BIP
Wykaz skrótów
Rada Miejska
Rada Powiatu
Burmistrz
Urząd Miejski
Praca
Prawo Lokalne
Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dzienniki urzędowe
Finanse i mienie
Zamówienia publiczne
Konkursy
Oświadczenia majątkowe
Biuro Obsługi Mieszkańca
Ogłoszenia informacje i wykazy
Organizacje pozarządowe
Rejestr zmian
Wyszukiwarka
Obsługa Biuletynu
Wybory
ePUAP
Zgromadzenia Publiczne

0 1 2 3 4 5 6 7 12 22 32 42 52 102 202 302

Autor zmianyZmieniony dokument Data
Karolina ŻebrowskaZarządzenie nr WAO.0050.183.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Romana Kobendzów w Sadowej przy ul. Strzeleckiej 352019-07-30 10:43:25
Karolina ŻebrowskaZarządzenie nr WAO.0050.183.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Romana Kobendzów w Sadowej przy ul. Strzeleckiej 352019-07-30 10:42:02
Karolina ŻebrowskaZarządzenie nr WAO.0050.182.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. por. Adolfa Pilcha ps. Góra-Dolina w Dziekanowie Polskim przy ul. Rolniczej 4352019-07-30 10:39:34
Karolina ŻebrowskaZarządzenie nr WAO.0050.181.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im Marii Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa 62019-07-30 10:35:45
Karolina ŻebrowskaZarządzenie nr WAO.0050.180.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im Marii Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa 62019-07-30 10:32:35
Karolina ŻebrowskaZarządzenie nr WAO.0050.179.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach przy ul. Staszica 22019-07-30 10:28:38
Karolina ŻebrowskaZarządzenie nr WAO.0050.178.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Ireny Szewińskiej w Łomiankach przy ul. Partyzantów 312019-07-30 10:24:04
Karolina ŻebrowskaZarządzenie nr WAO.0050.175.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego2019-07-30 10:19:06
Karolina ŻebrowskaZarządzenie nr WAO.0050.174.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego2019-07-30 10:18:49
Karolina ŻebrowskaZarządzenie nr WAO.0050.173.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego2019-07-30 10:18:25
Karolina ŻebrowskaZarządzenie nr WAO.0050.170.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu z tytułu najmu lub dzierżawy gruntów będących własnością lub we władaniu Gminy Łomianki2019-07-30 10:17:59
Karolina ŻebrowskaZarządzenie nr WAO.0050.170.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu z tytułu najmu lub dzierżawy gruntów będących własnością lub we władaniu Gminy Łomianki2019-07-30 10:17:53
Karolina ŻebrowskaZarządzenie nr WAO.0050.177.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Kownackiej w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 732019-07-30 10:17:14
Karolina ŻebrowskaZarządzenie nr WAO.0050.177.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Kownackiej w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 732019-07-30 10:16:31
Karolina ŻebrowskaZarządzenie nr WAO.0050.176.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego2019-07-30 10:07:01
Karolina ŻebrowskaRK4.2170.27.2019 - ogłoszenie o naborze2019-07-30 09:47:54
Karolina ŻebrowskaNabór na stanowisko: Audytor wewnętrzny2019-07-30 09:42:44
Karolina ŻebrowskaWykonanie robót budowlanych polegających na budowie ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Zachodniej w Łomiankach.2019-07-26 13:49:35
Karolina ŻebrowskaWIR.7013.57.3.14.1.2019 - Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Zachodniej w Łomiankach.2019-07-26 13:40:52
Karolina ŻebrowskaWIR.7013.57.3.14.1.2019 - Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Zachodniej w Łomiankach.2019-07-26 13:40:31
Karolina ŻebrowskaWIR.7013.57.3.14.1.2019 - Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Zachodniej w Łomiankach.2019-07-26 13:40:17
Karolina ŻebrowskaWIR.7013.57.3.14.1.2019 - Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Zachodniej w Łomiankach.2019-07-26 13:39:58
Karolina ŻebrowskaWykonanie budżetu za II kwartał 2019 r. 2019-07-26 13:28:09
Karolina ŻebrowskaWykonanie budżetu za II kwartał 2019 r. 2019-07-26 13:27:00
Karolina ŻebrowskaRZP.271.14.2019 Uzupełnianie i odtwarzanie oznakowania drogowego na terenie Gminy Łomianki w okresie od 01.07.2019 r. do 30.06.2022 r.2019-07-26 12:24:12
Karolina ŻebrowskaOświadczenie majątkowe Jan Calak2019-07-26 12:09:53
Karolina ŻebrowskaWykonanie budżetu za II kwartał 2019 r. 2019-07-26 10:04:25
Karolina ŻebrowskaWykonanie budżetu za I kwartał 2019 r. 2019-07-26 10:03:05
Karolina ŻebrowskaProtokół z dialogu technicznego 15.02.20162019-07-26 09:42:51
Karolina ŻebrowskaProtokół z dialogu technicznego 15.02.20162019-07-26 09:42:39
Karolina ŻebrowskaWykonanie budżetu za I kwartał 2019 r. 2019-07-25 15:38:59
Karolina ŻebrowskaWykonanie budżetu za I kwartał 2019 r. 2019-07-25 15:36:38
Karolina ŻebrowskaWykonanie budżetu za I kwartał 2019 r. 2019-07-25 15:35:05
Karolina ŻebrowskaWykonanie budżetu za I kwartał 2019 r. 2019-07-25 15:34:47
Karolina ŻebrowskaWykonanie budżetu za I kwartał 2019 r. 2019-07-25 15:34:24
Karolina ŻebrowskaWykonanie budżetu za II kwartał 2019 r. 2019-07-25 15:33:54
Karolina ŻebrowskaWykonanie budżetu za II kwartał 2019 r. 2019-07-25 15:33:20
Karolina ŻebrowskaWykonanie budżetu za I kwartał 2019 r. 2019-07-25 15:31:27
Karolina ŻebrowskaWykonanie budżetu za I kwartał 2019 r. 2019-07-25 15:29:58
Karolina ŻebrowskaWykonanie budżetu za I kwartał 2019 r. 2019-07-25 15:27:53
Karolina ŻebrowskaPrzyjmowanie zawiadomień o zaprzestaniu wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką2019-07-25 15:27:09
Karolina ŻebrowskaWydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką2019-07-25 15:26:30
Karolina ŻebrowskaWniosek o wydanie zezwolenia na podawanie napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na organizacji przyjęć2019-07-25 15:25:57
Karolina ŻebrowskaWniosek o wydanie zezwolenia na podawanie napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na organizacji przyjęć2019-07-25 15:25:49
Karolina ŻebrowskaWydawanie zezwoleń na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych2019-07-25 15:22:53
Karolina ŻebrowskaWydawanie zaświadczeń potwierdzających dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 2019-07-25 15:21:42
Karolina ŻebrowskaWydawanie duplikatu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych2019-07-25 15:20:22
Karolina ŻebrowskaWydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu (poza miejscem) sprzedaży2019-07-25 15:18:07
Karolina ŻebrowskaWydawanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu (poza miejscem) sprzedaży2019-07-25 15:16:14
Karolina ŻebrowskaRZP.271.16.2019 Przebudowa ulic: Berlinga i Gościńcowej w ramach zadania inwestycyjnego nr 2016/30 pn.:”Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych”.2019-07-25 15:06:07
Karolina ŻebrowskaRZP.271.16.2019 Przebudowa ulic: Berlinga i Gościńcowej w ramach zadania inwestycyjnego nr 2016/30 pn.:”Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych”.2019-07-25 15:00:23
Karolina ŻebrowskaUdostępnienie danych z rejestru mieszkańców i i rejestru PESEL2019-07-25 12:31:58
Karolina ŻebrowskaOgłoszenie - Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Łomiankach przy ul. Krótkiej 8 w gminie Łomianki w powiecie warszawskim zachodnim.2019-07-25 08:37:18
Karolina ŻebrowskaOgłoszenie - Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Łomiankach przy ul. Krótkiej 8 w gminie Łomianki w powiecie warszawskim zachodnim.2019-07-25 08:35:51
Karolina ŻebrowskaRKA.2110.26.2019 - ogłoszenie o naborze2019-07-24 15:44:25
Karolina ŻebrowskaRKA.2110.26.2019 - ogłoszenie o naborze2019-07-24 15:43:54
Karolina ŻebrowskaRKA.2110.26.2019 - ogłoszenie o naborze2019-07-24 15:43:36
Karolina ŻebrowskaNabór na stanowisko: Inspektor ds. oświaty2019-07-24 15:42:22
Karolina ŻebrowskaNabór na stanowisko: Główny specjalista ds. ogólnoudowlanych oraz urządzeń sanitarnych2019-07-24 15:42:15
Karolina ŻebrowskaWykonanie budżetu za II kwartał 2019 r. 2019-07-24 15:37:04
Karolina ŻebrowskaWykonanie budżetu za II kwartał 2019 r. 2019-07-24 15:36:43
Karolina ŻebrowskaWykonanie budżetu za II kwartał 2019 r. 2019-07-24 15:36:21
Karolina ŻebrowskaWykonanie budżetu za I kwartał 2019 r. 2019-07-24 15:21:53
Karolina ŻebrowskaWykonanie budżetu za 2019 r.2019-07-24 15:14:43
Magdalena KowalskaBRM.0003.24.2019 - interpelacja z 23.07.2019 roku2019-07-24 10:07:17
Magdalena KowalskaBRM.0003.24.2019 - interpelacja z 23.07.2019 roku2019-07-24 10:04:47
Magdalena KowalskaBRM.0003.24.2019 - interpelacja z 23.07.2019 roku2019-07-24 10:02:32
Karolina ŻebrowskaZarządzenie nr WAO.0050.173.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego2019-07-23 16:13:18
Karolina ŻebrowskaZarządzenie nr WAO.0050.174.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego2019-07-23 16:13:05
Karolina ŻebrowskaZarządzenie nr WAO.0050.175.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego2019-07-23 16:12:51
Karolina ŻebrowskaZarządzenie nr WAO.0050.176.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego2019-07-23 16:12:37
Karolina ŻebrowskaZarządzenie nr WAO.0050.175.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego2019-07-23 16:11:12
Karolina ŻebrowskaZarządzenie nr WAO.0050.174.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego2019-07-23 16:10:16
Karolina ŻebrowskaZarządzenie nr WAO.0050.173.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego2019-07-23 16:09:36
Karolina ŻebrowskaZarządzenie nr WAO.0050.173.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego2019-07-23 16:09:00
Karolina ŻebrowskaZarządzenie nr WAO.0050.170.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu z tytułu najmu lub dzierżawy gruntów będących własnością lub we władaniu Gminy Łomianki2019-07-23 16:07:52
Karolina ŻebrowskaZarządzenie nr WAO.0050.172.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego2019-07-23 16:07:31
Karolina ŻebrowskaZarządzenie nr WAO.0050.170.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu z tytułu najmu lub dzierżawy gruntów będących własnością lub we władaniu Gminy Łomianki2019-07-23 16:04:45
Karolina ŻebrowskaZarządzenie nr WAO.0050.171.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego2019-07-23 16:04:33
Karolina ŻebrowskaZarządzenie nr WAO.0050.171.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego2019-07-23 16:03:59
Karolina ŻebrowskaZarządzenie nr WAO.0050.170.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu z tytułu najmu lub dzierżawy gruntów będących własnością lub we władaniu Gminy Łomianki2019-07-23 16:00:17
Karolina Żebrowska Zarządzenie nr WAO.0050.168.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie wyznaczenia Administratora Systemu Administracyjnego w Urzędzie Miejskim w Łomiankach2019-07-23 15:53:22
Karolina ŻebrowskaRZP.271.15.2015 „Przebudowa ul. Kościuszki” - zad 2016/012019-07-23 15:50:13
Karolina Żebrowska Zarządzenie nr WAO.0050.168.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie wyznaczenia Administratora Systemu Administracyjnego w Urzędzie Miejskim w Łomiankach2019-07-22 16:46:05
Karolina ŻebrowskaZarządzenie nr WAO.0050.169.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Głównego Specjalisty ds. ogólnobudowlanych oraz urządzeń i instalacji sanitarnych2019-07-22 16:45:39
Karolina ŻebrowskaZarządzenie nr WAO.0050.169.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Głównego Specjalisty ds. ogólnobudowlanych oraz urządzeń i instalacji sanitarnych2019-07-22 16:45:08
Karolina Żebrowska Zarządzenie nr WAO.0050.168.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie wyznaczenia Administratora Systemu Administracyjnego w Urzędzie Miejskim w Łomiankach2019-07-22 16:40:01
Karolina ŻebrowskaWOŚ.6220.4.2019_obwieszczenie decyzja2019-07-22 16:33:32
Karolina ŻebrowskaWOŚ.6220.4.2019_ decyzja2019-07-22 16:32:31
Karolina ŻebrowskaKontrola pracodawcy 2019-07-22 12:04:15
Karolina ŻebrowskaKontrola pracodawcy 2019-07-22 12:04:01
Karolina ŻebrowskaKontrola pracodawcy2019-07-22 12:00:06
Karolina ŻebrowskaZarządzenie nr WAO.0050.167.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Łomiankach na rok 20192019-07-22 11:27:59
Karolina ŻebrowskaZarządzenie nr WAO.0050.167.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Łomiankach na rok 20192019-07-22 11:27:53
Karolina Żebrowska Zarządzenie nr WAO.0050.166.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 20192019-07-22 11:15:57
Marta NowickaRZP.271.16.2019 pytania do SIWZ 2019-07-19 12:03:06
Karolina ŻebrowskaWnioski złożone w ramach tzw. małych dotacji w 2019 roku:2019-07-18 17:38:24
Karolina ŻebrowskaWnioski złożone w ramach tzw. małych dotacji w 2019 roku:2019-07-18 17:04:17
Karolina ŻebrowskaWynik naboru2019-07-18 16:59:35
Marta NowickaRZP.271.13.2019 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2019-07-18 15:44:34