BIP
Wykaz skrótów
Rada Miejska
Rada Powiatu
Burmistrz
Urząd Miejski
Praca
Prawo Lokalne
Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dzienniki urzędowe
Finanse i mienie
Zamówienia publiczne
Konkursy
Oświadczenia majątkowe
Biuro Obsługi Mieszkańca
Ogłoszenia informacje i wykazy
Organizacje pozarządowe
Rejestr zmian
Wyszukiwarka
Obsługa Biuletynu
Wybory
ePUAP

0 50 60 70 80 90 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 110 120 130 140 150 200 300

Autor zmianyZmieniony dokument Data
Leszek GizińskiRZP.271.48.2015 - Przebudowa ulicy Zbowidowskiej w ramach zadania: Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – I kwartał (ul. Rolnicza – ul. Armii Poznań - ul. Warszawska – ul. Jedności Robotniczej)2015-10-29 10:18:51
Leszek GizińskiRZP.271.48.2015 - Przebudowa ulicy Zbowidowskiej w ramach zadania: Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – I kwartał (ul. Rolnicza – ul. Armii Poznań - ul. Warszawska – ul. Jedności Robotniczej)2015-10-29 10:16:05
Joanna ZielkeWnioski złożone w ramach tzw. małych dotacji w 2015 roku: 2015-10-28 16:11:51
Joanna ZielkeWnioski złożone w ramach tzw. małych dotacji w 2015 roku: 2015-10-28 16:11:45
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.166.2015 z dnia 2015 roku w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Łomiankach na rok 20152015-10-28 15:47:31
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.165.2015 z dnia 23 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 20152015-10-28 15:44:45
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.165.2015 z dnia 23 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 20152015-10-28 15:44:33
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.163.2015 z dnia 20 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze do Urzędu Miejskiego w Łomiankach oraz na stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych2015-10-28 15:42:45
Joanna ZielkeWnioski złożone w ramach tzw. małych dotacji w 2015 roku: 2015-10-28 13:08:39
Leszek GizińskiReferat Ewidencji Działalności Gospodarczej2015-10-28 12:34:48
Leszek Giziński GODZINY PRACY URZĘDU, ADRESY, TELEFONY 2015-10-28 12:28:11
Leszek GizińskiRZP.271.51.2015 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty2015-10-28 11:58:52
Leszek GizińskiRZP.271.51.2015 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty2015-10-28 11:58:05
Leszek GizińskiRZP.271.51.2015 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty2015-10-28 11:57:37
Leszek GizińskiRZP.271.51.2015 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty2015-10-28 11:57:17
Leszek GizińskiRZP.271.51.2015 - Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla rewitalizacji parku przy jeziorze Fabrycznym w Łomiankach w ramach zadania inwestycyjnego nr 110/07 Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku2015-10-28 11:54:01
Leszek GizińskiRZP.271.51.2015 - Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla rewitalizacji parku przy jeziorze Fabrycznym w Łomiankach w ramach zadania inwestycyjnego nr 110/07 Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku2015-10-28 11:52:07
Leszek GizińskiWykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 27.10.20152015-10-27 15:30:05
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.164.2015 z dnia 23 października 2015 roku w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Łomiankach na rok 20152015-10-27 15:21:34
Leszek GizińskiKonsultacje społeczne dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łomianki2015-10-27 08:46:18
Leszek GizińskiKonsultacje społeczne dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łomianki2015-10-27 08:43:28
Leszek GizińskiRZP.271.47.2015 - Budowa alejki głównej na cmentarzu komunalnym w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa alejek wraz z oświetleniem i modernizacja ogrodzenia na cmentarzu komunalnym” – zad. 19/122015-10-27 08:29:56
Leszek GizińskiRZP.271.26.2015 - Zaprojektowanie, zakup i instalacja zestawów kolektorów słonecznych w 71 gospodarstwach domowych w ramach projektu „Ekologiczne partnerstwo – kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy bezpieczeństwa energetycznego Gminy Łomianki”2015-10-27 08:28:50
Leszek GizińskiRZP.271.26.2015 - Zaprojektowanie, zakup i instalacja zestawów kolektorów słonecznych w 71 gospodarstwach domowych w ramach projektu „Ekologiczne partnerstwo – kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy bezpieczeństwa energetycznego Gminy Łomianki”2015-10-27 08:14:41
Leszek GizińskiRZP.271.26.2015 - Zaprojektowanie, zakup i instalacja zestawów kolektorów słonecznych w 71 gospodarstwach domowych w ramach projektu „Ekologiczne partnerstwo – kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy bezpieczeństwa energetycznego Gminy Łomianki”2015-10-27 08:13:38
Joanna ZielkeRZP.271.47.2015 - RZP.271.47.2015 - Budowa alejki głównej na cmentarzu komunalnym w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa alejek wraz z oświetleniem i modernizacja ogrodzenia na cmentarzu komunalnym” – zad. 19/122015-10-26 17:53:17
Joanna ZielkeRZP.271.47.2015 - Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej2015-10-26 17:52:53
Joanna ZielkeRZP.271.47.2015 - RZP.271.47.2015 - Budowa alejki głównej na cmentarzu komunalnym w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa alejek wraz z oświetleniem i modernizacja ogrodzenia na cmentarzu komunalnym” – zad. 19/122015-10-26 17:51:31
Joanna ZielkeWOŚ.6220.10.2015 - środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na kompleksowej przebudowie ul. Armii Poznań na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Brzegowej. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na działkach położonych w gminie Łomianki o następujących numerach ewidencyjnych: - 76/5, 77, 117/1. 14 obręb5, - 112/3, 199/2, 199/1, 198/3, 197/8, 196/1. 153, 146/1. 147/1, 148/1, 149/1, 152, 43 obręb7, - 59/3, 59/8, 58, 4, 1055/20 obręb 10, - 71, 72, 97, 98 obręb 82015-10-26 17:41:45
Joanna Zielke Konsultacje społeczne w przedmiocie projektu „Programu współpracy Gminy Łomianki w roku 2016 z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”2015-10-26 17:09:35
Joanna ZielkeKonsultacje społeczne w przedmiocie projektu „Programu współpracy Gminy Łomianki w roku 2016 z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”2015-10-26 17:07:54
Joanna ZielkeProjekt Programu Współpracy Gminy Łomianki z Organizacjami Pozarządowymi na 2017 rok2015-10-26 17:02:53
Leszek GizińskiWybory do Sejmu i Senatu - 25 październik 2015 r.2015-10-25 10:39:49
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.168.2015 z dnia 25 października 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr RKA.0050.156.2015 z dnia 5 października 2015 r., w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.2015-10-25 10:38:52
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.168.2015 z dnia 25 października 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr RKA.0050.156.2015 z dnia 5 października 2015 r., w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.2015-10-25 10:38:42
Leszek GizińskiRGP.6721.22.3.2015 - obwieszczenie 2015-10-23 14:40:39
Leszek Giziński\"Jeziorna\" - przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2015-10-23 14:35:22
Leszek Giziński\"Jeziorna\" - przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2015-10-23 14:33:56
Leszek GizińskiWybory do Sejmu i Senatu - 25 październik 2015 r.2015-10-23 12:50:18
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.167.2015 z dnia 23 października 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr RKA.0050.156.2015 z dnia 5 października 2015 r., w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.2015-10-23 11:28:21
Leszek GizińskiWybory do Sejmu i Senatu - 25 październik 2015 r.2015-10-23 11:28:15
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.167.2015 z dnia 23 października 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr RKA.0050.156.2015 z dnia 5 października 2015 r., w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.2015-10-23 11:27:25
Leszek GizińskiRZP.271.50.2015 - Ogłoszenie i SIWZ2015-10-23 09:14:10
Leszek GizińskiRZP.271.50.2015 - Ogłoszenie i SIWZ2015-10-23 09:13:16
Leszek GizińskiRZP.271.50.2015 - Ogłoszenie i SIWZ2015-10-22 09:54:35
Leszek GizińskiRZP.271.50.2015 - Ogłoszenie i SIWZ2015-10-21 16:03:38
Leszek GizińskiRZP.271.50.2015 - Ogłoszenie i SIWZ2015-10-21 16:00:30
Leszek GizińskiRZP.271.50.2015 - Budowa przedszkola 6-cio oddziałowego w miejscowości Dziekanów Leśny w ramach zadania inwestycyjnego nr 21/13 pn: „Budowa Przedszkola w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa”2015-10-21 15:51:45
Joanna ZielkeRZP.271.51.2015 - pytanie do SIWZ2015-10-21 13:47:56
Joanna ZielkeKomisje Rady Miejskiej w Łomiankach - VII kadencja 2015-10-21 13:43:54
Joanna ZielkeZarządzenie Nr RKA.0050.162.2015 z dnia 20 października 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenie Nr RKA.0050.156.2015 z dnia 5 października 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.2015-10-21 10:39:45
Leszek GizińskiKomisje Rady Miejskiej w Łomiankach - VII kadencja 2015-10-20 14:00:13
Leszek GizińskiKomisje Rady Miejskiej w Łomiankach - VII kadencja 2015-10-20 13:40:13
Joanna ZielkeWnioski złożone w ramach tzw. małych dotacji w 2015 roku: 2015-10-20 09:02:07
Joanna ZielkeWnioski złożone w ramach tzw. małych dotacji w 2015 roku: 2015-10-19 14:23:36
Leszek GizińskiWybory do Sejmu i Senatu - 25 październik 2015 r.2015-10-19 11:15:43
Leszek GizińskiWybory do Sejmu i Senatu - 25 październik 2015 r.2015-10-19 10:59:02
Leszek GizińskiZarządzenie nr RKA.0050.161.2015 z dnia 16 października 2015 roku w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Łomianki miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania tych miejsc do publicznej wiadomości2015-10-19 10:57:12
Leszek GizińskiRZP.271.51.2015 - Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla rewitalizacji parku przy jeziorze Fabrycznym w Łomiankach w ramach zadania inwestycyjnego nr 110/07 Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku2015-10-16 15:24:31
Leszek GizińskiRZP.271.51.2015 - Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla rewitalizacji parku przy jeziorze Fabrycznym w Łomiankach w ramach zadania inwestycyjnego nr 110/07 Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku2015-10-16 15:24:24
Leszek GizińskiRZP.271.51.2015 - Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla rewitalizacji parku przy jeziorze Fabrycznym w Łomiankach w ramach zadania inwestycyjnego nr 110/07 Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku2015-10-16 15:24:14
Leszek GizińskiRZP.271.51.2015 - Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla rewitalizacji parku przy jeziorze Fabrycznym w Łomiankach w ramach zadania inwestycyjnego nr 110/07 Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku2015-10-16 15:24:07
Leszek GizińskiRZP.271.51.2015 - Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla rewitalizacji parku przy jeziorze Fabrycznym w Łomiankach w ramach zadania inwestycyjnego nr 110/07 Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku2015-10-16 15:23:08
Leszek GizińskiRZP.271.51.2015 - Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla rewitalizacji parku przy jeziorze Fabrycznym w Łomiankach w ramach zadania inwestycyjnego nr 110/07 Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku2015-10-16 15:22:52
Leszek GizińskiRZP.271.51.2015 - Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla rewitalizacji parku przy jeziorze Fabrycznym w Łomiankach w ramach zadania inwestycyjnego nr 110/07 Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku2015-10-16 15:18:50
Leszek GizińskiRZP.271.51.2015 - Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla rewitalizacji parku przy jeziorze Fabrycznym w Łomiankach w ramach zadania inwestycyjnego nr 110/07 Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku2015-10-16 15:18:18
Leszek GizińskiNabór na stanowisko: Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach2015-10-16 15:11:27
Leszek GizińskiRKA.2111.1.2015 - Informacja o wyniku naboru 2015-10-16 15:10:15
Leszek GizińskiRKA.2111.1.2015 - Informacja o wyniku naboru 2015-10-16 15:09:59
Leszek GizińskiRKA.2111.1.2015 - Informacja o wyniku naboru 2015-10-16 15:09:43
Leszek GizińskiRKA.2111.1.2015 - Informacja o wyniku naboru 2015-10-16 15:09:27
Leszek GizińskiNabór na stanowisko: Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach2015-10-16 14:53:41
Leszek GizińskiNabór na stanowisko: Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach2015-10-16 14:52:53
Leszek GizińskiRKA.2111.2.2015 - Ogłoszenie o naborze2015-10-16 14:52:04
Leszek GizińskiNabór na stanowisko: Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach2015-10-16 14:49:32
Leszek GizińskiXI Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 22 października 2015 roku - porządek obrad2015-10-16 10:07:59
Leszek GizińskiXI Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 22 października 2015 roku - porządek obrad2015-10-16 10:07:47
Leszek GizińskiXI Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 22 października 2015 roku - porządek obrad2015-10-16 10:07:39
Leszek GizińskiXI Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 22 października 2015 roku - porządek obrad2015-10-16 10:07:27
Leszek GizińskiXI Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 22 października 2015 roku - porządek obrad2015-10-16 10:07:04
Leszek GizińskiZarządzenie nr RKA.0050.160.2015 z dnia 14 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu okresowej oceny pracowników Urzędu Miejskiego w Łomiankach i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych2015-10-16 09:00:03
Leszek GizińskiXI Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 22 października 2015 roku - porządek obrad2015-10-15 15:03:49
Leszek GizińskiXI Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 22 października 2015 roku - porządek obrad2015-10-15 15:03:19
Leszek GizińskiXI Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 22 października 2015 roku - wniosek burmistrza2015-10-15 14:57:19
Leszek GizińskiXI Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 22 października 2015 roku - wniosek burmistrza2015-10-15 14:57:00
Leszek GizińskiXI Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 22 października 2015 roku - wniosek burmistrza2015-10-15 14:56:41
Leszek GizińskiRZP.271.49.2015 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania2015-10-15 08:48:32
Leszek GizińskiRZP.271.49.2015 - Opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej budowy małej obwodnicy Łomianek w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa małej obwodnicy Łomianek na odc. Brukowa - Rolnicza śladem Kościelna Droga”2015-10-15 08:36:55
Leszek GizińskiRZP.271.49.2015 - Opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej budowy małej obwodnicy Łomianek w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa małej obwodnicy Łomianek na odc. Brukowa - Rolnicza śladem Kościelna Droga”2015-10-15 08:36:18
Leszek GizińskiRKA.2110.14.2015 - Ogłoszenie o naborze2015-10-14 15:55:09
Leszek GizińskiNabór na stanowisko: Główny specjalista ds. funduszy europejskich2015-10-14 15:53:31
Leszek GizińskiZarządzenie nr RKA.0050.160.2015 z dnia 14 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu okresowej oceny pracowników Urzędu Miejskiego w Łomiankach i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych2015-10-14 09:54:10
Leszek GizińskiZarządzenie nr RKA.0050.160.2015 z dnia 14 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu okresowej oceny pracowników Urzędu Miejskiego w Łomiankach i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych2015-10-14 09:48:02
Leszek GizińskiNabór na stanowisko: Podinspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa2015-10-13 15:58:57
Leszek GizińskiRKA.2110.12.2015 Informacja o wyniku naboru2015-10-13 15:58:46
Leszek GizińskiRKA.2110.12.2015 Informacja o wyniku naboru2015-10-13 15:58:16
Leszek GizińskiRKA.2110.13.2015 - Ogłoszenie o naborze2015-10-13 15:56:43
Leszek GizińskiNabór na stanowisko: Inspektor ds. drogowych2015-10-13 15:55:23
Leszek GizińskiRKA.2110.11.2015 - informacja o wyniku naboru2015-10-13 15:54:55
Leszek GizińskiNabór na stanowisko: Inspektor ds. drogowych2015-10-13 15:53:17