BIP
Wykaz skrótów
Rada Miejska
Rada Powiatu
Burmistrz
Urząd Miejski
Praca
Prawo Lokalne
Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dzienniki urzędowe
Finanse i mienie
Zamówienia publiczne
Konkursy
Oświadczenia majątkowe
Biuro Obsługi Mieszkańca
Ogłoszenia informacje i wykazy
Organizacje pozarządowe
Rejestr zmian
Wyszukiwarka
Obsługa Biuletynu
Wybory
ePUAP

0 10 20 30 40 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 60 70 80 90 100 150 250

Autor zmianyZmieniony dokument Data
Agata ZakrzewskaRZP.271.25.2017 - Informacje art. 86 ust. 5 pzp + wzór zal osw gr kapit2017-07-20 12:28:32
Agata ZakrzewskaRGP.6733.14.2017 - Decyzja nr 126/2017 2017-07-20 12:26:12
Agata ZakrzewskaRGP.6733.14.2017 - Decyzja nr 126/2017 2017-07-20 12:25:40
Agata ZakrzewskaKonsultacje społeczne dotyczące zmiany nazw ulic - ogloszenie2017-07-20 11:44:09
Agata ZakrzewskaZarządzenie Nr RKA.0050.119.2017 z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia z inicjatywy Burmistrza Łomianek konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazw ulic2017-07-20 11:42:52
Agata ZakrzewskaRZP.271.29.2017 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2017-07-19 15:09:49
Agata ZakrzewskaZarządzenie Nr RKA.0050.119.2017 z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia z inicjatywy Burmistrza Łomianek konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazw ulic2017-07-19 14:36:28
Agata ZakrzewskaKonsultacje społeczne dotyczące zmiany nazw ulic2017-07-19 14:36:23
Agata ZakrzewskaKonsultacje społeczne dotyczące zmiany nazw ulic2017-07-19 14:08:45
Agata ZakrzewskaZarządzenie Nr RKA.0050.119.2017 z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia z inicjatywy Burmistrza Łomianek konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazw ulic2017-07-19 14:08:42
Agata ZakrzewskaKonsultacje społeczne dotyczące zmiany nazw ulic2017-07-19 13:46:20
Agata ZakrzewskaZarządzenie Nr RKA.0050.119.2017 z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia z inicjatywy Burmistrza Łomianek konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazw ulic2017-07-19 13:46:17
Agata ZakrzewskaZarządzenie Nr RKA.0050.119.2017 z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia z inicjatywy Burmistrza Łomianek konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazw ulic2017-07-19 13:46:10
Agata ZakrzewskaKonsultacje społeczne dotyczące zmiany nazw ulic2017-07-19 13:45:58
Agata ZakrzewskaKonsultacje społeczne dotyczące zmiany nazw ulic2017-07-19 13:35:37
Agata ZakrzewskaZarządzenie Nr RKA.0050.119.2017 z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia z inicjatywy Burmistrza Łomianek konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazw ulic2017-07-19 13:35:19
Agata ZakrzewskaKonsultacje społeczne dotyczące zmiany nazw ulic2017-07-19 13:33:40
Agata ZakrzewskaZarządzenie Nr RKA.0050.119.2017 z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia z inicjatywy Burmistrza Łomianek konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazw ulic2017-07-19 13:32:23
Agata ZakrzewskaZarządzenie Nr RKA.0050.119.2017 z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia z inicjatywy Burmistrza Łomianek konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazw ulic2017-07-19 13:28:07
Agata ZakrzewskaKomisje Rady Miejskiej w Łomiankach - VII kadencja 2017-07-19 11:27:08
Agata ZakrzewskaRZP.271.36.2017 - „Przebudowa ul. Brukowej” w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej - zad 2015/512017-07-19 10:45:36
Agata ZakrzewskaRZP.271.36.2017 - „Przebudowa ul. Brukowej” w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej - zad 2015/512017-07-19 10:41:47
Agata ZakrzewskaRZP.271.36.2017 - „Przebudowa ul. Brukowej” w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej - zad 2015/512017-07-19 10:41:32
Agata ZakrzewskaKomisje Rady Miejskiej w Łomiankach - VII kadencja 2017-07-19 10:40:28
Joanna ZielkeRGP.6721.33.20.2017 - uchwała i rysunek planu obszaru osiedla Dąbrowa Leśna - etap II2017-07-18 16:03:01
Joanna ZielkeRGP.6721.33.20.2017 - uchwała i rysunek planu obszaru osiedla Dąbrowa Leśna - etap II2017-07-18 16:01:30
Joanna ZielkeRGP.6721.33.20.2017 - uchwała i rysunek planu obszaru osiedla Dąbrowa Leśna - etap II2017-07-18 16:00:32
Joanna ZielkeRGP.6721.33.2.2017 - Rysunek planu + projekt uchwały + prognoza środowiskowa2017-07-18 16:00:04
Joanna ZielkePytania do SIWZ i Zmiana ogłoszenia do RZP.271.31.20172017-07-18 15:31:27
Joanna ZielkePytania do SIWZ i Zmiana ogłoszenia do RZP.271.31.20172017-07-18 15:30:45
Joanna ZielkePytania do SIWZ i Zmiana ogłoszenia do RZP.271.31.20172017-07-18 15:27:12
Joanna ZielkePytania do SIWZ i Zmiana ogłoszenia do RZP.271.31.20172017-07-18 15:25:28
Joanna ZielkePytania do SIWZ i Zmiana ogłoszenia do RZP.271.31.20172017-07-18 15:23:06
Joanna ZielkePytania do SIWZ i Zmiana ogłoszenia do RZP.271.31.20172017-07-18 15:20:42
Joanna ZielkePytania do SIWZ i Zmiana ogłoszenia do RZP.271.31.20172017-07-18 15:20:36
Joanna ZielkeKomisje Rady Miejskiej w Łomiankach - VII kadencja 2017-07-18 15:03:38
Joanna ZielkeRGP.6721.33.20.2017 - uchwała i rysunek planu obszaru osiedla Dąbrowa Leśna - etap II2017-07-18 15:01:29
Joanna ZielkeRGP.6721.28.6.2017 - uchwała i rysunek planu obszaru osiedla Dąbrowa Rajska oraz części osiedla Dąbrowa Zachodnia i Dąbrowa Leśna - etap I2017-07-18 14:51:57
Joanna Zielkestrona główna 2017-07-18 14:41:19
Agata ZakrzewskaRGP.6721.28.6.2017 - uchwała i rysunek planu obszaru osiedla Dąbrowa Rajska oraz części osiedla Dąbrowa Zachodnia i Dąbrowa Leśna - etap I2017-07-18 11:58:24
Agata ZakrzewskaRGP.6721.28.6.2017 - uchwała i rysunek planu obszaru osiedla Dąbrowa Rajska oraz części osiedla Dąbrowa Zachodnia i Dąbrowa Leśna - etap I2017-07-18 11:58:04
Agata ZakrzewskaRGP.6721.33.20.2017 - uchwała i rysunek planu obszaru osiedla Dąbrowa Leśna - etap II2017-07-18 11:54:34
Agata ZakrzewskaRGP.6721.33.20.2017 - uchwała i rysunek planu obszaru osiedla Dąbrowa Leśna - etap II2017-07-18 11:53:17
Joanna Zielkestrona główna 2017-07-18 09:43:48
Agata ZakrzewskaKomisje Rady Miejskiej w Łomiankach - VII kadencja 2017-07-18 09:42:08
Agata ZakrzewskaZarządzenie Nr RKA.0050.118.2017 z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownika Referatu Rozliczeń Finansowych Budżetu2017-07-17 15:05:51
Agata ZakrzewskaZarządzenie Nr RKA.0050.117.2017 z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu w celu wyłonieniu kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 2 w Dziekanowie Leśnym przy ul. por. Francisa Akinsa 82017-07-17 15:03:33
Agata ZakrzewskaWydział Oświaty2017-07-17 14:51:40
Agata ZakrzewskaRZP.271.33.2017 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania2017-07-17 14:15:37
Agata ZakrzewskaRZP.271.30.2017 - Unieważnienie postępowania 2017-07-14 12:55:09
Agata ZakrzewskaXXX Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 27 lipca 2017 roku 2017-07-13 18:40:43
Agata ZakrzewskaXXX Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 27 lipca 2017 roku 2017-07-13 18:40:33
Agata ZakrzewskaXXX Sesa Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 27 lipca 2017 roku 2017-07-13 18:39:54
Agata ZakrzewskaXXX Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach - porządek obrad 2017-07-13 18:39:46
Agata ZakrzewskaXXX Sesa Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 27 lipca 2017 roku 2017-07-13 18:38:12
Agata ZakrzewskaXXX Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 27 lipca 2017 roku 2017-07-13 18:32:18
Agata ZakrzewskaXXX Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 27 lipca 2017 roku 2017-07-13 18:32:04
Agata ZakrzewskaXXX Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 27 lipca 2017 roku 2017-07-13 18:26:25
Agata ZakrzewskaXXX Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 27 lipca 2017 roku 2017-07-13 18:26:20
Agata ZakrzewskaXXX Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 27 lipca 2017 roku 2017-07-13 18:21:38
Agata ZakrzewskaRZP.271.26.2017 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz I.2017-07-13 16:15:43
Agata ZakrzewskaRZP.271.32.2017 - formularz oferty2017-07-13 16:13:59
Agata ZakrzewskaZarządzenie Nr RKA.0050.116.2017 z dnia 11 lipca 2017 roku w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Łomiankach na rok 2017 2017-07-12 16:01:27
Agata ZakrzewskaZarządzenie Nr RKA.0050.115.2017 z dnia 11 lipca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 2017 2017-07-12 16:00:41
Agata ZakrzewskaRZP.271.30.2017 - ogłoszenie, SIWZ + załącznik2017-07-12 09:55:18
Agata ZakrzewskaRZP.271.33.2017 - Remont pomieszczeń sanitarnych, część 1 - remont pomieszczeń sanitarnych w Zespole Szkół w Dziekanowie Leśnym, część 2 - remont pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach.2017-07-12 09:54:24
Agata ZakrzewskaRZP.271.33.2017 - Remont pomieszczeń sanitarnych, część 1 - remont pomieszczeń sanitarnych w Zespole Szkół w Dziekanowie Leśnym, część 2 - remont pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach.2017-07-12 09:53:52
Agata ZakrzewskaRZP.271.28.2017 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2017-07-12 09:47:25
Agata ZakrzewskaRZP.271.23.2017 - Informacje art. 86 ust. 5 pzp - skorygowana2017-07-12 09:11:30
Agata ZakrzewskaRZP.271.23.2017 - Informacje art. 86 ust. 5 pzp - skorygowana2017-07-12 09:11:03
Agata ZakrzewskaRZP.271.23.2017 - Informacje art. 86 ust. 5 pzp + wzór zal osw gr kapit 2017-07-11 12:59:00
Agata ZakrzewskaZarządzenie Nr RKA.0050.114.2017 z dnia 11 lipca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisku inspektora ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych w Urzędzie Miejskim w Łomiankach2017-07-11 12:56:14
Agata ZakrzewskaZarządzenie Nr RKA.0050.202.2016 z dnia 30 grudnia 2016 w sprawie wprowadzenia do stosowania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Łomiankach2017-07-10 17:06:02
Agata ZakrzewskaRGP.6733.12.2017 - Decyzja nr 119/2017 2017-07-10 13:51:41
Agata ZakrzewskaNabór na stanowisko: pracownik socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomiankach 2017-07-10 13:47:19
Agata ZakrzewskaNabór na stanowisko: pracownik socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomiankach2017-07-10 13:45:48
Agata ZakrzewskaNabór na stanowisko: pracownik socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomiankach2017-07-10 13:45:37
Agata ZakrzewskaRZP.271.27.2017 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2017-07-07 14:33:42
Agata ZakrzewskaRZP.271.32.2017 - budowa zadaszenia namiotowego lodowiska stałego wraz z infrastrukturą oświetleniową w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Budowa lodowiska stałego na terenie ICDS w Łomiankach” - 2016/31 2017-07-07 13:57:48
Agata ZakrzewskaRZP.271.32.2017 - budowa zadaszenia namiotowego lodowiska stałego wraz z infrastrukturą oświetleniową w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Budowa lodowiska stałego na terenie ICDS w Łomiankach” - 2016/31 2017-07-07 13:54:37
Agata ZakrzewskaKomisje Rady Miejskiej w Łomiankach - VII kadencja 2017-07-07 13:49:41
Agata ZakrzewskaRZP.271.26.2017 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. II, cz. III2017-07-07 13:05:25
Agata ZakrzewskaRGP.6721.28.6.2017 - Obwieszczenie2017-07-07 12:00:03
Agata ZakrzewskaRGP.6721.28.6.2017 - Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru osiedla Dąbrowa Rajska oraz części osiedli Dąbrowa Zachodnia i Dąbrowa Leśna - etap I 2017-07-07 11:59:28
Agata ZakrzewskaRGP.6721.33.20.2017 - Obwieszczenie2017-07-07 11:58:00
Agata ZakrzewskaRGP.6721.33.20.2017 - Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru osiedla Dąbrowa Leśna - etap II2017-07-07 11:57:10
Agata ZakrzewskaRZP.271.25.2017 - pytanie do SIWZ2017-07-07 11:53:39
Agata ZakrzewskaRKA.152.8.2017 - odpowiedź 2017-07-07 11:52:35
Agata Zakrzewska RZP.271.31.2017 - przebudowa (rewitalizacja) parku miejskiego przy Jeziorze Fabrycznym w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku” - 2007/110 2017-07-06 16:10:24
Agata Zakrzewska RZP.271.31.2017 - przebudowa (rewitalizacja) parku miejskiego przy Jeziorze Fabrycznym w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku” - 2007/110 2017-07-06 16:10:00
Agata Zakrzewska RZP.271.31.2017 - przebudowa (rewitalizacja) parku miejskiego przy Jeziorze Fabrycznym w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku” - 2007/110 2017-07-06 16:08:48
Agata ZakrzewskaRZP.271.31.2017 - przebudowa (rewitalizacja) parku miejskiego przy Jeziorze Fabrycznym w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku” - 2007/110 2017-07-06 16:04:39
Agata ZakrzewskaRZP.271.33.2017 - Remont pomieszczeń sanitarnych, część 1 - remont pomieszczeń sanitarnych w Zespole Szkół w Dziekanowie Leśnym, część 2 - remont pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach.2017-07-06 14:41:45
Agata ZakrzewskaRZP.271.33.2017 - Remont pomieszczeń sanitarnych, część 1 - remont pomieszczeń sanitarnych w Zespole Szkół w Dziekanowie Leśnym, część 2 - remont pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach.2017-07-06 14:40:55
Agata ZakrzewskaRZP.271.33.2017 - Remont pomieszczeń sanitarnych, część 1 - remont pomieszczeń sanitarnych w Zespole Szkół w Dziekanowie Leśnym, część 2 - remont pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach.2017-07-06 14:37:16
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.113.2017 z dnia 5 lipca 2017 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży cześć nieruchomości gruntowej stanowiącej dz. ew. nr 687 z obrębu 0021 i ogłoszenia wykazu2017-07-05 15:12:00
Leszek GizińskiRZP.271.29.2017 - Informacje art. 86 ust. 5 pzp 2017-07-05 12:38:16
Leszek GizińskiRZP.271.30.2017 - ogłoszenie, SIWZ + załącznik2017-07-05 12:35:44
Leszek GizińskiRZP.271.30.2017 - Dostawa pierwszego wyposażenia placówki oświatowej w ramach zadania inwestycyjnego nr 2013/21 pn: „Budowa Przedszkola w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa”2017-07-05 12:29:48
Leszek GizińskiRZP.271.30.2017 - Dostawa pierwszego wyposażenia placówki oświatowej w ramach zadania inwestycyjnego nr 2013/21 pn: „Budowa Przedszkola w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa”2017-07-05 12:29:35