BIP
e-urząd
Wykaz skrótów
Rada Miejska
Rada Powiatu
Burmistrz
Urząd Miejski
Praca
Prawo Lokalne
Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dzienniki urzędowe
Finanse i mienie
Zamówienia publiczne
Konkursy
Oświadczenia majątkowe
Biuro Obsługi Mieszkańca
Ogłoszenia informacje i wykazy
Organizacje pozarządowe
Rejestr zmian
Wyszukiwarka
Obsługa Biuletynu
Wybory
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do Sejmu i Senatu 25 październik 2015 r.
Referendum Ogólnokrajowe 2015
Wybory prezydenta RP 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2010
Wybory Parlamentarne 2011
Referendum Gminne 2012
Wybory do Europarlamentu 2014
ePUAP

Referendum 2012

Postanowienie Komisarza Wyborczego o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Gminy Łomianki przed upływem kadencji

Informacja Komisarza Wyborczego w sprawie trybu i zasad powołania Gminnej i Obwodowych Komisji do spraw referendum gminnego

Załącznik do informacji - Wniosek o sporządzenie Aktu Pełnomocnictwa do głosowania

Informacja Komisarza Wyborczego o uprawnieniach przysługujących osobom niepełnosprawnym uprawnionym do udziału w referendum gminnym

Terminy czynności dotyczących udziału osób niepełnosprawnych w referendum

Formularz zgłoszenia - Gminna Komisja ds. Referendum

Formularz zgłoszenia - Obwodowa Komisja ds. Referendum

Postanowienie w sprawie wzoru karty i nakładki Łomianki

Załącznik nr 1 i 2 - wzór karty i nakładki


Obwieszczenie Burmistrza Łomianek z dnia 24 maja 2012 r. o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji ds. referendum oraz lokalach obwodowych komisji ds. referendum przystosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o możliwości glosowania korespondencyjnego przez osoby niepełnosprawne, w referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Gminy Łomianki przed upływem kadencji, zarządzonym na dzień 24 czerwca 2012 roku

Uzupełnienie do obwieszczenia Burmistrza Łomianek z dnia 24 maja 2012 r. z powodu oczywistej pomyłki technicznej podaną do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji ds. referendum oraz lokalach obwodowych komisji ds. referendum przystosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o możliwości glosowania korespondencyjnego przez osoby niepełnosprawne, w referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Gminy Łomianki przed upływem kadencji, zarządzonym na dzień 24 czerwca 2012 roku.

Informacja Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 30 maja 2012 r. o składzie Gminnej Komisji do spraw Referendum w Łomiankach

Postanowienie Nr 6/12 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw Referendum w Łomiankach

SIEDZIBA GMINNEJ KOMISJI DS. REFERENDUM W ŁOMIANKACH POWOŁANA POSTANOWIENIEM NR 6/2012 KOMISARZA WYBORCZEGO W WARSZAWIE Z DNIA 30 MAJA 2012 R., MIEŚCI SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W ŁOMIANKACH PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 115, W SALI NR 5.

Informacja Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 4 czerwca 2012 r. o składach obwodowych komisji do spraw Referendum w Łomiankach

Postanowienie Nr 7/12 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji do spraw Referendum w Łomiankach

Informacja o wyborze przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Gminnej Komisji do spraw Referendum w Łomiankach

Osobowy skład obwodowych komisji ds. referendum (doc.)


INFORMACJA REFERENDALNA O LOKALACH


Postanowienie Komisarza Wyborczego w Warszawie w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 1 w Łomiankach - postanowienie_nr 9

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Warszawie w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 7 w Łomiankach - postanowienie_nr 10

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Warszawie w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 10 w Łomiankach - postanowienie nr 11

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Warszawie w sprawie zmiany w składzie Gminnej Komisji do spraw Referendum w Łomiankach - postanowienie nr 12osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji:Tomasz Dąbrowski
osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji do BIP:Agnieszka Grzybowska
data wytworzenia dokumentu:2012-05-10
data udostępnienia dokumentu:2012-05-10
ostatnia zmiana dokumentu: 2012-06-22   Przez: Joanna Zielke