BIP
e-urząd
Wykaz skrótów
Rada Miejska
Rada Powiatu
Burmistrz
Urząd Miejski
Praca
Prawo Lokalne
Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dzienniki urzędowe
Finanse i mienie
Zamówienia publiczne
Konkursy
Oświadczenia majątkowe
Biuro Obsługi Mieszkańca
Ogłoszenia informacje i wykazy
Organizacje pozarządowe
Rejestr zmian
Wyszukiwarka
Obsługa Biuletynu
Wybory
ePUAP

0 50 60 70 80 90 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 110 120 130 140 150 200 300

Autor zmianyZmieniony dokument Data
Leszek GizińskiRejestr uchwał publikowanych w dzienniku urzędowym w roku 20152015-04-09 12:49:12
Leszek GizińskiUchwała Nr III / 9 / 2014 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łomianki na lata 2014-20182015-04-09 12:33:55
Leszek GizińskiUchwała Nr III / 9 / 2014 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łomianki na lata 2014-20182015-04-09 12:31:10
Leszek GizińskiUchwała Nr III / 7 / 2014 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 18 grudnia 2014 roku Uchwała Budżetowa Gminy Łomianki na rok 20152015-04-09 12:28:23
Leszek GizińskiUchwała Nr III / 7 / 2014 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 18 grudnia 2014 roku Uchwała Budżetowa Gminy Łomianki na rok 20152015-04-09 12:28:05
Leszek GizińskiUchwała Nr III / 7 / 2014 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 18 grudnia 2014 roku Uchwała Budżetowa Gminy Łomianki na rok 20152015-04-09 12:23:45
Leszek GizińskiUchwała Nr LXVI / 385 / 2014 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 9 października 2014 roku w sprawie nadania nazwy ulicy2015-04-09 12:22:04
Leszek GizińskiUchwała Nr LXVI / 386 / 2014 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 9 października 2014 roku w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert2015-04-09 12:21:56
Leszek GizińskiUchwała Nr LXVI /387 /2014 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 9 października 2014 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Łomianki przez inne niż Gmina Łomianki osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji2015-04-09 12:21:42
Leszek GizińskiUchwała Nr LXVI /392 /2014 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 16 października 2014 roku w sprawie nadania nazwy ulicy2015-04-09 12:20:53
Leszek GizińskiUchwała Nr LXVI /392 /2014 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 16 października 2014 roku w sprawie nadania nazwy ulicy2015-04-09 12:17:41
Leszek GizińskiUchwała Nr LXVI /387 /2014 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 9 października 2014 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Łomianki przez inne niż Gmina Łomianki osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji2015-04-09 12:16:35
Leszek GizińskiUchwała Nr LXVI /387 /2014 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 9 października 2014 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Łomianki przez inne niż Gmina Łomianki osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji2015-04-09 12:14:44
Leszek GizińskiUchwała Nr LXVI / 386 / 2014 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 9 października 2014 roku w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert2015-04-09 12:10:56
Leszek GizińskiUchwała Nr LXVI / 386 / 2014 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 9 października 2014 roku w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert2015-04-09 12:09:10
Leszek GizińskiUchwała Nr LXVI / 385 / 2014 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 9 października 2014 roku w sprawie nadania nazwy ulicy2015-04-09 12:04:47
Leszek GizińskiUchwała Nr LXVI / 385 / 2014 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 9 października 2014 roku w sprawie nadania nazwy ulicy2015-04-09 12:02:34
Leszek GizińskiUchwała Nr LXIII / 375 / 2014 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 10 lipca 2014 w sprawie zmiany Uchwały nr XV /85 /2007 z dnia 30 sierpnia 2007 r. Rady Miejskiej w Łomiankach dotyczącej wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których gmina jest zarządcą, na obszarze gminy Łomianki2015-04-09 12:00:27
Leszek GizińskiUchwała Nr LXII / 366 / 2014 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości2015-04-09 11:57:44
Leszek GizińskiUchwała Nr LXII / 366 / 2014 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości2015-04-09 11:57:30
Leszek GizińskiUchwała Nr LXII / 366 / 2014 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości2015-04-09 11:54:24
Leszek GizińskiUchwała Nr LXIII / 375 / 2014 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 10 lipca 2014 w sprawie zmiany Uchwały nr XV /85 /2007 z dnia 30 sierpnia 2007 r. Rady Miejskiej w Łomiankach dotyczącej wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których gmina jest zarządcą, na obszarze gminy Łomianki2015-04-09 11:52:29
Leszek GizińskiUchwała Nr LXIII / 375 / 2014 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 10 lipca 2014 w sprawie zmiany Uchwały nr XV /85 /2007 z dnia 30 sierpnia 2007 r. Rady Miejskiej w Łomiankach dotyczącej wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których gmina jest zarządcą, na obszarze gminy Łomianki2015-04-09 11:52:24
Leszek GizińskiUchwała Nr LXIII / 372 / 2014 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 10 lipca 2014 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łomianki oraz warunków zwolnienia z tych opłat2015-04-09 11:51:15
Leszek GizińskiUchwała Nr LXIII / 372 / 2014 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 10 lipca 2014 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łomianki oraz warunków zwolnienia z tych opłat2015-04-09 11:49:22
Leszek GizińskiUchwała Nr LXII / 366 / 2014 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości2015-04-09 11:38:42
Leszek GizińskiUchwała Nr LXII / 366 / 2014 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości2015-04-09 11:37:23
Leszek GizińskiUchwała Nr LXII / 365 / 2014 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin opiekujących się sierotami zupełnymi oraz dziećmi niepełnosprawnymi zamieszkałych na terenie Gminy Łomianki2015-04-09 11:35:58
Leszek GizińskiUchwała Nr LXII / 365 / 2014 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin opiekujących się sierotami zupełnymi oraz dziećmi niepełnosprawnymi zamieszkałych na terenie Gminy Łomianki2015-04-09 11:34:17
Leszek GizińskiUchwała Nr LXII / 365 / 2014 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin opiekujących się sierotami zupełnymi oraz dziećmi niepełnosprawnymi zamieszkałych na terenie Gminy Łomianki2015-04-09 11:34:08
Leszek GizińskiUchwała Nr LXII / 364 / 2014 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 22 maja 2014 roku zmieniająca Uchwałę Nr X / 67 / 2011 z późniejszymi zmianami w sprawie ustalenia ceny za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego oraz regulaminu przewozu osób i bagażu środkami \"Komunikacji Miejskiej Łomianki\" Sp. z o.o. z dnia 21 lipca 2011 roku2015-04-09 11:32:51
Leszek GizińskiUchwała Nr LXII / 364 / 2014 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 22 maja 2014 roku zmieniająca Uchwałę Nr X / 67 / 2011 z późniejszymi zmianami w sprawie ustalenia ceny za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego oraz regulaminu przewozu osób i bagażu środkami \"Komunikacji Miejskiej Łomianki\" Sp. z o.o. z dnia 21 lipca 2011 roku2015-04-09 11:31:07
Leszek GizińskiUchwała Nr LXII / 358 / 2014 z dnia 8 maja 2014 roku w sprawie nadania nazwy rondu u zbiegu ulic Brukowej i Akacjowej2015-04-09 11:29:39
Leszek GizińskiUchwała Nr LXII / 358 / 2014 z dnia 8 maja 2014 roku w sprawie nadania nazwy rondu u zbiegu ulic Brukowej i Akacjowej2015-04-09 11:29:29
Leszek GizińskiUchwała Nr LXII / 358 / 2014 z dnia 8 maja 2014 roku w sprawie nadania nazwy rondu u zbiegu ulic Brukowej i Akacjowej2015-04-09 11:28:30
Leszek GizińskiUchwała Nr LXII / 357 / 2014 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 8 maja 2014 roku w sprawie nadania nazwy rondu u zbiegu ulic Brukowej i Długiej2015-04-09 11:27:12
Leszek GizińskiUchwała Nr LXII / 357 / 2014 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 8 maja 2014 roku w sprawie nadania nazwy rondu u zbiegu ulic Brukowej i Długiej2015-04-09 11:27:01
Leszek GizińskiUchwała Nr LXII / 357 / 2014 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 8 maja 2014 roku w sprawie nadania nazwy rondu u zbiegu ulic Brukowej i Długiej2015-04-09 11:25:01
Leszek GizińskiUchwała Nr LX / 350 / 2014 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XLIII/ 263/ 2013 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Łomiankach2015-04-09 11:23:15
Leszek GizińskiUchwała Nr LX / 350 / 2014 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XLIII/ 263/ 2013 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Łomiankach2015-04-09 11:23:04
Leszek GizińskiUchwała Nr LX / 350 / 2014 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XLIII/ 263/ 2013 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Łomiankach2015-04-09 11:17:44
Leszek GizińskiMałgorzata Pelczarska OM 20152015-04-09 10:56:20
Leszek GizińskiMałgorzata Pelczarska OM 20152015-04-09 10:55:37
Leszek GizińskiMałgorzata Pelczarska OM 20152015-04-09 10:55:28
Leszek GizińskiMałgorzata Pelczarska OM 20152015-04-09 10:54:44
Leszek GizińskiMałgorzata Pelczarska OM 20152015-04-09 10:52:30
Leszek GizińskiMałgorzata Pelczarska OM 20152015-04-09 10:52:04
Leszek GizińskiMałgorzata Pelczarska OM 20152015-04-09 10:51:45
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.57.2015 z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania przez pracowników Urzędu Miejskiego w Łomiankach karty obiegowej.2015-04-09 10:45:59
Leszek GizińskiWybory prezydenta RP 2015 2015-04-09 10:34:44
Leszek GizińskiGłosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania2015-04-09 10:26:59
Leszek GizińskiZgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego – dotyczy tylko osób niepełnosprawnych2015-04-09 10:24:18
Leszek GizińskiZgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego – dotyczy tylko osób niepełnosprawnych2015-04-09 10:23:03
Leszek GizińskiDopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania – dotyczy tylko osób niepełnosprawnych ujętych w rejestrze wyborców w Gminie Łomianki2015-04-09 10:20:06
Leszek GizińskiGłosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania2015-04-09 10:19:58
Leszek GizińskiZgłoszenie zamiaru głosowania przez pełnomocnika - dotyczy tylko osób niepełnosprawnych oraz osób, które ukończyły 75 lat2015-04-09 10:19:52
Leszek GizińskiZgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego – dotyczy tylko osób niepełnosprawnych2015-04-09 10:19:44
Leszek GizińskiUdostępnienie spisu wyborców2015-04-09 10:19:37
Leszek GizińskiPrzed Wyborami2015-04-09 10:19:14
Leszek GizińskiUdostępnienie spisu wyborców2015-04-09 10:18:04
Leszek GizińskiZgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego – dotyczy tylko osób niepełnosprawnych2015-04-09 10:13:46
Leszek GizińskiZgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego – dotyczy tylko osób niepełnosprawnych2015-04-09 10:13:38
Leszek GizińskiZgłoszenie zamiaru głosowania przez pełnomocnika - dotyczy tylko osób niepełnosprawnych oraz osób, które ukończyły 75 lat2015-04-09 10:08:32
Leszek GizińskiZgłoszenie zamiaru głosowania przez pełnomocnika - dotyczy tylko osób niepełnosprawnych oraz osób, które ukończyły 75 lat2015-04-09 10:08:09
Leszek GizińskiGłosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania2015-04-09 10:05:08
Leszek GizińskiDopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania – dotyczy tylko osób niepełnosprawnych ujętych w rejestrze wyborców w Gminie Łomianki2015-04-09 10:02:08
Leszek GizińskiDopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania – dotyczy tylko osób niepełnosprawnych ujętych w rejestrze wyborców w Gminie Łomianki2015-04-09 10:01:33
Leszek GizińskiDopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania – dotyczy tylko osób niepełnosprawnych ujętych w rejestrze wyborców w Gminie Łomianki2015-04-09 10:01:26
Leszek GizińskiPrzed Wyborami2015-04-09 09:55:45
Leszek GizińskiWybory prezydenta RP 2015 2015-04-09 09:54:35
Leszek GizińskiWybory prezydenta RP 2015 2015-04-09 09:54:31
Leszek GizińskiWybory prezydenta RP 2015 2015-04-09 09:54:09
Leszek GizińskiWybory prezydenta RP 2015 2015-04-09 09:52:10
Leszek GizińskiWybory prezydenta RP 2015 2015-04-09 09:51:24
Leszek GizińskiPrzed Wyborami2015-04-09 09:51:06
Leszek GizińskiPrzed Wyborami2015-04-09 09:47:32
Leszek GizińskiWybory prezydenta RP 2015 2015-04-09 09:44:45
Leszek GizińskiWybory prezydenta RP 2015 2015-04-09 09:44:33
Leszek GizińskiWybory prezydenta RP 2015 2015-04-09 09:44:20
Leszek GizińskiWybory prezydenta RP 2015 2015-04-09 09:44:09
Leszek GizińskiWybory prezydenta RP 2015 2015-04-09 09:43:48
Leszek GizińskiRKA.2110.6.2015 - Ogłoszenie o naborze2015-04-08 15:44:55
Leszek GizińskiNabór na stanowisko: Inspektor ds. geodezji2015-04-08 15:43:37
Leszek GizińskiNabór na stanowisko: Inspektor ds. geodezji2015-04-08 15:42:31
Leszek GizińskiRKA.2110.5.2015 - Informacja o wyniku naboru 2015-04-08 15:38:38
Leszek GizińskiUchwała Nr LX / 349 / 2014 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie zasad nadawania nazw obiektom na terenie Gminy Łomianki2015-04-08 15:31:37
Leszek GizińskiUchwała Nr LX / 349 / 2014 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie zasad nadawania nazw obiektom na terenie Gminy Łomianki2015-04-08 15:31:18
Leszek GizińskiUchwała Nr LX / 349 / 2014 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie zasad nadawania nazw obiektom na terenie Gminy Łomianki2015-04-08 15:29:41
Leszek GizińskiUchwała Nr LX / 348 / 2014 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie gminy Łomianki2015-04-08 15:25:03
Leszek GizińskiUchwała Nr LX / 346 / 2014 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.2015-04-08 15:22:37
Leszek GizińskiUchwała Nr LX / 348 / 2014 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie gminy Łomianki2015-04-08 15:21:49
Leszek Giziński GODZINY PRACY URZĘDU, ADRESY, TELEFONY 2015-04-08 13:52:44
Leszek Giziński GODZINY PRACY URZĘDU, ADRESY, TELEFONY 2015-04-08 13:51:16
Leszek GizińskiOtrzymanie numeru PESEL2015-04-08 13:42:53
Leszek GizińskiOtrzymanie numeru PESEL2015-04-08 13:42:04
Leszek GizińskiOtrzymanie numeru PESEL2015-04-08 13:41:37
Leszek GizińskiWymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej2015-04-08 11:58:11
Leszek GizińskiZgłoszenie wyjazdu poza granice RP lub zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP2015-04-08 11:54:03
Leszek GizińskiZgłoszenie wyjazdu poza granice RP lub zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP2015-04-08 11:53:42
Leszek GizińskiZgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego2015-04-08 11:47:30