BIP
Wykaz skrótów
Rada Miejska
Rada Powiatu
Burmistrz
Urząd Miejski
Praca
Prawo Lokalne
Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dzienniki urzędowe
Finanse i mienie
Zamówienia publiczne
Konkursy
Oświadczenia majątkowe
Biuro Obsługi Mieszkańca
Ogłoszenia informacje i wykazy
Organizacje pozarządowe
Rejestr zmian
Wyszukiwarka
Obsługa Biuletynu
Wybory
ePUAP

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 14 24 34 44 54 104 204 304

Autor zmianyZmieniony dokument Data
Marta NowickaZarządzenie Nr WAO.0050.118.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 18 maja 2019 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzana Kryzysowego2019-05-21 08:27:45
Karolina ŻebrowskaOgłoszenie o zamiarze wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 0004 - Dziekanów Leśny, gmina Łomianki2019-05-20 15:54:04
Karolina ŻebrowskaOgłoszenie o zamiarze wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 0004 - Dziekanów Leśny, gmina Łomianki2019-05-20 15:52:29
Karolina ŻebrowskaWybory do Parlamentu Europejskiego 20192019-05-20 15:46:23
Karolina ŻebrowskaMaciej Krzysztof Kruszewski2019-05-20 15:23:33
Karolina Żebrowska Ewa Agnieszka Kot 2019-05-20 15:21:25
Karolina Żebrowska Ewa Agnieszka Kot 2019-05-20 15:21:18
Karolina Żebrowska Ewa Agnieszka Kot 2019-05-20 15:20:27
Karolina Żebrowska Ewa Agnieszka Kot 2019-05-20 15:19:06
Karolina Żebrowska Ewa Agnieszka Kot 2019-05-20 15:18:51
Karolina Żebrowska Ewa Agnieszka Kot 2019-05-20 15:17:23
Marta NowickaZarządzenie Nr WAO.0050.117 Burmistrza Łomianek z dnia 18 maja w sprawie utworzenia w Urzędzie Miejskim w Łomiankach Stałego Dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji zadań obronnych wynikających z wyższych stanów gotowości obronnej państwa2019-05-18 16:00:42
Marta NowickaRFZ.425.1.6.2019 -Dostawa artykułów rowerowych dla uczestników kampanii Rowerowy Maj 2019 w Łomiankach 2019-05-18 13:39:01
Marta NowickaRFZ.425.1.6.2019 -Dostawa artykułów rowerowych dla uczestników kampanii Rowerowy Maj 2019 w Łomiankach 2019-05-18 13:38:20
Marta NowickaRFZ.425.1.6.2019 Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów rowerowych dla uczestników kampanii Rowerowy Maj 2019 w Łomiankach 2019-05-18 13:37:48
Marta NowickaRFZ.425.1.6.2019 Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów rowerowych dla uczestników kampanii Rowerowy Maj 2019 w Łomiankach 2019-05-18 13:26:54
Marta NowickaRFZ.425.1.6.2019 -Dostawa artykułów rowerowych dla uczestników kampanii Rowerowy Maj 2019 w Łomiankach 2019-05-18 13:24:54
Marta NowickaZarządzenie Nr WAO.0050.116.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 17 maja 2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Łomianek dotyczączych części wydatków z budżetu Gminy Łomianki na rok 2020 określonych jako \"Łomiankowski Mechanizm Partycypacyjny na rok 2020\"2019-05-18 11:35:39
Marta NowickaZarządzenie Nr WAO.0050.116.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 17 maja 2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Łomianek dotyczączych części wydatków z budżetu Gminy Łomianki na rok 2020 określonych jako \"Łomiankowski Mechanizm Partycypacyjny na rok 2020\"2019-05-18 11:17:59
Marta NowickaBRM.0003.17.2019 - interpelacja z 15.05.2019 roku2019-05-17 14:33:13
Marta NowickaBRM.0003.17.2019 - interpelacja z 15.05.2019 roku2019-05-17 14:32:07
Marta NowickaBRM.0003.16.2019 - interpelacja z 16.05.2019 roku2019-05-17 14:31:22
Marta NowickaBRM.0003.16.2019 - interpelacja z 16.05.2019 roku2019-05-17 14:30:25
Marta NowickaBRM.0003.15.2019 - interpelacja z 15.05.2019 roku2019-05-17 14:29:12
Marta NowickaBRM.0003.15.2019 - interpelacja z 15.05.2019 roku2019-05-17 14:27:56
Marta NowickaWybory do Parlamentu Europejskiego 20192019-05-17 13:42:31
Marta NowickaRKA.2110.11.2019 - dodatkowa informacja do wyniku naboru2019-05-17 13:05:30
Marta NowickaRKA.2110.11.2019 - dodatkowa informacja do wyniku naboru2019-05-17 13:05:27
Marta NowickaBRM.0003.19.2019 - zapytanie z 13.06.2019 roku2019-05-17 12:55:29
Marta NowickaZarządzenie nr WAO.0050.115.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 15 maja 2019 r.w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia likwidacji zużytego sprzętu w Urzędzie Miejskim w Łomiankach2019-05-16 13:16:17
Marta NowickaZarządzenie nr WAO.0050.114.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 15 maja 2019 r.w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Łomiankach do potwierdzenia dokumentów za zgodność z oryginałem.2019-05-16 13:15:16
Marta NowickaZarządzenie nr WAO.0050.113.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 15 maja 2019 r.w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej2019-05-16 13:13:50
Marta NowickaZarządzenia Nr WAO.0050.112.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji w celu zweryfikowania bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łomianki2019-05-16 08:59:51
Marta NowickaZarządzenie Nr WAO.0050.111.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie wyznaczenia zastępcy dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jadwigi i Romana Kobendzów w Sadowej podczas nieobecności2019-05-16 08:58:29
Marta NowickaZarządzenie Nr WAO.0050.109.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 13.05.2019 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Instrukcji usuwania pojazdów w trybie art.50a ustawy Prawo o ruchu drogowym2019-05-15 16:00:38
Marta NowickaRKA.2110.17.2019 - ogłoszenie o naborze2019-05-15 15:54:43
Marta NowickaNabór na stanowisko: Inspektor w Referacie Funduszy Zewnętrznych2019-05-15 15:52:51
Marta NowickaNabór na stanowisko: Inspektor w Referacie Funduszy Zewnętrznych2019-05-15 15:52:30
Karolina ŻebrowskaWnioski złożone w ramach tzw. małych dotacji w 2019 roku:2019-05-15 13:27:14
Marta NowickaRZP.271.08.2019 Przebudowa ulic Granicznej, Sezamkowej I, Sezamkowej II w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – VII kwartał (ul. Wiślana - ul. Długa – ul. Graniczna - ul. Kampinoska)”2019-05-15 11:47:10
Marta NowickaRZP.271.08.2019 Przebudowa ulic Granicznej, Sezamkowej I, Sezamkowej II w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – VII kwartał (ul. Wiślana - ul. Długa – ul. Graniczna - ul. Kampinoska)”2019-05-15 11:45:07
Marta NowickaRZP.271.08.2019 Przebudowa ulic Granicznej, Sezamkowej I, Sezamkowej II w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – VII kwartał (ul. Wiślana - ul. Długa – ul. Graniczna - ul. Kampinoska)”2019-05-15 11:41:34
Karolina ŻebrowskaBRM.0003.20.2019 - interpelacja do odpowiedzi z 10.05.2019 roku2019-05-15 09:53:39
Karolina ŻebrowskaBRM.0003.20.2019 - interpelacja do odpowiedzi z 10.05.2019 roku2019-05-15 09:52:18
Marta NowickaZarządzenie Nr WAO.0050.110.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie wyznaczenia osób do udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników2019-05-14 15:41:26
Marta NowickaZarządzenie Nr WAO.0050.108.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 10 maja 2019 roku w sprawie zamian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Łomiankach na rok 20192019-05-14 14:16:20
Marta NowickaZarządzenie Nr WAO.0050.107.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 10 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 2019.2019-05-14 14:14:52
Marta NowickaZarządzenie Nr WAO.0050.107.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 10 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 2019.2019-05-14 14:14:40
Marta NowickaWybory do Parlamentu Europejskiego 20192019-05-14 10:59:09
Marta NowickaBRM.0003.12.2019 - odpowiedź z 13 maja 2019 roku2019-05-14 10:21:59
Marta NowickaRZP.271.07.2019 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty2019-05-14 10:09:00
Marta NowickaZadaszenie boiska przy ICDS - protokol z postępowania2019-05-13 17:27:13
Marta NowickaRKA.2110.12.2019 - wynik naboru2019-05-13 17:21:20
Marta NowickaBRM.0003.11.2019 - odpowiedź z 13 maja 2019 roku2019-05-13 17:16:34
Marta NowickaBRM.0003.9.2019 - odpowiedź z 9 maja 2019 roku2019-05-13 16:43:11
Marta NowickaBRM.0003.9.2019 - interpelacja z 25.04.2019 roku2019-05-13 16:41:55
Marta NowickaBRM.0003.9.2019 - interpelacja z 25.04.2019 roku2019-05-13 16:41:51
Marta NowickaBRM.0003.9.2019 - interpelacja z 25.04.2019 roku2019-05-13 16:41:31
Marta NowickaBRM.0003.14.2019 - wniosek z 8 maja 2019 roku2019-05-13 16:38:00
Marta NowickaBRM.0003.14.2019 - wniosek z 8 maja 2019 roku2019-05-13 16:37:53
Marta NowickaBRM.0003.14.2019 - wniosek z 8 maja 2019 roku2019-05-13 16:36:49
Marta NowickaBRM.0003.10.2019 - odpowiedź z 13 maja 2019 roku2019-05-13 16:30:58
Marta NowickaBRM.0003.10.2019 - interpelacja z 29.04.2019 roku2019-05-13 16:29:03
Marta NowickaBRM.0003.10.2019 - interpelacja z 29.04.2019 roku2019-05-13 16:28:33
Marta NowickaBRM.0003.28.2019 - odpowiedź z 10 maja 2019 roku2019-05-13 16:27:09
Marta NowickaBRM.0003.13.2019 - odpowiedź z 09.05.2019 roku2019-05-13 16:25:59
Marta NowickaBRM.0003.24.2019 - odpowiedź z 10.05.2019 roku2019-05-13 16:25:51
Marta NowickaBRM.0003.20.2019 - odpowiedź z 10.05.2019 roku2019-05-13 16:25:43
Marta NowickaBRM.0003.12.2019 - odpowiedź z 13 maja 2019 roku2019-05-13 16:25:35
Marta NowickaBRM.0003.10.2019 - interpelacja z 29.04.2019 roku2019-05-13 16:22:18
Marta NowickaBRM.0003.12.2019 - odpowiedź z 13 maja 2019 roku2019-05-13 16:14:41
Marta NowickaBRM.0003.12.2019 - interpelacja z 29.04.20192019-05-13 16:13:42
Marta NowickaBRM.0003.12.2019 - interpelacja z 29.04.20192019-05-13 16:13:25
Marta NowickaBRM.0003.11.2019 - interpelacja z 29.04.20192019-05-13 16:12:50
Marta NowickaBRM.0003.10.2019 - interpelacja z 29.04.2019 roku2019-05-13 16:12:41
Marta NowickaBRM.0003.12.2019 - interpelacja z 29.04.20192019-05-13 16:12:32
Marta NowickaBRM.0003.19.2019 - zapytanie z 13.06.2019 roku2019-05-13 15:30:03
Marta NowickaWybory do Parlamentu Europejskiego 20192019-05-13 14:40:35
Marta NowickaWybory do Parlamentu Europejskiego 20192019-05-13 14:40:17
Marta NowickaWybory do Parlamentu Europejskiego 20192019-05-13 14:40:07
Marta NowickaWybory do Parlamentu Europejskiego 20192019-05-13 14:39:57
Marta NowickaWybory do Parlamentu Europejskiego 20192019-05-13 14:39:46
Karolina ŻebrowskaCezary Astrau2019-05-10 15:02:26
Karolina Żebrowska Agnieszka Zdunek2019-05-10 15:00:02
Karolina Żebrowska Agnieszka Zdunek2019-05-10 14:59:48
Karolina Żebrowska Agnieszka Zdunek2019-05-10 14:59:26
Karolina ŻebrowskaMaria Jolanta Zalewska2019-05-10 14:56:39
Karolina Żebrowska Joanna Zabłocka-Łudzeń2019-05-10 14:54:29
Karolina ŻebrowskaKrzysztof Marek Wawer2019-05-10 14:53:00
Karolina ŻebrowskaJanusz Skonieczny2019-05-10 14:50:48
Karolina ŻebrowskaJerzy Serzysko2019-05-10 14:48:43
Karolina ŻebrowskaMaria Jolanta Pszczółkowska2019-05-10 14:47:23
Karolina ŻebrowskaMariola Anna Niecikowska2019-05-10 14:45:08
Karolina ŻebrowskaMichał Grzegorz Naftyński2019-05-10 14:43:14
Karolina ŻebrowskaMichał Grzegorz Naftyński2019-05-10 14:42:05
Karolina ŻebrowskaGrzegorz Stanisław Lenard2019-05-10 14:40:23
Karolina ŻebrowskaMateusz Kazimierz Krogulec2019-05-10 14:36:36
Karolina ŻebrowskaAndrzej Graf2019-05-10 14:34:53
Karolina ŻebrowskaAgnieszka Gawron-Smater2019-05-10 14:33:26
Karolina ŻebrowskaMarcin Etienne2019-05-10 14:31:33