BIP
Wykaz skrótów
Rada Miejska
Rada Powiatu
Burmistrz
Urząd Miejski
Praca
Prawo Lokalne
Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dzienniki urzędowe
Finanse i mienie
Zamówienia publiczne
Konkursy
Oświadczenia majątkowe
Biuro Obsługi Mieszkańca
Ogłoszenia informacje i wykazy
Organizacje pozarządowe
Rejestr zmian
Wyszukiwarka
Obsługa Biuletynu
Wybory
ePUAP

0 10 20 30 40 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 60 70 80 90 100 150 250

Autor zmianyZmieniony dokument Data
Leszek GizińskiUchwała Nr XXVII/ 216/ 97 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 23 kwietnia 1997 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki, stanowiącej własność Gminy Łomianki2017-11-07 10:56:59
Leszek GizińskiUchwała Nr XXVII/ 214/ 97 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 23 kwietnia 1997 roku w sprawie nadania nazw ulicom2017-11-07 10:56:18
Leszek GizińskiRZP.271.55.2017 - Ogłoszenie + SIWZ + załączniki2017-11-07 10:52:48
Leszek GizińskiRZP.271.55.2017 - Ogłoszenie + SIWZ + załączniki2017-11-07 10:52:18
Leszek GizińskiRZP.271.55.2017 - Ogłoszenie + SIWZ + załączniki2017-11-07 10:52:04
Leszek GizińskiRZP.271.58.2017 - Przebudowa ulic Normatywnej, Kosynierów, Maciejowickiej w ramach zadania: ”Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – III kwartał (ul. Wiślana – ul. Kolejowa - ul. Wiosenna – ul. Warszawska).”2017-11-07 10:45:53
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXI/ 294/ 97 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 17 grudnia 1997 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego obszar położony w m. Łomianki, obręb 2-03, przy ulicy Granicznej2017-11-07 10:45:02
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXI/ 293/ 97 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 17 grudnia 1997 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejumującego obszar położony w m. Łomianki, obręb 2-03 przy ulicy Wiślanej2017-11-07 10:42:54
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXI/ 293/ 97 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 17 grudnia 1997 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejumującego obszar położony w m. Łomianki, obręb 2-03 przy ulicy Wiślanej2017-11-07 10:42:46
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXI/ 292/ 97 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 17 grudnia 1997 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego obszar położony we wsi Kiełpin gmina Łomianki2017-11-07 10:40:49
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXI/ 291/ 97 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 17 grudnia 1997 roku w sprawie uchylenia punktu 4 § I Uchwały Nr XIX/151/96 z dnia 29 maja 1996r2017-11-07 10:37:36
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXI/ 290/ 97 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 17 grudnia 1997 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki, stanowiącej własność Gminy Łomianki2017-11-07 10:35:37
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXI/ 289/ 97 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 17 grudnia 1997 roku w sprawie pprzyjęcia darowizny działki drogowej oraz nabycia działki drogowej2017-11-07 10:34:03
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXI/ 288/ 97 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 17 grudnia 1997 roku w sprawie przyjęcia darowizny działek drogowych2017-11-07 10:31:30
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXI/ 287/ 97 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 17 grudnia 1997 roku w sprawie przyjęcia darowizny działek drogowych2017-11-07 10:26:33
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXI/ 286/ 97 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 17 grudnia 1997 roku w sprawie ustanowienia 27 maja dniem pracownika samorządowego2017-11-07 10:24:20
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXI/ 285/ 97 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 17 grudnia 1997 roku w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych2017-11-07 10:22:57
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXI/ 284/ 97 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 17 grudnia 1997 roku w sprawie skargi na Orzeczenie Nadzorcze Wojewody Warszawskiego z dnia 12 listopada 1997r Nr P-0914/42/266/97 orzekające nieważność Uchwały Rady Miejskiej w Łomiankach Nr XXX/266/97 z dnia 8 października 1997r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do wspólnego przedsięwzięcia w zakresie budowy osiedla mieszkaniowego wielokondygnacyjnego2017-11-07 10:21:34
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXI/ 283/ 97 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 17 grudnia 1997 roku w sprawie skargi na Orzeczenie Nadzorcze Wojewody Warszawskiego z dnia 12 listopada 1997 r Nr P-0914/42/265/97 orzekające nieważność Uchwałty2017-11-07 10:17:45
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXI/ 282/ 97 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 17 grudnia 1997 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Łomianki p. Grzegorza Zamoyskiego2017-11-07 10:12:14
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXI/ 281/ 97 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 17 grudnia 1997 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrza Miasta i Gminy Łomianki p. Andrzeja Belki2017-11-07 10:07:49
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXI/ 280/ 97 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 17 grudnia 1997 roku w sprawie ustalenia osób uprawnionych do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej Łomianki2017-11-07 10:06:12
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXI/ 280/ 97 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 17 grudnia 1997 roku w sprawie ustalenia osób uprawnionych do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej Łomianki2017-11-07 10:05:59
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXI/ 279/ 97 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 17 grudnia 1997 roku w sprawie ustalenia ceny za usługi przewozowe świadczone przez Komunikację Miejską Łomianki Spółkę z o.o.2017-11-07 10:03:14
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXI/ 278/ 97 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 17 grudnia 1997 roku w sprawie zmian w budżecie2017-11-07 09:58:06
Leszek GizińskiUchwała Nr XXXI/ 277/ 97 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 17 grudnia 1997 roku w sprawie zmian w budżecie na 1997 r.2017-11-07 09:55:58
Leszek GizińskiKomisje Rady Miejskiej w Łomiankach - VII kadencja 2017-11-07 09:38:33
Leszek GizińskiRI.042.4.47.2016 - zaproszenie + formularz ofertowy2017-11-06 14:44:52
Leszek GizińskiRI.042.4.47.2016 - zaproszenie + formularz ofertowy2017-11-06 14:44:33
Leszek GizińskiRI.042.4.47.2016 - Dostawa i montaż 40 sztuk dwustronnych tablic informacyjnych2017-11-06 14:39:03
Leszek GizińskiRI.042.4.47.2016 - Dostawa i montaż 40 sztuk dwustronnych tablic informacyjnych2017-11-06 14:38:51
Leszek GizińskiRI.042.4.47.2016 - Dostawa i montaż 40 sztuk dwustronnych tablic informacyjnych2017-11-06 14:38:04
Leszek GizińskiRZP.271.55.2017 - Informacje art. 86 ust. 5 pzp2017-11-06 12:14:44
Leszek GizińskiRZP.271.55.2017 - Informacje art. 86 ust. 5 pzp2017-11-06 11:57:03
Leszek GizińskiKomisje Rady Miejskiej w Łomiankach - VII kadencja 2017-11-03 09:47:23
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.195.2017 z dnia 2 listopada 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Kownackiej w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 732017-11-02 15:38:46
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.195.2017 z dnia 2 listopada 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Kownackiej w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 732017-11-02 15:38:28
Agata ZakrzewskaRGP.6733.22.2017 - obwieszczenie o wszczęciu postępowania 2017-11-02 15:06:48
Agata ZakrzewskaRGP.6733.22.2017 - Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej: słupa SN- 15 kV, linii kablowej SN-15 kV, kontenerowej stacji transformatorowej SN-15kV/nN-0,4 kV, oznaczonej na załączniku graficznym kolorem czerwonym, na działkach o nr ew. 787/5, 786/1, 995, 996/1, położonych w Dziekanowie Polskim gm. Łomianki przy ul. Kolejowej.2017-11-02 15:02:43
Agata ZakrzewskaZarządzenie Nr RKA.0050.192.2017 z dnia 30 października 2017 roku w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Łomiankach na rok 2017 2017-11-02 15:00:38
Agata ZakrzewskaZarządzenie Nr RKA.0050.191.2017 z dnia 30 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 2017 2017-11-02 14:59:15
Leszek GizińskiXXXIII Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach - protokół2017-11-02 14:57:13
Leszek GizińskiXXXV Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 16 listopada 2017 roku - porządek obrad2017-11-02 14:55:46
Leszek GizińskiXXXV Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 16 listopada 2017 roku - porządek obrad2017-11-02 14:55:31
Leszek GizińskiXXXV Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 16 listopada 2017 roku - porządek obrad2017-11-02 14:55:17
Leszek GizińskiXXXV Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 16 listopada 2017 roku2017-11-02 14:52:16
Leszek GizińskiXXXV Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 16 listopada 2017 roku2017-11-02 14:52:08
Leszek GizińskiXXXV Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 16 listopada 2017 roku2017-11-02 14:51:45
Leszek GizińskiXXXV Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 16 listopada 2017 roku2017-11-02 14:47:51
Leszek GizińskiXXXV Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 16 listopada 2017 roku2017-11-02 14:43:05
Agata ZakrzewskaUchwała Nr XXXIV/407/2017 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia pod sklep sportowy oraz pomieszczenia pod magazyn znajdujące się na pierwszym piętrze w części sportowej budynku, którego administratorem jest Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe w Łomiankach przy ul. Staszica 2 na okres kolejnych 3 lat z dotychczasowym najemcą. 2017-11-02 14:27:49
Agata ZakrzewskaUchwała Nr XXXIV/406/2017 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru osiedla Dąbrowa Leśna – etap II2017-11-02 14:26:10
Agata ZakrzewskaUchwała Nr XXXIV/405/2017 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części sołectwa Dziekanów Bajkowy oraz części sołectwa Dziekanów Leśny 2017-11-02 14:24:18
Agata ZakrzewskaUchwała Nr XXXIV/404/2017 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych na terenie Gminy Łomianki 2017-11-02 14:18:49
Agata ZakrzewskaUchwała Nr XXXIV/403/2017 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Łomianki do współpracy z Miastem Stołecznym Warszawa w celu wypracowania funkcjonalnego rozwiązania komunikacyjnego obejmującego Gminę Łomianki I strefą biletową2017-11-02 14:07:04
Agata ZakrzewskaUchwała Nr XXXIV/402/2017 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2017-2024 2017-11-02 14:05:30
Agata ZakrzewskaUchwała Nr XXXIV/401/2017 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2017 2017-11-02 14:03:17
Agata ZakrzewskaUchwała Nr XXXIV/400/2017 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Łomianki”2017-11-02 14:01:14
Agata ZakrzewskaXXXIII Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach - protokół2017-11-02 13:54:56
Joanna ZielkeWynik konsultacji2017-11-02 12:32:57
Joanna ZielkeProjekt Programu Współpracy Gminy Łomianki z Organizacjami Pozarządowymi na 2017 rok2017-11-02 12:30:02
Joanna Zielke Otwarte konkursy ofert w 2017 roku 2017-11-02 12:28:16
Leszek GizińskiRZP.271.55.2017 - pytania nr 2 2017-10-31 15:19:56
Leszek GizińskiRZP.271.55.2017 - pytania nr 2 2017-10-31 15:19:42
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.194.2017 z dnia 31 października 2017 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Dziekanowie Leśnym przy ul. por. Francisa Akinsa 82017-10-31 13:50:31
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.193.2017 z dnia 31 października 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Inspektora ds. geodezji2017-10-31 13:48:49
Leszek GizińskiRF.1431.3.2017 - Kwartalna informacja2017-10-31 13:45:52
Leszek GizińskiKonsultacje społeczne z inicjatywy Burmistrza Łomianek w przedmiocie włączenia Gminy Łomianki do I strefy biletowej warszawskiej komunikacji miejskiej2017-10-31 13:42:25
Leszek GizińskiKonsultacje społeczne z inicjatywy Burmistrza Łomianek w przedmiocie włączenia Gminy Łomianki do I strefy biletowej warszawskiej komunikacji miejskiej2017-10-31 13:42:01
Leszek GizińskiKonsultacje społeczne z inicjatywy Burmistrza Łomianek w przedmiocie włączenia Gminy Łomianki do I strefy biletowej warszawskiej komunikacji miejskiej2017-10-31 13:41:48
Leszek GizińskiKonsultacje społeczne z inicjatywy Burmistrza Łomianek w przedmiocie włączenia Gminy Łomianki do I strefy biletowej warszawskiej komunikacji miejskiej2017-10-31 13:40:28
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.190.2017 z dnia 27 października 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z inicjatywy Burmistrza Łomianek w przedmiocie wyłączenia Gminy Łomianki do I strefy biletowej warszawskiej komunikacji miejskiej2017-10-31 13:35:16
Leszek GizińskiRZP.271.50.2017 - Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy ulicy w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Budowa ul. Kościelna Droga” – 2015/112017-10-31 13:32:39
Leszek GizińskiRZP.271.50.2017 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania2017-10-31 13:32:14
Leszek GizińskiWI-P.7821.29.2.2017.MK - Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na: \"rozbudowie drogi gminnej ul. Zachodniej w Łomiankach na odcinku od ul. Sierakowskiej do ul. Zielonej2017-10-31 13:27:33
Leszek GizińskiRZP.271.50.2017 - informacja z otwarcia ofert2017-10-31 12:01:42
Leszek GizińskiRGP.6721.24.4.2017 - projekt uchwały 2017-10-31 08:58:18
Agata ZakrzewskaRGP.6721.25.3.2017 - projekt uchwały2017-10-30 17:38:54
Agata ZakrzewskaRGP.6721.27.3.2017 - projekt uchwały2017-10-30 17:20:29
Agata ZakrzewskaRGP.6721.26.3.2017 - projekt uchwały2017-10-30 17:09:21
Agata ZakrzewskaRGP.6721.24.4.2017 - projekt uchwały 2017-10-30 16:35:49
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.190.2017 z dnia 27 października 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z inicjatywy Burmistrza Łomianek w przedmiocie wyłączenia Gminy Łomianki do I strefy biletowej warszawskiej komunikacji miejskiej2017-10-30 15:28:35
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.190.2017 z dnia 27 października 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z inicjatywy Burmistrza Łomianek w przedmiocie wyłączenia Gminy Łomianki do I strefy biletowej warszawskiej komunikacji miejskiej2017-10-30 15:28:26
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.189.2017 z dnia 27 października 2017 roku w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Łomiankach na rok 20172017-10-30 14:39:01
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.189.2017 z dnia 27 października 2017 roku w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Łomiankach na rok 20172017-10-30 14:38:46
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.189.2017 z dnia 27 października 2017 roku w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Łomiankach na rok 20172017-10-30 14:38:30
Agata ZakrzewskaRGP.6721.26.3.2017 - projekt uchwały2017-10-30 12:34:02
Agata ZakrzewskaRGP.6721.25.3.2017 - projekt uchwały2017-10-30 12:31:39
Agata ZakrzewskaRGP.6721.27.3.2017 - projekt uchwały2017-10-30 12:28:00
Agata ZakrzewskaRGP.6721.24.4.2017 - projekt uchwały 2017-10-30 12:20:17
Leszek GizińskiRZP.271.55.2017 - pytania nr 12017-10-30 11:52:19
Leszek GizińskiRZP.271.34.2017 - Całodobowe, zimowe utrzymanie gminnych dróg, przystanków, chodników, ścieżek rowerowych i parkingów na terenie gminy Łomianki w sezonie zimowym 2017- 2019 2017-10-27 12:02:27
Leszek GizińskiRZP.271.34.2017 - Całodobowe, zimowe utrzymanie gminnych dróg, przystanków, chodników, ścieżek rowerowych i parkingów na terenie gminy Łomianki w sezonie zimowym 2017- 2019 2017-10-27 12:02:02
Leszek GizińskiRZP.271.35.2017 - Utrzymanie czystości na terenie gminy Łomianki z okresem realizacji 1.01.2018 r. - 31.12.2020 r.2017-10-27 12:01:46
Leszek GizińskiRZP.271.35.2017 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty2017-10-27 12:01:21
Leszek GizińskiZarządzenie Nr RKA.0050.188.2017 z dnia 26 października 2017 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę2017-10-26 14:01:48
Agata ZakrzewskaRZP.271.57.2017 - pytanie nr 1 do SIWZ i przedmiar2017-10-26 10:58:01
Agata ZakrzewskaRZP.271.57.2017 - pytanie nr 1 do SIWZ i przedmiar2017-10-26 10:57:31
Agata ZakrzewskaKomisje Rady Miejskiej w Łomiankach - VII kadencja 2017-10-26 09:07:39
Leszek GizińskiWykonanie budżetu za III kwartał 2017 r.2017-10-26 08:23:32