BIP
Wykaz skrótów
Rada Miejska
Rada Powiatu
Burmistrz
Urząd Miejski
Praca
Prawo Lokalne
Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dzienniki urzędowe
Finanse i mienie
Zamówienia publiczne
Konkursy
Oświadczenia majątkowe
Biuro Obsługi Mieszkańca
Ogłoszenia informacje i wykazy
Organizacje pozarządowe
Rejestr zmian
Wyszukiwarka
Obsługa Biuletynu
Wybory
ePUAP
Zgromadzenia Publiczne

0 100 200 250 260 270 280 290 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 310 320 330 340 350

Autor zmianyZmieniony dokument Data
Małgorzata SkalskaAB.7356/19/2010 - zmiana decyzji - zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, polegającej na przebudowie ulicy Warszawskiej na odcinku od ulicy Wiślanej do ulicy Włościańskiej2010-02-16 13:51:31
Małgorzata SkalskaAiB. 7356/51/09 - przebudowa ulicy Warszawskiej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Włościańskiej2010-02-16 13:50:08
Małgorzata SkalskaAB.7356/19/2010 - zmiana decyzji - zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, polegającej na przebudowie ulicy Warszawskiej na odcinku od ulicy Wiślanej do ulicy Włościańskiej2010-02-16 13:48:45
Małgorzata SkalskaGKO.7335-28/09 - budowa ul. Skrzetuskiego2010-02-16 13:43:59
Małgorzata SkalskaZaproszenie do składania ofert na: konserwację studni, wpustów ulicznych, seprataorów, kratek - kanaów eco wraz z odwiezieniem osadu do utylizacji z w/w urządzeń rozmieszczonych na terenie Łomianek, zgodnie z zaączonym wykazem, oraz ew. wymianę zniszczonych krat wpustów ulicznych, przykryw wazów ulicznych, oraz kratek przykrywających eco.2010-02-16 13:41:49
Małgorzata SkalskaPodnajem lokali mieszkalnych przeznaczonych do zakwaterowania osób od 1 stycznia 2009 r. 2010-02-16 13:38:07
Małgorzata SkalskaKonserwacja instalacji elektrycznych w budynkach UM w Łomiankach oraz w budynkach komunalnych...... 2010-02-16 13:37:49
Małgorzata SkalskaKonserwaja instalacji: CO, wodno-kanalizacyjnej, gazowej w budynkach UM w Łomiankach oraz w budynkach komunalnych.... 2010-02-16 13:37:39
Małgorzata SkalskaZarządzenie nr RAG.0151-10/2010 w sprawie zmian skonsolidowanego planu finansowego budżetu Gminy Łomianki na rok 20102010-02-16 09:05:21
Małgorzata SkalskaZarządzenie nr RAG.0151-09/2010 w sprawie zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 20102010-02-16 09:04:27
Małgorzata SkalskaZarządzenie nr RAG.0151-09/2010 w sprawie zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 20102010-02-16 09:03:55
Małgorzata SkalskaGKO.7335-33/09 - budowa ul. Baonu Zośka2010-02-15 15:02:26
Małgorzata SkalskaAiB. 7356/14/10 - przebudowa ciągu dróg powiatowych - ul. Trenów, ul. Kampinoska, ul. Wiślana2010-02-12 13:26:27
Małgorzata SkalskaRZP.341-10/10 - Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym - zad. 42/09 w zakresie wykonania kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlanej, wykonawczej i kosztorysowej na rozbudowę Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym2010-02-12 10:28:07
Agnieszka Grzybowska\"Chopina\" - Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego2010-02-12 09:20:58
Agnieszka Grzybowska\"Chopina\" - Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego2010-02-12 09:20:10
Agnieszka Grzybowska\"Chopina\" - Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego2010-02-12 09:17:03
Agnieszka Grzybowska\"Chopina\" - Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego2010-02-12 09:15:12
Agnieszka Grzybowska\"Chopina\" - Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego2010-02-12 09:14:25
Agnieszka Grzybowska\"Chopina\" - Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego2010-02-12 09:13:52
Agnieszka Grzybowska\"Chopina\" - Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego2010-02-12 09:12:32
Agnieszka Grzybowska\"Chopina\" - Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego2010-02-12 09:12:11
Agnieszka Grzybowska\"Chopina\" - Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego2010-02-12 09:09:55
Agnieszka Grzybowska\"Chopina\" - Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego2010-02-12 09:09:35
Agnieszka Grzybowska\"Chopina\" - Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego2010-02-12 08:38:43
Agnieszka Grzybowska\"Chopina\" - Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego2010-02-12 08:38:20
Agnieszka Grzybowska\"Chopina\" - Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego2010-02-12 08:37:44
Małgorzata SkalskaRZP.341-07/10 - przebudowa ul. Turystycznej wraz z budową chodnika i odwodnienia2010-02-11 10:48:15
Małgorzata SkalskaAB.7356/15/10 - decyzja2010-02-11 10:01:19
Małgorzata SkalskaAB.7356/15/10 - decyzja2010-02-11 10:00:53
Małgorzata SkalskaAB.7356/15/10 - decyzja2010-02-11 10:00:28
Małgorzata SkalskaRZP.341-13/10 - zakup paliwa do samochodów będących na stanie Urzędu Miejskiego w Łomiankach2010-02-11 09:48:38
Małgorzata SkalskaZarządzenie nr RAG.0151-8/2010 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych i konkursów w Urzędzie Miejskim w Łomiankach dla zamówień, których wartość jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000,00 euro.2010-02-10 12:04:50
Małgorzata SkalskaGKO.7335-28/09 - budowa ul. Skrzetuskiego2010-02-10 11:51:22
Agnieszka GrzybowskaRZP.341-87/09 Wycinka, pielęgnacji, konserwacja i korekta drzew i krzewów; uprzątnięcie ściętych gałęzi; frezowanie karp oraz sadzenie drzew i krzewów na terenie gminy Łomianki2010-02-09 14:10:03
Agnieszka GrzybowskaRZP.341-87/09 Wycinka, pielęgnacji, konserwacja i korekta drzew i krzewów; uprzątnięcie ściętych gałęzi; frezowanie karp oraz sadzenie drzew i krzewów na terenie gminy Łomianki2010-02-09 14:09:10
Agnieszka GrzybowskaRZP. 341-01/10 - wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznej masą mineralno-asfaltową z recyklera, oraz emulsją asfaltową i grysem twardym dróg gminnych zarządzanych przez Gminę Łomianki2010-02-09 14:00:10
Agnieszka GrzybowskaXLVII sesja Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2009 r.2010-02-09 10:44:41
Agnieszka GrzybowskaXLVI sesja Rady Miejskiej z dnia 10 grudnia 2009 r.2010-02-09 10:42:36
Agnieszka GrzybowskaXLVII sesja Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2009r.2010-02-09 10:14:51
Agnieszka GrzybowskaXLVII sesja Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2009r.2010-02-09 10:12:29
Agnieszka GrzybowskaRGP. 7331-2/84/09 - wszczęcie2010-02-09 10:05:17
Agnieszka GrzybowskaRGP.7331-2/87/09 w sprawie budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej ul. Szczytowa/Szpilmana2010-02-09 10:02:27
Agnieszka GrzybowskaRGP.7331-2/86/09 w sprawie budowy oświetlenia ulicznego ul. Paderewskiego/Chopina2010-02-09 10:00:41
Małgorzata SkalskaGKO.7335-33/09 - budowa ul. Baonu Zośka2010-02-08 15:18:07
Małgorzata SkalskaGKO.7335-33/09 - budowa ul. Baonu Zośka2010-02-08 15:17:35
Małgorzata SkalskaGKO.7335-37/09 - budowa salonu sprzedaży samochodów ul. Brukowa2010-02-08 15:16:04
Małgorzata SkalskaGKO.7335-37/09 - budowa salonu sprzedaży samochodów ul. Brukowa2010-02-08 15:15:13
Małgorzata SkalskaZarządzenie nr RAG.0151-7/2010 w sprawie powołania w Urzędzie Miejskim w Łomiankach Zespołu do spraw przygotowywania i realizacji projektów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych2010-02-08 14:18:38
Małgorzata SkalskaRZP.341-04/10 Ogłoszenie2010-02-05 14:21:23
Małgorzata SkalskaRZP.341-09/10 - zarządzanie projektem pn. ,, Edukacja kluczem do przyszości - wzbogacanie oferty edukacyjnej szkół z Gminy Łomianki\"2010-02-05 10:32:37
Agnieszka Grzybowska\"Chopina\" - Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego2010-02-05 08:38:03
Agnieszka Grzybowska\"Chopina\" - Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego2010-02-05 08:37:56
Agnieszka Grzybowska\"Chopina\" - Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego2010-02-05 08:37:39
Małgorzata SkalskaRZP.341-05/10 - zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców w wodę poprzez budowę sieci wodociągowej na terenie wsi Dziekanów Nowy, Polski, Leśny, Sadowa, Kiepin w gminie Łomianki w zakresie budowy wodociągu w ulicach: Rolniczej na odcinku od ulicy Podróżnej ( Turystycznej) do granicy z gminą Czosnów - etap II oraz w ulicy Poziomkowej - etap IV.2010-02-04 15:11:17
Małgorzata SkalskaGKO.7335-31/09 - budowa urządzenia wodnego Dziekanów Nowy2010-02-03 14:17:12
Małgorzata SkalskaGKO.7335-34/09 budowa ul. Baonu Zośka2010-02-03 14:13:10
Agnieszka GrzybowskaUchwała Nr XLVIII/ 350/ 2010 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,, Kiełpin Poduchowny\"2010-02-03 13:22:47
Małgorzata SkalskaRZP.341-04/10 Ogłoszenie2010-02-03 11:25:28
Małgorzata SkalskaKomisje Rady Miejskiej w Łomiankach - V kadencja2010-02-02 15:08:34
Małgorzata SkalskaRZP.341-09/10 - zarządzanie projektem pn. ,, Edukacja kluczem do przyszości - wzbogacanie oferty edukacyjnej szkół z Gminy Łomianki\"2010-02-02 11:50:45
Małgorzata SkalskaRII.222-38/09/01/10 - wykonanie i montaż tablic informacyjnych2010-02-02 10:24:52
Małgorzata Skalska20102010-02-02 10:22:32
Małgorzata SkalskaWIŚ.MP2.7111-D/313/09 - podjęcie zawieszonego postępowania2010-02-02 09:44:50
Małgorzata SkalskaWIŚ.MP2.7111-D/313/09 - podjęcie zawieszonego postępowania2010-02-02 09:44:22
Małgorzata SkalskaRZP.341-04/10 Ogłoszenie2010-02-01 15:36:45
Małgorzata SkalskaGKO.7335-37/09 - budowa salonu sprzedaży samochodów ul. Brukowa2010-02-01 12:45:42
Małgorzata SkalskaGKO.7335-25/09 - odwodnienie jezdni i pobocza ul. Rolniczej2010-02-01 12:45:34
Małgorzata SkalskaGKO.7335-25/09 - odwodnienie jezdni i pobocza ul. Rolniczej2010-02-01 12:45:17
Małgorzata SkalskaGKO.7335-37/09 - budowa salonu sprzedaży samochodów ul. Brukowa2010-02-01 12:43:55
Małgorzata SkalskaDECYZJE o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - 20102010-02-01 12:40:28
Małgorzata SkalskaRGP.7331-2/4/10 - budowa gazociągu średniego ciśnienia ul. Baśniowa, ul. Rolnicza - Dziekanów Leśny2010-02-01 11:16:29
Małgorzata SkalskaRGP. 7331-2/3/10 - budowa gazociągu Łomianki Dolne2010-02-01 11:16:05
Małgorzata SkalskaRGP.7331-2/2/10 - budowa sieci telefonicznej - ul. Wiślana, ul. Magnolii2010-02-01 11:15:54
Małgorzata SkalskaRGP.7331-2/4/10 - wszczęcie2010-02-01 11:15:30
Małgorzata SkalskaRGP.7331-2/4/10 - budowa gazociągu średniego ciśnienia ul. Baśniowa, ul. Rolnicza - Dziekanów Leśny2010-02-01 11:14:42
Małgorzata SkalskaRGP.7331-2/3/10 - wszczęcie2010-02-01 11:13:21
Małgorzata SkalskaRGP. 7331-2/3/10 - budowa gazociągu Łomianki Dolne2010-02-01 11:10:15
Małgorzata SkalskaRGP.7331-2/2/10 - wszczęcie2010-02-01 11:09:22
Małgorzata SkalskaRGP.7331-2/2/10 - budowa sieci telefonicznej - ul. Wiślana, ul. Magnolii2010-02-01 11:08:26
Małgorzata SkalskaRGP.7331-2/1/10 - wszczęcie2010-02-01 11:07:13
Małgorzata SkalskaRGP.7331-2/1/10 - budowa linii kablowej SN ul. Podróżna, linia NN, rozbudowa stacji transformatorowej - Dziekanów Polski2010-02-01 11:06:23
Małgorzata SkalskaRGP.7331-2/88/09-10 - wszczęcie2010-02-01 11:04:33
Małgorzata SkalskaRGP.7331-2/88/09-10 - wszczęcie2010-02-01 11:04:15
Małgorzata SkalskaRGP.7331-2/88/09-10 - budowa gazociągu średniego ciśnienia ul. Szymczaka2010-02-01 11:02:43
Małgorzata SkalskaZarządzenie nr RAG.0151-6/2010 w sprawie zmian skonsolidowanego planu finasowego budżetu gminy Łomianki na rok 20102010-01-29 15:45:57
Małgorzata SkalskaZarządzenie nr RAG.0151-6/2010 w sprawie zmian skonsolidowanego planu finasowego budżetu gminy Łomianki na rok 20102010-01-29 15:45:13
Małgorzata SkalskaZarządzenie nr RAG.0151-5/2010 w sprawie skonsolidowanego planu finansowego budżetu Gminy na rok 20102010-01-29 14:58:03
Małgorzata SkalskaRZP.341-09/10 - zarządzanie projektem pn. ,, Edukacja kluczem do przyszości - wzbogacanie oferty edukacyjnej szkół z Gminy Łomianki\"2010-01-29 10:07:33
Małgorzata SkalskaRZP.341-09/10 - zarządzanie projektem pn. ,, Edukacja kluczem do przyszości - wzbogacanie oferty edukacyjnej szkół z Gminy Łomianki\"2010-01-28 16:30:47
Małgorzata SkalskaRZP.341-09/10 - zarządzanie projektem pn. ,, Edukacja kluczem do przyszości - wzbogacanie oferty edukacyjnej szkół z Gminy Łomianki\"2010-01-28 16:19:57
Małgorzata SkalskaRZP.341-09/10 - zarządzanie projektem pn. ,, Edukacja kluczem do przyszości - wzbogacanie oferty edukacyjnej szkół z Gminy Łomianki\"2010-01-28 16:18:50
Małgorzata SkalskaUchwała Nr XLVIII/ 352/ 2010 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 20102010-01-28 15:43:51
Małgorzata SkalskaUchwała Nr XLVIII/ 351/ 2010 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na rok 20102010-01-28 15:42:47
Małgorzata SkalskaUchwała Nr XLVIII/ 350/ 2010 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,, Kiełpin Poduchowny\"2010-01-28 15:41:40
Małgorzata SkalskaUchwała Nr XLVIII/ 349/ 2010 w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzebbego ,, Kiełpin Poduchowny\" z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łomianki2010-01-28 15:39:40
Małgorzata SkalskaUchwała Nr XLVIII/ 349/ 2010 w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzebbego ,, Kiełpin Poduchowny\" z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łomianki2010-01-28 15:39:22
Małgorzata SkalskaUchwała Nr XLVIII/ 348/ 2010 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 20102010-01-28 15:37:08
Małgorzata SkalskaUchwała Nr XLVIII/ 348/ 2010 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 20102010-01-28 15:36:51
Małgorzata Skalska20102010-01-28 15:32:49