BIP
Wykaz skrótów
Rada Miejska
Rada Powiatu
Burmistrz
Urząd Miejski
Praca
Prawo Lokalne
Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dzienniki urzędowe
Finanse i mienie
Zamówienia publiczne
Konkursy
Oświadczenia majątkowe
Biuro Obsługi Mieszkańca
Ogłoszenia informacje i wykazy
Organizacje pozarządowe
Rejestr zmian
Wyszukiwarka
Obsługa Biuletynu
Wybory
ePUAP

0 10 20 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 40 50 60 70 80 130 230 330

Autor zmianyZmieniony dokument Data
Leszek GizińskiObwieszczenie nr 10/2018 - Decyzja Nr 173/20182018-04-11 15:46:29
Leszek GizińskiObwieszczenie nr 10/2018 Starosty Warszawskiego Zachodniego o wydaniu decyzji Nr 173/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej ul. Klonowej w Kiełpinie gm Łomianki na odcinku od ul. Wiklinowej do ul. Niegodzisza2018-04-11 15:44:46
Leszek GizińskiObwieszczenie nr 10/2018 Starosty Warszawskiego Zachodniego o wydaniu decyzji Nr 173/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej ul. Klonowej w Kiełpinie gm Łomianki na odcinku od ul. Wiklinowej do ul. Niegodzisza2018-04-11 15:44:35
Leszek GizińskiObwieszczenie nr 10/2018 Starosty Warszawskiego Zachodniego o wydaniu decyzji Nr 173/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej ul. Klonowej w Kiełpinie gm Łomianki na odcinku od ul. Wiklinowej do ul. Niegodzisza2018-04-11 15:44:22
Leszek GizińskiKowalczyk-Ptasińska Dominika Wiktoria OM 20182018-04-11 14:46:37
Leszek GizińskiRGP.6733.2.2018 - decyzja 65/20182018-04-11 14:42:57
Leszek GizińskiRGP.6733.1.2018 - decyzja nr 66/20182018-04-11 11:12:15
Leszek GizińskiKowalczyk-Ptasińska Dominika Wiktoria OM 20182018-04-11 10:32:13
Leszek GizińskiKowalczyk-Ptasińska Dominika Wiktoria OM 20182018-04-11 10:31:42
Leszek GizińskiWydział Oświaty2018-04-10 15:05:27
Leszek GizińskiWnioski złożone w ramach tzw. małych dotacji w 2018 roku:2018-04-10 14:43:27
Leszek GizińskiRGP.6733.12.2018 - Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej średniego napięcia, w działce nr ew. 248/10, położonej w Dziekanowie Nowym gm. Łomianki2018-04-10 13:57:20
Leszek GizińskiRGP.6733.12.2018 - Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej średniego napięcia, w działce nr ew. 248/10, położonej w Dziekanowie Nowym gm. Łomianki2018-04-10 13:49:36
Leszek GizińskiRGP.6733.12.2018 - Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej średniego napięcia, w działce nr ew. 248/10, położonej w Dziekanowie Nowym gm. Łomianki2018-04-10 13:48:40
Leszek GizińskiZarządzenie nr RKA.0050.69.2018 z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr RAG.0050.92.2011 Burmistrza Łomianek z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie rozwiązania Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i powołania Gminnej Komiji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych2018-04-10 11:57:42
Leszek GizińskiZarządzenie nr RKA.0050.69.2018 z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr RAG.0050.92.2011 Burmistrza Łomianek z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie rozwiązania Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i powołania Gminnej Komiji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych2018-04-10 11:57:26
Leszek GizińskiWNIOSKI, FORMULARZE, KARTY, ZGŁOSZENIA 2018-04-10 11:52:09
Leszek GizińskiRZP.271.12.2018 - Informacja z otwarcia ofert2018-04-10 11:36:38
Agata ZakrzewskaRKA.152.7.2018 - odpowiedź 2018-04-09 17:22:06
Agata ZakrzewskaRKA.152.7.2018 - odpowiedź 2018-04-09 17:21:50
Agata ZakrzewskaRKA.152.4-5.2018 - odpowiedź2018-04-09 17:19:43
Agata ZakrzewskaRKA.152.4-5.2018 - odpowiedź2018-04-09 17:19:00
Agata ZakrzewskaRKA.152.4-5.2018 - odpowiedź2018-04-09 17:18:39
Leszek GizińskiDyżury radnych VII kadencji2018-04-09 14:51:06
Leszek GizińskiRZP.271.15.2018 - Ogłoszenie + SIWZ + zalaczniki2018-04-09 13:00:01
Leszek GizińskiRZP.271.15.2018 - Przebudowa ulicy Wiosennej na odc. od ul. Kolejowej do ul. Zachodniej w ramach zadania inwestycyjnego nr 2015/37 pn.: „Przebudowa ul. Wiosennej”2018-04-09 12:55:28
Leszek GizińskiRZP.271.11.2018 - Informacja z otwarcia ofert2018-04-09 11:23:33
Leszek GizińskiRKA.152.3.2018 - odpowiedź 2018-04-09 11:13:34
Leszek GizińskiBogdan Marcińczyk OM 20182018-04-09 11:10:40
Leszek GizińskiJolanta Urbaniak OM 20182018-04-06 14:14:28
Leszek GizińskiJolanta Urbaniak OM 20182018-04-06 14:14:07
Leszek GizińskiJolanta Urbaniak OM 20182018-04-06 14:13:29
Leszek GizińskiRI.042.1.2018 - Protokół z rozeznania rynku2018-04-06 13:00:05
Leszek GizińskiRI.042.1.2018 - Protokół z rozeznania rynku2018-04-06 12:56:21
Leszek GizińskiRI.042.1.2018 - Protokół z rozeznania rynku2018-04-06 12:55:50
Leszek GizińskiRZP.271.09.2018 - Informacja z otwarcia ofert2018-04-06 12:46:57
Leszek GizińskiKomisje Rady Miejskiej w Łomiankach - VII kadencja 2018-04-06 09:15:15
Leszek GizińskiRKA.152.7.2018 - Zdjęcia2018-04-05 16:00:16
Leszek GizińskiRKA.152.7.2018 - Zdjęcia2018-04-05 15:59:48
Leszek GizińskiRKA.152.6.2018 - odpowiedź2018-04-05 15:58:07
Leszek GizińskiRKA.152.6.2018 - odpowiedź2018-04-05 15:57:03
Leszek GizińskiRKA.152.6.2018 - odpowiedź2018-04-05 15:56:45
Leszek GizińskiMałgorzata Pelczarska OM 20182018-04-05 15:10:09
Leszek GizińskiMałgorzata Pelczarska OM 20182018-04-05 15:09:53
Leszek GizińskiRI.042.2.2018 - Protokół z rozeznania rynku2018-04-05 14:04:56
Joanna ZielkeZarządzenie nr RKA.0050.66.2018 z dnia 5 kwietnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku2018-04-05 13:41:33
Joanna ZielkeOtwarte konkursy ofert w 2018 roku 2018-04-05 13:39:23
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.68.2018 z dnia 5 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisku inspektora ds. księgowości budżetowej w Referacie Rozliczeń Finansowych Budżetu Urzędu Miejskiego w Łomiankach2018-04-05 13:26:27
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.67.2018 z dnia 5 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownika Referatu Rozliczeń Finansowych Budżetu2018-04-05 13:18:29
Leszek GizińskiUchwała Nr XLI/475/2018 z dnia 30 marca 2018 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 20182018-04-05 12:57:26
Leszek GizińskiJudyta Adamczyk Niedźwiedź OM pierwsze2018-04-05 10:55:56
Leszek GizińskiJudyta Adamczyk Niedźwiedź OM pierwsze2018-04-05 10:55:35
Leszek GizińskiNiedźwiedź Judyta2018-04-05 10:52:20
Leszek GizińskiNiedźwiedź Judyta2018-04-05 10:52:08
Leszek GizińskiRKA.2110.13.2018 - Nabór2018-04-05 09:08:02
Leszek GizińskiRKA.2110.13.2018 - Nabór2018-04-05 09:07:38
Leszek GizińskiNabór na stanowisko: Aplikant w Straży Miejskiej w Łomiankach (2 etaty)2018-04-05 09:06:31
Leszek GizińskiNabór na stanowisko: Aplikant w Straży Miejskiej w Łomiankach (2 etaty)2018-04-05 09:06:03
Leszek GizińskiNabór na stanowisko: Aplikant w Straży Miejskiej w Łomiankach (2 etaty)2018-04-05 09:05:46
Leszek GizińskiRKA.2110.10.2018 - Wynik2018-04-05 09:05:29
Leszek GizińskiRKA.2110.10.2018 - Wynik2018-04-05 09:05:01
Leszek GizińskiWNIOSKI, FORMULARZE, KARTY, ZGŁOSZENIA 2018-04-04 15:05:58
Joanna ZielkeOtwarte konkursy ofert w 2018 roku 2018-04-04 13:56:47
Joanna ZielkeOtwarte konkursy ofert w 2018 roku 2018-04-04 13:56:28
Joanna ZielkeZarządzenie Nr RKA.0050.64.2018 z dnia 4 kwietnia 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku2018-04-04 13:54:31
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.65.2018 z dnia 4 kwietnia 2018 roku w sprawie wygaśnięcia, odwołania i powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Łomianki2018-04-04 13:16:47
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.61.2018 z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Łomiankach na rok 20182018-04-04 13:13:36
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.60.2018 z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 20182018-04-04 13:12:35
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.59.2018 z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Łomiankach na rok 20182018-04-04 13:11:27
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.59.2018 z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Łomiankach na rok 20182018-04-04 13:11:16
Agata ZakrzewskaZarządzenie Nr RKA.0050.63.2018 z dnia 3 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania komisji w celu zweryfikowania warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łomianki2018-04-03 16:09:41
Agata ZakrzewskaRKA.152.7.2018 - Petycja 2018-04-03 15:56:50
Agata ZakrzewskaRKA.152.7.20182018-04-03 15:56:29
Agata ZakrzewskaRKA.152.7.2018 - Petycja 2018-04-03 15:56:13
Agata ZakrzewskaRKA.152.7.20182018-04-03 15:55:11
Agata ZakrzewskaRZP.271.13.2018 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 2018-04-03 14:05:07
Agata ZakrzewskaZarządzenie Nr RKA.0050.62.2018 z dnia 3 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Kon kursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku2018-04-03 10:54:25
Leszek GizińskiObwieszczenie nr 9/2018 Starosty Warszawskiego Zachodniego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - ul. Żołnierzy Narwiku w Kiełpinie2018-03-30 08:37:15
Leszek GizińskiObwieszczenie nr 9/2018 Starosty Warszawskiego Zachodniego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - ul. Żołnierzy Narwiku w Kiełpinie2018-03-30 08:36:22
Leszek GizińskiObwieszczenie nr 9/2018 - decyzja2018-03-30 08:35:17
Leszek GizińskiObwieszczenie nr 9/2018 - decyzja2018-03-30 08:35:03
Leszek GizińskiObwieszczenie nr 9/2018 Starosty Warszawskiego Zachodniego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - ul. Żołnierzy Narwiku w Kiełpinie2018-03-30 08:33:48
Agata ZakrzewskaXLI Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 30 marca 2018 roku - porządek obrad 2018-03-29 16:02:33
Agata ZakrzewskaXLI Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 30 marca 2018 roku - wniosek burmistrza 2018-03-29 16:01:46
Agata ZakrzewskaXLI Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 30 marca 2018 roku2018-03-29 16:00:45
Agata ZakrzewskaXLI Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 30 marca 2018 roku2018-03-29 16:00:29
Agata ZakrzewskaXLI Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 30 marca 2018 roku2018-03-29 15:56:47
Agata ZakrzewskaXLI Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 30 marca 2018 roku2018-03-29 15:54:40
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.58.2018 z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie przeznaczenia do zamiany część nieruchomości gruntowej stanowiącej dz. ew. nr 250/6 z obrębu 0004 - Łomianki miasto i ogłoszenia wykazu2018-03-28 15:59:37
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.58.2018 z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie przeznaczenia do zamiany część nieruchomości gruntowej stanowiącej dz. ew. nr 250/6 z obrębu 0004 - Łomianki miasto i ogłoszenia wykazu2018-03-28 15:59:27
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.58.2018 z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie przeznaczenia do zamiany część nieruchomości gruntowej stanowiącej dz. ew. nr 250/6 z obrębu 0004 - Łomianki miasto i ogłoszenia wykazu2018-03-28 15:59:15
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.56.2018 z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie zmiany załącznika do Zarządzenia Nr RKA.0050.26.2018 Burmistrza Łomianek z dnia 8 lutego 2018 roku2018-03-28 14:47:56
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.57.2018 z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem2018-03-28 14:46:58
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.57.2018 z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem2018-03-28 14:46:44
Leszek GizińskiUchwała Nr XL/471/2018 z dnia 8 marca 2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Kępy Kiełpińskiej2018-03-28 14:01:52
Leszek GizińskiNabór na stanowisko: Podinspektor ds. oświaty2018-03-28 13:30:58
Leszek GizińskiNabór na stanowisko: Podinspektor ds. oświaty - wynik2018-03-28 13:30:33
Leszek GizińskiUchwała Nr XL/471/2018 z dnia 8 marca 2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Kępy Kiełpińskiej2018-03-28 10:58:17
Leszek GizińskiUchwała Nr XL/470/2018 z dnia 8 marca 2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zachodniej części sołectwa Łomianki Dolne - etap II2018-03-28 10:57:22
Leszek GizińskiUchwała Nr XL/470/2018 z dnia 8 marca 2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zachodniej części sołectwa Łomianki Dolne - etap II2018-03-28 10:56:17