BIP
Wykaz skrótów
Rada Miejska
Rada Powiatu
Burmistrz
Urząd Miejski
Praca
Prawo Lokalne
Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dzienniki urzędowe
Finanse i mienie
Zamówienia publiczne
Konkursy
Oświadczenia majątkowe
Biuro Obsługi Mieszkańca
Ogłoszenia informacje i wykazy
Organizacje pozarządowe
Rejestr zmian
Wyszukiwarka
Obsługa Biuletynu
Wybory
ePUAP

0 1 2 3 4 5 6 7 12 22 32 42 52 102 202 302

Autor zmianyZmieniony dokument Data
Karolina ŻebrowskaStanowisko Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 3 czerwca 2019 w sprawie przypadających w czerwcu rocznic związanych z polskimi przemianami ustrojowymi 2019-06-06 13:08:15
Karolina ŻebrowskaStanowisko Rady Miejskiej w Łomiankach z 3 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia kierunków działania przez Burmistrza Łomianek mających na celu analizę możliwości i celowości powołania jednostki organizacyjnej mogącej realizować zadania w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Łomianki 2019-06-06 13:02:00
Marta NowickaWOŚ.6220.4.2019 - Obwieszczeenie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 2019-06-06 12:49:48
Marta NowickaWOŚ.6220.4.2019 - Obwieszczenie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 2019-06-06 12:47:09
Marta NowickaWOŚ.6220.4.2019 - Obwieszczenie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 2019-06-06 12:47:00
Karolina ŻebrowskaBRM.0003.10.2019 - odpowiedź z 04.06.2019 roku2019-06-06 12:39:05
Marta NowickaTabela dotacji stawki - Miesięczne stawki dotacji / Podstawowa kwota dotacji 2019-06-06 09:22:53
Marta NowickaTabela dotacji stawki - Miesięczne stawki dotacji / Podstawowa kwota dotacji 2019-06-06 09:21:05
Marta NowickaTabela dotacji stawki - Miesięczne stawki dotacji / Podstawowa kwota dotacji 2019-06-06 09:20:50
Marta NowickaTabela dotacji stawki - Miesięczne stawki dotacji / Podstawowa kwota dotacji 2019-06-06 09:19:40
Marta NowickaTabela dotacji stawki - Miesięczne stawki dotacji / Podstawowa kwota dotacji 2019-06-06 09:19:11
Marta NowickaTabela dotacji stawki - Miesięczne stawki dotacji / Podstawowa kwota dotacji 2019-06-06 09:18:35
Marta NowickaTabela dotacji stawki - Miesięczne stawki dotacji / Podstawowa kwota dotacji 2019-06-06 09:18:20
Marta NowickaTabela dotacji stawki - Miesięczne stawki dotacji / Podstawowa kwota dotacji 2019-06-06 09:17:46
Marta NowickaTabela dotacji stawki - Miesięczne stawki dotacji / Podstawowa kwota dotacji 2019-06-06 09:17:31
Marta NowickaTabela dotacji stawki - Miesięczne stawki dotacji / Podstawowa kwota dotacji 2019-06-06 09:17:14
Marta NowickaRZP.271.09.2019 - zawiadomienie o unieważnieniu postępowania2019-06-05 12:32:14
Marta NowickaRKA.152.4.2019 - odpowiedź na petycję2019-06-05 12:26:28
Marta NowickaRKA.152.5.2019 - petycja2019-06-05 12:00:57
Marta NowickaRKA.152.5.2019 - odpowiedź na petycję 2019-06-05 11:46:13
Marta NowickaRKA.152.4.2019 - odpowiedź na petycję2019-06-05 11:45:29
Marta NowickaRKA.152.5.20192019-06-05 11:44:51
Marta NowickaRZP.271.09.2019 - informacja z otwarcia ofert2019-06-05 11:25:41
Karolina ŻebrowskaBRM.0003.10.2019 - odpowiedź z 21.05.2019 roku2019-06-04 15:47:24
Karolina ŻebrowskaBRM.0003.10.2019 - odpowiedź z 21.05.2019 roku2019-06-04 15:47:02
Karolina Żebrowska WGG.6733.2.2019 - obwieszczenie2019-06-04 15:36:07
Magdalena KowalskaBRM.0003.10.2019 - odpowiedź z 21.05.2019 roku2019-06-04 15:35:22
Magdalena KowalskaBRM.0003.10.2019 - odpowiedź z 21.05.2019 roku2019-06-04 15:34:41
Magdalena KowalskaBRM.0003.10.2019 - odpowiedź z 21.05.2019 roku2019-06-04 15:32:32
Karolina ŻebrowskaWGG.6733.2.2019 - Ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN 40 PE, w części ul. Rolniczej- (działka nr ew. 144) oraz w działce nr ew. 69/12, w Dziekanowie Nowym, obręb nr 143205_5.0003, gm. Łomianki. 2019-06-04 15:30:26
Magdalena KowalskaBRM.0003.10.2019 - odpowiedź z 21.05.2019 roku2019-06-04 15:29:04
Karolina ŻebrowskaWGG.6733.2.2019 - Ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN 40 PE, w części ul. Rolniczej- (działka nr ew. 144) oraz w działce nr ew. 69/12, w Dziekanowie Nowym, obręb nr 143205_5.0003, gm. Łomianki. 2019-06-04 15:28:58
Magdalena KowalskaBRM.0003.10.2019 - odpowiedź z 21.05.2019 roku2019-06-04 15:27:51
Karolina ŻebrowskaMaciej Sitkiewicz2019-06-04 15:12:34
Karolina ŻebrowskaMaciej Sitkiewicz2019-06-04 15:11:59
Karolina ŻebrowskaMaciej Sitkiewicz2019-06-04 15:11:50
Karolina ŻebrowskaMaciej Sitkiewicz2019-06-04 15:06:55
Karolina ŻebrowskaMaciej Sitkiewicz2019-06-04 15:06:34
Magdalena KowalskaBRM.0003.17.2019 - odpowiedź2019-06-04 14:55:57
Magdalena KowalskaBRM.0003.17.2019 - odpowiedź2019-06-04 14:54:12
Marta NowickaTabela dotacji stawki - Miesięczne stawki dotacji / Podstawowa kwota dotacji 2019-06-04 09:27:51
Marta NowickaRKA.2110.16.2019 - wynik naboru2019-06-04 09:10:03
Marta NowickaZarządzenie Nr WAO.0050.133.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Działu Pomocy Środowiskowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach2019-06-03 16:42:29
Marta NowickaZarządzenie Nr WAO.0050.132.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Działu Pomocy Środowiskowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach2019-06-03 16:41:34
Marta NowickaRFZ.425.1.6.2019 Protokół z przeprowadzonego rozeznania rynku2019-06-03 15:29:30
Marta NowickaRZP.271.08.2019 Informację z otwarcia ofert2019-06-03 15:14:15
Marta NowickaBRM.0003.19.2019 - zapytanie z 13.06.2019 roku2019-06-03 11:39:43
Marta NowickaBRM.0003.19.2019 - zapytanie z 13.06.2019 roku2019-06-03 11:27:55
Marta NowickaBRM.0003.19.2019 - zapytanie z 13.06.2019 roku2019-06-03 11:26:24
Marta NowickaOświadczenie majatkowe2019-06-03 11:15:49
Marta NowickaOświadczenie majatkowe2019-06-03 11:15:41
Marta NowickaMychlińska Krystyna2019-06-03 11:13:20
Marta NowickaOświadczenie majątkowe Małgorzata Zawadka2019-06-03 10:48:05
Marta NowickaMaciej Krzysztof Kruszewski2019-06-03 10:08:22
Marta NowickaBRM.0002.12.2019 - porządek obrad2019-05-31 17:58:21
Marta NowickaBRM.0002.12.2019 - porządek obrad2019-05-31 17:57:50
administratorXII Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 3 czerwca 2019 roku2019-05-31 17:52:26
Marta NowickaXII Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 3 czerwca 2019 roku2019-05-31 17:40:12
Marta NowickaXII Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 3 czerwca 2019 roku2019-05-31 17:39:40
Marta NowickaXII Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 3 czerwca 2019 roku2019-05-31 17:39:28
Marta NowickaXII Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 3 czerwca 2019 roku2019-05-31 17:38:55
administratorXII Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 3 czerwca 2019 roku2019-05-31 17:32:39
Marta NowickaXII Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 3 czerwca 2019 roku2019-05-31 17:23:41
Marta NowickaXII Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 3 czerwca 2019 roku2019-05-31 17:22:43
administratorXII Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 3 czerwca 2019 roku2019-05-31 17:20:52
administratorXII Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 3 czerwca 2019 roku2019-05-31 17:15:32
Karolina ŻebrowskaZarządzenie Nr WAO.0050.131.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora SP im. M. Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym 2019-05-31 15:32:04
Karolina ŻebrowskaZarządzenie Nr WAO.0050.130.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie wskazania przedstawiciela UM w Łomiankach do Rady Oświatowej2019-05-31 15:31:38
Karolina ŻebrowskaZarządzenie Nr WAO.0050.129.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie wskazania przedstawiciela ICDS w Łomiankach do Rady Oświatowej2019-05-31 15:31:32
Karolina ŻebrowskaZarządzenie Nr WAO.0050.128.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Inspektora w Referacie Funduszy Zew.2019-05-31 15:31:23
Karolina ŻebrowskaZarządzenie Nr WAO.0050.127.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie zmian planu finansowego UM w Łomiankach na rok 20192019-05-31 15:31:14
Karolina ŻebrowskaZarządzenie Nr WAO.0050.126.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 20192019-05-31 15:31:03
Karolina ŻebrowskaZarządzenie Nr WAO.0050.125.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie zmian planu finansowego UM w Łomiankach na rok 20192019-05-31 15:30:54
Karolina ŻebrowskaZarządzenie Nr WAO.0050.126.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 20192019-05-31 15:30:43
Karolina ŻebrowskaZarządzenie Nr WAO.0050.125.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie zmian planu finansowego UM w Łomiankach na rok 20192019-05-31 15:30:21
Karolina ŻebrowskaZarządzenie Nr WAO.0050.125.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie zmian planu finansowego UM w Łomiankach na rok 20192019-05-31 15:30:17
Karolina ŻebrowskaZarządzenie Nr WAO.0050.126.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 20192019-05-31 15:28:26
Karolina ŻebrowskaZarządzenie Nr WAO.0050.127.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie zmian planu finansowego UM w Łomiankach na rok 20192019-05-31 15:26:50
Karolina ŻebrowskaZarządzenie Nr WAO.0050.128.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Inspektora w Referacie Funduszy Zew.2019-05-31 15:23:16
Karolina ŻebrowskaZarządzenie Nr WAO.0050.128.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Inspektora w Referacie Funduszy Zew.2019-05-31 15:23:06
Karolina ŻebrowskaZarządzenie Nr WAO.0050.129.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie wskazania przedstawiciela ICDS w Łomiankach do Rady Oświatowej2019-05-31 15:20:39
Karolina ŻebrowskaZarządzenie Nr WAO.0050.130.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie wskazania przedstawiciela UM w Łomiankach do Rady Oświatowej2019-05-31 15:18:58
Karolina ŻebrowskaZarządzenie Nr WAO.0050.130.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie wskazania przedstawiciela UM w Łomiankach do Rady Oświatowej2019-05-31 15:18:28
Karolina ŻebrowskaZarządzenie Nr WAO.0050.131.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora SP im. M. Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym 2019-05-31 15:17:28
Karolina ŻebrowskaZarządzenie Nr WAO.0050.131.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora SP im. M. Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym 2019-05-31 15:16:48
Karolina ŻebrowskaZarządzenie Nr WAO.0050.131.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora SP im. M. Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym 2019-05-31 15:15:52
Karolina ŻebrowskaZarządzenie Nr WAO.0050.124.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie utworzenia Komisji Dialogu Społecznego ds. Zieleni2019-05-31 11:31:29
Magdalena KowalskaBRM.0003.19.2019 - zapytanie z 13.06.2019 roku2019-05-31 11:04:04
Karolina ŻebrowskaSprawozdanie z realizacji uchwały nr XXXV/411/20172019-05-31 09:22:27
Karolina ŻebrowskaSprawozdanie z realizacji uchwały nr XXXV/411/20172019-05-31 09:21:38
Karolina ŻebrowskaUchwała Nr XXXV/411/2017 z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie programu współpracy Gminy Łomianki w roku 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działaności pożytku publicznego i o wolontariacie2019-05-31 09:18:43
Karolina ŻebrowskaSprawozdanie z realizacji uchwały nr XXXV/411/20172019-05-31 09:17:36
Karolina ŻebrowskaUchwała Nr XXXV/411/2017 z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie programu współpracy Gminy Łomianki w roku 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działaności pożytku publicznego i o wolontariacie2019-05-31 09:17:15
Karolina ŻebrowskaUchwała Nr XXXV/411/2017 z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie programu współpracy Gminy Łomianki w roku 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działaności pożytku publicznego i o wolontariacie2019-05-31 09:17:08
Karolina ŻebrowskaUchwała Nr XXXV/411/2017 z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie programu współpracy Gminy Łomianki w roku 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działaności pożytku publicznego i o wolontariacie2019-05-31 09:15:35
Karolina ŻebrowskaSprawozdanie z realizacji uchwały nr XXXV/411/20172019-05-31 09:15:17
Karolina ŻebrowskaSprawozdanie z realizacji uchwały nr XXXV/411/20172019-05-31 09:12:44
Karolina ŻebrowskaSprawozdanie z realizacji uchwały nr XXXV/411/20172019-05-31 09:12:26
Karolina ŻebrowskaSprawozdanie z realizacji uchwały nr XXXV/411/20172019-05-31 09:11:21
Karolina ŻebrowskaRKA.152.5.2019 - odpowiedź na petycję 2019-05-31 08:48:38