BIP
e-urząd
Wykaz skrótów
Rada Miejska
Rada Powiatu
Burmistrz
Urząd Miejski
Praca
Prawo Lokalne
Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dzienniki urzędowe
Finanse i mienie
Zamówienia publiczne
Konkursy
Oświadczenia majątkowe
Biuro Obsługi Mieszkańca
Ogłoszenia informacje i wykazy
Organizacje pozarządowe
Rejestr zmian
Wyszukiwarka
Obsługa Biuletynu
Wybory
ePUAP

0 10 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 30 40 50 60 70 120 220

Autor zmianyZmieniony dokument Data
Leszek GizińskiWOŚ.6220.8.2017 - Obwieszczenie z 30.01.20182018-01-30 09:23:09
Leszek GizińskiTabela dotacji stawki - Miesięczne stawki dotacji / Podstawowa kwota dotacji 2018-01-29 15:56:06
Leszek GizińskiDyżury radnych VII kadencji2018-01-29 15:45:54
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.12.2018 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Łomiankach2018-01-26 19:15:00
Leszek GizińskiTabela dotacji stawki - Miesięczne stawki dotacji / Podstawowa kwota dotacji 2018-01-26 14:54:06
Leszek GizińskiTabela dotacji stawki - Miesięczne stawki dotacji / Podstawowa kwota dotacji 2018-01-26 14:53:29
Leszek GizińskiUchwała Nr Wa.44.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Łomianki2018-01-26 14:45:37
Leszek GizińskiUchwała Nr Wa.44.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Łomianki2018-01-26 14:44:47
Leszek GizińskiRZP.271.02.2018 - Informacja z otwarcia ofert2018-01-26 14:39:05
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.11.2018 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Kon kursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku2018-01-26 13:55:32
Agata Zakrzewska Referat Gospodarki Przestrzennej2018-01-26 12:39:38
Agata ZakrzewskaWydział Inwestycji2018-01-26 12:29:46
Agata ZakrzewskaReferat Gospodarczy2018-01-26 12:28:50
Leszek GizińskiRGP.6733.38.2017 - decyzja 16/2018 2018-01-25 15:26:55
Leszek GizińskiRGP.6733.38.2017 - Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej (zakres inwestycji oznaczony kolorem zielonym), w Al. Lip (działki nr ew. 284/2, 501, 502, 277, 278, 284/1) oraz w części ul. Wąskiej (działka nr ew. 299/1), położonych w Łomiankach obręb nr 00222018-01-25 15:21:23
Agata ZakrzewskaZGROMADZENIA PUBLICZNE2018-01-25 14:19:48
Leszek GizińskiRGP.6733.36.2017 - obwieszczenie2018-01-23 15:27:12
Leszek GizińskiRGP.6733.1.2018 - obwieszczenie2018-01-23 15:01:04
Leszek GizińskiRGP.6733.1.2018 - Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, w części ul. Zielonej (działki nr ew. 73, 76) oraz w działce nr ew. 60, położonej w Łomiankach obręb nr 00242018-01-23 14:59:23
Leszek GizińskiRGP.6733.1.2018 - Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, w części ul. Zielonej (działki nr ew. 73, 76) oraz w działce nr ew. 60, położonej w Łomiankach obręb nr 00242018-01-23 14:59:09
Leszek GizińskiRZP.271.02.2018 - Pytanie nr 1 do SIWZ2018-01-23 14:56:59
Leszek GizińskiRZP.271.02.2018 - Pytanie nr 1 do SIWZ2018-01-23 14:56:33
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.10.2018 z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia wzoru umowy o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Łomianki dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów oraz osób fizycznych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 32018-01-23 14:43:06
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.8.2018 z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia zasad dokonywania rozliczeń programu pomiędzy jednostakami organizacyjnymi Gminy Łomianki w związku z realizacją Uchwały Nr XII/142/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie realizacji programu działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych na terenie Gminy Łomianki zmienionej Uchwałą Nr XXXVII/436/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 14 grudnia 2017 r. oraz Uchwały Nr XII/143/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie podjęcia programu działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin opiekujących się sierotami zupełnymi, dziećmi przebywającymi w rodzinach zastępczych oraz dziećmi niepełnosprawnymi na terenie Gminy Łomianki zmienionej Uchwałą Nr XXXVII/437/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 14 grudnia 2017 r.2018-01-23 11:02:22
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.9.2018 z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Dziekanowie Leśnym przy ul. por. Francisa Akinsa 82018-01-23 09:46:49
Leszek GizińskiRGP.6733.39.2017 - obwieszczenie2018-01-22 15:14:10
Leszek GizińskiRGP.6733.26.2017 - obwieszczenie2018-01-22 15:06:27
Leszek GizińskiRGP.6733.26.2017 - obwieszczenie2018-01-22 15:05:56
Leszek GizińskiRZP.271.01.2018 - Pytanie nr 3 do SIWZ2018-01-22 14:33:57
Leszek GizińskiRZP.271.01.2018 - Pytanie nr 2 do SIWZ2018-01-22 12:13:16
Leszek GizińskiJaszczuk Daniel - oświadczenie pierwsze2018-01-19 16:00:58
Leszek GizińskiJaszczuk Daniel2018-01-19 15:58:45
Leszek GizińskiRZP.271.03.2018 - Pytania nr 1 do SIWZ2018-01-18 15:47:54
Leszek GizińskiXXXIX Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 25 stycznia 2018 roku2018-01-18 14:39:15
Leszek GizińskiKomisje Rady Miejskiej w Łomiankach - VII kadencja 2018-01-18 13:53:55
Leszek GizińskiKomisje Rady Miejskiej w Łomiankach - VII kadencja 2018-01-18 13:53:24
Leszek GizińskiRZP.271.63.2017 - Informacje art. 86 ust. 5 pzp2018-01-18 12:28:25
Leszek GizińskiKomisje Rady Miejskiej w Łomiankach - VII kadencja 2018-01-18 12:25:29
Leszek GizińskiXXXIX Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 25 stycznia 2018 roku2018-01-18 12:22:40
Leszek GizińskiXXXIX Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 25 stycznia 2018 roku2018-01-18 12:21:58
Leszek GizińskiXXXIX Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 25 stycznia 2018 roku2018-01-18 12:11:19
Leszek GizińskiXXXIX Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 25 stycznia 2018 roku2018-01-18 12:04:16
Leszek GizińskiXXXIX Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 25 stycznia 2018 roku - porządek obrad2018-01-18 12:03:29
Leszek Giziński20182018-01-18 12:01:48
Leszek GizińskiXXXIX Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 25 stycznia 2018 roku2018-01-18 12:01:33
Leszek Giziński20182018-01-18 12:01:03
Leszek Giziński20182018-01-18 11:58:39
Leszek GizińskiXXXIX Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 25 stycznia 2018 roku2018-01-18 11:58:09
Leszek GizińskiRGP.6721.27.3.2017 - obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dziekanów Polski Południowy - Zachód 2018-01-18 09:38:18
Leszek GizińskiRGP.6721.26.3.2017 - obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dziekanów Polski Północny - Zachód2018-01-18 09:38:08
Leszek GizińskiRGP.6721.25.3.2017 - obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dziekanów Polski Północny - Wschód2018-01-18 09:38:00
Leszek GizińskiRGP.6721.24.4.2017 - obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dziekanów Polski Południowy-Wschód 2018-01-18 09:37:53
Leszek GizińskiRGP.6721.17.7.2017 - Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północnej części sołectwa Dziekanów Polski2018-01-18 09:37:46
Leszek GizińskiRGP.6721.16.6.2017 - Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północnej części sołectwa Dziekanów Nowy2018-01-18 09:37:32
Leszek GizińskiRGP.6721.18.17.2017 - Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Kępy Kiełpińskiej - etap I oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Kępy Kiełpińskiej - etap II2018-01-18 09:37:21
Leszek GizińskiRGP.6721.19.18.2017 - Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zachodniej części sołectwa Łomianki Dolne - etap II2018-01-18 09:37:06
Joanna ZielkeRGP.6733.33.2017 - obwieszczenie2018-01-17 14:49:39
Joanna ZielkeRGP.6733.33.2017 - obwieszczenie2018-01-17 14:47:42
Joanna ZielkeOBWIESZCZENIA o inwestycjach celu publicznego - 20182018-01-17 14:44:19
Joanna ZielkeRZP.271.61.2017 - Informacja z otwarcia ofert2018-01-17 14:39:51
Joanna ZielkeRZP.271.01.2018 - Pytanie nr 1 do SIWZ2018-01-17 14:34:01
Leszek GizińskiReferat Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska2018-01-16 14:58:36
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.7.2018 z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie wyznaczenia zastępcy dyrektora Szkoły Podstwowej im. Jadwigi i Romana Kobendzów w Sadowej podczas jego nieobecności2018-01-16 13:21:42
Leszek GizińskiRZP.271.03.2017 - Ogłoszenie + SIWZ +zalaczniki2018-01-16 10:51:10
Leszek GizińskiRZP.271.03.2017 - Ogłoszenie + SIWZ +zalaczniki2018-01-16 10:41:43
Leszek GizińskiRZP.271.03.2018 - Przebudowa ulicy Powstańców Kampinosu w ramach zadania: ”Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – I kwartał (ul. Rolnicza – ul. Armii Poznań - ul. Warszawska - ul. Jedności Robotniczej).”– zad. 2014/022018-01-16 10:36:50
Leszek GizińskiRZP.271.03.2018 - Przebudowa ulicy Powstańców Kampinosu w ramach zadania: ”Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – I kwartał (ul. Rolnicza – ul. Armii Poznań - ul. Warszawska - ul. Jedności Robotniczej).”– zad. 2014/022018-01-16 10:36:40
Leszek GizińskiKomisje Rady Miejskiej w Łomiankach - VII kadencja 2018-01-16 10:19:05
Leszek GizińskiRZP.271.04.2017 - Ogłoszenie + SIWZ + Załączniki2018-01-16 10:11:09
Leszek GizińskiRZP.271.04.2018 - Przebudowa ulicy Sosnowej w ramach zadania inwestycyjnego nr 2015/38 pn.: „Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – V kwartał (ul. Wiślana – ul. Kolejowa – ul. Wąska – ul. Długa)”2018-01-16 10:01:07
Leszek GizińskiKomisje Rady Miejskiej w Łomiankach - VII kadencja 2018-01-16 10:00:20
Leszek GizińskiRGP.6733.32.2017 - decyzja2018-01-12 09:49:02
Leszek Giziński RGP.6733.31.2017 - decyzja2018-01-12 09:47:30
Leszek Giziński RGP.6733.31.2017 - decyzja2018-01-12 09:47:12
Leszek Giziński RGP.6733.30.2017 - decyzja2018-01-12 09:44:57
Leszek Giziński RGP.6733.29.2017 - decyzja2018-01-12 09:43:05
Leszek Giziński RGP.6733.28.2017 - decyzja2018-01-12 09:41:52
Leszek Giziński RGP.6733.27.2017 - decyzja2018-01-12 09:40:57
Leszek GizińskiRGP.6733.25.2017 - obwieszczenie2018-01-12 08:34:31
Leszek GizińskiRZP.271.63.2017 - Pytanie 1 do SIWZ2018-01-11 14:11:02
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.7.2018 z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie wyznaczenia zastępcy dyrektora Szkoły Podstwowej im. Jadwigi i Romana Kobendzów w Sadowej podczas jego nieobecności2018-01-11 14:08:01
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.7.2018 z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie wyznaczenia zastępcy dyrektora Szkoły Podstwowej im. Jadwigi i Romana Kobendzów w Sadowej podczas jego nieobecności2018-01-11 14:07:56
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.7.2018 z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie wyznaczenia zastępcy dyrektora Szkoły Podstwowej im. Jadwigi i Romana Kobendzów w Sadowej podczas jego nieobecności2018-01-11 14:07:44
Leszek GizińskiRZP.271.02.2018 - ogłoszenie + siwz + załaczniki2018-01-11 13:55:11
Leszek GizińskiRZP.271.02.2018 - ogłoszenie + siwz + załaczniki2018-01-11 13:51:44
Leszek GizińskiRZP.271.02.2018 - Przebudowa ulicy Narciarskiej, Sportowej i Świerkowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – VII kwartał (ul. Wiślana - ul. Długa – ul. Graniczna - ul. Kampinoska)” - zad 2016/062018-01-11 13:40:09
Leszek GizińskiRZP.271.02.2018 - Przebudowa ulicy Narciarskiej, Sportowej i Świerkowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – VII kwartał (ul. Wiślana - ul. Długa – ul. Graniczna - ul. Kampinoska)” - zad 2016/062018-01-11 13:35:23
Leszek GizińskiPLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2018 ROK 2018-01-11 11:25:33
Leszek GizińskiPLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2017 ROK2018-01-11 11:25:03
Leszek GizińskiPLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2017 ROK2018-01-11 11:24:49
Leszek GizińskiPLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2018 ROK 2018-01-11 11:24:22
Agata ZakrzewskaZgłoszenie zamiaru głosowania przez pełnomocnika - dotyczy tylko osób niepełnosprawnych oraz osób, które ukończyły 75 lat2018-01-09 15:01:15
Agata ZakrzewskaZgłoszenie zamiaru głosowania przez pełnomocnika - dotyczy tylko osób niepełnosprawnych oraz osób, które ukończyły 75 lat2018-01-09 15:00:44
Agata ZakrzewskaZgłoszenie zamiaru głosowania przez pełnomocnika - dotyczy tylko osób niepełnosprawnych oraz osób, które ukończyły 75 lat2018-01-09 14:56:23
Agata ZakrzewskaGłosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania2018-01-09 14:49:36
Agata ZakrzewskaZgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego – dotyczy tylko osób niepełnosprawnych2018-01-09 14:47:02
Agata ZakrzewskaZgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego – dotyczy tylko osób niepełnosprawnych2018-01-09 14:46:24
Agata ZakrzewskaDopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania – dotyczy tylko osób niepełnosprawnych ujętych w rejestrze wyborców w Gminie Łomianki2018-01-09 14:28:15
Leszek GizińskiWpisanie do rejestru wyborców2018-01-09 14:00:19
Leszek GizińskiUdostępnienie rejestru wyborców2018-01-09 13:56:33