BIP
e-urząd
Wykaz skrótów
Rada Miejska
Rada Powiatu
Burmistrz
Urząd Miejski
Praca
Prawo Lokalne
Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dzienniki urzędowe
Finanse i mienie
Zamówienia publiczne
Konkursy
Oświadczenia majątkowe
Biuro Obsługi Mieszkańca
Ogłoszenia informacje i wykazy
Organizacje pozarządowe
Rejestr zmian
Wyszukiwarka
Obsługa Biuletynu
Wybory
ePUAP

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 25 35 45 55 105 205 305

Autor zmianyZmieniony dokument Data
Leszek GizińskiRZP.271.31.2018 - Ogłoszenie + SIWZ + załaczniki2018-09-11 10:01:48
Leszek Giziński RZP.271.29.2018 - Przebudowa ulicy Powstańców Warszawy w ramach zadania: ”Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – I kwartał (ul. Rolnicza – ul. Armii Poznań - ul. Warszawska – ul. Jedności Robotniczej).”– zad. 2014/022018-09-11 09:56:43
Leszek GizińskiRZP.271.31.2018 - Przebudowa ulicy Powstańców Warszawy w ramach zadania: ”Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – I kwartał (ul. Rolnicza – ul. Armii Poznań - ul. Warszawska – ul. Jedności Robotniczej).”2018-09-11 09:56:15
Leszek GizińskiKomisje Rady Miejskiej w Łomiankach - VII kadencja 2018-09-11 09:55:25
Leszek GizińskiKomisje Rady Miejskiej w Łomiankach - VII kadencja 2018-09-11 09:55:15
Leszek GizińskiRZP.271.30.2018 - Ogłoszenie + SIWZ 2018-09-11 09:22:36
Leszek GizińskiRZP.271.30.2018 - Ogłoszenie + SIWZ 2018-09-11 09:10:06
Leszek GizińskiRZP.271.30.2018 - Przebudowa ulicy Klonowej i Żołnierzy Narwiku w ramach zadania inwestycyjnego nr 2016/12 pn.: „Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic VIII kwartał (ul. Wiklinowa - ul. Rolnicza - ul. Ogrodowa - ul. Warszawska)”2018-09-11 09:00:32
Leszek GizińskiNabór na stanowisko: Podinspektor / Inspektor ds. geodezji2018-09-11 08:34:45
Leszek GizińskiRKA.2110.27.2018 - Nabór2018-09-11 08:34:24
Leszek GizińskiNabór na stanowisko: Podinspektor / Inspektor ds. geodezji2018-09-11 08:30:25
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.145.2018 z dnia 7 września 2018 roku w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Łomiankach na rok 20182018-09-11 08:23:27
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.144.2018 z dnia 7 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 20182018-09-11 08:13:36
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.146.2018 z dnia 10 września 2018 roku w sprawie przeprowadzenia z inicjatywy Burmistrza Łomianek konsultacji spoełcznych dotyczących rozwoju Gminy Łomianki w kierunku inteligentnego miasta współtworzonego przez mieszkańców2018-09-10 15:39:31
Leszek GizińskiKonsultacje społeczne dotyczące rozwoju Gminy Łomianki w kierunku inteligentnego miasta współtworzonego przez mieszkańców2018-09-10 15:39:00
Leszek GizińskiKonsultacje społeczne dotyczące rozwoju Gminy Łomianki w kierunku inteligentnego miasta współtworzonego przez mieszkańców2018-09-10 15:36:56
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.146.2018 z dnia 10 września 2018 roku w sprawie przeprowadzenia z inicjatywy Burmistrza Łomianek konsultacji spoełcznych dotyczących rozwoju Gminy Łomianki w kierunku inteligentnego miasta współtworzonego przez mieszkańców2018-09-10 14:52:47
Leszek GizińskiJoanna Urbańska - OM pierwsze2018-09-10 13:45:09
Leszek GizińskiJoanna Urbańska - OM pierwsze2018-09-10 13:44:50
Leszek GizińskiUrbańska Joanna2018-09-10 13:43:22
Leszek GizińskiUrbańska Joanna2018-09-10 13:43:10
Leszek GizińskiUrbańska Joanna2018-09-10 13:42:41
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.143.2018 z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr RKA.0050.76.2016 Burmistrza Łomianek z dnia 31 maja 2016 roku, w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości2018-09-10 12:06:25
Leszek GizińskiDopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania – dotyczy tylko osób niepełnosprawnych ujętych w rejestrze wyborców w Gminie Łomianki2018-09-07 10:32:44
Leszek GizińskiGłosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania2018-09-07 10:31:13
Leszek GizińskiZgłoszenie zamiaru głosowania przez pełnomocnika - dotyczy tylko osób niepełnosprawnych oraz osób, które ukończyły 75 lat2018-09-07 10:30:46
Leszek GizińskiZgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego – dotyczy tylko osób niepełnosprawnych2018-09-07 10:27:00
Leszek GizińskiZgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego – dotyczy tylko osób niepełnosprawnych2018-09-07 10:04:29
Leszek GizińskiDyżury radnych VII kadencji2018-09-07 09:12:26
Leszek GizińskiUdostępnienie spisu wyborców2018-09-07 08:46:34
Leszek GizińskiOgłoszenie o zamiarze wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 0004 - Dziekanów Leśny, gmina Łomianki2018-09-07 08:40:18
Leszek GizińskiUchwała Nr XLII/485/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Racławicka”2018-09-05 10:57:20
Leszek GizińskiWybory Samorządowe 20182018-09-05 08:24:02
Leszek GizińskiUchwała Nr XXIII/284/2017 z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jeziorna\"2018-09-04 11:51:08
Leszek GizińskiUchwała Nr XXIII/284/2017 z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jeziorna\"2018-09-04 11:50:24
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXIV/406/2017 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru osiedla Dąbrowa Leśna – etap II2018-09-04 10:11:17
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.142.2018 z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Łomianki miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów uczestniczących w wyborach2018-09-03 11:31:16
Leszek GizińskiWybory Samorządowe 20182018-08-31 13:06:01
Leszek GizińskiReferat Oświaty2018-08-31 10:03:21
Leszek GizińskiWNIOSKI, FORMULARZE, KARTY, ZGŁOSZENIA 2018-08-31 10:02:49
Leszek GizińskiWNIOSKI, FORMULARZE, KARTY, ZGŁOSZENIA 2018-08-31 10:02:31
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.141.2018 z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie upoważenia pracowników Urzędu Miejskiego w Łomiankach do potwierdzenia kserokopii dokumentów wytworzonych w Urzędzie Miejskim w Łomiankach za zgodność z oryginałem2018-08-31 08:40:02
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.140.2018 z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisku podinspektora ds. księgowości budżetowej w Referacie Rozliczeń Finansowych Budżetu Urzędu Miejskiego w Łomiankach2018-08-31 08:37:48
Leszek GizińskiWybory Samorządowe 20182018-08-31 08:34:10
Leszek GizińskiRI.042.4.27.2016 - Protokół z przeprowadzonego rozeznania rynku (2)2018-08-28 15:52:32
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXIV/406/2017 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru osiedla Dąbrowa Leśna – etap II2018-08-28 15:22:06
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.139.2018 z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej o przebiegu wykoniania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2018 r.2018-08-28 15:19:10
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.139.2018 z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej o przebiegu wykoniania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2018 r.2018-08-28 15:18:59
Leszek GizińskiRI.042.4.27.2016 - Protokół z przeprowadzonego rozeznania rynku (2)2018-08-28 09:03:49
Leszek GizińskiWybory Samorządowe 20182018-08-28 08:58:31
Leszek GizińskiRZP.271.29.2018 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania2018-08-28 08:45:23
Leszek GizińskiWykonanie budżetu za II kwartał 2018 r.2018-08-28 08:38:41
Joanna ZielkeWybory Samorządowe 20182018-08-27 15:58:52
Joanna ZielkeWybory Samorządowe 20182018-08-27 15:58:26
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.138.2018 z dnia 22 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Łomiankach na rok 20182018-08-24 15:37:41
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.137.2018 z dnia 22 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 20182018-08-24 15:36:17
Leszek GizińskiRZP.271.29.2018 - Informacja z otwarcia ofert 2018-08-23 16:07:36
Leszek GizińskiJednostki Podległe2018-08-23 09:27:46
Leszek GizińskiKontrola: zagadnienia związane z realizacją umowy w sprawie organizacji stażu w okeresie od 28.05.2018 do 30.11.20182018-08-22 15:36:11
Leszek GizińskiKontrola: zagadnienia związane z realizacją umowy w sprawie organizacji stażu w okeresie od 28.05.2018 do 30.11.20182018-08-22 15:33:28
Leszek GizińskiRKA.2110.26.2018 - Nabór2018-08-22 13:27:54
Leszek GizińskiNabór na stanowisko: Aplikant w Straży Miejskiej w Łomiankach (2 etaty)2018-08-22 13:26:50
Leszek GizińskiNabór na stanowisko: Aplikant w Straży Miejskiej w Łomiankach (2 etaty)2018-08-22 13:26:42
Leszek GizińskiRKA.2110.25.2018 - Wynik2018-08-22 13:25:52
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.136.2018 z dnia 22 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisku Aplikanta w Starży Miejskiej Urzędu Miejskiego w Łomiankach2018-08-22 11:19:25
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.136.2018 z dnia 22 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisku Aplikanta w Starży Miejskiej Urzędu Miejskiego w Łomiankach2018-08-22 11:19:13
Leszek GizińskiOgłoszenie o zamiarze wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 0023 - Łomianki miasto, gmina Łomianki2018-08-22 10:47:35
Leszek GizińskiOgłoszenie o zamiarze wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 0023 - Łomianki miasto, gmina Łomianki2018-08-22 10:47:17
Leszek GizińskiOgłoszenie o zamiarze wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 0023 - Łomianki miasto, gmina Łomianki2018-08-22 10:46:08
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.135.2018 z dnia 21 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisku starszego specjalisty ds. zamówień publicznych w Referacie Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Łomiankach2018-08-21 13:58:15
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.135.2018 z dnia 21 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisku starszego specjalisty ds. zamówień publicznych w Referacie Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Łomiankach2018-08-21 13:58:05
Leszek GizińskiWOŚ.6220.13.2016 - Obwieszczenie2018-08-21 11:22:31
Leszek GizińskiRZP.271.27.2018 - Przebudowa ulicy Klonowej i Żołnierzy Narwiku w ramach zadania inwestycyjnego nr 2016/12 pn.: „Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic VIII kwartał (ul. Wiklinowa - ul. Rolnicza - ul. Ogrodowa - ul. Warszawska)”2018-08-21 09:42:06
Leszek GizińskiRZP.271.27.2018 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania2018-08-21 09:41:37
Joanna ZielkeWnioski złożone w ramach tzw. małych dotacji w 2018 roku:2018-08-20 15:35:57
Leszek GizińskiRZP.271.27.2018 - Informacje art. 86 ust 5 pzp2018-08-20 13:29:33
Leszek GizińskiRZP.271.26.2018 - Rozbudowa ulicy Fabrycznej wraz z budową kanalizacji deszczowej wraz przebudową niezbędnej infrastruktury wod – kan, energetycznej i telekomunikacyjnej2018-08-17 12:56:01
Leszek GizińskiRZP.271.26.2018 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania2018-08-17 12:55:41
Leszek GizińskiWybory Samorządowe 20182018-08-17 12:53:00
Leszek GizińskiWybory Samorządowe 20182018-08-17 12:52:49
Leszek GizińskiWybory Samorządowe 20182018-08-17 12:52:30
Leszek GizińskiRZP.271.26.2018 - Informacja z otwarcia ofert2018-08-17 11:27:04
Leszek GizińskiRZP.271.26.2018 - Informacja z otwarcia ofert2018-08-17 11:26:41
Leszek GizińskiRI.042.4.27.2016 (2) - Zapytanie ofertowe + formularz 2018-08-17 11:22:14
Leszek GizińskiRI.042.4.27.2016 - Dostawa i montaż elementów infrastruktury towarzyszącej przy ścieżkach rowerowych w Gminie Łomianki (2)2018-08-17 11:20:29
Leszek GizińskiRI.042.4.27.2016 - Protokół z przeprowadzonego rozeznania rynku2018-08-17 11:19:31
Leszek GizińskiRZP.271.25.2018 - Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych w ramach przedsięwzięcia pn: „Bieżąca konserwacja dróg o nawierzchni nieutwardzonej i utwardzonej”2018-08-17 09:49:34
Leszek GizińskiRZP.271.24.2018 - Równanie dróg gruntowych i tłuczniowych z doziarnianiem2018-08-17 09:49:27
Leszek GizińskiRZP.271.25.2018 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty2018-08-17 09:49:03
Leszek GizińskiRZP.271.24.2018 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty2018-08-17 09:48:09
Leszek GizińskiWOŚ.6220.6.2018 - wyłożenie raportu2018-08-16 14:24:28
Leszek GizińskiWOŚ.6220.6.2018 - budowa obiektu handlowego zlokalizowanego przy ul. Brukowej w Łomiankach, na działce nr ewid. 638/6, obręb 00012018-08-16 14:23:16
Leszek GizińskiRZP.271.27.2018 - Pytanie nr 1 do SIWZ2018-08-16 11:58:32
Leszek GizińskiWybory Samorządowe 20182018-08-16 10:24:48
Joanna ZielkeRZP.271.26.2018 - Pytania do SIWZ2018-08-13 13:03:37
Joanna ZielkeRZP.271.26.2018 - Pytania do SIWZ2018-08-13 13:02:54
Joanna ZielkeRZP.271.29.2018 - Pytania nr 12018-08-13 12:59:51
Leszek GizińskiOgłoszenie o zamiarze wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 0004 - Dziekanów Leśny, gmina Łomianki2018-08-10 12:10:20
Leszek GizińskiOgłoszenie o zamiarze wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 0004 - Dziekanów Leśny, gmina Łomianki2018-08-10 12:08:28
Joanna ZielkeWnioski złożone w ramach tzw. małych dotacji w 2018 roku:2018-08-10 11:48:05