BIP
Wykaz skrótów
Rada Miejska
Rada Powiatu
Burmistrz
Urząd Miejski
Praca
Prawo Lokalne
Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dzienniki urzędowe
Finanse i mienie
Zamówienia publiczne
Konkursy
Oświadczenia majątkowe
Biuro Obsługi Mieszkańca
Ogłoszenia informacje i wykazy
WYNIKI BADANIA JAKOŚCI WODY
Ogłoszenia
Inf. o środowisku
Inwestycje celu publicznego
Organizacje pozarządowe
Rejestr zmian
Wyszukiwarka
Obsługa Biuletynu
Wybory
ePUAP

Ogłoszenia > OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, stnadardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane

Projekt uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane [obrazek]

Załącznik nr 1 do Uchwały [obrazek]

Załącznik nr 2 do Uchwały Zasady dotyczące tablic reklamowych, urządzeń reklamowych, obiektów małej architektury i ogrodzeń. Opis granic obszarów różnych regulacji kodeksu krajobrazowego. [obrazek]


osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji:Dorota Gadomska
osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji do BIP:Agata Zakrzewska
data wytworzenia dokumentu:2017-03-10
data udostępnienia dokumentu:2017-03-10
ostatnia zmiana dokumentu: 2017-03-10   Przez: Agata Zakrzewska

RGP.670.3.3.2017 - Obwieszczenie [obrazek]

osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji:Dorota Gadomska
osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji do BIP:Leszek Giziński
data wytworzenia dokumentu:2017-02-27
data udostępnienia dokumentu:2017-03-03
ostatnia zmiana dokumentu: 2017-03-03   Przez: Leszek Giziński