BIP
Wykaz skrótów
Rada Miejska
Rada Powiatu
Burmistrz
Urząd Miejski
Praca
Prawo Lokalne
Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dzienniki urzędowe
Finanse i mienie
Zamówienia publiczne
Konkursy
Oświadczenia majątkowe
Biuro Obsługi Mieszkańca
Ogłoszenia informacje i wykazy
Organizacje pozarządowe
Rejestr zmian
Wyszukiwarka
Obsługa Biuletynu
Wybory
ePUAP

0 1 2 3 4 5 6 7 12 22 32 42 52 102 202 302

Autor zmianyZmieniony dokument Data
Marta NowickaZarządzenie Nr WAO.0050.76.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im.Marii Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym2019-04-10 13:15:32
Marta NowickaWydawanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu (poza miejscem) sprzedaży2019-04-10 12:12:53
Marta NowickaWydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu (poza miejscem) sprzedaży2019-04-10 12:12:07
Marta NowickaWydawanie zezwoleń na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych2019-04-10 12:09:09
Kamila UrbańskaWydział Edukacji2019-04-10 11:54:02
Kamila UrbańskaBiuro Rady Miejskiej2019-04-10 11:49:48
Kamila UrbańskaWydział Administracyjno-Organizacyjny2019-04-10 11:48:19
Kamila UrbańskaWydział Administracyjno-Organizacyjny2019-04-10 11:48:06
Kamila UrbańskaReferat Ewidencji Działalności Gospodarczej 2019-04-10 11:46:57
Kamila UrbańskaReferat Ewidencji Działalności Gospodarczej 2019-04-10 11:45:07
Kamila UrbańskaReferat Spraw Obywatelskich 2019-04-10 11:38:10
Kamila UrbańskaReferat Zamówien Publicznych2019-04-10 11:34:51
Kamila UrbańskaReferat Zamówien Publicznych2019-04-10 11:34:08
Kamila UrbańskaWydział Rozliczeń Finansowych Budżetu2019-04-10 11:33:33
Kamila UrbańskaUrząd Stanu Cywilnego2019-04-10 11:30:51
Kamila UrbańskaReferat Spraw Społecznych2019-04-10 11:27:37
Kamila UrbańskaWydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej2019-04-10 11:25:20
Kamila UrbańskaWydział Inwestycji i Remontów 2019-04-10 11:23:40
Kamila UrbańskaWydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego2019-04-10 11:20:28
Marta NowickaZarządzenie nr WAO.0050.75.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 9 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku2019-04-10 10:00:53
Marta NowickaZarządzenie Nr WAO.0050.74.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 9 kwietnia 2019 roku w sprawie: powołania komisji do sparw likwidacji identyfikatorów pracowników zatrudnionych w Urzędzię Miejskim w Łomiankach2019-04-10 09:59:28
Marta NowickaZarządzenie Nr WAO.0050.74.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 9 kwietnia 2019 roku w sprawie: powołania komisji do sparw likwidacji identyfikatorów pracowników zatrudnionych w Urzędzię Miejskim w Łomiankach2019-04-09 16:01:14
Kamila UrbańskaWydział Oświaty2019-04-09 15:29:10
Marta NowickaWykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 20192019-04-09 15:24:53
Kamila UrbańskaWydział Rozliczeń Finsowych Budżetu 2019-04-09 15:24:34
Marta NowickaWykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 20192019-04-09 15:24:03
Kamila UrbańskaWydział Administracyjno-Organizacyjny2019-04-09 15:18:27
Kamila UrbańskaWydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej2019-04-09 15:16:45
Kamila UrbańskaWydział Inwestycji i Remontów2019-04-09 15:15:32
Kamila UrbańskaWydział Inwestycji i Remontów2019-04-09 15:15:12
Kamila UrbańskaWydział Inwestycji i Remontów2019-04-09 15:14:26
Marta NowickaWniosek o wydanie zezwolenia na podawanie napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na organizacji przyjęć2019-04-09 15:12:04
Marta NowickaDokument usunięty2019-04-09 15:02:34
Marta NowickaBM-WZ-5/2019 - Załącznik do zarządzenia nr 598/2019 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 kwietnia 2019 r.w sprawie przeznaczenia do sprzedaży części nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Łomiankach przy ul. Krótkiej 8, w gminie Łomianki w powiecie warszawskim zachodnim, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego (działka ew. nr 706/1 o pow. 1065 m2 w obrębie 0004, uregulowana w KW nr WA4M/00006952/5).2019-04-09 15:00:49
Marta NowickaRZP.271.03.2019 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2019-04-09 09:40:23
Marta NowickaRADY SOŁECKIE:2019-04-09 08:29:17
Marta NowickaOświadczenie majątkowe 20192019-04-08 15:52:24
Marta NowickaDokument usunięty2019-04-08 15:44:14
Kamila UrbańskaStraż Miejska2019-04-08 13:37:24
Kamila UrbańskaStraż Miejska2019-04-08 13:36:46
Kamila UrbańskaStraż Miejska2019-04-08 13:35:58
Kamila UrbańskaStraż Miejska2019-04-08 13:35:38
Kamila UrbańskaStraż Miejska2019-04-08 13:34:27
Kamila UrbańskaStraż Miejska2019-04-08 13:33:15
Kamila UrbańskaStraż Miejska2019-04-08 13:32:04
Kamila UrbańskaJednostki Podległe2019-04-08 13:30:34
Kamila UrbańskaStraż Miejska2019-04-08 13:29:38
Marta Nowicka Wystąpienie pokontrolne2019-04-08 13:29:08
Kamila UrbańskaStraż Miejska2019-04-08 13:28:30
Kamila UrbańskaStraż Miejska2019-04-08 13:27:51
Marta NowickaKontrola pracodawcy 2019-04-08 13:25:57
Kamila UrbańskaStraż Miejska2019-04-08 13:24:42
Kamila UrbańskaStraż Miejska2019-04-08 13:23:45
Kamila UrbańskaStraż Miejska2019-04-08 13:23:08
Kamila UrbańskaStraż Miejska2019-04-08 13:20:58
Kamila UrbańskaStraż Miejska2019-04-08 13:20:14
Marta NowickaWnioski złożone w ramach tzw. małych dotacji w 2019 roku:2019-04-08 11:48:04
Marta NowickaKomisje Rady Miejskiej w Łomiankach - VIII kadencja 2019-04-08 11:27:39
Marta NowickaKomisje Rady Miejskiej w Łomiankach - VIII kadencja 2019-04-08 11:26:30
Marta NowickaKomisje Rady Miejskiej w Łomiankach - VIII kadencja 2019-04-08 11:25:34
Marta NowickaZarzadzenie Nr WAO.0050.73.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 5 kwietnia 2019 roku w sprawie: powołania komisji do spraw likwidacji pieczątek i pieczęci w Urzędzie Miejskim w Łomiankach2019-04-08 10:21:33
Marta NowickaRKA.2110.12.2019 - ogłoszenie o naborze2019-04-08 10:13:29
Marta NowickaRKA.2110.12.2019 - ogłoszenie o naborze2019-04-08 10:13:11
Marta NowickaNabór na stanowisko: Podinspektor/Inspektor ds. księgowości podatkowej2019-04-08 10:11:56
Marta NowickaNabór na stanowisko: Inspektor ds. informatyki2019-04-08 10:11:31
Marta NowickaNabór na stanowisko: Podinspektor/Inspektor w Biurze Rady Miejskiej2019-04-08 10:11:12
Marta NowickaNabór na stanowisko: Podinspektor/Inspektor w Biurze Rady Miejskiej2019-04-08 10:10:46
Marta NowickaNabór na stanowisko: Inspektor ds. informatyki2019-04-08 10:09:43
Marta NowickaRKA.2110.11.2019 - ogłoszenie o naborze2019-04-08 10:09:23
Marta NowickaNabór na stanowisko: Inspektor ds. informatyki2019-04-08 10:07:16
Marta NowickaRZP.271.05.20192019-04-05 09:58:49
Marta NowickaRZP.271.05.20192019-04-05 09:58:15
Marta NowickaRZP.271.05.20192019-04-05 09:57:26
Marta NowickaRZP.271.05.20192019-04-05 09:57:21
Marta NowickaRZP.271.05.20192019-04-05 09:56:49
Marta NowickaRZP.271.05.20192019-04-05 09:56:08
Marta NowickaRZP.271.05.20192019-04-05 09:55:40
Marta NowickaRZP.271.05.20192019-04-05 09:55:22
Marta NowickaRZP.271.05.20192019-04-05 09:45:00
Marta NowickaRZP.271.05.20192019-04-05 09:44:07
Marta NowickaRZP.271.05.20192019-04-05 09:43:44
Marta NowickaRZP.271.05.20192019-04-05 09:43:13
Marta NowickaRZP.271.05.20192019-04-05 09:41:30
Marta NowickaRZP.271.05.20192019-04-05 09:38:48
Marta NowickaRZP.271.05.20192019-04-05 09:38:26
Marta NowickaRZP.271.05.2019 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Część I przedmiotu zamówienia –„Utrzymanie trawników i poboczy w pasach drogowych dróg gminnych i działek gminnych oraz utrzymanie miejsc pamięci narodowej na terenie gminy Łomianki”. Część II przedmiotu zamówienia - „Utrzymanie rabat, kwietników, terenów obsadzonych krzewami i bylinami przy ul. Warszawskiej, ul. Chopina, przy budynkach Urzędu, Centrum Kultury, Biblioteki Publicznej, utrzymaniu rond obsadzonych krzewami i bylinami oraz utrzymaniu donic kwietnikowych zawieszanych na słupach oświetlenia ulicznego na terenie gminy Łomianki”. Część III przedmiotu zamówienia - „Wycinka, pielęgnacja, konserwacja i korekta drzew i krzewów z wyłączeniem pomników przyrody; uprzątnięcie ściętych gałęzi; frezowanie karp oraz sadzenie drzew i krzewów na terenie gminy Łomianki”.2019-04-05 09:35:01
Agnieszka BieniekRADY SOŁECKIE:2019-04-05 09:32:38
Marta NowickaRZP.271.05.2019 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Część I przedmiotu zamówienia –„Utrzymanie trawników i poboczy w pasach drogowych dróg gminnych i działek gminnych oraz utrzymanie miejsc pamięci narodowej na terenie gminy Łomianki”. Część II przedmiotu zamówienia - „Utrzymanie rabat, kwietników, terenów obsadzonych krzewami i bylinami przy ul. Warszawskiej, ul. Chopina, przy budynkach Urzędu, Centrum Kultury, Biblioteki Publicznej, utrzymaniu rond obsadzonych krzewami i bylinami oraz utrzymaniu donic kwietnikowych zawieszanych na słupach oświetlenia ulicznego na terenie gminy Łomianki”. Część III przedmiotu zamówienia - „Wycinka, pielęgnacja, konserwacja i korekta drzew i krzewów z wyłączeniem pomników przyrody; uprzątnięcie ściętych gałęzi; frezowanie karp oraz sadzenie drzew i krzewów na terenie gminy Łomianki”.2019-04-05 09:31:56
Marta NowickaRZP.271.05.2019 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Część I przedmiotu zamówienia –„Utrzymanie trawników i poboczy w pasach drogowych dróg gminnych i działek gminnych oraz utrzymanie miejsc pamięci narodowej na terenie gminy Łomianki”. Część II przedmiotu zamówienia - „Utrzymanie rabat, kwietników, terenów obsadzonych krzewami i bylinami przy ul. Warszawskiej, ul. Chopina, przy budynkach Urzędu, Centrum Kultury, Biblioteki Publicznej, utrzymaniu rond obsadzonych krzewami i bylinami oraz utrzymaniu donic kwietnikowych zawieszanych na słupach oświetlenia ulicznego na terenie gminy Łomianki”. Część III przedmiotu zamówienia - „Wycinka, pielęgnacja, konserwacja i korekta drzew i krzewów z wyłączeniem pomników przyrody; uprzątnięcie ściętych gałęzi; frezowanie karp oraz sadzenie drzew i krzewów na terenie gminy Łomianki”.2019-04-05 09:31:00
Agnieszka BieniekRADY SOŁECKIE:2019-04-05 09:14:13
Agnieszka BieniekRADY OSIEDLOWE:2019-04-05 09:11:16
Marta NowickaZarządzenie nr WAO.0050.72.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 4 kwietnia 2019 r.w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Łomiankach2019-04-05 09:01:00
Marta NowickaBRM.0003.2.2019 interpelacja z 28.03.2019 roku2019-04-05 08:44:29
Agnieszka BieniekRADY OSIEDLOWE:2019-04-05 08:44:27
Marta NowickaBRM.0003.1.2019 interpelacja z 28.03.2019 roku2019-04-05 08:44:15
Marta NowickaBRM.0003.2.2019 interpelacja z 28.03.2019 roku2019-04-05 08:44:03
Marta NowickaBRM.0003.4.2019 interpelacja z 01.04.2019 roku2019-04-05 08:43:49
Marta NowickaBRM.0003.4.2019 interpelacja z 01.04.2019 roku2019-04-05 08:43:38
Marta NowickaBRM.0003.1.2019 interpelacja z 28.03.2019 roku2019-04-05 08:43:24
Marta NowickaBRM.0003.4.2019 interpelacja z 01.04.2019 roku2019-04-05 08:43:09