BIP
e-urząd
Wykaz skrótów
Rada Miejska
Rada Powiatu
Burmistrz
Urząd Miejski
Praca
Prawo Lokalne
Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dzienniki urzędowe
Finanse i mienie
Zamówienia publiczne
Konkursy
Oświadczenia majątkowe
Biuro Obsługi Mieszkańca
Ogłoszenia informacje i wykazy
Organizacje pozarządowe
Rejestr zmian
Wyszukiwarka
Obsługa Biuletynu
Wybory
ePUAP

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 25 35 45 55 105 205 305

Autor zmianyZmieniony dokument Data
Agnieszka Bieniek GODZINY PRACY URZĘDU, ADRESY, TELEFONY 2018-12-12 15:48:41
Agnieszka Bieniekstrona główna 2018-12-12 15:44:49
Agnieszka Bieniekstrona główna 2018-12-12 15:44:26
Agnieszka Bieniekstrona główna 2018-12-12 15:44:05
Agnieszka BieniekRZP.271.38.2018 - Ogłoszenie o zamówieniu2018-12-12 14:06:03
Agnieszka BieniekWybory Samorządowe 20182018-12-12 10:15:31
Agnieszka BieniekWybory Samorządowe 20182018-12-12 10:13:01
Agnieszka BieniekRZP.271.38.2018 - Zmiana ogłoszenia2018-12-12 09:30:16
Agnieszka BieniekZielke Joanna OM 20182018-12-11 21:30:10
Agnieszka BieniekRKA.152.8.2018 - Petycja2018-12-11 21:29:13
Agnieszka BieniekRZP.271.38.2018 - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miejskiego w Łomiankach w 2019 roku2018-12-11 21:27:52
Agnieszka BieniekRZP.271.38.2018 - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miejskiego w Łomiankach w 2019 roku2018-12-11 21:27:32
Agnieszka BieniekRZP.271.38.2018 - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miejskiego w Łomiankach w 2019 roku2018-12-11 21:27:02
Agnieszka BieniekRZP.271.38.2018 - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miejskiego w Łomiankach w 2019 roku2018-12-11 21:24:00
Agnieszka BieniekNabór na stanowisko: Specjalista ds. księgowości2018-12-11 21:21:54
Agnieszka BieniekZamówienia społeczne 20182018-12-11 21:20:39
Agnieszka BieniekZastępca Burmistrza do spraw technicznych2018-12-10 12:43:25
Agnieszka BieniekZastępca Burmistrza do spraw społecznych2018-12-10 12:42:55
Agnieszka BieniekZastępca Burmistrza do spraw technicznych2018-12-10 12:38:24
Agnieszka BieniekZastępca Burmistrza Łomianek do spraw społecznych - Witold Gawda2018-12-10 12:30:25
Agnieszka BieniekZastępca Burmistrza Łomianek do spraw technicznych - Paweł Bohdziewicz 2018-12-10 12:30:00
Agnieszka BieniekZastępca Burmistrza Łomianek do spraw technicznych - Paweł Bohdziewicz 2018-12-10 12:29:32
Agnieszka BieniekZastępca Burmistrza Łomianek do spraw społecznych - Witold Gawda2018-12-10 12:28:39
Agnieszka BieniekZastępca Burmistrza Łomianek do spraw technicznych - Paweł Bohdziewicz 2018-12-10 12:28:03
Agnieszka BieniekZastępca Burmistrza Łomianek do spraw społecznych - Witold Gawda2018-12-10 12:27:20
Agnieszka Bieniekstrona główna 2018-12-10 12:23:32
Agnieszka BieniekRZP.271.37.2018 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 2018-12-10 12:18:14
Agnieszka BieniekZarządzenie Nr RKA.0050.208.2018 z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do zamiany nieruchomości gruntowej stanowiącej dz. ew. nr 233/3 z obrębu 0012-Sadowa i ogłoszenie wykazu2018-12-10 12:17:10
Agnieszka BieniekNabór na stanowisko: Aplikant w Straży Miejskiej w Łomiankach (2 etaty)2018-12-07 22:29:03
Agnieszka BieniekNabór na stanowisko: Aplikant w Straży Miejskiej w Łomiankach (2 etaty)2018-12-07 22:27:40
Agnieszka BieniekKomisje Rady Miejskiej w Łomiankach - VIII kadencja 2018-12-07 22:23:18
Agnieszka BieniekKomisje Rady Miejskiej w Łomiankach - VIII kadencja 2018-12-07 22:21:33
Agnieszka BieniekKomisje Rady Miejskiej w Łomiankach - VIII kadencja 2018-12-07 22:20:14
Agnieszka BieniekKomisje Rady Miejskiej w Łomiankach - VIII kadencja 2018-12-07 22:17:15
Agnieszka BieniekZarządzenie Nr RKA.0050.207.2018 z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt dla projektu pn. \"Budowa parku miejskiego przy jeziorze Fabrycznym w Łomiankach\"2018-12-06 17:25:03
Agnieszka BieniekZarządzenie Nr RKA.0050.206.2018 z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia Polityki w zakresie przeciwdziałania i zwalczania nadużyć finansowych i/lub korupcji na stanowiskach związanych z realizacją projektu pn. \"Budowa parku miejskiego przy jeziorze Fabrycznym w Łomiankach\"2018-12-06 17:23:03
Agnieszka BieniekZarządzenie Nr RKA.0050.205.2018 z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia Procedury przeciwdziałania konfliktowi interesów podczas realizacji projektu pn. \"Budowa parku miejskiego przy jeziorze Fabrycznym w Łomiankach\"2018-12-06 17:21:01
Agnieszka BieniekIII Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 13 grudnia 2018 roku2018-12-06 17:08:32
Agnieszka BieniekIII Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 13 grudnia 2018 roku2018-12-06 16:58:45
Agnieszka BieniekIII Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 13 grudnia 2018 roku2018-12-06 16:56:52
Agnieszka BieniekIII Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 13 grudnia 2018 roku2018-12-06 16:56:00
Agnieszka BieniekZarządzenie Nr RKA.0050.204.2018 z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia Procedury archiwizacji wszelkich dokumentów związanych z realizacją projektu w okresie realizacji POIiŚ oraz 3 lat od zamknięcia POIiŚ zgodnie z postanowieniami Rady (WE) nr 1083/2006 oraz art. 19 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/20062018-12-06 16:47:40
Agnieszka BieniekZarządzenie Nr RKA.0050.203.2018 z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia Procedury przygotowania wniosków o płatność, w tym zasad weryfikacji i poświadczenia, czy wszystkie wydatki włączane do wniosku o płatność są zgodne z zasadami zawartymi w \"Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ\"2018-12-06 16:45:03
Agnieszka BieniekZarządzenie Nr RKA.0050.202.2018 z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia Procedury analizy ryzyka oraz opracowania skutecznego i proporcjonalnego działania w przypadku wystąpienia nadużyć finansowych2018-12-06 16:41:43
Agnieszka BieniekZarządzenie nr RKA.0050.201.2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza do spraw społecznych2018-12-06 15:27:47
Agnieszka BieniekZarządzenie Nr RKA.0050.198.2018 z dnia 4 grudnia 2018 roku w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Łomiankach na rok 20182018-12-06 15:26:28
Agnieszka BieniekZarządzenie Nr RKA.0050.198.2018 z dnia 4 grudnia 2018 roku w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Łomiankach na rok 20182018-12-06 15:25:38
Agnieszka BieniekZarządzenie Nr RKA.0050.197.2018 z dnia 4 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 20182018-12-06 15:23:51
Agnieszka BieniekVIII Kadencja (2018-2023 ) Skład Rady Miejskiej w Łomiankach 2018-12-06 12:20:34
Agnieszka BieniekVIII Kadencja (2018-2023 ) Skład Rady Miejskiej w Łomiankach 2018-12-06 12:20:11
Agnieszka BieniekVIII Kadencja (2018-2023 ) Skład Rady Miejskiej w Łomiankach 2018-12-06 12:10:53
Agnieszka BieniekRZP.271.37.2018 - Informacje art. 86 ust. 52018-12-06 12:05:36
Agnieszka BieniekRZP.271.37.2018 - Informacje art. 86 ust. 52018-12-06 12:05:01
Agnieszka BieniekWNIOSKI, FORMULARZE, KARTY, ZGŁOSZENIA 2018-12-05 11:52:12
Agnieszka BieniekOtwarte konkursy ofert w 2018 roku 2018-12-05 11:31:04
Agnieszka BieniekOtwarte konkursy ofert w 2018 roku 2018-12-05 11:10:06
Agnieszka BieniekKomisje Rady Miejskiej w Łomiankach - VIII kadencja 2018-12-04 14:33:13
Agnieszka BieniekZastępca Burmistrza Łomianek do spraw technicznych - Paweł Bohdziewicz 2018-12-04 14:30:45
Agnieszka BieniekZarządzenie nr RKA.0050.200.2018 z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza ds. technicznych2018-12-04 14:26:42
Agnieszka BieniekZarządzenie nr RKA.0050.199.2018 z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza ds. technicznych2018-12-04 14:25:35
Agnieszka BieniekWI-II.7821.29.6.2018.MG - Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego uchylające w całości zaskarżoną decyzję Starosty Warszawskiego Zachodniego Nr 300/2018 z dnia 13 czerwca 2018 r., znak: AB.673.4.2018.EP o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej - ul. Cienistej w Łomiankach, na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Armii Poznań, gmina Łomianki2018-12-04 12:07:49
Agnieszka BieniekWI-II.7821.29.6.2018.MG - Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego uchylające w całości zaskarżoną decyzję Starosty Warszawskiego Zachodniego Nr 300/2018 z dnia 13 czerwca 2018 r., znak: AB.673.4.2018.EP o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej - ul. Cienistej w Łomiankach, na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Armii Poznań, gmina Łomianki2018-12-04 12:05:35
Agnieszka BieniekKomisje Rady Miejskiej w Łomiankach - VIII kadencja 2018-12-04 11:09:34
Agnieszka BieniekVIII Kadencja (2018-2023 ) Skład Rady Miejskiej w Łomiankach 2018-12-04 10:32:03
Agnieszka BieniekRKA.271.37.2018 - formularz wersja edytowalna2018-12-04 08:31:43
Agnieszka BieniekRKA.271.37.2018 - formularz wersja edytowalna2018-12-04 08:31:30
Agnieszka BieniekII Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 28 listopada 2018 roku2018-12-03 12:42:52
Agnieszka BieniekI Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 23 listopada 2018 roku2018-12-03 12:42:43
Agnieszka BieniekXLV Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 15 października 2018 roku2018-12-03 12:42:26
Agnieszka BieniekXLIV Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 27 lipca 2018 roku2018-12-03 12:42:13
Agnieszka BieniekXLIII Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 7 czerwca 2018 roku2018-12-03 12:42:03
Agnieszka BieniekXLII Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 27 kwietnia 2018 roku2018-12-03 12:41:53
Agnieszka BieniekXLI Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 30 marca 2018 roku2018-12-03 12:41:43
Agnieszka BieniekXL Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 8 marca 2018 roku 2018-12-03 12:41:26
Agnieszka BieniekXXXIX Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 25 stycznia 2018 roku2018-12-03 12:41:06
Agnieszka BieniekVIII Kadencja2018-12-03 12:38:23
Agnieszka BieniekVIII Kadencja2018-12-03 12:38:18
Agnieszka BieniekVII Kadencja2018-12-03 12:37:45
Agnieszka BieniekKomisje Rady Miejskiej w Łomiankach - VIII kadencja 2018-12-03 12:35:07
Agnieszka BieniekKomisje Rady Miejskiej w Łomiankach - VIII kadencja 2018-12-03 12:34:13
Agnieszka BieniekKomisje Rady Miejskiej w Łomiankach - VIII kadencja 2018-12-03 12:32:43
Agnieszka BieniekKomisje Rady Miejskiej w Łomiankach - VIII kadencja 2018-12-03 10:39:14
Agnieszka BieniekKomisje Rady Miejskiej w Łomiankach - VIII kadencja 2018-12-03 10:38:37
Agnieszka BieniekKomisje Rady Miejskiej w Łomiankach - VIII kadencja 2018-12-03 10:38:30
Agnieszka BieniekKomisje Rady Miejskiej w Łomiankach - VIII kadencja 2018-12-03 10:36:52
Agnieszka BieniekKomisje Rady Miejskiej w Łomiankach - VIII kadencja 2018-12-03 10:35:11
Agnieszka BieniekZarządzenie nr RKA.0050.191.2018 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Łomiankach2018-12-03 10:32:27
Agnieszka BieniekZarządzenie nr RKA.0050.191.2018 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Łomiankach2018-12-03 10:29:59
Agnieszka BieniekZastępca Burmistrza do spraw technicznych2018-12-03 10:22:12
Agnieszka BieniekBurmistrz Łomianek 2018-12-03 10:20:40
Agnieszka BieniekKomisje Rady Miejskiej w Łomiankach - VIII kadencja 2018-11-30 15:51:40
Agnieszka BieniekUchwała Nr II / 9/ 2018 z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrza Łomianek Pani Małgorzaty Żebrowskiej-Piotrak2018-11-30 15:48:19
Agnieszka BieniekUchwała Nr II / 8/ 2018 z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia liczebności, składu osobowego oraz wyboru Przewodniczącego Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łomiankach2018-11-30 15:45:19
Agnieszka BieniekUchwała Nr II / 7/ 2018 z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia liczebności, składu osobowego oraz wyboru Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Łomiankach2018-11-30 15:43:55
Agnieszka BieniekUchwała Nr II / 6/ 2018 z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia liczebności, składu osobowego oraz wyboru Przewodniczącego Komisji Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miejskiej w Łomiankach2018-11-30 15:42:17
Agnieszka BieniekUchwała Nr II / 5/ 2018 z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia liczebności, składu osobowego oraz wyboru Przewodniczącego Komisji Technicznej Rady Miejskiej w Łomiankach2018-11-30 15:40:39
Agnieszka BieniekUchwała Nr II / 4/ 2018 z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia liczebności, składu osobowego oraz wyboru Przewodniczącego Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Łomiankach2018-11-30 15:39:19
Agnieszka BieniekUchwała Nr II / 3/ 2018 z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia składu osobowego oraz wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Łomiankach2018-11-30 15:37:35
Agnieszka BieniekZastępca Burmistrza Łomianek do spraw technicznych - Paweł Bohdziewicz 2018-11-30 12:59:06
Agnieszka BieniekZastępca Burmistrza Łomianek do spraw technicznych - Paweł Bohdziewicz 2018-11-30 12:58:31