BIP
Wykaz skrótów
Rada Miejska
Rada Powiatu
Burmistrz
Urząd Miejski
Praca
Prawo Lokalne
Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dzienniki urzędowe
Finanse i mienie
Zamówienia publiczne
Konkursy
Oświadczenia majątkowe
Biuro Obsługi Mieszkańca
Ogłoszenia informacje i wykazy
Organizacje pozarządowe
Rejestr zmian
Wyszukiwarka
Obsługa Biuletynu
Wybory
ePUAP

0 1 2 3 4 5 6 7 8 13 23 33 43 53 103 203 303

Autor zmianyZmieniony dokument Data
Marta NowickaBRM.0003.4.2019 interpelacja z 01.04.2019 roku2019-04-05 08:42:35
Marta NowickaBRM.0003.4.2019 interpelacja z 01.04.2019 roku2019-04-05 08:42:23
Marta NowickaBRM.0003.4.2019 interpelacja z 01.04.2019 roku2019-04-05 08:40:24
Marta NowickaBRM.0003.2.2019 interpelacja z 28.03.2019 roku2019-04-05 08:39:35
Marta NowickaBRM.0003.2.2019 interpelacja z 28.03.2019 roku2019-04-05 08:37:28
Marta NowickaBRM.0003.1.2019 interpelacja z 28.03.2019 roku2019-04-05 08:36:04
Marta NowickaBRM.0003.1.2019 interpelacja z 28.03.2019 roku2019-04-05 08:32:19
Marta NowickaBRM.0003.1.2019 interpelacja z 28.03.2019 roku2019-04-05 08:31:13
Marta NowickaBRM.0003.1.2019 interpelacja z 28.03.2019 roku2019-04-05 08:30:24
Kamila UrbańskaJednostki Podległe2019-04-04 16:49:58
Kamila UrbańskaStraż Miejska2019-04-04 16:48:02
Kamila UrbańskaStraż Miejska2019-04-04 16:35:50
Kamila UrbańskaStraż Miejska2019-04-04 16:35:12
Marta NowickaZarządzenie nr WAO.0050.71.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 3 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. opracowania raportu o stanie Gminy Łomianki2019-04-03 14:56:54
Marta NowickaZarządzenie nr WAO.0050.71.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 3 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. opracowania raportu o stanie Gminy Łomianki2019-04-03 14:56:41
Marta NowickaZarządzenie nr WAO.0050.71.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 3 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. opracowania raportu o stanie Gminy Łomianki2019-04-03 14:56:34
Marta NowickaProtokół nr VIII/2019 7 marca 20192019-04-03 14:45:52
Marta NowickaProtokół nr VII/2019 z 4 marca 20192019-04-03 14:44:07
Marta NowickaProtokół nr VI/2019 z 20 lutego 20192019-04-03 14:39:20
Marta NowickaProtokół nr V/20192019-04-03 14:07:17
Marta NowickaUchwała Nr IX/56/2019 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomnosci zwierząt na rok 20192019-04-03 13:32:54
Marta NowickaUchwała Nr IX/55/2019 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Łomianek2019-04-03 13:30:01
Marta NowickaUchwała Nr IX/54/2019 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Łomianek2019-04-03 13:28:17
Marta NowickaUchwała Nr IX/53/2019 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2019-2025.2019-04-03 13:27:02
Marta NowickaUchwała Nr IX/52/2019 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2019.2019-04-03 13:25:16
Marta NowickaZarządzenie nr WAO.0050.69.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 02.04.2019 r. zmieniające zarządzenie nr WAO.0050.47.2019 r.powołania Komisji Urbanistyczni-Architektonicznej i ustalenia jej regulaminu2019-04-03 12:57:21
Marta NowickaZarządzenie nr WAO.0050.70.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 02.04.2019 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej2019-04-03 12:57:11
Marta NowickaZarządzenie nr WAO.0050.69.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 02.04.2019 r. zmieniające zarządzenie nr WAO.0050.47.2019 r.powołania Komisji Urbanistyczni-Architektonicznej i ustalenia jej regulaminu2019-04-03 12:56:00
Marta NowickaZarządzenie nr WAO.0050.69.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 02.04.2019 r. zmieniające zarządzenie nr WAO.0050.47.2019 r.powołania Komisji Urbanistyczni-Architektonicznej i ustalenia jej regulaminu2019-04-03 12:55:58
Marta NowickaZarządzenie nr WAO.0050.69.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 02.04.2019 r. zmieniające zarządzenie nr WAO.0050.47.2019 r.powołania Komisji Urbanistyczni-Architektonicznej i ustalenia jej regulaminu2019-04-03 12:55:43
Kamila UrbańskaNajem lokalu mieszkalnego2019-04-03 11:31:27
Kamila UrbańskaNajem lokalu mieszkalnego2019-04-03 11:31:01
Kamila UrbańskaNajem lokalu mieszkalnego2019-04-03 11:29:32
Kamila UrbańskaNajem lokalu mieszkalnego2019-04-03 11:26:23
Marta NowickaBRM.0003.31.2019 - odpowiedź z 01.04.2019 roku2019-04-02 16:02:11
Marta NowickaBRM.0003.30.2019 - odpowiedź z 02.04.2019 roku2019-04-02 16:01:00
Marta NowickaBRM.0003.30.2019 - odpowiedź z 02.04.2019 roku2019-04-02 16:00:40
Marta NowickaBRM.0003.30.2019 - odpowiedź z 02.04.2019 roku2019-04-02 16:00:21
Marta NowickaBRM.0003.3.2019 - odpowiedź z 01.04.2019 roku2019-04-02 15:56:06
Marta NowickaBRM.0003.3.2019 - odpowiedź z 01.04.2019 roku2019-04-02 15:55:51
Marta NowickaBRM.0003.3.2019 - interpelacja z 27.12.2018 roku2019-04-02 15:54:59
Marta NowickaBRM.0003.3.2019 - interpelacja z 27.12.2018 roku2019-04-02 15:54:49
Marta NowickaBRM.0003.3.2019 - interpelacja z 27.12.2018 roku2019-04-02 15:54:10
Marta NowickaBRM.0003.3.2019 - interpelacja z 27.12.2018 roku2019-04-02 15:53:52
Marta Nowicka BRM.0003.3.2019 - interpelacja z 27.12.2018 roku2019-04-02 15:51:28
Marta NowickaBRM.0003.25.2019 - odpowiedź z 01.04.2019 roku2019-04-02 15:09:38
Marta NowickaBRM.0003.25.2019 - odpowiedź z 01.04.2019 roku2019-04-02 15:09:24
Marta NowickaZarządzenie WAO.0050.68.2019 Burmistrza Łomianek z dnia z 29.03.2019 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Łomiankach na rok 20192019-04-02 14:55:45
Marta NowickaZarządzenie WAO.0050.67.2019 Burmistrza Łomianek z dnia z 29.03.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 2019.2019-04-02 14:54:32
Marta NowickaZarządzenie WAO.0050.66.2019 Burmistrza Łomianek z dnia z 29.03.2019 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Łomiankach na rok 20192019-04-02 14:53:14
Kamila UrbańskaWydawanie duplikatu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych2019-04-02 13:03:52
Kamila UrbańskaWydawanie zaświadczeń potwierdzających dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 2019-04-02 13:02:31
Kamila UrbańskaWniosek o wydanie zezwolenia na podawanie napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na organizacji przyjęć2019-04-02 13:01:50
Kamila UrbańskaWydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu (poza miejscem) sprzedaży2019-04-02 12:56:41
Kamila UrbańskaWydawanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu (poza miejscem) sprzedaży2019-04-02 12:55:31
Kamila UrbańskaWydawanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu (poza miejscem) sprzedaży2019-04-02 12:55:17
Kamila UrbańskaWydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia reklamy lub obiektu2019-04-02 12:50:28
Kamila UrbańskaWydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia reklamy lub obiektu2019-04-02 12:50:23
Kamila UrbańskaZezwolenie na projektowanie i budowę przyłącza w pasie drogi gminnej2019-04-02 12:49:56
Kamila UrbańskaZezwolenie na zajęcie pasa drogowego2019-04-02 12:49:36
Kamila UrbańskaZezwolenie na projektowanie i budowę zjazdu do posesji2019-04-02 12:49:21
Kamila UrbańskaREFERAT ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH2019-04-02 12:40:47
Kamila UrbańskaWYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW2019-04-02 12:32:11
Kamila UrbańskaWYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW2019-04-02 12:32:02
Kamila UrbańskaWYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW2019-04-02 12:31:45
Kamila UrbańskaREFERAT ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH2019-04-02 12:30:07
Kamila UrbańskaWYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO2019-04-02 12:28:30
Kamila UrbańskaWYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO2019-04-02 12:28:21
Kamila UrbańskaREFERAT FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH2019-04-02 12:26:55
Kamila UrbańskaREFERAT FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH2019-04-02 12:26:49
Kamila UrbańskaWYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ2019-04-02 12:22:14
Kamila UrbańskaWniosek o wydanie zezwolenia na podawanie napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na organizacji przyjęć2019-04-02 12:17:53
Kamila UrbańskaWniosek o wydanie zezwolenia na podawanie napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na organizacji przyjęć2019-04-02 12:14:20
Kamila UrbańskaWydawanie zezwoleń na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych2019-04-02 12:13:21
Kamila UrbańskaWydawanie zaświadczeń potwierdzających dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 2019-04-02 12:11:28
Marta NowickaObwieszczenie nr 6/2019 Starosty Warszawskiego Zachodniego w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie rozbudowie drogi gminnej nr 410575W- ulicy Piaskowej w Lomiankach realizowanej na dzialkach: - nr ew.2/4,48/1,4812,4813,48/4, 4815, 4816,9l,l15, w obrgbie 0022 w jednostce ewidencyjnej 143205_4 Łomianki - miasto.2019-04-02 11:02:21
Marta NowickaObwieszczenie nr 6/2019 Starosty Warszawskiego Zachodniego w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie rozbudowie drogi gminnej nr 410575W- ulicy Piaskowej w Lomiankach realizowanej na dzialkach: - nr ew.2/4,48/1,4812,4813,48/4, 4815, 4816,9l,l15, w obrgbie 0022 w jednostce ewidencyjnej 143205_4 Łomianki - miasto.2019-04-02 11:00:28
Marta NowickaDecyzja Nr 330/GM/2019 Starosty Warszawskiego Zachodniego w sprawie ustanowienia wspólnoty gruntowej dla dawnej wsi Buraków 2019-04-02 09:43:23
Marta NowickaDecyzja Nr 330/GM/2019 Starosty Warszawskiego Zachodniego w sprawie ustanowienia wspólnoty gruntowej dla dawnej wsi Buraków 2019-04-02 09:41:25
Kamila Urbańska GODZINY PRACY URZĘDU, ADRESY, TELEFONY 2019-04-01 17:35:44
Kamila Urbańska GODZINY PRACY URZĘDU, ADRESY, TELEFONY 2019-04-01 17:34:11
Kamila Urbańska GODZINY PRACY URZĘDU, ADRESY, TELEFONY 2019-04-01 17:31:37
Kamila Urbańska GODZINY PRACY URZĘDU, ADRESY, TELEFONY 2019-04-01 17:29:29
Kamila Urbańska GODZINY PRACY URZĘDU, ADRESY, TELEFONY 2019-04-01 16:58:29
Kamila Urbańska GODZINY PRACY URZĘDU, ADRESY, TELEFONY 2019-04-01 16:54:29
Kamila Urbańska GODZINY PRACY URZĘDU, ADRESY, TELEFONY 2019-04-01 16:43:52
Kamila UrbańskaWYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH2019-04-01 16:39:30
Kamila UrbańskaREFERAT FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH2019-04-01 16:33:40
Kamila UrbańskaWYDZIAŁ EDUKACJI2019-04-01 16:32:01
Kamila UrbańskaWYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-ORGANIZACYJNY2019-04-01 16:29:54
Kamila UrbańskaZastępca Burmistrza do spraw technicznych2019-04-01 15:24:59
Kamila UrbańskaBurmistrz Łomianek 2019-04-01 15:24:09
Kamila UrbańskaReferat Kontroli Wewnętrznej2019-04-01 15:22:44
Kamila UrbańskaReferat Kontroli Wewnętrznej2019-04-01 15:22:28
Kamila Urbańska Pełnomocnik Burmistrza ds. Ochrony Informacji Niejawnych2019-04-01 15:17:39
Kamila UrbańskaReferat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego2019-04-01 15:16:11
Kamila UrbańskaBiuro Rady Miejskiej2019-04-01 15:06:32
Kamila UrbańskaBiuro Rady Miejskiej2019-04-01 15:05:06
Kamila UrbańskaReferat Informatyki2019-04-01 14:51:38
Kamila UrbańskaReferat Informatyki2019-04-01 14:51:29