BIP
Wykaz skrótów
Rada Miejska
Rada Powiatu
Burmistrz
Urząd Miejski
Praca
Prawo Lokalne
Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dzienniki urzędowe
Finanse i mienie
Zamówienia publiczne
Konkursy
Oświadczenia majątkowe
Biuro Obsługi Mieszkańca
Ogłoszenia informacje i wykazy
Organizacje pozarządowe
Rejestr zmian
Wyszukiwarka
Obsługa Biuletynu
Wybory
ePUAP
Zgromadzenia Publiczne

0 100 200 250 260 270 280 290 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 310 320 330 340

Autor zmianyZmieniony dokument Data
Joanna WesołowskaZarządzenie Nr RAG.0152-64/07w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Podinspektora w Referacie Administracyjno-Gospodarczym2009-10-16 10:45:53
Joanna WesołowskaZarządzenie Nr RAG.0152-64/07w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Podinspektora w Referacie Administracyjno-Gospodarczym2009-10-16 10:37:45
Joanna WesołowskaZarządzenie Nr RAG.0152-65/07 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Biura Integracji Europejskiej i Rozwoju Gospodarczego2009-10-16 10:03:44
Joanna WesołowskaZarządzenie Nr RAG.0152-66/07 w sprawie: ustalenia godzin przyjmowania interesantów w Referacie Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta i Gminy w Łomiankach2009-10-16 10:01:07
Joanna WesołowskaZarządzenie Nr RAG. 0152-68/07 w sprawie: zmian w budżecie na rok 2007.2009-10-16 09:54:17
Joanna WesołowskaZarządzenie Nr RAG. 0152-68/07 w sprawie: zmian w budżecie na rok 2007.2009-10-16 09:51:07
Joanna WesołowskaZarządzenie Nr RAG. 0152-69/07 w sprawie: utworzenia w Urzędzie Miasta i Gminy Łomianki wykazu stanowisk, z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych.2009-10-16 09:21:11
Joanna WesołowskaZarządzenie Nr RAG. 0152-70/07 w sprawie: powołania komisji ds. rozstrzygnięcia konkursu na kopanie i murowanie grobów.2009-10-16 08:44:46
Joanna Wesołowska RZP.341-79/09 - zapytanie do SIWZ2009-10-15 14:42:31
Joanna WesołowskaZarządzenie Nr RAG. 0152-71/07 w sprawie: przeprowadzenia konkursów w celu wyłonienia kandydatów na stanowisko dyrektora: Przedszkola Samorządowego. w Dziekanowie Leśnym, Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim, Gimnazjum nr 1 w Łomiankach.2009-10-15 14:14:33
Joanna WesołowskaZarządzenie Nr RAG.0152-73/07 w sprawie: zmian do Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie Miasta i Gminy Łomianki2009-10-15 14:00:45
Joanna WesołowskaZarządzenie Nr RAG.0152-72/07 w sprawie: powołania Pana Jacka Piłkowskiego na stanowisko Komendanta Straży Miejskiej w Łomiankach 2009-10-15 13:56:39
Joanna WesołowskaZarządzenie Nr RAG.0152-75/07 w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok2009-10-15 13:54:44
Joanna WesołowskaZarządzenie Nr RAG.0152-76/07 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2007 roku2009-10-15 13:53:26
Joanna WesołowskaZarządzenie Nr RAG.0152-76/07 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2007 roku2009-10-15 13:52:47
Joanna WesołowskaZarządzenie Nr RAG.0152-76/07 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2007 roku2009-10-15 13:52:12
Joanna WesołowskaZarządzenie Nr RAG.0152-82/07 w sprawie zmian Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Łomiankach2009-10-15 13:48:12
Joanna WesołowskaZarządzenie Nr RAG.0152-82/07 w sprawie zmian Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Łomiankach2009-10-15 13:42:34
Joanna WesołowskaZarządzenie Nr RAG.0152-82/07 w sprawie zmian Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Łomiankach2009-10-15 13:40:08
Joanna WesołowskaZarządzenie Nr RAG.0152-82/07 w sprawie zmian Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Łomiankach2009-10-15 13:39:59
Joanna WesołowskaZarządzenie Nr RAG.0152-81/07 w sprawie powołania Komisji ds. sporządzenia spisów dokumentacji z wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego 2006 przekazanej w depozyt Burmistrzowi Miasta i Gminy Łomianki2009-10-15 13:37:57
Joanna WesołowskaZarządzenie Nr RAG.0152-80/07 w sprawie upoważnienia pani Marii Łapiedon - Głównego specjalisty w Referacie Ewidencji Działalności Gospodarczej 2009-10-15 13:36:52
Joanna WesołowskaZarządzenie Nr RAG.0152-79/07 w sprawie upoważnienia pani Małgorzaty Pieńkowskiej - Kierwonika Referatu Ewidencji Działalności Gospodarczej2009-10-15 13:35:30
Joanna WesołowskaZarządzenie Nr RAG.0152-77/07 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Łomianki na rok 2007.2009-10-15 13:29:14
Joanna WesołowskaZarządzenie Nr RAG.0152-77/07 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Łomianki na rok 2007.2009-10-15 13:27:08
Joanna WesołowskaZarządzenie Nr RAG.0152-77/07 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Łomianki na rok 2007.2009-10-15 13:25:25
Joanna WesołowskaZarządzenie Nr RAG.0152-83/07 w sprawie dokonania odpisu aktualizacyjnego wartości środka trwałego2009-10-15 13:01:26
Joanna WesołowskaZarządzenie Nr RAG.0152-84/07 w sprawie zatwierdzenia kalkulacji kosztów jednej roboczogodziny pracy opiekunki Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach2009-10-15 12:58:07
Joanna WesołowskaZarządzenie Nr RAG.0152-85/07 w sprawie zmian w budżecie 2009-10-15 12:56:31
Joanna WesołowskaZarządzenie Nr RAG.0152-85/07 w sprawie zmian w budżecie 2009-10-15 12:55:44
Joanna WesołowskaZarządzenie Nr RAG.0152-90/07 w sprawie ustalenia zasad dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy w Łomiankach 2009-10-15 12:52:22
Joanna WesołowskaZarządzenie Nr RAG.0152-89/07 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. por. Adolfa Pilcha ps. Góra-Dolina w Dziekanowie Polskim przy ul. Rolniczej 4352009-10-15 12:49:10
Joanna WesołowskaZarządzenie Nr RAG.0152-88/07 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Łomiankach ul. Staszica 2 2009-10-15 12:40:38
Joanna WesołowskaZarządzenie Nr RAG.0152-88/07 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Łomiankach ul. Staszica 2 2009-10-15 12:40:07
Joanna WesołowskaZarządzenie Nr RAG.0152-87/07 w sprawie komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko drektora Przedszkola Samorządowego z Oddziałami Żłobka w Dziekanowie Leśnym przy ul. M. Konopnickiej 652009-10-15 12:36:47
Joanna WesołowskaZarządzenie Nr RAG.0152-86/07 w sprawie przeprowadzenia kontroli wewnętrznej2009-10-15 12:30:49
Joanna WesołowskaZarządzenie Nr RAG.0152-91/07 w sprawie: zmian w budżecie na 2007 r2009-10-15 12:29:01
Joanna WesołowskaZarządzenie Nr RAG.0152-93/07 w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Łomiankach2009-10-15 12:25:55
Joanna WesołowskaZarządzenie Nr RAG.0152-94/07 w sprawie zmian w budżecie 2009-10-15 12:20:08
Joanna WesołowskaZarządzenie Nr RAG.0152-96/07 w sprawie zmiany Załącznika do Zarządzenia nr KN.0152-22/07 Burmistrza Łomianek z dnia 31 stycznia 2007 r. stanowiącego Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Łomiankach 2009-10-15 12:17:42
Joanna WesołowskaZarządzenie Nr RAG.0152-95/07 w sprawie zmian w budżecie 2009-10-15 12:16:14
Joanna WesołowskaZarządzenie Nr RAG.0152-95/07 w sprawie zmian w budżecie 2009-10-15 12:15:53
Joanna WesołowskaZarządzenie Nr: RAG.0152-102/07 w sprawie powierzenia funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej im. por. Adolfa Pilcha ps. Góra-Dolina w Dziekanowie Polskim przy ul. Rolniczej 4352009-10-15 12:10:09
Joanna WesołowskaZarządzenie Nr RAG.0152-101/07 w sprawie powierzenia funkcji dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Łomiankach przy ulicy Staszica 22009-10-15 11:44:20
Joanna WesołowskaZarządzenie Nr RAG.0152-100/07 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko inspektora ds. oświaty, młodszego referenta ds. oświaty, podinspektora w Referacie Promocji2009-10-15 11:43:04
Joanna WesołowskaZarządzenie Nr RAG.0152-99/07 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Głównego Specjalisty ds. ogólno-budowlanych2009-10-15 11:30:45
Joanna WesołowskaZarządzenie Nr RAG.0152-98/07 w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Zasobami Komunalnymi w Łomiankach2009-10-15 11:20:16
Joanna WesołowskaZarządzenie Nr RAG.0152-98/07 w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Zasobami Komunalnymi w Łomiankach2009-10-15 11:15:34
Joanna WesołowskaZarządzenie Nr: RAG.0152-103/07 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Młodszego referenta ds. zasobów lokalowych oraz Młodszego referenta w Referacie Administracyjno - Gospodarczym2009-10-15 11:07:56
Joanna WesołowskaZarządzenie Nr: RAG.0152-104/07 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko w Referacie Gospodarki Przestrzennej2009-10-15 11:04:51
Joanna WesołowskaZarządzenie Nr: RAG.0152-104/07 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko w Referacie Gospodarki Przestrzennej2009-10-15 11:02:52
Joanna WesołowskaZarządzenie Nr: RAG.0152-106/07w sprawie powierzenia funkcji dyrektora Przedszkola Samorządowego z Oddziałami Żłobka w Dziekanowie Leśnym przy ul. M.Konopnickiej 652009-10-15 11:00:21
Joanna WesołowskaZarządzenie Nr: RAG.0152-107/07 w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Łomianek oraz powołania zespołu zadaniowego do opracowania projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Łomianek2009-10-15 10:59:56
Joanna WesołowskaZarządzenie Nr: RAG.0152-106/07w sprawie powierzenia funkcji dyrektora Przedszkola Samorządowego z Oddziałami Żłobka w Dziekanowie Leśnym przy ul. M.Konopnickiej 652009-10-15 10:58:19
Joanna WesołowskaZarządzenie Nr: RAG.0152-105/07 w sprawie ochrony ujęć wody pitnej przed skażeniami i zakażeniami2009-10-15 10:55:40
Joanna WesołowskaZarządzenie Nr: RAG.0152-108/07 w sprawie wprowadzenia do stosowania Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Łomiankach2009-10-15 10:54:05
Joanna WesołowskaZarządzenie Nr. RAG.0152-111/07 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Podinspektora ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych2009-10-15 10:50:20
Joanna WesołowskaZarządzenie Nr. RAG.0152-110/07 w sprawie zmian do regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie Miasta i Gminy Łomianki 2009-10-15 10:48:03
Joanna WesołowskaZarządzenie Nr. RAG.0152-109/07 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Łomianki na rok 20072009-10-15 10:46:34
Joanna WesołowskaZarządzenie Nr. RAG.0152-113/07 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach2009-10-15 10:44:03
Joanna WesołowskaZarządzenie Nr. RAG.0152-113/07 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach2009-10-15 10:43:49
Joanna WesołowskaZarządzenie Nr. RAG.0152-113/07 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach2009-10-15 10:43:09
Joanna WesołowskaZarządzenie Nr. RAG.0152-112/07 w sprawie ustalenia warunków dokształcania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Łomiankach 2009-10-15 10:41:45
Joanna WesołowskaWydawanie wpisu2009-10-15 09:01:45
Joanna Wesołowska Zarządzenie nr RAG.0152-91/09 w sprawie układu wykonawczego do Uchwały nr XLIII/324/2009 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 13 października 2009 r.2009-10-14 15:51:03
Joanna WesołowskaZarządzenie Nr RAG.0152-114/07 w sprawie zmian w budżecie na rok 20072009-10-14 14:04:01
Joanna WesołowskaZarządzenie Nr RAG.0152-116/07 w sprawie powołania składu obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych na dzień 21 października 2007 roku.2009-10-14 13:44:20
Joanna WesołowskaZarządzenie Nr RAG.0152-116/07 w sprawie powołania składu obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych na dzień 21 października 2007 roku.2009-10-14 13:43:55
Joanna WesołowskaZarządzenie Nr RAG.0152-115/07 w sprawie przygotowania Stanowiska Kierowania w Systemie Kierowania Bezpieczeństwem Narodowym w Mieście i Gminie Łomianki2009-10-14 13:37:22
Joanna WesołowskaZarządzenie Nr RAG.0152-119/07 w sprawie zmian w budzecie na 2007 rok2009-10-14 13:22:21
Joanna WesołowskaZarządzenie Nr RAG.0152-117/07 w sprawie zmian w budżecie2009-10-14 13:20:28
Joanna WesołowskaZarządzenie Nr RAG.0152-118/07 w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza ds. społecznych2009-10-14 13:19:21
Joanna WesołowskaZarządzenie Nr RAG.0152-118/07 w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza ds. społecznych2009-10-14 13:15:36
Joanna WesołowskaZarządzenie Nr RAG.0152-119/07 w sprawie zmian w budzecie na 2007 rok2009-10-14 13:15:04
Joanna WesołowskaZarządzenie Nr RAG.0152-119/07 w sprawie zmian w budzecie na 2007 rok2009-10-14 13:14:28
Joanna WesołowskaZarządzenie Nr RAG.0152-118/07 w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza ds. społecznych2009-10-14 13:12:12
Joanna WesołowskaRZP.341-73/09 - Kompleksowa przebudowa ul. Jedności Robotniczej2009-10-14 12:20:00
Joanna WesołowskaRZP.341-73/09 - Kompleksowa przebudowa ul. Jedności Robotniczej2009-10-14 12:17:18
Joanna WesołowskaZarządzenie Nr RAG.0152-117/07 w sprawie zmian w budżecie2009-10-14 12:09:51
Joanna WesołowskaZarządzenie Nr RAG.0152-120/07 w sprawie zmian w budzecie na 2007 rok2009-10-14 12:07:31
Joanna WesołowskaZarządzenie Nr RAG.0152-120/07 w sprawie zmian w budzecie na 2007 rok2009-10-14 12:07:14
Joanna WesołowskaZarządzenie Nr RAG.0152-121/07 w sprawie zmian w budzecie na 2007 rok2009-10-14 12:03:58
Joanna WesołowskaZarządzenie Nr RAG.0152-121/07 w sprawie zmian w budzecie na 2007 rok2009-10-14 12:03:39
Joanna WesołowskaZarządzenie Nr RAG.0152-122/07 w sprawie powołanie komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko w Referacie Gospodarki Przestrzennej.2009-10-14 12:01:55
Joanna WesołowskaZarządzenie Nr RAG.0152-123/07 w sprawie zwołania w trybie alarmowym Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego2009-10-14 12:00:45
Joanna WesołowskaZarządzenie Nr RAG.0152-124/07 w sprawie zmian w budzecie na 2007 rok2009-10-14 11:59:51
Joanna WesołowskaZarządzenie Nr RAG.0152-126/07 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia okresowej kontroli rocznej stanu technicznego budynków komunalnych2009-10-14 11:58:51
Joanna WesołowskaZarządzenie Nr RAG.0152-125/07 w sprawie powołania komisji do dokonania spisu z natury i likwidacji sprzętu znajdującego się w dwóch pomieszczeniach budynku komunalnego przy ul. Kościuszki 62009-10-14 11:57:12
Joanna WesołowskaZarządzenie Nr RAG.0152-127/07 w sprawie uchylenia Zarządzenia nr RAG.0152-124/07 z dnia 8 listopada 2007 r. 2009-10-14 11:55:42
Joanna WesołowskaZarządzenie Nr RAG.0152-128/07 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Łomianki na rok 20072009-10-14 11:54:32
Joanna WesołowskaRZP.341-76/09 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji zadania pod nazwą Wykonanie oświetlenia ulicy Leszczynowej- zad. 25/082009-10-14 11:48:59
Joanna WesołowskaRZP.341-76/09 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji zadania pod nazwą Wykonanie oświetlenia ulicy Leszczynowej- zad. 25/082009-10-14 11:48:19
Joanna WesołowskaRZP.341-76/09 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji zadania pod nazwą Wykonanie oświetlenia ulicy Leszczynowej- zad. 25/082009-10-14 11:46:05
Joanna WesołowskaZarządzenie Nr RAG.0152-129/07 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Łomiankach2009-10-14 11:25:10
Joanna WesołowskaZarządzenie Nr RAG.0152-130/07 w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim
w Łomiankach
2009-10-14 11:22:28
Joanna WesołowskaZarządzenie Nr RAG.0152-130/07 w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim
w Łomiankach
2009-10-14 11:22:05
Joanna WesołowskaZarządzenie Nr RAG.0152-138/07 w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza ds. Społecznych2009-10-14 11:21:07
Joanna WesołowskaZarządzenie Nr RAG.0152-138/07 w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza ds. Społecznych2009-10-14 11:20:47
Joanna WesołowskaZarządzenie Nr RAG.0152-139/07 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Łomianki na rok 20072009-10-14 11:20:05
Joanna WesołowskaZarządzenie Nr RAG.0152-134/07 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursy na stanowisko młodszego referenta ds. kontaktów miedzynarodowych2009-10-14 11:18:45