BIP
Wykaz skrótów
Rada Miejska
Rada Powiatu
Burmistrz
Urząd Miejski
Praca
Prawo Lokalne
Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dzienniki urzędowe
Finanse i mienie
Zamówienia publiczne
Konkursy
Oświadczenia majątkowe
Biuro Obsługi Mieszkańca
Ogłoszenia informacje i wykazy
Organizacje pozarządowe
Rejestr zmian
Wyszukiwarka
Obsługa Biuletynu
Wybory
ePUAP

0 10 20 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 40 50 60 70 80 130 230 330

Autor zmianyZmieniony dokument Data
Leszek GizińskiRZP.271.28.2018 - Informacje art.86 ust.5 pzp2018-08-09 11:14:37
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.132.2018 z dnia 7 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 20182018-08-08 16:04:35
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.133.2018 z dnia 7 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Łomiankach na rok 20182018-08-08 16:04:01
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.133.2018 z dnia 7 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Łomiankach na rok 20182018-08-08 16:03:50
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.132.2018 z dnia 7 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 20182018-08-08 16:02:24
Leszek GizińskiRKA.152.10.2018 - Odpowiedź2018-08-08 15:59:11
Leszek GizińskiRGP.6733.14.2018 - decyzja nr 116/20182018-08-08 13:52:46
Leszek GizińskiUchwała Nr IV/ 21/ 2015 z dnia 5 lutego zmieniająca uchwałę nr LIV/409/2010 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 17 września 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego \"Kiełpin Poduchowny\"2018-08-07 12:56:14
Leszek GizińskiUchwała Nr LI/ 295/ 2013 z dnia 17 października 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sadowej Południe2018-08-07 12:56:08
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.131.2018 z dnia 6 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Łomiankach na rok 20182018-08-07 11:26:06
Leszek GizińskiRZP.271.29.2018 - Ogłoszenie + SIWZ + załączniki2018-08-07 10:04:49
Leszek Giziński RZP.271.29.2018 - Przebudowa ulicy Powstańców Warszawy w ramach zadania: ”Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – I kwartał (ul. Rolnicza – ul. Armii Poznań - ul. Warszawska – ul. Jedności Robotniczej).”– zad. 2014/022018-08-07 10:00:09
Leszek GizińskiRI.042.4.27.2016 - Dostawa i montaż elementów infrastruktury towarzyszącej przy ścieżkach rowerowych w Gminie Łomianki2018-08-07 08:28:38
Leszek GizińskiRI.042.4.27.2016 - Zapytanie ofertowe + formularz2018-08-06 14:23:27
Leszek GizińskiRI.042.4.27.2016 - Zapytanie ofertowe + formularz2018-08-06 14:22:35
Leszek GizińskiRI.042.4.27.2016 - Dostawa i montaż elementów infrastruktury towarzyszącej przy ścieżkach rowerowych w Gminie Łomianki2018-08-06 14:20:31
Leszek GizińskiRI.042.4.27.2016 - Dostawa i montaż elementów infrastruktury towarzyszącej przy ścieżkach rowerowych w Gminie Łomianki2018-08-06 14:19:34
Leszek GizińskiRI.042.4.27.2016 - Dostawa i montaż elementów infrastruktury towarzyszącej przy ścieżkach rowerowych w Gminie Łomianki2018-08-06 14:19:25
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.130.2018 z dnia 6 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego2018-08-06 13:03:08
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.130.2018 z dnia 6 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego2018-08-06 13:02:58
Leszek GizińskiUchwała nr XLIII/492/2018 z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Łomianki w ramach Gminnego Programu Wymiany Pieców2018-08-06 12:21:13
Leszek GizińskiUchwała nr XLIII/492/2018 z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Łomianki w ramach Gminnego Programu Wymiany Pieców2018-08-06 12:19:29
Leszek GizińskiUchwała nr 13.172.2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej2018-08-06 12:18:31
Leszek GizińskiUchwała nr 13.172.2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej2018-08-06 12:17:24
Leszek GizińskiUchwała nr 13.172.2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej2018-08-06 12:16:43
Leszek GizińskiUchwała nr 13.172.2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej2018-08-06 12:15:55
Leszek GizińskiRGP.6721.31.4.2018 - Uchwała, plan, prognoza 2018-08-03 11:35:57
Leszek GizińskiRZP.271.27.2018 - załaczniki2018-08-03 11:28:11
Leszek GizińskiRZP.271.27.2018 - załaczniki2018-08-03 11:25:20
Leszek GizińskiRZP.271.27.2018 - załaczniki2018-08-03 11:24:26
Leszek GizińskiRZP.271.27.2018 - Przebudowa ulicy Klonowej i Żołnierzy Narwiku w ramach zadania inwestycyjnego nr 2016/12 pn.: „Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic VIII kwartał (ul. Wiklinowa - ul. Rolnicza - ul. Ogrodowa - ul. Warszawska)”2018-08-03 11:21:35
Leszek GizińskiRKA.152.9.2018 - odpowiedź2018-08-03 10:10:12
Agata ZakrzewskaWykonanie budżetu za IV kwartał 2017 r.2018-08-02 13:59:04
Agata ZakrzewskaRZP.271.25.2018 - Informacja z otwarcia ofert 2018-08-02 13:53:23
Leszek GizińskiRZP.271.26.2018 - Ogłoszenie + SIWZ 2018-08-01 10:19:25
Leszek GizińskiRZP.271.26.2018 - Ogłoszenie + SIWZ 2018-08-01 10:13:26
Leszek GizińskiWykonanie budżetu za II kwartał 2018 r.2018-08-01 10:12:07
Leszek GizińskiRZP.271.26.2018 - Ogłoszenie + SIWZ 2018-07-31 16:41:07
Leszek GizińskiRZP.271.26.2018 - Rozbudowa ulicy Fabrycznej wraz z budową kanalizacji deszczowej wraz przebudową niezbędnej infrastruktury wod – kan, energetycznej i telekomunikacyjnej2018-07-31 16:39:30
Leszek GizińskiWykonanie budżetu za II kwartał 2018 r.2018-07-30 15:12:38
Leszek GizińskiWykonanie budżetu za II kwartał 2018 r.2018-07-30 15:10:58
Leszek GizińskiWykonanie budżetu za II kwartał 2018 r.2018-07-30 15:09:22
Leszek GizińskiWykonanie budżetu za II kwartał 2018 r.2018-07-30 15:08:50
Leszek GizińskiRZP.271.28.2018 - Ogłoszenie + SIWZ2018-07-30 15:05:32
Leszek GizińskiRZP.271.28.2018 Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla rozwiązań technicznych oraz elementów organizacji ruchu drogowego w ramach zadania inwestycyjnego nr 2018/18 pn: „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Warszawskiej”2018-07-30 15:03:09
Leszek GizińskiWOŚ.6220.9.2018 - Wszczęcie postępowania2018-07-30 15:00:59
Leszek GizińskiWOŚ.6220.9.2018 - budowa stacji bazowej telefonii koórkowej Polkomtel Sp. z o.o., BT 13595 Kiełpin BIS, położonej w miejscowości Kiełpin2018-07-30 14:58:54
Leszek GizińskiDECYZJE o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - 20182018-07-30 14:53:13
Leszek GizińskiRZP.271.24.2018 - Informacje art.86 ust.5 pzp2018-07-30 14:46:07
Leszek GizińskiWydział Oświaty2018-07-30 14:24:45
Leszek GizińskiUchwała nr XLIV/508/2018 z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2018-20252018-07-28 11:17:43
Leszek GizińskiUchwała nr XLIV/507/2018 z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie zmian w uchale budżetowej Gminy Łomianki na rok 20182018-07-28 11:16:01
Leszek GizińskiUchwała nr XLIV/506/2018 z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Łomianki w ramach Gminnego Programu Wymiany Pieców2018-07-28 11:14:44
Leszek GizińskiWNIOSKI, FORMULARZE, KARTY, ZGŁOSZENIA 2018-07-28 11:11:55
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXIV/400/2017 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Łomianki”2018-07-28 11:10:43
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXIV/400/2017 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Łomianki”2018-07-28 11:10:31
Leszek GizińskiKomisje Rady Miejskiej w Łomiankach - VII kadencja 2018-07-25 17:32:21
Joanna ZielkeKontrola: wystąpienie pokontrolne2018-07-25 13:59:05
Joanna ZielkeKontrola: wystąpienie pokontrolne2018-07-25 13:58:44
Joanna ZielkeKontrola: wystąpienie pokontrolne2018-07-25 13:58:34
Joanna ZielkeKontrola: wystąpienie pokontrolne2018-07-25 13:56:19
Joanna ZielkeKontrola: wystąpienie pokontrolne2018-07-25 13:55:57
Joanna ZielkeKontrola: Przyczyny i skutki wadliwych decyzji administracyjnych wydawanych przez organy samorządu terytorialnego2018-07-25 13:53:54
Leszek GizińskiRZP.271.23.2018 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania2018-07-25 11:39:15
Leszek GizińskiWykonanie budżetu za II kwartał 2018 r.2018-07-25 11:19:57
Joanna ZielkeRZP.271.23.2018 - Informacja z otwarcia ofert2018-07-24 13:55:24
Joanna ZielkeXLIV Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 27 lipca 2018 roku2018-07-23 14:59:22
Joanna ZielkeXLIV Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 27 lipca 2018 roku2018-07-23 14:56:15
Joanna ZielkeXLIV Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 27 lipca 2018 roku - porządek obrad + wniosek burmistrza2018-07-23 14:52:27
Joanna ZielkeXLIV Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 27 lipca 2018 roku - porządek obrad + wniosek burmistrza2018-07-23 14:51:58
Joanna ZielkeXLIV Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 27 lipca 2018 roku2018-07-23 14:49:32
Leszek GizińskiRKA.2110.25.2018 - Nabór2018-07-19 13:31:27
Leszek GizińskiNabór na stanowisko: Aplikant w Straży Miejskiej w Łomiankach (2 etaty)2018-07-19 13:27:39
Leszek GizińskiRKA.2110.24.2018 - Wynik2018-07-19 13:27:24
Leszek GizińskiRKA.2110.24.2018 - Wynik2018-07-19 13:27:09
Leszek GizińskiNabór na stanowisko: Aplikant w Straży Miejskiej w Łomiankach (2 etaty)2018-07-19 13:23:29
Leszek GizińskiRZP.271.23.2018 - Pytanie nr 32018-07-19 13:21:06
Leszek GizińskiRF.1431.3.2018 - Kwartalna informacja2018-07-19 12:15:45
Leszek GizińskiNabór na stanowisko: Podinspektor/Inspektor ds. geodezji2018-07-19 10:40:33
Leszek GizińskiRKA.2110.22.2018 - Wynik 2018-07-19 10:40:12
Leszek Giziński Zarządzenie Nr RKA.0050.129.2018 z dnia 18 lipca 2018 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego2018-07-18 12:38:01
Leszek Giziński Zarządzenie Nr RKA.0050.129.2018 z dnia 18 lipca 2018 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego2018-07-18 12:37:51
Leszek Giziński Zarządzenie Nr RKA.0050.128.2018 z dnia 18 lipca 2018 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego2018-07-18 12:35:49
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.127.2018 z dnia 18 lipca 2018 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego2018-07-18 12:33:19
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.126.2018 z dnia 18 lipca 2018 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego2018-07-18 12:31:22
Leszek GizińskiRZP.271.23.2018 - Pytania nr 2 + załączniki2018-07-17 14:25:59
Leszek GizińskiRZP.271.25.2018 - Ogłoszenie + SIWZ2018-07-17 11:36:54
Leszek GizińskiRZP.271.25.2018 - Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych w ramach przedsięwzięcia pn: „Bieżąca konserwacja dróg o nawierzchni nieutwardzonej i utwardzonej”2018-07-17 11:34:52
Leszek GizińskiRZP.271.25.2018 - Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych w ramach przedsięwzięcia pn: „Bieżąca konserwacja dróg o nawierzchni nieutwardzonej i utwardzonej”2018-07-17 11:34:41
Leszek GizińskiRZP.271.25.2018 - Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych w ramach przedsięwzięcia pn: „Bieżąca konserwacja dróg o nawierzchni nieutwardzonej i utwardzonej”2018-07-17 11:10:42
Leszek GizińskiRZP.271.23.2018 - Pytania nr 2 + załączniki2018-07-17 11:09:03
Leszek GizińskiRZP.271.22.2018 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania2018-07-16 15:25:26
Leszek GizińskiRZP.271.22.2018 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania2018-07-16 15:25:05
Leszek GizińskiRZP.271.22.2018 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania2018-07-16 15:24:51
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.124.2018 z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Łomiankach na rok 20182018-07-16 12:39:04
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.124.2018 z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Łomiankach na rok 20182018-07-16 12:38:35
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.125.2018 z dnia 13 lipca 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącej obowiązki Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jadwigi i Romana Kobendzów w Sadowej przy ul. Strzeleckiej 352018-07-16 12:36:28
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.123.2018 z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 20182018-07-16 12:36:18
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.123.2018 z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 20182018-07-16 12:34:20
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.123.2018 z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 20182018-07-16 12:34:04