BIP
Wykaz skrótów
Rada Miejska
Rada Powiatu
Burmistrz
Urząd Miejski
Praca
Prawo Lokalne
Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dzienniki urzędowe
Finanse i mienie
Zamówienia publiczne
Konkursy
Oświadczenia majątkowe
Biuro Obsługi Mieszkańca
Ogłoszenia informacje i wykazy
Organizacje pozarządowe
Rejestr zmian
Wyszukiwarka
Obsługa Biuletynu
Wybory
ePUAP
Zgromadzenia Publiczne

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 14 24 34 44 54 104 204 304

Autor zmianyZmieniony dokument Data
Marta NowickaZarządzenie nr WAO.0050.244.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie powołania komisji do spraw inwentaryzacji nieruchomości gminnych w przygotowanie dokumentacji do regulacji stanów prawnych nieruchomości na rzecz Gminy Łomianki2019-11-13 12:18:59
Magdalena KowalskaWAO.152.4.2019 odpowiedź na petycję2019-11-13 11:42:39
Magdalena KowalskaWAO.152.4.20192019-11-13 11:40:30
Marta NowickaDuch-Kosiorek Beata2019-11-13 11:38:47
Marta NowickaDuch-Kosiorek Beata2019-11-13 11:38:45
Marta NowickaDziewulska Anna 20122019-11-13 11:37:51
Marta NowickaDziewulska Anna 20122019-11-13 11:37:49
Marta NowickaDuch-Kosiorek Beata2019-11-13 11:36:50
Marta NowickaARCHIWUM - VI kadencja2019-11-13 11:35:14
Marta NowickaARCHIWUM - VI kadencja2019-11-13 11:31:35
Marta NowickaARCHIWUM - VI kadencja2019-11-13 11:30:17
Marta NowickaARCHIWUM - VI kadencja2019-11-13 11:30:09
Marta NowickaARCHIWUM - Oświadczenia pracowników 2006-20112019-11-13 11:26:39
Marta NowickaArchiwum - Oświadczenia Burmistrza Tomasza Dąbrowskiego2019-11-13 11:23:40
Marta NowickaArchiwum - Oświadczenia Burmistrza Wiesława Pszczółkowskiego2019-11-13 11:22:50
Marta NowickaArchiwum - Oświadczenie Burmistrza Łucjana Sokołowskiego2019-11-13 11:21:34
Marta NowickaŚlusarczyk Monika 20122019-11-13 11:20:08
Marta NowickaARCHIWUM - Oświadczenia pracowników 2003-20062019-11-13 11:18:14
Marta NowickaArchiwum - Oświadczenia radnych V kadencji 2019-11-13 11:15:16
Marta NowickaARCHIWUM - V kadencja 2006-20102019-11-13 11:13:31
Marta NowickaARCHIWUM - V kadencja 2006-20102019-11-13 11:12:15
Marta NowickaARCHIWUM - V kadencja 2006-20102019-11-13 11:11:00
Marta NowickaARCHIWUM - V kadencja 2006-20102019-11-13 11:10:58
Marta NowickaARCHIWUM - V kadencja 2006-20102019-11-13 11:10:43
Marta NowickaARCHIWUM - V kadencja 2006-20102019-11-13 11:10:28
Marta NowickaRKA.2110.35.2019 Nabór na stanowisko: Główny specjalista ds. ogólnobudowlanych2019-11-13 09:58:12
Marta Nowicka Nabór na stanowisko: Główny specjalista ds. ogólnobudowlanych2019-11-13 09:52:55
Magdalena KowalskaBRM.152.1.2019 petycja2019-11-12 15:43:17
Magdalena KowalskaPETYCJE2019-11-12 15:10:07
Marta Nowicka RZP.271.37.2019 „Całodobowe zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników, ścieżek rowerowych, przystanków i parkingów na terenie gminy Łomianki w sezonie zimowym 2020-2021\"2019-11-12 14:05:15
Marta NowickaRZP.271.37.2019 „Całodobowe zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników, ścieżek rowerowych, przystanków i parkingów na terenie gminy Łomianki w sezonie zimowym 2020-2021\"2019-11-12 14:05:05
Marta NowickaRZP.271.37.2019 „Całodobowe zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników, ścieżek rowerowych, przystanków i parkingów na terenie gminy Łomianki w sezonie zimowym 2020-2021\"2019-11-12 14:04:53
Marta NowickaRZP.271.37.2019 „Całodobowe zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników, ścieżek rowerowych, przystanków i parkingów na terenie gminy Łomianki w sezonie zimowym 2020-2021\"2019-11-12 14:04:13
Marta NowickaRZP.271.37.2019 „Całodobowe zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników, ścieżek rowerowych, przystanków i parkingów na terenie gminy Łomianki w sezonie zimowym 2020-2021\"2019-11-12 14:00:14
Marta NowickaRZP.271.37.2019 „Całodobowe zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników, ścieżek rowerowych, przystanków i parkingów na terenie gminy Łomianki w sezonie zimowym 2020-2021\"2019-11-12 13:58:27
Marta NowickaRZP.271.37.2019 „Całodobowe zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników, ścieżek rowerowych, przystanków i parkingów na terenie gminy Łomianki w sezonie zimowym 2020-2021\"2019-11-12 13:56:24
Marta NowickaRZP.271.37.2019 „Całodobowe zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników, ścieżek rowerowych, przystanków i parkingów na terenie gminy Łomianki w sezonie zimowym 2020-2021\"2019-11-12 13:53:03
Marta NowickaRZP.271.37.2019 „Całodobowe zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników, ścieżek rowerowych, przystanków i parkingów na terenie gminy Łomianki w sezonie zimowym 2020-2021\"2019-11-12 13:51:42
Marta Nowicka RZP.271.37.2019 „Całodobowe zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników, ścieżek rowerowych, przystanków i parkingów na terenie gminy Łomianki w sezonie zimowym 2020-2021\"2019-11-12 13:51:32
Magdalena KowalskaBRM.0003.35.2019 - interpelacja z dnia 06.11.2019 roku2019-11-12 13:35:35
Magdalena KowalskaBRM.0003.35.2019 - interpelacja z dnia 06.11.2019 roku2019-11-12 13:33:38
Magdalena KowalskaWAO.152.8.20192019-11-12 13:13:54
Magdalena KowalskaWAO.152.8.20192019-11-12 13:12:10
Marta NowickaRZP.271.37.2019 „Całodobowe zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników, ścieżek rowerowych, przystanków i parkingów na terenie gminy Łomianki w sezonie zimowym 2020-2021\"2019-11-12 13:03:43
Marta NowickaRZP.271.37.2019 „Całodobowe zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników, ścieżek rowerowych, przystanków i parkingów na terenie gminy Łomianki w sezonie zimowym 2020-2021\"2019-11-12 13:02:17
Marta Nowicka RZP.271.37.2019 „Całodobowe zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników, ścieżek rowerowych, przystanków i parkingów na terenie gminy Łomianki w sezonie zimowym 2020-2021\"2019-11-12 12:57:48
Magdalena KowalskaBRM.0003.36.2019 - interpelacja z dnia 30.10.2019 roku2019-11-08 14:49:27
Magdalena KowalskaBRM.0003.36.2019 - interpelacja z dnia 30.10.2019 roku2019-11-08 14:47:28
Marta NowickaWnioski złożone w ramach tzw. małych dotacji w 2019 roku:2019-11-08 14:26:05
Marta NowickaWAO.152.7.2019 Petycja2019-11-08 11:53:35
Marta NowickaWAO.152.7.2019 Petycja2019-11-08 11:53:18
Marta NowickaWAO.152.7.2019 Petycja2019-11-08 11:53:17
Marta NowickaWAO.152.7.2019 Petycja2019-11-08 11:52:55
Marta NowickaWAO.152.7.2019 Petycja2019-11-08 11:52:53
Marta NowickaWAO.152.7.20192019-11-08 11:51:53
Marta NowickaZarządzenie Nr WAO.0050.241.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 6 listopada 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielanie zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Łomiankach dla zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartosci kwoty 30 000,00 euro2019-11-08 11:44:14
Marta NowickaTabela dotacji stawki - Miesięczne stawki dotacji / Podstawowa kwota dotacji 2019-11-08 11:19:54
Marta NowickaTabela dotacji stawki - Miesięczne stawki dotacji / Podstawowa kwota dotacji 2019-11-08 11:16:27
Marta NowickaZarządzenie Nr WAO.0050.241.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 6 listopada 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielanie zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Łomiankach dla zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartosci kwoty 30 000,00 euro2019-11-08 10:38:06
Marta NowickaZarządzenie Nr WAO.0050.240.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 6 listopada 2019 roku w sprawie powołania koordynatorów do spraw dostępności2019-11-08 10:36:55
Marta NowickaWnioski złożone w ramach tzw. małych dotacji w 2019 roku:2019-11-08 10:13:08
Marta NowickaRFZ.042.1.17.2019 Zaproszenie do składania oferty cenowej na dostawę mobilnego laboratorium służącego do monitorowania zanieczyszczeń i jakości powietrza oraz szkolenie wyznaczonych pracowników z zakresu obsługi dostarczonego sprzętu2019-11-07 15:52:34
Marta NowickaRFZ.042.1.17.2019 Zaproszenie do składania oferty cenowej na dostawę mobilnego laboratorium służącego do monitorowania zanieczyszczeń i jakości powietrza oraz szkolenie wyznaczonych pracowników z zakresu obsługi dostarczonego sprzętu2019-11-07 15:52:13
Marta NowickaRFZ.042.1.17.2019 Zaproszenie do składania oferty cenowej na dostawę mobilnego laboratorium służącego do monitorowania zanieczyszczeń i jakości powietrza oraz szkolenie wyznaczonych pracowników z zakresu obsługi dostarczonego sprzętu2019-11-07 15:49:32
Marta NowickaNabór na stanowisko: Inspektor ds. oświaty2019-11-07 14:59:15
Marta Nowicka Nabór na stanowisko: Inspektor ds. oświaty2019-11-07 14:57:58
Marta Nowicka Nabór na stanowisko: Inspektor ds. oświaty2019-11-07 14:57:45
Marta NowickaRKA.2110.32.2019 - wynik naboru2019-11-07 14:55:26
Marta NowickaRZP.271.38.2019 „Remont nawierzchni ul. Armii Poznań na odcinku od Al. Chopina do ul. Brzegowej wraz ze skrzyżowaniami” 2019-11-07 14:45:18
Marta NowickaRZP.271.38.2019 „Remont nawierzchni ul. Armii Poznań na odcinku od Al. Chopina do ul. Brzegowej wraz ze skrzyżowaniami” 2019-11-07 14:43:38
Marta NowickaJednostki Podległe2019-11-07 14:17:01
Marta NowickaJednostki Podległe2019-11-07 14:16:37
Marta NowickaJednostki Podległe2019-11-07 14:16:10
Marta NowickaNabór na stanowisko: Inspektor ds. kancelaryjnych i stypendiów szkolnych2019-11-07 13:08:32
Marta NowickaNabór na stanowisko: Inspektor ds. kancelaryjnych i stypendiów szkolnych2019-11-07 13:07:13
Marta NowickaProtokół z przeprowadzonego rozeznania rynku2019-11-06 15:57:52
Marta NowickaWnioski złożone w ramach tzw. małych dotacji w 2019 roku:2019-11-06 15:45:32
Marta NowickaWybór oferty2019-11-06 14:53:26
Marta NowickaZarządzenie Nr WAO.0050.239.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 5 listopada 2019 roku w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzedzie Miejskim w Łomiankach2019-11-06 11:26:34
Marta NowickaWnioski złożone w ramach tzw. małych dotacji w 2019 roku:2019-11-05 15:48:15
Marta NowickaZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty2019-11-05 14:43:38
Marta NowickaWAO.152.6.2019 - petycja2019-11-05 14:11:30
Marta NowickaWAO.152.6.2019 - petycja2019-11-05 14:11:28
Marta NowickaWAO.152.6.20192019-11-05 14:09:51
Marta NowickaWAO.152.5.2019 2019-11-05 14:05:20
Marta NowickaWGG.6733.6.2019.ŁF - Ustalenie lokalizacji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, w fragmencie działki nr ew.1/3, położonej w Łomiankach obręb nr 143205_4.0024, w dniu 21 października 2019 r. została wydana decyzja nr 20/2019.2019-11-05 08:40:26
Marta NowickaWGG.6733.6.2019.ŁF - Ustalenie lokalizacji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, w fragmencie działki nr ew.1/3, położonej w Łomiankach obręb nr 143205_4.0024, w dniu 21 października 2019 r. została wydana decyzja nr 20/2019.2019-11-05 08:39:09
Marta NowickaWGG.6733.6.2019.ŁF - Ustalenie lokalizacji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, w fragmencie działki nr ew.1/3, położonej w Łomiankach obręb nr 143205_4.0024, w dniu 21 października 2019 r. została wydana decyzja nr 20/2019.2019-11-05 08:35:29
Marta NowickaWGG.6733.6.2019.ŁF - Ustalenie lokalizacji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, w fragmencie działki nr ew.1/3, położonej w Łomiankach obręb nr 143205_4.0024, w dniu 21 października 2019 r. została wydana decyzja nr 20/2019.2019-11-05 08:33:39
Marta NowickaInformację otwarcia ofert2019-11-04 15:22:13
Marta NowickaObwieszczenie nr 23/2019 Starosty Warszawskiego Zachodniego o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Burmistrza Łomianek o wydanie decyzji, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej2019-11-04 15:15:20
Marta NowickaObwieszczenie nr 23/2019 Starosty Warszawskiego Zachodniego o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Burmistrza Łomianek o wydanie decyzji, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej2019-11-04 15:14:56
Marta NowickaObwieszczenie nr 23/2019 Starosty Warszawskiego Zachodniego o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Burmistrza Łomianek o wydanie decyzji, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej2019-11-04 15:06:08
Marta NowickaWynik naboru2019-11-04 14:03:43
Marta NowickaWynik naboru2019-11-04 14:03:31
Marta NowickaMałe dotacje2019-11-04 11:39:17
Marta NowickaZarządzenie Nr WAO.0050.237.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 31 października 2019 roku w sprawie określenia zasad wypłaty ekwowalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Łomianki2019-10-31 15:36:37
Marta Nowicka Zarządzenie Nr WAO.0050.236.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 30 października 2019 roku w sprawie powołania interdyscyplinarnego Zespołu ds. realizacji zadania mającego na celu zebranie materiałów i przygotowanie Gminy do opracowania Planu Zrównoważonej Mobilnosci Miejskiej (SUMP)2019-10-31 15:32:58
Marta Nowicka Zarządzenie Nr WAO.0050.236.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 30 października 2019 roku w sprawie powołania interdyscyplinarnego Zespołu ds. realizacji zadania mającego na celu zebranie materiałów i przygotowanie Gminy do opracowania Planu Zrównoważonej Mobilnosci Miejskiej (SUMP)2019-10-31 15:32:14
Magdalena KowalskaKomisje Rady Miejskiej w Łomiankach - VIII kadencja 2019-10-31 13:56:24