BIP
Wykaz skrótów
Rada Miejska
Rada Powiatu
Burmistrz
Urząd Miejski
Praca
Prawo Lokalne
Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dzienniki urzędowe
Finanse i mienie
Zamówienia publiczne
Konkursy
Oświadczenia majątkowe
Biuro Obsługi Mieszkańca
Ogłoszenia informacje i wykazy
Organizacje pozarządowe
Rejestr zmian
Wyszukiwarka
Obsługa Biuletynu
Wybory
ePUAP

0 10 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 30 40 50 60 70 120 220 320

Autor zmianyZmieniony dokument Data
Agnieszka BieniekUchwała Nr V/ 34/ 2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie wskazania delegata reprezentującego Gminę Łomianki w Związku Miast Nadwiślańskich.2019-02-01 10:34:26
Agnieszka BieniekUchwała Nr V/ 33/ 2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach oraz zarządów osiedli na terenie Gminy Łomianki.2019-02-01 10:31:31
Agnieszka BieniekUchwała Nr V/ 32/ 2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie określenia liczby członków, składu osobowego oraz wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Łomiankach.2019-02-01 10:17:39
Agnieszka BieniekUchwała Nr V/ 31/ 2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Łomiankach, oraz określenie przedmiotu jej działania.2019-02-01 10:15:29
Agnieszka BieniekUchwała Nr V/ 31/ 2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Łomiankach, oraz określenie przedmiotu jej działania.2019-02-01 10:14:39
Agnieszka BieniekUchwała Nr V/ 30/ 2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie powołania składu osobowego oraz wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łomiankach.2019-01-31 22:06:07
Agnieszka BieniekUchwała Nr V/ 29/ 2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łomiankach, oraz określenie przedmiotu jej działania.2019-01-31 22:03:38
Agnieszka BieniekUchwała Nr V/ 28/ 2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2019-2015.2019-01-31 22:00:50
Agnieszka Bieniek20192019-01-31 21:57:50
Agnieszka BieniekUchwała Nr V/ 27/ 2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na 2019 rok.2019-01-31 21:57:38
Agnieszka Bieniek20192019-01-31 21:57:10
Agnieszka BieniekUchwała Nr V/ 27/ 2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na 2019 rok.2019-01-31 21:54:49
Agnieszka BieniekUchwała Nr V/ 27/ 2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na 2019 rok.2019-01-31 21:54:26
Agnieszka BieniekUchwała Nr V/ 27/ 2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na 2019 rok.2019-01-31 21:52:35
Agnieszka BieniekProtokół nr IV/20182019-01-31 21:48:52
Agnieszka BieniekStanowisko Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej wysokości dodatku specjalnego Burmistrza Łomianek M. Żebrowskiej-Piotrak.2019-01-31 21:45:42
Agnieszka Bieniek20192019-01-31 21:42:18
Agnieszka BieniekBRM.0003.19.2019 - zapytanie z 13.06.2019 roku2019-01-31 21:25:02
Agnieszka BieniekRG.6733.1.2019 - obwieszczenie o wszczęciu postępowania2019-01-31 21:21:35
Agnieszka BieniekRG.6733.1.2019 - Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN 40 PE, w części ul. Rolniczej - (działka nr ew. 144) oraz w działce nr ew. 75/6, położonej w Dziekanowie Nowym, obręb nr 143205_5.0003, gm. Łomianki.2019-01-31 21:19:53
Agnieszka BieniekOBWIESZCZENIA o inwestycjach celu publicznego - 20192019-01-31 21:17:41
Agnieszka BieniekRKA.152.2.2019 - informacja2019-01-31 21:14:43
Agnieszka BieniekRKA.152.2.20192019-01-31 21:12:59
Agnieszka BieniekZarządzenie Nr RKA.0050.27.2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie określenia wzoru wniosków o przyjęcie ucznia do oddziałów dwujęzycznych i sportowych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łomianki w roku szkolnym 2019/2020.2019-01-31 21:05:19
Agnieszka BieniekZarządzenie Nr RKA.0050.26.2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia harmonogramu rekrutacji do oddziału sportowego oraz oddziału klasy VII dwujęzycznej w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łomianki na rok szkolny 2019/2020.2019-01-31 21:00:35
Agnieszka BieniekZarządzenie Nr RKA.0050.25.2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie określenia wzoru zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Łomianki w roku szkolnym 2019/2020.2019-01-31 20:55:00
Agnieszka BieniekZarządzenie Nr RKA.0050.24.2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie określenia wzoru wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę Łomianki w roku szkolnym 2019/2020. 2019-01-31 20:50:47
Agnieszka BieniekZarządzenie Nr RKA.0050.23.2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łomianki.2019-01-31 20:47:16
Agnieszka BieniekZarządzenie Nr RKA.0050.22.2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa 6.2019-01-31 20:42:17
Agnieszka BieniekZarządzenie Nr RKA.0050.21.2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jadwigi i Romana Kobendzów w Sadowej przy ul. Strzeleckiej 352019-01-31 20:39:22
Agnieszka BieniekZarządzenie Nr RKA.0050.18.2019 z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie zmian planu finansowego Urządu Miejskiego w Łomiankach na rok 2019.2019-01-31 20:34:25
Agnieszka BieniekZarządzenie Nr RKA.0050.17.2019 z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 2019.2019-01-31 20:32:06
Agnieszka BieniekBRM.0003.19.2019 - zapytanie z 13.06.2019 roku2019-01-30 21:31:47
Agnieszka BieniekRKA.2110.36.2019 - wynik naboru2019-01-29 12:21:05
Agnieszka BieniekZarządzenie Nr RKA.0050.14.2019 z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Łomiankach na rok 20192019-01-29 11:35:14
Agnieszka BieniekZarządzenie nr RKA.0050.20.2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie: wyznaczenia miejsc i godzin przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach na terenie Gminy Łomianki 2019-01-28 16:16:14
Agnieszka BieniekZarządzenie nr RKA.0050.19.2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie: wyznaczenia miejsc i godzin przeprowadzenia wyborów do zarządów osiedli na terenie Gminy Łomianki 2019-01-28 16:14:19
Agnieszka BieniekRKA.0003.4.2019 - interpelacja z 24 stycznia 2019 roku2019-01-28 14:50:40
Agnieszka BieniekRKA.0003.4.2019 - interpelacja z 24 stycznia 2019 roku2019-01-28 14:50:32
Agnieszka BieniekRKA.0003.4.2019 - interpelacja z 24 stycznia 2019 roku2019-01-28 14:49:49
Agnieszka BieniekRZP.271.01.2019 Informacja z otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust. 52019-01-28 14:45:19
Agnieszka BieniekZarządzenie nr RKA.0050.16.2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Naczelnika Wydziału Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Łomiankach2019-01-28 14:39:37
Agnieszka BieniekZarządzenie Nr RKA.0050.15.2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie2019-01-28 14:36:15
Agnieszka BieniekRKA.0003.3.2019 - interpelacja z 24 stycznia 2019 roku2019-01-28 13:57:50
Agnieszka BieniekRKA.0003.3.2019 - interpelacja z 24 stycznia 2019 roku2019-01-28 13:56:58
Agnieszka BieniekWNIOSKI, FORMULARZE, KARTY, ZGŁOSZENIA 2019-01-28 13:44:42
Agnieszka BieniekWNIOSKI, FORMULARZE, KARTY, ZGŁOSZENIA 2019-01-28 13:41:02
Agnieszka BieniekPiotr Łukasz Bartoszewski2019-01-25 22:01:23
Agnieszka BieniekBartoszewski Piotr Łukasz2019-01-25 21:59:38
Agnieszka BieniekZdunek Agnieszka Krystyna2019-01-25 21:57:05
Agnieszka BieniekRKA.2110.37.2018 - wynik naboru2019-01-25 21:54:08
Agnieszka BieniekRKA.2110.38.2018 - wynik naboru2019-01-25 10:47:14
Agnieszka BieniekRKA.2110.34.2018 - wynik naboru2019-01-25 10:46:11
Agnieszka BieniekRZP.271.01.2019 Odpowiedź na pytania oraz poprawiony załącznik nr 5 2019-01-24 15:00:31
Agnieszka BieniekZarządzenie Nr RKA.0050.13.2019 z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie utworzenia Komisji Dialogu Społecznego ds. Zwierząt2019-01-24 10:33:41
Agnieszka BieniekWOŚ.6220.6.2018 - Obwieszczenie2019-01-24 10:23:54
Agnieszka BieniekAB.673.34.2018.AJ - Obwieszczenie nr 2/20192019-01-22 15:59:51
Agnieszka BieniekAB.673.30.2017.SI - Obwieszczenie nr 14/20192019-01-22 15:59:40
Agnieszka BieniekAB.673.30.2017.SI - Obwieszczenie nr 14/20192019-01-22 15:59:24
Agnieszka BieniekAB.673.30.2017.SI - Obwieszczenie nr 14/2019 o wydaniu decyzji nr 13/2019 w sprawie realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej - ulicy Cyprysowej w Kiełpinie, gm. Łomianki, zmiana dotyczy zdjęcia klauzuli natychmiastowej wykonalności.2019-01-22 15:58:16
Agnieszka BieniekAB.673.34.2018.AJ - Obwieszczenie nr 2/20192019-01-22 15:50:00
Agnieszka BieniekAB.673.34.2018.AJ - Obwieszczenie nr 2/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 410531W: - rozbudowa ul. Jeziornej w Łomiankach na odcinku od ul. Kiepury do ul. Spokojnej w wyniku której nastąpi podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych drogi publicznej.2019-01-22 15:48:58
Agnieszka BieniekRGP.6733.16.2018 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 9/20192019-01-22 15:04:37
Agnieszka BieniekDokument usunięty2019-01-22 14:56:06
Agnieszka BieniekDokument usunięty2019-01-22 14:55:23
Agnieszka BieniekRKA.0003.2.2019 - interpelacja z 21 stycznia 2019 roku2019-01-22 14:10:02
Agnieszka BieniekRKA.0003.2.2019 - interpelacja z 21 stycznia 2019 roku2019-01-22 14:09:03
Agnieszka BieniekV Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 24 stycznia 2019 roku2019-01-22 12:37:37
Agnieszka BieniekRZP.271.01.2019 - Zmiana ogłoszenia o zamówieniu społecznym2019-01-22 11:28:12
Agnieszka BieniekRZP.271.01.2019 - Zmiana ogłoszenia o zamówieniu społecznym2019-01-22 11:27:36
Agnieszka BieniekV Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 24 stycznia 2019 roku2019-01-22 10:57:00
Agnieszka BieniekV Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 24 stycznia 2019 roku2019-01-22 10:07:31
Agnieszka BieniekBRM.0003.19.2019 - zapytanie z 13.06.2019 roku2019-01-22 10:05:12
Agnieszka BieniekZarządzenie nr RKA.0050.12.2019 z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Inspektora ds. promocji (numer ogłoszenia RKA.2110.37.2018).2019-01-22 09:59:08
Agnieszka BieniekZarządzenie nr RKA.0050.11.2019 z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Podinspektora ds. promocji.2019-01-22 09:57:21
Agnieszka BieniekPLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2019 ROK2019-01-21 16:01:22
Agnieszka BieniekPLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2019 ROK2019-01-21 16:00:25
Agnieszka BieniekKontrola: Zmiany w systemie oświaty2019-01-21 13:28:22
Agnieszka BieniekKontrola: Zmiany w systemie oświaty2019-01-21 13:26:29
Agnieszka BieniekAB.673.38.2018.EK - OBWIESZCZENIE nr 1/2019 w sprawie zmiany decyzji Starosty Warszawskiego Zachodniego Nr 355/2017 z dnia 19 lipca 2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: rozbudowie drogi gminnej nr 410575W - ulicy Piaskowej w Łomiankach.2019-01-18 14:20:50
Agnieszka BieniekAB.673.38.2018.EK - OBWIESZCZENIE nr 1/2019 w sprawie zmiany decyzji Starosty Warszawskiego Zachodniego Nr 355/2017 z dnia 19 lipca 2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: rozbudowie drogi gminnej nr 410575W - ulicy Piaskowej w Łomiankach.2019-01-18 14:18:22
Agnieszka BieniekV Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 24 stycznia 2019 roku2019-01-18 10:37:50
Agnieszka BieniekV Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 24 stycznia 2019 roku2019-01-18 10:36:54
Agnieszka BieniekV Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 24 stycznia 2019 roku2019-01-18 10:36:11
Agnieszka BieniekV Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 24 stycznia 2019 roku2019-01-18 10:32:19
Agnieszka BieniekV Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 24 stycznia 2019 roku2019-01-18 10:19:47
Agnieszka BieniekPorządek obrad2019-01-18 08:43:12
Agnieszka BieniekV Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 24 stycznia 2019 roku2019-01-18 08:41:14
Agnieszka Bieniek20192019-01-18 08:40:03
Agnieszka BieniekBRM.0003.19.2019 - zapytanie z 13.06.2019 roku2019-01-16 15:38:09
Agnieszka BieniekBRM.0003.19.2019 - zapytanie z 13.06.2019 roku2019-01-16 14:09:31
Agnieszka BieniekZarządzenie nr RKA.0050.10.2019 z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Sekretarza Gminy2019-01-16 13:55:56
Agnieszka BieniekZarządzenie nr RKA.0050.9.2019 z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Inspektora ds. promocji (numer RKA.2110.38.2018)2019-01-16 13:54:32
Agnieszka Bieniekstrona główna 2019-01-16 13:48:54
Agnieszka BieniekZarządzenie Nr RKA.0050.8.2019 z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem2019-01-15 14:24:21
Agnieszka BieniekMałe dotacje2019-01-15 12:44:10
Agnieszka BieniekOtwarte konkursy ofert w 2019 roku 2019-01-15 12:31:29
Agnieszka BieniekBRM.0003.19.2019 - zapytanie z 13.06.2019 roku2019-01-15 09:40:20
Agnieszka BieniekBRM.0003.19.2019 - zapytanie z 13.06.2019 roku2019-01-15 09:37:27
Agnieszka BieniekBRM.0003.19.2019 - zapytanie z 13.06.2019 roku2019-01-15 09:36:41