BIP
Wykaz skrótów
Rada Miejska
Rada Powiatu
Burmistrz
Urząd Miejski
Praca
Prawo Lokalne
Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dzienniki urzędowe
Finanse i mienie
Zamówienia publiczne
Konkursy
Oświadczenia majątkowe
Biuro Obsługi Mieszkańca
Ogłoszenia informacje i wykazy
Organizacje pozarządowe
Rejestr zmian
Wyszukiwarka
Obsługa Biuletynu
Wybory
ePUAP
Zgromadzenia Publiczne

0 50 60 70 80 90 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 110 120 130 140 150 200 300

Autor zmianyZmieniony dokument Data
Leszek GizińskiRZP.271.26.2016 - Wykonanie nawierzchni jezdni Al. Chopina na odc. km 0+000 – 0+422 i km 1+271 – 1+679 w ramach zadania inwestycyjnego nr 2008/32 pn.: „Budowa Al. Chopina” oraz przebudowa ul. Paderewskiego na odc. km 0+180 – 0+400 w ramach zadania inwestycyjnego nr 2015/07 pn.: „Przebudowa ul. Paderewskiego”2016-08-11 11:23:57
Leszek GizińskiRZP.271.26.2016 - Wykonanie nawierzchni jezdni Al. Chopina na odc. km 0+000 – 0+422 i km 1+271 – 1+679 w ramach zadania inwestycyjnego nr 2008/32 pn.: „Budowa Al. Chopina” oraz przebudowa ul. Paderewskiego na odc. km 0+180 – 0+400 w ramach zadania inwestycyjnego nr 2015/07 pn.: „Przebudowa ul. Paderewskiego”2016-08-11 11:21:40
Leszek GizińskiRZP.271.23.2016 - Przebudowa ulicy Spokojnej w ramach zadania: „Przebudowa ul. Jeziornej na odcinku od. ul. Kiepury do ul. Spokojnej oraz ul. Spokojnej” – zad. 2015/062016-08-11 11:19:56
Leszek GizińskiRZP.271.23.2016 - Przebudowa ulicy Spokojnej w ramach zadania: „Przebudowa ul. Jeziornej na odcinku od. ul. Kiepury do ul. Spokojnej oraz ul. Spokojnej” – zad. 2015/062016-08-11 11:19:02
Leszek GizińskiRZP.271.23.2016 - Przebudowa ulicy Spokojnej w ramach zadania: „Przebudowa ul. Jeziornej na odcinku od. ul. Kiepury do ul. Spokojnej oraz ul. Spokojnej” – zad. 2015/062016-08-11 11:18:41
Leszek GizińskiRZP.271.23.2016 - Przebudowa ulicy Spokojnej w ramach zadania: „Przebudowa ul. Jeziornej na odcinku od. ul. Kiepury do ul. Spokojnej oraz ul. Spokojnej” – zad. 2015/062016-08-11 11:17:26
Leszek GizińskiRZP.271.23.2016 - Przebudowa ulicy Spokojnej w ramach zadania: „Przebudowa ul. Jeziornej na odcinku od. ul. Kiepury do ul. Spokojnej oraz ul. Spokojnej” – zad. 2015/062016-08-11 11:16:00
Leszek GizińskiRegulamin organizacyjny Urzędu 2016-08-10 15:41:34
Leszek GizińskiRegulamin organizacyjny Urzędu 2016-08-10 15:40:05
Leszek GizińskiRegulamin organizacyjny Urzędu 2016-08-10 15:39:36
Leszek GizińskiRegulamin organizacyjny Urzędu 2016-08-10 15:39:01
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.110.2016 z dnia 10 sierpnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Łomiankach2016-08-10 15:36:09
Leszek GizińskiRGP.6733.14.2016 - obwieszczenie o wszczęciu postępowania2016-08-10 15:10:27
Leszek GizińskiRGP.6733.14.2016 - obwieszczenie o wszczęciu postępowania2016-08-10 15:10:18
Leszek GizińskiRGP.6733.14.2016 - Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej SN-15 kV na linię kablową wraz ze złączami kablowymi SN i przebudową słupowych stacji transformatorowych na stacje kontenerowe oraz przebudową sieci nN-0,4 kV przyległych do przebudowywanych stacji transformatorowych, na działkach o nr ew. 540/2, 541/2, 542/1, 115, 545/10, 545/11, 264, 164/3, 164/4, 164/5, 352, położonych w Łomiankach obręb nr 0001, (ul. Warszawska, Brukowa, 11 Listopada, Olszynowa), na działkach nr ew. 1/9, 836/2, położonych w Łomiankach obręb nr 0004 (ul. Warszawska, Brukowa), na działkach nr ew. 418/2, 402/11, 406/3, położonych w Łomiankach obręb nr 0006 (ul. Warszawska)2016-08-10 15:08:38
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.107.2016 z dnia 9 sierpnia 2016 roku w sprawie terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów objętych rządowym programem pomocy uczniom w 2016 r. - \"Wyprawka szkolna\"2016-08-09 14:32:42
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.107.2016 z dnia 9 sierpnia 2016 roku w sprawie terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów objętych rządowym programem pomocy uczniom w 2016 r. - \"Wyprawka szkolna\"2016-08-09 14:32:22
Agata ZakrzewskaZarządzenie Nr RKA.0050.19.2016 z dnia 15 lutego 2016 roku w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Łomiankach regulaminu wynagradzania pracowników2016-08-05 09:06:37
Agata ZakrzewskaRZP.271.24.2016 - Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką2016-08-04 13:16:42
Agata ZakrzewskaRZP.271.28.2016 - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań: Część 1- Przebudowa ul. Cienistej zad 2016/21: Część 2 - Modernizacja ul. Turystycznej zad 2016/23. 2016-08-04 12:30:55
Agata ZakrzewskaRZP.271.28.2016 - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań: Część 1- Przebudowa ul. Cienistej zad 2016/21: Część 2 - Modernizacja ul. Turystycznej zad 2016/23.2016-08-04 12:30:05
Agata ZakrzewskaRZP.271.28.2016 - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań: Część 1- Przebudowa ul. Cienistej zad 2016/21: Część 2 - Modernizacja ul. Turystycznej zad 2016/232016-08-04 12:29:59
Agata ZakrzewskaRZP.271.28.2016 - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań: Część 1- Przebudowa ul. Cienistej zad 2016/21: Część 2 - Modernizacja ul. Turystycznej zad 2016/23.2016-08-04 12:28:30
Agata ZakrzewskaRZP.271.24.2016 - Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką2016-08-03 13:03:08
Agata ZakrzewskaRZP.271.24.2016 - Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką2016-08-03 13:02:08
Agata ZakrzewskaRZP.271.24.2016 - Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką2016-08-03 13:01:10
Agata ZakrzewskaRZP.271.24.2016 - Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką2016-08-03 13:00:20
Agata ZakrzewskaNabór na stanowisko: inspektor ds. świadczeń rodzinnych, wychowawczych i alimentacyjnych2016-08-03 10:26:39
Agata ZakrzewskaNabór na stanowisko: inspektor ds. świadczeń rodzinnych, wychowawczych i alimentacyjnych2016-08-03 09:34:12
Agata ZakrzewskaNabór na stanowisko: inspektor ds. świadczeń rodzinnych, wychowawczych i alimentacyjnych2016-08-03 09:31:18
Agata ZakrzewskaRGP.6733.10.2016 - decyzja nr 154/20162016-08-02 15:52:16
Joanna ZielkeWOŚ.6220.9.2016 - Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu 60 budynków mieszkalnych, jednorodzinnych, w zabudowie bliźniaczej, z garażami w bryłach budynków i elementami zagospodarowania terenu tj. 60 bezodpływowymi zbiornikami szczelnymi, 60 szczelnymi zbiornikami na wody opadowe, miejscami postojowymi, drogą wewnętrzną oraz przyłączami infrastruktury technicznej, zlokalizowanego przy ul. Brzegowej 1 w Łomiankach. 2016-08-02 14:12:10
Joanna ZielkeWOŚ.6220.3.2015 - środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu dwóch studni głębinowych nr 1 i nr 2 mające stanowić nowe ujęcie dla potrzeb wodociągu gminnego na działce o nr ew. 78/1, obręb 0010 w Łomiankach Dolnych2016-08-02 14:11:47
Joanna ZielkeWOŚ.6220.3.2015 - środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu dwóch studni głębinowych nr 1 i nr 2 mające stanowić nowe ujęcie dla potrzeb wodociągu gminnego na działce o nr ew. 78/1, obręb 0010 w Łomiankach Dolnych2016-08-02 14:09:15
Joanna ZielkeWOŚ.6220.3.2015 - środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu dwóch studni głębinowych nr 1 i nr 2 mające stanowić nowe ujęcie dla potrzeb wodociągu gminnego na działce o nr ew. 78/1, obręb 0010 w Łomiankach Dolnych2016-08-02 14:09:12
Joanna ZielkeWOŚ.6220.9.2016 - Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu 60 budynków mieszkalnych, jednorodzinnych, w zabudowie bliźniaczej, z garażami w bryłach budynków i elementami zagospodarowania terenu tj. 60 bezodpływowymi zbiornikami szczelnymi, 60 szczelnymi zbiornikami na wody opadowe, miejscami postojowymi, drogą wewnętrzną oraz przyłączami infrastruktury technicznej, zlokalizowanego przy ul. Brzegowej 1 w Łomiankach. 2016-08-02 14:05:31
Joanna ZielkeWOŚ.6220.9.2016 - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania 2016-08-02 14:05:14
Agata ZakrzewskaPodatki i opłaty lokalne w 2016 r. 2016-08-02 10:45:13
Agata ZakrzewskaFORMULARZE PODATKOWE 2016-08-02 10:43:38
Agata ZakrzewskaPodatki i opłaty lokalne w 2016 r. 2016-08-02 10:40:13
Agata ZakrzewskaPodatki i opłaty lokalne w 2016 r. 2016-08-02 10:38:35
Agata ZakrzewskaPodatki i opłaty lokalne w 2016 r. 2016-08-02 10:36:37
Agata ZakrzewskaPodatki i opłaty lokalne w 2016 r. 2016-08-02 10:32:44
Agata ZakrzewskaWojciechowska Izabela Małgorzata2016-08-01 17:13:29
Agata ZakrzewskaWojciechowska Izabela Małgorzata OM 20162016-08-01 17:13:11
Agata ZakrzewskaWojciechowska Izabela Małgorzata OM 20162016-08-01 17:13:01
Agata ZakrzewskaWojciechowska Izabela Małgorzata2016-08-01 17:11:12
Agata ZakrzewskaWojciechowska Izabela Małgorzata2016-08-01 17:09:09
Agata ZakrzewskaFORMULARZE PODATKOWE 2016-08-01 16:58:44
Agata ZakrzewskaFORMULARZE PODATKOWE 2016-08-01 16:58:16
Agata ZakrzewskaFORMULARZE PODATKOWE 2016-08-01 16:57:27
Agata ZakrzewskaFORMULARZE PODATKOWE 2016-08-01 16:54:33
Agata ZakrzewskaRZP.271.25.2016 - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań: Część 1 – Przebudowa ul. Cienistej zad 2016/2021, Część 2 – Przebudowa ul. Cebertowicza zad 2016/20, Część 3 – Modernizacja ul. Turystycznej zad 2016/232016-08-01 14:16:32
Agata ZakrzewskaRZP.271.25.2016 - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań: Część 1 – Przebudowa ul. Cienistej zad 2016/2021, Część 2 – Przebudowa ul. Cebertowicza zad 2016/20, Część 3 – Modernizacja ul. Turystycznej zad 2016/232016-08-01 14:14:36
Agata ZakrzewskaRZP.271.25.2016 - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań: Część 1 – Przebudowa ul. Cienistej zad 2016/2021, Część 2 – Przebudowa ul. Cebertowicza zad 2016/20, Część 3 – Modernizacja ul. Turystycznej zad 2016/232016-08-01 14:14:20
Agata ZakrzewskaZarządzenie Nr RKA.0050.106.2016 z dnia 27 lipca 2016 roku w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Łomiankach na 2016 rok2016-07-28 16:14:08
Agata ZakrzewskaZarządzenie Nr RKA.0050.106.2016 z dnia 27 lipca 2016 roku w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Łomiankach na 2016 rok2016-07-28 16:13:25
Agata ZakrzewskaZarządzenie Nr RKA.0050.105.2016 z dnia 27 lipca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 20162016-07-28 16:11:22
Agata ZakrzewskaRKA.152.5.2016 - odpowiedź 2016-07-28 15:47:00
Joanna ZielkeObwieszczenie nr 9/20162016-07-28 14:51:36
Joanna ZielkeObwieszczenie nr 9/20162016-07-28 14:51:03
Agata ZakrzewskaWOŚ.6220.9.2016 - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania 2016-07-28 10:41:22
Agata ZakrzewskaWOŚ.6220.9.2016 - Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu 60 budynków mieszkalnych, jednorodzinnych, w zabudowie bliźniaczej, z garażami w bryłach budynków i elementami zagospodarowania terenu tj. 60 bezodpływowymi zbiornikami szczelnymi, 60 szczelnymi zbiornikami na wody opadowe, miejscami postojowymi, drogą wewnętrzną oraz przyłączami infrastruktury technicznej, zlokalizowanego przy ul. Brzegowej 1 w Łomiankach. 2016-07-28 10:39:15
Agata ZakrzewskaWOŚ.6220.7.2016 - Raport2016-07-27 11:16:20
Agata ZakrzewskaWOŚ.6220.16.2015 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji 2016-07-25 16:14:29
Agata ZakrzewskaWOŚ.6220.16.2015 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji 2016-07-25 16:13:29
Agata ZakrzewskaNabór na stanowisko: Inspektor ds. gospodarki przestrzennej - wynik2016-07-25 16:09:50
Agata ZakrzewskaZarządzenie Nr RKA.0050.104.2016 z dnia 25 lipca 2016 roku w sprawie udzielenia upoważnienia pracownika Działu Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych i Alimentacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomiankach2016-07-25 16:03:45
Agata ZakrzewskaWykonanie budżetu za II kwartał 2016 r.2016-07-25 11:36:36
Agata ZakrzewskaWykonanie budżetu za II kwartał 2016 r.2016-07-25 11:36:01
Leszek GizińskiWOŚ.6220.16.2015 - Obwieszczenie o podjęciu postępowania2016-07-22 15:05:43
Leszek GizińskiWOŚ.6220.16.2015 - Obwieszczenie o podjęciu postępowania2016-07-22 15:05:35
Leszek GizińskiWOŚ.6220.16.2015 - Obwieszczenie o podjęciu postępowania2016-07-22 15:05:23
Leszek GizińskiŁOMIANKI PROCHOWNIA - Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej2016-07-22 14:31:57
Leszek GizińskiRKA.152.6.2016 - Petycja2016-07-22 14:25:45
Leszek GizińskiRKA.152.6.2016 - Petycja2016-07-22 14:25:34
Leszek GizińskiRKA.152.6.2016 - Petycja2016-07-22 14:25:19
Leszek Giziński RKA.152.6.2016 2016-07-22 14:24:27
Agata ZakrzewskaZarządzenie Nr RKA.0050.103.2016 z dnia 20 lipca 2016 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisku Aplikanta Straży Miejskiej w Łomiankach2016-07-21 13:55:29
Agata ZakrzewskaZarządzenie Nr RKA.0050.103.2016 z dnia 20 lipca 2016 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisku Aplikanta Straży Miejskiej w Łomiankach2016-07-21 13:55:10
Agata ZakrzewskaUchwała Nr XVII/ 224/ 2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których gmina jest zarządcą, na obszarze gminy Łomianki2016-07-19 15:33:14
Agata ZakrzewskaUchwała Nr XVII/ 215/ 2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Lotników Alianckich” 2016-07-19 15:32:21
Agata ZakrzewskaUchwała Nr XVII/ 213/ 2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Łomianki na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych związanych z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie Gminy Łomianki2016-07-19 15:29:29
Agata ZakrzewskaUchwała Nr XVII/ 215/ 2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Lotników Alianckich” 2016-07-19 14:54:45
Agata ZakrzewskaUchwała Nr XVII/ 215/ 2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Lotników Alianckich” 2016-07-19 14:54:05
Agata ZakrzewskaUchwała Nr XVII/ 213/ 2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Łomianki na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych związanych z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie Gminy Łomianki2016-07-19 14:51:04
Agata ZakrzewskaUchwała Nr XVII/ 212/ 2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Integracyjnego Centrum Dydaktyczno-Sportowego w Łomiankach nadanego Uchwałą Nr XXIV/168/2008 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie zmiany nazwy Zarządu Zasobami Komunalnymi w Łomiankach oraz zmiany Uchwały Nr XVI/103/2013 z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie powołania gminnej jednostki organizacyjnej Zarząd Zasobami Komunalnymi w Łomiankach2016-07-19 14:49:50
Agata ZakrzewskaUchwała Nr XVII/ 211/ 2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej gminnych jednostek organizacyjnych do sektora finansów publicznych2016-07-19 14:48:52
Agata ZakrzewskaUchwała Nr XVI/ 206/ 2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 20162016-07-19 14:47:59
Agata ZakrzewskaUchwała Nr XVI/ 202/ 2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których gmina jest zarządcą, na obszarze gminy Łomianki2016-07-19 14:46:21
Agata ZakrzewskaUchwała Nr XVI/ 198/ 2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łomianki2016-07-19 14:45:13
Agata ZakrzewskaUchwała Nr XVI/ 197/ 2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej2016-07-19 14:44:03
Agata ZakrzewskaUchwała Nr XVI/ 196/ 2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym2016-07-19 14:42:58
Agata ZakrzewskaUchwała Nr XVI/ 195/ 2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania2016-07-19 14:41:41
Agata Zakrzewska Uchwała Nr XVI/ 194/ 2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach2016-07-19 14:39:14
Agata Zakrzewska Uchwała Nr XVI/ 194/ 2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach2016-07-19 14:36:59
Agata ZakrzewskaRKA.152.5.2016 - odpowiedź2016-07-19 14:01:29
Agata ZakrzewskaRZP.271.27.2016 - Odbiór i opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Łomianki2016-07-19 13:55:19
Agata ZakrzewskaRZP.271.28.2016 - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań: Część 1- Przebudowa ul. Cienistej zad 2016/21: Część 2 - Modernizacja ul. Turystycznej zad 2016/23. 2016-07-19 13:53:20
Agata ZakrzewskaRZP.271.27.2016 - Odbiór i opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Łomianki2016-07-19 13:53:01