BIP
Wykaz skrótów
Rada Miejska
Rada Powiatu
Burmistrz
Urząd Miejski
Praca
Prawo Lokalne
Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dzienniki urzędowe
Finanse i mienie
Zamówienia publiczne
Konkursy
Oświadczenia majątkowe
Biuro Obsługi Mieszkańca
Ogłoszenia informacje i wykazy
Organizacje pozarządowe
Rejestr zmian
Wyszukiwarka
Obsługa Biuletynu
Wybory
ePUAP

0 100 150 160 170 180 190 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 210 220 230 240 250 300

Autor zmianyZmieniony dokument Data
Agnieszka GrzybowskaUchwala Nr XXX/ 182/ 2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości gruntowej2012-10-02 09:23:59
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr XXX/ 183/ 2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, który stanowi załącznik do Uchwały nr XXV/152/2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 kwietnia 2012 roku2012-10-02 09:23:44
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr XXX/ 184/ 2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gminnej nieruchomości gruntowej oraz wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy2012-10-02 09:23:32
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr XXXI/ 186/ 2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 13 września 2012 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2012.2012-10-02 09:23:14
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr XXXI/ 185/ 2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 13 września 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki „Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach” Sp. z o.o. w 2013 roku.2012-10-02 09:23:07
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr XXXI/ 185/ 2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 13 września 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki „Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach” Sp. z o.o. w 2013 roku.2012-10-02 09:23:03
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr XXXI/ 186/ 2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 13 września 2012 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2012.2012-10-02 09:22:53
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr XXXI/ 187/ 2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 13 września 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2012-2021.2012-10-02 09:22:43
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr XXXII/ 189/ 2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 września 2012 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2012-2015 Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu2012-10-02 09:22:26
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr XXXII/ 188/ 2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 września 2012 roku w sprawie podziału Gminy Łomianki na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu2012-10-02 09:22:19
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr XXXI/ 187/ 2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 13 września 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2012-2021.2012-10-02 09:22:09
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr XXXI/ 186/ 2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 13 września 2012 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2012.2012-10-02 09:21:49
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr XXXI/ 185/ 2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 13 września 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki „Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach” Sp. z o.o. w 2013 roku.2012-10-02 09:21:26
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr XXX/ 184/ 2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gminnej nieruchomości gruntowej oraz wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy2012-10-02 09:20:48
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr XXX/ 183/ 2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, który stanowi załącznik do Uchwały nr XXV/152/2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 kwietnia 2012 roku2012-10-02 09:20:32
Agnieszka GrzybowskaUchwala Nr XXX/ 182/ 2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości gruntowej2012-10-02 09:20:14
Agnieszka GrzybowskaUchwala Nr XXX/ 181/ 2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu2012-10-02 09:19:58
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr XXXII/ 189/ 2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 września 2012 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2012-2015 Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu2012-10-02 09:18:17
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr XXXII/ 188/ 2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 września 2012 roku w sprawie podziału Gminy Łomianki na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu2012-10-02 09:15:00
Agnieszka GrzybowskaXXXI Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach 13 września 2012 r. - protokół2012-10-02 09:10:59
Agnieszka GrzybowskaXXX Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach 30 sierpnia 2012 r. - protokół2012-10-02 09:09:59
Agnieszka GrzybowskaRZP.271.37.2012 - Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką2012-10-01 15:18:31
Agnieszka GrzybowskaRZP.271.37.2012 - Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką2012-10-01 14:59:59
Agnieszka GrzybowskaRZP.271.32.2012 - Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu pn.: \"Edukacja kluczem do przyszłości - wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół z Gminy Łomianki\"2012-10-01 14:46:23
Agnieszka GrzybowskaRZP.271.32.2012 - Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu pn.: \"Edukacja kluczem do przyszłości - wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół z Gminy Łomianki\"2012-10-01 14:46:07
Agnieszka GrzybowskaPrzeprowadzenie szkolenia \"Opiekunka dziecięca\" dla uczestniczek projektu \"Twoje życie w twoich rękach – aktywna integracja społeczna w Gminie Łomianki\"2012-10-01 09:59:15
Agnieszka GrzybowskaPrzeprowadzenie szkolenia \"Opiekunka dziecięca\" dla uczestniczek projektu \"Twoje życie w twoich rękach – aktywna integracja społeczna w Gminie Łomianki\"2012-10-01 09:57:06
Agata ZakrzewskaKomisje Rady Miejskiej w Łomiankach - VI kadencja2012-09-28 11:17:53
Agnieszka GrzybowskaZarządzenie Nr RAG.0050.98.2012 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie powołania komisji ds. zaopiniowania wniosków o przyznanie nagrody Burmistrza Łomianek z okazji Dnia Edukacji Narodowej2012-09-27 15:55:08
Agnieszka GrzybowskaZarządzenie Nr RAG.0050.98.2012 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie powołania komisji ds. zaopiniowania wniosków o przyznanie nagrody Burmistrza Łomianek z okazji Dnia Edukacji Narodowej2012-09-27 15:54:43
Agnieszka GrzybowskaZarządzenie Nr RAG.0050.98.2012 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie powołania komisji ds. zaopiniowania wniosków o przyznanie nagrody Burmistrza Łomianek z okazji Dnia Edukacji Narodowej2012-09-27 15:54:19
Agnieszka GrzybowskaRZP.271.32.2012 - Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu pn.: \"Edukacja kluczem do przyszłości - wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół z Gminy Łomianki\"2012-09-26 12:42:43
Agnieszka GrzybowskaRZP.271.32.2012 - Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu pn.: \"Edukacja kluczem do przyszłości - wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół z Gminy Łomianki\"2012-09-26 12:41:53
Agnieszka GrzybowskaWykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 2012 2012-09-26 12:31:08
Agnieszka GrzybowskaProwadzenie zajęć pozalekcyjnych - zajęcia chóru z uczniami/uczennicami w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Kownackiej w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 73 w ramach projektu \"Edukacja kluczem do przyszłości - wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół z Gminy Łomianki 2012-09-26 08:29:21
Agnieszka GrzybowskaRAG.201.20.2012 - zaproszenie do składania ofert cenowych zakupu samochodów używanych2012-09-26 08:29:14
Agnieszka GrzybowskaProwadzenie zajęć pozalekcyjnych - zajęcia chóru z uczniami/uczennicami w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Kownackiej w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 73 w ramach projektu \"Edukacja kluczem do przyszłości - wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół z Gminy Łomianki - wynik2012-09-26 08:28:59
Agnieszka GrzybowskaKomisje Rady Miejskiej w Łomiankach - VI kadencja2012-09-25 12:26:05
Agnieszka GrzybowskaPrzeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczestniczek projektu „Twoje życie w twoich rękach – aktywna integracja społeczna w Gminie Łomianki” - wynik2012-09-25 09:18:46
Agnieszka GrzybowskaRZP.271.32.2012 - Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu pn.: \"Edukacja kluczem do przyszłości - wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół z Gminy Łomianki\"2012-09-24 11:34:21
Agnieszka GrzybowskaRGP.6733.37.2012 - wszczęcie2012-09-24 10:39:03
Agnieszka GrzybowskaRGP.6733.37.2012 - budowa odcinka sieci elektroenergetycznej - linii kablowej SN, w działkach nr ew. 152/1, 152/3, 498/1, położonych w Łomiankach obręb nr 0022 oraz w działce nr ew. 630/1, położonej w Łomiankach obręb nr 0001 2012-09-24 10:38:11
Agnieszka GrzybowskaRGP.6733.36.2012- wszczęcie2012-09-24 10:35:08
Agnieszka GrzybowskaRGP.6733.36.2012- budowa stacji transformatorowej słupowej, złącza kablowego SN, linii kablowej średniego napięcia, w działkach nr ew. 494, 276, 278, położonych w Dziekanowie Polskim2012-09-24 10:34:12
Agnieszka GrzybowskaRGP.6733.35.2012- wszczęcie2012-09-24 10:27:24
Agnieszka GrzybowskaRGP.6733.35.2012- budowa sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia, w części ul. Rolniczej (działka nr ew. 681) oraz na działkach nr ew. 955/1, 955/2, 956, położonych w Dziekanowie Polskim2012-09-24 10:26:32
Agnieszka GrzybowskaRGP.6733.34.2012 - wszczęcie2012-09-24 10:21:47
Agnieszka GrzybowskaRGP.6733.30.2012 - wszczęcie2012-09-24 10:18:01
Agnieszka GrzybowskaRGP.6733.34.2012 - Budowa gazociągu średniego ciśnienia na działce nr ew. 61/9, położonej w Dziekanowie Nowym, gm. Łomianki, przy ul. Rolniczej2012-09-24 09:58:20
Agnieszka GrzybowskaRGP.6733.30.2012 - budowa linii kablowej 15kV, słupowej stacji transformatorowej, linii kablowej 0,4kV oraz pięciu skrzynek złączy kablowych, w działkach nr ew. 115/48, 115/49, 115/50, 115/51, 115/52, 115/5 położonych w Dziekanowie Leśnym, gm. Łomianki2012-09-24 09:52:45
Agnieszka GrzybowskaRZP.271.32.2012 - Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu pn.: \"Edukacja kluczem do przyszłości - wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół z Gminy Łomianki\"2012-09-21 15:24:33
Agnieszka GrzybowskaRZP.271.32.2012 - Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu pn.: \"Edukacja kluczem do przyszłości - wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół z Gminy Łomianki\"2012-09-21 15:22:11
Agnieszka GrzybowskaROŚ.6220.14.2012 - decyzja2012-09-21 14:31:34
Agnieszka GrzybowskaRZP.271.32.2012 - Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu pn.: \"Edukacja kluczem do przyszłości - wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół z Gminy Łomianki\"2012-09-21 14:10:12
Agnieszka GrzybowskaPelczarska Małgorzata 20122012-09-21 11:48:45
Agnieszka GrzybowskaPelczarska Małgorzata2012-09-21 11:47:12
Agnieszka GrzybowskaZarządzenie nr RAG.0050.97.2012 z dnia 20 września 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Podinspektora ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych w Urzędzie Miejskim w Łomiankach2012-09-21 11:32:00
Agnieszka GrzybowskaZarządzenie nr RAG.0050.97.2012 z dnia 20 września 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Podinspektora ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych w Urzędzie Miejskim w Łomiankach2012-09-21 11:31:25
Agnieszka GrzybowskaZarządzenie nr RAG.0050.97.2012 z dnia 20 września 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Podinspektora ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych w Urzędzie Miejskim w Łomiankach2012-09-21 11:31:20
Agnieszka GrzybowskaXXXI Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach 13 września 2012 r.2012-09-21 10:36:29
Agnieszka GrzybowskaXXXII Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach 27 września 2012 r.2012-09-21 10:36:16
Agnieszka GrzybowskaXXXII Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach 27 września 2012 r.2012-09-21 10:35:58
Agnieszka GrzybowskaXXXI Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach 13 września 2012 r.2012-09-21 10:34:04
Agnieszka GrzybowskaXXXI Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach 13 września 2012 r.2012-09-21 10:33:14
Agnieszka GrzybowskaXXXI Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach 13 września 2012 r.2012-09-21 10:32:38
Agnieszka GrzybowskaXXXII Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach 27 września 2012 r. 2012-09-21 10:30:24
Agnieszka GrzybowskaXXXII Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach 27 września 2012 r. 2012-09-21 10:28:52
Agnieszka GrzybowskaKomisje Rady Miejskiej w Łomiankach - VI kadencja2012-09-21 10:14:40
Agnieszka GrzybowskaKomisje Rady Miejskiej w Łomiankach - VI kadencja2012-09-21 10:14:16
Agnieszka GrzybowskaKomisje Rady Miejskiej w Łomiankach - VI kadencja2012-09-20 11:06:35
Agnieszka GrzybowskaZarządzenie Nr RAG.0050.96.2012 z dnia 17 września 2012 roku w sprawie zmian skonsolidowanego planu finansowego budżetu Gminy Łomianki na 2012 rok2012-09-20 11:04:41
Agnieszka GrzybowskaZarządzenie Nr RAG.0050.95.2012 z dnia 17 września 2012 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami na rok 20122012-09-20 11:04:33
Agnieszka GrzybowskaZarządzenie Nr RAG.0050.94.2012 z dnia 17 września 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 20122012-09-20 11:04:22
Agnieszka GrzybowskaZarządzenie Nr RAG.0050.93.2012 z dnia 14 września 2012 r. w sprawie skonsolidowanego planu finansowego budżetu Gminy Łomianki na 2012 rok 2012-09-20 11:04:09
Agnieszka GrzybowskaZarządzenie Nr RAG.0050.92.2012 z dnia 04 września 2012 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Gimnazjum nr 1 im. Janusz Kusocińskiego w Łomiankach.2012-09-20 11:03:55
Agnieszka GrzybowskaZarządzenie Nr RAG.0050.91.2012 z dnia 04 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu okresowej oceny pracowników Urzędu Miejskiego w Łomiankach i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych 2012-09-20 11:03:37
Agnieszka GrzybowskaZarządzenie Nr RAG.0050.90.2012 z dnia 03 września 2012 r. w sprawie zmian skonsolidowanego planu finansowego budżetu Gminy Łomianki na 2012 rok 2012-09-20 11:03:09
Agnieszka GrzybowskaZarządzenie Nr RAG.0050.90.2012 z dnia 03 września 2012 r. w sprawie zmian skonsolidowanego planu finansowego budżetu Gminy Łomianki na 2012 rok 2012-09-20 11:02:23
Agnieszka GrzybowskaZarządzenie Nr RAG.0050.90.2012 z dnia 03 września 2012 r. w sprawie zmian skonsolidowanego planu finansowego budżetu Gminy Łomianki na 2012 rok 2012-09-20 11:02:15
Agnieszka GrzybowskaZarządzenie Nr RAG.0050.89.2012 z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich i uzupełnienia składu Zespołu Interdyscyplinarnego w Zarządzeniu nr RAG.0050.74.2012 Burmistrza Łomianek z dnia 02 lipca 2012 r. w sprawie: powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Łomianki2012-09-20 11:01:56
Agnieszka GrzybowskaZarządzenie nr RAG.0050.88.2012 z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na dwa stanowiska Głównego specjalisty ds. prawno-administracyjnych w Referacie Prawnym w Urzędzie Miejskim w Łomiankach. 2012-09-20 11:01:46
Agnieszka GrzybowskaZarządzenie nr RAG.0050.87.2012 z dnia 21 sierpnia 2012 roku w sprawie: powołania zespołu ds. oceny ofert dotyczących dzierżawy gruntu pod pętlę autobusową2012-09-20 11:01:13
Agnieszka GrzybowskaZarządzenie Nr RAG.0050.86.2012 z dnia 20 sierpnia 2012 roku w w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych z inicjatywy Burmistrza Łomianek w przedmiocie projektu „Programu współpracy Gminy Łomianki w roku 2013 z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”2012-09-20 10:59:42
Agnieszka GrzybowskaZarządzenie nr RAG.0050.85.2012 z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego2012-09-20 10:58:46
Agnieszka GrzybowskaZarządzenie nr RAG.0050.84.2012 z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego2012-09-20 10:58:33
Agnieszka GrzybowskaZarządzenie nr RAG.0050.83.2012 z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego2012-09-20 10:58:09
Agnieszka GrzybowskaZarządzenie Nr RAG.0050.82.2012 z dnia 14 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian skonsolidowanego planu finansowego budżetu Gminy Łomianki2012-09-20 10:57:34
Agnieszka GrzybowskaZarządzenie Nr RAG.0050.82.2012 z dnia 14 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian skonsolidowanego planu finansowego budżetu Gminy Łomianki2012-09-20 10:56:53
Agnieszka GrzybowskaZarządzenie Nr RAG.0050.96.2012 z dnia 17 września 2012 roku w sprawie zmian skonsolidowanego planu finansowego budżetu Gminy Łomianki na 2012 rok2012-09-20 10:55:02
Agnieszka GrzybowskaZarządzenie Nr RAG.0050.96.2012 z dnia 17 września 2012 roku w sprawie zmian skonsolidowanego planu finansowego budżetu Gminy Łomianki na 2012 rok2012-09-20 10:54:48
Agnieszka GrzybowskaZarządzenie Nr RAG.0050.95.2012 z dnia 17 września 2012 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami na rok 20122012-09-20 10:52:41
Agnieszka GrzybowskaZarządzenie Nr RAG.0050.95.2012 z dnia 17 września 2012 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami na rok 20122012-09-20 10:52:35
Agnieszka GrzybowskaZarządzenie Nr RAG.0050.94.2012 z dnia 17 września 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 20122012-09-20 10:49:26
Agnieszka GrzybowskaRZP.271.32.2012 - Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu pn.: \"Edukacja kluczem do przyszłości - wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół z Gminy Łomianki\"2012-09-20 10:37:47
Agnieszka GrzybowskaWykonanie budżetu za II kwartał 2012 r. 2012-09-19 14:29:56
Agnieszka GrzybowskaWykonanie budżetu za II kwartał 2012 r. 2012-09-19 14:29:23
Agnieszka GrzybowskaRZP.271.36.2012 - „Zakup 11 zestawów komputerowych, zakup 20 komputerów stacjonarnych, zakup 20 monitorów LCD, zakup serwera sieciowego NAS do obsługi referatów w jednym z budynków oraz zakup 4 routerów” jako zadanie realizowane w ramach projektu „Rozbudowa portalu e-Miasto oraz wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miejskim w Łomiankach w celu rozwoju e-usług dla obywateli i przystosowania Gminy do procesu dalszej informatyzacji”.2012-09-19 12:57:59
Agnieszka GrzybowskaRZP.271.36.2012 - „Zakup 11 zestawów komputerowych, zakup 20 komputerów stacjonarnych, zakup 20 monitorów LCD, zakup serwera sieciowego NAS do obsługi referatów w jednym z budynków oraz zakup 4 routerów” jako zadanie realizowane w ramach projektu „Rozbudowa portalu e-Miasto oraz wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miejskim w Łomiankach w celu rozwoju e-usług dla obywateli i przystosowania Gminy do procesu dalszej informatyzacji”.2012-09-19 12:57:34
Agnieszka GrzybowskaRZP.271.32.2012 - Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu pn.: \"Edukacja kluczem do przyszłości - wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół z Gminy Łomianki\"2012-09-19 09:36:26
Agata ZakrzewskaWnioski złożone w ramach tzw. małych dotacji w 2012 roku: 2012-09-18 16:05:44