BIP
Wykaz skrótów
Rada Miejska
Rada Powiatu
Burmistrz
Urząd Miejski
Praca
Prawo Lokalne
Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dzienniki urzędowe
Finanse i mienie
Zamówienia publiczne
Konkursy
Oświadczenia majątkowe
Biuro Obsługi Mieszkańca
Ogłoszenia informacje i wykazy
Organizacje pozarządowe
Rejestr zmian
Wyszukiwarka
Obsługa Biuletynu
Wybory
ePUAP

0 100 200 250 260 270 280 290 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 310 320 330

Autor zmianyZmieniony dokument Data
Joanna WesołowskaWydawanie zaświadczeń potwierdzających dane objęte ewidencją działalności gospodarczej2009-08-18 13:17:50
Joanna WesołowskaWydawanie zaświadczeń potwierdzających dane objęte ewidencją działalności gospodarczej2009-08-18 13:17:43
Joanna WesołowskaWydawanie duplikatów zaświadczeń i decyzji dotyczących ewidencji działalności gospodarczej 2009-08-18 13:15:36
Joanna WesołowskaWydawanie duplikatów zaświadczeń i decyzji dotyczących ewidencji działalności gospodarczej 2009-08-18 13:15:13
Joanna WesołowskaWydawanie duplikatów zaświadczeń i decyzji dotyczących ewidencji działalności gospodarczej 2009-08-18 13:15:00
Joanna WesołowskaDecyzja o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej2009-08-18 13:11:30
Joanna WesołowskaPrzyjmowanie wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej2009-08-18 13:11:11
Joanna WesołowskaPrzyjmowanie wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej2009-08-18 13:10:40
Joanna WesołowskaPrzyjmowanie wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej2009-08-18 13:10:29
Joanna WesołowskaWydawanie zaświadczeń potwierdzających dane objęte ewidencją działalności gospodarczej2009-08-18 13:08:40
Joanna WesołowskaDecyzja o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej2009-08-18 13:08:12
Joanna WesołowskaDecyzja o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej2009-08-18 13:00:13
Joanna WesołowskaPrzyjmowanie wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej2009-08-18 12:58:10
Joanna WesołowskaPrzyjmowanie zawiadomień o zaprzestaniu wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką2009-08-18 12:57:20
Joanna WesołowskaWYDAWANIE ODPISÓW AKTÓW STANU CYWILNEGO (urodzeń, małżeństw, zgonów)2009-08-18 11:24:30
Joanna WesołowskaWYDAWANIE ODPISÓW AKTÓW STANU CYWILNEGO (urodzeń, małżeństw, zgonów)2009-08-18 11:24:22
Joanna WesołowskaSPORZĄDZANIE AKTU URODZENIA2009-08-18 10:52:09
Joanna WesołowskaSPORZĄDZANIE AKTU URODZENIA2009-08-18 10:51:46
Joanna WesołowskaSPORZĄDZANIE AKTU URODZENIA2009-08-18 10:51:19
Joanna WesołowskaSPORZĄDZANIE AKTU URODZENIA2009-08-18 10:50:54
Joanna WesołowskaSPORZĄDZANIE AKTU URODZENIA2009-08-18 10:50:48
Joanna WesołowskaSPORZĄDZANIE AKTU ZGONU2009-08-18 10:49:36
Joanna WesołowskaWYDAWANIE ODPISÓW AKTÓW STANU CYWILNEGO (urodzeń, małżeństw, zgonów)2009-08-18 10:47:16
Joanna WesołowskaWYDAWANIE ODPISÓW AKTÓW STANU CYWILNEGO (urodzeń, małżeństw, zgonów)2009-08-18 10:45:44
Joanna WesołowskaWYDAWANIE ODPISÓW AKTÓW STANU CYWILNEGO (urodzeń, małżeństw, zgonów)2009-08-18 10:40:56
Joanna WesołowskaZAWIERANIE MAŁŻEŃSTWA2009-08-18 10:36:07
Joanna WesołowskaZAWIERANIE MAŁŻEŃSTWA2009-08-18 10:35:21
Joanna WesołowskaZAWIERANIE MAŁŻEŃSTWA2009-08-18 10:30:45
Joanna WesołowskaZAWIERANIE MAŁŻEŃSTWA2009-08-18 10:29:56
Joanna WesołowskaZAWIERANIE MAŁŻEŃSTWA2009-08-18 10:29:36
Joanna WesołowskaZAWIERANIE MAŁŻEŃSTWA2009-08-18 10:28:35
Joanna WesołowskaZAWIERANIE MAŁŻEŃSTWA2009-08-18 10:27:28
Joanna WesołowskaZAWIERANIE MAŁŻEŃSTWA2009-08-18 10:11:47
Joanna WesołowskaZAWIERANIE MAŁŻEŃSTWA2009-08-18 10:09:38
Joanna WesołowskaZAWIERANIE MAŁŻEŃSTWA2009-08-18 10:09:05
Joanna WesołowskaUrzad Stanu Cywilnego Informacje2009-08-18 10:07:06
Joanna WesołowskaUrzad Stanu Cywilnego Informacje2009-08-18 10:06:44
Joanna WesołowskaWPISYWANIE ZAGRANICZNYCH AKTÓW DO POLSKICH KSIĄG2009-08-18 10:06:27
Joanna WesołowskaWPISYWANIE ZAGRANICZNYCH AKTÓW DO POLSKICH KSIĄG2009-08-18 10:05:24
Joanna WesołowskaWPISYWANIE ZAGRANICZNYCH AKTÓW DO POLSKICH KSIĄG2009-08-18 10:03:38
Joanna WesołowskaWPISYWANIE ZAGRANICZNYCH AKTÓW DO POLSKICH KSIĄG2009-08-18 10:02:40
Joanna WesołowskaWPISYWANIE ZAGRANICZNYCH AKTÓW DO POLSKICH KSIĄG2009-08-18 10:02:28
Joanna WesołowskaWPISYWANIE ZAGRANICZNYCH AKTÓW DO POLSKICH KSIĄG2009-08-18 10:02:14
Joanna WesołowskaWPISYWANIE ZAGRANICZNYCH AKTÓW DO POLSKICH KSIĄG2009-08-18 10:00:56
Joanna WesołowskaWPISYWANIE ZAGRANICZNYCH AKTÓW DO POLSKICH KSIĄG2009-08-18 10:00:24
Joanna WesołowskaWPISYWANIE ZAGRANICZNYCH AKTÓW DO POLSKICH KSIĄG2009-08-18 09:59:33
Joanna WesołowskaZAWIERANIE MAŁŻEŃSTWA2009-08-18 09:58:06
Joanna WesołowskaWPISYWANIE ZAGRANICZNYCH AKTÓW DO POLSKICH KSIĄG2009-08-18 09:57:46
Joanna WesołowskaZAWIERANIE MAŁŻEŃSTWA2009-08-18 09:49:30
Joanna WesołowskaZAWIERANIE MAŁŻEŃSTWA2009-08-18 09:49:07
Joanna WesołowskaZAWIERANIE MAŁŻEŃSTWA2009-08-18 09:48:26
Joanna WesołowskaZAWIERANIE MAŁŻEŃSTWA2009-08-18 09:47:39
Joanna WesołowskaZAWIERANIE MAŁŻEŃSTWA2009-08-18 09:45:59
Joanna WesołowskaZAWIERANIE MAŁŻEŃSTWA2009-08-18 09:42:31
Joanna WesołowskaWYDAWANIE ODPISÓW AKTÓW STANU CYWILNEGO (urodzeń, małżeństw, zgonów)2009-08-18 09:40:03
Joanna WesołowskaWYDAWANIE ODPISÓW AKTÓW STANU CYWILNEGO (urodzeń, małżeństw, zgonów)2009-08-18 09:39:40
Joanna WesołowskaSPORZĄDZANIE AKTU URODZENIA2009-08-18 09:38:49
Joanna WesołowskaUrzad Stanu Cywilnego Informacje2009-08-18 09:38:28
Joanna WesołowskaUrzad Stanu Cywilnego Informacje2009-08-18 09:37:48
Joanna WesołowskaUrzad Stanu Cywilnego Informacje2009-08-18 09:37:21
Joanna WesołowskaUrzad Stanu Cywilnego Informacje2009-08-18 09:35:15
Joanna WesołowskaSPORZĄDZANIE AKTU ZGONU2009-08-18 09:34:15
Joanna WesołowskaSPORZĄDZANIE AKTU ZGONU2009-08-18 09:22:11
Joanna WesołowskaSPORZĄDZANIE AKTU ZGONU2009-08-18 09:19:33
Joanna WesołowskaWYDAWANIE ODPISÓW AKTÓW STANU CYWILNEGO (urodzeń, małżeństw, zgonów)2009-08-18 09:18:03
Joanna WesołowskaSPORZĄDZANIE AKTU URODZENIA2009-08-18 09:08:08
Joanna WesołowskaSPORZĄDZANIE AKTU URODZENIA2009-08-18 09:07:30
Joanna WesołowskaWYDAWANIE ODPISÓW AKTÓW STANU CYWILNEGO (urodzeń, małżeństw, zgonów)2009-08-18 09:01:22
Joanna WesołowskaSPORZĄDZANIE AKTU URODZENIA2009-08-18 09:01:14
Joanna WesołowskaSPORZĄDZANIE AKTU URODZENIA2009-08-18 08:51:38
Joanna WesołowskaUrzad Stanu Cywilnego Informacje2009-08-18 08:45:58
Joanna WesołowskaDyżury radnych VII kadencji2009-08-17 15:49:03
Joanna WesołowskaDyżury radnych VII kadencji2009-08-17 15:47:18
Joanna WesołowskaDyżury radnych VII kadencji2009-08-17 15:45:50
Joanna WesołowskaDyżury radnych VII kadencji2009-08-17 15:45:16
Joanna WesołowskaDyżury radnych VII kadencji2009-08-17 15:44:47
Joanna WesołowskaDyżury radnych VII kadencji2009-08-17 15:43:52
Joanna WesołowskaDyżury radnych VII kadencji2009-08-17 15:43:10
Joanna WesołowskaDyżury radnych VII kadencji2009-08-17 15:42:44
Joanna WesołowskaDyżury radnych VII kadencji2009-08-17 15:40:41
Joanna WesołowskaWYDAWANIE ODPISÓW AKTÓW STANU CYWILNEGO (urodzeń, małżeństw, zgonów)2009-08-14 15:30:28
Joanna WesołowskaWYDAWANIE ODPISÓW AKTÓW STANU CYWILNEGO (urodzeń, małżeństw, zgonów)2009-08-14 15:29:43
Joanna WesołowskaINFORMACJA o USC2009-08-14 15:18:44
Joanna WesołowskaZmiana imion i nazwisk2009-08-14 14:12:56
Joanna WesołowskaZmiana imion i nazwisk2009-08-14 14:12:43
Joanna WesołowskaZmiana imion i nazwisk2009-08-14 14:11:48
Joanna WesołowskaZmiana imion i nazwisk2009-08-14 14:10:36
Joanna WesołowskaZmiana imion i nazwisk2009-08-14 14:09:43
Joanna WesołowskaZmiana imion i nazwisk2009-08-14 14:09:20
Joanna WesołowskaZmiana imion i nazwisk2009-08-14 14:08:38
Joanna WesołowskaZmiana imion i nazwisk2009-08-14 14:07:38
Joanna WesołowskaZmiana imion i nazwisk2009-08-14 14:06:11
Joanna WesołowskaZmiana imion i nazwisk2009-08-14 13:59:25
Joanna WesołowskaZmiana imion i nazwisk2009-08-14 13:57:41
Joanna WesołowskaZmiana imion i nazwisk2009-08-14 13:57:24
Joanna WesołowskaUrzad Stanu Cywilnego Informacje2009-08-14 13:54:42
Joanna WesołowskaUrzad Stanu Cywilnego Informacje2009-08-14 13:54:12
Joanna WesołowskaUrzad Stanu Cywilnego Informacje2009-08-14 13:53:01
Joanna WesołowskaUrzad Stanu Cywilnego Informacje2009-08-14 13:52:21
Joanna WesołowskaUrzad Stanu Cywilnego Informacje2009-08-14 13:51:58