BIP
Wykaz skrótów
Rada Miejska
Rada Powiatu
Burmistrz
Urząd Miejski
Praca
Prawo Lokalne
Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dzienniki urzędowe
Finanse i mienie
Zamówienia publiczne
Konkursy
Oświadczenia majątkowe
Biuro Obsługi Mieszkańca
Ogłoszenia informacje i wykazy
Organizacje pozarządowe
Rejestr zmian
Wyszukiwarka
Obsługa Biuletynu
Wybory
ePUAP

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 14 24 34 44 54 104 204 304

Autor zmianyZmieniony dokument Data
Marta NowickaBRM.0003.29.2019 - odpowiedź z 29.03.2019 roku2019-04-01 09:04:43
Marta NowickaBRM.0003.28.2019 - odpowiedź z 29.03.2019 roku2019-04-01 09:02:30
Marta NowickaBRM.0003.28.2019 - odpowiedź z 29.03.2019 roku2019-04-01 09:02:18
Marta NowickaBRM.0003.26.2019 - odpowiedź z 27.03.2019 roku2019-04-01 09:00:19
Marta NowickaBRM.0003.24.2019 - odpowiedź z 28.03.2019 roku2019-04-01 08:58:29
Marta NowickaBRM.0003.24.2019 - odpowiedź z 28.03.2019 roku2019-04-01 08:58:27
Marta NowickaBRM.0003.23.2019 - odpowiedź z 28.03.2019 roku2019-04-01 08:56:32
Marta NowickaBRM.0003.20.2019 - odpowiedź z 28.03.2019 roku2019-04-01 08:54:18
Marta NowickaBRM.0003.21.2019 - odpowiedź z 27.03.2019 roku2019-04-01 08:54:08
Marta NowickaBRM.0003.22.2019 - odpowiedź z 28.03.2019 roku2019-04-01 08:53:50
Marta NowickaBRM.0003.20.2019 - odpowiedź z 28.03.2019 roku2019-04-01 08:51:20
Marta NowickaBRM.0003.21.2019 - odpowiedź z 27.03.2019 roku2019-04-01 08:50:30
Marta NowickaBRM.0003.20.2019 - odpowiedź z 28.03.2019 roku2019-04-01 08:48:38
Marta NowickaBRM.0003.20.2019 - odpowiedź z 28.03.2019 roku2019-04-01 08:48:12
Marta NowickaRKA.0003.19.2019 - odpowiedź z 20 marca 2019 roku2019-04-01 08:47:00
Marta NowickaBRM.0003.27.2019 - odpowiedź z 26.03.2019 roku2019-04-01 08:45:00
Agnieszka BieniekRADY OSIEDLOWE:2019-03-30 16:08:12
Marta NowickaWIR.7011.01.2019 - Koncepcja budynku oświatowo - opiekuńczego przy ul. Warszawskiej w Łomiankach2019-03-29 15:56:10
Marta Nowicka WIR.7011.01.2019 - Koncepcja budynku oświatowo - opiekuńczego przy ul. Warszawskiej w Łomiankach2019-03-29 15:54:04
Marta NowickaWIR.7011.01.2019 - Koncepcja budynku oświatowo - opiekuńczego przy ul. Warszawskiej w Łomiankach2019-03-29 15:53:56
Marta Nowicka RKA.2110.10.2019 - ogłoszenie o naborze2019-03-29 15:45:15
Marta NowickaNabór na stanowisko: Inspektora ds. społecznych2019-03-29 15:44:21
Marta Nowicka WIR.7011.01.2019 - Koncepcja budynku oświatowo - opiekuńczego przy ul. Warszawskiej w Łomiankach2019-03-29 15:39:20
Marta NowickaNabór na stanowisko:Pracownik socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej (2 etaty)2019-03-29 15:35:31
Marta NowickaNabór na stanowisko2019-03-29 15:35:10
Marta NowickaNabór na stanowisko:Pracownik socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej (2 etaty)2019-03-29 15:33:06
Marta NowickaSprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łomianki za rok 2018 r.2019-03-29 15:08:30
Marta Nowicka WIR.7011.01.2019 - Koncepcja budynku oświatowo - opiekuńczego przy ul. Warszawskiej w Łomiankach2019-03-29 14:59:00
Marta Nowicka WIR.7011.01.2019 - Koncepcja budynku oświatowo - opiekuńczego przy ul. Warszawskiej w Łomiankach2019-03-29 14:51:29
Marta Nowicka WIR.7011.01.2019 - Koncepcja budynku oświatowo - opiekuńczego przy ul. Warszawskiej w Łomiankach2019-03-29 14:51:21
Marta Nowicka WIR.7011.01.2019 - Koncepcja budynku oświatowo - opiekuńczego przy ul. Warszawskiej w Łomiankach2019-03-29 14:51:04
Marta NowickaWIR.7011.01.2019 - Koncepcja budynku oświatowo - opiekuńczego przy ul. Warszawskiej w Łomiankach2019-03-29 14:48:00
Marta NowickaRKA.2110.9.2019 - ogłoszenie o naborze2019-03-29 11:13:01
Marta NowickaNabór na stanowisko: Podinspektor/inspektor ds.drogowych2019-03-29 11:11:32
Marta NowickaRKA.2110.8.2019 - ogłoszenie o naborze2019-03-29 11:10:27
Marta NowickaNabór na stanowisko: Inspektor ds.administracyjnych2019-03-29 11:08:37
Marta NowickaRKA.2110.7.2019 - ogłoszenie o naborze2019-03-29 11:07:30
Marta NowickaNabór na stanowisko: Główny specjalista ds.informatyki2019-03-29 11:05:26
Marta NowickaRKA.2110.6.2019 - wynik naboru2019-03-29 09:38:45
Marta NowickaRKA.2110.4.2019- wynik naboru 2019-03-29 09:36:52
Marta NowickaRKA.2110.4.2019- wynik naboru 2019-03-29 09:36:23
Kamila UrbańskaWydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu (poza miejscem) sprzedaży2019-03-28 15:31:58
Marta NowickaZarządzenie WAO.0050.65.2019 Burmistrza Łomianek z dnia z 27.03.2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Podinspektora/Inspektora ds.drogowych2019-03-28 15:26:10
Kamila UrbańskaWydawanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu (poza miejscem) sprzedaży2019-03-28 15:25:36
Kamila UrbańskaWydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu (poza miejscem) sprzedaży2019-03-28 15:23:19
Kamila UrbańskaWydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu (poza miejscem) sprzedaży2019-03-28 15:22:36
Kamila UrbańskaWydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu (poza miejscem) sprzedaży2019-03-28 15:21:41
Marta NowickaRKA. 2110.3.2019 - Wynik naboru na stanowisko podinspektora/inspektora ds. geodezji w Urzgdzie Miejskim w Lomiankach.2019-03-28 15:18:02
Marta NowickaRZP.271.03.2019 - informacja z otwarcia ofert2019-03-28 14:50:17
Marta NowickaRFZ.425.1.2019 - Protokół z przeprowadzonego rozeznania rynku 2019-03-28 14:20:31
Marta NowickaRFZ.425.1.2019 - Protokół z przeprowadzonego rozeznania rynku 2019-03-28 14:20:15
Marta Nowicka WGG.6733.2.2019 - obwieszenie o wszczęciu postępowania2019-03-28 13:48:55
Marta NowickaWGG.6733.2.2019 - Ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN 40 PE, w części ul. Rolniczej- (działka nr ew. 144) oraz w działce nr ew. 69/12, w Dziekanowie Nowym, obręb nr 143205_5.0003, gm. Łomianki. 2019-03-28 13:43:35
Marta NowickaWybory do Parlamentu Europejskiego 20192019-03-28 13:07:59
Marta NowickaWybory do Parlamentu Europejskiego 20192019-03-28 13:05:19
Kamila UrbańskaReferat Funduszy Zewnętrznych2019-03-27 15:37:13
Kamila UrbańskaReferat Funduszy Zewnętrznych2019-03-27 15:37:07
Kamila UrbańskaReferat Zamówien Publicznych2019-03-27 15:34:58
Kamila UrbańskaReferat Zamówien Publicznych2019-03-27 15:30:58
Kamila UrbańskaReferat Spraw Obywatelskich 2019-03-27 15:26:19
Kamila UrbańskaReferat Spraw Społecznych2019-03-27 15:20:09
Kamila UrbańskaWydział Administracyjno-Organizacyjny2019-03-27 15:19:53
Kamila UrbańskaReferat Spraw Społecznych2019-03-27 15:19:21
Kamila UrbańskaWydział Administracyjno-Organizacyjny2019-03-27 15:11:36
Kamila UrbańskaWydział Administracyjno-Organizacyjny2019-03-27 15:10:39
Kamila UrbańskaWydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego2019-03-27 15:06:36
Kamila UrbańskaWydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego2019-03-27 15:02:08
Kamila UrbańskaWydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego2019-03-27 15:01:51
Kamila UrbańskaWydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej2019-03-27 14:50:34
Kamila UrbańskaWydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej2019-03-27 14:49:10
Kamila UrbańskaWydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej2019-03-27 14:47:25
Kamila UrbańskaWydział Edukacji2019-03-27 14:26:28
Kamila UrbańskaWydział Podatków i Opłat Lokalnych2019-03-27 14:26:13
Kamila UrbańskaWydział Komunikacji Zewnętrznej , Promocji i Mediów2019-03-27 14:25:54
Kamila UrbańskaWydział Rozliczeń Finansowych Budżetu2019-03-27 14:25:42
Kamila UrbańskaWydział Inwestycji i Remontów 2019-03-27 14:25:17
Kamila UrbańskaWydział Inwestycji i Remontów 2019-03-27 14:24:47
Kamila UrbańskaWydział Edukacji2019-03-27 14:12:28
Kamila UrbańskaWydział Edukacji2019-03-27 14:09:48
Kamila UrbańskaWydział Rozliczeń Finansowych Budżetu2019-03-27 14:00:31
Kamila UrbańskaWydział Podatków i Opłat Lokalnych2019-03-27 13:59:58
Kamila UrbańskaWydział Podatków i Opłat Lokalnych2019-03-27 13:57:36
Kamila UrbańskaWydział Rozliczeń Finansowych Budżetu2019-03-27 13:46:52
Kamila UrbańskaWydział Rozliczeń Finansowych Budżetu2019-03-27 13:45:51
Kamila UrbańskaWydział Komunikacji Zewnętrznej , Promocji i Mediów2019-03-27 13:35:53
Kamila UrbańskaWydział Komunikacji Zewnętrznej , Promocji i Mediów2019-03-27 13:34:44
Kamila UrbańskaWydział Komunikacji Zewnętrznej , Promocji i Mediów2019-03-27 13:33:03
Kamila UrbańskaWydział Komunikacji Zewnętrznej , Promocji i Mediów2019-03-27 13:32:24
Kamila UrbańskaWydział Komunikacji Zewnętrznej , Promocji i Mediów2019-03-27 13:31:27
Kamila UrbańskaWydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego2019-03-27 12:59:52
Kamila UrbańskaWydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego2019-03-27 12:59:19
Kamila UrbańskaWydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego2019-03-27 12:59:14
Kamila UrbańskaAudytor Wewnętrzny2019-03-27 12:58:18
Kamila UrbańskaStraż Miejska2019-03-27 12:54:58
Kamila UrbańskaRadca Prawny2019-03-27 12:53:51
Kamila UrbańskaReferat Kontroli Wewnętrznej2019-03-27 12:51:59
Kamila UrbańskaUrząd Stanu Cywilnego2019-03-27 12:51:30
Kamila UrbańskaUrząd Stanu Cywilnego2019-03-27 12:50:39
Kamila UrbańskaUrząd Stanu Cywilnego2019-03-27 12:50:23
Kamila UrbańskaUrząd Stanu Cywilnego2019-03-27 12:50:09