BIP
Wykaz skrótów
Rada Miejska
Rada Powiatu
Burmistrz
Urząd Miejski
Praca
Prawo Lokalne
Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dzienniki urzędowe
Finanse i mienie
Zamówienia publiczne
Konkursy
Oświadczenia majątkowe
Biuro Obsługi Mieszkańca
Ogłoszenia informacje i wykazy
Organizacje pozarządowe
Rejestr zmian
Wyszukiwarka
Obsługa Biuletynu
Wybory
ePUAP
Zgromadzenia Publiczne

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 14 24 34 44 54 104 204 304

Autor zmianyZmieniony dokument Data
Marta NowickaZarządzenie Nr WAO.0050.155.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 1 lipca 2019 roku w sprawie wyznaczenia Inspektora ochrony danych (IOD) w Urzędzie Miejskich w Łomiankach oraz jego zastępcy.2019-07-10 09:33:17
Marta Nowicka RZP.271.17.2019 Pielęgnacja, konserwacja i bieżące utrzymanie zieleni na terenie Parku Miejskiego przy Jeziorze Fabrycznym w Łomiankach.2019-07-09 15:46:29
Marta Nowicka RZP.271.17.2019 Pielęgnacja, konserwacja i bieżące utrzymanie zieleni na terenie Parku Miejskiego przy Jeziorze Fabrycznym w Łomiankach.2019-07-09 15:46:04
Marta Nowicka RZP.271.17.2019 Pielęgnacja, konserwacja i bieżące utrzymanie zieleni na terenie Parku Miejskiego przy Jeziorze Fabrycznym w Łomiankach.2019-07-09 15:45:40
Marta Nowicka RZP.271.17.2019 Pielęgnacja, konserwacja i bieżące utrzymanie zieleni na terenie Parku Miejskiego przy Jeziorze Fabrycznym w Łomiankach.2019-07-09 15:45:03
Marta Nowicka RZP.271.17.2019 Pielęgnacja, konserwacja i bieżące utrzymanie zieleni na terenie Parku Miejskiego przy Jeziorze Fabrycznym w Łomiankach.2019-07-09 15:44:05
Marta Nowicka RZP.271.17.2019 Pielęgnacja, konserwacja i bieżące utrzymanie zieleni na terenie Parku Miejskiego przy Jeziorze Fabrycznym w Łomiankach.2019-07-09 15:43:48
Marta NowickaRZP.271.17.2019 Pielęgnacja, konserwacja i bieżące utrzymanie zieleni na terenie Parku Miejskiego przy Jeziorze Fabrycznym w Łomiankach.2019-07-09 15:42:09
Magdalena KowalskaUchwała Nr XIV/110/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 4 lipca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Łomianki2019-07-09 13:49:31
Magdalena KowalskaUchwała Nr XIV/109/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 4 lipca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Łomianki2019-07-09 13:47:56
Magdalena KowalskaUchwała Nr XIV/108/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 4 lipca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Łomianki2019-07-09 13:29:37
Magdalena KowalskaUchwała Nr XIV/107/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 4 lipca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Łomianki2019-07-09 13:27:47
Magdalena KowalskaUchwała Nr XIV/106/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 4 lipca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Łomianki2019-07-09 13:26:32
Magdalena KowalskaUchwała Nr XIV/105/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 4 lipca 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/142/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie realizacji programu działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych na terenie Gminy Łomianki2019-07-09 13:22:50
Magdalena KowalskaUchwała Nr XIV/104/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 4 lipca 2019 roku w sprawie utworzenia Rady Seniorów Gminy Łomianki oraz nadania jej Statutu2019-07-09 13:16:52
Magdalena KowalskaUchwała Nr XIV/104/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 4 lipca 2019 roku w sprawie utworzenia Rady Seniorów Gminy Łomianki oraz nadania jej Statutu2019-07-09 13:16:10
Magdalena KowalskaUchwała Nr XIV/104/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 4 lipca 2019 roku w sprawie utworzenia Rady Seniorów Gminy Łomianki oraz nadania jej Statutu2019-07-09 13:15:06
Marta NowickaRZP.271.16.2019 Przebudowa ulic: Berlinga i Gościńcowej w ramach zadania inwestycyjnego nr 2016/30 pn.:”Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych”.2019-07-09 11:28:18
Marta NowickaRZP.271.16.2019 Przebudowa ulic: Berlinga i Gościńcowej w ramach zadania inwestycyjnego nr 2016/30 pn.:”Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych”.2019-07-09 11:27:42
Marta NowickaRZP.271.16.2019 Przebudowa ulic: Berlinga i Gościńcowej w ramach zadania inwestycyjnego nr 2016/30 pn.:”Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych”.2019-07-09 11:26:07
Marta NowickaRZP.271.16.2019 Przebudowa ulic: Berlinga i Gościńcowej w ramach zadania inwestycyjnego nr 2016/30 pn.:”Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych”.2019-07-09 11:25:10
Marta NowickaRZP.271.16.2019 Przebudowa ulic: Berlinga i Gościńcowej w ramach zadania inwestycyjnego nr 2016/30 pn.:”Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych”.2019-07-09 11:20:26
Marta NowickaRZP.271.16.2019 Przebudowa ulic: Berlinga i Gościńcowej w ramach zadania inwestycyjnego nr 2016/30 pn.:”Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych”.2019-07-09 11:19:51
Marta NowickaRZP.271.16.2019 Przebudowa ulic: Berlinga i Gościńcowej w ramach zadania inwestycyjnego nr 2016/30 pn.:”Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych”.2019-07-09 11:15:41
Marta NowickaRZP.271.16.2019 Przebudowa ulic: Berlinga i Gościńcowej w ramach zadania inwestycyjnego nr 2016/30 pn.:”Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych”.2019-07-09 11:15:10
Marta NowickaRZP.271.16.2019 Przebudowa ulic: Berlinga i Gościńcowej w ramach zadania inwestycyjnego nr 2016/30 pn.:”Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych”.2019-07-09 11:14:35
Marta NowickaRZP.271.16.2019 Przebudowa ulic: Berlinga i Gościńcowej w ramach zadania inwestycyjnego nr 2016/30 pn.:”Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych”.2019-07-09 11:04:35
Marta NowickaZarządzenie WAO.0050.159.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu odprowadzania wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Łomianki2019-07-09 11:00:00
Marta NowickaZarządzenie WAO.0050.159.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu odprowadzania wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Łomianki2019-07-09 10:59:44
Marta NowickaZarządzenie Nr WAO.0050.150.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Łomiankach na rok 20192019-07-09 10:52:02
Marta NowickaZarządzenie Nr WAO.0050.156.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 01 lipca 2019 roku w sprawie wyznaczenia pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w UM w Łomiankach2019-07-09 10:51:53
Marta NowickaZarządzenie nr WAO.0050.157.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Głównego specjalisty w Referacie Funduszy Zewnętrznych2019-07-09 10:51:45
Marta NowickaZarządzenie nr WAO.0050.158.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Inspektora ds. promocji i kontaktów z mieszkańcami.2019-07-09 10:51:37
Magdalena KowalskaBRM.0003.21.2019 wniosek z dnia 03.07.2019 roku2019-07-09 09:58:50
Magdalena KowalskaBRM.0003.21.2019 wniosek z dnia 03.07.2019 roku2019-07-09 09:55:17
Marta NowickaRZP.271.15.2015 „Przebudowa ul. Kościuszki” - zad 2016/012019-07-09 09:50:00
Marta NowickaRZP.271.15.2015 „Przebudowa ul. Kościuszki” - zad 2016/012019-07-09 09:48:45
Marta NowickaRZP.271.15.2015 „Przebudowa ul. Kościuszki” - zad 2016/012019-07-09 09:47:30
Marta NowickaRZP.271.15.2015 „Przebudowa ul. Kościuszki” - zad 2016/012019-07-09 09:43:50
Marta NowickaRZP.271.15.2015 „Przebudowa ul. Kościuszki” - zad 2016/012019-07-09 09:39:11
Marta NowickaRZP.271.15.2015 „Przebudowa ul. Kościuszki” - zad 2016/012019-07-09 09:38:15
Marta NowickaRZP.271.15.2015 „Przebudowa ul. Kościuszki” - zad 2016/012019-07-09 09:37:25
Marta NowickaRZP.271.15.2015 „Przebudowa ul. Kościuszki” - zad 2016/012019-07-09 09:36:50
Marta NowickaRZP.271.15.2015 „Przebudowa ul. Kościuszki” - zad 2016/012019-07-09 09:33:43
Marta NowickaRZP.271.15.2019 „Przebudowa ul. Kościuszki” - zad 2016/012019-07-09 09:29:02
Marta NowickaRZP.271.15.2019 „Przebudowa ul. Kościuszki” - zad 2016/012019-07-09 09:27:51
Magdalena KowalskaProtokół nr XII/2019 Sesji Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 3 czerwca 2019 roku2019-07-09 09:00:01
Marta NowickaRKA.2110.21.2019- wynik naboru2019-07-09 08:58:01
Magdalena KowalskaProtokół nr XI/2019 Sesji Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 maja 2019 roku2019-07-09 08:56:38
Marta NowickaRKA.2110.25.2019 - ogłoszenie o naborze2019-07-08 19:07:29
Marta NowickaNabór na stanowisko: Główny specjalista ds. ogólnoudowlanych oraz urządzeń sanitarnych2019-07-08 19:06:02
Marta NowickaWnioski złożone w ramach tzw. małych dotacji w 2019 roku:2019-07-05 13:06:21
Marta NowickaWOŚ.6220.4.2019_obwieszczenie-postanowienie RDOŚ Wody Polskie PPIS2019-07-05 11:44:52
Marta NowickaRZP.271.13.2019 2019-07-05 11:34:13
Marta NowickaWnioski złożone w ramach tzw. małych dotacji w 2019 roku:2019-07-05 10:44:34
Marta NowickaRZP.271.10.2019 Informacja o udzieleniu zamówienia2019-07-05 09:35:36
Magdalena KowalskaProtokół nr XI/2019 Sesji Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 maja 2019 roku 2019-07-04 11:49:33
Magdalena KowalskaProtokół nr XII/2019 Sesji Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 3 czerwca 2019 roku 2019-07-04 11:48:47
Magdalena KowalskaProtokół nr XI/2019 Sesji Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 maja 2019 roku 2019-07-04 11:46:57
Magdalena Kowalska Stanowisko Rady Miejskiej w Łomankach w sprawie przyjęcia Programu \"Łomianki Weteranom\" 2019-07-04 11:42:59
Magdalena KowalskaUchwała Nr XIII/103/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2019-20252019-07-04 11:16:24
Magdalena KowalskaUchwała Nr XIII/103/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2019-2025 2019-07-04 11:12:08
Karolina ŻebrowskaAgata Burawska2019-07-04 11:09:23
Magdalena KowalskaUchwała Nr XIII/102/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 20192019-07-04 11:09:01
Karolina ŻebrowskaAgata Burawska2019-07-04 10:57:21
Karolina ŻebrowskaAgata Burawska2019-07-04 10:52:40
Magdalena KowalskaUchwała Nr XIII/101/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Łomianki na lata 2019-20232019-07-04 10:51:57
Magdalena KowalskaUchwała Nr XIII/101/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Łomianki na lata 2019-20232019-07-04 10:49:39
Magdalena KowalskaUchwała Nr XIII/100/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników2019-07-04 10:46:34
Magdalena KowalskaUchwała Nr XIII/99/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Łomianek absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok2019-07-04 10:41:22
Magdalena KowalskaUchwała Nr XIII/98/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Łomianki za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łomianki za 2018 rok2019-07-04 10:36:46
Magdalena KowalskaUchwała Nr XIII/97/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Łomianek wotum zaufania za rok 20182019-07-04 10:33:40
Marta NowickaObwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej niskiego napięcia, w działkach nr ew. 72/10, 73, 101, 102, położonych w Łomiankach obręb nr 143205_4.0024.2019-07-03 13:00:18
Marta NowickaObwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej niskiego napięcia, w działkach nr ew. 72/10, 73, 101, 102, położonych w Łomiankach obręb nr 143205_4.0024.2019-07-03 12:58:33
Marta NowickaKlauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 2019-07-03 12:41:57
Karolina ŻebrowskaJustyna Wichowska2019-07-03 08:38:08
Marta NowickaZarządzenie nr WAO.0050.157.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Głównego specjalisty w Referacie Funduszy Zewnętrznych2019-07-02 15:53:47
Marta NowickaZarządzenie nr WAO.0050.158.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Inspektora ds. promocji i kontaktów z mieszkańcami.2019-07-02 15:52:14
Magdalena KowalskaBRM.0003.20.2019 odpowiedź z dnia 01.07.20192019-07-02 15:51:05
Marta NowickaZarządzenie nr WAO.0050.158.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Inspektora ds. promocji i kontaktów z mieszkańcami.2019-07-02 15:49:42
Marta NowickaZarządzenie nr WAO.0050.158.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Inspektora ds. promocji i kontaktów z mieszkańcami.2019-07-02 15:49:30
Karolina ŻebrowskaZawiadomienie2019-07-02 14:46:20
Karolina ŻebrowskaZawiadomienie2019-07-02 14:44:24
Karolina ŻebrowskaZawiadomienie2019-07-02 14:42:46
Karolina ŻebrowskaZarządzenie Nr WAO.0050.156.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 01 lipca 2019 roku w sprawie wyznaczenia pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w UM w Łomiankach2019-07-02 14:10:23
Magdalena KowalskaZarządzenie Nr WAO.0050.154.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Łomiankach2019-07-02 12:28:29
Karolina ŻebrowskaPodatki i opłaty lokalne w 2019 r. 2019-07-02 11:44:58
Karolina ŻebrowskaPodatki i opłaty lokalne w 2019 r. 2019-07-02 11:44:28
Karolina ŻebrowskaPodatki i opłaty lokalne w 2019 r. 2019-07-02 11:43:49
Karolina ŻebrowskaPodatki i opłaty lokalne w 2019 r. 2019-07-02 11:42:24
Karolina ŻebrowskaPodatki i opłaty lokalne w 2019 r. 2019-07-02 11:41:18
Karolina ŻebrowskaPodatki i opłaty lokalne w 2019 r. 2019-07-02 11:38:39
Karolina ŻebrowskaPodatki i opłaty lokalne w 2019 r. 2019-07-02 11:37:39
Karolina ŻebrowskaPodatki i opłaty lokalne w 2019 r. 2019-07-02 11:32:52
Magdalena KowalskaZarządzenie Nr WAO.0050.154.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Łomiankach2019-07-02 10:49:27
Marta NowickaKomisje Rady Miejskiej w Łomiankach - VIII kadencja 2019-07-02 09:27:50
Magdalena KowalskaXIV Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 04 lipca 2019 roku2019-07-01 17:16:13
Magdalena KowalskaXIV Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 04 lipca 2019 roku2019-07-01 17:09:01
Magdalena KowalskaXIV Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 04 lipca 2019 roku2019-07-01 16:30:01
Magdalena KowalskaWniosek o zwołanie sesji 2019-07-01 16:22:06