BIP
e-urząd
Wykaz skrótów
Rada Miejska
Rada Powiatu
Burmistrz
Urząd Miejski
Praca
Prawo Lokalne
Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dzienniki urzędowe
Finanse i mienie
Zamówienia publiczne
Konkursy
Oświadczenia majątkowe
Biuro Obsługi Mieszkańca
Ogłoszenia informacje i wykazy
Organizacje pozarządowe
Rejestr zmian
Wyszukiwarka
Obsługa Biuletynu
Wybory
ePUAP

0 1 2 3 4 5 6 7 12 22 32 42 52 102 202 302

Autor zmianyZmieniony dokument Data
Leszek GizińskiI Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 23 listopada 2018 roku - Porządek obrad2018-11-15 15:31:48
Leszek GizińskiI Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 23 listopada 2018 roku - Porządek obrad2018-11-15 15:31:22
Leszek GizińskiI Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 23 listopada 2018 roku2018-11-15 15:29:40
Leszek GizińskiI Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 23 listopada 2018 roku2018-11-15 15:29:09
Leszek GizińskiVII Kadencja (2014-2018 ) - Skład Rady Miejskiej w Łomiankach2018-11-15 15:21:52
Leszek GizińskiRKA.152.11.2018 - odpowiedź2018-11-15 13:45:37
Leszek GizińskiRKA.152.11.2018 - odpowiedź2018-11-15 13:45:28
Leszek GizińskiOM 2018 Piotr Rusiecki koniec2018-11-15 13:43:24
Leszek GizińskiPytania do SIWZ RZP.271.33.20182018-11-14 13:47:28
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.174.2018 z dnia 31 października 2018 roku w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Łomiankach na rok 20182018-11-14 10:32:18
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.174.2018 z dnia 31 października 2018 roku w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Łomiankach na rok 20182018-11-14 10:32:11
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.173.2018 z dnia 31 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 20182018-11-14 10:30:08
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.173.2018 z dnia 31 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 20182018-11-14 10:29:50
Leszek GizińskiRGP.6733.15.2018 - obwieszczenie2018-11-14 10:25:03
Leszek GizińskiRGP.6733.10.2018 - Decyzja nr 129/20182018-11-14 10:24:25
Leszek GizińskiRGP.6733.15.2018 - obwieszczenie2018-11-14 10:21:52
Leszek GizińskiRGP.6733.15.2018 - Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN 40 PE, w części ul. Kampinoskiej2018-11-14 10:19:23
Leszek GizińskiRGP.6733.15.2018 - Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN 40 PE, w części ul. Kampinoskiej2018-11-14 10:17:25
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.176.2018 z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza2018-11-13 16:18:00
Leszek GizińskiRZP.271.35.2018 - Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla rozwiązań technicznych oraz elementów organizacji ruchu drogowego w ramach zadania inwestycyjnego nr 2018/18 pn: „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Warszawskiej”2018-11-09 09:39:17
Leszek GizińskiRZP.271.35.2018 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania2018-11-09 09:38:54
Joanna ZielkeWnioski złożone w ramach tzw. małych dotacji w 2018 roku:2018-11-08 12:15:27
Leszek GizińskiRZP.271.36.2018 - Ogłoszenie + SIWZ + zalaczniki2018-11-07 14:53:59
Leszek GizińskiRZP.271.36.2018 - Ogłoszenie + SIWZ + zalaczniki2018-11-07 14:53:37
Leszek GizińskiRZP.271.36.2018 - Ogłoszenie + SIWZ + zalaczniki2018-11-07 14:53:16
Leszek GizińskiRZP.271.36.2018 - Przebudowa ulicy Granicznej, Rataja i Sezamkowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – VII kwartał (ul. Wiślana - ul. Długa – ul. Graniczna - ul. Kampinoska)”2018-11-07 14:50:55
Leszek GizińskiRZP.271.36.2018 - Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla rozwiązań technicznych oraz elementów organizacji ruchu drogowego w ramach zadania inwestycyjnego nr 2018/18 pn: „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Warszawskiej”2018-11-07 14:50:00
Leszek GizińskiRZP.271.36.2018 - Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla rozwiązań technicznych oraz elementów organizacji ruchu drogowego w ramach zadania inwestycyjnego nr 2018/18 pn: „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Warszawskiej”2018-11-07 14:49:35
Leszek GizińskiRZP.271.35.2018 - Informacje art.86 ust.5.pdf 2018-11-07 14:45:14
Agnieszka BieniekZarządzenie Nr RKA.0050.175.2018 z dnia 2 listopada 2018 roku w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Miejskim w Łomiankach2018-11-02 20:44:33
Agnieszka BieniekObwieszczenie nr 33/2018 Starosty Warszawskiego Zachodniego o wydaniu decyzji w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2018-11-02 20:42:11
Agnieszka BieniekObwieszczenie nr 33/2018 Starosty Warszawskiego Zachodniego o wydaniu decyzji w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2018-11-02 20:40:55
Agnieszka BieniekAB.673.33.2017.ISZ - Obwieszczenie nr 23/2018 w sprawie rozbudowy drogi gminnej - ulicy Długiej w Łomiankach, gm. Łomianki, zmiana dotyczy zdjęcia klauzuli natychmiastowej wykonalności2018-11-02 20:37:48
Agnieszka BieniekAB.673.33.2017.ISZ - Obwieszczenie nr 23/2018 w sprawie rozbudowy drogi gminnej - ulicy Długiej w Łomiankach, gm. Łomianki, zmiana dotyczy zdjęcia klauzuli natychmiastowej wykonalności2018-11-02 20:35:34
Agnieszka BieniekRKA.152.13.2018 - Petycja2018-10-31 12:57:07
Agnieszka BieniekRKA.152.13.20182018-10-31 12:56:29
Agnieszka BieniekZarządzenie Nr RKA.0050.170.2018 z dnia 29 października 2018 roku w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Łomiankach na rok 20182018-10-31 09:33:28
Agnieszka BieniekZarządzenie Nr RKA.0050.169.2018 z dnia 29 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 20182018-10-31 09:30:33
Agnieszka BieniekWybory Samorządowe 20182018-10-30 20:43:26
Agnieszka BieniekWybory Samorządowe 20182018-10-30 20:40:31
Agnieszka BieniekZarządzenie nr RKA.0050.172.2018 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej dz. ew. nr 614/6 oraz dz. ew. nr 617/2 z obrębu 0021 - Łomianki miasto i ogłoszenia wykazu2018-10-30 16:03:20
Agnieszka BieniekZarządzenie nr RKA.0050.171.2018 z dnia 29 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisku podinspektora ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych w Urzędzie Miejskim w Łomiankach2018-10-30 11:17:31
Agnieszka BieniekRZP.271.34.2018 - Rozbudowa ulicy Fabrycznej wraz z budową kanalizacji deszczowej wraz przebudową niezbędnej infrastruktury wod – kan, energetycznej i telekomunikacyjnej w ramach zadania: „Przebudowa ul. Fabrycznej” – zad. 2016/032018-10-29 13:21:30
Agnieszka BieniekRZP.271.31.2018 - Przebudowa ulicy Powstańców Warszawy w ramach zadania: ”Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – I kwartał (ul. Rolnicza – ul. Armii Poznań - ul. Warszawska – ul. Jedności Robotniczej).”2018-10-29 13:21:03
Agnieszka BieniekRZP.271.35.2018 - Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla rozwiązań technicznych oraz elementów organizacji ruchu drogowego w ramach zadania inwestycyjnego nr 2018/18 pn: „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Warszawskiej”2018-10-29 13:20:18
Agnieszka BieniekRZP.271.35.2018 - Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla rozwiązań technicznych oraz elementów organizacji ruchu drogowego w ramach zadania inwestycyjnego nr 2018/18 pn: „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Warszawskiej”2018-10-29 13:18:48
Agnieszka BieniekRZP.271.31.2018 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty2018-10-29 13:14:32
Agnieszka BieniekWybory Samorządowe 20182018-10-25 15:29:59
Agnieszka BieniekZarządzenie Nr RKA.0050.168.2018 z dnia 23 października 2018 roku w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Łomiankach na rok 20182018-10-25 14:23:02
Agnieszka BieniekZarządzenie Nr RKA.0050.168.2018 z dnia 23 października 2018 roku w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Łomiankach na rok 20182018-10-25 14:22:48
Agnieszka BieniekZarządzenie Nr RKA.0050.168.2018 z dnia 23 października 2018 roku w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Łomiankach na rok 20182018-10-25 14:21:18
Agnieszka BieniekZarządzenie Nr RKA.0050.167.2018 z dnia 23 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 20182018-10-25 14:19:05
Agnieszka BieniekNabór na stanowisko: Podinspktora/Inspektora ds. księgowości budżetowej2018-10-24 15:30:40
Agnieszka BieniekNabór na stanowisko: Podinspktora/Inspektora ds. księgowości budżetowej2018-10-24 15:29:27
Agnieszka BieniekNabór na stanowisko: Podinspktora/Inspektora ds. księgowości budżetowej2018-10-24 15:29:03
Agnieszka BieniekGM.683.3.18.2017.MKi/AR - Zawiadomienie w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość zajętą pod część drogi publicznej, oznaczoną w ewidencji gruntów działka nr 237/1 o pow. 0,0033 ha, z obrębu Sadowa, gmina Łomianki2018-10-24 15:26:35
Agnieszka BieniekGM.683.3.18.2017.MKi/AR - Zawiadomienie w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość zajętą pod część drogi publicznej, oznaczoną w ewidencji gruntów działka nr 237/1 o pow. 0,0033 ha, z obrębu Sadowa, gmina Łomianki2018-10-24 15:26:27
Agnieszka BieniekGM.683.3.18.2017.MKi/AR - Zawiadomienie w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość zajętą pod część drogi publicznej, oznaczoną w ewidencji gruntów działka nr 237/1 o pow. 0,0033 ha, z obrębu Sadowa, gmina Łomianki2018-10-24 15:25:57
Agnieszka BieniekGM.683.3.18.2017.MKi/AR - Zawiadomienie2018-10-24 15:24:05
Agnieszka BieniekGM.683.3.18.2017.MKi/AR - Zawiadomienie2018-10-24 15:23:48
Agnieszka BieniekGM.683.3.18.2017.MKi/AR - Zawiadomienie w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość zajętą pod część drogi publicznej, oznaczoną w ewidencji gruntów działka nr 237/1 o pow. 0,0033 ha, z obrębu Sadowa, gmina Łomianki2018-10-24 15:23:05
Agnieszka BieniekGM.683.3.18.2017.MKi/AR - Zawiadomienie w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość zajętą pod część drogi publicznej, oznaczoną w ewidencji gruntów działka nr 237/1 o pow. 0,0033 ha, z obrębu Sadowa, gmina Łomianki2018-10-24 15:22:23
Agnieszka BieniekGM.683.3.18.2017.MKi/AR - Zawiadomienie w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość zajętą pod część drogi publicznej, oznaczoną w ewidencji gruntów działka nr 237/1 o pow. 0,0033 ha, z obrębu Sadowa, gmina Łomianki2018-10-24 15:08:47
Agnieszka BieniekGM.683.3.18.2017.MKi/AR - Zawiadomienie w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość zajętą pod część drogi publicznej, oznaczoną w ewidencji gruntów działka nr 237/1 o pow. 0,0033 ha, z obrębu Sadowa, gmina Łomianki2018-10-24 15:08:38
Agnieszka BieniekRKA.2110.29.2018 - Wynik naboru2018-10-23 15:55:00
Agnieszka BieniekRF.1431.4.2018 - Kwartalna informacja2018-10-23 13:51:11
Agnieszka BieniekWykonanie budżetu za III kwartał 2018 r.2018-10-23 10:38:52
Agnieszka BieniekWykonanie budżetu za III kwartał 2018 r.2018-10-23 10:37:18
Agnieszka BieniekUchwała Nr XLV/ 527/ 2018 z dnia 16 października 2018 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru południowej części sołectwa Dziekanów Nowy oraz północnej części sołectwa Sadowa2018-10-23 10:14:39
Agnieszka BieniekUchwała Nr XLV/ 526/ 2018 z dnia 16 października 2018 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego \"Sierakowska Południe\" - etap I2018-10-23 10:14:23
Agnieszka BieniekUchwała Nr XLV/ 525/ 2018 z dnia 16 października 2018 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego \"Kiełpin Poduchowny część B\"2018-10-23 10:13:40
Agnieszka BieniekWybory Samorządowe 20182018-10-23 09:56:24
Agnieszka BieniekUchwała Nr XLV/ 527/ 2018 z dnia 16 października 2018 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru południowej części sołectwa Dziekanów Nowy oraz północnej części sołectwa Sadowa2018-10-22 22:34:08
Agnieszka BieniekUchwała Nr XLV/ 526/ 2018 z dnia 16 października 2018 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego \"Sierakowska Południe\" - etap I2018-10-22 22:31:16
Agnieszka BieniekUchwała Nr XLV/ 526/ 2018 z dnia 16 października 2018 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego \"Sierakowska Południe\" - etap I2018-10-22 22:30:51
Agnieszka BieniekUchwała Nr XLV/ 525/ 2018 z dnia 16 października 2018 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego \"Kiełpin Poduchowny część B\"2018-10-22 22:28:05
Agnieszka BieniekUchwała Nr XLV/ 525/ 2018 z dnia 16 października 2018 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego \"Kiełpin Poduchowny część B\"2018-10-22 22:27:59
Agnieszka BieniekUchwała Nr XLV/ 523/ 2018 z dnia 16 października 2018 roku w sprawie rozpoznania skargi na działalność Burmistrza Łomianek2018-10-22 22:24:07
Agnieszka BieniekUchwała Nr XLV/ 524/ 2018 z dnia 16 października 2018 roku w sprawie rozpoznania skargi na działalność Burmistrza Łomianek2018-10-22 22:23:58
Agnieszka BieniekUchwała Nr XLV/ 523/ 2018 z dnia 16 października 2018 roku w sprawie rozpoznania skargi na działalność Burmistrza Łomianek2018-10-22 22:21:37
Agnieszka BieniekUchwała Nr XLV/ 522/ 2018 z dnia 15 października 2018 roku w sprawie rozpoznania skargi na działalność Burmistrza Łomianek2018-10-22 22:17:33
Agnieszka BieniekUchwała Nr XLV/ 521/ 2018 z dnia 15 października 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczeń znajdujących się w części dydaktycznej budynku, którego administratorem jest Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe w Łomiankach z dotychczasowym najemcą, tj. Powiatem Warszawskim Zachodnim w celu prowadzenia Liceum Ogólnokształcącego2018-10-22 22:13:21
Agnieszka BieniekUchwała Nr XLV/ 520/ 2018 z dnia 15 października 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu2018-10-22 22:10:04
Agnieszka BieniekUchwała Nr XLV/ 519/ 2018 z dnia 15 października 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu2018-10-22 22:06:27
Agnieszka BieniekUchwała Nr XLV/ 518/ 2018 z dnia 15 października 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu2018-10-22 22:02:46
Agnieszka BieniekUchwała Nr XLV/ 517/ 2018 z dnia 15 października 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu2018-10-22 21:59:22
Agnieszka BieniekUchwała Nr XLV/ 516/ 2018 z dnia 15 października 2018 roku w sprawie uchwalenia projektu \"Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łomianki\"2018-10-22 21:55:54
Agnieszka BieniekUchwała Nr XLV/ 515/ 2018 z dnia 15 października 2018 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego dla mieszkańców przystępujących do wymiany pieców, realizowanego w ramach zadań własnych Gminy2018-10-22 21:52:11
Agnieszka BieniekUchwała Nr XLV/ 514/ 2018 z dnia 15 października 2018 roku w sprawie wyboru ławników w wyborach uzupełniających do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie w sprawach z zakresu prawa pracy2018-10-22 21:47:35
Agnieszka BieniekUchwała Nr XLV/ 513/ 2018 z dnia 15 października 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2018-20152018-10-22 21:43:52
Agnieszka BieniekUchwała Nr XLV/ 513/ 2018 z dnia 15 października 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2018-20152018-10-22 21:43:45
Agnieszka BieniekUchwała Nr XLV/ 512/ 2018 z dnia 15 października 2018 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 20182018-10-22 21:39:16
Agnieszka BieniekUchwała Nr XLV/ 512/ 2018 z dnia 15 października 2018 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 20182018-10-22 21:39:01
Agnieszka BieniekUchwała Nr XLV/ 511/ 2018 z dnia 15 października 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/280/2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pt.: \"Bliżej rynku pracy - Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF\"2018-10-22 21:34:56
Agnieszka BieniekUchwała Nr XLV/ 510/ 2018 z dnia 15 października 2018 roku w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Ireny Szewińskiej w Łomiankach, ul. Partyzantów 312018-10-22 20:49:01
Agnieszka BieniekUchwała Nr XLV/ 509/ 2018 z dnia 15 października 2018 roku w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 2 w Łomiankach przy ul. Partyzantów 312018-10-22 20:44:30
Agnieszka BieniekUchwała Nr XLV/ 509/ 2018 z dnia 15 października 2018 roku w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 2 w Łomiankach przy ul. Partyzantów 312018-10-22 20:43:43
Agnieszka BieniekUchwała Nr XLV/ 509/ 2018 z dnia 15 października 2018 roku w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 2 w Łomiankach przy ul. Partyzantów 312018-10-22 20:39:47
Agnieszka BieniekUchwała Nr XLV/ 509/ 2018 z dnia 15 października 2018 roku w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 2 w Łomiankach przy ul. Partyzantów 312018-10-22 20:39:05
Agnieszka BieniekProtokół z XLIV sesji2018-10-22 20:30:45