BIP
Wykaz skrótów
Rada Miejska
Rada Powiatu
Burmistrz
Urząd Miejski
Praca
Prawo Lokalne
Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dzienniki urzędowe
Finanse i mienie
Zamówienia publiczne
Konkursy
Oświadczenia majątkowe
Biuro Obsługi Mieszkańca
Ogłoszenia informacje i wykazy
Organizacje pozarządowe
Rejestr zmian
Wyszukiwarka
Obsługa Biuletynu
Wybory
ePUAP
Zgromadzenia Publiczne

0 50 60 70 80 90 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 110 120 130 140 150 200 300

Autor zmianyZmieniony dokument Data
Leszek GizińskiProtokół z kontroli WK-1.431.8.8.20152016-04-12 10:18:22
Leszek GizińskiMałgorzata Korulczyk OM 20162016-04-12 09:58:40
Leszek GizińskiUchwała Nr XVII/122/ 2000 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 22 marca 2000 roku w sprawie zmiany uchwąły Nr XIII/97/99 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 24.11.1999 r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łomianki zatwierdzonego przez Radę Miejską uchwałą nr XXVI/158/93 z dnia 24.03.1993 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warszawskiego Nr 14, poz. 144 z dnia 31.08.1993 r.2016-04-12 08:19:38
Leszek GizińskiUchwała Nr XVII/122/ 2000 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 22 marca 2000 roku w sprawie zmiany uchwąły Nr XIII/97/99 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 24.11.1999 r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łomianki zatwierdzonego przez Radę Miejską uchwałą nr XXVI/158/93 z dnia 24.03.1993 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warszawskiego Nr 14, poz. 144 z dnia 31.08.1993 r.2016-04-12 08:18:50
Leszek GizińskiUchwała Nr XVII/122/ 2000 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 22 marca 2000 roku w sprawie zmiany uchwąły Nr XIII/97/99 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 24.11.1999 r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łomianki zatwierdzonego przez Radę Miejską uchwałą nr XXVI/158/93 z dnia 24.03.1993 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warszawskiego Nr 14, poz. 144 z dnia 31.08.1993 r.2016-04-12 08:18:34
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.47.2016 z dnia 4 kwietnia 2016 roku w sprawie uchylenia upoważnienia Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich2016-04-11 15:48:41
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.49.2016 z dnia 11 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Aplikanta Straży Miejskiej w Łomiankach - 2 etaty2016-04-11 14:38:51
Leszek GizińskiRZP.271.14.2016 - Pytania do SIWZ 1 2016-04-11 14:10:45
Leszek GizińskiRejestracja urodzeń2016-04-08 11:46:11
Leszek GizińskiPrzyznanie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie2016-04-08 11:45:33
Leszek GizińskiRZP.271.14.2016 - Zmiana ogłoszenia 1 + zmiana SIWZ 12016-04-08 11:41:25
Leszek GizińskiRZP.271.14.2016 - Zmiana ogłoszenia 1 + zmiana SIWZ 12016-04-08 11:41:18
Leszek GizińskiUchwała Nr XVII/125/ 2000 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 22 marca 2000 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łomianki na 2000 rok2016-04-08 10:24:17
Leszek GizińskiUchwała Nr XVII/125/ 2000 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 22 marca 2000 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łomianki na 2000 rok2016-04-08 10:23:56
Leszek GizińskiUchwała Nr XVII/123/ 2000 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 22 marca 2000 roku w sprawie utowrzenia Związku Międzygminnego pod nazwą \"KAMPINOS\"2016-04-08 10:22:23
Leszek GizińskiUchwała Nr XVII/124/ 2000 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 22 marca 2000 roku w sprawie przyjęcia Statutu Związku Międzygminnego pod nazwą \"KAMPINOS\"2016-04-08 10:21:58
Leszek GizińskiUchwała Nr XVII/123/ 2000 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 22 marca 2000 roku w sprawie utowrzenia Związku Międzygminnego pod nazwą \"KAMPINOS\"2016-04-08 10:20:03
Leszek GizińskiUchwała Nr XVII/123/ 2000 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 22 marca 2000 roku w sprawie utowrzenia Związku Międzygminnego pod nazwą \"KAMPINOS\"2016-04-08 10:19:48
Leszek GizińskiKomisje Rady Miejskiej w Łomiankach - VII kadencja 2016-04-08 10:09:15
Leszek GizińskiUchwała Nr XVI/121/ 2000 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 16 lutego 2000 roku w sprawie nadania nazw ulicom2016-04-08 09:12:32
Leszek GizińskiUchwała Nr XVI/121/ 2000 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 16 lutego 2000 roku w sprawie nadania nazw ulicom2016-04-08 09:10:37
Leszek GizińskiUchwała Nr XVI/120/ 2000 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 16 lutego 2000 roku w sprawie ustalenia opłat w Żłobku Samorządowym w Dziekanowie Leśnym2016-04-08 09:06:54
Leszek GizińskiUchwała Nr XVI/119/ 2000 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 16 lutego 2000 roku w sprawie zmiany nieruchomości2016-04-08 09:05:00
Leszek GizińskiUchwała Nr XVI/118/ 2000 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 16 lutego 2000 roku w sprawie zamiany nieruchomości2016-04-08 08:59:00
Leszek GizińskiUchwała Nr XVI/117/ 2000 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 16 lutego 2000 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości2016-04-08 08:57:14
Leszek Giziński20002016-04-08 08:50:02
Leszek Giziński20002016-04-08 08:49:21
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXIII/250/ 2001 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Łomianki na 2001 rok2016-04-08 08:39:23
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXIII/250/ 2001 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Łomianki na 2001 rok2016-04-08 08:37:26
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXIII/249/ 2001 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie reasumpcji Uchwały Nr XXXIII/ 228/2001 dotyczącej ustalenia opłaty targowej obowiązującej w roku 2002 oraz określenia inkasenta do poboru opłaty targowej2016-04-08 08:35:04
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXIII/248/ 2001 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XII/82/99 z dnia 20 października 1999 roku dotyczącej wyboru ławników do Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy2016-04-08 08:32:46
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXIII/247/ 2001 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie rasumpcji uchwały Nr XXXII/225/2001 z dnia 15 października 2001 roku dotyczącej zmian w Statucie Miasta i Gminy Łomianki2016-04-08 08:30:48
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXIII/247/ 2001 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie rasumpcji uchwały Nr XXXII/225/2001 z dnia 15 października 2001 roku dotyczącej zmian w Statucie Miasta i Gminy Łomianki2016-04-08 08:30:40
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXIII/247/ 2001 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie rasumpcji uchwały Nr XXXII/225/2001 z dnia 15 października 2001 roku dotyczącej zmian w Statucie Miasta i Gminy Łomianki2016-04-08 08:30:26
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXIII/247/ 2001 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie rasumpcji uchwały Nr XXXII/225/2001 z dnia 15 października 2001 roku dotyczącej zmian w Statucie Miasta i Gminy Łomianki2016-04-08 08:29:26
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.48.2016 z dnia 6 kwietnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu okresowej oceny pracowników Urzędu Miejskiego w Łomiankach i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych2016-04-07 15:49:48
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXIII/246/ 2001 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie reasumpcji uchwały Nr XXXII/219/2001 z dnia października 2001 roku dotyczącej aneksu do regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków; motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniiowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto i Gminę Łomianki2016-04-07 15:44:41
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXIII/245/ 2001 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie rasumpcji uchwały Nr XXXII/218/2001 z dnia października 2001 roku dotyczącej wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym części działki drogowej stanowiącej własność Gminy Łomianki2016-04-07 15:40:32
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXIII/244/ 2001 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie reasumpcji uchwały Nr XXXII/217/2001 z dnia 15 października 2001 roku dotyczącej nieodpłatnego przejęcia działki drogowej2016-04-07 15:36:32
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXIII/243/ 2001 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie rasumpcji uchwały Nr XXXII/216/2001 z dnia 15 października 2016-04-07 15:34:06
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXIII/242/ 2001 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie rasumpcji uchwały Nr XXXII/215/2001 z dnia 15 października 2001 roku dotyczącej nieodpłatnego przejęcia działki drogowej2016-04-07 15:29:52
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXIII/242/ 2001 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie rasumpcji uchwały Nr XXXII/215/2001 z dnia 15 października 2001 roku dotyczącej nieodpłatnego przejęcia działki drogowej2016-04-07 15:29:02
Leszek Giziński XVI Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 21 kwietnia 2016 roku2016-04-07 14:07:16
Leszek Giziński XVI Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 21 kwietnia 2016 roku2016-04-07 13:27:22
Leszek Giziński XVI Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 21 kwietnia 2016 roku2016-04-07 13:26:43
Leszek Giziński XVI Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 21 kwietnia 2016 roku2016-04-07 13:24:48
Leszek GizińskiXVI Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach - porządek obrad 2016-04-07 13:04:09
Leszek GizińskiXVI Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 21 kwietnia 2016 roku2016-04-07 13:02:48
Leszek GizińskiXVI Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 21 kwietnia 2016 roku2016-04-07 13:02:41
Leszek GizińskiXVI Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 21 kwietnia 2016 roku2016-04-07 13:01:18
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXIII/241/ 2001 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie rasumpcji uchwały Nr XXXIV/214/2001 z dnia 15 października 2001 roku dotyczącej nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonych w Łomiankach przy ul. Łąkowej i Olsztynowej2016-04-07 12:42:32
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXIII/241/ 2001 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie rasumpcji uchwały Nr XXXIV/214/2001 z dnia 15 października 2001 roku dotyczącej nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonych w Łomiankach przy ul. Łąkowej i Olsztynowej2016-04-07 12:42:17
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXIII/240/ 2001 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Łomianki2016-04-07 12:31:54
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXIII/239/ 2001 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie nadania nazw ulic2016-04-07 12:27:52
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXIII/239/ 2001 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie nadania nazw ulic2016-04-07 12:27:39
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXIII/238/ 2001 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie wyboru dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej w Łomiankach do Zgromadzenia Związku Miedzygminnego \"KAMPINOS\"2016-04-07 12:02:30
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXIII/238/ 2001 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie wyboru dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej w Łomiankach do Zgromadzenia Związku Miedzygminnego \"KAMPINOS\"2016-04-07 11:59:49
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXIII/237/ 2001 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrza Miasta i Gminy Łomianki p. Łucjana Sokołowskiego2016-04-07 11:47:43
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXIII/236/ 2001 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/151/2000 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 września 2000 roku w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej do wykonania czynności z zakresu prawa pracy za Radę Miejską Łomianki w stosunku do Przewodniczącego Zarządu Miasta i Gminy2016-04-07 11:36:43
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXIII/236/ 2001 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/151/2000 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 września 2000 roku w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej do wykonania czynności z zakresu prawa pracy za Radę Miejską Łomianki w stosunku do Przewodniczącego Zarządu Miasta i Gminy2016-04-07 11:36:27
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXIII/235/ 2001 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Łomianki na rok 2001 rok2016-04-07 11:26:52
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXIII/234/ 2001 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie ustalenia opłat w przedszkolach publicznych i oddziałach żłobkowych prowadzonych przez gminę Łomianki na rok 20022016-04-07 11:23:32
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXIII/233/ 2001 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie ustalenia opłat w przedszkolach publicznych i oddziałach żłobkowych prowadzonych przez gminę Łomianki2016-04-07 11:17:59
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXIII/232/ 2001 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie ustalenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizyczny w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso2016-04-07 11:14:11
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXIII/232/ 2001 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie ustalenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizyczny w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso2016-04-07 11:13:12
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXIII/231/ 2001 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych2016-04-07 11:12:07
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXIII/230/ 2001 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie podatku od posiadania psów na rok 20022016-04-07 11:07:32
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXIII/230/ 2001 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie podatku od posiadania psów na rok 20022016-04-07 11:07:14
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXIII/229/ 2001 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie podatku od posiadania psów na rok 20022016-04-07 11:05:28
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXIII/228/ 2001 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie ustalenia opłaty targowej obowiązującej w roku 2002 oraz określenia inkasenta do poboru opłaty targowej2016-04-07 11:03:36
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXIII/227/ 2001 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości2016-04-07 11:01:41
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXIII/227/ 2001 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości2016-04-07 11:01:06
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXIII/226/ 2001 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 20022016-04-07 10:57:52
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXII/225/ 2001 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 15 października 2001 roku w sprawie zmian w Statucie Miasta i Gminy Łomianki2016-04-07 10:53:44
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXII/224/ 2001 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 15 października 2001 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Łomianki na 2001 rok2016-04-07 10:52:05
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXII/223/ 2001 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 15 października 2001 roku w sprawie rozwiązania Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych2016-04-07 10:50:07
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXII/222/ 2001 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 15 października 2001 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/126/2000 z dnia 2000 roku dotyczącej ustalenia liczny punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % ( z wyjątkiem piwa ) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków ich sprzedaży2016-04-07 10:47:25
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXII/221/ 2001 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 15 października 2001 roku w sprawie w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości punktu do tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia dla pracowników Zakładu Budżetowego Wodociągów i Kanalizacji2016-04-07 10:42:16
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXII/220/ 2001 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 15 października 2001 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości punktu do tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej2016-04-07 10:38:30
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXII/219/ 2001 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 15 października 2001 roku w sprawie aneksu do regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto i Gminę Łomianki2016-04-07 10:36:22
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXII/219/ 2001 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 15 października 2001 roku w sprawie aneksu do regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto i Gminę Łomianki2016-04-07 10:31:38
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXII/218/ 2001 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 15 października 2001 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym części działki drogowej stanowiącej własność Gminy Łomianki2016-04-07 10:28:52
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXII/217/ 2001 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 15 października 2001 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia działki drogowej2016-04-07 10:25:23
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXII/216/ 2001 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 15 października 2001 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia działek drogowych2016-04-07 10:23:06
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXII/215/ 2001 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 15 października 2001 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia działki drogowej2016-04-07 10:21:32
Leszek GizińskiJednostki Podległe2016-04-07 10:11:47
Leszek GizińskiWNIOSKI, FORMULARZE, KARTY, ZGŁOSZENIA 2016-04-06 15:55:38
Leszek GizińskiWNIOSKI, FORMULARZE, KARTY, ZGŁOSZENIA 2016-04-06 15:54:32
Leszek GizińskiWydanie zaświadczenia o podjęciu uchwały o wyznaczeniu obszaru rewitalizacji2016-04-06 15:50:36
Leszek GizińskiWydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego2016-04-06 15:45:46
Leszek GizińskiWydawanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenia o braku obowiązującego planu 2016-04-06 15:41:34
Leszek GizińskiWydawanie decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego2016-04-06 15:38:52
Leszek GizińskiKonsultacje społeczne dotyczące zmiany nazwy miejscowości \"Nowy Dziekanów\" na \"Dziekanów Nowy\" - zarządzenie2016-04-06 15:21:13
Leszek GizińskiKosnultacje społeczne dotyczące zmiany nazwy miejscowości \"Nowy Dziekanów\" na \"Dziekanów Nowy\" - wynik2016-04-06 15:17:26
Leszek GizińskiKosnultacje społeczne dotyczące zmiany nazwy miejscowości \"Nowy Dziekanów\" na \"Dziekanów Nowy\" - wynik2016-04-06 15:17:12
Leszek GizińskiKonsultacje społeczne dotyczące zmiany nazwy miejscowości \"Nowy Dziekanów\" na \"Dziekanów Nowy\"2016-04-06 15:15:05
Leszek GizińskiNabór na stanowisko: Główny Księgowy (1/2 etatu) - nabór2016-04-06 15:01:16
Leszek GizińskiNabór na stanowisko: Główny Księgowy (1/2 etatu)2016-04-06 14:58:41
Leszek GizińskiNabór na stanowisko: Główny Księgowy (1/2 etatu)2016-04-06 14:57:31
Leszek GizińskiZastępca Burmistrza do spraw technicznych2016-04-06 14:38:05