BIP
Wykaz skrótów
Rada Miejska
Rada Powiatu
Burmistrz
Urząd Miejski
Praca
Prawo Lokalne
Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dzienniki urzędowe
Finanse i mienie
Zamówienia publiczne
Konkursy
Oświadczenia majątkowe
Biuro Obsługi Mieszkańca
Ogłoszenia informacje i wykazy
Organizacje pozarządowe
Rejestr zmian
Wyszukiwarka
Obsługa Biuletynu
Wybory
ePUAP

0 10 20 30 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 50 60 70 80 90 140 240

Autor zmianyZmieniony dokument Data
Leszek GizińskiNabór na stanowisko: Kierownik Referatu Geodezji - nabór2017-12-01 12:28:27
Leszek GizińskiNabór na stanowisko: Kierownik Referatu Geodezji - nabór2017-12-01 12:28:12
Leszek GizińskiNabór na stanowisko: Kierownik Referatu Geodezji2017-12-01 12:27:06
Leszek GizińskiNabór na stanowisko: Inspektor ds. geodezji - nabór2017-12-01 12:22:48
Leszek GizińskiNabór na stanowisko: Inspektor ds. geodezji - nabór2017-12-01 12:22:25
Leszek GizińskiNabór na stanowisko: Inspektor ds. geodezji 2017-12-01 12:20:10
Joanna Zielkewynik konsultacji2017-12-01 10:33:02
Leszek GizińskiRI.042.9.49.2016 - Zaproszenie do składania ofert + formularz2017-12-01 10:13:27
Leszek GizińskiRI.042.9.49.2016 - Zaproszenie do składania ofert + formularz2017-12-01 10:13:18
Leszek GizińskiRI.042.9.49.2016 - Dostawa i montaż 5 sztuk dwustronnych tablic informacyjnych wraz z konstrukcją do projektu pn. \"Budowa parku miejskiego przy jeziorze Fabrycznym w Łomiankach\"2017-12-01 10:09:20
Leszek GizińskiRI.042.9.49.2016 - Dostawa i montaż 5 sztuk dwustronnych tablic informacyjnych wraz z konstrukcją do projektu pn. \"Budowa parku miejskiego przy jeziorze Fabrycznym w Łomiankach\"2017-12-01 10:08:14
Leszek GizińskiRGP.6733.36.2017 - obwieszczenie o wszczęciu postępowania2017-12-01 10:06:15
Leszek GizińskiRGP.6733.36.2017 - Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej, w działkach: - nr ew. 82, Łomianki obręb nr 0021, - nr ew. 2, Łomianki obręb nr 0024, - nr ew. 158, 174, 276, 190, 204, 219, 202/1, 210, 213, Dąbrowa gm. Łomianki2017-12-01 10:02:37
Agata ZakrzewskaXXXVII Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 14 grudnia 2017 roku - porządek obrad 2017-11-30 20:53:27
Agata ZakrzewskaXXXVII Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 14 grudnia 2017 roku2017-11-30 20:52:32
Agata ZakrzewskaXXXVII Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 14 grudnia 2017 roku2017-11-30 20:52:18
Agata ZakrzewskaXXXVII Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 14 grudnia 2017 roku2017-11-30 20:39:22
Agata ZakrzewskaXXXVII Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 14 grudnia 2017 roku2017-11-30 20:30:32
Agata ZakrzewskaZarządzenie Nr RKA.0050.205.2017 z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Ośrodka Pomocy społecznej w Łomiankach przy ul. Szpitalnej 7 2017-11-30 15:49:11
Agata ZakrzewskaRZP.271.54.2017 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2017-11-30 14:37:42
Agata ZakrzewskaRZP.271.54.2017 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2017-11-30 14:37:13
Agata ZakrzewskaRZP.271.60.2017 - Informacje art. 86 ust. 5 pzp 2017-11-30 13:41:03
Agata ZakrzewskaRZP.271.60.2017 - Informacje art. 86 ust. 5 pzp 2017-11-30 13:32:05
Agata ZakrzewskaRZP.271.59.2017 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 2017-11-30 13:30:09
Agata ZakrzewskaRZP.271.59.2017 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 2017-11-30 13:29:49
Agata ZakrzewskaZarządzenie Nr RKA.0050.204.2017 z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Kownackiej w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 732017-11-30 13:18:52
Agata ZakrzewskaZarządzenie Nr RKA.0050.203.2017 z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Łomiankach na rok 2017 2017-11-30 13:13:35
Leszek GizińskiRGP.6733.37.2017 - obwieszczenie o wszczęciu postępowania2017-11-29 12:39:38
Leszek GizińskiRGP.6733.38.2017 - obwieszczenie o wszczęciu postępowania2017-11-29 12:39:28
Leszek GizińskiRGP.6733.38.2017 - obwieszczenie o wszczęciu postępowania2017-11-29 12:39:15
Leszek GizińskiRGP.6733.38.2017 - obwieszczenie o wszczęciu postępowania2017-11-29 12:37:08
Leszek GizińskiRGP.6733.38.2017 - Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej (zakres inwestycji oznaczony kolorem zielonym), w Al. Lip (działki nr ew. 284/2, 501, 502, 277, 278, 284/1) oraz w części ul. Wąskiej (działka nr ew. 299/1), położonych w Łomiankach obręb nr 00222017-11-29 12:34:14
Leszek GizińskiRGP.6733.37.2017 - obwieszczenie o wszczęciu postępowania2017-11-29 12:31:00
Leszek GizińskiRGP.6733.37.2017 - Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P4 „WAR1586A”, składającej się z wieży telekomunikacyjnej o wysokości do 20,60 m. wraz z infrastrukturą techniczną, anten sektorowych, anten radiolinii oraz wewnętrznej linii zasilającej, na części działki o nr ew. 354/2, położonej w Kiełpinie, gmina Łomianki. 2017-11-29 12:28:01
Leszek GizińskiRZP.271.59.20174 - Informacja z otwarcia ofert2017-11-29 12:24:43
Leszek GizińskiRGP.6733.34.2017 - obwieszczenie o wszczęciu postępowania2017-11-29 10:43:55
Leszek GizińskiRGP.6733.34.2017 - obwieszczenie o wszczęciu postępowania2017-11-29 10:43:49
Leszek GizińskiRGP.6733.34.2017 - Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej, w części ul. Kolejowej (działka nr ew. 1/19), położonej w Łomiankach obręb nr 0021.2017-11-29 10:42:00
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.202.2017 z dnia 24 listopada 2017 roku sprawie zmiany zarządzenia w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Miejskim w Łomiankach2017-11-28 13:52:05
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.202.2017 z dnia 24 listopada 2017 roku sprawie zmiany zarządzenia w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Miejskim w Łomiankach2017-11-28 13:50:48
Leszek GizińskiRGP.6733.32.2017 - obwieszczenie o wszczęciu postępowania2017-11-28 11:14:36
Leszek GizińskiRGP.6733.32.2017 - Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej, w działkach nr ew. 153, 155/2, 155/3, położonych w Łomiankach Dolnych gm. Łomianki, w ramach inwestycji polegającej na „Budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej sanitarnej w Gminie Łomianki w ulicach: Wiślana cz. II, Brzegowa, Azalii, Kamińskiego cz. II, Łużycka, Krajobrazowa, Lisieckiego K. Dziadka, drogi dojazdowe do ul. Wiślanej, drogi dojazdowe do ul. Łużyckiej, drogi dojazdowe do ul. Brzegowej w Łomiankach”.2017-11-28 11:13:46
Leszek GizińskiRGP.6733.31.2017 - obwieszczenie o wszczęciu postępowania2017-11-28 11:12:09
Leszek GizińskiRGP.6733.31.2017 - Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej , w działce nr ew. 239/9, położonej w Łomiankach Dolnych gm. Łomianki, w ramach inwestycji polegającej na „Budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej sanitarnej w Gminie Łomianki w ulicach: Wiślana cz. II, Brzegowa, Azalii, Kamińskiego cz. II, Łużycka, Krajobrazowa, Lisieckiego K. Dziadka, drogi dojazdowe do ul. Wiślanej, drogi dojazdowe do ul. Łużyckiej, drogi dojazdowe do ul. Brzegowej w Łomiankach”.2017-11-28 11:11:12
Leszek GizińskiRGP.6733.30.2017 - obwieszczenie o wszczęciu postępowania2017-11-28 11:09:10
Leszek GizińskiRGP.6733.29.2017 - obwieszczenie o wszczęciu postępowania2017-11-28 11:06:15
Leszek GizińskiRGP.6733.30.2017 - Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej, w działce nr ew. 242, położonej w Łomiankach Dolnych gm. Łomianki, w ramach inwestycji polegającej na „Budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej sanitarnej w Gminie Łomianki w ulicach: Wiślana cz. II, Brzegowa, Azalii, Kamińskiego cz. II, Łużycka, Krajobrazowa, Lisieckiego K. Dziadka, drogi dojazdowe do ul. Wiślanej, drogi dojazdowe do ul. Łużyckiej, drogi dojazdowe do ul. Brzegowej w Łomiankach”.2017-11-28 11:05:59
Leszek GizińskiRGP.6733.29.2017 - obwieszczenie o wszczęciu postępowania2017-11-28 11:03:35
Leszek GizińskiRGP.6733.29.2017 - obwieszczenie o wszczęciu postępowania2017-11-28 11:02:47
Leszek GizińskiRGP.6733.29.2017 - Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej, w działce nr ew. 119/6, położonej w Łomiankach Dolnych gm. Łomianki, w ramach inwestycji polegającej na „Budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej sanitarnej w Gminie Łomianki w ulicach: Wiślana cz. II, Brzegowa, Azalii, Kamińskiego cz. II, Łużycka, Krajobrazowa, Lisieckiego K. Dziadka, drogi dojazdowe do ul. Wiślanej, drogi dojazdowe do ul. Łużyckiej, drogi dojazdowe do ul. Brzegowej w Łomiankach”.2017-11-28 11:00:23
Leszek GizińskiRGP.6733.28.2017 - obwieszczenie o wszczęciu postępowania2017-11-28 10:59:30
Leszek GizińskiRGP.6733.27.2017 - obwieszczenie o wszczęciu postępowania2017-11-28 10:58:20
Leszek GizińskiRGP.6733.28.2017 - Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej, w działce nr ew. 1015, położonej w Łomiankach Dolnych gm. Łomianki, w ramach inwestycji polegającej na „Budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej sanitarnej w Gminie Łomianki w ulicach: Wiślana cz. II, Brzegowa, Azalii, Kamińskiego cz. II, Łużycka, Krajobrazowa, Lisieckiego K. Dziadka, drogi dojazdowe do ul. Wiślanej, drogi dojazdowe do ul. Łużyckiej, drogi dojazdowe do ul. Brzegowej w Łomiankach”.2017-11-28 10:57:53
Leszek GizińskiRGP.6733.28.2017 - Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej, w działce nr ew. 1015, położonej w Łomiankach Dolnych gm. Łomianki, w ramach inwestycji polegającej na „Budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej sanitarnej w Gminie Łomianki w ulicach: Wiślana cz. II, Brzegowa, Azalii, Kamińskiego cz. II, Łużycka, Krajobrazowa, Lisieckiego K. Dziadka, drogi dojazdowe do ul. Wiślanej, drogi dojazdowe do ul. Łużyckiej, drogi dojazdowe do ul. Brzegowej w Łomiankach”.2017-11-28 10:57:42
Leszek GizińskiTabela dotacji stawki - Miesięczne stawki dotacji / Podstawowa kwota dotacji 2017-11-27 15:48:09
Leszek GizińskiRZP.271.58.2017 - Informacja z otwarcia ofert2017-11-27 13:29:20
Leszek GizińskiKomisje Rady Miejskiej w Łomiankach - VII kadencja 2017-11-27 12:49:02
Leszek GizińskiRZP.271.58.2017 - Informacja z otwarcia ofert2017-11-27 11:41:43
Leszek GizińskiRGP.6733.27.2017 - obwieszczenie o wszczęciu postępowania2017-11-27 09:36:55
Leszek GizińskiRGP.6733.27.2017 - obwieszczenie o wszczęciu postępowania2017-11-27 09:36:39
Leszek GizińskiRGP.6733.27.2017 - Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej, w działkach nr ew. 487, 488/1, położonych w Łomiankach Dolnych gm. Łomianki, w ramach inwestycji polegającej na „Budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej sanitarnej w Gminie Łomianki w ulicach: Wiślana cz. II, Brzegowa, Azalii, Kamińskiego cz. II, Łużycka, Krajobrazowa, Lisieckiego K. Dziadka, drogi dojazdowe do ul. Wiślanej, drogi dojazdowe do ul. Łużyckiej, drogi dojazdowe do ul. Brzegowej w Łomiankach”.2017-11-27 09:32:56
Leszek GizińskiRGP.6733.26.2017 - obwieszczenie o wszczęciu postępowania 2017-11-27 09:32:13
Leszek GizińskiRGP.6733.26.2017 - Ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej (oznaczonej na załączniku graficznym kolorem czerwonym) oraz sieci wodociągowej (oznaczonej na załączniku graficznym kolorem niebieskim), w działkach nr ew. 462/13, 462/24, położonych w Łomiankach Dolnych gm. Łomianki, w ramach inwestycji polegającej na „Budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej sanitarnej w Gminie Łomianki w ulicach: Wiślana cz. II, Brzegowa, Azalii, Kamińskiego cz. II, Łużycka, Krajobrazowa, Lisieckiego K. Dziadka, drogi dojazdowe do ul. Wiślanej, drogi dojazdowe do ul. Łużyckiej, drogi dojazdowe do ul. Brzegowej w Łomiankach”.2017-11-27 09:30:57
Leszek GizińskiRGP.6733.25.2017 - obwieszczenie o wszczęciu postępowania2017-11-27 09:29:28
Leszek GizińskiRGP.6733.25.2017 - Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej (oznaczonej na załączniku graficznym kolorem czerwonym) oraz sieci wodociągowej (oznaczonej na załączniku graficznym kolorem niebieskim), w działkach nr ew. 449/4, 449/15, położonych w Łomiankach Dolnych gm. Łomianki, w ramach inwestycji polegającej na „Budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej sanitarnej w Gminie Łomianki w ulicach: Wiślana cz. II, Brzegowa, Azalii, Kamińskiego cz. II, Łużycka, Krajobrazowa, Lisieckiego K. Dziadka, drogi dojazdowe do ul. Wiślanej, drogi dojazdowe do ul. Łużyckiej, drogi dojazdowe do ul. Brzegowej w Łomiankach”.2017-11-27 09:26:53
Leszek GizińskiRGP.6733.25.2017 - Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej (oznaczonej na załączniku graficznym kolorem czerwonym) oraz sieci wodociągowej (oznaczonej na załączniku graficznym kolorem niebieskim), w działkach nr ew. 449/4, 449/15, położonych w Łomiankach Dolnych gm. Łomianki, w ramach inwestycji polegającej na „Budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej sanitarnej w Gminie Łomianki w ulicach: Wiślana cz. II, Brzegowa, Azalii, Kamińskiego cz. II, Łużycka, Krajobrazowa, Lisieckiego K. Dziadka, drogi dojazdowe do ul. Wiślanej, drogi dojazdowe do ul. Łużyckiej, drogi dojazdowe do ul. Brzegowej w Łomiankach”.2017-11-27 09:26:39
Leszek GizińskiRGP.6733.25.2017 - Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej (oznaczonej na załączniku graficznym kolorem czerwonym) oraz sieci wodociągowej (oznaczonej na załączniku graficznym kolorem niebieskim), w działkach nr ew. 449/4, 449/15, położonych w Łomiankach Dolnych gm. Łomianki, w ramach inwestycji polegającej na „Budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej sanitarnej w Gminie Łomianki w ulicach: Wiślana cz. II, Brzegowa, Azalii, Kamińskiego cz. II, Łużycka, Krajobrazowa, Lisieckiego K. Dziadka, drogi dojazdowe do ul. Wiślanej, drogi dojazdowe do ul. Łużyckiej, drogi dojazdowe do ul. Brzegowej w Łomiankach”.2017-11-27 09:26:29
Leszek GizińskiRGP.6733.33.2017 - obwieszczenie o wszczęciu postępowania2017-11-27 09:24:42
Leszek GizińskiRGP.6733.33.2017 - Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej, w działkach nr ew. 113/16, 113/22, 113/24, 113/25, 113/26, 113/45, 113/46, położonych w Łomiankach Dolnych gm. Łomianki, w ramach inwestycji polegającej na „Budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej sanitarnej w Gminie Łomianki w ulicach: Wiślana cz. II, Brzegowa, Azalii, Kamińskiego cz. II, Łużycka, Krajobrazowa, Lisieckiego K. Dziadka, drogi dojazdowe do ul. Wiślanej, drogi dojazdowe do ul. Łużyckiej, drogi dojazdowe do ul. Brzegowej w Łomiankach”2017-11-27 09:23:46
Leszek GizińskiRGP.6733.33.2017 - Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej, w działkach nr ew. 113/16, 113/22, 113/24, 113/25, 113/26, 113/45, 113/46, położonych w Łomiankach Dolnych gm. Łomianki, w ramach inwestycji polegającej na „Budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej sanitarnej w Gminie Łomianki w ulicach: Wiślana cz. II, Brzegowa, Azalii, Kamińskiego cz. II, Łużycka, Krajobrazowa, Lisieckiego K. Dziadka, drogi dojazdowe do ul. Wiślanej, drogi dojazdowe do ul. Łużyckiej, drogi dojazdowe do ul. Brzegowej w Łomiankach”2017-11-27 09:23:37
Leszek GizińskiRGP.6733.24.2017 - obwieszczenie o wszczęciu postępowania 2017-11-27 09:22:14
Leszek GizińskiRGP.6733.24.2017 - Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE 40MM, w części ul. Akacjowej (działka nr ew.. 503/2) oraz na działkach nr ew. 484/3. 484//2. 484/1. położonych w Łomiankach obręb nr 00232017-11-27 09:20:33
Leszek GizińskiRGP.6733.24.2017 - Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE 40MM, w części ul. Akacjowej (działka nr ew.. 503/2) oraz na działkach nr ew. 484/3. 484//2. 484/1. położonych w Łomiankach obręb nr 00232017-11-27 09:20:24
Agata ZakrzewskaRGP.6733.32.2017 - obwieszczenie o wszczęciu postępowania 2017-11-24 15:14:55
Agata ZakrzewskaRGP.6733.32.2017 - Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej, w działkach nr ew. 153, 155/2, 155/3, położonych w Łomiankach Dolnych gm. Łomianki, w ramach inwestycji polegającej na „Budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej sanitarnej w Gminie Łomianki w ulicach: Wiślana cz. II, Brzegowa, Azalii, Kamińskiego cz. II, Łużycka, Krajobrazowa, Lisieckiego K. Dziadka, drogi dojazdowe do ul. Wiślanej, drogi dojazdowe do ul. Łużyckiej, drogi dojazdowe do ul. Brzegowej w Łomiankach”.2017-11-24 15:13:40
Agata ZakrzewskaRGP.6733.31.2017 - obwieszczenie o wszczęciu postępowania 2017-11-24 15:13:06
Agata ZakrzewskaRGP.6733.31.2017 - Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej , w działce nr ew. 239/9, położonej w Łomiankach Dolnych gm. Łomianki, w ramach inwestycji polegającej na „Budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej sanitarnej w Gminie Łomianki w ulicach: Wiślana cz. II, Brzegowa, Azalii, Kamińskiego cz. II, Łużycka, Krajobrazowa, Lisieckiego K. Dziadka, drogi dojazdowe do ul. Wiślanej, drogi dojazdowe do ul. Łużyckiej, drogi dojazdowe do ul. Brzegowej w Łomiankach”.2017-11-24 15:04:45
Agata ZakrzewskaRGP.6733.30.2017 - obwieszczenie o wszczęciu postępowania 2017-11-24 15:03:01
Agata ZakrzewskaRGP.6733.30.2017 - Ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej, w działce nr ew. 242, położonej w Łomiankach Dolnych gm. Łomianki, w ramach inwestycji polegającej na „Budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej sanitarnej w Gminie Łomianki w ulicach: Wiślana cz. II, Brzegowa, Azalii, Kamińskiego cz. II, Łużycka, Krajobrazowa, Lisieckiego K. Dziadka, drogi dojazdowe do ul. Wiślanej, drogi dojazdowe do ul. Łużyckiej, drogi dojazdowe do ul. Brzegowej w Łomiankach”.2017-11-24 15:01:06
Agata ZakrzewskaXXXVI Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 28 listopada 2017 roku - wniosek burmistrza 2017-11-24 14:54:10
Agata ZakrzewskaXXXVI Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 28 listopada 2017 roku - porządek obrad 2017-11-24 14:53:48
Agata ZakrzewskaXXXVI Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 28 listopada 2017 roku - porządek obrad 2017-11-24 14:53:05
Agata ZakrzewskaXXXVI Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 28 listopada 2017 roku - wniosek burmistrza 2017-11-24 14:51:51
Agata ZakrzewskaXXXVI Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 28 listopada 2017 roku2017-11-24 14:49:41
Agata ZakrzewskaXXXVI Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 28 listopada 2017 roku2017-11-24 14:46:33
Agata ZakrzewskaXXXVI Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 28 listopada 2017 roku2017-11-24 14:44:39
Agata ZakrzewskaXXXVI Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 28 listopada 2017 roku2017-11-24 14:42:10
Agata ZakrzewskaZarządzenie Nr RKA.0050.201.2017 z dnia 24 listopada 2017 roku sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektu Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego w Łomiankach oraz obiektów zarządzanych przez Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe w Łomiankach2017-11-24 14:24:05
Agata ZakrzewskaRGP.6733.26.2017 - Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej, w działkach nr ew. 462/13, 462/24, położonych w Łomiankach Dolnych gm. Łomianki, w ramach inwestycji polegającej na „Budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej sanitarnej w Gminie Łomianki w ulicach: Wiślana cz. II, Brzegowa, Azalii, Kamińskiego cz. II, Łużycka, Krajobrazowa, Lisieckiego K. Dziadka, drogi dojazdowe do ul. Wiślanej, drogi dojazdowe do ul. Łużyckiej, drogi dojazdowe do ul. Brzegowej w Łomiankach”.2017-11-24 14:17:38
Agata ZakrzewskaRGP.6733.26.2017 - obwieszczenie o wszczęciu postępowania 2017-11-24 14:17:15
Agata ZakrzewskaRGP.6733.26.2017 - Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej, w działkach nr ew. 462/13, 462/24, położonych w Łomiankach Dolnych gm. Łomianki, w ramach inwestycji polegającej na „Budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej sanitarnej w Gminie Łomianki w ulicach: Wiślana cz. II, Brzegowa, Azalii, Kamińskiego cz. II, Łużycka, Krajobrazowa, Lisieckiego K. Dziadka, drogi dojazdowe do ul. Wiślanej, drogi dojazdowe do ul. Łużyckiej, drogi dojazdowe do ul. Brzegowej w Łomiankach”.2017-11-24 14:14:45
Agata ZakrzewskaRGP.6733.27.2017 - obwieszczenie o wszczęciu postępowania2017-11-24 14:13:21
Agata ZakrzewskaRGP.6733.27.2017 - Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej, w działkach nr ew. 487, 488/1, położonych w Łomiankach Dolnych gm. Łomianki, w ramach inwestycji polegającej na „Budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej sanitarnej w Gminie Łomianki w ulicach: Wiślana cz. II, Brzegowa, Azalii, Kamińskiego cz. II, Łużycka, Krajobrazowa, Lisieckiego K. Dziadka, drogi dojazdowe do ul. Wiślanej, drogi dojazdowe do ul. Łużyckiej, drogi dojazdowe do ul. Brzegowej w Łomiankach”.2017-11-24 14:11:07
Agata ZakrzewskaRGP.6733.29.2017 - obwieszczenie o wszczęciu postępowania 2017-11-24 14:08:02
Agata ZakrzewskaRGP.6733.29.2017 - obwieszczenie o wszczęciu postępowania 2017-11-24 14:07:39
Agata ZakrzewskaRGP.6733.29.2017 - Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej , w działce nr ew. 119/6, położonej w Łomiankach Dolnych gm. Łomianki, w ramach inwestycji polegającej na „Budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej sanitarnej w Gminie Łomianki w ulicach: Wiślana cz. II, Brzegowa, Azalii, Kamińskiego cz. II, Łużycka, Krajobrazowa, Lisieckiego K. Dziadka, drogi dojazdowe do ul. Wiślanej, drogi dojazdowe do ul. Łużyckiej, drogi dojazdowe do ul. Brzegowej w Łomiankach”.2017-11-24 14:06:19
Agata ZakrzewskaRGP.6733.28.2017 - obwieszczenie o wszczęciu postępowania 2017-11-24 13:05:06
Agata ZakrzewskaRGP.6733.28.2017 - Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w działce nr ew. 1015, położonej w Łomiankach Dolnych gm. Łomianki, w ramach inwestycji polegającej na „Budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej sanitarnej w Gminie Łomianki w ulicach: Wiślana cz. II, Brzegowa, Azalii, Kamińskiego cz. II, Łużycka, Krajobrazowa, Lisieckiego K. Dziadka, drogi dojazdowe do ul. Wiślanej, drogi dojazdowe do ul. Łużyckiej, drogi dojazdowe do ul. Brzegowej w Łomiankach.2017-11-24 13:03:56
Agata ZakrzewskaRGP.6733.25.2017 - obwieszczenie o wszczęciu postępowania2017-11-24 12:45:51
Agata ZakrzewskaRGP.6733.25.2017 - obwieszczenie o wszczęciu postępowania2017-11-24 12:45:28