BIP
e-urząd
Wykaz skrótów
Rada Miejska
Rada Powiatu
Burmistrz
Urząd Miejski
Praca
Prawo Lokalne
Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dzienniki urzędowe
Finanse i mienie
Zamówienia publiczne
Konkursy
Oświadczenia majątkowe
Biuro Obsługi Mieszkańca
Ogłoszenia informacje i wykazy
Organizacje pozarządowe
Rejestr zmian
Wyszukiwarka
Obsługa Biuletynu
Wybory
ePUAP

0 10 20 30 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 50 60 70 80 90 140 240

Autor zmianyZmieniony dokument Data
Agata ZakrzewskaUchwała Nr XXV/324/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jadwigi i Romana Kobendzów w Sadowej2017-05-04 21:49:17
Agata ZakrzewskaUchwała Nr XXV/323/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy2017-05-04 21:48:25
Agata ZakrzewskaUchwała Nr XXV/322/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki na rzecz Gminy Łomianki2017-05-04 21:47:50
Agata ZakrzewskaUchwała Nr XXV/321/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert2017-05-04 21:46:55
Agata ZakrzewskaUchwała Nr XXV/320/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Łomianki oraz warunków zwolnienia z tych opłat2017-05-04 21:46:11
Agata ZakrzewskaUchwała Nr XXV/319/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi2017-05-04 21:45:21
Agata ZakrzewskaUchwała Nr XXV/318/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łomianki2017-05-04 21:44:38
Agata ZakrzewskaUchwała Nr XXV/317/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Centrum Kultury w Łomiankach2017-05-04 21:43:03
Agata ZakrzewskaUchwała Nr XXV/316/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej w Łomiankach2017-05-04 21:42:23
Agata ZakrzewskaUchwała Nr XXV/315/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania Statutu Integracyjnemu Centrum Dydaktyczno Sportowemu w Łomiankach2017-05-04 21:41:44
Agata ZakrzewskaUchwała Nr XXV/314/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-20202017-05-04 21:40:59
Agata ZakrzewskaUchwała Nr XXV/313/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich2017-05-04 21:39:53
Agata ZakrzewskaUchwała Nr XXV/312/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wschodniej części sołectwa Łomianki Dolne oraz północnej części osiedla Buraków2017-05-04 21:39:07
Agata ZakrzewskaUchwała Nr XXV/311/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/45/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru południowej części osiedla Prochownia oraz południowej części osiedla Buraków2017-05-04 21:38:06
Agata ZakrzewskaUchwała Nr XXV/310/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przejęcia zadania od Powiatu Warszawskiego Zachodniego pn.: „Przebudowa skrzyżowania ul. Warszawskiej i ul. Wiślanej”2017-05-04 21:36:41
Agata ZakrzewskaXXV Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach - Stanowisko Rady Miejskiej2017-05-04 21:18:20
Agata ZakrzewskaRZP.271.18.2017 - Dostawa destruktu asfaltowego z wbudowaniem2017-05-04 17:42:42
Agata ZakrzewskaRZP.271.18.2017 - Dostawa destruktu asfaltowego z wbudowaniem2017-05-04 17:39:54
Agata ZakrzewskaUchwała Nr XXV/309/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2017-2024 2017-05-04 15:58:09
Agata ZakrzewskaUchwała Nr XXV/308/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2017 2017-05-04 15:38:32
Agata ZakrzewskaXXIV Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach - protokół2017-05-04 15:34:35
Agata ZakrzewskaPrcedura rejestracji złobków i klubów dziecięcych2017-05-04 13:05:31
Agata ZakrzewskaRZP.271.12.2017 - Przebudowa ulicy Armii Poznań – zad. 2015/10 - pytanie nr 1 do SIWZ2017-05-04 12:57:18
Agata ZakrzewskaZarządzenie Nr RKA.0050.81.2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Straży Miejskiej w Łomiankach2017-05-04 12:55:46
Agata ZakrzewskaZarządzenie Nr RKA.0050.80.2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Łomiankach na rok 2017 2017-05-04 12:53:00
Agata ZakrzewskaZarządzenie Nr RKA.0050.79.2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 2017 2017-05-04 12:51:51
Joanna ZielkeWOŚ.6220.8.2017 - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania2017-04-28 16:29:39
Joanna ZielkeWOŚ.6220.8.2017 - zagospodarowanie terenu pod wakepark2017-04-28 16:27:05
Joanna ZielkeRF.1431.2.2017 - Kwartalna informacja2017-04-28 16:22:53
Joanna ZielkeRF.1431.2.2017 - Kwartalna informacja2017-04-28 16:22:33
Joanna ZielkeZarządzenie Nr RKA.0050.78.2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Łomiankach na rok 2017 2017-04-28 16:14:51
Joanna Zielke RZP.271.11.2017 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2017-04-28 10:53:10
Joanna ZielkeOświadczenie majątkowe 2017 Maria Łapiedon2017-04-28 10:43:45
Joanna ZielkeOświadczenie majątkowe 2017 Maria Łapiedon2017-04-28 10:43:21
Joanna ZielkeOświadczenie majątkowe Iwona Jarząbkowska2017-04-28 10:40:36
Joanna ZielkeJarząbkowska Iwona OM 2016 + końcowe2017-04-28 10:38:09
Joanna ZielkeJarząbkowska Iwona OM 2016 + końcowe2017-04-28 10:37:24
Joanna ZielkeOświadczenie majątkowe 2017 I. Wojciechowska2017-04-28 10:35:43
Joanna ZielkeWojciechowska Izabela Małgorzata2017-04-28 10:33:03
Joanna ZielkeOświadczenie majątkowe 2017 M. Kępa2017-04-28 10:30:51
Joanna ZielkeOświadczenie majątkowe 2017 M. Kępa2017-04-28 10:29:29
Joanna ZielkeOgłoszenie - Konsultacje w przedmiocie koncepcji programowo – przestrzennej budowy ul. Kościelna Droga na terenie Gminy Łomianki2017-04-27 15:07:40
Joanna ZielkeKonsultacje w przedmiocie koncepcji programowo – przestrzennej budowy ul. Kościelna Droga na terenie Gminy Łomianki2017-04-27 15:05:52
Joanna ZielkeZarządzenie Nr RKA.0050.77.2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z inicjatywy Burmistrza Łomianek w przedmiocie koncepcji programowo - przestrzennej budowy ul. Kościelna Droga na terenie Gminy Łomianki2017-04-27 15:03:46
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.77.2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z inicjatywy Burmistrza Łomianek w przedmiocie koncepcji programowo - przestrzennej budowy ul. Kościelna Droga na terenie Gminy Łomianki2017-04-27 14:17:28
Leszek GizińskiJerzy Warchoł OM 20172017-04-27 13:33:54
Leszek GizińskiMałgorzata Maria Iwańska OM 20172017-04-27 13:30:24
Leszek GizińskiMałgorzata Maria Iwańska OM 20172017-04-27 13:30:18
Leszek GizińskiDorota Maria Gadomska OM 20172017-04-27 13:27:52
Leszek GizińskiDorota Maria Gadomska OM 20172017-04-27 13:27:29
Leszek GizińskiRZP.271.16.2017 - Informacja z otwarcia ofert2017-04-27 12:57:16
Leszek GizińskiRZP.271.16.2017 - Informacja z otwarcia ofert2017-04-27 12:56:22
Leszek GizińskiRKA.152.4.2017 - odpowiedź2017-04-26 15:41:15
Leszek GizińskiRKA.152.4.2017 - odpowiedź2017-04-26 15:41:08
Leszek GizińskiXXIII Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach - protokół2017-04-26 14:10:58
Leszek GizińskiJadwiga Stasiak OM 20172017-04-26 11:07:23
Leszek GizińskiBożena Wójcik OM 20172017-04-26 11:00:52
Leszek GizińskiJustyna Wichowska OM 20172017-04-26 10:59:24
Leszek GizińskiJustyna Wichowska OM 20172017-04-26 10:59:13
Leszek GizińskiIdziaszek Jadwiga OM 20172017-04-26 10:56:54
Leszek GizińskiDąbrowska Hanna OM 20172017-04-26 10:55:24
Leszek GizińskiJanusz Zawadzki OM 20172017-04-26 10:31:04
Leszek GizińskiJanina Wieczorek OM 20172017-04-26 10:29:20
Leszek GizińskiJoanna Cackowska OM 20172017-04-26 10:26:28
Leszek GizińskiJoanna Cackowska OM 20172017-04-26 10:25:54
Leszek GizińskiWykonanie budżetu za I kwartał 2017 r.2017-04-26 08:56:31
Leszek GizińskiWykonanie budżetu za 2017 r.2017-04-26 08:53:18
Leszek GizińskiReferat Oświaty2017-04-25 15:10:45
Leszek GizińskiReferat Oświaty2017-04-25 15:09:48
Leszek GizińskiRGP.6733.6.2017 - Decyzja nr 71/20172017-04-25 12:05:42
Leszek GizińskiRGP.6733.7.2017 - decyzja nr 72/20172017-04-25 12:05:18
Leszek GizińskiRGP.6733.7.2017 - decyzja nr 72/20172017-04-25 12:04:55
Leszek GizińskiKomisje Rady Miejskiej w Łomiankach - VII kadencja 2017-04-25 11:57:55
Leszek GizińskiRegulamin organizacyjny Urzędu 2017-04-24 15:17:13
Leszek GizińskiRegulamin organizacyjny Urzędu 2017-04-24 15:15:48
Leszek GizińskiTabela dotacji stawki - Miesięczne stawki dotacji / Podstawowa kwota dotacji 2017-04-24 15:03:03
Leszek GizińskiReferat Oświaty2017-04-24 14:55:47
Leszek GizińskiRZP.271.17.2017 - Pytanie nr 1 do SIWZ2017-04-24 14:50:05
Leszek GizińskiAntończyk Grzegorz Bonawentura2017-04-24 14:43:05
Leszek GizińskiCholewa Bożena2017-04-24 14:34:24
Leszek GizińskiDziewulska Anna2017-04-24 14:33:41
Leszek GizińskiJarząbkowska Iwona2017-04-24 14:32:21
Leszek GizińskiJarząbkowska Iwona OM 2016 + końcowe2017-04-24 14:31:33
Leszek GizińskiRGP.6733.6.2017 - Decyzja nr 71/20172017-04-24 14:15:54
Leszek GizińskiRGP.6733.6.2017 - Decyzja nr 71/20172017-04-24 14:15:35
Leszek GizińskiSuwińska Katarzyna Joanna2017-04-24 14:04:53
Leszek GizińskiZakrzewska Danuta Barbara2017-04-24 14:04:18
Leszek GizińskiSłowik Jerzy Jacek2017-04-24 14:03:46
Leszek GizińskiGruszka Wiesława2017-04-24 14:02:58
Leszek GizińskiRZP.271.16.2017 - Wzór Załącznik Oświadczenie Grupa Kapitałowa2017-04-24 13:56:22
Leszek GizińskiKrakowiak Małgorzata OM 20172017-04-24 13:15:58
Leszek GizińskiRZP.271.16.2017 - Informacje art. 86 ust. 5 pzp2017-04-24 13:12:40
Leszek GizińskiKatarzyna Wrońska 20172017-04-24 08:32:34
Leszek GizińskiKatarzyna Wrońska 20172017-04-24 08:32:21
Leszek GizińskiManasterski Miłosz2017-04-21 14:04:28
Leszek GizińskiBogdan Marcińczyk OM 20172017-04-21 14:03:17
Leszek GizińskiJolanta Urbaniak OM 20172017-04-21 13:59:48
Leszek GizińskiMarek Lis OM 20172017-04-21 13:56:34
Leszek GizińskiMarek Lis OM 20172017-04-21 13:56:24
Leszek GizińskiLis Marek2017-04-21 13:53:54