BIP
Wykaz skrótów
Rada Miejska
Rada Powiatu
Burmistrz
Urząd Miejski
Praca
Prawo Lokalne
Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dzienniki urzędowe
Finanse i mienie
Zamówienia publiczne
Konkursy
Oświadczenia majątkowe
Biuro Obsługi Mieszkańca
Ogłoszenia informacje i wykazy
Organizacje pozarządowe
Rejestr zmian
Wyszukiwarka
Obsługa Biuletynu
Wybory
ePUAP
Zgromadzenia Publiczne

0 10 20 30 40 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 60 70 80 90 100 150 250

Autor zmianyZmieniony dokument Data
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.7.2018 z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie wyznaczenia zastępcy dyrektora Szkoły Podstwowej im. Jadwigi i Romana Kobendzów w Sadowej podczas jego nieobecności2018-01-11 14:07:44
Leszek GizińskiRZP.271.02.2018 - ogłoszenie + siwz + załaczniki2018-01-11 13:55:11
Leszek GizińskiRZP.271.02.2018 - ogłoszenie + siwz + załaczniki2018-01-11 13:51:44
Leszek GizińskiRZP.271.02.2018 - Przebudowa ulicy Narciarskiej, Sportowej i Świerkowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – VII kwartał (ul. Wiślana - ul. Długa – ul. Graniczna - ul. Kampinoska)” - zad 2016/062018-01-11 13:40:09
Leszek GizińskiRZP.271.02.2018 - Przebudowa ulicy Narciarskiej, Sportowej i Świerkowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – VII kwartał (ul. Wiślana - ul. Długa – ul. Graniczna - ul. Kampinoska)” - zad 2016/062018-01-11 13:35:23
Leszek GizińskiPLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2018 ROK 2018-01-11 11:25:33
Leszek GizińskiPLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2017 ROK2018-01-11 11:25:03
Leszek GizińskiPLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2017 ROK2018-01-11 11:24:49
Leszek GizińskiPLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2018 ROK 2018-01-11 11:24:22
Agata ZakrzewskaZgłoszenie zamiaru głosowania przez pełnomocnika - dotyczy tylko osób niepełnosprawnych oraz osób, które ukończyły 75 lat2018-01-09 15:01:15
Agata ZakrzewskaZgłoszenie zamiaru głosowania przez pełnomocnika - dotyczy tylko osób niepełnosprawnych oraz osób, które ukończyły 75 lat2018-01-09 15:00:44
Agata ZakrzewskaZgłoszenie zamiaru głosowania przez pełnomocnika - dotyczy tylko osób niepełnosprawnych oraz osób, które ukończyły 75 lat2018-01-09 14:56:23
Agata ZakrzewskaGłosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania2018-01-09 14:49:36
Agata ZakrzewskaZgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego – dotyczy tylko osób niepełnosprawnych2018-01-09 14:47:02
Agata ZakrzewskaZgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego – dotyczy tylko osób niepełnosprawnych2018-01-09 14:46:24
Agata ZakrzewskaDopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania – dotyczy tylko osób niepełnosprawnych ujętych w rejestrze wyborców w Gminie Łomianki2018-01-09 14:28:15
Leszek GizińskiWpisanie do rejestru wyborców2018-01-09 14:00:19
Leszek GizińskiUdostępnienie rejestru wyborców2018-01-09 13:56:33
Leszek GizińskiWNIOSKI, FORMULARZE, KARTY, ZGŁOSZENIA 2018-01-09 13:54:08
Leszek GizińskiWNIOSKI, FORMULARZE, KARTY, ZGŁOSZENIA 2018-01-09 13:41:29
Leszek GizińskiUdostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych2018-01-09 13:38:39
Leszek GizińskiUdostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych2018-01-09 13:36:04
Leszek GizińskiRZP.271.01.2018 - Ogłoszenie + SIWZ2018-01-09 12:10:55
Leszek GizińskiRZP.271.01.2018 - Ogłoszenie + SIWZ2018-01-09 11:36:13
Leszek GizińskiRZP.271.01.2018 - Remont placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 ul. Warszawskiej 73, Łomianki2018-01-09 11:34:36
Leszek GizińskiZgłoszenie wyjazdu poza granice RP lub zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP2018-01-09 09:40:46
Leszek GizińskiZameldowanie na pobyt stały2018-01-09 09:36:55
Leszek GizińskiZameldowanie na pobyt czasowy2018-01-09 09:29:01
Leszek GizińskiWymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego2018-01-09 09:21:14
Leszek GizińskiWymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego2018-01-09 09:20:14
Leszek GizińskiWymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej2018-01-09 09:13:32
Leszek GizińskiWNIOSKI, FORMULARZE, KARTY, ZGŁOSZENIA 2018-01-09 09:11:23
Leszek GizińskiZgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego2018-01-09 08:54:17
Leszek GizińskiWyrobienie dowodu osobistego2018-01-09 08:49:52
Agata ZakrzewskaRGP.6733.34.2017 - Decyzja 2018-01-08 17:46:05
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.5.2018 z dnia 5 stycznia 2018 roku w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Łomiankach na rok 20182018-01-08 09:40:18
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.5.2018 z dnia 5 stycznia 2018 roku w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Łomiankach na rok 20182018-01-08 09:40:03
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.4.2018 z dnia 5 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 20182018-01-08 09:38:45
Leszek GizińskiRGP.6733.37.2017 - decyzja2018-01-08 09:33:59
Leszek GizińskiRGP.6733.37.2017 - decyzja2018-01-08 09:33:25
Leszek GizińskiRGP.6733.24.2017 - Decyzja 2018-01-08 09:33:06
Leszek GizińskiRGP.6733.24.2017 - Decyzja 2018-01-08 09:32:48
Leszek GizińskiRGP.6733.37.2017 - decyzja2018-01-08 09:30:17
Leszek GizińskiRGP.6733.37.2017 - Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P4 „WAR1586A”, składającej się z wieży telekomunikacyjnej o wysokości do 20,60 m. wraz z infrastrukturą techniczną, anten sektorowych, anten radiolinii oraz wewnętrznej linii zasilającej, na części działki o nr ew. 354/2, położonej w Kiełpinie, gmina Łomianki, w dniu 28 grudnia 2017 r. została wydana decyzja nr 207/20172018-01-08 09:28:39
Leszek GizińskiRGP.6733.37.2017 - Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P4 „WAR1586A”, składającej się z wieży telekomunikacyjnej o wysokości do 20,60 m. wraz z infrastrukturą techniczną, anten sektorowych, anten radiolinii oraz wewnętrznej linii zasilającej, na części działki o nr ew. 354/2, położonej w Kiełpinie, gmina Łomianki, w dniu 28 grudnia 2017 r. została wydana decyzja nr 207/20172018-01-08 09:28:19
Leszek GizińskiNabór na stanowisko: Inspektor ds. ogólnobudowlanych - nabór2018-01-08 08:54:46
Leszek GizińskiNabór na stanowisko: Kierownik Referatu Geodezji - nabór2018-01-08 08:50:55
Leszek GizińskiNabór na stanowisko: Inspektor ds. ogólnobudowlanych2018-01-08 08:50:39
Leszek GizińskiNabór na stanowisko: Inspektor ds. ogólnobudowlanych2018-01-08 08:50:23
Leszek GizińskiNabór na stanowisko: Inspektor ds. geodezji - nabór2018-01-08 08:49:48
Leszek GizińskiNabór na stanowisko: Kierownik Referatu Geodezji - nabór2018-01-08 08:49:31
Leszek GizińskiNabór na stanowisko: Kierownik Referatu Geodezji2018-01-08 08:48:17
Leszek GizińskiNabór na stanowisko: Inspektor ds. geodezji - nabór2018-01-08 08:46:51
Leszek GizińskiNabór na stanowisko: Kierownik Referatu Geodezji2018-01-08 08:45:12
Leszek GizińskiNabór na stanowisko: Inspektor ds. geodezji2018-01-08 08:44:58
Agata ZakrzewskaZarządzenie Nr RKA.0050.6.2018 z dnia 5 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr RKA.0050.206.2017 Burmistrza Łomianek z dnia 1 grudnia 2017 r.2018-01-05 18:47:46
Agata ZakrzewskaZarządzenie Nr RKA.0050.6.2018 z dnia 5 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr RKA.0050.206.2017 Burmistrza Łomianek z dnia 1 grudnia 2017 r.2018-01-05 18:47:04
Leszek GizińskiNabór na stanowisko: Kierownik Referatu Geodezji - wynik2018-01-05 13:00:48
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.232.2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 2017 2018-01-04 13:11:01
Leszek Gizińskistrona główna 2018-01-04 12:03:10
Leszek GizińskiWydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej2018-01-04 11:17:08
Leszek GizińskiSekretarz Gminy Łomianki 2018-01-04 10:38:29
Leszek GizińskiOtwarte konkursy ofert w 2018 roku 2018-01-03 15:45:36
Leszek GizińskiOtwarte konkursy ofert w 2018 roku 2018-01-03 15:45:25
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.3.2018 z dnia 3 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku2018-01-03 15:40:55
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.3.2018 z dnia 3 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku2018-01-03 15:32:48
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.3.2018 z dnia 3 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku2018-01-03 15:31:05
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.2.2018 z dnia 3 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr RAG.0050.92.2011 Burmistrza Łomianek z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie rozwiązania Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych2018-01-03 15:29:40
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.1.2018 z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Łomiankach na rok 20182018-01-03 15:13:06
Leszek Giziński20182018-01-03 15:11:11
Leszek GizińskiDyżury radnych VII kadencji2018-01-03 14:01:25
Leszek GizińskiRZP.271.60.2017 - Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy ulicy w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Budowa ul. Kościelna Droga” – 2015/112018-01-03 12:50:06
Leszek GizińskiRZP.271.59.2019 - Budowa sceny widowiskowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Centrum Kultury w Łomiankach przy ul. Gościńcowej/ Wiejskiej/ Szczęśliwej (dz. ew. nr 861 z obrębu 0005), w ramach zadania inwestycyjnego nr 2015/42 pn: „Zagospodarowanie działek nr 861 i 819/3 przy Centrum Kultury w Łomiankach”2018-01-03 12:49:49
Leszek GizińskiRZP.271.58.2017 - Przebudowa ulic Normatywnej, Kosynierów, Maciejowickiej w ramach zadania: ”Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – III kwartał (ul. Wiślana – ul. Kolejowa - ul. Wiosenna – ul. Warszawska).”2018-01-03 12:49:29
Leszek GizińskiRZP.271.63.2017 - Ogłoszenie + SIWZ2018-01-03 12:48:18
Leszek GizińskiRZP.271.63.2017 - Równanie dróg gruntowych i tłuczniowych z doziarnianiem2018-01-03 12:45:16
Leszek GizińskiRZP.271.62.2017 - Informacja z otwarcia ofert2018-01-03 12:24:52
Leszek GizińskiRZP.271.62.2017 - Informacja z otwarcia ofert2018-01-03 12:24:39
Leszek GizińskiRZP.271.61.2017 - Ogłoszenie, SIWZ + załączniki2018-01-02 13:37:43
Leszek GizińskiRZP.271.61.2017 - Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych2018-01-02 13:34:27
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.231.2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Kownackiej w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 732017-12-29 15:25:55
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.231.2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Kownackiej w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 732017-12-29 15:25:50
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXVIII/445/2017 z dnia 28 grudnia 2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Łomianek2017-12-29 14:26:46
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXVIII/445/2017 z dnia 28 grudnia 2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Łomianek2017-12-29 14:26:31
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXVIII/444/2017 z dnia 28 grudnia 2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Łomianek2017-12-29 14:25:39
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXVIII/443/2017 z dnia 28 grudnia 2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Łomianek2017-12-29 14:24:11
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXVIII/443/2017 z dnia 28 grudnia 2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Łomianek2017-12-29 14:23:57
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXVIII/442/2017 z dnia 28 grudnia 2017 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Łomianki przez inne niż Gmina Łomianki osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji2017-12-29 14:21:29
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXVIII/441/2017 z dnia 28 grudnia 2017 w sprawie zmiany Uchwały XXXVII / 440 / 2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 20172017-12-29 14:19:25
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.231.2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Kownackiej w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 732017-12-29 14:15:38
Leszek Gizińskistrona główna 2017-12-29 14:13:17
Agata ZakrzewskaZarządzenie Nr RKA.0050.230.2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Kownackiej w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 732017-12-29 10:12:40
Agata ZakrzewskaZarządzenie Nr RKA.0050.229.2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie nieodpłatnego przewozu środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Łomianki i realizowanego na terenie Gminy Łomianki przez \"Komunikację Miejską Łomianki\" Sp. z.o.o. 2017-12-28 18:28:07
Agata ZakrzewskaZarządzenie Nr RKA.0050.228.2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia regulaminu przewozu osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Łomianki i realizowanego na terenie Gminy Łomianki przez \"Komunikację Miejską Łomianki\" Sp. z.o.o.2017-12-28 18:25:57
Agata ZakrzewskaZarządzenie Nr RKA.0050.227.2017 z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Łomiankach na rok 2017 2017-12-28 18:23:04
Agata ZakrzewskaZarządzenie Nr RKA.0050.226.2017 z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 2017 2017-12-28 18:21:05
Agata ZakrzewskaStowarzyszenie Łomianki Razem2017-12-28 15:31:04
Agata ZakrzewskaStowarzyszenie Łomianki Razem2017-12-28 15:10:09
Agata ZakrzewskaRZP.271.64.2017 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2017-12-28 13:48:52
Agata ZakrzewskaRZP.271.64.2017 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2017-12-28 13:48:38