BIP
Wykaz skrótów
Rada Miejska
Rada Powiatu
Burmistrz
Urząd Miejski
Praca
Prawo Lokalne
Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dzienniki urzędowe
Finanse i mienie
Zamówienia publiczne
Konkursy
Oświadczenia majątkowe
Biuro Obsługi Mieszkańca
Ogłoszenia informacje i wykazy
Organizacje pozarządowe
Rejestr zmian
Wyszukiwarka
Obsługa Biuletynu
Wybory
ePUAP
Zgromadzenia Publiczne

0 10 20 30 40 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 60 70 80 90 100 150 250

Autor zmianyZmieniony dokument Data
Leszek GizińskiRGP.6733.10.2018 - Obwieszczenie2018-03-09 09:00:38
Leszek GizińskiRGP.6733.10.2018 - Obwieszczenie2018-03-09 09:00:05
Leszek GizińskiRGP.6733.10.2018 - Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej niskiego napięcia, w działkach nr ew. 72/10, 73, 101, 102, 106, 107, 99, 97/4, 100/2, położonych w Łomiankach obręb nr 00242018-03-09 08:54:42
Leszek GizińskiRGP.6733.7.2018 - Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej, w działkach: - nr ew. 2, Łomianki obręb nr 0024, - nr ew. 158, 174, 276, 190, 204, 219, 210, 213, Dąbrowa gm. Łomianki.2018-03-09 08:53:34
Leszek GizińskiRGP.6733.10.2018 - Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej niskiego napięcia, w działkach nr ew. 72/10, 73, 101, 102, 106, 107, 99, 97/4, 100/2, położonych w Łomiankach obręb nr 00242018-03-09 08:52:34
Agata ZakrzewskaObwieszczenie nr 4/2018 Starosty Warszawskiego Zachodniego w sprawie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej rozbudowy drogi gminnej - ul. Cieenistej w Łomiankach na odcinku ul. Ogrodowej do ul. Armii Poznań2018-03-07 15:06:56
Agata ZakrzewskaObwieszczenie nr 4/20182018-03-07 15:06:38
Agata ZakrzewskaObwieszczenie nr 4/2018 Starosty Warszawskiego Zachodniego w sprawie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej rozbudowy drogi gminnej - ul. Cieenistej w Łomiankach na odcinku ul. Ogrodowej do ul. Armii Poznań2018-03-07 15:05:47
Agata ZakrzewskaZarządzenie Nr RKA.0050.41.2018 z dnia 7 marca 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku 2018-03-07 15:01:34
Leszek GizińskiKomisje Rady Miejskiej w Łomiankach - VII kadencja 2018-03-06 10:43:07
Leszek Giziński\"Jeziorna\" - przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2018-03-06 09:41:51
Leszek GizińskiObszar szpitala dziecięcego w Dziekanowie Leśnym - przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego2018-03-06 09:41:26
Leszek GizińskiRejon Centrum Handlowe Auchan - przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego2018-03-06 09:40:54
Leszek GizińskiCzęść sołectwa Dziekanów Bajkowy i część sołectwa Dziekanów Leśny - przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego2018-03-06 09:40:10
Leszek GizińskiChopina Północ część B - przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego2018-03-06 09:38:34
Leszek GizińskiKIEŁPIN zmiana - przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego2018-03-06 09:37:52
Leszek GizińskiŁOMIANKI DOLNE WSCHÓD oraz BURAKÓW PÓŁNOC - przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego2018-03-06 09:35:07
Leszek GizińskiKIEŁPIN PODUCHOWNY zmiana - przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego2018-03-06 09:34:44
Leszek GizińskiDZIEKANÓW POLSKI POŁUDNIOWY-ZACHÓD - przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego2018-03-06 09:31:36
Leszek GizińskiDZIEKANÓW POLSKI PÓŁNOCNY-ZACHÓD - przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego2018-03-06 09:31:27
Leszek GizińskiDZIEKANÓW POLSKI POŁUDNIOWY-WSCHÓD - przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego2018-03-06 09:31:02
Leszek GizińskiDZIEKANÓW POLSKI PÓŁNOCNY-WSCHÓD - przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego2018-03-06 09:30:20
Leszek GizińskiARCHIWUM obwieszczeń o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego2018-03-06 09:22:04
Leszek GizińskiARCHIWUM obwieszczeń o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego2018-03-06 09:20:33
Leszek GizińskiARCHIWUM obwieszczeń o wyłożeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego2018-03-06 09:19:07
Leszek GizińskiARCHIWUM obwieszczeń o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego2018-03-06 09:12:29
Leszek GizińskiARCHIWUM obwieszczeń o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego2018-03-06 09:09:18
Leszek GizińskiARCHIWUM obwieszczeń o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego2018-03-06 09:08:39
Leszek GizińskiARCHIWUM obwieszczeń o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego2018-03-06 09:08:09
Leszek GizińskiARCHIWUM obwieszczeń o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego2018-03-06 09:07:40
Agata ZakrzewskaZarządzenie Nr RKA.0050.40.2018 z dnia 5 marca 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr RKA.0050.39.2018 Burmistrza Łomianek z dnia 27 lutego 2018 r.2018-03-05 16:14:43
Agata ZakrzewskaZarządzenie Nr RKA.0050.40.2018 z dnia 5 marca 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr RKA.0050.39.2018 Burmistrza Łomianek z dnia 27 lutego 2018 r.2018-03-05 16:14:42
Leszek GizińskiKomisje Rady Miejskiej w Łomiankach - VII kadencja 2018-03-05 13:48:54
Leszek GizińskiKomisje Rady Miejskiej w Łomiankach - VII kadencja 2018-03-05 13:48:42
Agata ZakrzewskaUchwała Nr XXXVII/429/2017 z dnia 14 grudnia 2017 w sprawie opłaty targowej 2018-03-02 14:24:58
Agata ZakrzewskaObwieszczenie nr 6/20182018-03-02 14:17:12
Agata ZakrzewskaObwieszczenie nr 6/2018 Starosty Warszawskiego Zachodniego o wydaniu decyzji nr 126/2017 zezwalającej na realizację inwestycji drogowej - ul. Jarzębinowej w Kiełpinie2018-03-02 14:15:23
Agata ZakrzewskaKomisje Rady Miejskiej w Łomiankach - VII kadencja 2018-03-02 12:54:35
Agata ZakrzewskaKomisje Rady Miejskiej w Łomiankach - VII kadencja 2018-03-02 12:54:01
Agata ZakrzewskaWykonanie budżetu za IV kwartał 2017 r.2018-03-02 12:51:32
Agata ZakrzewskaWykonanie budżetu za IV kwartał 2017 r.2018-03-02 12:50:39
Agata ZakrzewskaWykonanie budżetu za IV kwartał 2017 r.2018-03-02 12:50:18
Agata ZakrzewskaRGP.6721.18.22.2017 - obwieszczenie o wyłożeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Kępy Kiełpińskiej - etap III2018-03-02 12:04:50
Agata ZakrzewskaRGP.6721.40.1.2018 - zalaczniki2018-03-02 11:56:17
Agata ZakrzewskaRGP.6733.7.2018 - obwieszczenie o wszczęciu postępowania 2018-03-01 15:49:17
Agata ZakrzewskaRGP.6733.7.2018 - obwieszczenie o wszczęciu postępowania 2018-03-01 15:49:06
Agata ZakrzewskaRGP.6733.7.2018 - Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej, w działkach: - nr ew. 2, Łomianki obręb nr 0024, - nr ew. 158, 174, 276, 190, 204, 219, 210, 213, Dąbrowa gm. Łomianki.2018-03-01 15:48:05
Agata ZakrzewskaRGP.6733.7.2018 - Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej, w działkach: - nr ew. 2, Łomianki obręb nr 0024, - nr ew. 158, 174, 276, 190, 204, 219, 210, 213, Dąbrowa gm. Łomianki.2018-03-01 15:47:58
Agata ZakrzewskaXL Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 8 marca 2018 roku 2018-03-01 15:45:18
Agata ZakrzewskaXL Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 8 marca 2018 roku 2018-03-01 15:44:42
Agata ZakrzewskaXL Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 8 marca 2018 roku 2018-03-01 15:36:21
Agata ZakrzewskaXL Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 8 marca 2018 roku 2018-03-01 15:30:24
Agata ZakrzewskaXL Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 8 marca 2018 roku 2018-03-01 15:30:10
Agata ZakrzewskaWybory Samorządowe 20182018-03-01 14:52:42
Agata ZakrzewskaWybory Samorządowe 20182018-03-01 14:50:11
Agata ZakrzewskaWybory Samorządowe 20182018-03-01 14:48:41
Agata ZakrzewskaWybory Samorządowe 20182018-03-01 14:47:51
Agata ZakrzewskaWybory Samorządowe 20182018-03-01 14:47:12
Agata ZakrzewskaGodzimirska Bożena Katarzyna OM 2018 pierwsze2018-03-01 14:33:40
Agata ZakrzewskaGodzimirska Bożena Katarzyna OM 2018 pierwsze2018-03-01 14:33:20
Agata ZakrzewskaGodzimirska Bożena Katarzyna2018-03-01 14:31:54
Agata ZakrzewskaMarta Andrusiak OM 2018 2018-03-01 14:27:11
Agata ZakrzewskaNabór na stanowisko: Podinspektor ds. oświaty2018-02-28 13:52:18
Agata ZakrzewskaNabór na stanowisko: Podinspektor ds. oświaty2018-02-28 13:51:18
Agata ZakrzewskaNabór na stanowisko: Podinspektor ds. oświaty2018-02-28 13:48:10
Agata ZakrzewskaMałgorzata Pelczarska OM 20172018-02-27 15:59:01
Agata ZakrzewskaMałgorzata Pelczarska OM 20172018-02-27 15:58:47
Agata ZakrzewskaMałgorzata Pelczarska OM 20172018-02-27 15:58:16
Agata ZakrzewskaMałgorzata Pelczarska OM 20172018-02-27 15:57:06
Agata ZakrzewskaZarządzenie Nr RKA.0050.39.2018 z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Aplikanta w Straży Miejskiej2018-02-27 15:51:36
Agata ZakrzewskaWydział Edukacji2018-02-27 15:38:02
Agata ZakrzewskaWydział Edukacji2018-02-27 15:36:52
Agata ZakrzewskaZarządzenie Nr RKA.0050.38.2018 z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Podinspektora/Inspektora ds. księgowości budżetowej 2018-02-27 15:33:38
Agata ZakrzewskaWydział Edukacji2018-02-26 17:26:24
Agata ZakrzewskaZarządzenie Nr RKA.0050.37.2018 z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych2018-02-26 16:54:09
Agata ZakrzewskaZarządzenie Nr RKA.0050.35.2018 z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 2018 2018-02-26 16:52:19
Agata ZakrzewskaZarządzenie Nr RKA.0050.36.2018 z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Łomiankach na rok 2018 2018-02-26 16:52:12
Agata ZakrzewskaZarządzenie Nr RKA.0050.35.2018 z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 2018 2018-02-26 16:50:41
Agata ZakrzewskaWydział Edukacji2018-02-26 14:04:03
Agata ZakrzewskaZarządzenie Nr RKA.0050.34.2018 Burmistrza Łomianek z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie wyznaczenia Zamawiającego upoważnionego do przeprowadzenia wspólnego postępowania i udzielenia zamowienia publicznego w imieniu i na rzecz kilku Zamawiających stanowiące jednostki organizacyjne Gminy Łomianki - zgodnie z art. 16 ust. 1 i 4 Prawo Zamówień Publicznych oraz określenia zasad wspólnego przeprowadzenia tego postępowania2018-02-26 13:37:57
Agata ZakrzewskaRZP.271.08.2018 - Informacja z otwarcia ofert 2018-02-26 13:00:45
Agata Zakrzewska RZP.271.09.2018 - Dostawa autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania inwestycyjnego pn. \"Zakup autobusów niskoemisyjnych wraz z infrastrukturą\" nr 2017/422018-02-26 11:36:29
Agata ZakrzewskaRZP.271.09.2018 - Dostawa autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania inwestycyjnego pn. \"Zakup autobusów niskoemisyjnych wraz z infrastrukturą\" nr 2017/422018-02-26 11:34:59
Leszek GizińskiRZP.271.08.2018 - Załącznik nr 1 i 2 do SIWZ RZP w wersji edytowalnej2018-02-24 10:53:51
Leszek GizińskiWydział Edukacji2018-02-24 10:50:35
Leszek GizińskiWydział Edukacji2018-02-24 10:48:35
Leszek GizińskiWydział Edukacji2018-02-24 10:47:12
Leszek GizińskiRGP.6721.40.1.2018 - Ogłoszenie2018-02-24 10:39:33
Leszek GizińskiRGP.6721.40.1.2018 - Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego \"Racławicka\"2018-02-24 10:38:02
Joanna ZielkeZarządzenie Nr RKA.0050.34.2018 Burmistrza Łomianek z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie wyznaczenia Zamawiającego upoważnionego do przeprowadzenia wspólnego postępowania i udzielenia zamowienia publicznego w imieniu i na rzecz kilku Zamawiających stanowiące jednostki organizacyjne Gminy Łomianki - zgodnie z art. 16 ust. 1 i 4 Prawo Zamówień Publicznych oraz określenia zasad wspólnego przeprowadzenia tego postępowania2018-02-23 14:27:33
Leszek GizińskiZestawienia dyżurów wakacyjnych przedszkoli samorządowych 20182018-02-22 20:02:19
Leszek GizińskiZestawienia dyżurów wakacyjnych przedszkoli samorządowych 20182018-02-22 20:01:22
Leszek GizińskiWykonanie budżetu za IV kwartał 2017 r.2018-02-22 15:41:29
Leszek GizińskiWNIOSKI, FORMULARZE, KARTY, ZGŁOSZENIA 2018-02-22 15:28:18
Leszek GizińskiRKA.152.1.2018 - odpowiedź2018-02-22 14:53:24
Leszek GizińskiRKA.152.1.2018 - odpowiedź2018-02-22 14:53:08
Joanna ZielkeRZP.271.06.2018 - Informacja z otwarcia ofert 2018-02-21 13:35:50
Joanna ZielkeRZP.271.06.2018 - Informacja z otwarcia ofert 2018-02-21 13:35:17
Leszek GizińskiRKA.2110.3.2018 - wynik naboru2018-02-20 14:24:53
Leszek GizińskiObwieszczenie nr 5/20182018-02-20 13:02:11