BIP
e-urząd
Wykaz skrótów
Rada Miejska
Rada Powiatu
Burmistrz
Urząd Miejski
Praca
Prawo Lokalne
Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dzienniki urzędowe
Finanse i mienie
Zamówienia publiczne
Konkursy
Oświadczenia majątkowe
Biuro Obsługi Mieszkańca
Ogłoszenia informacje i wykazy
Organizacje pozarządowe
Rejestr zmian
Wyszukiwarka
Obsługa Biuletynu
Wybory
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do Sejmu i Senatu 25 październik 2015 r.
Referendum Ogólnokrajowe 2015
Wybory prezydenta RP 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2010
Wybory Parlamentarne 2011
Referendum Gminne 2012
Wybory do Europarlamentu 2014
ePUAP

wybory_prez_2010

Protokół wyników głosowania i wyniku wyborów Burmistrza Łomianek

 

Protokół z wyborów do Rady Miejskiej w gminie Łomianki

 

OBWIESZCZENIE Burmistrza Łomianek z dnia 29 września 2010 r.

 

Informacja Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 21 września 2010 r.

 

Zarządzenie nr RAG.0151-114/2010 w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Łomianki miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych oraz podania tych miejsc do publicznej wiadomości.

 

Skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Łomiankach

 

Informacja o pierwszym posiedzeniu Komisji Wyborczej w Łomiankach


POSTANOWIENIE Nr 48/10 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 7 października 2010 r.


Terminy dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Łomiankach

Informacja Burmistrza o  ulicach należących do okręgów wyborczych, liczbie wybieranych radnych w okręgu w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

OBWIESZCZENIE Burmistrza Łomianek z dnia 25 października 2010 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w których będą przeprowadzone wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, zarządzone na dzień 21 listopada 2010 r.

POSTANOWIENIE nr 48G/10 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 20 października 2010 r.

Załącznik nr 34 A do postanowienia 48G/10 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 20 października 2010 r.

 OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Łomiankach z dnia 3 listopada 2010 r. o przyznanych numerach  dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Łomiankach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Łomiankach z dnia 3 listopada 2010 r. o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Łomianek w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Łomiankach z dnia 4 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Łomiankach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

 Informacja Referatu Spraw Obywatelskich w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania

Informacja Referatu Spraw Obywatelskich w sprawie dopisania do spisu wyborców w wybranym obwodzie dla wyborców niepełnosprawnych

Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Łomiankach w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. 

Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Łomiankach w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r. - zmiana składu

Informacja Referatu Spraw Obywatelskich w sprawie sprawdzania spisu wyborców

Informacja o dyżurze Referatu Spraw Obywatelskich w dniu 12 listopada

Informacja o szkoleniu dla członków komisji obwodowych

Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Łomiankach z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie zmiany składu komisji obwodowych

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 listopada 2010 r. o zbiorczych wynikach wyborów do rad na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r.

Obwieszczenie komisarza wyborczego o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa mazowieckiego

Obwieszczenie komisarza wyborczego o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa mazowieckiego

Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Łomiankach z dnia 29 listopada 2010 r. - zmiana składu komisji obwodowych

Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Łomiankach z dnia 3 grudnia 2010 r. - zmiana składu komisji obwodowych

Informacja o godzinach pracy obwodowych komisji wyborczych

Informacja o godzinach pracy Miejskiej Komisji Wyborczej w Łomiankach

Protokół wybory burmistrza ponowne głosowanie


osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji:Wiesław Pszczółkowski
osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji do BIP:administrator
data wytworzenia dokumentu:2010-04-30
data udostępnienia dokumentu:2010-04-30
ostatnia zmiana dokumentu: 2010-12-06   Przez: Małgorzata Skalska