BIP
Wykaz skrótów
Rada Miejska
Rada Powiatu
Burmistrz
Urząd Miejski
Praca
Prawo Lokalne
Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dzienniki urzędowe
Finanse i mienie
Zamówienia publiczne
Konkursy
Oświadczenia majątkowe
Biuro Obsługi Mieszkańca
Ogłoszenia informacje i wykazy
Organizacje pozarządowe
Rejestr zmian
Wyszukiwarka
Obsługa Biuletynu
Wybory
ePUAP

0 10 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 30 40 50 60 70 120 220 320

Autor zmianyZmieniony dokument Data
Agnieszka BieniekRZP.271.30.2018 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty2018-10-05 10:34:11
Leszek GizińskiRZP.271.32.2018 - Informacja z otwarcia ofert2018-10-04 15:31:39
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.156.2018 z dnia4 października 2018 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem2018-10-04 14:22:38
Leszek GizińskiRZP.271.32.2018 - Informacja z otwarcia ofert2018-10-04 14:11:53
Leszek GizińskiWNIOSKI, FORMULARZE, KARTY, ZGŁOSZENIA 2018-10-04 14:08:41
Leszek GizińskiRZP.271.34.2018 - Ogłoszenie + SIWZ + załączniki2018-10-04 09:12:16
Leszek GizińskiWybory Samorządowe 20182018-10-04 09:06:38
Leszek GizińskiWOŚ.6220.9.2018 - Obwieszczenie2018-10-04 09:04:50
Leszek GizińskiWOŚ.6220.9.2018 - Obwieszczenie2018-10-04 09:04:04
Leszek GizińskiWOŚ.6220.9.2018 - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Polkomtel Sp. z o.o., BT 13595 Kiełpin Bis, położonej w miejscowości Kiełpin gm. Łomianki2018-10-04 09:01:38
Leszek GizińskiRZP.271.34.2018 - Ogłoszenie + SIWZ + załączniki2018-10-03 16:28:22
Leszek GizińskiRZP.271.34.2018 - Ogłoszenie + SIWZ + załączniki2018-10-03 16:05:05
Leszek GizińskiRZP.271.34.2018 - Ogłoszenie + SIWZ + załączniki2018-10-03 16:00:38
Leszek GizińskiRZP.271.34.2018 - Ogłoszenie + SIWZ + załączniki2018-10-03 16:00:17
Leszek GizińskiRZP.271.34.2018 - Rozbudowa ulicy Fabrycznej wraz z budową kanalizacji deszczowej wraz przebudową niezbędnej infrastruktury wod – kan, energetycznej i telekomunikacyjnej w ramach zadania: „Przebudowa ul. Fabrycznej” – zad. 2016/032018-10-03 15:57:48
Joanna ZielkeKot Ewa Agnieszka2018-10-03 15:44:33
Joanna ZielkeKot Ewa Agnieszka2018-10-03 15:44:22
Joanna ZielkeKot Ewa Agnieszka2018-10-03 15:40:51
Joanna ZielkeWnioski złożone w ramach tzw. małych dotacji w 2018 roku:2018-10-02 14:04:25
Leszek GizińskiRKA.152.12.20182018-10-02 13:41:03
Leszek GizińskiRKA.152.12.2018 - Petycja2018-10-02 13:40:48
Leszek GizińskiRKA.152.12.20182018-10-02 13:39:21
Leszek GizińskiWybory Samorządowe 20182018-10-01 13:51:20
Leszek GizińskiRZP.271.32.2018 - Pytanie nr 1 do SIWZ2018-10-01 13:46:45
Leszek GizińskiRZP.271.32.2018 - Pytanie nr 1 do SIWZ2018-10-01 13:46:30
Leszek GizińskiRZP.271.31.2018 - Informacja z otwarcia ofert2018-09-28 13:24:23
Leszek GizińskiRZP.271.31.2018 - Informacja z otwarcia ofert2018-09-28 13:24:12
Leszek GizińskiRGP.6721.43.10.2018 - uchwała + załącznik2018-09-28 09:45:37
Leszek GizińskiRGP.6721.43.10.2018 - uchwała + załącznik2018-09-28 09:44:01
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.155.2018 z dnia 25 września 2018 roku w sprawie powołania konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Podinspektora/Inspektora ds. geodezji2018-09-27 15:55:45
Leszek GizińskiRZP.271.30.2018 - Informacja z otwarcia ofert + załącznik2018-09-27 12:03:21
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.154.2018 z dnia 25 września 2018 roku w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Łomiankach na rok 20182018-09-27 11:50:20
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.153.2018 z dnia 25 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 20182018-09-27 11:49:06
Leszek GizińskiUchwała Nr Wa.305.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 września 2018 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Łomianek Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łomianki za pierwsze półrocze 2018 roku 2018-09-27 11:43:08
Leszek GizińskiUchwała Nr Wa.305.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 września 2018 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Łomianek Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łomianki za pierwsze półrocze 2018 roku 2018-09-27 11:42:58
Leszek GizińskiUchwała Nr Wa.305.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 września 2018 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Łomianek Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łomianki za pierwsze półrocze 2018 roku2018-09-27 11:40:09
Leszek GizińskiUchwała Nr Wa.305.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 września 2018 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Łomianek Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łomianki za pierwsze półrocze 2018 roku2018-09-27 11:39:43
Joanna ZielkeWnioski złożone w ramach tzw. małych dotacji w 2018 roku:2018-09-26 11:04:52
Joanna ZielkeArchiwum RADY OSIEDLOWE:2018-09-26 09:54:20
Leszek GizińskiWydział Oświaty2018-09-26 09:05:39
Joanna ZielkeWybory Samorządowe 20182018-09-25 15:54:32
Leszek GizińskiObwieszczenie nr 20/2018 Starosty warszawskiego Zachodniego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ul. Krzyczkowskiego2018-09-24 17:13:08
Leszek GizińskiObwieszczenie nr 20/2018 Starosty warszawskiego Zachodniego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ul. Krzyczkowskiego2018-09-24 17:11:45
Leszek GizińskiObwieszczenie nr 20/2018 Starosty warszawskiego Zachodniego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ul. Krzyczkowskiego2018-09-24 17:11:28
Leszek GizińskiObwieszczenie nr 21/2018 Starosty warszawskiego Zachodniego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ul. Pogodnej2018-09-24 17:03:31
Leszek GizińskiObwieszczenie nr 21/2018 Starosty warszawskiego Zachodniego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ul. Pogodnej2018-09-24 16:24:20
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.152.2018 z dnia 21 września 2018 roku w sprawie powołania komisji do zaopiniawania wniosków o przyznanie nagrody Burmistrza Łomianek z okazji Dnia Edukacji Narodowej2018-09-24 15:37:26
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.152.2018 z dnia 21 września 2018 roku w sprawie powołania komisji do zaopiniawania wniosków o przyznanie nagrody Burmistrza Łomianek z okazji Dnia Edukacji Narodowej2018-09-24 15:37:14
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.151.2018 z dnia 21 września 2018 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników i matreiałów edukacyjnych dla ucznów obiętych Rządowym programem pomocy uczniom w 2018 r. - \"Wyprawska szkolna\".2018-09-24 15:33:46
Leszek GizińskiRKA.2110.29.2018 - Nabór 2018-09-21 15:59:33
Leszek GizińskiRGP.6721.43.10.2018 - Obwieszczenie + załącznik2018-09-21 12:47:09
Leszek GizińskiRGP.6721.43.10.2018 - Obwieszczenie + załącznik2018-09-21 11:01:00
Leszek GizińskiRGP.6721.43.10.2018 - Obwieszczenie + załącznik2018-09-21 11:00:36
Leszek GizińskiRGP.6721.43.10.2018 - Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego \"Chopina jednostka A\"2018-09-21 10:52:20
Leszek GizińskiRGP.6721.43.10.2018 - Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego \"Chopina jednostka A\"2018-09-21 10:47:15
Leszek GizińskiRGP.6721.43.10.2018 - Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego \"Chopina jednostka A\"2018-09-21 10:47:06
Leszek GizińskiOm Krzysztof Marek Wawer - koniec2018-09-21 09:45:29
Leszek GizińskiOM Małgorzata Ewa Żebrowska-Piotrak - koniec2018-09-21 09:15:16
Leszek GizińskiOm Maria Jolanta Zalewska - koniec2018-09-21 09:12:44
Leszek GizińskiOM Maciej Rafał Wroniewski - koniec2018-09-21 09:10:12
Leszek GizińskiOm Krzysztof Marek Wawer - koniec2018-09-21 09:08:39
Leszek GizińskiOm Krzysztof Antoni Terczyński - koniec2018-09-21 09:03:10
Leszek GizińskiOM Paweł Jan Słupski-Kartaczowski - koniec2018-09-21 09:00:31
Leszek GizińskiOM Bogumił Andrzej Sikorski - koniec2018-09-21 08:57:51
Leszek GizińskiOM Adam Janusz Salwowski - koniec2018-09-21 08:54:59
Leszek GizińskiOm Joanna Maria Roszkowska - koniec2018-09-21 08:51:51
Leszek GizińskiOm Joanna Maria Roszkowska - koniec2018-09-21 08:51:37
Leszek GizińskiOM Bogusław Piotr Pawłowski - koniec2018-09-21 08:48:28
Leszek GizińskiWybory Samorządowe 20182018-09-20 17:56:05
Leszek GizińskiOM Mariola Anna Niecikowska - koniec2018-09-20 15:51:49
Leszek GizińskiOM Wanda Małgorzata Kuczera - koniec2018-09-20 15:46:50
Leszek GizińskiOM Ewa Helena Krzyżowska - koniec2018-09-20 15:36:42
Leszek GizińskiOM Ewa Helena Krzyżowska - koniec2018-09-20 15:36:26
Leszek GizińskiOM Wanda Zofia Karaś - koniec2018-09-20 15:35:04
Leszek GizińskiOM Andrzej Graf - koniec2018-09-20 15:29:28
Leszek GizińskiOM Marcin Etienne - koniec2018-09-20 15:15:47
Leszek GizińskiOM Wiesław Bochenek - koniec2018-09-20 15:12:51
Leszek GizińskiOM Wiesław Bochenek - koniec2018-09-20 15:11:59
Leszek GizińskiOM Piotr Łukasz Bartoszewski - koniec2018-09-20 15:10:03
Leszek GizińskiOM Cezary Astrau - koniec2018-09-20 15:09:48
Leszek GizińskiOM Wojciech Tadeusz Berger - koniec2018-09-20 15:09:26
Leszek GizińskiOM Piotr Łukasz Bartoszewski - koniec2018-09-20 15:07:35
Leszek GizińskiOM Cezary Astrau - koniec2018-09-20 15:06:01
Leszek GizińskiOM Cezary Astrau - koniec2018-09-20 15:05:05
Leszek GizińskiRKA.152.11.2018 - Petycja2018-09-20 14:24:44
Leszek GizińskiRKA.152.11.20182018-09-20 14:19:39
Leszek GizińskiRKA.2110.29.2018 - Nabór 2018-09-20 12:06:23
Leszek GizińskiNabór na stanowisko: Podinspktora/Inspektora ds. księgowości budżetowej2018-09-20 12:02:29
Leszek GizińskiRZP.271.32.2018 - Ogłoszenie + SIWZ + załączniki2018-09-19 10:15:09
Leszek GizińskiRZP.271.32.2018 - Rozbudowa ulicy Malarskiej w ramach zadania: ”Przebudowa ul. Malarskiej”– zad. 2016/152018-09-19 10:06:21
Leszek GizińskiKomisje Rady Miejskiej w Łomiankach - VII kadencja 2018-09-18 16:04:01
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.150.2018 z dnia 14 września 2018 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem2018-09-18 12:39:42
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.148.2018 z dnia 14 września 2018 roku w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Łomiankach na rok 20182018-09-18 12:38:07
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.147.2018 z dnia 14 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 20182018-09-18 12:36:55
Leszek GizińskiRZP.271.31.2018 - Pytanie nr 2 do SIWZ2018-09-18 12:32:31
Leszek GizińskiWybory Samorządowe 20182018-09-18 11:37:27
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.149.2018 z dnia 17 września 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr RAG.0050.9.2014 Burmistrza Łomianek z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Socjalnej Urzędu Miejskiego w Łomiankach2018-09-17 13:31:09
Leszek GizińskiRZP.271.31.2018 - Pytanie nr 1 do SIWZ2018-09-14 11:29:46
Leszek GizińskiRKA.2110.28.2018 - Nabór 2018-09-13 08:34:29
Leszek GizińskiRKA.2110.28.2018 - Nabór 2018-09-13 08:34:17