BIP
Wykaz skrótów
Rada Miejska
Rada Powiatu
Burmistrz
Urząd Miejski
Praca
Prawo Lokalne
Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dzienniki urzędowe
Finanse i mienie
Zamówienia publiczne
Konkursy
Oświadczenia majątkowe
Biuro Obsługi Mieszkańca
Ogłoszenia informacje i wykazy
Organizacje pozarządowe
Rejestr zmian
Wyszukiwarka
Obsługa Biuletynu
Wybory
ePUAP

0 10 20 30 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 50 60 70 80 90 140 240

Autor zmianyZmieniony dokument Data
Leszek GizińskiUchwała Nr XL/473/2018 z dnia 8 marca 2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego \"Pancerz i Centrum Handlowe Auchan\" 2018-03-14 15:34:33
Leszek GizińskiUchwała Nr XL/473/2018 z dnia 8 marca 2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego \"Pancerz i Centrum Handlowe Auchan\" 2018-03-14 15:34:19
Leszek GizińskiUchwała Nr XL/472/2018 z dnia 8 marca 2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego \"Chopina jednostka A\"2018-03-14 15:32:58
Leszek GizińskiUchwała Nr XL/471/2018 z dnia 8 marca 2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Kępy Kiełpińskiej2018-03-14 15:31:07
Leszek GizińskiUchwała Nr XL/470/2018 z dnia 8 marca 2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zachodniej części sołectwa Łomianki Dolne - etap II2018-03-14 15:27:29
Leszek GizińskiUchwała Nr XL/469/2018 z dnia 8 marca 2018 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego \"Stare Łomianki\"2018-03-14 15:26:09
Leszek GizińskiUchwała Nr XL/468/2018 z dnia 8 marca 2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/303/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 9 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łomianki, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów2018-03-14 15:24:52
Leszek GizińskiUchwała Nr XL/467/2018 z dnia 8 marca 2018 w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 20182018-03-14 15:21:33
Leszek GizińskiUchwała Nr XL/465/2018 z dnia 8 marca 2018 w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Łomianki2018-03-14 15:13:45
Leszek GizińskiUchwała Nr XL/466/2018 z dnia 8 marca 2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu2018-03-14 15:12:44
Leszek GizińskiUchwała Nr XL/465/2018 z dnia 8 marca 2018 w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Łomianki2018-03-14 15:08:06
Leszek GizińskiUchwała Nr XL/464/2018 z dnia 8 marca 2018 w sprawie podziału Gminy Łomianki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych2018-03-14 15:05:57
Leszek GizińskiUchwała Nr XL/463/2018 z dnia 8 marca 2018 w sprawie podziału Gminy Łomianki na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów, granic oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym2018-03-14 15:04:03
Leszek GizińskiUchwała Nr XL/463/2018 z dnia 8 marca 2018 w sprawie podziału Gminy Łomianki na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów, granic oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym2018-03-14 15:03:53
Leszek GizińskiUchwała Nr XL/462/2018 z dnia 8 marca 2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2018-20252018-03-14 15:02:21
Leszek GizińskiUchwała Nr XL/461/2018 z dnia 8 marca 2018 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 20182018-03-14 14:59:27
Leszek GizińskiZP.271.08.2018 - Część 2 - Opracowanie koncepcji dla przebudowy ulicy w ramach zadania inwestycyjnego nr 2018/03 pn: „Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic -X kwartał (ul. Kolejowa - ul. Brukowa - ul. Długa - ul. Wąska)”2018-03-14 12:34:17
Leszek GizińskiNabór na stanowisko: Inspektora ds. geodezji2018-03-14 12:27:28
Leszek GizińskiNabór na stanowisko: Inspektor ds. geodezji - wynik2018-03-14 12:27:16
Leszek GizińskiNabór na stanowisko: Podinspektor/Inspektor ds. geodezji - nabór2018-03-14 12:13:25
Leszek GizińskiNabór na stanowisko: Podinspektor/Inspektor ds. geodezji - nabór2018-03-14 12:13:13
Leszek GizińskiNabór na stanowisko: Podinspektor/Inspektor ds. geodezji2018-03-14 12:12:01
Leszek GizińskiNabór na stanowisko: Podinspektor/Inspektor ds. geodezji2018-03-14 12:11:44
Leszek GizińskiNabór na stanowisko: Aplikant w Straży Miejskiej w Łomiankach (2 etaty) - nabór2018-03-14 12:10:23
Leszek GizińskiNabór na stanowisko: Aplikant w Straży Miejskiej w Łomiankach (2 etaty)2018-03-14 12:08:51
Leszek GizińskiNabór na stanowisko: Podinspektor ds. oświaty2018-03-14 12:08:05
Leszek GizińskiNabór na stanowisko: Podinspektor/Inspektor ds. księgowości budżetowej2018-03-14 12:07:53
Leszek GizińskiNabór na stanowisko: Inspektor ds. ogólnobudowlanych2018-03-14 12:07:41
Leszek GizińskiNabór na stanowisko: Aplikant w Straży Miejskiej w Łomiankach (2 etaty)2018-03-14 12:07:20
Leszek GizińskiNabór na stanowisko: Podinspektor/Inspektor ds. księgowości budżetowej - wynik naboru2018-03-14 12:07:11
Leszek GizińskiNabór na stanowisko: Podinspektor/Inspektor ds. księgowości budżetowej - wynik naboru2018-03-14 09:06:38
Leszek GizińskiRGP.6733.11.2018 - Obwieszczenie2018-03-13 15:05:36
Leszek GizińskiRGP.6733.11.2018 - Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej, zlokalizowanej w Łomiankach: - obręb nr 0024 – działka nr ew. 231/5. - obręb nr 0023 – działki nr ew. 1/3, 123/4, 314/4, 125/8, 93/4, 93/5, 10/37, 374, 215/9, 461/1, 451/1, 439, 4172018-03-13 15:04:00
Leszek GizińskiRZP.271.08.2018 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 12018-03-13 14:53:31
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.45.2018 z dnia 13 marca 2018 roku w sprawie wygaśnięcia, odwołania i powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciw2018-03-13 14:51:07
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.45.2018 z dnia 13 marca 2018 roku w sprawie wygaśnięcia, odwołania i powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciw2018-03-13 14:50:47
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.44.2018 z dnia 9 marca 2018 roku w sprawie zmian plamu finansowego Urzędu Miejskiego w Łomiankach na rok 20182018-03-13 14:46:07
Leszek GizińskiRZP.271.13.2018 - Ogłoszenie + SIWZ + zalaczniki2018-03-12 13:26:25
Leszek GizińskiRZP.271.13.2018 - Ogłoszenie + SIWZ + zalaczniki2018-03-12 13:11:32
Leszek GizińskiRZP.271.13.2018 - Rozbudowa ulicy Fabrycznej wraz z budową kanalizacji deszczowej wraz przebudową niezbędnej infrastruktury wod – kan, energetycznej i telekomunikacyjnej w ramach zadania: „Przebudowa ul. Fabrycznej” – zad. 2016/032018-03-12 13:00:07
Leszek GizińskiRKA.152.5.2018 - petycja2018-03-12 12:58:52
Leszek GizińskiRKA.152.5.20182018-03-12 12:56:53
Leszek GizińskiRKA.152.4.2018 - petycja2018-03-12 12:56:07
Leszek GizińskiRKA.152.4.20182018-03-12 12:54:53
Leszek GizińskiRKA.152.3.2018 - petycja2018-03-12 12:52:56
Leszek GizińskiRKA.152.3.2018 - petycja2018-03-12 12:52:45
Leszek GizińskiRKA.152.3.20182018-03-12 12:44:56
Leszek GizińskiMaciej Krzysztof Kruszewski - OM 20182018-03-12 12:42:53
Leszek GizińskiMaciej Krzysztof Kruszewski - OM 20182018-03-12 12:42:03
Leszek GizińskiNabór na stanowisko: Aplikant w Straży Miejskiej w Łomiankach (2 etaty) - wynik naboru2018-03-09 15:48:57
Leszek GizińskiMaciej Krzysztof Kruszewski2018-03-09 15:38:47
Leszek GizińskiMaciej Krzysztof Kruszewski - OM pierwsze2018-03-09 15:38:31
Leszek GizińskiMaciej Krzysztof Kruszewski2018-03-09 15:34:13
Leszek GizińskiMaciej Krzysztof Kruszewski2018-03-09 15:34:13
Leszek GizińskiMaciej Krzysztof Kruszewski2018-03-09 15:28:39
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.43.2018 z dnia 9 marca 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownika Referatu Geodezji oraz Inspektora ds. geodezji2018-03-09 13:29:37
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.42.2018 z dnia 9 marca 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Starszego specjalisty ds. zamówień publicznych2018-03-09 13:24:35
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.42.2018 z dnia 9 marca 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Starszego specjalisty ds. zamówień publicznych2018-03-09 13:24:27
Leszek Giziński RZP.271.07.2018 - Rozbudowa ulicy Fabrycznej wraz z budową kanalizacji deszczowej wraz przebudową niezbędnej infrastruktury wod – kan, energetycznej i telekomunikacyjnej w ramach zadania: „Przebudowa ul. Fabrycznej” – zad. 2016/032018-03-09 13:13:10
Leszek GizińskiRZP.271.04.2018 - Przebudowa ulicy Sosnowej w ramach zadania inwestycyjnego nr 2015/38 pn.: „Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – V kwartał (ul. Wiślana – ul. Kolejowa – ul. Wąska – ul. Długa)”2018-03-09 13:12:55
Leszek GizińskiRZP.271.02.2018 - Przebudowa ulicy Narciarskiej, Sportowej i Świerkowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – VII kwartał (ul. Wiślana - ul. Długa – ul. Graniczna - ul. Kampinoska)” - zad 2016/062018-03-09 13:12:43
Leszek GizińskiRZP.271.01.2018 - Remont placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 ul. Warszawskiej 73, Łomianki2018-03-09 13:12:30
Leszek GizińskiRZP.271.06.2018 - Budowa świetlicy miejskiej wraz z placem zabaw i infrastrukturą techniczną przy ul. Parkowej w Łomiankach w ramach zadania inwestycyjnego nr 2017/19 pn: „Budowa świetlicy miejskiej wraz z placem zabaw”2018-03-09 13:12:17
Leszek GizińskiRZP.271.06.2018 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2018-03-09 13:11:46
Leszek GizińskiRGP.6733.10.2018 - Obwieszczenie2018-03-09 09:00:38
Leszek GizińskiRGP.6733.10.2018 - Obwieszczenie2018-03-09 09:00:05
Leszek GizińskiRGP.6733.10.2018 - Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej niskiego napięcia, w działkach nr ew. 72/10, 73, 101, 102, 106, 107, 99, 97/4, 100/2, położonych w Łomiankach obręb nr 00242018-03-09 08:54:42
Leszek GizińskiRGP.6733.7.2018 - Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej, w działkach: - nr ew. 2, Łomianki obręb nr 0024, - nr ew. 158, 174, 276, 190, 204, 219, 210, 213, Dąbrowa gm. Łomianki.2018-03-09 08:53:34
Leszek GizińskiRGP.6733.10.2018 - Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej niskiego napięcia, w działkach nr ew. 72/10, 73, 101, 102, 106, 107, 99, 97/4, 100/2, położonych w Łomiankach obręb nr 00242018-03-09 08:52:34
Agata ZakrzewskaObwieszczenie nr 4/2018 Starosty Warszawskiego Zachodniego w sprawie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej rozbudowy drogi gminnej - ul. Cieenistej w Łomiankach na odcinku ul. Ogrodowej do ul. Armii Poznań2018-03-07 15:06:56
Agata ZakrzewskaObwieszczenie nr 4/20182018-03-07 15:06:38
Agata ZakrzewskaObwieszczenie nr 4/2018 Starosty Warszawskiego Zachodniego w sprawie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej rozbudowy drogi gminnej - ul. Cieenistej w Łomiankach na odcinku ul. Ogrodowej do ul. Armii Poznań2018-03-07 15:05:47
Agata ZakrzewskaZarządzenie Nr RKA.0050.41.2018 z dnia 7 marca 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku 2018-03-07 15:01:34
Leszek GizińskiKomisje Rady Miejskiej w Łomiankach - VII kadencja 2018-03-06 10:43:07
Leszek Giziński\"Jeziorna\" - przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2018-03-06 09:41:51
Leszek GizińskiObszar szpitala dziecięcego w Dziekanowie Leśnym - przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego2018-03-06 09:41:26
Leszek GizińskiRejon Centrum Handlowe Auchan - przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego2018-03-06 09:40:54
Leszek GizińskiCzęść sołectwa Dziekanów Bajkowy i część sołectwa Dziekanów Leśny - przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego2018-03-06 09:40:10
Leszek GizińskiChopina Północ część B - przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego2018-03-06 09:38:34
Leszek GizińskiKIEŁPIN zmiana - przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego2018-03-06 09:37:52
Leszek GizińskiŁOMIANKI DOLNE WSCHÓD oraz BURAKÓW PÓŁNOC - przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego2018-03-06 09:35:07
Leszek GizińskiKIEŁPIN PODUCHOWNY zmiana - przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego2018-03-06 09:34:44
Leszek GizińskiDZIEKANÓW POLSKI POŁUDNIOWY-ZACHÓD - przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego2018-03-06 09:31:36
Leszek GizińskiDZIEKANÓW POLSKI PÓŁNOCNY-ZACHÓD - przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego2018-03-06 09:31:27
Leszek GizińskiDZIEKANÓW POLSKI POŁUDNIOWY-WSCHÓD - przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego2018-03-06 09:31:02
Leszek GizińskiDZIEKANÓW POLSKI PÓŁNOCNY-WSCHÓD - przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego2018-03-06 09:30:20
Leszek GizińskiARCHIWUM obwieszczeń o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego2018-03-06 09:22:04
Leszek GizińskiARCHIWUM obwieszczeń o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego2018-03-06 09:20:33
Leszek GizińskiARCHIWUM obwieszczeń o wyłożeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego2018-03-06 09:19:07
Leszek GizińskiARCHIWUM obwieszczeń o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego2018-03-06 09:12:29
Leszek GizińskiARCHIWUM obwieszczeń o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego2018-03-06 09:09:18
Leszek GizińskiARCHIWUM obwieszczeń o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego2018-03-06 09:08:39
Leszek GizińskiARCHIWUM obwieszczeń o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego2018-03-06 09:08:09
Leszek GizińskiARCHIWUM obwieszczeń o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego2018-03-06 09:07:40
Agata ZakrzewskaZarządzenie Nr RKA.0050.40.2018 z dnia 5 marca 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr RKA.0050.39.2018 Burmistrza Łomianek z dnia 27 lutego 2018 r.2018-03-05 16:14:43
Agata ZakrzewskaZarządzenie Nr RKA.0050.40.2018 z dnia 5 marca 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr RKA.0050.39.2018 Burmistrza Łomianek z dnia 27 lutego 2018 r.2018-03-05 16:14:42
Leszek GizińskiKomisje Rady Miejskiej w Łomiankach - VII kadencja 2018-03-05 13:48:54
Leszek GizińskiKomisje Rady Miejskiej w Łomiankach - VII kadencja 2018-03-05 13:48:42
Agata ZakrzewskaUchwała Nr XXXVII/429/2017 z dnia 14 grudnia 2017 w sprawie opłaty targowej 2018-03-02 14:24:58
Agata ZakrzewskaObwieszczenie nr 6/20182018-03-02 14:17:12