BIP
Wykaz skrótów
Rada Miejska
Rada Powiatu
Burmistrz
Urząd Miejski
Praca
Prawo Lokalne
Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dzienniki urzędowe
Finanse i mienie
Zamówienia publiczne
Konkursy
Oświadczenia majątkowe
Biuro Obsługi Mieszkańca
Ogłoszenia informacje i wykazy
Organizacje pozarządowe
Rejestr zmian
Wyszukiwarka
Obsługa Biuletynu
Wybory
ePUAP

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 25 35 45 55 105 205 305

Autor zmianyZmieniony dokument Data
Karolina ŻebrowskaMarcin Etienne2019-05-10 14:30:59
Karolina ŻebrowskaMarcin Etienne2019-05-10 14:30:46
Karolina ŻebrowskaMarcin Etienne2019-05-10 14:30:10
Karolina ŻebrowskaMarcin Etienne2019-05-10 14:29:36
Karolina ŻebrowskaTomasz Dąbrowski2019-05-10 14:27:14
Karolina ŻebrowskaTomasz Henryk Dąbrowski2019-05-10 14:25:49
Karolina ŻebrowskaMagdalena Maria Cłapińska2019-05-10 14:23:37
Karolina ŻebrowskaGrzegorz Andrzej Bryk2019-05-10 14:17:09
Marta NowickaBRM.0003.20.2019 - odpowiedź z 10.05.2019 roku2019-05-10 14:14:30
Karolina ŻebrowskaPiotr Łukasz Bartoszewski2019-05-10 14:13:29
Karolina ŻebrowskaPiotr Łukasz Bartoszewski2019-05-10 14:13:16
Marta NowickaBRM.0003.8.2019 odpowiedź z dnia 07.05.20192019-05-10 14:09:36
Karolina ŻebrowskaCezary Astrau2019-05-10 14:05:57
Karolina ŻebrowskaCezary Astrau2019-05-10 14:05:52
Karolina ŻebrowskaCezary Astrau2019-05-10 14:05:30
Marta NowickaZmiana Ogłoszenia opublikowana w DUUE2019-05-10 13:57:49
Marta NowickaBRM.0003.24.2019 - odpowiedź z 10.05.2019 roku2019-05-10 13:51:05
Marta NowickaDOKUMENTY DO POBRANIA2019-05-10 12:22:51
Marta NowickaDOKUMENTY DO POBRANIA2019-05-10 12:17:47
Marta NowickaDokument usunięty2019-05-10 12:12:59
Marta NowickaInformacja o stanie mienia za rok 20182019-05-10 11:51:12
Marta NowickaInformacja o stanie mienia za rok 20182019-05-10 09:31:18
Marta NowickaRaport o stanie Gminy Łomianki za rok 2018- Projekt 2019-05-10 09:30:27
Marta NowickaRaport o stanie Gminy Łomianki za rok 2018- Projekt 2019-05-10 09:30:25
Marta NowickaInformacja o stanie mienia za rok 20182019-05-10 09:30:03
Marta NowickaInformacja o stanie mienia za rok 20182019-05-10 09:29:30
Marta NowickaRaport o stanie Gminy Łomianki za rok 2018- Projekt 2019-05-10 09:26:08
Marta NowickaRaport o stanie Gminy Łomianki za rok 2018- Projekt 2019-05-10 09:23:12
Marta NowickaRaport o stanie Gminy Łomianki za rok 2018- Projekt 2019-05-10 09:21:12
Marta NowickaRaport o stanie Gminy Łomianki za rok 2018- Projekt 2019-05-10 09:20:50
Marta NowickaRaport o stanie Gminy Łomianki za rok 2018- Projekt 2019-05-10 09:20:25
Marta NowickaRaport o stanie Gminy Łomianki za rok 2018- Projekt 2019-05-10 09:20:06
Karolina ŻebrowskaWIR.7011.02.2019 protokół z rozeznania rynku2019-05-10 09:07:51
Marta NowickaZarządzenie Nr WAO.0050.105.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Łomiankach2019-05-09 17:43:48
Marta NowickaZarządzenie Nr WAO.0050.104.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok samorządowej instytucji kultury - Centrum Kultury w Łomiankach2019-05-09 17:42:56
Marta NowickaZarządzenie Nr WAO.0050.104.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok samorządowej instytucji kultury - Centrum Kultury w Łomiankach2019-05-09 17:42:43
Marta NowickaZarządzenie Nr WAO.0050.104.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok samorządowej instytucji kultury - Centrum Kultury w Łomiankach2019-05-09 17:42:26
Marta NowickaZarządzenie Nr WAO.0050.106.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji w celu zweryfikowania warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzacym jest Gmina Łomianki2019-05-09 17:10:48
Marta NowickaBRM.0003.13.2019 - odpowiedź z 09.05.2019 roku2019-05-09 17:04:18
Marta NowickaBRM.0003.13.2019 - interpelacja z 25.04.2019 roku2019-05-09 17:00:40
Marta NowickaBRM.0003.13.2019 - interpelacja z 25.04.2019 roku2019-05-09 16:59:22
Marta NowickaBRM.0003.13.2019 - interpelacja z 25.04.2019 roku2019-05-09 16:58:44
Marta NowickaUnieważnienie RZP.271.04.20192019-05-09 16:22:17
Marta NowickaBRM.0003.28.2019-1 - interpelacja 29.04.20192019-05-09 16:11:10
Marta NowickaWOŚ.6220.12.2018 - obwieszczenie2019-05-09 14:11:00
Karolina ŻebrowskaZarządzenie nr WAO.0050.103.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 8 maja 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa 6.2019-05-09 13:02:09
Karolina ŻebrowskaZarządzenie nr WAO.0050.103.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 8 maja 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa 6.2019-05-09 13:01:53
Marta NowickaSprawozdanie finansowe Gminy Łomianki za rok 2018.2019-05-08 15:01:53
Marta NowickaSprawozdanie finansowe Gminy Łomianki za rok 2018.2019-05-08 15:01:52
Karolina ŻebrowskaWybory do Parlamentu Europejskiego 20192019-05-08 13:06:16
Marta NowickaDokument usunięty2019-05-08 12:39:08
Marta NowickaSprawozdanie finansowe Gminy Łomianki za rok 2018.2019-05-08 12:27:07
Karolina ŻebrowskaRZP.271.06.20192019-05-08 12:26:47
Marta NowickaSprawozdanie finansowe Gminy Łomianki za rok 2018.2019-05-08 12:25:48
Marta NowickaSprawozdanie finansowe Gminy Łomianki za rok 2018.2019-05-08 12:21:26
Marta NowickaSprawozdanie finansowe Gminy Łomianki za rok 2018.2019-05-08 12:20:45
Marta NowickaSprawozdanie finansowe Gminy Łomianki za rok 2018.2019-05-08 12:19:10
Karolina ŻebrowskaBRM.0003.21.2019 odpowiedź z dnia 07.05.20192019-05-08 12:06:00
Marta NowickaBRM.0003.8.2019 odpowiedź z dnia 07.05.20192019-05-08 11:57:41
Marta NowickaBRM.0003.8.2019 odpowiedź z dnia 07.05.20192019-05-08 11:55:57
Karolina ŻebrowskaBRM.0003.8.2019 odpowiedź z dnia 07.05.20192019-05-08 11:46:41
Karolina ŻebrowskaBRM.0003.8.2019 odpowiedź z dnia 07.05.20192019-05-08 11:45:31
Marta NowickaSprawozdanie Finansowe Urzędu Miejskiego za rok 20182019-05-08 11:43:56
Marta NowickaSprawozdanie Finansowe Urzędu Miejskiego za rok 20182019-05-08 11:42:36
Marta NowickaSprawozdanie Finansowe Urzędu Miejskiego za rok 20182019-05-08 11:41:55
Marta NowickaSprawozdanie Finansowe Urzędu Miejskiego za rok 20182019-05-08 11:41:01
Marta NowickaSprawozdanie Finansowe Urzędu Miejskiego za rok 20182019-05-08 11:40:26
Marta NowickaSprawozdanie Finansowe Urzędu Miejskiego za rok 20182019-05-08 11:39:54
Marta NowickaSprawozdanie Finansowe Urzędu Miejskiego za rok 20182019-05-08 11:39:37
Karolina ŻebrowskaZarządzenie nr WAO.0050.102.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 7 maja 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Głównego Specjalisty ds. gospodarki odpadami.2019-05-08 11:37:27
Karolina ŻebrowskaZarządzenie nr WAO.0050.102.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 7 maja 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Głównego Specjalisty ds. gospodarki odpadami.2019-05-08 11:37:22
Marta NowickaWnioski złożone w ramach tzw. małych dotacji w 2019 roku:2019-05-08 11:07:20
Marta NowickaWnioski złożone w ramach tzw. małych dotacji w 2019 roku:2019-05-08 11:04:19
Marta NowickaZarządzenie nr WAO.0050.101.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 7 maja 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Łomianki dotyczącymi projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Łomianki na lata 2019-20232019-05-08 10:49:31
Marta NowickaZarządzenie nr WAO.0050.101.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 7 maja 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Łomianki dotyczącymi projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Łomianki na lata 2019-20232019-05-08 10:48:26
Karolina ŻebrowskaDyżury radnych VII kadencji2019-05-07 15:06:50
Marta NowickaRKA.2110.16.2018 ogłoszenie o naborze2019-05-07 13:55:12
Marta NowickaNabór na stanowisko: Inspektor ds. drogowych2019-05-07 13:53:39
Marta NowickaRKA.2110.15.2018 ogłoszenie o naborze2019-05-07 13:52:27
Marta NowickaNabór na stanowisko: Inspektor ds. ogólnobudowlanaych2019-05-07 13:50:19
Marta NowickaRKA.2110.11.2019 - wynik naboru2019-05-07 13:49:00
Marta NowickaUchwała Nr X/73/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Łomianki.2019-05-07 13:39:07
Marta NowickaUchwała Nr X/72/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Łomianki.2019-05-07 13:38:56
Marta NowickaUchwała Nr X/71/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Łomianki.2019-05-07 13:38:44
Marta NowickaUchwała Nr X/70/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Łomianki.2019-05-07 13:38:20
Marta NowickaUchwała Nr X/74/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Łomianki.2019-05-07 13:38:08
Marta NowickaUchwała Nr X/79/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomoci na rzecz Gminy Łomianki.2019-05-07 13:37:36
Marta NowickaUchwała Nr X/78/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Łomianki.2019-05-07 13:36:07
Marta NowickaUchwała Nr X/77/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Łomianki2019-05-07 13:34:42
Marta NowickaUchwała Nr X/76/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Łomianki.2019-05-07 13:33:32
Marta NowickaUchwała Nr X/75/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Łomianki.2019-05-07 13:32:12
Marta NowickaUchwała Nr X/74/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Łomianki.2019-05-07 13:30:48
Marta NowickaUchwała Nr X/73/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Łomianki.2019-05-07 13:29:33
Marta NowickaUchwała Nr X/67/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w Gminie Łomianki.2019-05-07 13:27:30
Marta NowickaUchwała Nr X/72/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Łomianki.2019-05-07 13:24:45
Marta NowickaUchwała Nr X/71/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Łomianki.2019-05-07 13:23:34
Marta NowickaUchwała Nr X/71/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Łomianki.2019-05-07 13:23:17
Marta NowickaUchwała Nr X/71/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Łomianki.2019-05-07 13:23:00
Marta NowickaUchwała Nr X/70/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Łomianki.2019-05-07 13:20:42
Marta NowickaUchwała Nr X/69/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 25 kwietnia 2019 roku przyjęcia do realizacji „Programu ograniczania niskiej emisji dla Gminy Łomianki” (zwany dalej PONE) wraz z aktualizacją „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Łomianki” (zwany dalej PGN)-Załącznik Nr 1 i 2 do PGN.2019-05-07 13:16:40