BIP
e-urząd
Wykaz skrótów
Rada Miejska
Rada Powiatu
Burmistrz
Urząd Miejski
Praca
Prawo Lokalne
Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dzienniki urzędowe
Finanse i mienie
Zamówienia publiczne
Konkursy
Oświadczenia majątkowe
Biuro Obsługi Mieszkańca
Ogłoszenia informacje i wykazy
Organizacje pozarządowe
Rejestr zmian
Wyszukiwarka
Obsługa Biuletynu
Wybory
ePUAP

0 10 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 30 40 50 60 70 120 220

Autor zmianyZmieniony dokument Data
Leszek GizińskiNabór na stanowisko: Podinspektor ds. oświaty - wynik2018-03-28 13:30:33
Leszek GizińskiUchwała Nr XL/471/2018 z dnia 8 marca 2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Kępy Kiełpińskiej2018-03-28 10:58:17
Leszek GizińskiUchwała Nr XL/470/2018 z dnia 8 marca 2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zachodniej części sołectwa Łomianki Dolne - etap II2018-03-28 10:57:22
Leszek GizińskiUchwała Nr XL/470/2018 z dnia 8 marca 2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zachodniej części sołectwa Łomianki Dolne - etap II2018-03-28 10:56:17
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXIX/460/2018 z dnia 25 stycznia 2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północnej części sołectwa Dziekanów Polski2018-03-28 10:55:34
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXIX/457/2018 z dnia 25 stycznia 2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dziekanów Polski Południowy-Zachód”2018-03-28 10:54:21
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXIX/456/2018 z dnia 25 stycznia 2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dziekanów Polski Południowy-Wschód”2018-03-28 10:52:58
Leszek GizińskiRKA.152.6.2018 - Petycja2018-03-28 10:38:15
Leszek GizińskiRKA.152.6.2018 - Petycja2018-03-28 10:37:58
Leszek GizińskiRKA.152.6.20182018-03-28 10:37:17
Leszek GizińskiRKA.152.6.20182018-03-28 10:37:06
Leszek GizińskiSprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łomianki za 2017 rok2018-03-28 10:35:20
Leszek GizińskiRKA.152.6.2018 - Petycja2018-03-27 15:56:31
Leszek GizińskiRKA.152.6.20182018-03-27 15:55:36
Leszek GizińskiRKA.152.6.20182018-03-27 15:54:57
Leszek GizińskiWNIOSKI, FORMULARZE, KARTY, ZGŁOSZENIA 2018-03-27 15:48:17
Leszek GizińskiWNIOSKI, FORMULARZE, KARTY, ZGŁOSZENIA 2018-03-27 15:42:27
Leszek GizińskiINFORMACJA DYREKTORA DELEGATURY KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO w WARSZAWIE z dnia 27 marca 2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości Delegatury oraz o zasadach przyjmowania zgłoszeń kandydatów na urzędników wyborczych2018-03-27 15:29:24
Leszek GizińskiINFORMACJA DYREKTORA DELEGATURY KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO w WARSZAWIE z dnia 27 marca 2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości Delegatury oraz o zasadach przyjmowania zgłoszeń kandydatów na urzędników wyborczych2018-03-27 15:27:45
Leszek GizińskiRZP.271.13.2018 - Informacja z otwarcia ofert2018-03-27 11:20:22
Leszek GizińskiWNIOSKI, FORMULARZE, KARTY, ZGŁOSZENIA 2018-03-27 10:52:20
Leszek GizińskiWNIOSKI, FORMULARZE, KARTY, ZGŁOSZENIA 2018-03-27 10:50:41
Leszek GizińskiWNIOSKI, FORMULARZE, KARTY, ZGŁOSZENIA 2018-03-27 10:39:04
Leszek GizińskiRZP.271.09.2018 - Pytanie nr 1 do SIWZ ponowne zamieszczenie2018-03-27 09:30:08
Leszek GizińskiRZP.271.09.2018 - Pytanie nr 1 do SIWZ ponowne zamieszczenie2018-03-27 09:29:40
Leszek GizińskiObwieszczenie nr 8/2018 Starosty Warszawskiego Zachodniego - decyzja2018-03-27 08:31:53
Leszek GizińskiObwieszczenie nr 8/2018 Starosty Warszawskiego Zachodniego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - ul. Długiej2018-03-27 08:29:33
Leszek GizińskiObwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 23 stycznia 2017 r o podjęciu w sprawie przystąpienia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego2018-03-27 08:25:02
Leszek GizińskiObwieszczenie nr 20/2017 Starosty warszawskiego Zachodniego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - ul. Jeziornej2018-03-27 08:23:15
Leszek GizińskiObwieszczenie nr 27/2017 Starosty warszawskiego Zachodniego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - ul. Fabrycznej2018-03-27 08:22:07
Leszek GizińskiObwieszczenie nr 6/2018 Starosty Warszawskiego Zachodniego o wydaniu decyzji nr 126/2017 zezwalającej na realizację inwestycji drogowej - ul. Jarzębinowej w Kiełpinie2018-03-27 08:21:05
Leszek GizińskiObwieszczenie nr 4/2018 Starosty Warszawskiego Zachodniego w sprawie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej rozbudowy drogi gminnej - ul. Cieenistej w Łomiankach na odcinku ul. Ogrodowej do ul. Armii Poznań2018-03-27 08:20:08
Agata ZakrzewskaRZP.271.09.2018 - pytanie i załacznik 2018-03-26 15:07:16
Agata ZakrzewskaRZP.271.08.2018 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 32018-03-26 15:04:33
Agata ZakrzewskaRZP.271.08.2018 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 32018-03-26 15:02:06
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.56.2018 z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie zmiany załącznika do Zarządzenia Nr RKA.0050.26.2018 Burmistrza Łomianek z dnia 8 lutego 2018 roku2018-03-23 15:36:03
Leszek GizińskiRGP.6721.43.1.2018 - OBWIESZCZENIE + załącznik 12018-03-23 13:21:17
Leszek GizińskiRGP.6721.44.1.2018 - OBWIESZCZENIE + zalacznik 12018-03-23 13:20:48
Leszek GizińskiPancerz i Centrum Handlowe Auchan - przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego2018-03-23 13:17:10
Leszek GizińskiRGP.6721.43.1.2018 - OBWIESZCZENIE + załącznik 12018-03-23 13:15:46
Leszek GizińskiChopina jednostka A - przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego2018-03-23 13:11:44
Leszek GizińskiChopina jednostka A - przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego2018-03-23 13:11:32
Leszek GizińskiObwieszczenia o przystąpieniu do sporządzenia planów miejscowych \"Łomianki Śródmieście\"2018-03-23 13:04:54
Leszek Giziński RGP.6721.37.13.2017 - Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru południowej części osiedla Prochownia oraz południowa część osiedla Buraków - Etap II2018-03-23 13:04:07
Leszek GizińskiKomisje Rady Miejskiej w Łomiankach - VII kadencja 2018-03-23 12:59:34
Leszek GizińskiKomisje Rady Miejskiej w Łomiankach - VII kadencja 2018-03-23 09:02:06
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.55.2018 z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisku podinspektora ds. geodezji w Referacie Geodezji Urzędu Miejskiego w Łomiankach2018-03-22 16:01:09
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.55.2018 z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisku podinspektora ds. geodezji w Referacie Geodezji Urzędu Miejskiego w Łomiankach2018-03-22 16:01:01
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.54.2018 z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr RKA.0050.52.2018 z dnia 14 marca 2018r.2018-03-22 15:59:05
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.54.2018 z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr RKA.0050.52.2018 z dnia 14 marca 2018r.2018-03-22 15:58:49
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.54.2018 z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr RKA.0050.52.2018 z dnia 14 marca 2018r.2018-03-22 15:58:32
Leszek GizińskiRI.042.2.2018 - Zapytanie ofertowe + formularz2018-03-22 15:39:57
Leszek GizińskiRZP.271.12.2018 - ogłoszenie + SIWZ2018-03-22 15:37:42
Leszek GizińskiRZP.271.12.2018 - Przebudowa ulicy Bukowej i Wiązowej w ramach zadania inwestycyjnego nr 2016/12 pn,: \"Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic VIII kwartał (ul. Wiklinowa - ul. Rolnicza - ul. Ogrodowa - ul. Warszawska)\"2018-03-22 15:26:13
Leszek GizińskiRZP.271.11.2018 - ogłoszenie + SIWZ + załaczniki2018-03-22 13:09:36
Leszek GizińskiRZP.271.11.2018 - ogłoszenie + SIWZ + załaczniki2018-03-22 12:55:44
Leszek GizińskiRZP.271.11.2018 - Przebudowa ulicy Wiejskiej w ramach zadania inwestycyjnego nr 2016/30 pn.: Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych2018-03-22 12:54:01
Leszek GizińskiRI.042.1.2018 - Sporządzenie kompletnego studium wykonalności wraz z analizą finansową i ekonomiczną dla projektu pn. „Ograniczanie „niskiej emisji” w Gminie Łomianki poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła”2018-03-22 09:50:49
Leszek GizińskiRI.042.1.2018 - Sporządzenie kompletnego studium wykonalności wraz z analizą finansową i ekonomiczną dla projektu pn. „Ograniczanie „niskiej emisji” w Gminie Łomianki poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła”2018-03-22 09:50:33
Leszek GizińskiRI.042.2.2018 - Zapytanie ofertowe + formularz2018-03-22 09:48:02
Leszek GizińskiRI.042.2.2018 - Sporządzenie kompletnego studium wykonalności wraz z analizą finansową i ekonomiczną dla projektu pn. \"Budowa terenów zielonych w Łomiankach\"2018-03-22 09:46:37
Leszek GizińskiRI.042.2.2018 - Sporządzenie kompletnego studium wykonalności wraz z analizą finansową i ekonomiczną dla projektu pn. \"Budowa terenów zielonych w Łomiankach\"2018-03-22 09:46:24
Agata ZakrzewskaZarządzenie Nr RKA.0050.53.2018 z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Podinspektora ds. oświaty2018-03-21 16:07:01
Agata ZakrzewskaZarządzenie Nr RKA.0050.53.2018 z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Podinspektora ds. oświaty2018-03-21 16:06:45
Agata ZakrzewskaZarządzenie Nr RKA.0050.53.2018 z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Podinspektora ds. oświaty2018-03-21 16:05:55
Agata ZakrzewskaRI.042.1.2018 - Sporządzenie kompletnego studium wykonalności wraz z analizą finansową i ekonomiczną dla projektu pn. „Ograniczanie „niskiej emisji” w Gminie Łomianki poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła”2018-03-21 16:00:30
Agata ZakrzewskaWOŚ.042.2.2018 - Usługa sporządzenia programu funkcjonalno-użytkowego dla projektu pn. „Ograniczanie „niskiej emisji” w Gminie Łomianki poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła”, 2018-03-21 16:00:09
Agata ZakrzewskaRI.042.1.2018 - Sporządzenie kompletnego studium wykonalności wraz z analizą finansową i ekonomiczną dla projektu pn. „Ograniczanie „niskiej emisji” w Gminie Łomianki poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła”2018-03-21 15:59:47
Agata ZakrzewskaRI.042.1.2018 - Sporządzenie kompletnego studium wykonalności wraz z analizą finansową i ekonomiczną dla projektu pn. „Ograniczanie „niskiej emisji” w Gminie Łomianki poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła”2018-03-21 15:55:46
Agata ZakrzewskaRI.042.1.2018 - Sporządzenie kompletnego studium wykonalności wraz z analizą finansową i ekonomiczną dla projektu pn. „Ograniczanie „niskiej emisji” w Gminie Łomianki poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła”2018-03-21 15:55:35
Agata ZakrzewskaWOŚ.042.1.2018 - Usługa sporządzenia świadectw energetycznych lub przeprowadzenia audytów energetycznych dla nie więcej niż 50 budynków mieszkalnych na terenie Gminy Łomianki2018-03-21 15:53:36
Agata Zakrzewska WOŚ.042.2.2018 - Usługa sporządzenia programu funkcjonalno-użytkowego dla projektu pn. „Ograniczanie „niskiej emisji” w Gminie Łomianki poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła”2018-03-21 15:53:28
Agata ZakrzewskaWOŚ.042.2.2018 - Usługa sporządzenia programu funkcjonalno-użytkowego dla projektu pn. „Ograniczanie „niskiej emisji” w Gminie Łomianki poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła”, 2018-03-21 15:50:47
Agata ZakrzewskaWOŚ.042.1.2018 - Usługa sporządzenia świadectw energetycznych lub przeprowadzenia audytów energetycznych dla nie więcej niż 50 budynków mieszkalnych na terenie Gminy Łomianki2018-03-21 15:43:01
Agata ZakrzewskaWOŚ.042.1.2018 - Usługa sporządzenia świadectw energetycznych lub przeprowadzenia audytów energetycznych dla nie więcej niż 50 budynków mieszkalnych na terenie Gminy Łomianki 2018-03-21 15:41:42
Agata Zakrzewska20182018-03-21 15:37:33
Agata ZakrzewskaWnioski złożone w ramach tzw. małych dotacji w 2018 roku:2018-03-21 11:43:50
Leszek GizińskiXXXIX Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach - protokół 2018-03-20 11:21:51
Leszek GizińskiWNIOSKI, FORMULARZE, KARTY, ZGŁOSZENIA 2018-03-20 10:57:06
Leszek GizińskiNabór na stanowisko: Kierownik Referatu Rozliczeń Finansowych Budżetu - nabór2018-03-20 10:50:39
Leszek GizińskiNabór na stanowisko: Kierownik Referatu Rozliczeń Finansowych Budżetu2018-03-20 10:47:47
Leszek GizińskiRI.042.1.2017 - Wynik konsultacji społecznych [obrazek]2018-03-19 10:48:18
Leszek GizińskiRGP.6721.37.13.2017 - Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Łomianki na lata 2017-2023 + formularze2018-03-19 10:47:33
Leszek GizińskiRI.042.1.2017 - usługa opracowania programu rewitalizacji dla gminy Łomianki. Projekt pn. „Opracowanie programu rewitalizacji dla gminy Łomianki”2018-03-19 10:47:04
Leszek GizińskiProgram rewitalizacji dla Gminy Łomianki2018-03-19 10:45:27
Leszek GizińskiRG.7045.1.1.2015 z 10.06.2015 - Świadczenie usług w zakresie kopania, murowania i sprzedaży grobów na terenie Cmentarza Komunalnego w Kiełpinie przy ul. Cienistej 20, w okresie od 01.07.2015 r. do dnia 30.06.2016 r.2018-03-19 10:40:42
Leszek GizińskiRI.7021.1.3.2014 - wynajem sprzętu wraz z obsługą do prac związanych z naprawą i konserwacją dróg na terenie Gminy Łomianki2018-03-19 10:40:19
Leszek GizińskiRI.55123.01.2014 - Usuwanie awarii oraz uszkodzeń mechanicznych sygnalizacji świetlnej trójkolorowej, sygnalizacji pulsującej oraz podświetlenia przejść dla pieszych na terenie gminy Łomianki w 2015 roku2018-03-19 10:39:22
Leszek GizińskiRAG.7045.1.8.2014 - Świadczenie usług w zakresie kopania, murowania i sprzedaży grobów na terenie Cmentarza Komunalnego w Kiełpinie przy ul. Cienistej 20, w okresie od 01.07.2014 r. do dnia 30.06.2015 r.2018-03-19 10:39:04
Leszek GizińskiRI.7021.2.14 - wykonanie progów zwalniających w ciagu dróg gminnych w Łomiankach2018-03-19 10:38:44
Leszek GizińskiRI.7021.1.2.1.2014 - Dostawa frezu asfaltowego tzw. destruktu wraz z wbudowaniem i skropieniem emulsją asfaltową2018-03-19 10:38:29
Leszek GizińskiRI.7021.62.6.2014 - Opracowanie koncepcji ścieżki rowerowej2018-03-19 10:38:07
Leszek GizińskiRI.222-110/07/02/14 - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w związku z rekultywacją obszaru w rejonie jeziora Fabrycznego w Łomiankach2018-03-19 10:36:08
Leszek GizińskiRI.7223.32.13 - Uzupełnianie i odtwarzanie oznakowania drogowego na terenie Gminy Łomianki w 2014 r.2018-03-19 10:35:25
Leszek GizińskiRI.55123.01.2013 - Wynonanie w 2014 roku usługi polegającej na: usuwaniu awarii oraz uszkodzeń mechanicznych sygnalizacji świetlnej trójkolorowej, sygnalizacji pulsującej oraz podświetlenia przejść dla pieszych na terenie gminy Łomianki2018-03-19 10:34:55
Leszek GizińskiRI.222.21.13.01.13 - wyknanie koncepcji budowy przedszkola w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa - w trzech wariantach2018-03-19 10:33:01
Leszek GizińskiWykonanie koncepcji przebudowy ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Brukowej w Łomiankach, w zakresie wykonania ścieżki rowerowej - w trzech wariantach2018-03-19 10:31:14
Leszek GizińskiŚwiadczenie usług w zakresie kopania, murowania i sprzedaży grobów na terenie Cmentarza Komunalnego w Kiełpinie przy ul. Cienistej 20, w okresie od 01.01.2013 r. do dnia 30.06.2013 r.2018-03-19 10:30:37
Leszek GizińskiŚwiadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego2018-03-19 10:29:35
Leszek GizińskiŚwiadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego2018-03-19 10:29:07