BIP
e-urząd
Wykaz skrótów
Rada Miejska
Rada Powiatu
Burmistrz
Urząd Miejski
Praca
Prawo Lokalne
Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dzienniki urzędowe
Finanse i mienie
Zamówienia publiczne
Konkursy
Oświadczenia majątkowe
Biuro Obsługi Mieszkańca
Ogłoszenia informacje i wykazy
Organizacje pozarządowe
Rejestr zmian
Wyszukiwarka
Obsługa Biuletynu
Wybory
ePUAP

0 10 20 30 40 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 60 70 80 90 100 150 250

Autor zmianyZmieniony dokument Data
Agata ZakrzewskaRGP.6733.3.2017 - obwieszczenie o wszczęciu postępowania 2017-02-16 11:06:57
Agata ZakrzewskaRGP.6733.3.2017 - Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegające na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, zlokalizowanej w: Łomiankach Dolnych, gm. Łomianki - ul. Wiślana (dz. nr ew. 1056, 728, 1013/4, 1014, 494/4, 491, 1013/), ul. Brzegowa (dz. nr ew. 1010, 1011, 1007, 432/9, 454/1, 470, 1009, 462/1, 464/2, 461/1, 218/1, 116/2, 157, 155/4, 1006, 1008, 432/5, 449/6, 467, 445/1, 437, 432/7, 432/10, 432/1, 432/4, 155/1, 714, 461/2, 454/3, 148/5, 147, 129, 128, 119/2, 114/4, 30, 116/4, 149/9, 149/8, 461/8), ul. Azalii (dz. nr ew. 113/30, 113/27, 116/13, 115, 113/21, 113/18, 113/5, 116/15), ul. Łużycka (dz. nr ew. 227, 217/4, 460/5, 241/1, 476/1, 1022, 1235, 247/1, 159/3, 161/8, 472/18, 1021, 246/2, 469, 239/1, 245/2, 223/2, 238/1, 162/9, 474/1, 1026/1, 473/1, 44, 36, 1025/4, 1025/3, 1024/3, 1024/4, 1027, 481/1, 1023, 468/6, 476/2, 462/15, 463, 462/16, 461/10, 460/2, 460/4, 460/1, 460/3, 472/17, 223/3, 223/18, 248, 249, 223/1, 222, 245/30, 247/19, 247/20, 245/25, 246/10, 246/12, 245/23, 247/22, 245/29, 245/24, 247/23, 246/23, 247/24, 246/5, 245/28, 247/2, 245/31, 246/11, 245/22, 247/21, 216, 217/5, 218/2, 245/14, 245/3, 241/2, 165/5, 165/1, 166/1, 238/14, 238/4, 238/10, 238/16, 239/2, 238/12, 238/6, 238/8, 233, 1026/2), ul. Lisieckiego K. „Dziadka” (dz. nr ew. 474/6, 473/2, 473/6), ul. Krajobrazowa (dz. nr ew. 179, 178), ul. Majora Bronisława Kamińskiego (dz. nr ew. 57/1, 57/2, 159/1, 161/1, 160/7, 43/4, 57/3), Kiełpin, gm. Łomianki - ul. Brzegowa (dz. nr ew. 95/13, 95/2, 97). 2017-02-16 11:05:22
Agata ZakrzewskaKonsultacje w sprawie koncepcji programowo – przestrzennej budowy małej obwodnicy Łomianek na odc. Brukowa - Rolnicza śladem Kościelna Droga na terenie Gminy Łomianki2017-02-16 11:00:48
Agata ZakrzewskaKonsultacje w sprawie koncepcji programowo – przestrzennej budowy małej obwodnicy Łomianek na odc. Brukowa - Rolnicza śladem Kościelna Droga na terenie Gminy Łomianki2017-02-16 10:46:00
Agata ZakrzewskaOM końcowe 2017 Bożena Cholewa2017-02-16 10:42:47
Agata ZakrzewskaOM 2017 Bożena Cholewa2017-02-16 10:40:29
Leszek GizińskiKonsultacje w sprawie koncepcji programowo – przestrzennej budowy małej obwodnicy Łomianek na odc. Brukowa - Rolnicza śladem Kościelna Droga na terenie Gminy Łomianki2017-02-16 08:26:41
Leszek GizińskiKonsultacje w sprawie koncepcji programowo – przestrzennej budowy małej obwodnicy Łomianek na odc. Brukowa - Rolnicza śladem Kościelna Droga na terenie Gminy Łomianki2017-02-16 08:22:06
Leszek GizińskiUchwała Nr XXIII/297/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia FINESS CLUB znajdującego się w budynku, którego administraorem jest Integracyjne Centrum Dydakyczno Sportowe w Łomiankach przy ulicy Staszica 2 na okres kolejnych 3 lat z dotychczasowym najemcą2017-02-15 11:47:40
Leszek GizińskiUchwała Nr XXIII/296/2017 z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia FITNESS CLUB znajdującego się w budynku, którego administratorem jest Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe w Łomiankach przy ulicy Staszica 2 na okres kolejnych 3 lat z dotychczasowym najemcą2017-02-15 11:46:46
Leszek GizińskiUchwała Nr XXIII/295/2017 z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia znajdującego się w budynku Gimnazjum Nr 1 w Łomiankach, którego administratorem jest Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowego w Łomiankach przy ulicy Staszica 2 na okres kolejnych 3 lat z dotychczasowym najemcą2017-02-15 11:46:00
Leszek GizińskiUchwała Nr XXIII/294/2017 z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości2017-02-15 11:45:04
Leszek GizińskiUchwała Nr XXIII/293/2017 z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki na rzecz Gminy Łomianki2017-02-15 11:43:56
Leszek GizińskiUchwała Nr XXIII/293/2017 z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki na rzecz Gminy Łomianki2017-02-15 11:42:40
Leszek GizińskiRGP.6721.37.2.2017 - Protokół z dyskusji 2017-02-14 15:13:12
Leszek GizińskiRGP.6721.37.2.2017 - Protokół z dyskusji 2017-02-14 15:12:46
Leszek GizińskiRGP.6721.15.2.2017 - Protokół z dyskusji2017-02-14 15:09:03
Leszek GizińskiWniosek o wydanie zezwolenia na podawanie napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na organizacji przyjęć2017-02-14 14:55:08
Leszek GizińskiWydawanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu (poza miejscem) sprzedaży2017-02-14 14:29:37
Leszek GizińskiRada Powiatu Warszawskiego Zachodniego w kadencji 2018-2023 2017-02-14 14:09:39
Leszek GizińskiRZP.271.02.2017 - Przebudowa ul. Raabego w zakresie wykonania nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów oraz odwodnienia - zad 2016/02 2017-02-14 14:04:20
Leszek GizińskiRZP.271.02.2017 - Zawiadomienie2017-02-14 14:02:29
Leszek GizińskiZastępca Burmistrza Łomianek do spraw technicznych - Paweł Bohdziewicz 2017-02-14 13:30:23
Leszek GizińskiZastępca Burmistrza Łomianek do spraw technicznych - Paweł Bohdziewicz 2017-02-14 13:30:12
Leszek GizińskiZastępca Burmistrza Łomianek do spraw technicznych - Paweł Bohdziewicz 2017-02-14 13:28:29
Leszek GizińskiZastępca Burmistrza Łomianek do spraw technicznych - Paweł Bohdziewicz 2017-02-14 13:26:37
Leszek GizińskiWydawanie zaświadczeń potwierdzających dane objęte ewidencją działalności gospodarczej2017-02-14 13:05:53
Leszek GizińskiWydawanie duplikatów zaświadczeń i decyzji dotyczących ewidencji działalności gospodarczej 2017-02-14 13:05:00
Leszek GizińskiPrzyjmowanie wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej2017-02-14 13:03:46
Leszek GizińskiArchiwum przetargów z 2017 r.2017-02-14 12:58:01
Leszek Giziński11112017-02-14 12:53:38
Leszek Giziński11112017-02-14 12:53:26
Leszek GizińskiRZP.271.03.2017 - Informacje art. 86 ust. 5 pzp2017-02-14 12:51:55
Leszek GizińskiRZP.271.41.2016 - Przebudowa ulicy Mokrej w zakresie wykonania nawierzchni jezdni, chodników oraz zjazdów w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – IV kwartał (ul. Graniczka – ul. Warszawska – ul. Staszica – ul. Kolejowa)” - 2015/04 2017-02-14 12:50:31
Leszek Giziński RZP.271.36.2016 - Przebudowa ulicy Parkowej w zakresie budowy ścieżki rowerowej i chodnika w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa ul. Parkowej” - 2015/082017-02-14 12:49:49
Leszek GizińskiRZP.271.25.2016 - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań: Część 1 – Przebudowa ul. Cienistej zad 2016/2021, Część 2 – Przebudowa ul. Cebertowicza zad 2016/20, Część 3 – Modernizacja ul. Turystycznej zad 2016/232017-02-14 12:48:46
Leszek GizińskiRZP.271.33.2016 - Przebudowa ulicy Wiosennej w zakresie wykonania nawierzchni jezdni, chodników oraz zjazdów w ramach zadania inwestycyjnego pn: Przebudowa ul. Wiosennej na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej oraz przebudowa skrzyżowania ul. Zachodniej i Wiosennej - 2015/372017-02-14 12:48:00
Leszek GizińskiRZP.271.35.2016 - Przebudowa ulicy Kamienistej w zakresie wykonania nawierzchni jezdni, chodników oraz zjazdów w ramach zadania inwestycyjnego 2015/38 pn.: Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – V kwartał (ul. Wiślana – ul. Kolejowa – ul. Wąska – ul. Długa)2017-02-14 12:46:42
Leszek GizińskiRZP.271.03.2017 - Informacje art. 86 ust. 5 pzp2017-02-14 12:45:26
Leszek GizińskiRKA.152.1.2017 - petycja2017-02-14 12:23:24
Leszek GizińskiRKA.152.1.2017 - petycja2017-02-14 12:23:13
Leszek GizińskiRKA.152.1.20172017-02-14 12:21:31
Leszek Giziński20172017-02-14 12:20:20
Leszek GizińskiReferat Oświaty2017-02-14 08:43:09
Leszek GizińskiXXII Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach - protokół2017-02-14 08:38:38
Leszek GizińskiXXII Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach - protokół2017-02-14 08:38:20
Leszek GizińskiXXII Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach - protokół2017-02-14 08:38:12
Leszek GizińskiXXII Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach - protokół2017-02-14 08:38:02
Agata ZakrzewskaWykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 20172017-02-13 15:52:03
Agata ZakrzewskaRZP.271.05.2017 - Przebudowa ulicy Spokojnej w ramach zadania Przebudowa ul. Jeziornej i ul. Spokojnej – zad. 2015/062017-02-13 15:43:52
Agata ZakrzewskaRZP.271.05.2017 - Przebudowa ulicy Spokojnej w ramach zadania Przebudowa ul. Jeziornej i ul. Spokojnej – zad. 2015/06 2017-02-13 15:34:13
Agata ZakrzewskaRZP.271.05.2017 - Przebudowa ulicy Spokojnej w ramach zadania Przebudowa ul. Jeziornej i ul. Spokojnej – zad. 2015/06 2017-02-13 15:32:47
Agata ZakrzewskaRZP.271.05.2017 - Przebudowa ulicy Spokojnej w ramach zadania Przebudowa ul. Jeziornej i ul. Spokojnej – zad. 2015/06 2017-02-13 15:28:29
Agata ZakrzewskaMałe dotacje2017-02-13 11:17:13
Agata ZakrzewskaWnioski złożone w ramach tzw. małych dotacji w 2017 roku:2017-02-13 10:33:20
Leszek GizińskiRGP.6733.2.2017 - obwieszczenie o wszczęciu postępowania 2017-02-10 13:51:54
Leszek GizińskiRGP.6733.2.2017 - obwieszczenie o wszczęciu postępowania 2017-02-10 13:51:41
Leszek GizińskiRGP.6733.2.2017 - Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegające na przebudowie sieci elektroenergetycznej: linii kablowych nN, linii napowietrznej nN, przyłączy napowietrznych nN, przyłączy kablowych nN, słupów nN oraz oświetlenia ulicznego, na działkach o nr ew. 171/4, 221/7, 171/5, 172/13, 172/23, 172/21, 172/22, 196, 167, położonych w Dziekanowie Leśnym gm. Łomianki przy ul. Akinsa2017-02-10 13:48:42
Leszek GizińskiRGP.6733.2.2017 - Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegające na przebudowie sieci elektroenergetycznej: linii kablowych nN, linii napowietrznej nN, przyłączy napowietrznych nN, przyłączy kablowych nN, słupów nN oraz oświetlenia ulicznego, na działkach o nr ew. 171/4, 221/7, 171/5, 172/13, 172/23, 172/21, 172/22, 196, 167, położonych w Dziekanowie Leśnym gm. Łomianki przy ul. Akinsa2017-02-10 13:48:04
Leszek GizińskiRGP.6733.2.2017 - Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegające na przebudowie sieci elektroenergetycznej: linii kablowych nN, linii napowietrznej nN, przyłączy napowietrznych nN, przyłączy kablowych nN, słupów nN oraz oświetlenia ulicznego, na działkach o nr ew. 171/4, 221/7, 171/5, 172/13, 172/23, 172/21, 172/22, 196, 167, położonych w Dziekanowie Leśnym gm. Łomianki przy ul. Akinsa2017-02-10 13:47:33
Leszek GizińskiAndrusiak Marta OM 20172017-02-10 11:48:16
Leszek GizińskiAndrusiak Marta OM 20172017-02-10 11:48:03
Leszek GizińskiNabór na stanowisko: Główny specjalista ds. księgowości2017-02-10 11:29:56
Leszek GizińskiNabór na stanowisko: Główny specjalista ds. księgowości2017-02-10 11:27:29
Leszek GizińskiWNIOSKI, FORMULARZE, KARTY, ZGŁOSZENIA 2017-02-10 11:19:46
Leszek GizińskiWNIOSKI, FORMULARZE, KARTY, ZGŁOSZENIA 2017-02-10 11:16:14
Leszek GizińskiWNIOSKI, FORMULARZE, KARTY, ZGŁOSZENIA 2017-02-10 11:13:39
Leszek GizińskiWNIOSKI, FORMULARZE, KARTY, ZGŁOSZENIA 2017-02-10 11:11:11
Leszek GizińskiWNIOSKI, FORMULARZE, KARTY, ZGŁOSZENIA 2017-02-10 11:01:21
Leszek GizińskiWydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką2017-02-10 10:51:03
Leszek GizińskiWydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym 2017-02-10 10:49:56
Leszek GizińskiWpis do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie2017-02-10 10:48:31
Leszek GizińskiZmiana we wpisie do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie 2017-02-10 10:47:40
Leszek GizińskiWykreślenie wpisu z ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie 2017-02-10 10:46:37
Leszek GizińskiWpis do ewidencji pól biwakowych 2017-02-10 10:45:49
Leszek GizińskiZmiana we wpisie do ewidencji pól biwakowych 2017-02-10 10:45:06
Leszek GizińskiWykreślenie wpisu z ewidencji pól biwakowych 2017-02-10 10:44:42
Leszek GizińskiWykreślenie wpisu z ewidencji pól biwakowych 2017-02-10 10:43:33
Leszek GizińskiUchwała Nr XXIII/290/2017 z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Łomianki do nowego ustroju szkolnego2017-02-10 10:19:58
Leszek GizińskiWydawanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu (poza miejscem) sprzedaży2017-02-10 10:14:18
Leszek GizińskiWydawanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu (poza miejscem) sprzedaży2017-02-10 10:13:17
Leszek GizińskiWydawanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu (poza miejscem) sprzedaży2017-02-10 10:11:58
Leszek GizińskiWydawanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu (poza miejscem) sprzedaży2017-02-10 10:10:44
Leszek GizińskiWydawanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu (poza miejscem) sprzedaży2017-02-10 09:34:21
Leszek GizińskiWNIOSKI, FORMULARZE, KARTY, ZGŁOSZENIA 2017-02-10 08:39:28
Leszek GizińskiPrzyjmowanie wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej2017-02-10 08:34:13
Leszek GizińskiPrzyjmowanie wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej2017-02-10 08:32:18
Leszek GizińskiUchwała Nr XXIII/290/2017 z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Łomianki do nowego ustroju szkolnego2017-02-09 19:40:17
Leszek GizińskiUchwała Nr XXIII/297/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia FINESS CLUB znajdującego się w budynku, którego administraorem jest Integracyjne Centrum Dydakyczno Sportowe w Łomiankach przy ulicy Staszica 2 na okres kolejnych 3 lat z dotychczasowym najemcą2017-02-09 19:37:31
Leszek GizińskiUchwała Nr XXIII/296/2017 z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia FITNESS CLUB znajdującego się w budynku, którego administratorem jest Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe w Łomiankach przy ulicy Staszica 2 na okres kolejnych 3 lat z dotychczasowym najemcą2017-02-09 19:33:11
Leszek GizińskiUchwała Nr XXIII/296/2017 z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia FITNESS CLUB znajdującego się w budynku, którego administratorem jest Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe w Łomiankach przy ulicy Staszica 2 na okres kolejnych 3 lat z dotychczasowym najemcą2017-02-09 19:32:58
Leszek GizińskiUchwała Nr XXIII/295/2017 z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia znajdującego się w budynku Gimnazjum Nr 1 w Łomiankach, którego administratorem jest Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowego w Łomiankach przy ulicy Staszica 2 na okres kolejnych 3 lat z dotychczasowym najemcą2017-02-09 19:30:53
Leszek GizińskiUchwała Nr XXIII/295/2017 z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia znajdującego się w budynku Gimnazjum Nr 1 w Łomiankach, którego administratorem jest Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowego w Łomiankach przy ulicy Staszica 2 na okres kolejnych 3 lat z dotychczasowym najemcą2017-02-09 19:30:41
Leszek GizińskiUchwała Nr XXIII/294/2017 z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości2017-02-09 19:29:13
Leszek GizińskiUchwała Nr XXIII/293/2017 z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki na rzecz Gminy Łomianki2017-02-09 19:27:21
Leszek GizińskiUchwała Nr XXIII/292/2017 z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy2017-02-09 19:23:56
Leszek GizińskiUchwała Nr XXIII/291/2017 z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia na 2017 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form doskonalenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Łomianki2017-02-09 19:22:25
Leszek GizińskiUchwała Nr XXIII/290/2017 z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Łomianki do nowego ustroju szkolnego2017-02-09 19:20:51
Leszek GizińskiUchwała Nr XXIII/289/2017 z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jadwigi i Romana Kobendzów w Sadowej2017-02-09 19:19:16
Leszek GizińskiUchwała Nr XXIII/288/2017 z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie założenia Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łomiankach, ul. Partyzantów 312017-02-09 18:37:15