BIP
e-urząd
Wykaz skrótów
Rada Miejska
Rada Powiatu
Burmistrz
Urząd Miejski
Praca
Prawo Lokalne
Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dzienniki urzędowe
Finanse i mienie
Zamówienia publiczne
Konkursy
Oświadczenia majątkowe
Biuro Obsługi Mieszkańca
Ogłoszenia informacje i wykazy
Organizacje pozarządowe
Rejestr zmian
Wyszukiwarka
Obsługa Biuletynu
Wybory
ePUAP

0 10 20 30 40 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 60 70 80 90 100 150 250

Autor zmianyZmieniony dokument Data
Leszek GizińskiRZP.271.48.2016 - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miejskiego w Łomiankach w 2017 roku2016-12-21 12:37:50
Leszek GizińskiRZP.271.43.2016 - Informacje art. 86 ust. 5 pzp RZP.271.43.20162016-12-21 12:22:43
Leszek GizińskiRZP.271.43.2016 - Informacje art. 86 ust. 5 pzp RZP.271.43.20162016-12-21 12:22:20
Leszek GizińskiRGP.6733.19.2016 - Decyzja nr 249/20162016-12-20 13:52:11
Leszek GizińskiWykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 20.12.2016 2016-12-20 13:44:18
Leszek GizińskiWykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 20.12.2016 2016-12-20 13:43:59
Leszek GizińskiRGP.6733.20.2016 - Decyzja 248/20162016-12-20 12:23:36
Leszek GizińskiNabór na stanowisko: Inspektor ds. geodezji2016-12-20 08:39:28
Leszek GizińskiNabór na stanowisko: Główny specjalista ds. geodezji2016-12-20 08:39:09
Leszek GizińskiNabór na stanowisko: Główny specjalista ds. geodezji - wynik2016-12-20 08:37:00
Agata ZakrzewskaRKA.2110.20.2016 - Ogłoszenie o naborze2016-12-19 17:11:07
Agata ZakrzewskaRKA.2110.18.2016 Wynik naboru na Inspektora ds. geodezji2016-12-19 17:08:17
Leszek GizińskiKomisje Rady Miejskiej w Łomiankach - VII kadencja 2016-12-19 14:34:45
Leszek GizińskiRZP.271.45.2016 Informacja z otwarcia oferty2016-12-19 12:59:39
Leszek GizińskiUchwała Nr XXI/250/2016 z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 20172016-12-19 12:05:10
Leszek GizińskiKomisje Rady Miejskiej w Łomiankach - VII kadencja 2016-12-16 15:49:06
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.181.2016 z dnia 2 grudnia 2016 roku w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Łomiankach na rok 20162016-12-16 14:54:24
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.182.2016 z dnia 2 grudnia 2016 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko głównego specjalisty ds. geodezji.2016-12-16 14:54:05
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.184.2016 z dnia 6 grudnia 2016 roku w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Łomiankach na rok 20162016-12-16 14:52:55
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.189.2016 z dnia 14 grudnia 2016 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Łomiankach na rok 20162016-12-16 14:52:12
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.189.2016 z dnia 14 grudnia 2016 w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Łomiankach na rok 20162016-12-16 14:51:13
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.188.2016 z dnia 14 grudnia 2016 roku sprawie zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 20162016-12-16 14:50:02
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.188.2016 z dnia 14 grudnia 2016 roku sprawie zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 20162016-12-16 14:49:48
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.188.2016 z dnia 14 grudnia 2016 roku sprawie zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 20162016-12-16 14:49:37
Leszek GizińskiRKA.2110.20.2016 - Ogłoszenie o naborze2016-12-16 14:07:11
Leszek GizińskiRKA.2110.20.2016 - Ogłoszenie o naborze2016-12-16 14:07:01
Leszek GizińskiNabór na stanowisko: Inspektor ds. geodezji2016-12-16 14:05:12
Leszek GizińskiNabór na stanowisko: Inspektor ds. geodezji2016-12-16 14:04:42
Leszek GizińskiNabór na stanowisko: Inspektor ds. geodezji2016-12-16 14:03:03
Leszek GizińskiRZP.271.44.2016 - Pytanie nr 1 do SIWZ2016-12-16 11:47:36
Leszek Giziński Podatki i opłaty lokalne w 2017 r.2016-12-15 15:42:44
Leszek Giziński Podatki i opłaty lokalne w 2017 r.2016-12-15 15:39:01
Leszek GizińskiPytanie 2 do RZP.271.43.20162016-12-15 15:29:28
Leszek GizińskiKontrola w Ośrodku Pomocy Społecznej2016-12-15 15:24:33
Leszek GizińskiKontrola w Ośrodku Pomocy Społecznej2016-12-15 15:24:04
Leszek GizińskiKontrola w Ośrodku Pomocy Społecznej2016-12-15 15:23:53
Leszek GizińskiKontrola w Ośrodku Pomocy Społecznej2016-12-15 15:23:13
Leszek GizińskiKontrola w Ośrodku Pomocy Społecznej2016-12-15 15:22:57
Leszek GizińskiKontrola w Ośrodku Pomocy Społecznej2016-12-15 15:22:17
Leszek GizińskiKontrola w Ośrodku Pomocy Społecznej2016-12-15 15:21:14
Leszek GizińskiKontrola w Ośrodku Pomocy Społecznej2016-12-15 15:20:45
Leszek GizińskiKontrola w Ośrodku Pomocy Społecznej2016-12-15 15:20:31
Leszek GizińskiProtokół kontroli Gminy Łomianki w zakresie przestrzegania przepisów dotyczacych ochrony zwierząt2016-12-15 15:13:49
Leszek GizińskiKontrola Gminy Łomianki w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony zwierząt2016-12-15 15:13:34
Leszek GizińskiProtokół kontroli Gminy Łomianki w zakresie przestrzegania przepisów dotyczacych ochrony zwierząt2016-12-15 15:13:07
Leszek GizińskiKontrola Gminy Łomianki w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony zwierząt2016-12-15 15:09:31
Leszek GizińskiKontrola Gminy Łomianki w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony zwierząt2016-12-15 15:09:24
Leszek GizińskiKontrola Gminy Łomianki w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony zwierząt2016-12-15 15:09:14
Leszek GizińskiKontrola Gminy Łomianki w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony zwierząt2016-12-15 15:08:55
Leszek GizińskiKontrola Gminy Łomianki w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony zwierząt2016-12-15 15:08:31
Leszek GizińskiKontrola doraźna Straży Miejskiej w Łomiankach2016-12-15 13:08:56
Leszek Giziński20162016-12-15 13:04:32
Leszek Giziński20162016-12-15 13:04:16
Leszek GizińskiXXII Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach - porzadek obrad 2016-12-14 15:25:33
Leszek GizińskiXXII Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 28 grudnia 2016 roku2016-12-14 15:23:33
Leszek GizińskiXXII Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 28 grudnia 2016 roku2016-12-14 15:23:18
Leszek GizińskiXXII Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 28 grudnia 2016 roku2016-12-14 15:19:32
Leszek GizińskiXXII Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 28 grudnia 2016 roku2016-12-14 15:18:57
Leszek GizińskiXXII Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 28 grudnia 2016 roku2016-12-14 15:15:09
Agata ZakrzewskaNabór na stanowisko: Inspektor ds. ogólnobudowlanych2016-12-14 15:02:37
Agata ZakrzewskaNabór na stanowisko: Inspektor ds. ogólnobudowlanych2016-12-14 15:01:11
Agata ZakrzewskaNabór na stanowisko: Inspektor ds. ogólnobudowlanych2016-12-14 15:00:57
Agata ZakrzewskaZarządzenie Nr RKA.0050.187.2016 z dnia 14 grudnia 2016 roku sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Miejskim w Łomiankach za rok 2016 oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej.2016-12-14 14:58:10
Agata ZakrzewskaZarządzenie Nr RKA.0050.186.2016 z dnia 14 grudnia 2016 roku sprawie wprowadzenia do stosowania Instrukcji gospodarowania drukami ścisłego zarachowania w Urzędzie Miejskim w Łomiankach2016-12-14 14:46:22
Agata ZakrzewskaRZP.271.45.2016 - Pytanie nr 12016-12-14 14:41:25
Agata ZakrzewskaRZP.271.45.2016 - Pytanie nr 12016-12-14 14:41:20
Leszek GizińskiWOŚ.6220.13.2016 - Obwieszczenie2016-12-12 15:54:17
Leszek GizińskiPytanie 1 do RZP.271.43.20162016-12-12 15:48:07
Leszek GizińskiPytanie 1 do RZP.271.43.20162016-12-12 15:47:49
Agata ZakrzewskaWOŚ.6220.13.2016 - wydane postanowienie2016-12-12 14:37:44
Agata ZakrzewskaZarządzenie Nr RKA.0050.185.2016 z dnia 12 grudnia 2016 roku sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora ds. geodezji2016-12-12 14:05:49
Agata ZakrzewskaWOŚ.6220.13.2016 - wydane postanowienie2016-12-12 13:55:32
Leszek GizińskiUchwała Nr XXVIII/ 229/ 97 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 16 czerwca 1997 roku w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Łomiankach Nr XXVI/207/97 z dnia 26 marca 1997 r. w sprawie zaciągnięcia pozyczki na budowę oczyszczalni ścieków w Gminie Łomianki2016-12-09 15:29:42
Leszek GizińskiXX Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach - protokół 2016-12-09 14:00:11
Leszek GizińskiXX Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach - protokół 2016-12-09 13:59:59
Leszek GizińskiRZP.271.45.2016 - Ogłoszenie + SIWZ2016-12-09 13:56:33
Leszek GizińskiRZP.271.45.2016 - Ogłoszenie + SIWZ2016-12-09 13:55:23
Leszek GizińskiRZP.271.45.2016 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Łomianki w 2017 roku2016-12-09 13:53:39
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.184.2016 z dnia 6 grudnia 2016 roku w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Łomiankach na rok 20162016-12-09 11:18:41
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.183.2016 z dnia 6 grudnia 2016 roku sprawie zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 20162016-12-09 11:17:32
Leszek GizińskiUchwała Nr XXI/247/2016 z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru szpitala dziecięcego w Dziekanowie Leśnym2016-12-08 08:46:09
Agata ZakrzewskaUchwała Nr XXI/270/2016 z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Stare Babice na dofinansowanie transportu międzygminnego lokalnej linii uzupełniającej L-7 w 2017 roku 2016-12-07 15:36:59
Agata ZakrzewskaUchwała Nr XXI/269/2016 z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2017-20242016-12-07 15:35:33
Agata ZakrzewskaUchwała Nr XXI/259/2016 z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2016-20242016-12-07 15:34:10
Agata ZakrzewskaUchwała Nr XXI/268/2016 z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Łomianki na rok 20172016-12-07 15:32:17
Agata ZakrzewskaUchwała Nr XXI/267/2016 z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego doraźnej Komisji Statutowej 2016-12-07 15:28:02
Agata ZakrzewskaUchwała Nr XXI/266/2016 z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie aplikowania Gminy Łomianki o dofinansowanie realizacji projektu polegającego na budowie parku miejskiego przy jeziorze Fabrycznym w Łomiankach 2016-12-07 15:26:54
Agata ZakrzewskaUchwała Nr XXI/264/2016 z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość2016-12-07 15:25:50
Agata ZakrzewskaUchwała Nr XXI/265/2016 z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w Statucie Biblioteki Publicznej w Łomiankach nadanego Uchwałą Nr XI/114/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 22 października 2015 r.2016-12-07 15:25:45
Agata ZakrzewskaUchwała Nr XXI/264/2016 z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość2016-12-07 15:24:05
Agata ZakrzewskaUchwała Nr XXI/263/2016 z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działek na rzecz Gminy Łomianki 2016-12-07 15:17:17
Agata ZakrzewskaUchwała Nr XXI/263/2016 z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działek na rzecz Gminy Łomianki 2016-12-07 15:16:51
Agata ZakrzewskaUchwała Nr XXI/262/2016 z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Łomianki przez inne niż Gmina Łomianki osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji 2016-12-07 15:11:53
Agata ZakrzewskaUchwała Nr XXI/261/2016 z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/213/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Łomianki na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych związanych z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie Gminy Łomianki 2016-12-07 15:07:54
Agata ZakrzewskaUchwała Nr XXI/260/2016 z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie dopłat dla grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo - kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku 2016-12-07 15:03:38
Agata ZakrzewskaUchwała Nr XXI/259/2016 z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2016-20242016-12-07 14:49:22
Leszek GizińskiUchwała Nr XXI/258/2016 z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 20162016-12-07 14:03:25
Leszek GizińskiUchwała Nr XXI/257/2016 z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Gminy Łomianki prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty2016-12-07 14:02:29
Leszek GizińskiUchwała Nr XXI/258/2016 z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 20162016-12-07 13:59:55
Leszek GizińskiUchwała Nr XXI/257/2016 z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Gminy Łomianki prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty2016-12-07 13:57:08