BIP
Wykaz skrótów
Rada Miejska
Rada Powiatu
Burmistrz
Urząd Miejski
Praca
Prawo Lokalne
Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dzienniki urzędowe
Finanse i mienie
Zamówienia publiczne
Konkursy
Oświadczenia majątkowe
Biuro Obsługi Mieszkańca
Ogłoszenia informacje i wykazy
Organizacje pozarządowe
Rejestr zmian
Wyszukiwarka
Obsługa Biuletynu
Wybory
ePUAP
Zgromadzenia Publiczne

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 25 35 45 55 105 205 305

Autor zmianyZmieniony dokument Data
Marta NowickaZapytanie ofertowe2019-10-31 13:32:45
Marta NowickaWIR.7011.5.18.2019 Zapytanie ofertowe „Budowa trzech bezpiecznych przejść dla pieszych w gminie Łomianki z wykonaniem projektu stałej organizacji ruchu”, w ramach zadania inwestycyjnego „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w gminie Łomianki” - 2018/18.2019-10-31 13:31:29
Marta NowickaWIR.7011.5.18.2019 Zaproszenie do składania oferty cenowej na „Budowę bezpiecznych przejść dla pieszych w gminie Łomianki z wykonaniem projektu stałej organizacji ruchu”.2019-10-31 13:29:59
Marta NowickaZarządzenie Nr WAO.0050.238.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 31 października 2019 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza ds. technicznych2019-10-31 12:20:38
Eliza AdamczykUchwała Nr XVII/144/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 24 października 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Łomianki ze specjalnego funduszu nagród 2019-10-31 11:59:52
Eliza AdamczykUchwała Nr XVII/143/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 24 października 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łomianki 2019-10-31 11:45:07
Eliza AdamczykUchwała Nr XVII/142/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 24 października 2019 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Łomianki2019-10-31 11:43:04
Eliza AdamczykUchwała Nr XVII/141/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 24 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu2019-10-31 11:41:10
Eliza AdamczykUchwała Nr XVII/141/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 24 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu2019-10-31 11:37:43
Eliza AdamczykUchwała Nr XVII/140/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 24 października 2019 r. w sprawie przystąpienia Gminy Łomianki do wykonywania działalności w zakresie usług telekomunikacyjnych2019-10-31 11:32:47
Eliza AdamczykUchwała Nr XVII/139/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/143/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie podjęcia programu działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin opiekujących sierotami zupełnymi, dziećmi przebywającymi w rodzinach zastępczych oraz dziećmi niepełnosprawnymi na terenie Gminy Łomianki2019-10-31 11:14:50
Eliza AdamczykUchwała Nr XVII/138/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/142/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie realizacji programu działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych na terenie Gminy Łomianki2019-10-31 10:56:55
Eliza AdamczykUchwała Nr XVII/137/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2019-20252019-10-31 10:04:26
Eliza AdamczykUchwała Nr XVII/136/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 20192019-10-31 09:52:02
Marta NowickaWykonanie budżetu za III kwartał 2019 r.2019-10-31 08:55:16
Marta NowickaWykonanie budżetu za III kwartał 2019 r.2019-10-31 08:54:42
Marta NowickaOgłoszenie o zakończeniu postępowania bez wyboru wykonawcy zamówienia2019-10-30 15:33:08
Marta NowickaOgłoszenie o zakończeniu postępowania bez wyboru wykonawcy zamówienia2019-10-30 15:32:57
Marta NowickaZarządzenie Nr WAO.0050.235.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 25 października 2019roku w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Łomiankach na rok 20192019-10-30 14:54:15
Marta NowickaZarządzenie Nr WAO.0050.234.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 25 października 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 2019 2019-10-30 11:23:11
Eliza AdamczykBRM.0003.33.2019 - odpowiedź2019-10-29 13:55:54
Eliza AdamczykBRM.0003.33.2019 - interpelacja z dnia 15.10.2019 roku2019-10-29 13:53:30
Marta NowickaZarządzenie Nr WAO.0050.233.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 25 października 2019 roku w sprawie utworzenia Komisji Dialogu Społecznego ds. Smogu2019-10-29 13:51:57
Eliza AdamczykBRM.0003.33.2019 - interpelacja z dnia 15.10.2019 roku2019-10-29 13:49:56
Eliza AdamczykBRM.0003.34.2019 - załącznik2019-10-29 13:17:06
Eliza AdamczykBRM.0003.34.2019 - odpowiedź z dnia 29.10.2019 roku2019-10-29 13:14:49
Eliza AdamczykBRM.0003.34.2019 - odpowiedź z dnia 29.10.2019 roku2019-10-29 13:13:47
Eliza AdamczykBRM.0003.34.2019 - interpelacja z 21.10.2019 roku2019-10-29 12:51:13
Eliza AdamczykBRM.0003.34.2019 - interpelacja z 21.10.2019 roku2019-10-29 12:50:36
Eliza AdamczykBRM.0003.34.2019 - interpelacja z 21.10.2019 roku2019-10-29 12:49:47
Marta NowickaZarządzenie Nr WAO.0050.232.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 25 października 2019 roku w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Łomiankach na rok 2019 2019-10-29 12:43:44
Marta NowickaZarządzenie Nr WAO.0050.232.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 25 października 2019 roku w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Łomiankach na rok 2019 2019-10-29 12:43:28
Marta NowickaProtokół z przeprowadzonego rozeznania rynku2019-10-29 12:36:37
Marta NowickaProtokół z przeprowadzonego rozeznania rynku2019-10-29 12:36:23
Marta NowickaProtokół z przeprowadzonego rozeznania rynku2019-10-29 12:36:14
Eliza AdamczykBRM.0003.34.2019 - interpelacja z 21.10.2019 roku2019-10-29 12:30:03
Marta NowickaWnioski złożone w ramach tzw. małych dotacji w 2019 roku:2019-10-29 11:36:18
Marta NowickaPrzedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 4.2019 2019-10-29 09:54:30
Marta NowickaPrzedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 4.2019 2019-10-29 09:31:01
Marta NowickaPrzedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 4.2019 2019-10-29 09:28:31
Marta NowickaPrzedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 4.2019 2019-10-29 09:28:11
Marta NowickaPrzedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 4.2019 2019-10-29 09:26:45
Marta NowickaZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty2019-10-28 10:23:39
Marta NowickaNabór na stanowisko: Główny specjalista ds. ogólnobudowlanych2019-10-25 14:29:38
Marta NowickaRKA.2110.33.2019 - ogłoszenie o naborze2019-10-25 14:29:05
Marta NowickaNabór na stanowisko: Główny specjalista ds. ogólnobudowlanych2019-10-25 14:25:38
Marta NowickaRZP.271.36.2019 „Całodobowe zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników, ścieżek rowerowych, przystanków i parkingów na terenie gminy Łomianki w roku 2019\".2019-10-25 11:25:25
Marta NowickaRZP.271.36.2019 „Całodobowe zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników, ścieżek rowerowych, przystanków i parkingów na terenie gminy Łomianki w roku 2019\"2019-10-25 11:20:28
Marta NowickaZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty2019-10-25 11:05:22
Marta NowickaWRF.1431.4.2019 - Kwartalna informacja2019-10-25 08:19:32
Marta NowickaZaproszenie do składania ofert 2019-10-24 15:01:17
Marta NowickaWIR.7011.5.18.2019 Zaproszenie do składania oferty cenowej na „Budowę bezpiecznych przejść dla pieszych w gminie Łomianki z wykonaniem projektu stałej organizacji ruchu”.2019-10-24 15:01:05
Marta NowickaZaproszenie do składania ofert 2019-10-24 15:00:33
Marta NowickaWIR.7011.5.18.2019 Zaproszenie do składania oferty cenowej na „Budowę bezpiecznych przejść dla pieszych w gminie Łomianki z wykonaniem projektu stałej organizacji ruchu”.2019-10-24 14:58:17
Marta NowickaRZP.271.33.20192019-10-24 14:44:39
Marta NowickaRKA.2110.26.2019 dodatkowa infomacja do wyniku naboru2019-10-24 08:20:49
Marta NowickaRKA.2110.26.2019 dodatkowa infomacja do wyniku naboru2019-10-24 08:20:37
Marta NowickaZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty2019-10-23 14:36:24
Marta NowickaRKA.2110.32.2019 - ogłoszenie o naborze2019-10-22 13:25:46
Marta NowickaNabór na stanowisko:Inspektor ds.oświaty2019-10-22 13:24:17
Marta NowickaZarządzenie Nr WAO.0050.231.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 21 października 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Seniorów Gminy Łomianki w kadencji 2019-20222019-10-22 09:27:53
Marta NowickaRFZ.42.1.17.2019 Zaproszenie do składania oferty cenowej na dostawę drona wraz ze stacją pomiarową oraz kamerą z głowicą hybrydową dla Gminy Łomianki2019-10-21 14:44:11
Marta NowickaRFZ.42.1.17.2019 Zaproszenie do składania oferty cenowej na dostawę drona wraz ze stacją pomiarową oraz kamerą z głowicą hybrydową dla Gminy Łomianki2019-10-21 14:32:39
Marta NowickaRFZ.42.1.17.2019 Zaproszenie do składania oferty cenowej na dostawę drona wraz ze stacją pomiarową oraz kamerą z głowicą hybrydową dla Gminy Łomianki2019-10-21 14:32:08
Marta NowickaRFZ.42.1.17.2019 Zaproszenie do składania oferty cenowej na dostawę drona wraz ze stacją pomiarową oraz kamerą z głowicą hybrydową dla Gminy Łomianki2019-10-21 14:31:12
Marta NowickaRFZ.42.1.17.2019 Zaproszenie do składania oferty cenowej na dostawę drona wraz ze stacją pomiarową oraz kamerą z głowicą hybrydową dla Gminy Łomianki2019-10-21 14:29:29
Marta NowickaRFZ.42.1.17.2019 Zaproszenie do składania oferty cenowej na dostawę drona wraz ze stacją pomiarową oraz kamerą z głowicą hybrydową dla Gminy Łomianki2019-10-21 14:29:15
Marta NowickaWybór wykonawcy2019-10-21 13:57:56
Użytkownik usuniętyDokument usunięty2019-10-18 15:37:49
Użytkownik usuniętyDokument usunięty2019-10-18 15:35:32
Użytkownik usuniętyDokument usunięty2019-10-18 15:34:53
Magdalena KowalskaKomisje Rady Miejskiej w Łomiankach - VIII kadencja 2019-10-18 12:42:38
Użytkownik usuniętyWAO.152.5.2019 2019-10-18 12:40:52
Magdalena KowalskaKomisje Rady Miejskiej w Łomiankach - VIII kadencja 2019-10-18 12:40:08
Użytkownik usuniętyWAO.152.5.2019 2019-10-18 12:38:17
Użytkownik usuniętyWAO.152.4.20192019-10-18 12:35:58
Użytkownik usuniętyWAO.152.4.20192019-10-18 12:34:16
Użytkownik usuniętyWAO.152.4.20192019-10-18 12:34:01
Użytkownik usuniętyWAO.152.3.20192019-10-18 12:33:44
Magdalena KowalskaXVII Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 24 października 2019 roku2019-10-17 17:34:15
Magdalena KowalskaXVII Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 24 października 2019 roku2019-10-17 17:32:26
Magdalena KowalskaXVII Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 24 października 2019 roku2019-10-17 17:31:28
Magdalena KowalskaXVII Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 24 października 2019 roku2019-10-17 17:27:30
Magdalena KowalskaXVII Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 24 października 2019 roku2019-10-17 17:27:13
Magdalena KowalskaXVII Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 24 października 2019 roku2019-10-17 17:07:18
Magdalena KowalskaBRM.0002.17.2019 porządek obrad 2019-10-17 17:00:43
Magdalena KowalskaXVII Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 24 października 2019 roku2019-10-17 16:58:24
Magdalena KowalskaKomisje Rady Miejskiej w Łomiankach - VIII kadencja 2019-10-17 13:38:57
Magdalena KowalskaKomisje Rady Miejskiej w Łomiankach - VIII kadencja 2019-10-17 13:35:12
Magdalena KowalskaKomisje Rady Miejskiej w Łomiankach - VIII kadencja 2019-10-17 10:56:29
Marta NowickaRZP.271.34.3019 informację z otwarcia ofert2019-10-16 15:38:00
Marta NowickaWIR.7011.5.18.20192019-10-15 14:49:39
Marta NowickaWIR.7011.5.18.20192019-10-15 14:49:30
Marta NowickaFPU Urząd2019-10-15 14:34:42
Marta NowickaOtwarte konkursy ofert w 2019 roku 2019-10-15 14:20:35
Marta NowickaRZP.271.32.2019 Informację z otwarcia ofert2019-10-15 12:03:03
Marta NowickaWybory 20192019-10-15 11:35:39
Marta NowickaWybory 20192019-10-15 11:35:31
Magdalena KowalskaKomisje Rady Miejskiej w Łomiankach - VIII kadencja 2019-10-15 09:22:39
Magdalena KowalskaKomisje Rady Miejskiej w Łomiankach - VIII kadencja 2019-10-14 16:32:42