BIP
e-urząd
Wykaz skrótów
Rada Miejska
Rada Powiatu
Burmistrz
Urząd Miejski
Praca
Prawo Lokalne
Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dzienniki urzędowe
Finanse i mienie
Zamówienia publiczne
Konkursy
Oświadczenia majątkowe
Biuro Obsługi Mieszkańca
Ogłoszenia informacje i wykazy
Organizacje pozarządowe
Rejestr zmian
Wyszukiwarka
Obsługa Biuletynu
Wybory
ePUAP

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 14 24 34 44 54 104 204 304

Autor zmianyZmieniony dokument Data
Agnieszka BieniekRKA.2110.37.2018 - Ogłoszenie o naborze2018-12-28 18:16:57
Agnieszka BieniekNabór na stanowisko: Inspektor ds. promocji2018-12-28 18:15:55
Agnieszka BieniekRKA.2110.36.2018 - Ogłoszenie o naborze2018-12-28 18:14:22
Agnieszka BieniekNabór na stanowisko: Podinspektor ds. promocji2018-12-28 18:13:14
Agnieszka BieniekRKA.2110.35.2018 - Ogłoszenie o naborze2018-12-28 18:06:31
Agnieszka BieniekNabór na stanowisko: Naczelnik Wydziału Inwestycji2018-12-28 18:05:05
Agnieszka BieniekRKA.0003.16.2018 - zapytanie z III sesji Rady Miejskiej w dniu 13 grudnia 2018 roku2018-12-28 12:28:04
Agnieszka BieniekRKA.0003.16.2018 Interpelacja2018-12-28 12:24:31
Agnieszka BieniekRKA.0003.16.2018 Interpelacja2018-12-28 12:23:23
Agnieszka BieniekRKA.0003.16.2018 - zapytanie z III sesji Rady Miejskiej w dniu 13 grudnia 2018 roku2018-12-28 12:22:17
Agnieszka BieniekRKA.0003.15.2018 Odpowiedź2018-12-28 12:21:27
Agnieszka BieniekRKA.0003.15.2018 Interpelacja2018-12-28 12:19:43
Agnieszka BieniekRKA.0003.15.2018 - interpelacja z III sesji Rady Miejskiej w dniu 13 grudnia 2018 roku2018-12-28 12:18:16
Agnieszka BieniekRKA.0003.14.2018 Odpowiedź2018-12-28 12:17:04
Agnieszka BieniekRKA.0003.14.2018 Interpelacja2018-12-28 12:16:56
Agnieszka BieniekRKA.0003.14.2018 Odpowiedź2018-12-28 12:15:43
Agnieszka BieniekRKA.0003.14.2018 Interpelacja2018-12-28 12:12:59
Agnieszka BieniekRKA.0003.14.2018 - interpelacja z III sesji Rady Miejskiej w dniu 13 grudnia 2018 roku2018-12-28 12:11:42
Agnieszka Bieniek2018 r.2018-12-28 12:09:57
Agnieszka BieniekINTERPELACJE2018-12-28 12:08:43
Agnieszka BieniekWybory Samorządowe 20182018-12-28 12:04:12
Agnieszka BieniekUchwała Nr Wa.483.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Łomianek projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok2018-12-28 11:33:54
Agnieszka BieniekUchwała Nr Wa.483.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Łomianek projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok2018-12-28 11:33:20
Agnieszka BieniekUchwała Nr Wa.482.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Łomianek projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2019-20252018-12-28 11:31:17
Agnieszka BieniekDokument usunięty2018-12-28 11:30:51
Agnieszka BieniekUchwała Nr Wa.482.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Łomianek projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2019-20252018-12-28 11:29:40
Agnieszka BieniekBudżet Gminy na 2019 r.2018-12-28 11:27:42
Agnieszka BieniekPodatki i opłaty lokalne w 2019 r. 2018-12-27 13:43:32
Agnieszka BieniekPodatki i opłaty lokalne w 2019 r. 2018-12-27 13:42:30
Agnieszka BieniekPodatki i opłaty lokalne w 2019 r. 2018-12-27 13:37:26
Agnieszka BieniekPodatki i opłaty lokalne w 2019 r. 2018-12-27 13:34:49
Agnieszka BieniekPodatki i opłaty lokalne w 2019 r. 2018-12-27 13:34:43
Agnieszka Bieniek GODZINY PRACY URZĘDU, ADRESY, TELEFONY 2018-12-27 13:25:17
Agnieszka Bieniekstrona główna 2018-12-27 13:06:39
Agnieszka BieniekZarządzenie Nr RKA.0050.213.2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Łomiankach na rok 20182018-12-27 13:06:08
Agnieszka BieniekZarządzenie Nr RKA.0050.212.2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 2018.2018-12-27 13:04:37
Agnieszka BieniekUchwała Nr III/ 17/ 2018 z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznawania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.2018-12-21 23:56:01
Agnieszka BieniekUchwała Nr III/ 16/ 2018 z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.2018-12-21 23:55:45
Agnieszka BieniekUchwała Nr III/ 15/ 2018 z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie złożenia wniosku o dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięcia pn. „Opracowanie Strategii rozwoju elektromobilności dla Gminy Łomianki”.2018-12-21 23:55:21
Agnieszka BieniekUchwała Nr III/ 19/ 2018 roku z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i zasad usytuowania na terenie Gminy Łomianki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.2018-12-21 23:53:51
Agnieszka BieniekUchwała Nr III/ 18/ 2018 roku z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.2018-12-21 23:50:31
Agnieszka BieniekUchwała Nr III/ 17/ 2018 z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznawania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.2018-12-21 23:47:19
Agnieszka BieniekUchwała Nr III/ 16/ 2018 z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.2018-12-21 23:45:11
Agnieszka BieniekUchwała Nr III/ 15/ 2018 z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie złożenia wniosku o dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięcia pn. „Opracowanie Strategii rozwoju elektromobilności dla Gminy Łomianki”.2018-12-21 23:41:40
Agnieszka BieniekUchwała Nr III/ 14/ 2018 z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie projektu zmiany Uchwały Nr XXIV/307/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 9 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Łomianki do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.2018-12-21 23:38:25
Agnieszka BieniekUchwała Nr III/ 13/ 2018 z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.2018-12-21 23:36:04
Agnieszka BieniekUchwała Nr III/ 12/ 2018 z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki „Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach” sp. z o.o. w Łomiankach w 2019 roku.2018-12-21 23:33:56
Agnieszka BieniekUchwała Nr III/ 11/ 2018 z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2018-2025.2018-12-21 23:31:30
Agnieszka BieniekUchwała Nr III/ 10/ 2018 z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2018.2018-12-21 23:27:32
Agnieszka BieniekProtokół nr II/20182018-12-21 23:17:26
Agnieszka BieniekProtokół nr I/20182018-12-21 23:15:43
Agnieszka BieniekWybory Samorządowe 20182018-12-21 23:09:10
Agnieszka BieniekRZP.271.38.2018 - Informacja z otwarcia ofert2018-12-21 23:05:27
Agnieszka BieniekRGP.670.1.209.2018 - Wykaz decyzji o warunkach zabudowy, które wygasły z dniem 1 stycznia 2018 r. z mocy art. 546 ust. 1 ustawy z dnia 21 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 poz. 1566)2018-12-21 22:58:02
Agnieszka BieniekRGP.670.1.209.2018 - Wykaz decyzji o warunkach zabudowy, które wygasły z dniem 1 stycznia 2018 r. z mocy art. 546 ust. 1 ustawy z dnia 21 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 poz. 1566)2018-12-21 22:57:50
Agnieszka BieniekRGP.670.1.209.2018 - Wykaz decyzji o warunkach zabudowy, które wygasły z dniem 1 stycznia 2018 r. z mocy art. 546 ust. 1 ustawy z dnia 21 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 poz. 1566)2018-12-21 22:56:15
Agnieszka BieniekIV Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 27 grudnia 2018 roku2018-12-20 22:29:54
Agnieszka BieniekIV Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 27 grudnia 2018 roku2018-12-20 22:29:32
Agnieszka BieniekIV Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 27 grudnia 2018 roku2018-12-20 22:27:33
Agnieszka BieniekWniosek burmistrza2018-12-20 22:21:28
Agnieszka BieniekOtwarte konkursy ofert w 2018 roku 2018-12-20 22:13:30
Agnieszka BieniekPR.523.1.2.2018 - Wynik konsultacji2018-12-20 22:10:31
Agnieszka BieniekZarządzenie nr RKA.0050.214.2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad przyznawania dodatków specjalnych oraz nagród dla pracowników zatrudnionych na podstawie powołania.2018-12-20 22:06:29
Agnieszka Bieniekstrona główna 2018-12-19 20:57:36
Agnieszka Bieniek GODZINY PRACY URZĘDU, ADRESY, TELEFONY 2018-12-19 20:57:17
Agnieszka BieniekDyżury radnych VII kadencji2018-12-19 20:54:32
Agnieszka Bieniekstrona główna 2018-12-19 20:52:34
Agnieszka Bieniekstrona główna 2018-12-19 20:52:10
Agnieszka BieniekWOŚ.6220.12.2018 - obwieszczenie2018-12-19 20:48:10
Agnieszka BieniekWOŚ.6220.12.2018 - wykonanie urządzenia wodnego tj. studni ujmującej wody podziemne z utworów czwartorzędowych w granicach działki 270/4, obręb ewidencyjny 143205_5.0003 w miejscowości Dziekanów Nowy, gm. Łomianki, pow. warszawski zachodni, woj. mazowieckie.2018-12-19 20:46:46
Agnieszka BieniekKomisje Rady Miejskiej w Łomiankach - VIII kadencja 2018-12-19 20:36:09
Agnieszka BieniekZarządzenie Nr RKA.0050.211.2018 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Łomiankach na rok 20182018-12-18 13:17:50
Agnieszka BieniekZarządzenie Nr RKA.0050.210.2018 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 20182018-12-18 13:16:39
Agnieszka BieniekKomisje Rady Miejskiej w Łomiankach - VIII kadencja 2018-12-17 16:11:55
Agnieszka BieniekRegulamin organizacyjny Urzędu 2018-12-17 15:55:42
Agnieszka BieniekRegulamin organizacyjny Urzędu 2018-12-17 15:55:25
Agnieszka BieniekRegulamin organizacyjny Urzędu 2018-12-17 15:53:09
Agnieszka BieniekNabór na stanowisko: Sekretarz Gminy2018-12-17 15:34:50
Agnieszka BieniekNabór na stanowisko: Sekretarz Gminy2018-12-17 15:33:53
Agnieszka BieniekZarządzenie Nr RKA.0050.209.2018 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Łomiankach na rok 20182018-12-17 15:28:38
Agnieszka BieniekOM Niedźwiedź Judyta 2018 - rezygnacja2018-12-17 12:01:39
Agnieszka BieniekOM Niedźwiedź Judyta 2018 - rezygnacja2018-12-17 12:01:22
Agnieszka BieniekNiedźwiedź Judyta2018-12-17 12:00:51
Agnieszka BieniekOM Niedźwiedź Judyta 2018 - rezygnacja2018-12-17 12:00:20
Agnieszka BieniekOM Gadomska Dorota 20182018-12-17 11:55:28
Agnieszka BieniekOM Gadomska Dorota 20182018-12-17 11:55:07
Agnieszka BieniekOM 2018 Joanna Kamińska-Sternik 2018-12-17 11:51:07
Agnieszka BieniekRZP.271.38.2018 Zmiana ogłoszenia i odpowiedź na pytania.pdf RZP.271.38.2018 Załącznik nr 1 Formularz Oferty.doc2018-12-17 11:42:42
Agnieszka BieniekRGP.6733.16.2018 - Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegające na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN 40 PE (przebieg inwestycji oznaczony kolorem czerwonym), w części ul. Rolniczej - (działka nr ew. 144) oraz w działce nr ew. 102/2, położonej w Dziekanowie Nowym, obręb nr 143205_5.0003, gm. Łomianki.2018-12-14 20:23:45
Agnieszka BieniekRGP.6733.16.2018 - Obwieszczenie2018-12-14 20:21:47
Agnieszka BieniekRGP.6733.16.2018 - Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegające na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN 40 PE (przebieg inwestycji oznaczony kolorem czerwonym), w części ul. Rolniczej - (działka nr ew. 144) oraz w działce nr ew. 102/2, położonej w Dziekanowie Nowym, obręb nr 143205_5.0003, gm. Łomianki.2018-12-14 20:20:25
Agnieszka BieniekIV Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 27 grudnia 2018 roku2018-12-13 15:25:59
Agnieszka BieniekIV Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 27 grudnia 2018 roku2018-12-13 15:25:48
Agnieszka BieniekIV Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 27 grudnia 2018 roku2018-12-13 15:22:18
Agnieszka BieniekIV Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 27 grudnia 2018 roku2018-12-13 15:18:49
Agnieszka BieniekPorządek obrad2018-12-13 15:18:02
Agnieszka BieniekIV Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 27 grudnia 2018 roku2018-12-13 15:16:21
Agnieszka BieniekRKA.2110.31.2018 - Wynik naboru2018-12-13 13:21:10
Agnieszka BieniekKomisje Rady Miejskiej w Łomiankach - VIII kadencja 2018-12-13 13:17:20
Agnieszka BieniekVIII Kadencja (2018-2023 ) Skład Rady Miejskiej w Łomiankach 2018-12-13 13:15:46