BIP
Wykaz skrótów
Rada Miejska
Rada Powiatu
Burmistrz
Urząd Miejski
Praca
Prawo Lokalne
Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dzienniki urzędowe
Finanse i mienie
Zamówienia publiczne
Konkursy
Oświadczenia majątkowe
Biuro Obsługi Mieszkańca
Ogłoszenia informacje i wykazy
Organizacje pozarządowe
Rejestr zmian
Wyszukiwarka
Obsługa Biuletynu
Wybory
ePUAP
Zgromadzenia Publiczne

0 50 60 70 80 90 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 110 120 130 140 150 200 300

Autor zmianyZmieniony dokument Data
Joanna ZielkeKrzysztof Wawer - Oświadczenie majątkowe 20162016-05-12 10:03:58
Joanna ZielkeKrzysztof Terczyński - Oświadczenie majątkowe 20162016-05-12 10:02:24
Joanna ZielkeJoanna Roszkowska - Oświadczenie majątkowe 20162016-05-12 09:59:47
Joanna ZielkeEwa Krzyżowska - Oświadczenie majątkowe 20162016-05-12 09:58:38
Joanna ZielkeCezary Astrau - Oświadczenie majątkowe 20162016-05-12 09:50:10
Joanna ZielkeBogusław Pawłowski - Oświadczenie majątkowe 20162016-05-12 09:48:44
Joanna ZielkeBogumił Sikorski - Oświadczenie majątkowe 20162016-05-12 09:47:22
Joanna ZielkeAndrzej Graf - Oświadczenie majątkowe 20162016-05-12 09:45:23
Joanna ZielkeAdam Salwowski - Oświadczenie majątkowe 20162016-05-12 09:43:16
Joanna ZielkeAdam Salwowski - Oświadczenie majątkowe 20162016-05-12 09:42:42
Joanna ZielkeWiesław Bochenek - Oświadczenie majątkowe 20162016-05-12 09:36:30
Joanna ZielkeWojciech Berger - Oświadczenie majątkowe 20162016-05-12 09:34:50
Joanna ZielkeZarządzenie Nr RKA.0050.64.2016 z dnia 9 maja 2016 roku w sprawie: zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych2016-05-12 09:26:32
Joanna ZielkeZarządzenie Nr RKA.0050.64.2016 z dnia 9 maja 2016 roku w sprawie: zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych2016-05-12 09:26:08
Joanna ZielkeZarządzenie Nr RKA.0050.64.2016 z dnia 9 maja 2016 roku w sprawie: zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych2016-05-12 09:25:58
Joanna ZielkeZarządzenie Nr RKA.0050.63.2016 z dnia 6 maja 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok - instytucji kultury Centrum Kultury w Łomiankach 2016-05-12 09:25:44
Joanna ZielkeZarządzenie Nr RKA.0050.62.2016 z dnia 6 maja 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok - instytucji kultury Biblioteki Publicznej w Łomiankach2016-05-12 09:25:30
Joanna ZielkeZarządzenie Nr RKA.0050.62.2016 z dnia 6 maja 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok - instytucji kultury Biblioteki Publicznej w Łomiankach2016-05-12 09:25:14
Joanna ZielkeZarządzenie Nr RKA.0050.61.2016 z dnia 4 maja 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Łomiankach przy ul. Szpitalnej 12016-05-12 09:25:04
Joanna ZielkeZarządzenie Nr RKA.0050.65.2016 z dnia 9 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 20162016-05-12 09:23:46
Joanna ZielkeZarządzenie Nr RKA.0050.66.2016 z dnia 9 maja 2016 roku w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Łomiankach na rok 2016 2016-05-12 09:23:32
Joanna ZielkeZarządzenie Nr RKA.0050.65.2016 z dnia 9 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 20162016-05-12 09:20:01
Joanna ZielkeMałe dotacje2016-05-12 09:14:51
Joanna ZielkeOtwarte konkursy ofert w 2016 roku 2016-05-12 09:14:00
Joanna ZielkeSK.1431.1.2016 - Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.2016-05-10 15:57:00
Joanna ZielkeSK.1431.2.2016 - Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.2016-05-10 15:54:01
Joanna ZielkeWnioski złożone w ramach tzw. małych dotacji w 2016 roku:2016-05-10 11:53:58
Joanna ZielkeZarządzenie Nr RKA.0050.64.2016 z dnia 9 maja 2016 roku w sprawie: zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych2016-05-10 11:45:35
Joanna ZielkeZarządzenie Nr RKA.0050.63.2016 z dnia 6 maja 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok - instytucji kultury Centrum Kultury w Łomiankach 2016-05-10 11:43:04
Joanna ZielkeZarządzenie Nr RKA.0050.62.2016 z dnia 6 maja 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok - instytucji kultury Biblioteki Publicznej w Łomiankach2016-05-10 11:40:58
Leszek GizińskiDyżury radnych VII kadencji2016-05-09 15:00:09
Leszek GizińskiUchwała Nr VI/ 51/ 99 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 marca 1999 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łomianki na 1999 rok2016-05-06 15:22:40
Leszek GizińskiUchwała Nr VII/ 52/ 99 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 24 kwietnia 1999 roku w sprawie reasumpcji uchwały Rady Miejskiej w Łomiankach Nr VI/ 51/ 99 z dnia 30 marca 1999 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łomianki na 1999 rok2016-05-06 15:22:22
Leszek GizińskiUchwała Nr VI/ 51/ 99 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 marca 1999 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łomianki na 1999 rok2016-05-06 15:01:13
Leszek GizińskiUchwała Nr VI/ 51/ 99 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 marca 1999 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łomianki na 1999 rok2016-05-06 15:00:59
Leszek GizińskiUchwała Nr V/ 50/ 99 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 lutego 1999 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/129/96 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 28 lutego 1996 roku poprzez zamrożenie podstawy wysokości diet do końca 1999 roku2016-05-06 14:56:41
Leszek GizińskiUchwała Nr V/ 49/ 99 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 lutego 1999 roku w sprawie ustalenia poboru podatku od nieruchomości w drodze inkasa2016-05-06 14:53:15
Leszek GizińskiUchwała Nr V/ 48/ 99 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 lutego 1999 roku w sprawie powołania Komisji doraźniej ds. komunalizacji mienia2016-05-06 14:51:47
Leszek GizińskiUchwała Nr V/ 47/ 99 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 lutego 1999 roku w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy gminą Łomianki a Powiatem Warszawskim Zachodnim2016-05-06 14:50:10
Leszek GizińskiUchwała Nr V/ 46/ 99 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 lutego 1999 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych2016-05-06 14:45:46
Leszek GizińskiUchwała Nr V/ 45/ 99 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 lutego 1999 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 19992016-05-06 14:44:05
Leszek GizińskiUchwała Nr V/ 44/ 99 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 lutego 1999 roku w sprawie założenia gimnazjum w Dziekanowie Leśnym2016-05-06 14:42:20
Leszek GizińskiUchwała Nr V/ 43/ 99 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 lutego 1999 roku w sprawie założenia gimnazjum w Łomiankach2016-05-06 14:40:31
Leszek GizińskiKomisje Rady Miejskiej w Łomiankach - VII kadencja 2016-05-06 14:34:45
Leszek GizińskiUchwała Nr V/ 42/ 99 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 lutego 1999 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Łomianki2016-05-06 12:56:08
Leszek GizińskiUchwała Nr V/ 41/ 99 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 lutego 1999 roku w sprawie określenia obwodu publicznego Gimnazjum nr 2 w Dziekanowie Leśnym ul. Akinsa 62016-05-06 12:24:31
Leszek GizińskiUchwała Nr V/ 40/ 99 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 lutego 1999 roku w sprawie określenia obwodu publicznego Gimnazjum nr 1 w Łomiankach ul. Warszawska 732016-05-06 12:20:58
Leszek GizińskiUchwała Nr V/ 39/ 99 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 lutego 1999 roku w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysów, rad sołeckich i komisji rewizyjnych w sołectwach i komisji rewizyjnych w sołectwach Gminy Łomianki2016-05-06 12:15:53
Leszek GizińskiUchwała Nr V/ 39/ 99 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 lutego 1999 roku w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysów, rad sołeckich i komisji rewizyjnych w sołectwach i komisji rewizyjnych w sołectwach Gminy Łomianki2016-05-06 12:15:43
Leszek GizińskiRZP.271.12.2016 - Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta i gminy Łomianki2016-05-06 11:58:26
Leszek GizińskiRZP.271.12.2016 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2016-05-06 11:57:51
Leszek GizińskiRZP.271.12.2016 - Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta i gminy Łomianki2016-05-06 11:55:38
Leszek GizińskiUchwała Nr V/ 38/ 99 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 lutego 1999 roku w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów do rad osiedli w Gminie Łomianki2016-05-06 11:52:30
Leszek GizińskiUchwała Nr V/ 37/ 99 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 lutego 1999 roku w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego2016-05-06 11:48:52
Leszek GizińskiUchwała Nr V/ 36/ 99 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 lutego 1999 roku w sprawie odwołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego2016-05-06 11:47:36
Leszek GizińskiUchwała Nr V/ 35/ 99 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 lutego 1999 roku w sprawie powołania Skarbnika Miasta i Gminy Łomianki2016-05-06 11:30:13
Leszek Giziński19992016-05-06 11:26:44
Leszek GizińskiTabela dotacji stawki - Miesięczne stawki dotacji / Podstawowa kwota dotacji 2016-05-06 11:13:13
Leszek Giziński GODZINY PRACY URZĘDU, ADRESY, TELEFONY 2016-05-05 14:19:59
Leszek Giziński GODZINY PRACY URZĘDU, ADRESY, TELEFONY 2016-05-05 14:19:09
Leszek GizińskiUchwała Nr XVI/121/ 2000 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 16 lutego 2000 roku w sprawie nadania nazw ulicom2016-05-05 14:06:55
Leszek GizińskiUchwała Nr XXV/175/ 2000 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 28 grudnia 2000 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łomianki na 2001 rok2016-05-05 14:04:10
Leszek GizińskiUchwała Nr XXV/174/ 2000 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 28 grudnia 2000 roku w sprawie podatku od posiadania psów na rok 20012016-05-05 14:01:47
Leszek GizińskiUchwała Nr XXV/173/ 2000 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 28 grudnia 2000 roku w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe w 2001 r.2016-05-05 13:58:47
Leszek GizińskiUchwała Nr XXIV/172/ 2000 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 20 grudnia 2000 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Łomianki na 2000 r.2016-05-05 13:55:47
Leszek GizińskiUchwała Nr XXIV/171/ 2000 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 20 grudnia 2000 roku w sprawie powołania doraźnej Komisji Planowania i Rozwoju2016-05-05 13:53:44
Leszek GizińskiUchwała Nr XXIV/170/ 2000 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 20 grudnia 2000 roku w sprawie podatku od posiadania psów na rok 20012016-05-05 13:52:16
Leszek GizińskiUchwała Nr XXIV/169/ 2000 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 20 grudnia 2000 roku w sprawie ustalenia opłaty targowej obowiązującej w roku 20012016-05-05 13:50:23
Leszek GizińskiUchwała Nr XXIV/168/ 2000 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 20 grudnia 2000 roku w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Łomianki w roku 20012016-05-05 13:30:55
Leszek GizińskiUchwała Nr XXIV/168/ 2000 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 20 grudnia 2000 roku w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Lomianki w roku 20012016-05-05 13:27:16
Leszek GizińskiUchwała Nr XXIV/167/ 2000 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 20 grudnia 2000 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 20012016-05-05 13:23:20
Leszek GizińskiUchwała Nr XXIV/167/ 2000 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 20 grudnia 2000 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 20012016-05-05 13:21:40
Leszek GizińskiRZP.271.17.2016 - Pytania do SIWZ 12016-05-05 13:08:51
Leszek GizińskiUchwała Nr XXIV/166/ 2000 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 20 grudnia 2000 roku w sprawie ustalenia opłat w przedszkolach publicznych i oddziałach żłobkowych prowadzonych przez gminę Łomianki2016-05-05 11:37:50
Leszek GizińskiUchwała Nr XXIV/166/ 2000 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 20 grudnia 2000 roku w sprawie ustalenia opłat w przedszkolach publicznych i oddziałach żłobkowych prowadzonych przez gminę Łomianki2016-05-05 11:37:45
Leszek GizińskiUchwała Nr XXIV/165/ 2000 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 20 grudnia 2000 roku w sprawie zmiany statusu Domu Kultury w Łomiankach2016-05-05 11:35:12
Leszek GizińskiUchwała Nr XXIV/164/ 2000 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 20 grudnia 2000 roku w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej w Łomiankach2016-05-05 11:33:59
Leszek GizińskiNabór na stanowisko: Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Łomiankach przy ul. Szpitalnej 1 - zarządzenie2016-05-05 11:30:00
Leszek GizińskiNabór na stanowisko: Aplikant w Straży Miejskiej w Łomiankach2016-05-05 11:27:17
Leszek GizińskiNabór na stanowisko: Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Łomiankach przy ul. Szpitalnej 12016-05-05 11:26:49
Leszek GizińskiWykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 20162016-05-05 10:52:49
Leszek GizińskiWykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 20162016-05-05 10:51:51
Leszek GizińskiUchwała Nr XXIII/163/ 2000 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 15 listopada 2000 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Miasta i Gminy Łomianki do podjęcia działań w celu zbycia udziałów Spółki Gminnej pod nazwą RADIO MAZOWSZE Spółka z o.o.2016-05-05 10:40:58
Leszek GizińskiUchwała Nr XXIII/162/ 2000 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 15 listopada 2000 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/102/99 z dnia 21 grudnia 1999 r.2016-05-05 09:56:45
Leszek GizińskiUchwała Nr XXIII/161/ 2000 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 15 listopada 2000 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Miasta i Gminy Łomianki do podjęcia działań w celu utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z prywatnym kapitałem2016-05-05 09:53:05
Leszek GizińskiUchwała Nr XXIII/160/ 2000 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 15 listopada 2000 roku w sprawie ustalenia zróżnicowanych stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne w budynkach komunalnych Gminy Łomianki2016-05-05 09:50:41
Leszek GizińskiUchwała Nr XXIII/159/ 2000 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 15 listopada 2000 roku w sprawie o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Łomianki2016-05-05 09:48:53
Leszek GizińskiUchwała Nr XXIII/159/ 2000 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 15 listopada 2000 roku w sprawie o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Łomianki2016-05-05 09:48:20
Leszek GizińskiUchwała Nr XXIII/158/ 2000 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 15 listopada 2000 roku w sprawie ograniczenia dopuszczalnej prędkości na ulicy Rolniczej2016-05-05 09:46:45
Leszek GizińskiUchwała Nr XXIII/157/ 2000 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 15 listopada 2000 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Łomianki na 2000 rok2016-05-05 09:45:05
Leszek GizińskiUchwała Nr XXIII/156/ 2000 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 15 listopada 2000 roku w sprawie zmian w statucie żłobka samorządowego w Dziekanowie Leśnym2016-05-05 09:43:03
Leszek GizińskiUchwała Nr XXIII/155/ 2000 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 15 listopada 2000 roku w sprawie reasumpcji Uchwały Nr XX/136/2000 dotyczącej włączenia Żłobka Samorządowego w Dziekanowie Leśnym w strukturę organizacyjną Przedszkola Samorządowego w Dziekanowie Leśnym2016-05-05 09:41:31
Leszek GizińskiUchwała Nr XXIII/154/ 2000 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 15 listopada 2000 roku w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych2016-05-05 09:39:07
Leszek GizińskiUchwała Nr XXII/153/ 2000 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 września 2000 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Łomianki na 2000 r.2016-05-05 09:35:21
Leszek GizińskiUchwała Nr XXII/153/ 2000 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 września 2000 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Łomianki na 2000 r.2016-05-05 09:34:53
Leszek GizińskiUchwała Nr XXII/152/ 2000 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 września 2000 roku w sprawie ustalenia wysokości diet radnych2016-05-05 09:33:51
Leszek GizińskiUchwała Nr XXII/151/ 2000 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 września 2000 roku w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy za Radę Miejską Łomianki w stosunku do Przewodniczącego Zarządu Miasta i Gminy2016-05-05 09:28:52
Leszek GizińskiUchwała Nr XXII/150/ 2000 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 września 2000 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do podjęcia działań w celu nabycia działki2016-05-05 09:21:45
Leszek GizińskiUchwała Nr XXII/149/ 2000 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 września 2000 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych2016-05-05 09:20:13
Leszek GizińskiUchwała Nr XXII/148/ 2000 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 września 2000 roku w sprawie podziału Domu Kultury poprzez wydzielenie biblioteki2016-05-05 09:18:13