BIP
Wykaz skrótów
Rada Miejska
Rada Powiatu
Burmistrz
Urząd Miejski
Praca
Prawo Lokalne
Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dzienniki urzędowe
Finanse i mienie
Zamówienia publiczne
Konkursy
Oświadczenia majątkowe
Biuro Obsługi Mieszkańca
Ogłoszenia informacje i wykazy
Organizacje pozarządowe
Rejestr zmian
Wyszukiwarka
Obsługa Biuletynu
Wybory
ePUAP
Zgromadzenia Publiczne

0 1 2 3 4 5 6 7 8 13 23 33 43 53 103 203 303

Autor zmianyZmieniony dokument Data
Eliza AdamczykProtokół nr XIV/2019 z dnia 4 lipca 2019 roku2019-09-05 09:25:41
Eliza AdamczykProtokół nr XIII/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku2019-09-05 09:20:58
Eliza AdamczykUchwała Nr XV/122/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawe zmiany uchwały Nr XII/142/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie realizacji programu działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych na terenie Gminy Łomianki2019-09-05 08:46:17
Eliza AdamczykUchwała Nr XV/121/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Łomianek2019-09-05 08:42:18
Eliza AdamczykUchwała Nr XV/120/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Łomianek2019-09-05 08:40:05
Eliza AdamczykUchwała Nr XV/119/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w gminie Łomianki2019-09-05 08:37:28
Eliza AdamczykUchwała Nr XV/118/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu2019-09-05 08:35:15
Eliza AdamczykUchwała Nr XV/117/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie zwolnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. por. Adolfa Pilcha ps. Góra-Dolina w Dziekanowie Polskim przy ul. Rolniczej 435 od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć2019-09-04 16:04:16
Eliza AdamczykUchwała Nr XV/116/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie zwolnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi w Łomiankach przy ul. Staszica 2 od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć 2019-09-04 15:57:38
Eliza AdamczykUchwała Nr XV/115/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie zwolnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Ireny Szewińskiej w Łomiankach przy ul. Partyzantów 31 od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć 2019-09-04 15:21:47
Marta NowickaZarządzenie nr WAO.0050.205.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 4 września 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisku inspektora ds.społecznych w Referacie Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Łomiankach 2019-09-04 15:11:49
Marta NowickaZarządzenie nr WAO.0050.205.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 4 września 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisku inspektora ds.społecznych w Referacie Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Łomiankach 2019-09-04 15:11:36
Marta NowickaZarządzenie nr WAO.0050.203.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 4 września 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisku podinspektora ds. geodezji w Wydziale Geodezji, Gospodarki Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Łomiankach2019-09-04 15:10:10
Marta NowickaZarządzenie nr WAO.0050.204.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 4 września 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisku podinspektora ds.drogowych w Wydziale Inwestycji i Remontów Urzędu Miejskiego w Łomiankach2019-09-04 15:09:44
Marta NowickaZarządzenie nr WAO.0050.203.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 4 września 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisku podinspektora ds. geodezji w Wydziale Geodezji, Gospodarki Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Łomiankach2019-09-04 15:05:53
Marta NowickaZarządzenie nr WAO.0050.202.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 4 września 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisku podinspektora ds.ksiegowości podatkowej w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miejskiego w Łomiankach2019-09-04 15:03:48
Eliza AdamczykUchwała Nr XV/114/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Łomianki przez inne niż Gmina Łomianki osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji 2019-09-04 13:28:56
Eliza AdamczykUchwała Nr XV/113/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Łomianki2019-09-04 11:39:36
Eliza AdamczykUchwała Nr XV/112/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2019-20252019-09-03 16:42:42
Eliza AdamczykUchwała Nr XV/111/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 20192019-09-03 16:36:51
Eliza AdamczykUchwała Nr XV/111/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 20192019-09-03 16:35:17
Marta NowickaRKA.2110.27.2019 - wynik naboru2019-09-03 15:37:30
Marta Nowicka RKA.2110.28.2019 - wynik naboru2019-09-03 15:34:14
Marta NowickaZgłoszenie zamiaru głosowania przez pełnomocnika - dotyczy tylko osób niepełnosprawnych oraz osób, które ukończyły 75 lat2019-09-03 15:23:10
Marta NowickaUdostępnienie spisu wyborców2019-09-03 15:19:20
Marta NowickaWpisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania2019-09-03 15:08:35
Marta NowickaZarządzenie Nr WAO.0050.200.2019 Burmistrza z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Łomiankach na rok 20192019-09-03 13:44:45
Marta NowickaZarządzenie Nr WAO.0050.200.2019 Burmistrza z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Łomiankach na rok 20192019-09-03 13:44:43
Marta NowickaZarządzenie Nr WAO.0050.199.2019 Burmistrza z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 2019.2019-09-03 13:34:48
Marta NowickaZarządzenie Nr WAO.0050.199.2019 Burmistrza z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 2019.2019-09-03 13:32:32
Marta NowickaWIR 7011.15.15.2.2019 Protokół z przeprowadzonego rozeznania rynku2019-09-03 09:15:45
Marta NowickaObwieszczenie nr 18/2019 Starosty Warszawskiego Zachodniego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej2019-09-03 08:23:11
Marta NowickaObwieszczenie nr 18/2019 Starosty Warszawskiego Zachodniego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej2019-09-03 08:21:26
Marta NowickaZarządzenie Nr WAO.0050.201.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 2 września 2019 r. w sprawie:upoważnienia Dyrektora Integracyjnego Centrum Dydaktuczno Sportowego w Łomiankach2019-09-02 15:43:58
Marta NowickaZarządzenie Nr WAO.0050.197.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie zamian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Łominkach na rok 2019 2019-09-02 15:40:19
Marta NowickaWGG.6721.28.1.2019 - Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru osiedla Dąbrowa Rajska oraz części osiedli Dąbrowa Zachodnia i Dąbrowa Leśna - etap II2019-09-02 15:34:06
Marta NowickaWGG.6721.16.5.2019 - Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północnej części sołectwa Dziekanów Nowy - etap II2019-09-02 15:33:55
Marta NowickaWGG.6721.33.6.2019 - Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru osiedla Dąbrowa Leśna - etap III2019-09-02 15:33:42
Marta NowickaWGG.6721.33.6.2019 - Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru osiedla Dąbrowa Leśna - etap III2019-09-02 15:32:16
Marta NowickaWGG.6721.33.6.2019 - Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru osiedla Dąbrowa Leśna - etap III2019-09-02 15:30:53
Marta NowickaWGG.6721.16.5.2019 - Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północnej części sołectwa Dziekanów Nowy - etap II2019-09-02 15:30:01
Marta NowickaWGG.6721.28.1.2019 - Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru osiedla Dąbrowa Rajska oraz części osiedli Dąbrowa Zachodnia i Dąbrowa Leśna - etap II2019-09-02 15:29:44
Marta NowickaWGG.6721.28.1.2019 - Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru osiedla Dąbrowa Rajska oraz części osiedli Dąbrowa Zachodnia i Dąbrowa Leśna - etap II2019-09-02 15:28:57
Marta NowickaWGG.6721.28.1.2019 - Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru osiedla Dąbrowa Rajska oraz części osiedli Dąbrowa Zachodnia i Dąbrowa Leśna - etap II2019-09-02 15:27:48
Marta NowickaWGG.6721.16.5.2019 - Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północnej części sołectwa Dziekanów Nowy - etap II2019-09-02 15:26:59
Marta NowickaWGG.6721.16.5.2019 - Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północnej części sołectwa Dziekanów Nowy - etap II2019-09-02 15:26:43
Marta NowickaWGG.6721.16.5.2019 - Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północnej części sołectwa Dziekanów Nowy - etap II2019-09-02 15:26:31
Marta NowickaWGG.6721.16.5.2019 - Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północnej części sołectwa Dziekanów Nowy - etap II2019-09-02 15:24:03
Marta NowickaZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty2019-09-02 15:10:30
Marta NowickaZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty2019-09-02 15:10:19
Marta NowickaZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty2019-09-02 15:04:47
Eliza AdamczykBRM.0003.30.2019 - wniosek z dnia 29.08.2019 roku2019-08-30 16:03:09
Eliza AdamczykBRM.0003.30.2019 wniosek z dnia 29.08.2019 roku2019-08-30 16:00:34
Eliza AdamczykBRM.0003.29.2019 - wniosek z dnia 29.08.2019 roku2019-08-30 15:48:04
Magdalena KowalskaBRM.0003.29.2019 - wniosek z dnia 29.08.2019 roku2019-08-30 15:36:47
Magdalena KowalskaBRM.0003.29.2019 - wniosek z dnia 29.08.2019 roku2019-08-30 15:36:05
Eliza AdamczykBRM.0003.29.2019 wniosek z dnia 29.08.2019 roku2019-08-30 15:20:07
Marta NowickaInformacja z otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust. 52019-08-30 12:42:26
Marta NowickaInformacja z otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust. 52019-08-30 12:28:47
Marta NowickaProtokół z rozeznania rynku2019-08-30 11:55:03
Marta NowickaZarządzenie nr WAO.0050.198.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem2019-08-30 11:42:28
Marta NowickaZarządzenie nr WAO.0050.198.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem2019-08-30 11:41:20
Marta NowickaZarządzenie nr WAO.0050.198.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem2019-08-30 11:40:41
Marta NowickaZarządzenie nr WAO.0050.198.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem2019-08-30 11:40:31
Marta NowickaJednostki Podległe2019-08-29 17:31:48
Marta NowickaWNIOSKI, FORMULARZE, KARTY, ZGŁOSZENIA 2019-08-29 17:13:10
Marta NowickaPrzejazdy pojazdów nienormatywnych kategorii I po drogach gminnych w Gminie Łomianki2019-08-29 17:09:18
Marta NowickaPrzejazdy pojazdów nienormatywnych kategorii I po drogach gminnych w Gminie Łomianki2019-08-29 17:08:57
Marta NowickaPrzejazdy pojazdów nienormatywnych kategorii I po drogach gminnych w Gminie Łomianki2019-08-29 17:07:52
Marta NowickaPrzejazdy pojazdów nienormatywnych kategorii I po drogach gminnych w Gminie Łomianki2019-08-29 17:07:26
Marta NowickaPrzejazdy pojazdów nienormatywnych kategorii I po drogach gminnych w Gminie Łomianki2019-08-29 17:06:22
Marta NowickaPrzejazdy pojazdów nienormatywnych kategorii I po drogach gminnych w Gminie Łomianki2019-08-29 17:05:45
Magdalena KowalskaZarządzenie nr WAO.0050.196.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2019 r.2019-08-29 11:04:41
Magdalena KowalskaZarządzenie nr WAO.0050.196.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2019 r.2019-08-29 11:03:38
Magdalena KowalskaZarządzenie nr WAO.0050.196.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2019 r.2019-08-29 10:58:11
Magdalena KowalskaZarządzenie nr WAO.0050.196.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2019 r.2019-08-29 10:54:52
Magdalena KowalskaZarządzenie nr WAO.0050.196.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2019 r.2019-08-29 10:51:45
Marta NowickaZarządzenie nr WAO.0050.195.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora ds. oświaty2019-08-28 12:32:06
Marta NowickaWAO.152.1.20192019-08-28 12:20:21
Marta NowickaWAO.152.1.20192019-08-28 12:19:24
Marta NowickaZawiadomienie o unieważnieniu w RZP.271.24.20192019-08-28 12:05:20
Marta NowickaRZP.271.23.2019 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania2019-08-28 11:58:12
Marta NowickaRZP.271.25.2019 Obsługa prawna Urzędu Miejskiego w Łomiankach i jednostek podległych w okresie od dnia 01 września 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.2019-08-27 14:29:59
Marta NowickaRZP.271.25.2019 Obsługa prawna Urzędu Miejskiego w Łomiankach i jednostek podległych w okresie od dnia 01 września 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.2019-08-27 14:28:07
Marta NowickaZarządzenie nr WAO.0050.194.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbe przygotowawczą na stanowisku głównego specjalisty ds. informatyki oraz inspektora ds. administracyjnych w Wydziale Administracyjno-Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Łomiankach2019-08-27 14:23:14
Marta Nowicka RZP.271.24.2019 informację z otwarcia ofert2019-08-27 12:26:06
Marta Nowicka RZP.271.24.2019 informację z otwarcia ofert2019-08-27 12:25:51
Marta Nowicka RZP.271.24.2019 informację z otwarcia ofert2019-08-27 12:25:14
Eliza AdamczykKomisje Rady Miejskiej w Łomiankach - VIII kadencja 2019-08-27 11:33:02
Marta NowickaZarządzenie nr WAO.0050.193.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 26 sierpnia 2019 r.w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora/inspektora ds. obronności i zarządzania kryzysowego.2019-08-26 15:08:55
Marta NowickaZarządzenie nr WAO.0050.193.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 26 sierpnia 2019 r.w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora/inspektora ds. obronności i zarządzania kryzysowego.2019-08-26 15:08:46
Marta NowickaWIR.2510.12.2019 Zaproszenie do składania ofert w celu wyłonienia wykonawcy ścianki działowej w stołówce Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim ul. Rolnicza 435.2019-08-26 14:51:16
Marta NowickaWIR.2510.12.2019 Zaproszenie do składania ofert w celu wyłonienia wykonawcy ścianki działowej w stołówce Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim ul. Rolnicza 435.2019-08-26 14:51:13
Marta NowickaWIR.2510.12.2019 Zaproszenie do składania ofert w celu wyłonienia wykonawcy ścianki działowej w stołówce Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim ul. Rolnicza 435.2019-08-26 14:50:49
Marta NowickaWIR.2510.12.2019 Zaproszenie do składania ofert w celu wyłonienia wykonawcy ścianki działowej w stołówce Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim ul. Rolnicza 435.2019-08-26 14:48:08
Marta NowickaOgłoszenie o udzieleniu zamówienia2019-08-26 13:30:11
Marta NowickaOgłoszenie o udzieleniu zamówienia2019-08-26 13:29:28
Marta NowickaOgłoszenie o udzieleniu zamówienia2019-08-26 13:29:13
Magdalena KowalskaBRM.0003.28.2019 - odpowiedź na interpelację z dnia 19.08.2019 roku2019-08-26 13:27:02
Marta NowickaOgłoszenie o udzieleniu zamówienia2019-08-26 13:25:40