BIP
Wykaz skrótów
Rada Miejska
Rada Powiatu
Burmistrz
Urząd Miejski
Praca
Prawo Lokalne
Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dzienniki urzędowe
Finanse i mienie
Zamówienia publiczne
Konkursy
Oświadczenia majątkowe
Biuro Obsługi Mieszkańca
Ogłoszenia informacje i wykazy
Organizacje pozarządowe
Rejestr zmian
Wyszukiwarka
Obsługa Biuletynu
Wybory
ePUAP
Zgromadzenia Publiczne

0 10 20 30 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 50 60 70 80 90 140 240 340

Autor zmianyZmieniony dokument Data
Agnieszka BieniekZastępca Burmistrza Łomianek do spraw technicznych - Paweł Bohdziewicz 2018-11-30 12:59:06
Agnieszka BieniekZastępca Burmistrza Łomianek do spraw technicznych - Paweł Bohdziewicz 2018-11-30 12:58:31
Agnieszka BieniekBurmistrz Małgorzata Ewa Żebrowska-Piotrak2018-11-30 12:57:27
Agnieszka Bieniekstrona główna 2018-11-30 12:55:40
Agnieszka BieniekZarządzenie Nr RKA.0050.196.2018 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia Burmistrza Łomianek2018-11-30 12:48:45
Agnieszka BieniekZarządzenie Nr RKA.0050.195.2018 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmiany upoważnienia Dyrektora Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego w Łomiankach2018-11-30 12:46:31
Agnieszka BieniekZarządzenie Nr RKA.0050.194.2018 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza do spraw technicznych2018-11-30 12:44:02
Agnieszka BieniekZarządzenie Nr RKA.0050.193.2018 z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Łomiankach na rok 20182018-11-30 12:42:16
Agnieszka BieniekZarządzenie Nr RKA.0050.193.2018 z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Łomiankach na rok 20182018-11-30 12:42:05
Agnieszka BieniekZarządzenie Nr RKA.0050.192.2018 z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 20182018-11-30 12:40:10
Agnieszka BieniekBRM.0003.19.2019 - zapytanie z 13.06.2019 roku2018-11-29 21:44:30
Agnieszka BieniekBRM.0003.19.2019 - zapytanie z 13.06.2019 roku2018-11-29 21:34:37
Agnieszka BieniekBRM.0003.19.2019 - zapytanie z 13.06.2019 roku2018-11-29 21:31:55
Agnieszka BieniekSTANOWISKA RADY MIEJSKIEJ W ŁOMIANKACH2018-11-29 21:29:12
Agnieszka BieniekUchwała Nr I / 2/ 2018 z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Łomiankach 2018-11-29 14:14:19
Agnieszka BieniekUchwała Nr I / 1/ 2018 z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łomiankach 2018-11-29 14:12:53
Agnieszka BieniekZarządzenie nr RKA.0050.190.2018 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia liczby Zastępców Burmistrza Łomianek2018-11-28 14:55:44
Agnieszka Bieniek AB.673.7.2017.EK - Obwieszczenie nr 20/2018 w sprawie rozbudowy drogi gminnej - ulicy Krzywej w Łomiankach, gm. Łomianki2018-11-28 14:52:28
Agnieszka BieniekAB.673.7.2017.EK - Obwieszczenie nr 20/2018 w sprawie rozbudowy drogi gminnej - ulicy Krzywej w Łomiankach, gm. Łomianki2018-11-28 14:50:31
Agnieszka BieniekZarządzenie nr RKA.0050.191.2018 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Łomiankach2018-11-28 14:44:22
Agnieszka BieniekZarządzenie nr RKA.0050.189.2018 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego2018-11-28 14:34:20
Agnieszka BieniekZarządzenie nr RKA.0050.188.2018 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego2018-11-28 14:29:44
Agnieszka BieniekZarządzenie nr RKA.0050.187.2018 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego2018-11-28 14:27:53
Agnieszka BieniekZarządzenie nr RKA.0050.187.2018 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego2018-11-28 14:26:54
Agnieszka BieniekKonsultacje społeczne w przedmiocie projektu „Programu współpracy Gminy Łomianki w roku 2019 z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” 2018-11-28 11:59:45
Agnieszka BieniekKonsultacje społeczne w przedmiocie projektu „Programu współpracy Gminy Łomianki w roku 2019 z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” 2018-11-28 11:56:46
Agnieszka BieniekVIII Kadencja (2018-2023 ) Skład Rady Miejskiej w Łomiankach 2018-11-28 10:54:50
Agnieszka BieniekKonsultacje społeczne w przedmiocie projektu „Programu współpracy Gminy Łomianki w roku 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” 2018-11-27 13:19:00
Agnieszka BieniekKonsultacje społeczne dotyczące zmiany nazw ulic2018-11-27 13:17:41
Agnieszka BieniekKonsultacje społeczne dotyczące rozwoju Gminy Łomianki w kierunku inteligentnego miasta współtworzonego przez mieszkańców2018-11-27 13:17:12
Agnieszka BieniekKonsultacje społeczne z inicjatywy Burmistrza Łomianek w przedmiocie włączenia Gminy Łomianki do I strefy biletowej warszawskiej komunikacji miejskiej2018-11-27 13:17:03
Agnieszka Bieniek Konsultacje społeczne w przedmiocie projektu „Programu współpracy Gminy Łomianki w roku 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” 2018-11-27 13:16:55
Agnieszka BieniekKonsultacje społeczne w przedmiocie koncepcji budowy przedszkola w Łomiankach przy ul. Piaskowej2018-11-27 13:16:28
Agnieszka BieniekKonsultacje społeczne w przedmiocie koncepcji budowy przedszkola w Łomiankach przy ul. Szczęśliwej2018-11-27 13:16:14
Agnieszka BieniekKonsultacje społeczne dotyczące zmiany nazw ulic2018-11-27 13:16:04
Agnieszka BieniekProgram rewitalizacji dla Gminy Łomianki2018-11-27 13:15:56
Agnieszka BieniekKonsultacje w przedmiocie koncepcji programowo – przestrzennej budowy ul. Kościelna Droga na terenie Gminy Łomianki2018-11-27 13:15:48
Agnieszka BieniekKonsultacje społeczne w sprawie projektu Statutu Gminy Łomianki2018-11-27 13:15:41
Agnieszka BieniekKonsultacje w sprawie koncepcji programowo – przestrzennej budowy małej obwodnicy Łomianek na odc. Brukowa - Rolnicza śladem Kościelna Droga na terenie Gminy Łomianki2018-11-27 13:15:27
Agnieszka BieniekKonsultacje społeczne w przedmiocie projektu „Programu współpracy Gminy Łomianki w roku 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” 2018-11-27 13:15:20
Agnieszka BieniekKonsultacje społeczne dotyczące dotyczące diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Łomiankach2018-11-27 13:15:06
Agnieszka BieniekKonsultacje społeczne dotyczące kodeksu krajobrazowego Łomianek2018-11-27 13:14:54
Agnieszka BieniekKonsultacje społeczne dotyczące zmiany nazwy miejscowości \"Nowy Dziekanów\" na \"Dziekanów Nowy\"2018-11-27 13:14:46
Agnieszka BieniekKonsultacje społeczne dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łomianki2018-11-27 13:14:38
Agnieszka BieniekKonsultacje społeczne w przedmiocie projektu „Programu współpracy Gminy Łomianki w roku 2016 z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”2018-11-27 13:14:29
Agnieszka BieniekKonsultacje społeczne w przedmiocie koncepcji przebiegu tras ścieżek rowerowych na terenie Gminy Łomianki2018-11-27 13:14:18
Agnieszka BieniekKonsultacje społeczne w przedmiocie koncepcji przebiegu trasy linii tramwajowej2018-11-27 13:13:53
Agnieszka BieniekKonsultacje społeczne w przedmiocie projektu programu współpracy Gminy Łomianki w roku 2015 z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie2018-11-27 13:13:44
Agnieszka BieniekKonsultacje społeczne w przedmiocie koncepcji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łomianki 2018-11-27 13:13:25
Agnieszka BieniekKonsultacje Społeczne w zakresie podziału administracyjnego Gminy Łomianki oraz projektów Statutów Jednostek Pomocniczych Gminy Łomianki2018-11-27 13:13:13
Agnieszka BieniekKonsultacje społeczne dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łomianki2018-11-27 13:12:54
Agnieszka BieniekRZP.271.36.2018 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania2018-11-27 12:18:01
Agnieszka BieniekRZP.271.33.2018 Unieważnienie2018-11-27 12:13:10
Agnieszka BieniekRZP.271.33.2018 Unieważnienie2018-11-27 12:13:00
Agnieszka BieniekVIII Kadencja (2018-2023 ) Skład Rady Miejskiej w Łomiankach 2018-11-27 12:03:39
Agnieszka BieniekDyżury radnych VII kadencji2018-11-27 11:54:09
Agnieszka BieniekII Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 26 listopada 2018 roku2018-11-27 11:52:40
Agnieszka BieniekII Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 26 listopada 2018 roku2018-11-27 11:44:44
Agnieszka BieniekII Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 28 listopada 2018 roku2018-11-27 11:42:48
Agnieszka BieniekPorządek obrad2018-11-27 11:42:39
Agnieszka BieniekII Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 28 listopada 2018 roku2018-11-27 11:41:32
Agnieszka BieniekII Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 28 listopada 2018 roku2018-11-27 11:36:53
Agnieszka BieniekZastępca Burmistrza Łomianek do spraw technicznych - Paweł Bohdziewicz 2018-11-27 11:27:53
Agnieszka Bieniekstrona główna 2018-11-26 13:55:56
Agnieszka BieniekTabela dotacji stawki - Miesięczne stawki dotacji / Podstawowa kwota dotacji 2018-11-26 13:54:01
Agnieszka BieniekRZP.271.36.2018 - WzórZałącznik Oświadczenie Grupa Kapitałowa2018-11-26 13:53:18
Agnieszka BieniekBurmistrz Małgorzata Ewa Żebrowska-Piotrak2018-11-26 13:44:40
Joanna ZielkeProtokół z XLV sesji 2018-11-23 12:19:33
Agnieszka BieniekZarządzenie Nr RKA.0050.186.2018 z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych przez Gminę Łomianki2018-11-22 17:19:33
Agnieszka BieniekZarządzenie Nr RKA.0050.185.2018 z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr RKA.0050.170.2017 Burmistrza Łomianek z dnia 26 września 2017 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej do oceny wniosków i weryfikacji bieżących spraw mieszkaniowych oraz określania jej regulaminu pracy2018-11-22 17:16:41
Agnieszka Bieniek Zarządzenie Nr RKA.0050.184.2018 z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Łomiankach na rok 2018 2018-11-22 17:13:49
Agnieszka BieniekZarządzenie nr RKA.0050.183.2018 z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 2018 2018-11-22 17:12:31
Agnieszka BieniekProtokół2018-11-22 17:06:26
Agnieszka BieniekWBZK-IV.431.4.8.2018 - wystąpienie pokontrolne2018-11-22 17:02:06
Agnieszka BieniekKontrola okresowa w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością straży gminnych (miejskich)2018-11-22 16:59:32
Agnieszka BieniekKontrola okresowa w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością straży gminnych (miejskich)2018-11-22 16:59:08
Agnieszka BieniekKO-092-1/2017 L.DZ.2077 - wystąpienie pokontrolne2018-11-22 16:49:00
Agnieszka BieniekWPS-I.431.2.5.2017.GK2018-11-22 16:46:40
Agnieszka BieniekWPS-I.431.2.5.2017.GK2018-11-22 16:46:10
Agnieszka BieniekTytuł kontroli: Sposób organizacji i realizacji wieloletniego programu \"Pomoc państwa w zakresie dożywiania\" 2018-11-22 16:43:34
Agnieszka BieniekTytuł kontroli: Sposób organizacji i realizacji wieloletniego programu \"Pomoc państwa w zakresie dożywiania\" 2018-11-22 16:43:16
Agnieszka BieniekTytuł kontroli: Sposób organizacji i realizacji wieloletniego programu \"Pomoc państwa w zakresie dożywiania\" 2018-11-22 16:41:15
Agnieszka BieniekTytuł kontroli: Wykorzystanie nieruchomości gminnych na podstawie umów najmu, dzierżawy i użyczenia 2018-11-22 16:28:17
Agnieszka BieniekTytuł kontroli: Wykorzystanie nieruchomości gminnych na podstawie umów najmu, dzierżawy i użyczenia 2018-11-22 16:28:05
Agnieszka BieniekTytuł kontroli: Wykorzystanie nieruchomości gminnych na podstawie umów najmu, dzierżawy i użyczenia 2018-11-22 16:27:48
Agnieszka BieniekTytuł kontroli: Wykorzystanie nieruchomości gminnych na podstawie umów najmu, dzierżawy i użyczenia 2018-11-22 16:27:25
Agnieszka BieniekTytuł kontroli: Wykorzystanie nieruchomości gminnych na podstawie umów najmu, dzierżawy i użyczenia 2018-11-22 16:26:57
Agnieszka BieniekTytuł kontroli: Wykorzystanie nieruchomości gminnych na podstawie umów najmu, dzierżawy i użyczenia 2018-11-22 16:23:28
Agnieszka BieniekTabela dotacji stawki - Miesięczne stawki dotacji / Podstawowa kwota dotacji 2018-11-22 16:17:45
Agnieszka BieniekTabela dotacji stawki - Miesięczne stawki dotacji / Podstawowa kwota dotacji 2018-11-22 16:17:03
Agnieszka BieniekTabela dotacji stawki - Miesięczne stawki dotacji / Podstawowa kwota dotacji 2018-11-22 16:16:52
Agnieszka BieniekTabela dotacji stawki - Miesięczne stawki dotacji / Podstawowa kwota dotacji 2018-11-22 16:16:32
Agnieszka BieniekRZP.271.33.2018 - WzórZałącznik Oświadczenie Grupa Kapitałowa2018-11-22 12:20:08
Agnieszka BieniekKontrola: Przyczyny i skutki wadliwych decyzji administracyjnych wydawanych przez organy samorządu terytorialnego2018-11-22 11:52:22
Agnieszka BieniekZarządzenie Nr RKA.0050.182.2018 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Podinspektora/Inspektora ds. księgowości budżetowej2018-11-21 15:58:48
Agnieszka BieniekZarządzenie Nr RKA.0050.176.2018 z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza2018-11-21 15:49:18
Agnieszka BieniekWOŚ.6220.13.2016 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji2018-11-21 15:30:12
Agnieszka BieniekWOŚ.6220.6.2018 - Obwieszczenie2018-11-21 15:29:55
Agnieszka BieniekWOŚ.6220.6.2018 - Obwieszczenie2018-11-21 15:26:40
Joanna ZielkeI Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 23 listopada 2018 roku2018-11-21 14:22:58