BIP
e-urząd
Wykaz skrótów
Rada Miejska
Rada Powiatu
Burmistrz
Urząd Miejski
Praca
Prawo Lokalne
Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dzienniki urzędowe
Finanse i mienie
Zamówienia publiczne
Konkursy
Oświadczenia majątkowe
Biuro Obsługi Mieszkańca
Ogłoszenia informacje i wykazy
Organizacje pozarządowe
Rejestr zmian
Wyszukiwarka
Obsługa Biuletynu
Wybory
ePUAP

0 1 2 3 4 5 6 7 8 13 23 33 43 53 103 203 303

Autor zmianyZmieniony dokument Data
Agnieszka BieniekVIII Kadencja (2018-2023 ) Skład Rady Miejskiej w Łomiankach 2019-01-08 10:36:30
Agnieszka BieniekZarządzenie Nr RKA.0050.1.2019 z dnia 3 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Zespołów do przeprowadzenia kontroli w niepublicznych szkołach, przedszkolach i punktach przedszkolnych funkcjonujących na terenie Gminy Łomianki2019-01-04 17:29:02
Agnieszka Bieniek20192019-01-04 17:25:09
Agnieszka BieniekRKA.0003.16.2018 - odpowiedź2019-01-04 17:22:57
Agnieszka BieniekRKA.0003.16.2018 - odpowiedź2019-01-04 17:22:45
Agnieszka BieniekRKA.0003.16.2018 - odpowiedź2019-01-04 17:22:11
Agnieszka BieniekProtokół nr III/20182019-01-04 17:19:02
Agnieszka BieniekRGP.6733.15.2018 - obwieszczenie aktualne2019-01-04 17:15:59
Agnieszka BieniekARCHIWUM - IV kadencja 2002-2006 2019-01-03 15:35:49
Agnieszka BieniekArchiwum - Oświadczenia radni VII kadencja2019-01-03 15:22:44
Agnieszka BieniekArchiwum - Oświadczenia radni VII kadencja2019-01-03 15:20:39
Agnieszka BieniekARCHIWUM - IV kadencja 2002-2006 2019-01-03 15:17:37
Agnieszka BieniekArchiwum - Oświadczenia radnych2019-01-03 15:16:58
Agnieszka BieniekArchiwum - Oświadczenia radnych V kadencji 2019-01-03 15:16:05
Agnieszka Bieniek GODZINY PRACY URZĘDU, ADRESY, TELEFONY 2019-01-03 14:58:43
Agnieszka Bieniekstrona główna 2019-01-03 14:57:45
Agnieszka BieniekUchwała Nr IV/ 26/ 2018 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.2019-01-03 14:51:35
Agnieszka BieniekUchwała Nr IV/ 23/ 2018 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018.2019-01-03 14:48:26
Agnieszka BieniekUchwała Nr IV/ 23/ 2018 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018.2019-01-03 14:48:08
Agnieszka BieniekUchwała Nr IV/ 24/ 2018 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie programu współpracy Gminy Łomianki w roku 2019 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.2019-01-03 14:44:39
Agnieszka BieniekUchwała Nr IV/ 24/ 2018 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie programu współpracy Gminy Łomianki w roku 2019 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.2019-01-03 14:43:54
Agnieszka BieniekUchwała Nr IV/ 25/ 2018 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/362/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łomianki.2019-01-03 14:43:21
Agnieszka BieniekUchwała Nr IV/ 24/ 2018 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie programu współpracy Gminy Łomianki w roku 2019 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.2019-01-03 14:40:36
Agnieszka BieniekUchwała Nr IV/ 22/ 2018 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie dopłat dla grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.2019-01-03 14:34:48
Agnieszka BieniekUchwała Nr IV/ 21/ 2018 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2019-20252019-01-03 14:28:53
Agnieszka BieniekUchwała Nr IV/ 21/ 2018 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2019-20252019-01-03 14:28:34
Agnieszka BieniekUchwała Nr IV/ 21/ 2018 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2019-20252019-01-03 14:27:06
Agnieszka BieniekUchwała Budżetowa Gminy Łomianki na rok 2019 Nr IV/ 20/ 2018 roku z dnia 27 grudnia 2018 roku.2019-01-03 14:24:07
Agnieszka BieniekUchwała Budżetowa Gminy Łomianki na rok 2019 Nr IV/ 20/ 2018 roku z dnia 27 grudnia 2018 roku.2019-01-03 14:22:35
Agnieszka BieniekAB.673.33.2017.ISZ - Obwieszczenie nr 37/2018 o wydaniu decyzji nr 641/2018 w sprawie rozbudowy drogi gminnej - ulicy Długiej w Łomiankach, gm. Łomianki, zmiana dotyczy zdjęcia klauzuli natychmiastowej wykonalności.2019-01-03 14:03:58
Agnieszka BieniekAB.673.33.2017.ISZ - Obwieszczenie nr 37/2018 o wydaniu decyzji nr 641/2018 w sprawie rozbudowy drogi gminnej - ulicy Długiej w Łomiankach, gm. Łomianki, zmiana dotyczy zdjęcia klauzuli natychmiastowej wykonalności.2019-01-03 14:02:58
Agnieszka BieniekRKA.2110.33.2018 - Wynik naboru2019-01-03 13:49:09
Agnieszka BieniekCezary Astrau2019-01-02 14:13:38
Agnieszka BieniekAstrau Cezary2019-01-02 14:12:37
Agnieszka BieniekGrzegorz Andrzej Bryk2019-01-02 14:11:43
Agnieszka BieniekBryk Grzegorz Andrzej2019-01-02 14:10:25
Agnieszka BieniekMagdalena Maria Cłapińska2019-01-02 14:09:20
Agnieszka BieniekCłapińska Magdalena Maria2019-01-02 14:07:31
Agnieszka BieniekTomasz Henryk Dąbrowski2019-01-02 14:06:35
Agnieszka BieniekTomasz Henryk Dąbrowski2019-01-02 14:05:13
Agnieszka BieniekTomasz Dąbrowski2019-01-02 14:02:27
Agnieszka BieniekTomasz Dąbrowski2019-01-02 14:00:59
Agnieszka BieniekMarcin Etienne2019-01-02 14:00:01
Agnieszka BieniekEtienne Marcin2019-01-02 13:58:43
Agnieszka BieniekAgnieszka Gawron-Smater2019-01-02 13:57:37
Agnieszka BieniekAgnieszka Gawron-Smater2019-01-02 13:56:41
Agnieszka BieniekGawron-Smater Agnieszka2019-01-02 13:54:32
Agnieszka BieniekAndrzej Graf2019-01-02 13:43:15
Agnieszka BieniekGraf Andrzej2019-01-02 13:41:44
Agnieszka BieniekMateusz Kazimierz Krogulec2019-01-02 13:39:44
Agnieszka BieniekKrogulec Mateusz Kazimierz2019-01-02 13:38:03
Agnieszka BieniekGrzegorz Stanisław Lenard2019-01-02 13:35:38
Agnieszka BieniekLenard Grzegorz Stanisław2019-01-02 13:33:54
Agnieszka BieniekMichał Grzegorz Naftyński2019-01-02 13:31:51
Agnieszka BieniekMichał Grzegorz Naftyński2019-01-02 13:31:39
Agnieszka BieniekMichał Grzegorz Naftyński2019-01-02 13:30:56
Agnieszka BieniekNaftyński Michał Grzegorz2019-01-02 13:29:39
Agnieszka BieniekMariola Anna Niecikowska2019-01-02 13:27:01
Agnieszka BieniekNiecikowska Mariola Anna2019-01-02 13:25:45
Agnieszka BieniekMaria Jolanta Pszczółkowska2019-01-02 13:24:21
Agnieszka BieniekMaria Jolanta Pszczółkowska2019-01-02 13:24:06
Agnieszka BieniekMaria Jolanta Pszczółkowska2019-01-02 13:23:37
Agnieszka BieniekPszczółkowska Maria Jolanta2019-01-02 13:22:33
Agnieszka BieniekJerzy Serzysko2019-01-02 13:19:57
Agnieszka BieniekJerzy Serzysko2019-01-02 13:19:36
Agnieszka BieniekSerzysko Jerzy2019-01-02 13:18:18
Agnieszka BieniekJanusz Skonieczny2019-01-02 13:16:40
Agnieszka BieniekSkonieczny Janusz2019-01-02 13:15:03
Agnieszka BieniekKrzysztof Marek Wawer2019-01-02 13:11:52
Agnieszka BieniekWawer Krzysztof Marek2019-01-02 13:10:09
Agnieszka BieniekJoanna Zabłocka-Łudzeń2019-01-02 13:08:36
Agnieszka BieniekZabłocka-Łudzeń Joanna2019-01-02 13:07:11
Agnieszka BieniekMaria Jolanta Zalewska2019-01-02 13:05:00
Agnieszka BieniekZalewska Maria Jolanta2019-01-02 13:01:44
Agnieszka BieniekOświadczenia radni VIII kadencja2019-01-02 12:59:32
Agnieszka BieniekArchiwum - Oświadczenia radni VII kadencja2019-01-02 12:58:51
Agnieszka BieniekRGP.6733.15.2018 - Obwieszczenie2018-12-31 14:13:10
Agnieszka BieniekRGP.6733.15.2018 - Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN 40 PE, w części ul. Kampinoskiej- (działka nr ew. 93/4), położonej w Łomiankach obręb nr 143205_4.0023, w dniu 20 grudnia 2018 r. została wydana decyzja nr 160/2018.2018-12-31 14:12:14
Agnieszka BieniekRGP.6733.15.2018 - Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN 40 PE, w części ul. Kampinoskiej- (działka nr ew. 93/4), położonej w Łomiankach obręb nr 143205_4.0023, w dniu 20 grudnia 2018 r. została wydana decyzja nr 160/2018.2018-12-31 14:11:59
Agnieszka BieniekZarządzenie Nr RKA.0050.217.2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Łomiankach na rok 2018. 2018-12-31 14:10:00
Agnieszka BieniekZarządzenie Nr RKA.0050.216.2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2018-2025.2018-12-31 14:08:38
Agnieszka BieniekZarządzenie Nr RKA.0050.215.2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 2018. 2018-12-31 14:06:54
Agnieszka BieniekPaweł Bartłomiej Bohdziewicz OM 20182018-12-31 14:03:21
Agnieszka BieniekBohdziewicz Paweł Bartłomiej2018-12-31 14:02:08
Agnieszka BieniekGawda Witold 20182018-12-31 09:40:13
Agnieszka BieniekGawda Witold2018-12-31 09:37:48
Agnieszka BieniekGawda Witold2018-12-31 09:37:13
Agnieszka BieniekAB.673.20.2018.JL - Obwieszczenie nr 36/20182018-12-31 09:30:33
Agnieszka BieniekAB.673.20.2018.JL - Obwieszczenie nr 36/20182018-12-31 09:29:48
Agnieszka BieniekAB.673.20.2018.JL - Obwieszczenie nr 36/2018 w sprawie wydania decyzji nr 621/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: rozbudowie drogi powiatowej nr 2420 W (ul. Wiślana) na odcinku od projektowanego ronda na skrzyżowaniu z ul. Zachodnią/Dolną do skrzyżowania z drogą krajową nr 7 (ul. Kolejowa) w Łomiankach.2018-12-31 09:28:38
Agnieszka BieniekRKA.2110.38.2018 - Ogłoszenie o naborze2018-12-29 14:41:16
Agnieszka BieniekRKA.2110.37.2018 - Ogłoszenie o naborze2018-12-29 14:41:02
Agnieszka BieniekRKA.2110.36.2018 - Ogłoszenie o naborze2018-12-29 14:34:05
Agnieszka BieniekStanowisko Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie Gminy Łomianki2018-12-28 18:41:19
Agnieszka Bieniek2018 rok2018-12-28 18:39:04
Agnieszka BieniekSTANOWISKA RADY MIEJSKIEJ W ŁOMIANKACH2018-12-28 18:37:56
Agnieszka BieniekRKA.2110.38.2018 - Ogłoszenie o naborze2018-12-28 18:23:46
Agnieszka BieniekRKA.2110.38.2018 - Ogłoszenie o naborze2018-12-28 18:18:49
Agnieszka BieniekNabór na stanowisko: Inspektor ds. promocji2018-12-28 18:17:43
Agnieszka BieniekRKA.2110.37.2018 - Ogłoszenie o naborze2018-12-28 18:17:14