BIP
Wykaz skrótów
Rada Miejska
Rada Powiatu
Burmistrz
Urząd Miejski
Praca
Prawo Lokalne
Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dzienniki urzędowe
Finanse i mienie
Zamówienia publiczne
Konkursy
Oświadczenia majątkowe
Biuro Obsługi Mieszkańca
Ogłoszenia informacje i wykazy
Organizacje pozarządowe
Rejestr zmian
Wyszukiwarka
Obsługa Biuletynu
Wybory
ePUAP

0 100 200 250 260 270 280 290 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 310 320 330

Autor zmianyZmieniony dokument Data
Joanna WesołowskaWNIOSKI, FORMULARZE, KARTY, ZGŁOSZENIA 2009-09-16 15:03:53
Joanna WesołowskaUrzad Stanu Cywilnego Informacje2009-09-16 15:02:36
Joanna WesołowskaWNIOSKI, FORMULARZE, KARTY, ZGŁOSZENIA 2009-09-16 15:01:41
Joanna WesołowskaWNIOSKI, FORMULARZE, KARTY, ZGŁOSZENIA 2009-09-16 15:01:26
Joanna WesołowskaWNIOSKI, FORMULARZE, KARTY, ZGŁOSZENIA 2009-09-16 15:01:03
Joanna WesołowskaRGP.7331-2/58/09 - decyzja2009-09-16 14:43:59
Joanna WesołowskaRGP.7331-2/58/09 - decyzja2009-09-16 14:43:28
Joanna WesołowskaRGP.7331-2/58/09 - decyzja2009-09-16 14:43:19
Joanna WesołowskaRGP.7331-2/58/09 - decyzja2009-09-16 14:42:19
Joanna WesołowskaRGP.7331-2/58/09 - decyzja2009-09-16 14:41:42
Joanna WesołowskaRGP.7331-2/3/09 - budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego z nawierzchnią sztuczną oraz z urządzeniami towarzyszącymi...... ul. Równoległa2009-09-16 14:37:56
Joanna WesołowskaRGP.7331-2/3/09 - decyzja2009-09-16 14:36:50
Joanna WesołowskaRGP.7331-2/3/09 - budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego z nawierzchnią sztuczną oraz z urządzeniami towarzyszącymi...... ul. Równoległa2009-09-16 14:32:34
Joanna WesołowskaRGP.7331-2/3/09 - budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego z nawierzchnią sztuczną oraz z urządzeniami towarzyszącymi...... ul. Równoległa2009-09-16 14:32:21
Joanna WesołowskaRGP.7331-2/3/09 - budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego z nawierzchnią sztuczną oraz z urządzeniami towarzyszącymi...... ul. Równoległa2009-09-16 14:31:54
Joanna WesołowskaRZP.341-73/09 - Kompleksowa przebudowa ul. Jedności Robotniczej2009-09-16 14:04:18
Joanna WesołowskaRZP.341-73/09 - Kompleksowa przebudowa ul. Jedności Robotniczej2009-09-16 13:13:20
Joanna WesołowskaRZP.341-73/09 - Kompleksowa przebudowa ul. Jedności Robotniczej2009-09-16 13:11:20
Joanna WesołowskaRZP.341-73/09 - Kompleksowa przebudowa ul. Jedności Robotniczej2009-09-16 13:04:28
Joanna WesołowskaWNIOSKI, FORMULARZE, KARTY, ZGŁOSZENIA 2009-09-16 12:30:03
Joanna WesołowskaWNIOSKI, FORMULARZE, KARTY, ZGŁOSZENIA 2009-09-16 12:29:43
Joanna WesołowskaWNIOSKI, FORMULARZE, KARTY, ZGŁOSZENIA 2009-09-16 12:29:26
Joanna Wesołowska RZP.341-68/09 - Zapytanie do SIWZ2009-09-16 12:24:30
Joanna Wesołowska RZP.341-68/09 - Zapytanie do SIWZ2009-09-16 12:24:03
Joanna Wesołowska RZP.341-68/09 - Zapytanie do SIWZ2009-09-16 12:23:42
Joanna WesołowskaWNIOSKI, FORMULARZE, KARTY, ZGŁOSZENIA 2009-09-16 12:20:19
Joanna Wesołowska RZP.341-68/09 - Zapytanie do SIWZ2009-09-16 12:18:54
Joanna WesołowskaWNIOSKI, FORMULARZE, KARTY, ZGŁOSZENIA 2009-09-16 12:13:15
Joanna WesołowskaWNIOSKI, FORMULARZE, KARTY, ZGŁOSZENIA 2009-09-16 12:11:13
Joanna WesołowskaUchwała Nr XLI/315/2009 w sprawie zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 20092009-09-16 12:08:51
Joanna WesołowskaUchwała Nr XLI/315/2009 w sprawie zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 20092009-09-16 12:07:00
Joanna WesołowskaUchwała Nr XLI/ 315/ 2009 w sprawie zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 20092009-09-16 12:05:13
Joanna WesołowskaUchwała Nr XLI/ 312/ 2009 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-20112009-09-16 11:58:35
Joanna WesołowskaUchwała Nr XLI/ 313/ 2009 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu pod nazwą „Edukacja kluczem do przyszłości – wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół z Gminy Łomianki” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–20132009-09-16 11:58:25
Joanna WesołowskaUchwała Nr XLI/ 314/ 2009 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Łomianek2009-09-16 11:58:14
Joanna WesołowskaUchwała Nr XLI/ 313/ 2009 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu pod nazwą „Edukacja kluczem do przyszłości – wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół z Gminy Łomianki” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–20132009-09-16 11:55:00
Joanna WesołowskaUchwała Nr XLI/ 313/ 2009 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu pod nazwą „Edukacja kluczem do przyszłości – wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół z Gminy Łomianki” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–20132009-09-16 11:54:48
Joanna WesołowskaUchwała Nr XLI/ 312/ 2009 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-20112009-09-16 11:50:59
Joanna WesołowskaUchwała Nr XLI/ 311/ 2009 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu pod nazwą „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Łomianki” finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka2009-09-16 11:47:06
Joanna WesołowskaUchwała Nr XLI/ 309/ 2009 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie obiektów budowlanych2009-09-16 11:43:43
Joanna WesołowskaUchwała Nr XLI/ 310/ 2009 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki2009-09-16 11:43:23
Joanna WesołowskaUchwała Nr XLI/ 309/ 2009 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie obiektów budowlanych2009-09-16 11:41:07
Joanna WesołowskaXXXIX sesja Rady Miejskiej z dnia 9 lipca 2009 r. 2009-09-16 11:35:40
Joanna WesołowskaXL sesja Rady Miejskiej z dnia 31 sierpnia 2009 r. 2009-09-16 11:35:17
Joanna WesołowskaXL sesja Rady Miejskiej z dnia 31 sierpnia 2009 r. 2009-09-16 10:52:19
Joanna WesołowskaXXXIX sesja Rady Miejskiej z dnia 9 lipca 2009 r. 2009-09-16 10:50:39
Joanna WesołowskaZarządzenie nr RAG.0152-82/09 w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Nr XLI/315/2009 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 10 września 2009r.2009-09-16 10:29:35
Joanna WesołowskaZarządzenie nr RAG.0152-84/09 w sprawie powołania i określenia regulaminu działania Komisji Stypendialnej w roku szkolnym 2009/2010.2009-09-16 10:25:55
Joanna WesołowskaZarządzenie nr RAG.0152-84/09 w sprawie powołania i określenia regulaminu działania Komisji Stypendialnej w roku szkolnym 2009/2010.2009-09-16 10:24:44
Joanna WesołowskaZarządzenie nr RAG.0152-83/09 w sprawie zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 20092009-09-16 10:22:27
Joanna WesołowskaZarządzenie nr RAG.0152-83/09 w sprawie zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 20092009-09-16 10:22:11
Joanna WesołowskaZarządzenie nr RAG.0152-82/09 w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Nr XLI/315/2009 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 10 września 2009r.2009-09-16 10:20:09
Joanna WesołowskaZarządzenie nr RAG.0152-82/09 w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Nr XLI/315/2009 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 10 września 2009r.2009-09-16 10:19:52
Joanna WesołowskaZarządzenie nr RAG.0152-82/09 w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Nr XLI/315/2009 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 10 września 2009r.2009-09-16 10:19:02
Joanna WesołowskaWYKAZY2009-09-16 10:13:43
Joanna WesołowskaWYKAZY2009-09-16 10:13:22
Joanna WesołowskaWYKAZY2009-09-16 10:11:20
Joanna WesołowskaWYKAZY2009-09-16 10:09:16
Joanna WesołowskaWYKAZY2009-09-16 10:07:38
Joanna WesołowskaWYKAZY2009-09-16 10:06:32
Joanna Wesołowska Przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych/092009-09-16 10:03:59
Joanna Wesołowska Przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych/092009-09-16 10:03:39
Joanna Wesołowska Przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych/092009-09-16 10:03:25
Joanna Wesołowska Przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych/092009-09-16 10:01:05
Joanna WesołowskaPrzedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 2009-09-16 09:50:16
Joanna WesołowskaPrzedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych2009-09-16 09:48:58
Joanna WesołowskaRGP.7331-2/15/09 -przebudowa i rozbudowa sieci energetycznej, w części ul. Wiślanej (dz. nr ew. 289), oraz w działkach nr ew. 770, 992, 1343/5, położonych w Łomiankach Dolnych2009-09-15 11:28:52
Joanna Wesołowska RGP.7331-2/68/09 - budowa gazociągu... części ul. Wiślana, ul. Kościelna Droga w Łomiankach Dolnych2009-09-15 11:27:33
Joanna WesołowskaRGP.7331-2/24/09 - budowa gazociągu średniego ciśnienia, w części ul. Chopina (dz. nr ew. 334, 341/2, 342/10) w Łomianakch Dolnych2009-09-15 11:26:27
Joanna WesołowskaRGP.7331-2/20/09 - budowa odcinka sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej Ø200 oraz budowa odcinka sieci wodociągowej PE Ø110, zlokalizowanych w Łomiankach, obręb 2-02, w części ul. Jodłowej (dz. nr ew. 242) oraz ul. Wąskiej (dz. nr ew. 299)2009-09-15 11:26:14
Joanna WesołowskaRGP.7331-2/33/09 - budowa gazociągu średniego ciśnienia na działce 193/6 w Dziekanowie Leśnym2009-09-15 11:26:04
Joanna WesołowskaRGP.7331-2/30/09(z) - budowa linii kablowej średniego napięcia stacji transformatowej2009-09-15 11:25:54
Joanna WesołowskaRGP.7331-2/27/09 - budowa oświetlenia ulicznego na istniejącej linii niskiego napięcia w części ul. Bolka i Lolka2009-09-15 11:25:42
Joanna WesołowskaRGP.7331-2/22/09 - budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Łomiankach obręb 52009-09-15 11:24:57
Joanna WesołowskaRGP.7331-2/25/09 - budowa kablowego oświetlenia ulicznego w ul. Partyzantów2009-09-15 11:24:47
Joanna WesołowskaRGP.7331-2/16/09 - budowa placu zabaw wraz z instlacjami i urządzeniami technicznymi w Łomiankach Dolnych przy ul. Wspólnej2009-09-15 11:24:34
Joanna WesołowskaRGP.7331-2/17/09 - budowa placu zabaw w Dziekanowie Nowym2009-09-15 11:24:21
Joanna WesołowskaRGP.7331-2/13/09 - budowa sieci gazowej i wodociągowej w Kiełpinie Poduchownym2009-09-15 11:24:07
Joanna WesołowskaRGP.7331-2/19/09 - rozbudowa budynku szkoły w miejscowości Sadowa2009-09-15 11:23:54
Joanna WesołowskaRGP.7331-2/14/09(z) - przebudowie linii napowietrznej SN na kablową w działkach nr ew. 636/1, 636/2 położonych w Łomiankach obręb nr 00012009-09-15 11:23:39
Joanna WesołowskaRGP.7331-2/7/09 budowa oświetlenia ulicznego (słupy i linia kablowa), w ulicy Długiej (działka nr ewid. 66) oraz w części dziatek nr ewid. 513/1, 513/2, 2009-09-15 11:22:16
Joanna WesołowskaRGP.7331-2/9/09 - budowa oświetlenia ulicznego w ul. Działkowej2009-09-15 11:21:58
Joanna WesołowskaRGP.7331-2/4/09 - budowa gazociągu w części ul. Szymanowskiego2009-09-15 11:21:47
Joanna WesołowskaRGP.7331-2/5/09 budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, zlokalizowanej w miejscowości Sadowa gm. Łomianki,(dziatki nr ewid. 369, 355, 96/6) oraz w Dziekanowie Polski gm. Łomianki w części ul. Turystycznej (działka nr ewid. 770). 2009-09-15 11:21:36
Joanna WesołowskaRGP.7331-2/1/09 - budowa odcinka sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej 0200 oraz budowie odcinka sieci wodociągowej PE 0110, zlokalizowana w Łomiank2009-09-15 11:21:21
Joanna WesołowskaRGP.7331-2/2/09 - budowa stacji transformatorowej słupowej SN/NN, stupa energetycznego wraz z przebudową linii napowietrznej SN i linii kablowej NN w części ul. Racławickiej (dz. nr ewid. 864/1) oraz w dziatkach nr ew. 198/7, 198/8, położonych w Łomiankach obręb nr 4.2009-09-15 11:20:55
Joanna WesołowskaRGP.7331-2/2/09 - budowa stacji transformatorowej słupowej SN/NN, stupa energetycznego wraz z przebudową linii napowietrznej SN i linii kablowej NN w części ul. Racławickiej (dz. nr ewid. 864/1) oraz w dziatkach nr ew. 198/7, 198/8, położonych w Łomiankach obręb nr 4.2009-09-15 11:19:37
Joanna WesołowskaRGP.7331-2/24/09 - budowa gazociągu średniego ciśnienia, w części ul. Chopina (dz. nr ew. 334, 341/2, 342/10) w Łomianakch Dolnych2009-09-15 11:14:34
Joanna WesołowskaRGP.7331-2/24/09 - budowa gazociągu średniego ciśnienia, w części ul. Chopina (dz. nr ew. 334, 341/2, 342/10) w Łomianakch Dolnych2009-09-15 11:13:54
Joanna WesołowskaRGP.7331-2/24/09 - budowa gazociągu średniego ciśnienia, w części ul. Chopina (dz. nr ew. 334, 341/2, 342/10) w Łomianakch Dolnych2009-09-15 11:13:42
Joanna WesołowskaRGP.7331-2/24/09 - budowa gazociągu średniego ciśnienia, w części ul. Chopina (dz. nr ew. 334, 341/2, 342/10) w Łomianakch Dolnych2009-09-15 11:13:15
Joanna WesołowskaRGP.7331-2/24/09 - budowa gazociągu średniego ciśnienia, w części ul. Chopina (dz. nr ew. 334, 341/2, 342/10) w Łomianakch Dolnych2009-09-15 11:12:27
Joanna WesołowskaRGP.7331-2/20/09 - budowa odcinka sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej Ø200 oraz budowa odcinka sieci wodociągowej PE Ø110, zlokalizowanych w Łomiankach, obręb 2-02, w części ul. Jodłowej (dz. nr ew. 242) oraz ul. Wąskiej (dz. nr ew. 299)2009-09-15 11:10:37
Joanna WesołowskaRGP.7331-2/20/09 - budowa odcinka sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej Ø200 oraz budowa odcinka sieci wodociągowej PE Ø110, zlokalizowanych w Łomiankach, obręb 2-02, w części ul. Jodłowej (dz. nr ew. 242) oraz ul. Wąskiej (dz. nr ew. 299)2009-09-15 11:09:49
Joanna WesołowskaRGP.7331-2/33/09 - budowa gazociągu średniego ciśnienia na działce 193/6 w Dziekanowie Leśnym2009-09-15 11:06:17
Joanna WesołowskaRGP.7331-2/33/09 - budowa gazociągu średniego ciśnienia na działce 193/6 w Dziekanowie Leśnym2009-09-15 11:05:35
Joanna WesołowskaRGP.7331-2/33/09 - budowa gazociągu średniego ciśnienia na działce 193/6 w Dziekanowie Leśnym2009-09-15 11:04:55
Joanna WesołowskaRGP.7331-2/16/09 - budowa placu zabaw wraz z instlacjami i urządzeniami technicznymi w Łomiankach Dolnych przy ul. Wspólnej2009-09-15 11:01:22
Joanna WesołowskaRGP.7331-2/16/09 - budowa placu zabaw wraz z instlacjami i urządzeniami technicznymi w Łomiankach Dolnych przy ul. Wspólnej2009-09-15 11:00:02
Joanna WesołowskaRGP.7331-2/30/09(z) - budowa linii kablowej średniego napięcia stacji transformatowej2009-09-15 10:56:44