BIP
Wykaz skrótów
Rada Miejska
Rada Powiatu
Burmistrz
Urząd Miejski
Praca
Prawo Lokalne
Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dzienniki urzędowe
Finanse i mienie
Zamówienia publiczne
Konkursy
Oświadczenia majątkowe
Biuro Obsługi Mieszkańca
Ogłoszenia informacje i wykazy
Organizacje pozarządowe
Rejestr zmian
Wyszukiwarka
Obsługa Biuletynu
Wybory
ePUAP
Zgromadzenia Publiczne

0 10 20 30 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 50 60 70 80 90 140 240 340

Autor zmianyZmieniony dokument Data
Leszek GizińskiWykonanie budżetu za II kwartał 2018 r.2018-07-25 11:19:57
Joanna ZielkeRZP.271.23.2018 - Informacja z otwarcia ofert2018-07-24 13:55:24
Joanna ZielkeXLIV Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 27 lipca 2018 roku2018-07-23 14:59:22
Joanna ZielkeXLIV Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 27 lipca 2018 roku2018-07-23 14:56:15
Joanna ZielkeXLIV Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 27 lipca 2018 roku - porządek obrad + wniosek burmistrza2018-07-23 14:52:27
Joanna ZielkeXLIV Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 27 lipca 2018 roku - porządek obrad + wniosek burmistrza2018-07-23 14:51:58
Joanna ZielkeXLIV Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 27 lipca 2018 roku2018-07-23 14:49:32
Leszek GizińskiRKA.2110.25.2018 - Nabór2018-07-19 13:31:27
Leszek GizińskiNabór na stanowisko: Aplikant w Straży Miejskiej w Łomiankach (2 etaty)2018-07-19 13:27:39
Leszek GizińskiRKA.2110.24.2018 - Wynik2018-07-19 13:27:24
Leszek GizińskiRKA.2110.24.2018 - Wynik2018-07-19 13:27:09
Leszek GizińskiNabór na stanowisko: Aplikant w Straży Miejskiej w Łomiankach (2 etaty)2018-07-19 13:23:29
Leszek GizińskiRZP.271.23.2018 - Pytanie nr 32018-07-19 13:21:06
Leszek GizińskiRF.1431.3.2018 - Kwartalna informacja2018-07-19 12:15:45
Leszek GizińskiNabór na stanowisko: Podinspektor/Inspektor ds. geodezji2018-07-19 10:40:33
Leszek GizińskiRKA.2110.22.2018 - Wynik 2018-07-19 10:40:12
Leszek Giziński Zarządzenie Nr RKA.0050.129.2018 z dnia 18 lipca 2018 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego2018-07-18 12:38:01
Leszek Giziński Zarządzenie Nr RKA.0050.129.2018 z dnia 18 lipca 2018 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego2018-07-18 12:37:51
Leszek Giziński Zarządzenie Nr RKA.0050.128.2018 z dnia 18 lipca 2018 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego2018-07-18 12:35:49
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.127.2018 z dnia 18 lipca 2018 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego2018-07-18 12:33:19
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.126.2018 z dnia 18 lipca 2018 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego2018-07-18 12:31:22
Leszek GizińskiRZP.271.23.2018 - Pytania nr 2 + załączniki2018-07-17 14:25:59
Leszek GizińskiRZP.271.25.2018 - Ogłoszenie + SIWZ2018-07-17 11:36:54
Leszek GizińskiRZP.271.25.2018 - Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych w ramach przedsięwzięcia pn: „Bieżąca konserwacja dróg o nawierzchni nieutwardzonej i utwardzonej”2018-07-17 11:34:52
Leszek GizińskiRZP.271.25.2018 - Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych w ramach przedsięwzięcia pn: „Bieżąca konserwacja dróg o nawierzchni nieutwardzonej i utwardzonej”2018-07-17 11:34:41
Leszek GizińskiRZP.271.25.2018 - Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych w ramach przedsięwzięcia pn: „Bieżąca konserwacja dróg o nawierzchni nieutwardzonej i utwardzonej”2018-07-17 11:10:42
Leszek GizińskiRZP.271.23.2018 - Pytania nr 2 + załączniki2018-07-17 11:09:03
Leszek GizińskiRZP.271.22.2018 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania2018-07-16 15:25:26
Leszek GizińskiRZP.271.22.2018 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania2018-07-16 15:25:05
Leszek GizińskiRZP.271.22.2018 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania2018-07-16 15:24:51
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.124.2018 z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Łomiankach na rok 20182018-07-16 12:39:04
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.124.2018 z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Łomiankach na rok 20182018-07-16 12:38:35
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.125.2018 z dnia 13 lipca 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącej obowiązki Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jadwigi i Romana Kobendzów w Sadowej przy ul. Strzeleckiej 352018-07-16 12:36:28
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.123.2018 z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 20182018-07-16 12:36:18
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.123.2018 z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 20182018-07-16 12:34:20
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.123.2018 z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 20182018-07-16 12:34:04
Leszek GizińskiRZP.271.22.2018 - Informacje art.86 ust.5 pzp 2018-07-16 11:53:05
Leszek GizińskiWydział Edukacji2018-07-16 09:51:10
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.125.2018 z dnia 13 lipca 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącej obowiązki Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jadwigi i Romana Kobendzów w Sadowej przy ul. Strzeleckiej 352018-07-13 15:14:04
Leszek GizińskiNabór na stanowisko: Głównego Specjalisty w Referacie Gospodarki Przestrzennej2018-07-12 15:41:26
Leszek GizińskiRKA.2110.23.2018 - Wynik2018-07-12 15:41:09
Leszek GizińskiWybory Samorządowe 20182018-07-12 15:02:05
Leszek GizińskiWybory Samorządowe 20182018-07-12 15:00:51
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.122.2018 z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisku podinspektora ds. oświaty w Referacie Oświaty Urzędu Miejskiego w Łomiankach2018-07-12 11:47:24
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.122.2018 z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisku podinspektora ds. oświaty w Referacie Oświaty Urzędu Miejskiego w Łomiankach2018-07-12 11:47:14
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.121.2018 z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisku podinspektora ds. księgowości budżetowej w Referacie Rozliczeń Finansowych Budrzetu Urzędu Miejskiego w Łomiankach2018-07-12 11:44:41
Leszek GizińskiRZP.271.24.2018 - Ogłoszenie + SIWZ2018-07-12 10:54:13
Leszek GizińskiRZP.271.24.2018 - Równanie dróg gruntowych i tłuczniowych z doziarnianiem2018-07-12 10:51:04
Leszek GizińskiRZP.271.23.2018 - Pytania nr 12018-07-11 13:45:54
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.120.2018 z dnia 10 lipca 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru Podinspektora/Inspektora ds. geodezji2018-07-10 12:54:05
Leszek GizińskiOświadczenie majątkowe 20182018-07-09 11:38:24
Leszek GizińskiArchiwum - Oświadczenia Burmistrza Tomasza Dąbrowskiego2018-07-09 11:07:04
Leszek GizińskiNiepubliczne gimnazja - WNIOSKI I FORMULARZE2018-07-09 10:39:55
Leszek GizińskiNiepubliczne szkoły podstawowe - WNIOSKI I FORMULARZE2018-07-09 10:39:49
Leszek GizińskiNiepubliczne punkty przedszkolne - WNIOSKI I FORMULARZE2018-07-09 10:39:12
Leszek GizińskiNiepubliczne przedszkola - WNIOSKI I FORMULARZE2018-07-09 10:38:19
Leszek GizińskiWNIOSKI, FORMULARZE, KARTY, ZGŁOSZENIA 2018-07-09 10:37:07
Leszek GizińskiNiepubliczne gimnazja - WNIOSKI I FORMULARZE2018-07-09 10:36:44
Leszek GizińskiNiepubliczne szkoły podstawowe - WNIOSKI I FORMULARZE2018-07-09 10:36:28
Leszek GizińskiNiepubliczne punkty przedszkolne - WNIOSKI I FORMULARZE2018-07-09 10:36:03
Leszek GizińskiNiepubliczne przedszkola - WNIOSKI I FORMULARZE2018-07-09 10:35:37
Leszek GizińskiRKA.152.2.2018 - odpowiedź2018-07-09 10:32:23
Leszek GizińskiNiepubliczne gimnazja - WNIOSKI I FORMULARZE2018-07-09 10:20:55
Leszek GizińskiNiepubliczne szkoły podstawowe - WNIOSKI I FORMULARZE2018-07-09 10:20:24
Leszek GizińskiNiepubliczne punkty przedszkolne - WNIOSKI I FORMULARZE2018-07-09 10:19:22
Leszek GizińskiNiepubliczne przedszkola - WNIOSKI I FORMULARZE2018-07-09 10:18:44
Leszek GizińskiWydział Edukacji2018-07-09 09:39:15
Joanna ZielkeRZP.271.23.2018 - Ogłoszenie + SIWZ + załączniki2018-07-06 14:47:12
Joanna ZielkeRZP.271.23.2018 - Ogłoszenie + SIWZ + załączniki2018-07-06 14:44:32
Joanna ZielkeRZP.271.23.2018 - Ogłoszenie + SIWZ + załączniki2018-07-06 14:44:24
Joanna ZielkeRZP.271.23.2018 - Ogłoszenie + SIWZ + załączniki2018-07-06 14:32:53
Joanna ZielkeRZP.271.23.2018 - Ogłoszenie + SIWZ + załączniki2018-07-06 14:31:17
Joanna ZielkeRZP.271.23.2018 - Ogłoszenie + SIWZ + załączniki2018-07-06 14:24:43
Joanna ZielkeRZP.271.23.2018 - Przebudowa ulicy Powstańców Warszawy w ramach zadania: ”Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – I kwartał (ul. Rolnicza – ul. Armii Poznań - ul. Warszawska – ul. Jedności Robotniczej).”– zad. 2014/022018-07-06 14:23:33
Joanna ZielkeRZP.271.22.2018 - Ogłoszenie + SIWZ2018-07-06 14:21:07
Joanna ZielkeRZP.271.22.2018 - Ogłoszenie + SIWZ2018-07-06 14:20:27
Joanna ZielkeRZP.271.22.2018 - Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla rozwiązań technicznych oraz elementów organizacji ruchu drogowego w ramach zadania inwestycyjnego nr 2018/18 pn: „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Warszawskiej” 2018-07-06 14:16:06
Leszek GizińskiNabór na stanowisko: Aplikant w Straży Miejskiej w Łomiankach (2 etaty)2018-07-06 14:15:16
Leszek GizińskiRKA.2110.24.2018 - Nabór2018-07-06 14:15:08
Leszek GizińskiNabór na stanowisko: Aplikant w Straży Miejskiej w Łomiankach (2 etaty)2018-07-06 14:14:00
Leszek GizińskiRKA.2110.21.2018 - Wynik2018-07-06 14:13:10
Joanna ZielkeRZP.271.20.2018 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 2018-07-06 14:08:19
Leszek GizińskiKontrola: Urlopy wypoczynkowe pracowników zatrudnionych w wyniku wyboru i powołania - protokół z kontroli 2018-07-05 15:04:15
Leszek GizińskiKontrola: Urlopy wypoczynkowe pracowników zatrudnionych w wyniku wyboru i powołania - protokół z kontroli 2018-07-05 15:03:59
Leszek GizińskiKontrola: Urlopy wypoczynkowe pracowników zatrudnionych w wyniku wyboru i powołania2018-07-05 15:00:21
Leszek Giziński20182018-07-05 14:54:36
Leszek GizińskiRZP.271.21.2018 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania2018-07-05 14:52:34
Leszek GizińskiRKA.152.10.2018 - Petycja2018-07-05 14:36:39
Leszek GizińskiRKA.152.10.20182018-07-05 14:35:39
Joanna ZielkeZarządzenie Nr RKA.0050.117.2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2018-20252018-07-03 12:04:53
Joanna ZielkeZarządzenie Nr RKA.0050.116.2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Łomiankach na rok 20182018-07-03 12:03:13
Joanna ZielkeZarządzenie Nr RKA.0050.115.2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 20182018-07-03 11:59:32
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.119.2018 z dnia 02 lipca 2018 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jadwigi i Romana Kobendzów w Sadowej przy ul. Strzeleckiej 352018-07-02 17:19:44
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.118.2018 z dnia 02 lipca 2018 roku w sprawie uchylenia zarządzenia Nr RKA.0050.110.2018 Burmistrza Łomianek z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jadwigi i Romana Kobendzów w Sadowej przy ul. Strzeleckiej 352018-07-02 17:17:40
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.114.2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę2018-06-29 17:39:15
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.112.2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania Regulaminu Urzędu Miejskiego w Łomiankach2018-06-29 17:37:22
Joanna ZielkeWnioski złożone w ramach tzw. małych dotacji w 2018 roku:2018-06-29 13:53:17
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.109.2018 z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę2018-06-29 12:42:58
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.113.2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Głównego specjalisty w Referacie Gospodarki Przestrzennej2018-06-29 12:42:29
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.113.2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Głównego specjalisty w Referacie Gospodarki Przestrzennej2018-06-29 12:42:08