łomiankach na rok 20152015-05-26 14:40:48
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.86.2015 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Łomiankach na rok 20152015-05-26 14:40:33
Leszek GizińskiRKA.2110.7.2015 - informacja o wyniku naboru2015-05-26 11:29:45
Leszek GizińskiRKA.2110.6.2015 - Informacja o wyniku naboru 2015-05-26 11:29:03
Leszek GizińskiRKA.2110.5.2015 - Informacja o wyniku naboru 2015-05-26 11:28:53
Leszek GizińskiRKA.2110.7.2015 - informacja o wyniku naboru2015-05-26 11:28:18
Leszek GizińskiOBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łomianki ZAŁĄCZNIKI2015-05-25 15:18:15
Leszek GizińskiOBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łomianki ZAŁĄCZNIKI2015-05-25 14:30:44
Leszek GizińskiOBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łomianki ZAŁĄCZNIKI2015-05-25 14:26:04
Leszek GizińskiOBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łomianki ZAŁĄCZNIKI2015-05-25 14:25:51
Leszek GizińskiOBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łomianki ZAŁĄCZNIKI2015-05-25 14:20:07
Leszek GizińskiRZP.271.22.2015 Budowa szkoły podstawowej z salą gimnastyczną i infrastrukturą sportową, instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz budowa miejsc parkingowych służących do obsługi planowanej inwestycji w ramach zadania inwestycyjnego nr 20/13 pn: „Budowa szkoły w Dąbrowie Leśnej”2015-05-25 14:13:39
Leszek GizińskiRZP.271.22.2015 Budowa szkoły podstawowej z salą gimnastyczną i infrastrukturą sportową, instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz budowa miejsc parkingowych służących do obsługi planowanej inwestycji w ramach zadania inwestycyjnego nr 20/13 pn: „Budowa szkoły w Dąbrowie Leśnej”2015-05-25 14:13:11
Leszek GizińskiRZP.271.22.2015 - Budowa szkoły podstawowej z salą gimnastyczną i infrastrukturą sportową, instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz budowa miejsc parkingowych służących do obsługi planowanej inwestycji w ramach zadania inwestycyjnego nr 20/13 pn: „Budowa szkoły w Dąbrowie Leśnej”2015-05-25 14:12:05
Leszek GizińskiRPO.3140.6.3.2015 - wykaz osób, którym w zakresie podatków lub opłat Burmistrz Łomianek udzielil ulg w spłacie zobowiązań w zakresie odroczenia terminu płatności w kwocie przewyższającej 500 zł w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.2015-05-25 12:30:56
Leszek GizińskiRPO.3140.6.3.2015 - wykaz osób, którym w zakresie podatków lub opłat Burmistrz Łomianek udzielil ulg w spłacie zobowiązań w zakresie odroczenia terminu płatności w kwocie przewyższającej 500 zł w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.2015-05-25 12:30:43
Leszek GizińskiWykaz osób, którym udzielono ulg w spłacie zobowiązań w zakresie odroczenia terminu płatności w kwocie przewyższającej 500 zł 2015-05-25 12:27:44
Leszek GizińskiRPO.3140.6.2.2015 - Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym Burmistrz Łomianek udzielił ulg w spłacie zobowiązań w zakresie rozłożenia na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r2015-05-25 12:24:26
Leszek GizińskiRPO.3140.6.1.2015 - Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym Burmistrz Łomianek udzielił ulg w spłacie zobowiązań w zakresie umorzeń w kwocie przewyższającej 500 zł, w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r2015-05-25 12:18:32
Leszek GizińskiRPO.3140.6.1.2015 - Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym Burmistrz Łomianek udzielił ulg w spłacie zobowiązań w zakresie umorzeń w kwocie przewyższającej 500 zł, w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r2015-05-25 12:18:01
Leszek GizińskiRGP.67.32.1.2015 Ogłoszenie2015-05-25 11:30:33
Leszek GizińskiOGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części sołectwa Dziekanów Bajkowy oraz części sołectwa Dziekanów Leśny2015-05-25 11:29:57
Leszek GizińskiOGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części sołectwa Dziekanów Bajkowy oraz części sołectwa Dziekanów Leśny2015-05-25 11:29:44
Leszek GizińskiOGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części sołectwa Dziekanów Bajkowy oraz części sołectwa Dziekanów Leśny2015-05-25 11:29:36
Leszek GizińskiOGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części sołectwa Dziekanów Bajkowy oraz części sołectwa Dziekanów Leśny2015-05-25 11:28:10
Leszek GizińskiOGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części sołectwa Dziekanów Bajkowy oraz części sołectwa Dziekanów Leśny2015-05-25 11:28:07
Leszek GizińskiOGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części sołectwa Dziekanów Bajkowy oraz części sołectwa Dziekanów Leśny2015-05-25 11:20:00
Joanna ZielkeWybory prezydenta RP 2015 2015-05-24 15:24:09
Leszek GizińskiRZP.271.21.2015 - Remont ul. Warszawskiej w Łomiankach (ul. Armii Poznań – ul. Kasztanowa)2015-05-22 14:27:12
Leszek GizińskiRZP.271.21.2015 - Remont ul. Warszawskiej w Łomiankach (ul. Armii Poznań – ul. Kasztanowa)2015-05-22 13:31:20
Leszek GizińskiRZP.271.21.2015 - Remont ul. Warszawskiej w Łomiankach (ul. Armii Poznań – ul. Kasztanowa)2015-05-22 13:30:57
Leszek GizińskiRZP.271.21.2015 - Remont ul. Warszawskiej w Łomiankach (ul. Armii Poznań – ul. Kasztanowa)2015-05-22 13:28:57
Leszek GizińskiRZP.271.21.2015 - Remont ul. Warszawskiej w Łomiankach (ul. Armii Poznań – ul. Kasztanowa)2015-05-22 13:28:35
Leszek GizińskiRI.042.00008.2015 - zewnętrzna obsługa finansowo księgowa2015-05-22 09:44:47
Leszek GizińskiWykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym Burmistrz Łomianek udzielił ulg w spłacie zobowiązań w zakresie rozłożenia na raty w kwocie przewyższającej 500 zł2015-05-22 09:23:01
Leszek GizińskiWykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym Burmistrz Łomianek udzielił ulg w spłacie zobowiązań w zakresie rozłożenia na raty w kwocie przewyższającej 500 zł2015-05-22 09:22:54
Leszek GizińskiRI.042.00008.2015 - zewnętrzna obsługa finansowo księgowa2015-05-22 09:16:16
Leszek GizińskiRI.042.00008.2015 - zewnętrzna obsługa finansowo księgowa2015-05-22 08:55:24
Leszek GizińskiRI.042.00008.2015 - zewnętrzna obsługa finansowo księgowa2015-05-22 08:55:19
Leszek GizińskiWykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym Burmistrz Łomianek udzielił ulg w spłacie zobowiązań w zakresie umorzeń niepodatkowych należności budżetowych (od 2013 roku)2015-05-22 08:40:27
Leszek GizińskiWykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej2015-05-22 08:38:45
Leszek GizińskiWykaz osób, którym udzielono ulg w spłacie zobowiązań w zakresie odroczenia terminu płatności w kwocie przewyższającej 500 zł 2015-05-22 08:36:23
Leszek GizińskiWykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym Burmistrz Łomianek udzielił ulg w spłacie zobowiązań w zakresie rozłożenia na raty w kwocie przewyższającej 500 zł2015-05-22 08:35:31
Leszek GizińskiWykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą2015-05-22 08:32:33
Leszek GizińskiPrzedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych2015-05-22 08:31:48
Leszek GizińskiWykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym Burmistrz Łomianek udzielił ulg w spłacie zobowiązań w zakresie umorzeń w kwocie przewyższającej 500 zł2015-05-22 08:31:34
Leszek GizińskiWykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym Burmistrz Łomianek udzielił ulg w spłacie zobowiązań w zakresie umorzeń w kwocie przewyższającej 500 zł2015-05-22 08:30:52
Leszek GizińskiPrzedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych2015-05-22 08:29:42
Leszek GizińskiRI.042.00008.2015 - zewnętrzna obsługa finansowo księgowa2015-05-22 08:25:02
Leszek GizińskiRI.042.00008.2015 - zewnętrzna obsługa finansowo księgowa2015-05-22 08:23:41
Leszek GizińskiWykaz rejestrów prowadzonych w Referacie Oświaty2015-05-21 13:43:29
Leszek GizińskiSK.1431.3.2015 - Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.2015-05-21 13:11:00
Leszek GizińskiSK.1431.3.2015 - Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.2015-05-21 13:10:40
Leszek GizińskiSK.1431.2.2015 - Informacja o udzielonych w 2014 r. umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych2015-05-21 13:07:27
Leszek GizińskiSK.1431.1.2015 - Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.2015-05-21 13:02:46
Leszek GizińskiRGP.6733.26.2015 - obwieszczenie o wszczęciu postępowania2015-05-21 12:22:09
Leszek GizińskiRGP.6733.26.2015 - budowa oświetlenia ulicznego we fragmencie ul. Armii Poznań, w działce o nr ew. 112/3, położonej w Kiełpinie Poduchownym, gmina Łomianki, w działkach o nr ew. 72, 97,71,96, położonych w Kiełpinie, gmina Łomianki oraz w działkach o nr ew. 98, 80, 81/9, położonych w Kępie Kiełpińskiej, gmina Łomianki2015-05-21 12:20:28
Leszek GizińskiRGP.6733.25.2015 - obwieszczenie o wszczęciu postępowania2015-05-21 12:15:37
Leszek GizińskiRGP.6733.25.2015 - budowa dwóch zjazdów na działkę (jednego z działki o nr ew. 189, położonej w Łomiankach, obręb 0006 - ul. bez nazwy, drugiego z działki o nr ew. 682, położonej w Łomiankach Dolnych, gmina Łomianki- ul. Brukowa), - budowa zbiornika szczelnego na nieczystości ciekłe do 10 m3, - zmianę sposobu użytkowania budynku gospodarczego na cele socjalne, - rozbudowę instalacji wodnej2015-05-21 12:13:24
Leszek GizińskiRGP.6733.24.2015 - obwieszczenie o wszczęciu postępowania2015-05-21 12:06:08
Leszek GizińskiRGP.6733.24.2015 - budowa chodnika we fragmencie ul. Wąskiej - część działki o nr ew. 299/1, położonej w Łomiankach, obręb 00222015-05-21 12:01:04
Leszek GizińskiRGP.6733.23.2015 - budowa kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4kV wraz ze złączami kablowymi, w działkach o nr ew. 546/4, 546/3, położonych w Łomiankach Dolnych, Gmina Łomianki, przy ul. Jeziornej2015-05-21 11:52:56
Leszek GizińskiRGP.6733.23.2015 - obwieszczenie o wszczęciu postępowania2015-05-21 11:51:52
Leszek GizińskiRGP.6733.23.2015 - obwieszczenie o wszczęciu postępowania2015-05-21 11:51:13
Leszek GizińskiRGP.6733.23.2015 - budowa kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4kV wraz ze złączami kablowymi, w działkach o nr ew. 546/4, 546/3, położonych w Łomiankach Dolnych, Gmina Łomianki, przy ul. Jeziornej2015-05-21 11:50:55
Leszek GizińskiRGP.6733.23.2015 - obwieszczenie o wszczęciu postępowania2015-05-21 11:47:48
Leszek GizińskiRGP.6733.17.2015 - obwieszczenie o wydaniu decyzji2015-05-21 11:45:28
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RAG.0050.78.2015 z dnia 13 maja 2015 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi na terenie Gminy Łomianki oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej2015-05-21 11:33:59
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.84.2015 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie wprowadzenia zasad rejestrowania umów w Centralnym Rejestrze Umów, Zamówień i Porozumień w Urzędzie Miejskim w Łomiankach2015-05-20 14:12:13
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.84.2015 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie wprowadzenia zasad rejestrowania umów w Centralnym Rejestrze Umów, Zamówień i Porozumień w Urzędzie Miejskim w Łomiankach2015-05-20 14:00:05
Leszek GizińskiOŚWIADCZENIE DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE2015-05-20 08:53:30
Leszek GizińskiWybory prezydenta RP 2015 2015-05-19 15:55:32
Leszek GizińskiWybory prezydenta RP 2015 2015-05-19 15:42:20
Leszek GizińskiRZP.271.13.2015 - Wykonanie oświetlenia dla zadań o nazwie: Część 2 - Wykonanie oświetlenia w ul. Wiślanej w kierunku ul. Brzegowej w ramach zadania inwestycyjnego „Kompleksowa przebudowa ul. Wiślanej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej”– zad. 67/072015-05-19 13:27:57
Leszek GizińskiRZP.271.13.2015 - Wykonanie oświetlenia dla zadań o nazwie: Część 2 - Wykonanie oświetlenia w ul. Wiślanej w kierunku ul. Brzegowej w ramach zadania inwestycyjnego „Kompleksowa przebudowa ul. Wiślanej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej”– zad. 67/072015-05-19 13:27:38
Leszek GizińskiRZP.271.13.2015 - Wykonanie oświetlenia dla zadań o nazwie: Część 2 - Wykonanie oświetlenia w ul. Wiślanej w kierunku ul. Brzegowej w ramach zadania inwestycyjnego „Kompleksowa przebudowa ul. Wiślanej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej”– zad. 67/072015-05-19 13:27:24
Leszek GizińskiRZP.271.13.2015 - Wykonanie oświetlenia dla zadań o nazwie: Część 2 - Wykonanie oświetlenia w ul. Wiślanej w kierunku ul. Brzegowej w ramach zadania inwestycyjnego „Kompleksowa przebudowa ul. Wiślanej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej”– zad. 67/072015-05-19 13:25:48
Leszek GizińskiRZP.271.13.2015 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty CZ.12015-05-19 13:20:54
Leszek GizińskiRZP.271.13.2015 - Wykonanie oświetlenia dla zadań o nazwie: Część 1 - Wykonanie oświetlenia w Al. Chopina na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Paderewskiego w ramach zadania inwestycyjnego „Wykonanie oświetlenia Al. Chopina „– zad. 13/132015-05-19 13:19:26
Leszek GizińskiRZP.271.13.2015 - Wykonanie oświetlenia dla zadań o nazwie: Część 1 - Wykonanie oświetlenia w Al. Chopina na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Paderewskiego w ramach zadania inwestycyjnego „Wykonanie oświetlenia Al. Chopina „– zad. 13/13, Część 2 - Wykonanie oświetlenia w ul. Wiślanej w kierunku ul. Brzegowej w ramach zadania inwestycyjnego „Kompleksowa przebudowa ul. Wiślanej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej”– zad. 67/072015-05-19 13:17:21
Leszek GizińskiVII Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 21 maja 2015 roku - dodatkowe uchwały 2015-05-19 11:34:29
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.83.2015 z dnia 15 maja 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr RKA.0050.77.2015 z dnia 10 lipca 2012 r,. w sprawie wprowadzenia (polityki) rachunkowości2015-05-18 15:20:05
Leszek GizińskiRZP.271.19.2015 - Sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Łomianek; Część 1 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru części sołectwa Dziekanów Bajkowy oraz części sołectwa Dziekanów Leśny, Część 2 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru osiedla Dąbrowa Rajska oraz części osiedli Dąbrowa Zachodnia i Dąbrowa Leśna, Część 3 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru osiedla Dąbrowa Leśna, Część 4 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Centrum Handlowego Auchan2015-05-18 14:17:10
Leszek GizińskiRZP.271.19.2015 - Sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Łomianek; Część 1 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru części sołectwa Dziekanów Bajkowy oraz części sołectwa Dziekanów Leśny, Część 2 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru osiedla Dąbrowa Rajska oraz części osiedli Dąbrowa Zachodnia i Dąbrowa Leśna, Część 3 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru osiedla Dąbrowa Leśna, Część 4 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Centrum Handlowego Auchan2015-05-18 14:16:55
Leszek GizińskiRZP.271.19.2015 - Sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Łomianek; Część 1 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru części sołectwa Dziekanów Bajkowy oraz części sołectwa Dziekanów Leśny, Część 2 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru osiedla Dąbrowa Rajska oraz części osiedli Dąbrowa Zachodnia i Dąbrowa Leśna, Część 3 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru osiedla Dąbrowa Leśna, Część 4 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Centrum Handlowego Auchan2015-05-18 14:09:47
Leszek GizińskiRZP.271.19.2015 - Sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Łomianek; Część 1 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru części sołectwa Dziekanów Bajkowy oraz części sołectwa Dziekanów Leśny, Część 2 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru osiedla Dąbrowa Rajska oraz części osiedli Dąbrowa Zachodnia i Dąbrowa Leśna, Część 3 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru osiedla Dąbrowa Leśna, Część 4 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Centrum Handlowego Auchan2015-05-18 14:09:05
Leszek GizińskiOŚWIADCZENIE DLA KANDYDATA2015-05-18 11:55:28
Leszek GizińskiNabór kandydatów 2015-05-18 11:53:04
Leszek GizińskiGłosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania2015-05-15 12:14:45
Leszek GizińskiDopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania – dotyczy tylko osób niepełnosprawnych ujętych w rejestrze wyborców w Gminie Łomianki2015-05-15 12:13:57
Leszek GizińskiZgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego – dotyczy tylko osób niepełnosprawnych2015-05-15 12:13:35
Leszek GizińskiDopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania – dotyczy tylko osób niepełnosprawnych ujętych w rejestrze wyborców w Gminie Łomianki2015-05-15 12:12:47
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.80.2015 z dnia 14 maja 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr RKA.0050.62.2015 z dnia 20 kwietnia 2015 r,. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.2015-05-15 11:28:26
Leszek GizińskiWybory prezydenta RP 2015 2015-05-15 11:28:08
Leszek GizińskiWybory prezydenta RP 2015 2015-05-15 11:02:35
Leszek GizińskiWybory prezydenta RP 2015 2015-05-15 09:51:00
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.80.2015 z dnia 14 maja 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr RKA.0050.62.2015 z dnia 20 kwietnia 2015 r,. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.2015-05-15 09:47:58