BIP
Wykaz skrótów
Rada Miejska
Rada Powiatu
Burmistrz
Urząd Miejski
Praca
Prawo Lokalne
Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dzienniki urzędowe
Finanse i mienie
Zamówienia publiczne
Konkursy
Oświadczenia majątkowe
Biuro Obsługi Mieszkańca
Ogłoszenia informacje i wykazy
Organizacje pozarządowe
Rejestr zmian
Wyszukiwarka
Obsługa Biuletynu
Wybory
ePUAP
Zgromadzenia Publiczne

0 100 150 160 170 180 190 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 210 220 230 240 250 300

Autor zmianyZmieniony dokument Data
Agnieszka GrzybowskaWydział Oświaty2013-02-21 18:34:56
Agnieszka GrzybowskaRO.042.4.2013 - Ogłoszenie o zamówieniu2013-02-21 17:23:26
Agnieszka GrzybowskaRO.042.4.2013 - Ogłoszenie o zamówieniu2013-02-21 17:22:55
Agnieszka GrzybowskaRO.042.4.2013 - Ogłoszenie o zamówieniu2013-02-21 16:50:04
Agnieszka GrzybowskaRO.042.4.2013 - Zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w Szkole Podstawowej nr 1 im. M. Kownackiej w Łomiankach – grupa 4 w ramach projektu pn: „Dziecięca akademia przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”- umowa o dofinansowanie nr 234/ES/ZS/D-POKL/12.2013-02-21 16:49:18
Agnieszka Grzybowska RO.042.3.2013 - Ogłoszenie o zamówieniu 2013-02-21 16:45:53
Agnieszka Grzybowska RO.042.3.2013 - Ogłoszenie o zamówieniu 2013-02-21 16:45:41
Agnieszka Grzybowska RO.042.3.2013 - Ogłoszenie o zamówieniu 2013-02-21 16:45:38
Agnieszka GrzybowskaRO.042.3.2013 - Zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w Szkole Podstawowej nr 1 im. M. Kownackiej w Łomiankach – grupa 3 w ramach projektu pn: „Dziecięca akademia przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”- umowa o dofinansowanie nr 147/ES/ZS/D-POKL/12.2013-02-21 16:44:07
Agnieszka GrzybowskaRO.042.2.2013 - Ogłoszenie o zamówieniu2013-02-21 16:41:52
Agnieszka GrzybowskaRO.042.2.2013 - Ogłoszenie o zamówieniu2013-02-21 16:41:23
Agnieszka GrzybowskaRO.042.2.2013 - Zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w Szkole Podstawowej im. Adolfa Pilcha PS Góra-Dolina w Dziekanowie Polskim – grupa 2 w ramach projektu pn: „Dziecięca akademia przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”- umowa o dofinansowanie nr 376/ES/ZS/D-POKL/12.2013-02-21 16:40:20
Agnieszka GrzybowskaRO.042.2.2013 - Zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w Szkole Podstawowej im. Adolfa Pilcha PS Góra-Dolina w Dziekanowie Polskim – grupa 2 w ramach projektu pn: „Dziecięca akademia przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”- umowa o dofinansowanie nr 376/ES/ZS/D-POKL/12.2013-02-21 16:39:52
Agnieszka GrzybowskaRO.042.1.213 - Ogłoszenie o zamówieniu2013-02-21 16:38:27
Agnieszka GrzybowskaRO.042.1.213 - Ogłoszenie o zamówieniu2013-02-21 16:37:46
Agnieszka GrzybowskaRO.042.1.2013 - Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w Szkole Podstawowej im. Adolfa Pilcha PS Góra-Dolina w Dziekanowie Polskim - grupa 1 w ramach projektu pn: "Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych" - umowa o dofinansowanie nr 123/ES/ZS/D-POKL/122013-02-21 16:33:42
Agnieszka GrzybowskaWNIOSKI, FORMULARZE, KARTY, ZGŁOSZENIA 2013-02-21 12:54:16
Agnieszka GrzybowskaOgłoszenie o zamówieniu nr 5.12013-02-21 12:44:21
Agnieszka GrzybowskaOgłoszenie o zamówieniu nr 5.1. - Prowadzenie zajęć koła informatycznego w Gimnazjum nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach przy ul. Staszica 2 w ramach projektu "Edukacja kluczem do przyszłości - wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół z Gminy Łomianki"2013-02-21 12:42:26
Agnieszka GrzybowskaOgłoszenie o zamówieniu nr 3.2.2013-02-21 12:40:33
Agnieszka GrzybowskaOgłoszenie o zamówieniu nr 3.2. - Prowadzenie zajęć wyrównawczych z matematyki w Szkole Podstawowej nr 1 im. por. Adolfa Pilcha ps. Góra-Dolina w Dziekanowie Polskim przy ul. Rolniczej 435 w ramach projektu "Edukacja kluczem do przyszłości - wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół z Gminy Łomianki"2013-02-21 12:39:17
Agnieszka GrzybowskaOgłoszenie o zamówieniu nr 1.12013-02-21 12:38:02
Agnieszka GrzybowskaOgłoszenie o zamówieniu nr 1.12013-02-21 12:37:37
Agnieszka GrzybowskaOgłoszenie o zamówieniu nr 1.1 - Prowadzenie zajęć wyrównawczych z języka polskiego w Gimnazjum nr 2 im. Jacka Kuronia w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa 6 w ramach projektu "Edukacja kluczem do przyszłości - wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół z Gminy Łomianki"2013-02-21 12:36:41
Agnieszka GrzybowskaZarządzenie nr RAG.0050.13.2013 z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konkursów w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów: Przedszkola Samorządowego w Dąbrowie, ul. Kolejowa 51; Szkoły Podstawowej im. Jadwigi i Romana Kobendzów w Sadowej, ul. Strzelecka 352013-02-21 10:06:55
Agnieszka GrzybowskaZarządzenie nr RAG.0050.13.2013 z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konkursów w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów: Przedszkola Samorządowego w Dąbrowie, ul. Kolejowa 51; Szkoły Podstawowej im. Jadwigi i Romana Kobendzów w Sadowej, ul. Strzelecka 352013-02-21 10:06:30
Agnieszka GrzybowskaZarządzenie nr RAG.0050.13.2013 z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konkursów w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów: Przedszkola Samorządowego w Dąbrowie, ul. Kolejowa 51; Szkoły Podstawowej im. Jadwigi i Romana Kobendzów w Sadowej, ul. Strzelecka 352013-02-21 10:06:05
Agnieszka GrzybowskaRGP.6733.49.2012 - decyzja2013-02-20 15:04:38
Agnieszka GrzybowskaReferat Oświaty2013-02-20 13:44:17
Agnieszka GrzybowskaReferat Promocji2013-02-20 13:44:00
Agnieszka GrzybowskaDokument usunięty2013-02-20 13:43:40
Agnieszka GrzybowskaUdostępnienie do wglądu planów miejscowego zagospodarowania przestrzennego2013-02-20 13:42:36
Agnieszka GrzybowskaWydawanie decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego2013-02-20 13:41:08
Agnieszka GrzybowskaWydawanie decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego2013-02-20 13:40:53
Agnieszka GrzybowskaWydawanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenia o braku obowiązującego planu 2013-02-20 13:40:20
Agnieszka GrzybowskaWydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego2013-02-20 13:39:07
Agnieszka GrzybowskaWydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego2013-02-20 13:37:52
Agnieszka GrzybowskaWNIOSKI, FORMULARZE, KARTY, ZGŁOSZENIA 2013-02-20 13:33:38
Agnieszka GrzybowskaRGP.6733.3.2013 - decyzja2013-02-20 13:20:46
Agnieszka GrzybowskaRGP.6733.2.2013 - decyzja2013-02-20 13:18:20
Agnieszka GrzybowskaRGP.6733.1.2013 - decyzja2013-02-20 13:16:47
Agnieszka GrzybowskaRGP.6733.1.2013 - decyzja2013-02-20 13:16:13
Agnieszka GrzybowskaRGP.6733.2.2013 - wszczęcie2013-02-20 13:10:50
Agnieszka GrzybowskaRGP.6733.8.2013 - wszczęcie2013-02-20 13:09:49
Agnieszka GrzybowskaRGP.6733.8.2013 - wszczęcie2013-02-20 13:09:37
Agnieszka GrzybowskaRGP.6733.8.2013 - budowa gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (w skład którego wchodzi utwardzenie nawierzchni z kostki betonowej, budowy wiaty oraz kontenera biurowego) na działce nr ew. 681, położonej w Łomiankach Dolnych gm. Łomianki, przy ul. Brukowej2013-02-20 13:06:51
Agnieszka GrzybowskaRGP.6733.7.2013 - wszczęcie2013-02-20 13:02:26
Agnieszka GrzybowskaRGP.6733.7.2013 - wszczęcie2013-02-20 13:02:04
Agnieszka GrzybowskaRGP.6733.7.2013 - budowa zespołu kortów tenisowych i boisk sportowych z budynkiem zaplecza administracyjno-socjalnego, budynku z trzema boiskami do squasha wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, na działce nr ew. 502/9, położonej w Łomiankach Dolnych, gm. Łomianki, przy ulicy Wiślanej 2013-02-20 13:00:44
Agnieszka GrzybowskaRGP.6733.6.2013 - wszczęcie2013-02-20 12:47:50
Agnieszka GrzybowskaRGP.6733.6.2013 - wszczęcie2013-02-20 12:47:22
Agnieszka GrzybowskaRGP.6733.6.2013 - budowa sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia, w części ul. Rolniczej (działka o nr ew. 681) oraz w działce o nr ew. 1043/5, położonych w Dziekanowie Polskim, gmina Łomianki2013-02-20 12:45:45
Agnieszka GrzybowskaRGP.6733.5.2013 - wszczęcie2013-02-20 12:30:21
Agnieszka GrzybowskaRGP.6733.5.2013 - budowa ulicy Krokusa (działki nr ew. 322/3, 322/4), na odcinku od ulicy Francuskiej (działka nr ew. 558/1) wraz z sięgaczem w ul. Francuską do ul. Zawilca, do końca działki nr ew. 322/3, położonej w Łomiankach, obręb nr 00212013-02-20 12:27:21
Agnieszka GrzybowskaRGP.6733.5.2013 - budowa ulicy Krokusa (działki nr ew. 322/3, 322/4), na odcinku od ulicy Francuskiej (działka nr ew. 558/1) wraz z sięgaczem w ul. Francuską do ul. Zawilca, do końca działki nr ew. 322/3, położonej w Łomiankach, obręb nr 00212013-02-20 12:23:14
Agnieszka GrzybowskaRGP.6733.2.2013 - wszczęcie2013-02-20 12:21:18
Agnieszka GrzybowskaRGP.6733.4.2013 - wszczęcie2013-02-20 12:21:06
Agnieszka GrzybowskaRGP.6733.4.2013 - wszczęcie2013-02-20 12:20:44
Agnieszka GrzybowskaRGP.6733.4.2013 - budowa napowietrznej linii energetycznej niskiego napięcia oraz dwóch słupów energetycznych, na działce o nr ew. 482 (część ul. Starej), położonej w Łomiankach, obręb 00212013-02-20 12:17:48
Agnieszka GrzybowskaRGP.6733.3.2013 - wszczęcie2013-02-20 12:12:13
Agnieszka GrzybowskaRGP.6733.2.2013 - budowa linii kablowej niskiego napięcia oraz złączy kablowych, w działkach o nr ew. 185/24, 294, 299 położonych w Dziekanowie Nowym, gmina Łomianki2013-02-20 12:09:57
Agnieszka GrzybowskaRGP.6733.3.2013 - budowa sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia, w części ul. Granicznej - działka nr ew. 473/4 - położonej w Łomiankach, obręb 00232013-02-20 12:09:13
Agnieszka GrzybowskaRGP.6733.2.2013 - wszczęcie2013-02-20 12:06:13
Agnieszka GrzybowskaRGP.6733.2.2013 - wszczęcie2013-02-20 12:06:05
Agnieszka GrzybowskaRGP.6733.2.2013 - wszczęcie2013-02-20 12:05:37
Agnieszka GrzybowskaRZP.271.09.2013 - Budowa Al. Chopina na odc. od ul. Paderewskiego do ul. Szymanowskiego w ramach zadania inwestycyjnego Budowa Al. Chopina – zad. 32/082013-02-20 11:56:41
Agnieszka GrzybowskaRZP.271.09.2013 - Budowa Al. Chopina na odc. od ul. Paderewskiego do ul. Szymanowskiego w ramach zadania inwestycyjnego Budowa Al. Chopina – zad. 32/082013-02-20 11:56:25
Agnieszka GrzybowskaRZP.271.09.2013 - Budowa Al. Chopina na odc. od ul. Paderewskiego do ul. Szymanowskiego w ramach zadania inwestycyjnego Budowa Al. Chopina – zad. 32/082013-02-20 11:52:44
Agnieszka GrzybowskaRZP.271.09.2013 - Budowa Al. Chopina na odc. od ul. Paderewskiego do ul. Szymanowskiego w ramach zadania inwestycyjnego Budowa Al. Chopina – zad. 32/082013-02-20 11:50:26
Agnieszka GrzybowskaRGP.6733.2.2013 - budowa linii kablowej niskiego napięcia oraz złączy kablowych, w działkach o nr ew. 185/24, 294, 299 położonych w Dziekanowie Nowym, gmina Łomianki2013-02-20 11:44:19
Agnieszka GrzybowskaRZP.271.08.2013 - Kompleksowa przebudowa ul. Gościńcowej na odc. od ul. Wiejskiej do ul. Wiślanej w ramach zadania inwestycyjnego Kompleksowa przebudowa ul. Gościńcowej na odc. od ul. Włościańskiej do ul. Wiślanej - zad. 2/102013-02-20 11:31:29
Agnieszka GrzybowskaRZP.271.08.2013 - Kompleksowa przebudowa ul. Gościńcowej na odc. od ul. Wiejskiej do ul. Wiślanej w ramach zadania inwestycyjnego Kompleksowa przebudowa ul. Gościńcowej na odc. od ul. Włościańskiej do ul. Wiślanej - zad. 2/102013-02-20 11:22:40
Agnieszka GrzybowskaRZP.271.08.2013 - Kompleksowa przebudowa ul. Gościńcowej na odc. od ul. Wiejskiej do ul. Wiślanej w ramach zadania inwestycyjnego Kompleksowa przebudowa ul. Gościńcowej na odc. od ul. Włościańskiej do ul. Wiślanej - zad. 2/102013-02-20 11:22:24
Agnieszka GrzybowskaRZP.271.08.2013 - Kompleksowa przebudowa ul. Gościńcowej na odc. od ul. Wiejskiej do ul. Wiślanej w ramach zadania inwestycyjnego Kompleksowa przebudowa ul. Gościńcowej na odc. od ul. Włościańskiej do ul. Wiślanej - zad. 2/102013-02-20 11:19:34
Agnieszka GrzybowskaRZP.271.08.2013 - Kompleksowa przebudowa ul. Gościńcowej na odc. od ul. Wiejskiej do ul. Wiślanej w ramach zadania inwestycyjnego Kompleksowa przebudowa ul. Gościńcowej na odc. od ul. Włościańskiej do ul. Wiślanej - zad. 2/102013-02-20 11:18:50
Agnieszka GrzybowskaRZP.271.08.2013 - Kompleksowa przebudowa ul. Gościńcowej na odc. od ul. Wiejskiej do ul. Wiślanej w ramach zadania inwestycyjnego Kompleksowa przebudowa ul. Gościńcowej na odc. od ul. Włościańskiej do ul. Wiślanej - zad. 2/102013-02-20 11:17:06
Agnieszka GrzybowskaRZP.271.08.2013 - Kompleksowa przebudowa ul. Gościńcowej na odc. od ul. Wiejskiej do ul. Wiślanej w ramach zadania inwestycyjnego Kompleksowa przebudowa ul. Gościńcowej na odc. od ul. Włościańskiej do ul. Wiślanej - zad. 2/102013-02-20 11:16:28
Agnieszka GrzybowskaRGP.6733.1.2013 - wszczęcie2013-02-20 11:07:25
Agnieszka GrzybowskaOBWIESZCZENIA o inwestycjach celu publicznego - 20132013-02-20 11:06:28
Agnieszka GrzybowskaRGP.6733.1.2013 - wszczęcie2013-02-20 11:05:53
Agnieszka GrzybowskaRGP.6733.1.2013 - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, w części ul. Dobrej (działka nr ew. 536), położonej w Łomiankach obręb nr 00212013-02-20 11:04:25
Agnieszka GrzybowskaRGP.6733.48.2012 - decyzja2013-02-20 10:59:29
Agnieszka GrzybowskaOBWIESZCZENIA o inwestycjach celu publicznego - 20132013-02-20 10:46:11
Agnieszka GrzybowskaOBWIESZCZENIA o inwestycjach celu publicznego - 20132013-02-20 10:43:28
Agnieszka GrzybowskaZarządzenie Nr RAG.0050.12.2013 z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr RAG.0050.3.2013 Burmistrza Łomianek z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie powołania Komiskji Rekrutacyjnej oraz wprowadzenia Regulaminu naboru i uczestnictwa beneficjentów ostatecznych dla projektów pn. "Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki".2013-02-20 10:08:41
Agnieszka GrzybowskaZarządzenie Nr RAG.0050.12.2013 z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr RAG.0050.3.2013 Burmistrza Łomianek z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie powołania Komiskji Rekrutacyjnej oraz wprowadzenia Regulaminu naboru i uczestnictwa beneficjentów ostatecznych dla projektów pn. "Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki".2013-02-20 10:03:38
Agnieszka GrzybowskaZarządzenie Nr RAG.0050.12.2013 z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr RAG.0050.3.2013 Burmistrza Łomianek z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie powołania Komiskji Rekrutacyjnej oraz wprowadzenia Regulaminu naboru i uczestnictwa beneficjentów ostatecznych dla projektów pn. "Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki".2013-02-20 10:03:11
Agnieszka GrzybowskaRZP.271.08.2013 - Kompleksowa przebudowa ul. Gościńcowej na odc. od ul. Wiejskiej do ul. Wiślanej w ramach zadania inwestycyjnego Kompleksowa przebudowa ul. Gościńcowej na odc. od ul. Włościańskiej do ul. Wiślanej - zad. 2/102013-02-19 17:49:17
Agnieszka GrzybowskaRZP.271.08.2013 - Kompleksowa przebudowa ul. Gościńcowej na odc. od ul. Wiejskiej do ul. Wiślanej w ramach zadania inwestycyjnego Kompleksowa przebudowa ul. Gościńcowej na odc. od ul. Włościańskiej do ul. Wiślanej - zad. 2/102013-02-19 17:48:32
Agnieszka GrzybowskaPytanie nr 1 do RZP.271.4.20132013-02-19 17:47:20
Agnieszka GrzybowskaPytanie nr 1 do RZP.271.4.20132013-02-19 17:46:53
Agnieszka GrzybowskaRZP.271.09.2013 - Budowa Al. Chopina na odc. od ul. Paderewskiego do ul. Szymanowskiego w ramach zadania inwestycyjnego Budowa Al. Chopina – zad. 32/082013-02-19 17:42:14
Agnieszka GrzybowskaRZP.271.09.2013 - Budowa Al. Chopina na odc. od ul. Paderewskiego do ul. Szymanowskiego w ramach zadania inwestycyjnego Budowa Al. Chopina – zad. 32/082013-02-19 17:41:11
Agnieszka GrzybowskaRZP.271.09.2013 - Budowa Al. Chopina na odc. od ul. Paderewskiego do ul. Szymanowskiego w ramach zadania inwestycyjnego Budowa Al. Chopina – zad. 32/082013-02-19 17:40:40
Agnieszka GrzybowskaRZP.271.08.2013 - Kompleksowa przebudowa ul. Gościńcowej na odc. od ul. Wiejskiej do ul. Wiślanej w ramach zadania inwestycyjnego Kompleksowa przebudowa ul. Gościńcowej na odc. od ul. Włościańskiej do ul. Wiślanej - zad. 2/102013-02-19 17:39:22
Agnieszka GrzybowskaRZP.271.08.2013 - Kompleksowa przebudowa ul. Gościńcowej na odc. od ul. Wiejskiej do ul. Wiślanej w ramach zadania inwestycyjnego Kompleksowa przebudowa ul. Gościńcowej na odc. od ul. Włościańskiej do ul. Wiślanej - zad. 2/102013-02-19 17:37:51
Agnieszka GrzybowskaRZP.271.08.2013 - Kompleksowa przebudowa ul. Gościńcowej na odc. od ul. Wiejskiej do ul. Wiślanej w ramach zadania inwestycyjnego Kompleksowa przebudowa ul. Gościńcowej na odc. od ul. Włościańskiej do ul. Wiślanej - zad. 2/102013-02-19 17:35:42
Agnieszka GrzybowskaZawiadomienie o zamknięciu postępowania bez zawarcia umowy nr 5.12013-02-19 16:35:48
Agnieszka Grzybowska Zawiadomienie o zamknięciu postępowania bez zawarcia umowy nr 3.22013-02-19 16:34:15
Agnieszka GrzybowskaZawiadomienie o zamknięciu postępowania bez zawarcia umowy nr 3.1 2013-02-19 16:32:20