BIP
Wykaz skrótów
Rada Miejska
Rada Powiatu
Burmistrz
Urząd Miejski
Praca
Prawo Lokalne
Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dzienniki urzędowe
Finanse i mienie
Zamówienia publiczne
Konkursy
Oświadczenia majątkowe
Biuro Obsługi Mieszkańca
Ogłoszenia informacje i wykazy
Organizacje pozarządowe
Rejestr zmian
Wyszukiwarka
Obsługa Biuletynu
Wybory
ePUAP

0 1 2 3 4 5 6 7 8 13 23 33 43 53 103 203 303

Autor zmianyZmieniony dokument Data
Magdalena KowalskaBRM.0003.17.2019 - odpowiedź2019-05-30 13:29:31
Magdalena KowalskaBRM.0003.17.2019 - odpowiedź2019-05-30 13:29:09
Magdalena KowalskaBRM.0003.17.2019 - odpowiedź2019-05-30 13:27:58
Magdalena KowalskaBRM.0003.17.2019 - odpowiedź2019-05-30 13:16:59
Karolina ŻebrowskaWykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej , którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.2019-05-30 11:30:14
Karolina ŻebrowskaWykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej , którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.2019-05-30 11:28:28
Karolina ŻebrowskaWPO.1431.2.2019 - Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.2019-05-30 11:28:16
Karolina ŻebrowskaWykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej , którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.2019-05-30 11:18:14
Karolina ŻebrowskaWykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej , którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.2019-05-30 11:12:52
Karolina ŻebrowskaBRM.0003.19.2019 - zapytanie z 13.06.2019 roku2019-05-30 09:27:20
Karolina ŻebrowskaZarządzenie Nr WAO.0050.123.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Inspektora ds. drogowych2019-05-29 13:06:35
Karolina ŻebrowskaZarządzenie Nr WAO.0050.122.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie przeprowadzenia drugich konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Łomianki dotyczącymi projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Łomianki na lata 2019-20232019-05-29 13:05:00
Karolina ŻebrowskaZarządzenie Nr WAO.0050.123.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Inspektora ds. drogowych2019-05-29 12:59:40
Karolina ŻebrowskaZarządzenie Nr WAO.0050.123.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Inspektora ds. drogowych2019-05-29 12:57:13
Karolina ŻebrowskaBRM.0003.18.2019 - wniosek z 29 kwietnia 2019 roku2019-05-29 12:21:29
Karolina ŻebrowskaBRM.0003.16.2019 - odpowiedź z dnia 29.05.2019 roku2019-05-29 12:08:21
Karolina ŻebrowskaBRM.0003.16.2019 - odpowiedź z dnia 29.05.2019 roku2019-05-29 12:07:50
Karolina ŻebrowskaBRM.0003.15.2019 - odpowiedź z dnia 28.05.2019 roku2019-05-29 11:57:04
Karolina ŻebrowskaBRM.0003.15.2019 - odpowiedź z dnia 28.05.2019 roku2019-05-29 11:44:50
Karolina ŻebrowskaZarządzenie Nr WAO.0050.122.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie przeprowadzenia drugich konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Łomianki dotyczącymi projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Łomianki na lata 2019-20232019-05-29 09:49:27
Marta NowickaRZP.271.08.2019 2019-05-29 08:47:28
Marta NowickaRZP.271.08.2019 2019-05-29 08:47:15
Marta NowickaBRM.0003.19.2019 - zapytanie z 13.06.2019 roku2019-05-28 15:22:13
Marta NowickaRKA.2110.13.2019 - wynik naboru2019-05-27 17:02:33
Marta NowickaBRM.0003.19.2019 - zapytanie z 13.06.2019 roku2019-05-27 13:16:11
Marta NowickaNabór na stanowisko: Strażnik w Straży Miejskiej w Łomiankach2019-05-24 19:51:04
Marta NowickaRKA.2110.19.2019 - ogłoszeie o naborze2019-05-24 17:43:45
Marta NowickaRKA.2110.19.2019 - ogłoszeie o naborze2019-05-24 17:43:31
Marta NowickaNabór na stanowisko: Pomoc administracyjna (operator monitoringu) w Staży Miejskiej w Łomiankach2019-05-24 17:42:11
Marta NowickaNabór na stanowisko: Strażnik w Straży Miejskiej w Łomiankach2019-05-24 17:41:47
Marta Nowicka RKA.2110.20.2019 - ogłoszenie o naborze2019-05-24 16:02:28
Marta NowickaNabór na stanowisko: Pomoc administracyjna (operator monitoringu) w Staży Miejskiej w Łomiankach2019-05-24 16:00:13
Marta NowickaBRM.0003.20.2019 - odpowiedź z 23.05.20192019-05-24 15:57:51
Marta NowickaBRM.0003.20.2019 - odpowiedź z 23.05.20192019-05-24 15:53:11
Marta NowickaBRM.0003.20.2019 - odpowiedź z 23.05.20192019-05-24 15:52:48
Marta NowickaBRM.0003.20.2019 - odpowiedź z 23.05.20192019-05-24 15:52:41
Karolina ŻebrowskaZarządzenie Nr WAO.0050.123.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Inspektora ds. drogowych2019-05-24 15:24:01
Karolina ŻebrowskaBRM.0003.19.2019 - zapytanie z 13.06.2019 roku2019-05-24 13:12:56
Karolina ŻebrowskaBRM.0003.19.2019 - zapytanie z 13.06.2019 roku2019-05-24 13:12:21
Karolina ŻebrowskaZarządzenie Nr WAO.0050.122.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie przeprowadzenia drugich konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Łomianki dotyczącymi projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Łomianki na lata 2019-20232019-05-24 13:04:15
Karolina ŻebrowskaInformacja z otwarcia ofert2019-05-24 12:05:58
Karolina ŻebrowskaBRM.0003.19.2019 - zapytanie z 13.06.2019 roku2019-05-24 08:40:15
Karolina ŻebrowskaBRM.0003.19.2019 - zapytanie z 13.06.2019 roku2019-05-24 08:37:55
Karolina ŻebrowskaRKA.2110.18.2018 ogłoszenie o naborze2019-05-23 17:10:52
Karolina ŻebrowskaRKA.2110.18.2018 ogłoszenie o naborze2019-05-23 17:10:27
Karolina ŻebrowskaNabór na stanowisko: Inspektor ds. ogólnobudowlanych2019-05-23 17:07:52
Karolina ŻebrowskaRKA.0002.11.2019 - porządek obrad2019-05-23 15:57:53
Karolina ŻebrowskaVIII Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 7 marca 2019 roku2019-05-23 15:53:03
Karolina ŻebrowskaXI Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 30 maja 2019 roku2019-05-23 15:52:22
Karolina ŻebrowskaXI Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 30 maja 2019 roku2019-05-23 15:52:00
Marta NowickaXII Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 3 czerwca 2019 roku2019-05-23 15:48:47
Karolina ŻebrowskaXII Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 3 czerwca 2019 roku2019-05-23 15:44:21
Karolina ŻebrowskaXII Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 3 czerwca 2019 roku2019-05-23 15:43:57
Karolina ŻebrowskaXII Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 3 czerwca 2019 roku2019-05-23 15:42:35
Karolina ŻebrowskaXII Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 3 czerwca 2019 roku2019-05-23 15:41:10
Karolina ŻebrowskaXII Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 3 czerwca 2019 roku2019-05-23 15:37:48
Karolina ŻebrowskaX Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 25 kwietnia 2019 roku2019-05-23 15:36:08
Karolina ŻebrowskaXI Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 30 maja 2019 roku2019-05-23 15:32:38
Karolina ŻebrowskaX Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 25 kwietnia 2019 roku2019-05-23 15:32:12
Karolina ŻebrowskaX Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 25 kwietnia 2019 roku2019-05-23 15:31:39
Marta NowickaDOKUMENTY DO POBRANIA2019-05-23 15:16:20
Karolina ŻebrowskaZarządzenie Nr WAO.0050.121.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 22 maja 2019 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie2019-05-23 14:28:00
Karolina ŻebrowskaRKA.2110.14.2018 wynik naboru2019-05-23 14:18:30
Karolina ŻebrowskaRKA.2110.18.2018 ogłoszenie o naborze2019-05-23 14:11:57
Karolina ŻebrowskaRKA.2110.18.2018 ogłoszenie o naborze2019-05-23 14:11:42
Karolina ŻebrowskaRKA.2110.15.2018 ogłoszenie o naborze2019-05-23 14:09:03
Karolina ŻebrowskaRKA.2110.15.2018 wynik naboru2019-05-23 14:09:01
Karolina ŻebrowskaRKA.2110.15.2018 wynik naboru2019-05-23 14:08:45
Karolina ŻebrowskaRKA.2110.18.2018 ogłoszenie o naborze2019-05-23 14:05:14
Karolina ŻebrowskaRKA.2110.15.2018 ogłoszenie o naborze2019-05-23 14:02:52
Karolina ŻebrowskaBRM.0003.10.2019 - odpowiedź z 21.05.2019 roku2019-05-22 15:25:00
Karolina ŻebrowskaWydział Oświaty2019-05-22 11:27:47
Marta NowickaBRM.0003.19.2019 - zapytanie z 13.06.2019 roku2019-05-22 09:53:38
Marta NowickaBRM.0003.14.2019 - odpowiedź z 22.05.2019 roku2019-05-22 09:45:10
Marta NowickaBRM.0003.14.2019 - odpowiedź z 22.05.2019 roku2019-05-22 09:45:05
Marta NowickaBRM.0003.19.2019 - zapytanie z 13.06.2019 roku2019-05-22 09:38:45
Karolina ŻebrowskaWydział Oświaty2019-05-21 15:29:30
Karolina ŻebrowskaWydział Oświaty2019-05-21 15:29:27
Karolina ŻebrowskaWydział Oświaty2019-05-21 15:28:33
Marta NowickaKonsultacje społeczne z mieszkańcami Łomianek dotyczące części wydatków z budżetu Gminy Łomianki na rok 2020 określanych jako „Łomiankowski Mechanizm Partycypacyjny na rok 2020”2019-05-21 12:03:38
Marta NowickaKonsultacje społeczne z mieszkańcami Łomianek dotyczące części wydatków z budżetu Gminy Łomianki na rok 2020 określanych jako „Łomiankowski Mechanizm Partycypacyjny na rok 2020”2019-05-21 12:00:17
Marta NowickaRZP.271.09.2019 Remont ogrodzenia cmentarza wojennego w Kiełpinie Poduchownym w Łomiankach.2019-05-21 11:48:37
Marta NowickaRZP.271.09.2019 Remont ogrodzenia cmentarza wojennego w Kiełpinie Poduchownym w Łomiankach.2019-05-21 11:44:10
Marta NowickaRZP.271.09.2019 Remont ogrodzenia cmentarza wojennego w Kiełpinie Poduchownym w Łomiankach.2019-05-21 11:41:28
Marta NowickaRZP.271.09.2019 Remont ogrodzenia cmentarza wojennego w Kiełpinie Poduchownym w Łomiankach.2019-05-21 11:41:24
Marta NowickaRZP.271.09.2019 Remont ogrodzenia cmentarza wojennego w Kiełpinie Poduchownym w Łomiankach.2019-05-21 11:36:23
Karolina ŻebrowskaOgłoszenie o zamknięciu placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Sadowej2019-05-21 10:00:24
Karolina ŻebrowskaOgłoszenie o zamknięciu placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Sadowej2019-05-21 09:59:42
Karolina ŻebrowskaOgłoszenie o zamiarze wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 0004 - Dziekanów Leśny, gmina Łomianki2019-05-21 09:57:15
Karolina ŻebrowskaOgłoszenie o zamiarze wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 0004 - Dziekanów Leśny, gmina Łomianki2019-05-21 09:56:45
Karolina ŻebrowskaOgłoszenie o o zamknięciu placu zabaw przy szkole podstawowej w Sadowej2019-05-21 09:56:37
Karolina ŻebrowskaOgłoszenie o o zamknięciu placu zabaw przy szkole podstawowej w Sadowej2019-05-21 09:56:33
Karolina ŻebrowskaOgłoszenie o o zamknięciu placu zabaw przy szkole podstawowej w Sadowej2019-05-21 09:54:06
Karolina ŻebrowskaRADY OSIEDLOWE:2019-05-21 09:06:14
Marta NowickaZarządzenie Nr WAO.0050.105.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Łomiankach2019-05-21 08:31:03
Marta NowickaZarządzenie Nr WAO.0050.116.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 17 maja 2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Łomianek dotyczączych części wydatków z budżetu Gminy Łomianki na rok 2020 określonych jako \"Łomiankowski Mechanizm Partycypacyjny na rok 2020\"2019-05-21 08:30:33
Marta NowickaZarządzenie Nr WAO.0050.118.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 18 maja 2019 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzana Kryzysowego2019-05-21 08:30:22
Marta NowickaZarządzenie Nr WAO.0050.120.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru ma stanowisko Apkikant w Strazy Miejskiej w Łomiankach.2019-05-21 08:30:06
Marta NowickaZarządzenie Nr WAO.0050.119.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisko Inspektora ds. społecznych w Referacie Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Łomiankach2019-05-21 08:29:13
Marta NowickaZarządzenie Nr WAO.0050.119.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisko Inspektora ds. społecznych w Referacie Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Łomiankach2019-05-21 08:29:01