BIP
e-urząd
Wykaz skrótów
Rada Miejska
Rada Powiatu
Burmistrz
Urząd Miejski
Praca
Prawo Lokalne
Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dzienniki urzędowe
Finanse i mienie
Zamówienia publiczne
Konkursy
Oświadczenia majątkowe
Biuro Obsługi Mieszkańca
Ogłoszenia informacje i wykazy
Organizacje pozarządowe
Rejestr zmian
Wyszukiwarka
Obsługa Biuletynu
Wybory
ePUAP

0 10 20 30 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 50 60 70 80 90 140 240

Autor zmianyZmieniony dokument Data
Leszek GizińskiRZP.271.29.2017 - Informacje art. 86 ust. 5 pzp 2017-07-05 12:38:16
Leszek GizińskiRZP.271.30.2017 - ogłoszenie, SIWZ + załącznik2017-07-05 12:35:44
Leszek GizińskiRZP.271.30.2017 - Dostawa pierwszego wyposażenia placówki oświatowej w ramach zadania inwestycyjnego nr 2013/21 pn: „Budowa Przedszkola w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa”2017-07-05 12:29:48
Leszek GizińskiRZP.271.30.2017 - Dostawa pierwszego wyposażenia placówki oświatowej w ramach zadania inwestycyjnego nr 2013/21 pn: „Budowa Przedszkola w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa”2017-07-05 12:29:35
Leszek GizińskiRGP.6733.16.2017 - obwieszczenie o wszczęciu postępowania2017-07-05 12:27:08
Leszek GizińskiRGP.6733.16.2017 - Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii kablowej elektroenergetycznej 15 kV, złącza kablowego oraz stacji transformatorowej z rozdzielnią nn , na działach nr ew. 144, 313/12, położonych w Dziekanowie Nowym gm. Łomianki2017-07-05 12:24:09
Leszek GizińskiRGP.6733.16.2017 - Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii kablowej elektroenergetycznej 15 kV, złącza kablowego oraz stacji transformatorowej z rozdzielnią nn , na działach nr ew. 144, 313/12, położonych w Dziekanowie Nowym gm. Łomianki2017-07-05 12:24:00
Leszek GizińskiRGP.6733.16.2017 - Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii kablowej elektroenergetycznej 15 kV, złącza kablowego oraz stacji transformatorowej z rozdzielnią nn , na działach nr ew. 144, 313/12, położonych w Dziekanowie Nowym gm. Łomianki2017-07-05 12:23:44
Leszek Gizińskistrona główna 2017-07-05 12:20:50
Leszek GizińskiRGP.6733.13.2017 -decyzja 118/20172017-07-03 14:18:50
Leszek GizińskiWOŚ.6220.9.2016 - Obwieszczenie 30.06.20172017-07-03 13:12:23
Leszek GizińskiWOŚ.6220.9.2016 - Obwieszczenie 30.06.20172017-07-03 13:12:03
Leszek GizińskiNabór na stanowisko: Podinspektor ds. kancelaryjnych i stypendiów szkolnych2017-07-03 10:35:03
Leszek GizińskiNabór na stanowisko: Inspektor do spraw świadczeń wychowawczych2017-07-03 10:34:46
Leszek GizińskiNabór na stanowisko: Podinspektor ds. kancelaryjnych i stypendiów szkolnych2017-07-03 10:34:23
Leszek GizińskiNabór na stanowisko: Inspektor do spraw świadczeń wychowawczych - wynik naboru2017-07-03 10:27:23
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.111.2017 z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr RKA.0050.76.2016 Burmistrza Łomianek z dnia 31 maja 2016 roku, w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości2017-06-30 20:32:40
Joanna ZielkeWnioski złożone w ramach tzw. małych dotacji w 2017 roku:2017-06-30 16:38:54
Joanna ZielkeZarządzenie Nr RKA.0050.112.2017 z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr RKA.0050.155.2016 z dnia 28 października 2016 roku w sprawie zasad realizacji rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług przez Gminę Łomianki2017-06-30 16:33:25
Leszek GizińskiRGP.6721.19.10.2017 - prognoza, uchwała, rysunek2017-06-30 10:04:22
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.110.2017 z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2017-20242017-06-29 17:39:40
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.110.2017 z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2017-20242017-06-29 17:39:31
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.109.2017 z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Łomiankach na rok 2017 2017-06-29 17:37:45
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.108.2017 z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 20172017-06-29 17:37:02
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.108.2017 z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 20172017-06-29 17:36:31
Leszek GizińskiZbiorcza informacja o petycjach – 20162017-06-29 15:13:49
Leszek GizińskiRZP.271.27.2017 - Informacje art. 86 ust. 5 pzp2017-06-29 11:32:14
Agata ZakrzewskaRZP.271.28.2017 - Informacje art. 86 ust. 5 pzp 2017-06-28 12:17:17
Agata ZakrzewskaRZP.271.28.2017 - Informacje art. 86 ust. 5 pzp 2017-06-28 12:14:40
Leszek GizińskiTadeusz Krystecki OM 2017 2017-06-27 13:08:11
Leszek GizińskiOświadczenia Burmistrza 2017-06-27 12:53:50
Leszek GizińskiWOŚ.6220.7.2016 - Obwieszczenie 26.06.20172017-06-27 09:55:49
Leszek GizińskiWOŚ.6220.7.2016 - Obwieszczenie 26.06.20172017-06-27 09:55:34
Leszek GizińskiRZP.271.24.2017 - Remont pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach oraz w Zespole Szkół w Dziekanowie Leśnym2017-06-27 08:53:27
Leszek GizińskiRZP.271.20.2017 - Przebudowa ul. Partyzantów – zad. 2015/36 oraz przebudowa ul. Łyżwiarskiej w ramach zadania inwestycyjnego: Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic VII kwartał (ul. Wiślana - ul. Długa - ul. Graniczna - ul. Kampinoska) – zad. 2016/06 2017-06-27 08:53:07
Leszek GizińskiRZP.271.20.2017 - Przebudowa ul. Partyzantów – zad. 2015/36 oraz przebudowa ul. Łyżwiarskiej w ramach zadania inwestycyjnego: Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic VII kwartał (ul. Wiślana - ul. Długa - ul. Graniczna - ul. Kampinoska) – zad. 2016/06 2017-06-27 08:52:53
Leszek GizińskiRZP.271.20.2017 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty2017-06-27 08:52:36
Agata ZakrzewskaRZP.271.29.2017 - dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz opieką2017-06-26 16:27:55
Agata ZakrzewskaRZP.271.29.2017 - dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz opieką2017-06-26 16:26:24
Leszek GizińskiRZP.271.26.2017 - Informacje art. 86 ust. 5 pzp2017-06-26 14:40:21
Leszek Giziński RGP.6721.37.13.2017 - Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru południowej części osiedla Prochownia oraz południowa część osiedla Buraków - Etap II2017-06-26 14:38:04
Leszek GizińskiRZP.271.26.2017 - Informacje art. 86 ust. 5 pzp2017-06-26 13:19:38
Agata ZakrzewskaZarządzenie Nr RKA.0050.106.2017 z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Łomiankach na rok 2017 2017-06-26 10:44:01
Agata ZakrzewskaZarządzenie Nr RKA.0050.105.2017 z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 2017 2017-06-26 10:41:02
Leszek GizińskiXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach - protokół2017-06-26 09:19:11
Leszek GizińskiXXVII Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach - protokół2017-06-26 09:17:04
Leszek GizińskiXXVI Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach - protokół2017-06-26 09:15:14
Leszek GizińskiXXVI Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach - protokół2017-06-26 09:15:02
Leszek GizińskiXXV Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach - protokół2017-06-26 09:13:25
Leszek GizińskiXXV Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach - protokół2017-06-26 09:12:09
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.107.2017 z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego2017-06-23 13:31:20
Agata ZakrzewskaKomisje Rady Miejskiej w Łomiankach - VII kadencja 2017-06-23 13:02:23
Leszek GizińskiUchwała Nr XXIX/331/2017 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru południowej części osiedla Prochownia oraz południowej części osiedla Buraków – etap I2017-06-23 10:27:40
Leszek GizińskiRGP.6721.19.10.2017 - Obwieszczenie2017-06-23 10:18:21
Leszek GizińskiRGP.6721.19.10.2017 - Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zachodniej części sołectwa Łomianki Dolne - etap I2017-06-23 10:16:29
Leszek GizińskiRGP.6721.19.10.2017 - Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zachodniej części sołectwa Łomianki Dolne - etap I2017-06-23 10:16:19
Leszek GizińskiRGP.6721.19.10.2017 - Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zachodniej części sołectwa Łomianki Dolne - etap I2017-06-23 10:15:42
Leszek GizińskiRGP.6733.15.2017 - obwieszczenie o wszczęciu postępowania2017-06-23 08:20:06
Leszek GizińskiRGP.6733.15.2017 - Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegające na budowie świetlicy miejskiej oraz placu zabaw wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, na działce nr ew. 425, położonej w Łomiankach obręb nr 0001 przy ulicy Parkowej2017-06-23 08:16:52
Joanna ZielkeWnioski złożone w ramach tzw. małych dotacji w 2017 roku:2017-06-22 15:50:54
Agata ZakrzewskaRGP.6733.14.2017 - Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie publicznego przedszkola oraz placu zabaw wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, na działkach nr ew. 17, 18, położonych w Łomiankach obręb nr 0022 przy ulicy Piaskowej2017-06-22 15:50:20
Agata ZakrzewskaKomisje Rady Miejskiej w Łomiankach - VII kadencja 2017-06-22 15:44:14
Agata ZakrzewskaRGP.6733.14.2017 - obwieszczenie o wszczęciu postępowania 2017-06-22 15:42:38
Agata ZakrzewskaRGP.6733.14.2017 - Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie publicznego przedszkola oraz placu zabaw wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, na działkach nr ew. 17, 18, położonych w Łomiankach obręb nr 0022 przy ulicy Piaskowej2017-06-22 15:41:47
Agata ZakrzewskaRGP.6733.14.2017 - Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie publicznego przedszkola oraz placu zabaw wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, na działkach nr ew. 17, 18, położonych w Łomiankach obręb nr 0022 przy ulicy Piaskowej2017-06-22 15:41:17
Agata ZakrzewskaUchwała Nr XXIX/331/2017 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru południowej części osiedla Prochownia oraz południowej części osiedla Buraków – etap I2017-06-22 14:35:08
Agata ZakrzewskaRKA.0050.77.2017 - Wyniki konsultacji społecznych 2017-06-22 14:34:06
Agata ZakrzewskaZarządzenie Nr RKA.0050.106.2017 z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Łomiankach na rok 2017 2017-06-22 14:28:43
Agata ZakrzewskaZarządzenie Nr RKA.0050.105.2017 z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 2017 2017-06-22 14:27:53
Agata ZakrzewskaNiepubliczne szkoły podstawowe - WNIOSKI I FORMULARZE2017-06-22 14:21:22
Agata ZakrzewskaNiepubliczne punkty przedszkolne - WNIOSKI I FORMULARZE2017-06-22 14:21:03
Agata ZakrzewskaNiepubliczne przedszkola - WNIOSKI I FORMULARZE2017-06-22 14:20:14
Agata ZakrzewskaReferat Oświaty2017-06-22 14:16:19
Agata ZakrzewskaReferat Oświaty2017-06-22 14:15:54
Agata ZakrzewskaUchwała Nr XXIX/332/2017 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie założenia Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Dziekanowie Leśnym, ul. por. Francisa Akinsa 82017-06-22 14:10:45
Agata ZakrzewskaUchwała Nr XXIX/331/2017 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru południowej części osiedla Prochownia oraz południowej części osiedla Buraków – etap I2017-06-22 13:58:57
Leszek GizińskiUchwała Nr XXIX/331/2017 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru południowej części osiedla Prochownia oraz południowej części osiedla Buraków – etap I2017-06-22 12:25:59
Leszek GizińskiNiepubliczne gimnazja - WNIOSKI I FORMULARZE2017-06-22 10:06:12
Leszek GizińskiNiepubliczne szkoły podstawowe - WNIOSKI I FORMULARZE2017-06-22 10:04:26
Leszek GizińskiNiepubliczne punkty przedszkolne - WNIOSKI I FORMULARZE2017-06-22 10:04:10
Leszek GizińskiNiepubliczne przedszkola - WNIOSKI I FORMULARZE2017-06-22 10:04:02
Leszek GizińskiWNIOSKI, FORMULARZE, KARTY, ZGŁOSZENIA 2017-06-22 09:45:23
Leszek GizińskiNiepubliczne gimnazja - WNIOSKI I FORMULARZE2017-06-22 09:40:26
Leszek GizińskiNiepubliczne szkoły podstawowe - WNIOSKI I FORMULARZE2017-06-22 09:39:31
Leszek GizińskiNiepubliczne punkty przedszkolne - WNIOSKI I FORMULARZE2017-06-22 09:38:26
Leszek GizińskiNiepubliczne przedszkola - WNIOSKI I FORMULARZE2017-06-22 09:36:53
Leszek GizińskiNiepubliczne przedszkola - WNIOSKI I FORMULARZE2017-06-22 09:36:29
Leszek GizińskiWykaz rejestrów prowadzonych w Referacie Oświaty2017-06-22 09:32:51
Leszek GizińskiWykaz rejestrów prowadzonych w Referacie Oświaty2017-06-22 09:32:31
Leszek GizińskiWykaz rejestrów prowadzonych w Referacie Oświaty2017-06-22 09:31:05
Leszek GizińskiProcedura wpisu niepublicznych szkół do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Łomianki2017-06-22 09:28:45
Leszek GizińskiProcedura wpisu innych form wychowania przedszkolnego (punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego) do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Łomianki2017-06-22 09:27:47
Leszek GizińskiTabela dotacji stawki - Miesięczne stawki dotacji / Podstawowa kwota dotacji 2017-06-22 09:26:45
Leszek GizińskiZgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych 2017-06-22 09:23:17
Leszek GizińskiProcedura wpisu przedszkoli niepublicznych do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Łomianki 2017-06-22 09:21:30
Leszek GizińskiPrcedura rejestracji złobków i klubów dziecięcych2017-06-22 09:20:10
Leszek GizińskiTabela dotacji stawki2017-06-22 09:19:09
Leszek GizińskiWykaz rejestrów prowadzonych w Referacie Oświaty2017-06-22 09:19:01
Leszek GizińskiNiepubliczne żłobki2017-06-22 09:18:43
Leszek GizińskiNiepubliczne przedszkola2017-06-22 09:18:34