BIP
e-urząd
Wykaz skrótów
Rada Miejska
Rada Powiatu
Burmistrz
Urząd Miejski
Praca
Prawo Lokalne
Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dzienniki urzędowe
Finanse i mienie
Zamówienia publiczne
Konkursy
Oświadczenia majątkowe
Biuro Obsługi Mieszkańca
Ogłoszenia informacje i wykazy
WYNIKI BADANIA JAKOŚCI WODY
Ogłoszenia
Inf. o środowisku
Inwestycje celu publicznego
Organizacje pozarządowe
Rejestr zmian
Wyszukiwarka
Obsługa Biuletynu
Wybory
ePUAP

Ogłoszenia > OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łomianki

studium_tekst [obrazek]
załącznik 1_studium tekst [obrazek]
studium uwarunkowania [obrazek]
studium kierunki[obrazek]
studium kierunki polityka przestrzenna[obrazek]
studium kierunki infrastruktura[obrazek]
studium kierunki zagrożenie powodziowe[obrazek]
prognoza [obrazek]


osoba odpowiedzialna za wytworzenie informacji: Dorota Gadomska


osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji:administrator
osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji do BIP:Leszek Giziński
data wytworzenia dokumentu:2015-05-25
data udostępnienia dokumentu:2015-05-25
ostatnia zmiana dokumentu: 2015-05-25   Przez: Leszek Giziński

RGP.6720.2.3.2015 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łomianki [obrazek]

osoba odpowiedzialna za wytworzenie informacji: Dorota Gadomska


osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji:administrator
osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji do BIP:Leszek Giziński
data wytworzenia dokumentu:2015-05-15
data udostępnienia dokumentu:2015-05-15
ostatnia zmiana dokumentu: 2015-05-15   Przez: Leszek Giziński