BIP
Wykaz skrótów
Rada Miejska
Rada Powiatu
Burmistrz
Urząd Miejski
Praca
Prawo Lokalne
Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dzienniki urzędowe
Finanse i mienie
Zamówienia publiczne
Konkursy
Oświadczenia majątkowe
Biuro Obsługi Mieszkańca
Ogłoszenia informacje i wykazy
Organizacje pozarządowe
Rejestr zmian
Wyszukiwarka
Obsługa Biuletynu
Wybory
ePUAP
Zgromadzenia Publiczne

0 1 2 3 4 5 6 7 8 13 23 33 43 53 103 203 303

Autor zmianyZmieniony dokument Data
Marta NowickaRZP.271.18.2019 Remont pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Leśnym 2019-07-18 15:37:56
Marta NowickaRZP.271.18.2019 Remont pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Leśnym 2019-07-18 15:34:57
Magdalena KowalskaBRM.0003.21.2019 odpowiedź z dnia 17.07.2019 roku2019-07-18 14:52:56
Marta NowickaRZP.271.14.2019 Uzupełnianie i odtwarzanie oznakowania drogowego na terenie Gminy Łomianki w okresie od 01.07.2019 r. do 30.06.2022 r.2019-07-17 15:06:42
Marta NowickaRZP.271.14.2019 Uzupełnianie i odtwarzanie oznakowania drogowego na terenie Gminy Łomianki w okresie od 01.07.2019 r. do 30.06.2022 r.2019-07-17 15:03:12
Marta NowickaZawiadomienie o unieważnieniu postępowania2019-07-17 13:32:07
Marta NowickaRZP.271.17.2019 informację z otwarcia ofert2019-07-17 13:29:28
Marta NowickaRZP.271.17.2019 informację z otwarcia ofert2019-07-17 13:29:06
Marta NowickaZarządzenie nr WAO.0050.165.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie: upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach2019-07-17 11:18:00
Marta NowickaZarządzenie nr WAO.0050.165.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie: upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach2019-07-17 11:17:40
Marta NowickaZarządzenie nr WAO.0050.165.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie: upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach2019-07-17 11:17:14
Marta NowickaOBWIESZCZENIE Komisji Okręgowej Nr 266 w Łomiankach2019-07-17 10:58:31
Marta NowickaOBWIESZCZENIE Komisji Okręgowej Nr 266 w Łomiankach2019-07-17 10:54:13
Marta NowickaObwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegąjacej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej2019-07-17 10:16:48
Marta NowickaObwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegąjacej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej2019-07-17 10:16:28
Karolina ŻebrowskaWydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym 2019-07-16 15:33:11
Karolina ŻebrowskaWydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym 2019-07-16 15:32:48
Karolina ŻebrowskaWydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym 2019-07-16 15:32:30
Karolina ŻebrowskaWydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym 2019-07-16 14:14:06
Marta NowickaRZP.271.12.2019 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty2019-07-16 14:09:37
Karolina ŻebrowskaWpis do ewidencji pól biwakowych 2019-07-16 14:01:07
Karolina ŻebrowskaWpis do ewidencji pól biwakowych 2019-07-16 13:58:39
Karolina ŻebrowskaWpis do ewidencji pól biwakowych 2019-07-16 13:57:24
Karolina ŻebrowskaWpis do ewidencji pól biwakowych 2019-07-16 13:56:06
Karolina ŻebrowskaZmiana we wpisie do ewidencji pól biwakowych 2019-07-16 13:52:13
Karolina ŻebrowskaZmiana we wpisie do ewidencji pól biwakowych 2019-07-16 13:51:25
Karolina ŻebrowskaZmiana we wpisie do ewidencji pól biwakowych 2019-07-16 13:42:53
Karolina ŻebrowskaWykreślenie wpisu z ewidencji pól biwakowych 2019-07-16 13:40:30
Karolina ŻebrowskaWykreślenie wpisu z ewidencji pól biwakowych 2019-07-16 13:36:19
Karolina ŻebrowskaWykreślenie wpisu z ewidencji pól biwakowych 2019-07-16 13:32:43
Karolina ŻebrowskaWykreślenie wpisu z ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie 2019-07-16 13:31:27
Karolina ŻebrowskaWykreślenie wpisu z ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie 2019-07-16 13:29:57
Karolina ŻebrowskaWykreślenie wpisu z ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie 2019-07-16 13:29:22
Karolina ŻebrowskaWykreślenie wpisu z ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie 2019-07-16 13:28:35
Karolina ŻebrowskaWykreślenie wpisu z ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie 2019-07-16 13:28:15
Karolina ŻebrowskaZmiana we wpisie do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie 2019-07-16 13:25:57
Karolina ŻebrowskaZmiana we wpisie do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie 2019-07-16 13:23:50
Karolina ŻebrowskaWpis do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie2019-07-16 11:56:49
Karolina ŻebrowskaWydawanie zaświadczeń potwierdzających dane objęte ewidencją działalności gospodarczej2019-07-16 11:34:44
Karolina ŻebrowskaWydawanie duplikatów zaświadczeń i decyzji dotyczących ewidencji działalności gospodarczej 2019-07-16 11:32:04
Karolina ŻebrowskaPrzyjmowanie wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej2019-07-16 11:30:21
Marta NowickaObwieszczenie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej, w fragmencie działki nr ew. 37, położonej w Kiełpinie, obręb nr 143205_5.0008.2019-07-15 14:30:50
Marta NowickaObwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegąjacej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej2019-07-15 14:28:12
Marta NowickaObwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegąjacej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej2019-07-15 14:26:37
Marta NowickaUdostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych2019-07-15 11:09:28
Marta NowickaUdostępnienie danych z rejestru mieszkańców i i rejestru PESEL2019-07-15 10:56:10
Marta NowickaUdostępnienie danych z rejestru mieszkańców i i rejestru PESEL2019-07-15 10:55:08
Marta NowickaUdostępnienie danych z rejestru mieszkańców i i rejestru PESEL2019-07-15 10:53:59
Marta NowickaZarządzenie Nr WAO.0050.164.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie wprowadzenia Procedury zarządzania danymi i wewnętrznej kontroli obliczeń dla projektu pn.\"Zakup autobusów elektrycznych wraz z infastrukturą towarzyszącą dla Gminy Łomianki\"2019-07-12 15:08:58
Marta NowickaZarządzenie Nr WAO.0050.163.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 11 lipca 2019 roku w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Łomiankach na rok 20192019-07-12 15:07:34
Marta NowickaZarządzenie Nr WAO.0050.162.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 11 lipca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 2019.2019-07-12 15:06:03
Magdalena KowalskaUchwała Nr XIV/109/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 4 lipca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Łomianki2019-07-12 10:17:24
Magdalena Kowalskazałącznik2019-07-12 10:15:02
Magdalena Kowalskazałącznik 2019-07-12 10:09:31
Magdalena Kowalskazałącznik 2019-07-12 10:07:36
Marta NowickaRKA.2110.24.2019- wynik naboru2019-07-12 08:36:25
Marta NowickaInspektor ds.promocji i kontaktów z mieszkańcami2019-07-12 08:34:10
Marta NowickaObwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej, w fragmencie działki nr ew. 1/3, położonej w Łomiankach obręb nr 143205_4.0024.2019-07-11 17:19:57
Marta NowickaObwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej, w fragmencie działki nr ew. 1/3, położonej w Łomiankach obręb nr 143205_4.0024.2019-07-11 17:19:10
Marta Nowicka Obwieszczenie w sprawie ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej, w fragmencie działki nr ew. 1/3, położonej w Łomiankach obręb nr 143205_4.0024.2019-07-11 17:15:38
Marta Nowicka Obwieszczenie w sprawie ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej, w fragmencie działki nr ew. 1/3, położonej w Łomiankach obręb nr 143205_4.0024.2019-07-11 17:14:05
Magdalena KowalskaBRM.0003.22.2019 odpowiedź2019-07-11 15:49:46
Magdalena KowalskaBRM.0003.23.2019 odpowiedź2019-07-11 15:47:03
Marta NowickaZarządzenie Nr WAO.0050.161.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie wspólnego zamówienia publicznego pn.:\"Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Łomianki i innych podmiotów zależnych\", na potrzeby zasilania oświetlenia ulicznego, eksploatacji budynków, lokali i obiektów użytkowych Zamawiającego.\"2019-07-11 14:43:56
Marta NowickaNieodpłatne przekazanie działki pod drogę gminną2019-07-11 14:39:48
Marta NowickaWOŚ.6220.1.2019 - obwieszczenie 2019-07-11 13:31:53
Marta NowickaWOŚ.6220.1.2019 - obwieszczenie 2019-07-11 13:31:31
Marta NowickaRKA.2110.22.2019 - wynik naboru2019-07-11 12:56:55
Magdalena KowalskaBRM.0003.22.2019 wniosek z dnia 27.06.2019 roku2019-07-11 12:24:37
Magdalena KowalskaBRM.0003.22.2019 wniosek z dnia 27.06.2019 roku2019-07-11 12:22:18
Magdalena KowalskaBRM.0003.23.2019 wniosek z dnia 27.06.2019 roku2019-07-11 12:21:12
Magdalena KowalskaBRM.0003.23.2019 wniosek z dnia 27.06.2019 roku2019-07-11 12:18:08
Magdalena KowalskaBRM.0003.23.2019 wniosek z dnia 27.06.2019 roku2019-07-11 12:16:52
Magdalena KowalskaBRM.0003.23.2019 wniosek z dnia 27.06.2019 roku2019-07-11 12:15:14
Magdalena KowalskaBRM.0003.23.2019 wniosek z dnia 27.06.2019 roku2019-07-11 12:13:19
Magdalena KowalskaBRM.0003.22.2019 wniosek z dnia 27.06.2019 roku2019-07-11 12:11:59
Magdalena KowalskaBRM.0003.22.2019 wniosek z dnia 27.06.2019 roku2019-07-11 12:06:40
Magdalena KowalskaBRM.0003.22.2019 wniosek z dnia 27.06.2019 roku2019-07-11 12:05:00
Magdalena KowalskaBRM.0003.22.2019 wniosek z dnia 27.06.2019 roku2019-07-11 12:03:53
Marta NowickaZarządzenie Nr WAO.0050.161.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie wspólnego zamówienia publicznego pn.:\"Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Łomianki i innych podmiotów zależnych\", na potrzeby zasilania oświetlenia ulicznego, eksploatacji budynków, lokali i obiektów użytkowych Zamawiającego.\"2019-07-11 10:59:49
Marta NowickaObwieszczenie w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na budową dwóch rowów przydrożnych infiltracyjno-odparowujących oraz jednego systemu studni chłonnych w ramach planowanej przebudowy ul. Poziomkowej w Dziekanowie Nowym, w gminie Łomianki2019-07-11 10:43:10
Marta NowickaObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnegow sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na budową dwóch rowów przydrożnych infiltracyjno-odparowujących oraz jednego systemu studni chłonnych w ramach planowanej przebudowy ul. Poziomkowej w Dziekanowie Nowym, w gminie Łomianki2019-07-11 10:40:23
Marta NowickaJednostki Podległe2019-07-10 10:46:30
Marta NowickaJednostki Podległe2019-07-10 10:43:58
Marta NowickaJednostki Podległe2019-07-10 10:43:26
Marta NowickaJednostki Podległe2019-07-10 10:40:57
Marta NowickaJednostki Podległe2019-07-10 10:37:25
Marta NowickaJednostki Podległe2019-07-10 10:36:48
Marta NowickaJednostki Podległe2019-07-10 10:36:00
Marta NowickaJednostki Podległe2019-07-10 10:34:56
Marta NowickaJednostki Podległe2019-07-10 10:34:14
Marta NowickaJednostki Podległe2019-07-10 10:33:36
Marta NowickaJednostki Podległe2019-07-10 10:32:58
Marta NowickaJednostki Podległe2019-07-10 10:31:33
Marta NowickaJednostki Podległe2019-07-10 10:30:24
Marta NowickaJednostki Podległe2019-07-10 10:26:34
Marta NowickaJednostki Podległe2019-07-10 10:24:49
Marta NowickaJednostki Podległe2019-07-10 10:23:59
Marta NowickaZarządzenie Nr WAO.0050.160.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 09 lipca 2019 roku w sprawie zmiany zarządzenia NR RKA.0050.76.2016 Burmistrza Łomianek z dnia 31 maja 2019 roku, w sparwie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.2019-07-10 09:38:05
Marta NowickaZarządzenie Nr WAO.0050.148.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Łomiankach na rok 20192019-07-10 09:33:27