BIP
Wykaz skrótów
Rada Miejska
Rada Powiatu
Burmistrz
Urząd Miejski
Praca
Prawo Lokalne
Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dzienniki urzędowe
Finanse i mienie
Zamówienia publiczne
Konkursy
Oświadczenia majątkowe
Biuro Obsługi Mieszkańca
Ogłoszenia informacje i wykazy
Organizacje pozarządowe
Rejestr zmian
Wyszukiwarka
Obsługa Biuletynu
Wybory
ePUAP

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 25 35 45 55 105 205 305

Autor zmianyZmieniony dokument Data
Kamila UrbańskaUrząd Stanu Cywilnego2019-03-27 12:49:49
Kamila UrbańskaUrząd Stanu Cywilnego2019-03-27 12:49:31
Kamila UrbańskaReferat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego2019-03-27 12:48:51
Kamila UrbańskaReferat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego2019-03-27 12:48:26
Kamila UrbańskaReferat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego2019-03-27 12:47:33
Kamila UrbańskaReferat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego2019-03-27 12:47:13
Kamila UrbańskaReferat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego2019-03-27 12:46:52
Kamila UrbańskaReferat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego2019-03-27 12:45:59
Kamila UrbańskaReferat Zamówien Publicznych2019-03-27 12:44:46
Kamila Urbańska Pełnomocnik Burmistrza ds. Ochrony Informacji Niejawnych2019-03-27 12:43:34
Kamila UrbańskaBiuro Rady Miejskiej2019-03-27 12:42:32
Kamila UrbańskaReferat Kontroli Wewnętrznej2019-03-27 12:37:36
Kamila UrbańskaReferat Informatyki2019-03-27 12:32:40
Kamila UrbańskaReferat Informatyki2019-03-27 12:32:21
Kamila UrbańskaReferat Informatyki2019-03-27 12:31:43
Kamila UrbańskaReferat Informatyki2019-03-27 12:30:45
Kamila UrbańskaReferat Informatyki2019-03-27 12:30:03
Kamila UrbańskaBiuro Rady Miejskiej2019-03-27 12:29:20
Kamila UrbańskaBiuro Rady Miejskiej2019-03-27 12:28:50
Kamila Urbańska Pełnomocnik Burmistrza ds. Ochrony Informacji Niejawnych2019-03-27 12:27:37
Kamila UrbańskaReferat Informatyki2019-03-27 12:26:36
Kamila UrbańskaReferat Informatyki2019-03-27 12:26:34
Kamila UrbańskaReferat Spraw Obywatelskich 2019-03-27 12:25:53
Kamila UrbańskaReferat Kadr2019-03-27 12:24:50
Kamila UrbańskaReferat Ewidencji Działalności Gospodarczej 2019-03-27 12:23:55
Kamila UrbańskaReferat Ewidencji Działalności Gospodarczej 2019-03-27 12:23:35
Kamila UrbańskaReferat Ewidencji Działalności Gospodarczej 2019-03-27 12:22:32
Kamila UrbańskaReferat Funduszy Zewnętrznych2019-03-27 12:21:53
Kamila UrbańskaReferat Spraw Społecznych2019-03-27 12:21:17
Kamila UrbańskaReferat Spraw Społecznych2019-03-27 12:20:58
Kamila UrbańskaWydział Edukacji2019-03-27 12:20:33
Kamila UrbańskaWydział Administracyjno-Organizacyjny2019-03-27 12:19:55
Kamila UrbańskaWydział Podatków i Opłat Lokalnych2019-03-27 12:19:19
Kamila UrbańskaWydział Rozliczeń Finansowych Budżetu2019-03-27 12:18:27
Kamila UrbańskaWydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej2019-03-27 12:17:52
Kamila UrbańskaWydział Inwestycji i Remontów 2019-03-27 12:17:15
Kamila UrbańskaWydział Komunikacji Zewnętrznej , Promocji i Mediów2019-03-27 12:16:37
Kamila UrbańskaWydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego2019-03-27 12:15:50
Kamila UrbańskaSekretarz2019-03-27 12:14:30
Kamila UrbańskaSkarbnik2019-03-27 12:13:47
Kamila UrbańskaZastępca Burmistrza do spraw społecznych2019-03-27 12:13:11
Kamila UrbańskaZastępca Burmistrza do spraw technicznych2019-03-27 12:11:30
Kamila UrbańskaBurmistrz Łomianek 2019-03-27 12:10:29
Kamila UrbańskaBiuro Rady Miejskiej2019-03-27 12:06:03
Kamila UrbańskaReferat Informatyki2019-03-27 12:05:06
Kamila UrbańskaReferat Spraw Obywatelskich 2019-03-27 12:04:02
Kamila UrbańskaReferat Kadr2019-03-27 11:59:40
Kamila UrbańskaReferat Zamówien Publicznych2019-03-27 11:58:46
Kamila UrbańskaReferat Ewidencji Działalności Gospodarczej 2019-03-27 11:57:27
Kamila UrbańskaReferat Ewidencji Działalności Gospodarczej 2019-03-27 11:57:05
Kamila UrbańskaReferat Funduszy Zewnętrznych2019-03-27 11:56:13
Kamila UrbańskaWydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej2019-03-27 11:54:16
Kamila UrbańskaWydział Podatków i Opłat Lokalnych2019-03-27 11:53:46
Kamila UrbańskaWydział Administracyjno-Organizacyjny2019-03-27 11:53:35
Kamila UrbańskaWydział Administracyjno-Organizacyjny2019-03-27 11:52:54
Kamila UrbańskaWydział Edukacji2019-03-27 11:52:44
Kamila UrbańskaReferat Funduszy Zewnętrznych2019-03-27 11:52:32
Kamila UrbańskaReferat Spraw Społecznych2019-03-27 11:51:19
Kamila UrbańskaWydział Edukacji2019-03-27 11:50:26
Kamila UrbańskaWydział Administracyjno-Organizacyjny2019-03-27 11:49:23
Kamila UrbańskaWydział Administracyjno-Organizacyjny2019-03-27 11:49:15
Kamila UrbańskaWydział Podatków i Opłat Lokalnych2019-03-27 11:47:10
Kamila UrbańskaWydział Rozliczeń Finansowych Budżetu2019-03-27 11:45:40
Kamila UrbańskaWydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej2019-03-27 11:44:28
Kamila UrbańskaWydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej2019-03-27 11:44:18
Kamila UrbańskaWydział Inwestycji i Remontów 2019-03-27 11:42:36
Marta NowickaRKA.152.2.20192019-03-27 11:34:11
Marta NowickaRKA.152.2.2019 - informacja2019-03-27 11:33:54
Marta NowickaBRM.0003.27.2019 - odpowiedź z 26.03.2019 roku2019-03-27 10:36:04
Marta NowickaZarzadzenie WAO.0050.64.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 26.03.2019w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Łomianki miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów uczestniczących w wyborach.2019-03-27 10:24:05
Marta NowickaZarzadzenie WAO.0050.63.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 26.03.2019 w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Dzialu Pomocy Środowiskowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomianakach 2019-03-27 10:22:40
Marta NowickaZarzadzenie WAO.0050.62.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 26.03.2019 w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Dzialu Pomocy Środowiskowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomianakach 2019-03-27 10:21:11
Marta NowickaZarzadzenie WAO.0050.61.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 26.03.2019 w sprawie powołania rzeczoznawcy do szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego.2019-03-27 10:19:54
Kamila UrbańskaWydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego2019-03-27 08:51:23
Kamila UrbańskaWydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego2019-03-27 08:51:01
Kamila UrbańskaRegulamin organizacyjny Urzędu 2019-03-27 08:45:53
Kamila UrbańskaRegulamin organizacyjny Urzędu 2019-03-27 08:45:01
Kamila UrbańskaRegulamin organizacyjny Urzędu 2019-03-27 08:40:40
Kamila UrbańskaReferat Kontroli Wewnętrznej2019-03-26 14:45:55
Kamila UrbańskaReferat Kontroli Wewnętrznej2019-03-26 14:45:47
Kamila UrbańskaReferat Kontroli Wewnętrznej2019-03-26 14:45:06
Kamila UrbańskaReferat Kontroli Wewnętrznej2019-03-26 14:44:47
Kamila UrbańskaWydział Komunikacji Zewnętrznej , Promocji i Mediów2019-03-26 14:43:14
Kamila UrbańskaWydział Komunikacji Zewnętrznej , Promocji i Mediów2019-03-26 14:42:50
Kamila UrbańskaBurmistrz Łomianek 2019-03-26 14:41:17
Kamila UrbańskaWydział Komunikacji Zewnętrznej , Promocji i Mediów2019-03-26 14:38:22
Kamila UrbańskaWydział Komunikacji Zewnętrznej , Promocji i Mediów2019-03-26 14:37:40
Kamila UrbańskaWydział Komunikacji Zewnętrznej , Promocji i Mediów2019-03-26 14:35:07
Kamila UrbańskaWydział Komunikacji Zewnętrznej , Promocji i Mediów2019-03-26 14:34:34
Kamila UrbańskaWydział Komunikacji Zewnętrznej , Promocji i Mediów2019-03-26 14:33:59
Kamila UrbańskaWydział Komunikacji Zewnętrznej , Promocji i Mediów2019-03-26 14:20:43
Kamila UrbańskaWydział Komunikacji Zewnetrznej , Promocji i Mediów2019-03-26 14:16:35
Marta NowickaAB.673.34.2018.AJ - Obwieszczenie nr 5/20192019-03-26 13:32:45
Kamila Urbańska Wydziały i Referaty w Urzędzie Miejskim w Łomiankach ich przedmiot działania i kompetencje2019-03-26 11:52:22
Kamila Urbańska Wydziały i Referaty w Urzędzie Miejskim w Łomiankach ich przedmiot działania i kompetencje2019-03-26 11:52:02
Kamila UrbańskaRadca Prawny2019-03-26 11:30:31
Kamila UrbańskaStraż Miejska2019-03-26 11:30:11
Kamila UrbańskaUrząd Stanu Cywilnego2019-03-26 11:29:53
Kamila UrbańskaUrząd Stanu Cywilnego2019-03-26 11:29:01
Kamila UrbańskaStraż Miejska2019-03-26 11:16:00