BIP
e-urząd
Wykaz skrótów
Rada Miejska
Rada Powiatu
Burmistrz
Urząd Miejski
Praca
Prawo Lokalne
Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dzienniki urzędowe
Finanse i mienie
Zamówienia publiczne
Konkursy
Oświadczenia majątkowe
Biuro Obsługi Mieszkańca
Ogłoszenia informacje i wykazy
Organizacje pozarządowe
Rejestr zmian
Wyszukiwarka
Obsługa Biuletynu
Wybory
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do Sejmu i Senatu 25 październik 2015 r.
Referendum Ogólnokrajowe 2015
Wybory prezydenta RP 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2010
Wybory Parlamentarne 2011
Referendum Gminne 2012
Wybory do Europarlamentu 2014
ePUAP

wybory do europarlamentu 2014Składy obwodowych komisji wyborczych z podziałem na funkcje członków komisji[obrazek]

Data wytworzenia dokumentu:   23.05.2014
Data udostępnienia dokumentu: 23.05.2014


Zarządzenie Nr RAG.0050.58.2014 z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr RAG.0050.48.2014 z dnia 5 maja 2014r., w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.[obrazek]

Data wytworzenia dokumentu:   20.05.2014
Data udostępnienia dokumentu: 20.05.2014


Zarządzenie Nr RAG.0050.55.2014 z dnia 12 maja 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr RAG.0050.48.2014 z dnia 5 maja 2014r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.[obrazek]

Data wytworzenia dokumentu:   12.05.2014
Data udostępnienia dokumentu: 12.05.2014
Zarządzenie Nr RAG.0050.48.2014 z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.[obrazek]

Data wytworzenia dokumentu:   5.05.2014
Data udostępnienia dokumentu: 5.05.2014

Harmonogram spotkań członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku[obrazek]

Data wytworzenia dokumentu:   25.04.2014
Data udostępnienia dokumentu: 25.04.2014
Obwieszczenie Burmistrza Łomianek z dnia 25 kwietnia 2014 r.
Na podstawie art. 16 § 1 i art. 61a § 1  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z póż. zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego i o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.[obrazek]


Data wytworzenia dokumentu:   25.04.2014
Data udostępnienia dokumentu: 25.04.2014
Zarządzenie Nr RAG.0050.36.2014 z dnia 8 kwietnia 2014 roku w sprawie upoważnienia do sporządzenia aktu pełnomocnictwa w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 14 maja 2014 r.[obrazek]

Data wytworzenia dokumentu:   8.04.2014
Data udostępnienia dokumentu: 9.04.2014Zarządzenie Nr RAG.0050.25.2014 z dnia 7 marca 2014 roku w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Łomianki miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania tych miejsc do publicznej wiadomości[obrazek]

Data wytworzenia dokumentu:    7.03.2014
Data udostępnienia dokumentu: 7.03.2014
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 lutego 2014 r. o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborców do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych[obrazek]

Data wytworzenia dokumentu: 24.02.2014
Data udostępnienia dokumentu: 7.03.2014


Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego[obrazek]

Data wytworzenia dokumentu: 19.02.2014
Data udostępnienia dokumentu: 7.03.2014Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które zostaną zarządzone na dzień 25 maja 2014 r.[obrazek]

Data wytworzenia dokumentu: 10.02.2014
Data udostępnienia dokumentu: 7.03.2014