BIP
Wykaz skrótów
Rada Miejska
Rada Powiatu
Burmistrz
Urząd Miejski
Praca
Prawo Lokalne
Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dzienniki urzędowe
Finanse i mienie
Zamówienia publiczne
Konkursy
Oświadczenia majątkowe
Biuro Obsługi Mieszkańca
Ogłoszenia informacje i wykazy
Organizacje pozarządowe
Rejestr zmian
Wyszukiwarka
Obsługa Biuletynu
Wybory
ePUAP
Zgromadzenia Publiczne

0 100 150 160 170 180 190 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 210 220 230 240 250 300

Autor zmianyZmieniony dokument Data
administratorINF.042.3.2013 - Pytanie nr 4 do ogloszenia o zamówieniu2013-04-29 15:51:57
administratorINF.042.3.2013 - Pytanie nr 3 do ogloszenia o zamówieniu2013-04-29 14:47:46
Agnieszka GrzybowskaPrzeprowadzenie indywidualnych konsultacji z doradztwa edukacyjno-zawodowego z uczniami i uczennicami klas II i III w ramach Szkolnego Ośrodka Kariery w Gminazjum nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach przy ul. Staszica 2 w ramach projektu "Edukacja kluczem do przyszłości - wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół z Gminy Łomianki" - Ogłoszenie o zamówieniu nr 122013-04-29 14:03:29
Agnieszka GrzybowskaPrzeprowadzenie indywidualnych konsultacji z doradztwa edukacyjno-zawodowego z uczniami i uczennicami klas II i III w ramach Szkolnego Ośrodka Kariery w Gminazjum nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach przy ul. Staszica 2 w ramach projektu "Edukacja kluczem do przyszłości - wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół z Gminy Łomianki" - Ogłoszenie o zamówieniu nr 122013-04-29 14:02:48
Agnieszka GrzybowskaRZP.271.07.2013 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Część IV2013-04-29 13:52:08
Agnieszka GrzybowskaRZP.271.07.2013 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Część IV2013-04-29 13:51:40
Agnieszka GrzybowskaPrzeprowadzenie indywidualnych konsultacji z doradztwa edukacyjno-zawodowego z uczniami i uczennicami klas II i III w ramach Szkolnego Ośrodka Kariery w Gminazjum nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach przy ul. Staszica 2 w ramach projektu "Edukacja kluczem do przyszłości - wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół z Gminy Łomianki" - Ogłoszenie o zamówieniu nr 122013-04-29 13:47:10
Agnieszka GrzybowskaPrzeprowadzenie indywidualnych konsultacji z doradztwa edukacyjno-zawodowego z uczniami i uczennicami klas II i III w ramach Szkolnego Ośrodka Kariery w Gminazjum nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach przy ul. Staszica 2 w ramach projektu "Edukacja kluczem do przyszłości - wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół z Gminy Łomianki" - Ogłoszenie o zamówieniu nr 122013-04-29 13:46:57
Agnieszka GrzybowskaPrzeprowadzenie indywidualnych konsultacji z doradztwa edukacyjno-zawodowego z uczniami i uczennicami klas II i III w ramach Szkolnego Ośrodka Kariery w Gminazjum nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach przy ul. Staszica 2 w ramach projektu "Edukacja kluczem do przyszłości - wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół z Gminy Łomianki" - Ogłoszenie o zamówieniu nr 122013-04-29 13:45:45
Agnieszka GrzybowskaPrzeprowadzenie indywidualnych konsultacji z doradztwa edukacyjno-zawodowego z uczniami i uczennicami klas II i III w ramach Szkolnego Ośrodka Kariery w Gminazjum nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach przy ul. Staszica 2 w ramach projektu "Edukacja kluczem do przyszłości - wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół z Gminy Łomianki" - Ogłoszenie o zamówieniu nr 122013-04-29 13:45:43
Agnieszka GrzybowskaPrzeprowadzenie indywidualnych konsultacji z doradztwa edukacyjno-zawodowego z uczniami i uczennicami klas II i III w ramach Szkolnego Ośrodka Kariery w Gminazjum nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach przy ul. Staszica 2 w ramach projektu "Edukacja kluczem do przyszłości - wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół z Gminy Łomianki" - Ogłoszenie o zamówieniu nr 122013-04-29 13:45:16
Agnieszka GrzybowskaPrzeprowadzenie indywidualnych konsultacji z doradztwa edukacyjno-zawodowego z uczniami i uczennicami klas II i III w ramach Szkolnego Ośrodka Kariery w Gminazjum nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach przy ul. Staszica 2 w ramach projektu "Edukacja kluczem do przyszłości - wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół z Gminy Łomianki" - Ogłoszenie o zamówieniu nr 122013-04-29 13:44:17
Agnieszka GrzybowskaZarządzenie Nr RAG.0050.41.2013 z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych działań profilaktycznych zapobiegających wykluczeniu społecznemu oraz sprzyjających integracji i zwiększeniu udziału osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, promocji zdrowego stylu życia, wspierania rehabilitacji i fizykoterapii w 2013 roku2013-04-29 13:31:56
Agnieszka GrzybowskaZarządzenie Nr RAG.0050.41.2013 z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych działań profilaktycznych zapobiegających wykluczeniu społecznemu oraz sprzyjających integracji i zwiększeniu udziału osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, promocji zdrowego stylu życia, wspierania rehabilitacji i fizykoterapii w 2013 roku2013-04-29 13:31:24
Agnieszka GrzybowskaZarządzenie Nr RAG.0050.41.2013 z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych działań profilaktycznych zapobiegających wykluczeniu społecznemu oraz sprzyjających integracji i zwiększeniu udziału osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, promocji zdrowego stylu życia, wspierania rehabilitacji i fizykoterapii w 2013 roku2013-04-29 13:31:04
Agnieszka GrzybowskaRZP.271.13.2013 - Pytanie nr 2 do SIWZ2013-04-29 13:27:49
Agnieszka GrzybowskaRZP.271.13.2013 - Pytanie nr 2 do SIWZ2013-04-29 13:27:09
Agnieszka GrzybowskaRZP.271.13.2013 - Pytanie nr 2 do SIWZ2013-04-29 13:26:49
Agnieszka GrzybowskaRZP.271.06.2013 - Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych oświetlenia dla części od 1 do 52013-04-29 11:12:45
Agnieszka GrzybowskaRZP.271.06.2013 - Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych oświetlenia dla części od 1 do 52013-04-29 11:12:32
Agnieszka GrzybowskaRZP.271.06.2013 - Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych oświetlenia dla części od 1 do 52013-04-29 11:12:04
Agnieszka GrzybowskaRZP.271.06.2013 - Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych oświetlenia dla części od 1 do 52013-04-29 11:10:03
Agnieszka GrzybowskaRZP.271.06.2013 - Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych oświetlenia dla części od 1 do 52013-04-29 11:09:10
Agnieszka GrzybowskaINF.042.3.2013 - Pytanie nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu2013-04-29 11:05:20
Agnieszka GrzybowskaINF.042.3.2013 - Pytanie nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu2013-04-29 11:04:59
Agnieszka GrzybowskaPelczarska Małgorzata 20122013-04-26 16:00:52
Agnieszka GrzybowskaPelczarska Małgorzata OM 20132013-04-26 15:58:58
Agnieszka GrzybowskaPelczarska Małgorzata OM 20132013-04-26 15:58:41
Agnieszka GrzybowskaPelczarska Małgorzata OM 20132013-04-26 15:57:49
Agnieszka GrzybowskaGórka Urszula OM 20132013-04-26 15:44:00
Agnieszka GrzybowskaGórka Urszula OM 20132013-04-26 15:43:42
Agnieszka GrzybowskaWnioski złożone w ramach tzw. małych dotacji w 2013 roku: 2013-04-26 15:23:39
Agnieszka GrzybowskaWnioski złożone w ramach tzw. małych dotacji w 2013 roku: 2013-04-26 15:23:21
Agnieszka GrzybowskaWnioski złożone w ramach tzw. małych dotacji w 2013 roku: 2013-04-26 15:21:59
Agnieszka GrzybowskaWnioski złożone w ramach tzw. małych dotacji w 2013 roku: 2013-04-26 15:20:36
Agnieszka Grzybowska RGP.6733.16.2013 - wszczęcie 2013-04-26 15:02:31
Agnieszka Grzybowska RGP.6733.16.2013 - wszczęcie 2013-04-26 15:02:24
Agnieszka GrzybowskaRGP.6733.15.2013 - wszczęcie2013-04-26 15:02:15
Agnieszka GrzybowskaRGP.6733.14.2013 - wszczęcie2013-04-26 15:02:07
Agnieszka Grzybowska RGP.6733.16.2013 - wszczęcie 2013-04-26 15:01:43
Agnieszka GrzybowskaRGP.6733.16.2013 - budowa słupa w istniejącej linii napowietrznej średniego napięcia - 15kV na działce o nr ew. 158, położonej w Dąbrowie, gmina Łomianki, linii kablowej średniego napięcia - 15kV, w działkach o nr ew. 158, 94, 86, położonych w Dąbrowie, gmina Łomianki, słupowej stacji transformatorowej oraz złączy kablowych na działce o nr ew. 86, położonej w Dąbrowie, gmina Łomianki linii kablowej niskiego napięcia w dz. nr ew. 86, 94, 114, położonych w Dąbrowie 2013-04-26 15:00:39
Agnieszka GrzybowskaRGP.6733.15.2013 - wszczęcie2013-04-26 14:55:31
Agnieszka GrzybowskaRGP.6733.15.2013 - budowa gazociągu średniego ciśnienia, w części ul. Wiślanej (działka nr ew. 557/2, położona w Łomiankach obręb nr 0021 oraz działka nr ew. 2/4, położona w Łomiankach obręb nr 0022) oraz w części ul. Zachodniej (działka nr ew. 377/5, położona w Łomiankach obręb nr 0021 oraz działka nr ew. 1/3, położona w Łomiankach obręb nr 0024)2013-04-26 14:53:47
Agnieszka GrzybowskaRGP.6733.15.2013 - budowa gazociągu średniego ciśnienia, w części ul. Wiślanej (działka nr ew. 557/2, położona w Łomiankach obręb nr 0021 oraz działka nr ew. 2/4, położona w Łomiankach obręb nr 0022) oraz w części ul. Zachodniej (działka nr ew. 377/5, położona w Łomiankach obręb nr 0021 oraz działka nr ew. 1/3, położona w Łomiankach obręb nr 0024)2013-04-26 14:53:24
Agnieszka GrzybowskaRGP.6733.14.2013 - wszczęcie2013-04-26 14:48:23
Agnieszka GrzybowskaRGP.6733.14.2013 - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej składającej się ze stalowej wieży o wysokości 49m, anten sektorowych, anten radiolinii, fundamentu oraz urządzeń nadawczo-odbiorczych, na działce o nr ew. 878/2, położonej w Dziekanowie Polskim, gmina Łomianki, przy ul. Kolejowej2013-04-26 14:47:10
Agnieszka GrzybowskaJarząbkowska Iwona OM 20132013-04-26 14:35:42
Agnieszka GrzybowskaJarząbkowska Iwona OM 20132013-04-26 14:35:21
Agnieszka GrzybowskaGawin Marzena OM 20132013-04-26 14:34:02
Agnieszka GrzybowskaGawin Marzena OM 20132013-04-26 14:33:54
Agnieszka GrzybowskaGawin Marzena OM 20132013-04-26 14:33:29
Agnieszka GrzybowskaZarządzenie Nr RAG.0050.31.2013 z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z inicjatywy Burmistrza Łomianek w przedmiocie "Budowy Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Leśnej" 2013-04-26 12:29:21
Agnieszka GrzybowskaZarządzenie Nr RAG.0050.40.2013 z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr RAG.0050.31.2013 Burmistrza Łomianek z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z inicjatywy Burmistrza Łomianek w przedmiocie "Budowy Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Leśnej"2013-04-26 12:28:57
Agnieszka GrzybowskaZarządzenie Nr RAG.0050.40.2013 z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr RAG.0050.31.2013 Burmistrza Łomianek z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z inicjatywy Burmistrza Łomianek w przedmiocie "Budowy Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Leśnej"2013-04-26 12:28:05
Agnieszka GrzybowskaZarządzenie Nr RAG.0050.40.2013 z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr RAG.0050.31.2013 Burmistrza Łomianek z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z inicjatywy Burmistrza Łomianek w przedmiocie "Budowy Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Leśnej"2013-04-26 12:27:25
Agnieszka GrzybowskaZarządzenie Nr RAG.0050.40.2013 z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr RAG.0050.31.2013 Burmistrza Łomianek z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z inicjatywy Burmistrza Łomianek w przedmiocie "Budowy Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Leśnej"2013-04-26 12:26:18
Agnieszka GrzybowskaZarządzenie Nr RAG.0050.40.2013 z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr RAG.0050.31.2013 Burmistrza Łomianek z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z inicjatywy Burmistrza Łomianek w przedmiocie "Budowy Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Leśnej"2013-04-26 12:26:01
Agnieszka GrzybowskaZarządzenie Nr RAG.0050.40.2013 z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr RAG.0050.31.2013 Burmistrza Łomianek z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z inicjatywy Burmistrza Łomianek w przedmiocie "Budowy Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Leśnej"2013-04-26 11:27:14
Agnieszka Grzybowska GODZINY PRACY URZĘDU, ADRESY, TELEFONY 2013-04-26 10:43:37
Agnieszka Grzybowska GODZINY PRACY URZĘDU, ADRESY, TELEFONY 2013-04-26 10:42:31
Agnieszka Grzybowska GODZINY PRACY URZĘDU, ADRESY, TELEFONY 2013-04-26 10:39:58
Agnieszka Grzybowska GODZINY PRACY URZĘDU, ADRESY, TELEFONY 2013-04-26 10:35:47
Agnieszka GrzybowskaWrońska Katarzyna 20132013-04-26 10:24:11
Agnieszka GrzybowskaWrońska Katarzyna pierwsze2013-04-26 10:23:58
Agnieszka GrzybowskaArchiwum RADY OSIEDLOWE:2013-04-26 10:17:17
Agnieszka GrzybowskaArchiwum RADY OSIEDLOWE:2013-04-26 10:16:22
Agnieszka GrzybowskaRusiecki Piotr OM 20132013-04-26 10:02:20
Agnieszka GrzybowskaRusiecki Piotr OM 20132013-04-26 10:02:00
Agnieszka GrzybowskaPieńkowska Małgorzata 2013-04-26 09:57:02
Agnieszka GrzybowskaMarcińczyk Bogdan OM 20132013-04-26 09:56:49
Agnieszka GrzybowskaPieńkowska Małgorzata 2013-04-26 09:56:12
Agnieszka GrzybowskaMarcińczyk Bogdan OM 20132013-04-26 09:53:08
Agnieszka GrzybowskaŁapiedon Maria OM 20132013-04-26 09:50:04
Agnieszka GrzybowskaŁapiedon Maria OM 20132013-04-26 09:49:12
Agnieszka GrzybowskaRZP.271.13.2013 - Pytanie nr 1 do SIWZ oraz zmiana SIWZ2013-04-26 09:40:26
Agnieszka GrzybowskaRZP.271.13.2013 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia2013-04-26 09:40:07
Agnieszka GrzybowskaRZP.271.13.2013 - Pytanie nr 1 do SIWZ oraz zmiana SIWZ2013-04-26 09:38:45
Agnieszka GrzybowskaRZP.271.13.2013 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia2013-04-26 09:36:59
Agnieszka Grzybowska INF.042.4.2013 - umowa 2013-04-26 09:22:51
Agnieszka GrzybowskaINF.042.3.2013 - umowa2013-04-26 09:21:08
Agnieszka GrzybowskaINF.042.4.2013 - Ogłoszenie o zamówieniu2013-04-26 09:20:30
Agnieszka GrzybowskaINF.042.3.2013 - umowa2013-04-26 09:18:45
Agnieszka GrzybowskaWrońska Katarzyna pierwsze2013-04-26 08:28:37
Agnieszka GrzybowskaWrońska Katarzyna 20132013-04-26 08:28:23
Agnieszka GrzybowskaZarządzenie nr RAG.0050.39.2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Dąbrowie przy ul. Kolejowej 51. 2013-04-26 08:04:56
Agnieszka GrzybowskaZarządzenie nr RAG.0050.38.2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jadwigi i Romana Kobendzów w Sadowej przy ul. Strzeleckiej 35. 2013-04-26 08:04:39
Agnieszka GrzybowskaZarządzenie nr RAG.0050.38.2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jadwigi i Romana Kobendzów w Sadowej przy ul. Strzeleckiej 35. 2013-04-26 08:04:14
Agnieszka GrzybowskaWrońska Katarzyna pierwsze2013-04-26 08:03:51
Agnieszka GrzybowskaWrońska Katarzyna 20132013-04-26 08:03:41
Joanna ZielkeZarządzenie nr RAG.0050.39.2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Dąbrowie przy ul. Kolejowej 51. 2013-04-25 12:09:49
Joanna ZielkeZarządzenie nr RAG.0050.38.2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jadwigi i Romana Kobendzów w Sadowej przy ul. Strzeleckiej 35. 2013-04-25 12:07:37
Agnieszka GrzybowskaPelczarska Małgorzata 20122013-04-24 11:56:11
Agnieszka GrzybowskaPelczarska Małgorzata2013-04-24 11:55:56
Agnieszka GrzybowskaKodymow Sławomir OM pierwsze2013-04-24 11:45:20
Agnieszka GrzybowskaKodymow Sławomir2013-04-24 11:45:11
Agnieszka GrzybowskaWieczorek Janina OM 20132013-04-24 11:36:31
Agnieszka GrzybowskaWieczorek Janina OM 20132013-04-24 11:35:50
Agnieszka GrzybowskaWójcik Bożena2013-04-24 11:32:36
Agnieszka GrzybowskaWójcik Bożena Elżbieta2013-04-24 11:32:01
Agnieszka GrzybowskaWójcik Bożena2013-04-24 11:31:44