BIP
Wykaz skrótów
Rada Miejska
Rada Powiatu
Burmistrz
Urząd Miejski
Praca
Prawo Lokalne
Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dzienniki urzędowe
Finanse i mienie
Zamówienia publiczne
Konkursy
Oświadczenia majątkowe
Biuro Obsługi Mieszkańca
Ogłoszenia informacje i wykazy
Organizacje pozarządowe
Rejestr zmian
Wyszukiwarka
Obsługa Biuletynu
Wybory
ePUAP
Zgromadzenia Publiczne

0 10 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 30 40 50 60 70 120 220 320

Autor zmianyZmieniony dokument Data
Marta NowickaRZP.271.05.2019 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Część I przedmiotu zamówienia –„Utrzymanie trawników i poboczy w pasach drogowych dróg gminnych i działek gminnych oraz utrzymanie miejsc pamięci narodowej na terenie gminy Łomianki”. Część II przedmiotu zamówienia - „Utrzymanie rabat, kwietników, terenów obsadzonych krzewami i bylinami przy ul. Warszawskiej, ul. Chopina, przy budynkach Urzędu, Centrum Kultury, Biblioteki Publicznej, utrzymaniu rond obsadzonych krzewami i bylinami oraz utrzymaniu donic kwietnikowych zawieszanych na słupach oświetlenia ulicznego na terenie gminy Łomianki”. Część III przedmiotu zamówienia - „Wycinka, pielęgnacja, konserwacja i korekta drzew i krzewów z wyłączeniem pomników przyrody; uprzątnięcie ściętych gałęzi; frezowanie karp oraz sadzenie drzew i krzewów na terenie gminy Łomianki”.2019-04-05 09:35:01
Agnieszka BieniekRADY SOŁECKIE:2019-04-05 09:32:38
Marta NowickaRZP.271.05.2019 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Część I przedmiotu zamówienia –„Utrzymanie trawników i poboczy w pasach drogowych dróg gminnych i działek gminnych oraz utrzymanie miejsc pamięci narodowej na terenie gminy Łomianki”. Część II przedmiotu zamówienia - „Utrzymanie rabat, kwietników, terenów obsadzonych krzewami i bylinami przy ul. Warszawskiej, ul. Chopina, przy budynkach Urzędu, Centrum Kultury, Biblioteki Publicznej, utrzymaniu rond obsadzonych krzewami i bylinami oraz utrzymaniu donic kwietnikowych zawieszanych na słupach oświetlenia ulicznego na terenie gminy Łomianki”. Część III przedmiotu zamówienia - „Wycinka, pielęgnacja, konserwacja i korekta drzew i krzewów z wyłączeniem pomników przyrody; uprzątnięcie ściętych gałęzi; frezowanie karp oraz sadzenie drzew i krzewów na terenie gminy Łomianki”.2019-04-05 09:31:56
Marta NowickaRZP.271.05.2019 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Część I przedmiotu zamówienia –„Utrzymanie trawników i poboczy w pasach drogowych dróg gminnych i działek gminnych oraz utrzymanie miejsc pamięci narodowej na terenie gminy Łomianki”. Część II przedmiotu zamówienia - „Utrzymanie rabat, kwietników, terenów obsadzonych krzewami i bylinami przy ul. Warszawskiej, ul. Chopina, przy budynkach Urzędu, Centrum Kultury, Biblioteki Publicznej, utrzymaniu rond obsadzonych krzewami i bylinami oraz utrzymaniu donic kwietnikowych zawieszanych na słupach oświetlenia ulicznego na terenie gminy Łomianki”. Część III przedmiotu zamówienia - „Wycinka, pielęgnacja, konserwacja i korekta drzew i krzewów z wyłączeniem pomników przyrody; uprzątnięcie ściętych gałęzi; frezowanie karp oraz sadzenie drzew i krzewów na terenie gminy Łomianki”.2019-04-05 09:31:00
Agnieszka BieniekRADY SOŁECKIE:2019-04-05 09:14:13
Agnieszka BieniekRADY OSIEDLOWE:2019-04-05 09:11:16
Marta NowickaZarządzenie nr WAO.0050.72.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 4 kwietnia 2019 r.w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Łomiankach2019-04-05 09:01:00
Marta NowickaBRM.0003.2.2019 interpelacja z 28.03.2019 roku2019-04-05 08:44:29
Agnieszka BieniekRADY OSIEDLOWE:2019-04-05 08:44:27
Marta NowickaBRM.0003.1.2019 interpelacja z 28.03.2019 roku2019-04-05 08:44:15
Marta NowickaBRM.0003.2.2019 interpelacja z 28.03.2019 roku2019-04-05 08:44:03
Marta NowickaBRM.0003.4.2019 interpelacja z 01.04.2019 roku2019-04-05 08:43:49
Marta NowickaBRM.0003.4.2019 interpelacja z 01.04.2019 roku2019-04-05 08:43:38
Marta NowickaBRM.0003.1.2019 interpelacja z 28.03.2019 roku2019-04-05 08:43:24
Marta NowickaBRM.0003.4.2019 interpelacja z 01.04.2019 roku2019-04-05 08:43:09
Marta NowickaBRM.0003.4.2019 interpelacja z 01.04.2019 roku2019-04-05 08:42:35
Marta NowickaBRM.0003.4.2019 interpelacja z 01.04.2019 roku2019-04-05 08:42:23
Marta NowickaBRM.0003.4.2019 interpelacja z 01.04.2019 roku2019-04-05 08:40:24
Marta NowickaBRM.0003.2.2019 interpelacja z 28.03.2019 roku2019-04-05 08:39:35
Marta NowickaBRM.0003.2.2019 interpelacja z 28.03.2019 roku2019-04-05 08:37:28
Marta NowickaBRM.0003.1.2019 interpelacja z 28.03.2019 roku2019-04-05 08:36:04
Marta NowickaBRM.0003.1.2019 interpelacja z 28.03.2019 roku2019-04-05 08:32:19
Marta NowickaBRM.0003.1.2019 interpelacja z 28.03.2019 roku2019-04-05 08:31:13
Marta NowickaBRM.0003.1.2019 interpelacja z 28.03.2019 roku2019-04-05 08:30:24
Użytkownik usuniętyJednostki Podległe2019-04-04 16:49:58
Użytkownik usuniętyStraż Miejska2019-04-04 16:48:02
Użytkownik usuniętyStraż Miejska2019-04-04 16:35:50
Użytkownik usuniętyStraż Miejska2019-04-04 16:35:12
Marta NowickaZarządzenie nr WAO.0050.71.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 3 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. opracowania raportu o stanie Gminy Łomianki2019-04-03 14:56:54
Marta NowickaZarządzenie nr WAO.0050.71.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 3 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. opracowania raportu o stanie Gminy Łomianki2019-04-03 14:56:41
Marta NowickaZarządzenie nr WAO.0050.71.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 3 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. opracowania raportu o stanie Gminy Łomianki2019-04-03 14:56:34
Marta NowickaProtokół nr VIII/2019 7 marca 20192019-04-03 14:45:52
Marta NowickaProtokół nr VII/2019 z 4 marca 20192019-04-03 14:44:07
Marta NowickaProtokół nr VI/2019 z 20 lutego 20192019-04-03 14:39:20
Marta NowickaProtokół nr V/20192019-04-03 14:07:17
Marta NowickaUchwała Nr IX/56/2019 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomnosci zwierząt na rok 20192019-04-03 13:32:54
Marta NowickaUchwała Nr IX/55/2019 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Łomianek2019-04-03 13:30:01
Marta NowickaUchwała Nr IX/54/2019 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Łomianek2019-04-03 13:28:17
Marta NowickaUchwała Nr IX/53/2019 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2019-2025.2019-04-03 13:27:02
Marta NowickaUchwała Nr IX/52/2019 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2019.2019-04-03 13:25:16
Marta NowickaZarządzenie nr WAO.0050.69.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 02.04.2019 r. zmieniające zarządzenie nr WAO.0050.47.2019 r.powołania Komisji Urbanistyczni-Architektonicznej i ustalenia jej regulaminu2019-04-03 12:57:21
Marta NowickaZarządzenie nr WAO.0050.70.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 02.04.2019 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej2019-04-03 12:57:11
Marta NowickaZarządzenie nr WAO.0050.69.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 02.04.2019 r. zmieniające zarządzenie nr WAO.0050.47.2019 r.powołania Komisji Urbanistyczni-Architektonicznej i ustalenia jej regulaminu2019-04-03 12:56:00
Marta NowickaZarządzenie nr WAO.0050.69.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 02.04.2019 r. zmieniające zarządzenie nr WAO.0050.47.2019 r.powołania Komisji Urbanistyczni-Architektonicznej i ustalenia jej regulaminu2019-04-03 12:55:58
Marta NowickaZarządzenie nr WAO.0050.69.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 02.04.2019 r. zmieniające zarządzenie nr WAO.0050.47.2019 r.powołania Komisji Urbanistyczni-Architektonicznej i ustalenia jej regulaminu2019-04-03 12:55:43
Użytkownik usuniętyNajem lokalu mieszkalnego2019-04-03 11:31:27
Użytkownik usuniętyNajem lokalu mieszkalnego2019-04-03 11:31:01
Użytkownik usuniętyNajem lokalu mieszkalnego2019-04-03 11:29:32
Użytkownik usuniętyNajem lokalu mieszkalnego2019-04-03 11:26:23
Marta NowickaBRM.0003.31.2019 - odpowiedź z 01.04.2019 roku2019-04-02 16:02:11
Marta NowickaBRM.0003.30.2019 - odpowiedź z 02.04.2019 roku2019-04-02 16:01:00
Marta NowickaBRM.0003.30.2019 - odpowiedź z 02.04.2019 roku2019-04-02 16:00:40
Marta NowickaBRM.0003.30.2019 - odpowiedź z 02.04.2019 roku2019-04-02 16:00:21
Marta NowickaBRM.0003.3.2019 - odpowiedź z 01.04.2019 roku2019-04-02 15:56:06
Marta NowickaBRM.0003.3.2019 - odpowiedź z 01.04.2019 roku2019-04-02 15:55:51
Marta NowickaBRM.0003.3.2019 - interpelacja z 27.12.2018 roku2019-04-02 15:54:59
Marta NowickaBRM.0003.3.2019 - interpelacja z 27.12.2018 roku2019-04-02 15:54:49
Marta NowickaBRM.0003.3.2019 - interpelacja z 27.12.2018 roku2019-04-02 15:54:10
Marta NowickaBRM.0003.3.2019 - interpelacja z 27.12.2018 roku2019-04-02 15:53:52
Marta Nowicka BRM.0003.3.2019 - interpelacja z 27.12.2018 roku2019-04-02 15:51:28
Marta NowickaBRM.0003.25.2019 - odpowiedź z 01.04.2019 roku2019-04-02 15:09:38
Marta NowickaBRM.0003.25.2019 - odpowiedź z 01.04.2019 roku2019-04-02 15:09:24
Marta NowickaZarządzenie WAO.0050.68.2019 Burmistrza Łomianek z dnia z 29.03.2019 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Łomiankach na rok 20192019-04-02 14:55:45
Marta NowickaZarządzenie WAO.0050.67.2019 Burmistrza Łomianek z dnia z 29.03.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 2019.2019-04-02 14:54:32
Marta NowickaZarządzenie WAO.0050.66.2019 Burmistrza Łomianek z dnia z 29.03.2019 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Łomiankach na rok 20192019-04-02 14:53:14
Użytkownik usuniętyWydawanie duplikatu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych2019-04-02 13:03:52
Użytkownik usuniętyWydawanie zaświadczeń potwierdzających dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 2019-04-02 13:02:31
Użytkownik usuniętyWniosek o wydanie zezwolenia na podawanie napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na organizacji przyjęć2019-04-02 13:01:50
Użytkownik usuniętyWydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu (poza miejscem) sprzedaży2019-04-02 12:56:41
Użytkownik usuniętyWydawanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu (poza miejscem) sprzedaży2019-04-02 12:55:31
Użytkownik usuniętyWydawanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu (poza miejscem) sprzedaży2019-04-02 12:55:17
Użytkownik usuniętyWydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia reklamy lub obiektu2019-04-02 12:50:28
Użytkownik usuniętyWydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia reklamy lub obiektu2019-04-02 12:50:23
Użytkownik usuniętyZezwolenie na projektowanie i budowę przyłącza w pasie drogi gminnej2019-04-02 12:49:56
Użytkownik usuniętyZezwolenie na zajęcie pasa drogowego2019-04-02 12:49:36
Użytkownik usuniętyZezwolenie na projektowanie i budowę zjazdu do posesji2019-04-02 12:49:21
Użytkownik usuniętyREFERAT ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH2019-04-02 12:40:47
Użytkownik usuniętyWYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW2019-04-02 12:32:11
Użytkownik usuniętyWYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW2019-04-02 12:32:02
Użytkownik usuniętyWYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW2019-04-02 12:31:45
Użytkownik usuniętyREFERAT ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH2019-04-02 12:30:07
Użytkownik usuniętyWYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO2019-04-02 12:28:30
Użytkownik usuniętyWYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO2019-04-02 12:28:21
Użytkownik usuniętyREFERAT FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH2019-04-02 12:26:55
Użytkownik usuniętyREFERAT FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH2019-04-02 12:26:49
Użytkownik usuniętyWYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ2019-04-02 12:22:14
Użytkownik usuniętyWniosek o wydanie zezwolenia na podawanie napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na organizacji przyjęć2019-04-02 12:17:53
Użytkownik usuniętyWniosek o wydanie zezwolenia na podawanie napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na organizacji przyjęć2019-04-02 12:14:20
Użytkownik usuniętyWydawanie zezwoleń na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych2019-04-02 12:13:21
Użytkownik usuniętyWydawanie zaświadczeń potwierdzających dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 2019-04-02 12:11:28
Marta NowickaObwieszczenie nr 6/2019 Starosty Warszawskiego Zachodniego w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie rozbudowie drogi gminnej nr 410575W- ulicy Piaskowej w Lomiankach realizowanej na dzialkach: - nr ew.2/4,48/1,4812,4813,48/4, 4815, 4816,9l,l15, w obrgbie 0022 w jednostce ewidencyjnej 143205_4 Łomianki - miasto.2019-04-02 11:02:21
Marta NowickaObwieszczenie nr 6/2019 Starosty Warszawskiego Zachodniego w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie rozbudowie drogi gminnej nr 410575W- ulicy Piaskowej w Lomiankach realizowanej na dzialkach: - nr ew.2/4,48/1,4812,4813,48/4, 4815, 4816,9l,l15, w obrgbie 0022 w jednostce ewidencyjnej 143205_4 Łomianki - miasto.2019-04-02 11:00:28
Marta NowickaDecyzja Nr 330/GM/2019 Starosty Warszawskiego Zachodniego w sprawie ustanowienia wspólnoty gruntowej dla dawnej wsi Buraków 2019-04-02 09:43:23
Marta NowickaDecyzja Nr 330/GM/2019 Starosty Warszawskiego Zachodniego w sprawie ustanowienia wspólnoty gruntowej dla dawnej wsi Buraków 2019-04-02 09:41:25
Użytkownik usunięty GODZINY PRACY URZĘDU, ADRESY, TELEFONY 2019-04-01 17:35:44
Użytkownik usunięty GODZINY PRACY URZĘDU, ADRESY, TELEFONY 2019-04-01 17:34:11
Użytkownik usunięty GODZINY PRACY URZĘDU, ADRESY, TELEFONY 2019-04-01 17:31:37
Użytkownik usunięty GODZINY PRACY URZĘDU, ADRESY, TELEFONY 2019-04-01 17:29:29
Użytkownik usunięty GODZINY PRACY URZĘDU, ADRESY, TELEFONY 2019-04-01 16:58:29
Użytkownik usunięty GODZINY PRACY URZĘDU, ADRESY, TELEFONY 2019-04-01 16:54:29