BIP
Wykaz skrótów
Rada Miejska
Rada Powiatu
Burmistrz
Urząd Miejski
Praca
Prawo Lokalne
Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dzienniki urzędowe
Finanse i mienie
Zamówienia publiczne
Konkursy
Oświadczenia majątkowe
Biuro Obsługi Mieszkańca
Ogłoszenia informacje i wykazy
Organizacje pozarządowe
Rejestr zmian
Wyszukiwarka
Obsługa Biuletynu
Wybory
ePUAP
Zgromadzenia Publiczne

0 100 150 160 170 180 190 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 210 220 230 240 250 300

Autor zmianyZmieniony dokument Data
Agnieszka GrzybowskaArchiwum RADY SOŁECKIE:2013-04-04 09:34:13
Agnieszka GrzybowskaArchiwum RADY SOŁECKIE:2013-04-04 09:33:57
Agnieszka GrzybowskaRady osiedlowe 2013-04-04 09:33:13
Agnieszka GrzybowskaRADY SOŁECKIE:2013-04-04 09:33:04
Agnieszka GrzybowskaRady osiedlowe i sołeckie 2008-20132013-04-04 09:32:25
Agnieszka GrzybowskaARCHIWUM Rady Osiedlowe i Sołeckie2013-04-04 09:31:37
Agnieszka Grzybowska Archiwum - ZARZĄDY OSIEDLI2013-04-04 09:31:03
Agnieszka GrzybowskaArchiwum RADY SOŁECKIE2013-04-04 09:30:53
Agnieszka GrzybowskaRady osiedlowe i sołeckie do 2008 roku2013-04-04 09:30:17
Agata ZakrzewskaRZP.271.07.2013 - Usługi w zakresie oczyszczania miast i wsi oraz utrzymania dróg na terenie gminy Łomianki w 2013 r.: Część I Odbiór przeterminowanych leków z wyznaczonych obiektów Część II Dzierżawa i serwis przenośnych kabin sanitarnych Część III Odwodnienie ulic, wypompowywanie wód opadowych Część IV Konserwacja odwodnienia ulicznego (wpustów, studni chłonnych, przykanalików i separatorów).2013-04-03 14:52:52
Agata ZakrzewskaRZP.271.07.2013 - Usługi w zakresie oczyszczania miast i wsi oraz utrzymania dróg na terenie gminy Łomianki w 2013 r.: Część I Odbiór przeterminowanych leków z wyznaczonych obiektów Część II Dzierżawa i serwis przenośnych kabin sanitarnych Część III Odwodnienie ulic, wypompowywanie wód opadowych Część IV Konserwacja odwodnienia ulicznego (wpustów, studni chłonnych, przykanalików i separatorów).2013-04-03 14:51:33
Agata ZakrzewskaRZP.271.07.2013 - Usługi w zakresie oczyszczania miast i wsi oraz utrzymania dróg na terenie gminy Łomianki w 2013 r.: Część I Odbiór przeterminowanych leków z wyznaczonych obiektów Część II Dzierżawa i serwis przenośnych kabin sanitarnych Część III Odwodnienie ulic, wypompowywanie wód opadowych Część IV Konserwacja odwodnienia ulicznego (wpustów, studni chłonnych, przykanalików i separatorów).2013-04-03 14:50:25
Agata ZakrzewskaRZP.271.07.2013 - Usługi w zakresie oczyszczania miast i wsi oraz utrzymania dróg na terenie gminy Łomianki w 2013 r.: Część I Odbiór przeterminowanych leków z wyznaczonych obiektów Część II Dzierżawa i serwis przenośnych kabin sanitarnych Część III Odwodnienie ulic, wypompowywanie wód opadowych Część IV Konserwacja odwodnienia ulicznego (wpustów, studni chłonnych, przykanalików i separatorów).2013-04-03 14:48:21
Agata ZakrzewskaRZP.271.07.2013 - Usługi w zakresie oczyszczania miast i wsi oraz utrzymania dróg na terenie gminy Łomianki w 2013 r.: Część I Odbiór przeterminowanych leków z wyznaczonych obiektów Część II Dzierżawa i serwis przenośnych kabin sanitarnych Część III Odwodnienie ulic, wypompowywanie wód opadowych Część IV Konserwacja odwodnienia ulicznego (wpustów, studni chłonnych, przykanalików i separatorów).2013-04-03 14:47:09
Agata ZakrzewskaRZP.271.07.2013 - Usługi w zakresie oczyszczania miast i wsi oraz utrzymania dróg na terenie gminy Łomianki w 2013 r.: Część I Odbiór przeterminowanych leków z wyznaczonych obiektów Część II Dzierżawa i serwis przenośnych kabin sanitarnych Część III Odwodnienie ulic, wypompowywanie wód opadowych Część IV Konserwacja odwodnienia ulicznego (wpustów, studni chłonnych, przykanalików i separatorów).2013-04-03 14:46:55
Agata ZakrzewskaRZP.271.07.2013 - Usługi w zakresie oczyszczania miast i wsi oraz utrzymania dróg na terenie gminy Łomianki w 2013 r.: Część I Odbiór przeterminowanych leków z wyznaczonych obiektów Część II Dzierżawa i serwis przenośnych kabin sanitarnych Część III Odwodnienie ulic, wypompowywanie wód opadowych Część IV Konserwacja odwodnienia ulicznego (wpustów, studni chłonnych, przykanalików i separatorów).2013-04-03 14:46:42
Agata ZakrzewskaRZP.271.07.2013 - Usługi w zakresie oczyszczania miast i wsi oraz utrzymania dróg na terenie gminy Łomianki w 2013 r.: Część I Odbiór przeterminowanych leków z wyznaczonych obiektów Część II Dzierżawa i serwis przenośnych kabin sanitarnych Część III Odwodnienie ulic, wypompowywanie wód opadowych Część IV Konserwacja odwodnienia ulicznego (wpustów, studni chłonnych, przykanalików i separatorów).2013-04-03 14:46:26
Agata ZakrzewskaRZP.271.07.2013 - Usługi w zakresie oczyszczania miast i wsi oraz utrzymania dróg na terenie gminy Łomianki w 2013 r.: Część I Odbiór przeterminowanych leków z wyznaczonych obiektów Część II Dzierżawa i serwis przenośnych kabin sanitarnych Część III Odwodnienie ulic, wypompowywanie wód opadowych Część IV Konserwacja odwodnienia ulicznego (wpustów, studni chłonnych, przykanalików i separatorów).2013-04-03 14:46:03
Agata ZakrzewskaRZP.271.07.2013 - Usługi w zakresie oczyszczania miast i wsi oraz utrzymania dróg na terenie gminy Łomianki w 2013 r.: Część I Odbiór przeterminowanych leków z wyznaczonych obiektów Część II Dzierżawa i serwis przenośnych kabin sanitarnych Część III Odwodnienie ulic, wypompowywanie wód opadowych Część IV Konserwacja odwodnienia ulicznego (wpustów, studni chłonnych, przykanalików i separatorów).2013-04-03 14:41:11
Agata ZakrzewskaZarządzenie RAG.0050.30.2013 z dnia 2 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Pracowników Samorządowych w Urzędzie Miejskim w Łomiankach2013-04-03 14:12:25
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr XLI/ 243/ 2013 z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2013-20212013-04-03 09:16:38
Agnieszka GrzybowskaRZP.271.05.2013 - Równanie dróg gruntowych i tłuczniowych na terenie Gminy Łomianki2013-04-02 09:37:32
Agnieszka GrzybowskaRZP.271.04.2013 - Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego dla zadania: Budowa alejek wraz z oświetleniem na cmentarzu komunalnym – zad 19/12.2013-04-02 09:37:22
Agnieszka GrzybowskaRZP.271.06.2013 - Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej2013-04-02 09:37:04
Agnieszka GrzybowskaRZP.271.06.2013 - Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej2013-04-02 09:37:00
Agnieszka GrzybowskaRZP.271.06.2013 - Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej2013-04-02 09:36:30
Agnieszka GrzybowskaZACHODNIE ŁOMIANKI DOLNE - Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego2013-04-02 09:21:40
Agnieszka GrzybowskaZACHODNIE ŁOMIANKI DOLNE - Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego2013-04-02 09:20:41
Agnieszka GrzybowskaZACHODNIE ŁOMIANKI DOLNE - Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego2013-04-02 09:20:06
Agnieszka GrzybowskaZACHODNIE ŁOMIANKI DOLNE - Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego2013-04-02 09:18:05
Agnieszka GrzybowskaZACHODNIE ŁOMIANKI DOLNE - Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego2013-04-02 09:15:54
Agnieszka GrzybowskaZACHODNIE ŁOMIANKI DOLNE - Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego2013-04-02 09:14:54
Agnieszka GrzybowskaZACHODNIE ŁOMIANKI DOLNE - Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego2013-04-02 09:14:27
Agnieszka GrzybowskaZACHODNIE ŁOMIANKI DOLNE - Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego2013-04-02 09:14:01
Agnieszka GrzybowskaZACHODNIE ŁOMIANKI DOLNE - Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego2013-04-02 09:12:42
Agnieszka GrzybowskaPytanie nr 2 do ogłoszenia RO 11 2013-03-29 12:20:08
Agnieszka GrzybowskaPytanie nr 2 do ogłoszenia RO 11 2013-03-29 12:19:06
Agnieszka GrzybowskaPytanie nr 2 do ogłoszenia RO 11 2013-03-29 12:19:00
Agnieszka GrzybowskaPytanie nr 2 do ogłoszenia RO 11 2013-03-29 12:18:13
Agnieszka Grzybowska Nabór na stanowisko: Kierownik Referatu Inwestycji2013-03-29 12:10:42
Agnieszka Grzybowska Nabór na stanowisko: Kierownik Referatu Inwestycji2013-03-29 12:10:05
Agnieszka Grzybowska Nabór na stanowisko: Kierownik Referatu Inwestycji2013-03-29 12:08:59
Agnieszka GrzybowskaXLI Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach 4 kwietnia 2013 r. - kontynuacja 2013-03-29 11:26:43
Agnieszka GrzybowskaXLI Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach 4 kwietnia 2013 r. - kontynuacja 2013-03-29 11:26:20
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr XLI/ 243/ 2013 z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2013-20212013-03-29 11:23:01
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr XLI/ 242/ 2013 z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Łomianki w 2014 roku2013-03-29 11:22:49
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr XLI/ 243/ 2013 z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2013-20212013-03-29 11:22:28
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr XLI/ 242/ 2013 z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Łomianki w 2014 roku2013-03-29 10:44:24
Agnieszka GrzybowskaSprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łomianki za 2012 rok2013-03-29 10:29:12
Agnieszka GrzybowskaWymiana dowodu osobistego 2013-03-29 09:26:11
Agnieszka GrzybowskaWymiana dowodu osobistego 2013-03-29 09:25:52
Agnieszka GrzybowskaWydawanie dowodu osobistego w razie jego utraty 2013-03-29 09:25:13
Agnieszka GrzybowskaWydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności lub z akt dowodów osobistych 2013-03-29 09:22:12
Agnieszka GrzybowskaWymiana dowodu osobistego 2013-03-29 09:21:44
Agnieszka GrzybowskaWydawanie dowodu osobistego w razie jego utraty 2013-03-29 09:21:15
Agnieszka GrzybowskaWydanie dowodu osobistego po raz pierwszy2013-03-29 09:09:45
Agnieszka GrzybowskaWydanie dowodu osobistego po raz pierwszy2013-03-29 09:06:20
Agnieszka GrzybowskaWydanie dowodu osobistego po raz pierwszy2013-03-29 09:05:24
Agnieszka GrzybowskaWymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego ponad 3 miesiące 2013-03-29 08:59:03
Agnieszka GrzybowskaWymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego ponad 3 miesiące 2013-03-28 14:50:28
Agnieszka GrzybowskaZarządzenie Nr RAG.0050.29.2013 z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Łomiankach na rok 20132013-03-28 13:46:03
Agnieszka GrzybowskaZarządzenie Nr RAG.0050.28.2013 z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 20132013-03-28 13:45:51
Agnieszka GrzybowskaZarządzenie Nr RAG.0050.29.2013 z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Łomiankach na rok 20132013-03-28 13:45:25
Agnieszka GrzybowskaZarządzenie Nr RAG.0050.28.2013 z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 20132013-03-28 13:41:51
Agnieszka GrzybowskaZawiadomienie o zamknięciu postępowania bez zawarcia umowy nr 8.5.2013-03-28 12:24:18
Agnieszka GrzybowskaZawiadomienie o zamknięciu postępowania bez zawarcia umowy nr 8.4.2013-03-28 12:24:07
Agnieszka GrzybowskaZawiadomienie o zamknięciu postępowania bez zawarcia umowy nr 8.5.2013-03-28 12:23:36
Agnieszka GrzybowskaZawiadomienie o zamknięciu postępowania bez zawarcia umowy nr 8.5.2013-03-28 12:23:10
Agnieszka GrzybowskaZawiadomienie o zamknięciu postępowania bez zawarcia umowy nr 8.4.2013-03-28 12:22:29
Agnieszka GrzybowskaRGP.6733.8.2013 - decyzja2013-03-28 12:13:54
Agnieszka GrzybowskaRGP.6733.8.2013 - decyzja2013-03-28 12:12:48
Agnieszka GrzybowskaRZP.271.08.2013 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty2013-03-28 10:16:16
Agnieszka GrzybowskaRZP.271.08.2013 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty2013-03-28 10:15:41
Agnieszka GrzybowskaRZP.271.08.2013 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty2013-03-28 10:15:04
Agnieszka GrzybowskaRZP.271.08.2013 - Kompleksowa przebudowa ul. Gościńcowej na odc. od ul. Wiejskiej do ul. Wiślanej w ramach zadania inwestycyjnego Kompleksowa przebudowa ul. Gościńcowej na odc. od ul. Włościańskiej do ul. Wiślanej - zad. 2/102013-03-28 10:13:44
Agnieszka GrzybowskaRZP.271.08.2013 - Kompleksowa przebudowa ul. Gościńcowej na odc. od ul. Wiejskiej do ul. Wiślanej w ramach zadania inwestycyjnego Kompleksowa przebudowa ul. Gościńcowej na odc. od ul. Włościańskiej do ul. Wiślanej - zad. 2/102013-03-28 10:13:14
Agnieszka Grzybowska XLI Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach 21 marca 2013 r. - wniosek burmistrza2013-03-27 08:24:40
Agnieszka GrzybowskaXLI Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach 27 marca 2013 r. - kontynuacja2013-03-27 08:24:15
Agnieszka GrzybowskaXLI Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach 27 marca 2013 r. - kontynuacja2013-03-27 08:23:12
Agnieszka GrzybowskaStanowisko Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 lutego 2013 r.2013-03-27 08:22:57
Agnieszka GrzybowskaXLI Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach 27 marca 2013 r. - kontynuacja2013-03-27 08:22:31
Agata ZakrzewskaZarządzenie Nr RAG.0050.23.2013 z dnia 18 marca 2013 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego2013-03-26 14:18:04
Agata ZakrzewskaZarządzenie Nr RAG.0050.23.2013 z dnia 18 marca 2013 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego2013-03-26 14:14:39
Agnieszka GrzybowskaZarządzenie Nr RAG.0050.23.2013 z dnia 18 marca 2013 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego2013-03-26 14:09:22
Agnieszka GrzybowskaZarządzenie Nr RAG.0050.23.2013 z dnia 18 marca 2013 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego2013-03-26 14:09:10
Agnieszka GrzybowskaZarządzenie Nr RAG.0050.27.2013 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych działań profilaktycznych zapobiegających wykluczeniu społecznemu oraz sprzyjających integracji i zwiększeniu udziału osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, promocji zdrowego stylu życia, wspierania rehabilitacji i fizykoterapii w 2013 roku2013-03-26 13:39:49
Agnieszka GrzybowskaZarządzenie Nr RAG.0050.27.2013 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych działań profilaktycznych zapobiegających wykluczeniu społecznemu oraz sprzyjających integracji i zwiększeniu udziału osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, promocji zdrowego stylu życia, wspierania rehabilitacji i fizykoterapii w 2013 roku2013-03-26 13:39:17
Agnieszka GrzybowskaProjekt Programu Współpracy Gminy Łomianki z Organizacjami Pozarządowymi na 2017 rok2013-03-26 13:36:02
Agnieszka GrzybowskaProjekt Programu Współpracy Gminy Łomianki z Organizacjami Pozarządowymi na 2017 rok2013-03-26 13:35:51
Agnieszka GrzybowskaProjekt Programu Współpracy Gminy Łomianki z Organizacjami Pozarządowymi na 2017 rok2013-03-26 13:34:38
Agnieszka GrzybowskaOtwarte konkursy ofert w 2013 roku2013-03-26 13:33:50
Agnieszka GrzybowskaOtwarte konkursy ofert w 2013 roku2013-03-26 13:32:22
Agnieszka GrzybowskaProjekt Programu Współpracy Gminy Łomianki z Organizacjami Pozarządowymi na 2017 rok2013-03-26 13:30:20
Agnieszka GrzybowskaProjekt Programu Współpracy Gminy Łomianki z Organizacjami Pozarządowymi na 2017 rok2013-03-26 13:29:52
Agnieszka GrzybowskaOtwarte konkursy ofert w 2013 roku2013-03-26 13:29:30
Agnieszka GrzybowskaOtwarte konkursy ofert w 2013 roku2013-03-26 13:24:43
Agnieszka GrzybowskaOtwarte konkursy ofert w 2013 roku2013-03-26 13:23:53
Agnieszka GrzybowskaOtwarte konkursy ofert w 2013 roku2013-03-26 13:20:26
Agnieszka GrzybowskaOtwarte konkursy ofert w 2013 roku2013-03-26 13:19:38
Agnieszka GrzybowskaOtwarte konkursy ofert w 2013 roku2013-03-26 13:18:59