BIP
e-urząd
Wykaz skrótów
Rada Miejska
Rada Powiatu
Burmistrz
Urząd Miejski
Praca
Prawo Lokalne
Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dzienniki urzędowe
Finanse i mienie
Zamówienia publiczne
Konkursy
Oświadczenia majątkowe
Biuro Obsługi Mieszkańca
Ogłoszenia informacje i wykazy
Organizacje pozarządowe
Rejestr zmian
Wyszukiwarka
Obsługa Biuletynu
Wybory
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do Sejmu i Senatu 25 październik 2015 r.
Referendum Ogólnokrajowe 2015
Wybory prezydenta RP 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2010
Wybory Parlamentarne 2011
Referendum Gminne 2012
Wybory do Europarlamentu 2014
ePUAP

wybory samorzadowe 2014Uchwała Nr 46 Miejskiej Komisji Wyborczej w Łomiankach z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie odwołania członka obwodowej komisji wyborczej

Uchwała Nr 45 Miejskiej Komisji Wyborczej w Łomiankach z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie odwołania członka obwodowej komisji wyborczej

Uchwała Nr 44 Miejskiej Komisji Wyborczej w Łomiankach z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie odwołania członka obwodowej komisji wyborczej

Osoba odpowiedzialna za wytworzenie informacji:  Sylwia Maksim-Wójcicka
Data wytworzenia informacji: 28.11.2014

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała Nr 43 Miejskiej Komisji Wyborczej w Łomiankach z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie odwołania członka obwodowej komisji wyborczej [obrazek]


Uchwała Nr 42 Miejskiej Komisji Wyborczej w Łomiankach z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie zarządzenie druku kart i harmonogramu wydruku kart do głosowania w ponownym głosowaniu w wyborach Burmistrza Łomianek [obrazek]


Osoba odpowiedzialna za wytworzenie informacji:  Sylwia Maksim-Wójcicka
Data wytworzenia informacji: 25.11.2014
Data udostępnienia informacji: 26.11.2014

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Łomiankach z dnia 24 listopada 2014 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach na Burmistrza Łomianek[obrazek]Uchwała Nr 41 Miejskiej Komisji Wyborczej w Łomiankach z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie harmonogramu posiedzeń Miejskiej Komisji Wyborczej w Łomiankach w okresie 24.11.2014-30.11.2014 [obrazek]


Osoba odpowiedzialna za wytworzenie informacji:  Sylwoa Maksim-Wójcicka
Data wytworzenia informacji: 24.11.2014
Data udostępnienia informacji: 25.11.2014

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała Nr 39 Miejskiej Komisji Wyborczej w Łomiankach z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji[obrazek]


Osoba odpowiedzialna za wytworzenie informacji:  Aleksandra Czyżewska
Data wytworzenia informacji: 24.11.2014
Data udostępnienia informacji: 25.11.2014

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DWW 7202-24B/14 - Postanowienie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie zmiany w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Łomiankach[obrazek]


Osoba odpowiedzialna za wytworzenie informacji:  Dorota Tyrała
Data wytworzenia informacji: 21.11.2014
Data udostępnienia informacji: 24.11.2014

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wybory do Rady Miejskiej w Łomiankach - protokół z wyborów[obrazek]


Osoba odpowiedzialna za wytworzenie informacji:  Małgorzata Skalska
Data wytworzenia informacji: 18.11.2014
Data udostępnienia informacji: 24.11.2014

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA
W ZWIĄZKU Z DRUGĄ TURĄ WYBORÓW NA BURMISTRZA ŁOMIANEK LICZENIE KART PRZEZ OBWODWE KOMISJE WYBORCZE ODBĘDZIE SIĘ 28 LISTOPADA 2014 R. O GODZ. 17.00 W AULI INTEGRACYJNEGO CENTRUM DYDAKTYCZNO SPORTOWEGO, PRZY UL. STASZICA 2 W ŁOMIANKACH[obrazek]

Data wytworzenia informacji: 19.11.2014
Data udostępnienia informacji: 19.11.2014
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Uchwała Nr 38 Miejskiej Komisji Wyborczej w Łomiankach z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie odwołania członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. [obrazek]


Uchwała nr 37 Miejskiej Komisji Wyborczej w Łomiankach z dnia 18 listopada 2014 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach burmistrza Łomianek w dniu 30 listopada 2014 r. [obrazek]


Osoba odpowiedzialna za wytworzenie informacji:  Małgorzata Skalska
Data wytworzenia informacji: 18.11.2014
Data udostępnienia informacji: 19.11.2014

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 36 Miejskiej Komisji Wyborczej w Łomiankach z dnia 16 listopada 2014 r. w sprawie odwołania członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. [obrazek]

Osoba odpowiedzialna za wytworzenie informacji:  Małgorzata Skalska
Data wytworzenia informacji: 16.11.2014
Data udostępnienia informacji: 18.11.2014

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała Nr 35 Miejskiej Komisji Wyborczej w Łomiankach z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie odwołania członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. [obrazek]

Osoba odpowiedzialna za wytworzenie informacji:  Małgorzata Skalska
Data wytworzenia informacji: 14.11.2014
Data udostępnienia informacji: 14.11.2014
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie zmiany w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Łomiankach[obrazek]

Osoba odpowiedzialna za wytworzenie informacji:  Dorota Tyrała
Data wytworzenia informacji: 12.11.2014
Data udostępnienia informacji: 13.11.2014
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LICZENIE KART - INFORMACJA [obrazek]

Data wytworzenia informacji: 10.11.2014
Data udostępnienia informacji: 10.11.2014
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Składy i stanowiska Obwodowych Komisji Wyborczych[obrazek]

Data wytworzenia informacji: 05.11.2014
Data udostępnienia informacji: 06.11.2014
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 29 Miejskiej Komisji Wyborczej w Łomiankach z 30 października 2014 roku w sprawie sprostowania uchwały nr 27 z 24 października 2014 roku[obrazek]

Data wytworzenia informacji: 30.10.2014
Data udostępnienia informacji: 30.10.2014
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie zmian godziny dyżurów[obrazek]

Data wytworzenia informacji: 24.10.2014
Data udostępnienia informacji: 27.10.2014
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych[obrazek]

Data wytworzenia informacji: 24.10.2014
Data udostępnienia informacji: 27.10.2014
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Łomiankach z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Łomiankach w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.[obrazek]

Data wytworzenia informacji: 24.10.2014
Data udostępnienia informacji: 27.10.2014
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Łomiankach z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Łomianek w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.[obrazek]

Data wytworzenia informacji: 24.10.2014
Data udostępnienia informacji: 27.10.2014
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie przyznania numerów list kandydatów[obrazek]

Data wytworzenia informacji: 23.10.2014
Data udostępnienia informacji: 24.10.2014
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informacja o ulicach wchodzących w skład okręgów wyborczych z dnia 23 października 2014 roku[obrazek]

Data wytworzenia informacji: 23.10.2014
Data udostępnienia informacji: 23.10.2014
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informacja miejskiej komisji wyborczej w Łomiankach z dnia 22 października 2014 r. w sprawie losowania członków komisji obwodowych[obrazek]

Data wytworzenia informacji: 22.10.2014
Data udostępnienia informacji: 22.10.2014
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obwieszczenie Burmistrza Łomianek z dnia 17 października 2014 r.a 2011 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego i o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.[obrazek]

Osoba odpowiedzialna za wytworzenie informacji: Tomasz Dąbrowski
Data wytworzenia informacji: 17.10.2014
Data udostępnienia informacji: 17.10.2014
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Termin zgłaszania przez pełnomocników wyborczych lub upoważnione przez nich osoby kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa w dniu 17 października 2014 r.  (w godzinach urzędowania, tj. do godz. 16.00)

Data wytworzenia informacji: 17.10.2014
Data udostępnienia informacji: 17.10.2014
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zgłoszenia kandydatów przez komitety wyborcze na członków obwodowych komisji wyborczych przyjmuje Sekretarz Beata Duch-Kosiorek
( Sekretariat - pok. nr 13) lub pracownicy Biura Rady Miejskiej (pok. nr 3)

Data wytworzenia informacji: 15.10.2014
Data udostępnienia informacji: 15.10.2014
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr XXXIX/ 231/ 2013 z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych[obrazek]

Osoba odpowiedzialna za wytworzenie informacji:  Jan Grądzki
Data wytworzenia informacji: 24.01.2013
Data udostępnienia informacji: 29.01.2013

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pismo nr TOTCIA.042-58978/KG/2014 - Orange Polska [obrazek]

Osoba odpowiedzialna za wytworzenie informacji:  Michał Minda
Data wytworzenia informacji: 30.09.2014
Data udostępnienia informacji: 14.10.2014

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych,wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast  [obrazek]
Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
[obrazek]

Osoba odpowiedzialna za wytworzenie informacji:  Stefan J. Jaworski
Data wytworzenia informacji: 25.08.2014
Data udostępnienia informacji: 7.10.2014
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 29 września 2014 r. w sprawie zmiany w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Łomiankach[obrazek]

Osoba odpowiedzialna za wytworzenie informacji:  Dorota Tyrała
Data wytworzenia informacji: 29.09.2014
Data udostępnienia informacji: 2.10.2014
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie Nr RAG.0050.121.2014 z dnia 29 września 2014 roku w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Łomianki miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania tych miejsc do publicznej wiadomości[obrazek]

Osoba odpowiedzialna za wytworzenie informacji: Tomasz Dąbrowski
Data wytworzenia informacji: 29.09.2014
Data udostępnienia informacji: 1.10.2014
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja Przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim z dnia 24 września 2014 roku o składzie osobowym i siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej oraz harmonogramie dyżurów członków Komisji od dnia 29 września 2014 r. do dnia 7 października 2014 r.[obrazek]

Osoba odpowiedzialna za wytworzenie informacji: Jan Wawrowski
Data wytworzenia informacji: 24.09.2014
Data udostępnienia informacji: 1.10.2014
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej w Łomiankach[obrazek]

tel. 22 76 86 311, 22 76 86 313

Osoba odpowiedzialna za wytworzenie informacji: Małgorzata Skalska
Data udostępnienia informacji: 26.09.2014

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informacja o pierwszym posiedzeniu Miejskiej Komisji Wyborczej[obrazek]

Osoba odpowiedzialna za wytworzenie informacji: Tomasz Dąbrowski
Data wytworzenia informacji: 22.09.2014
Data udostępnienia informacji: 22.09.2014

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 19 września 2014 r.[obrazek]

Osoba odpowiedzialna za wytworzenie informacji: Dorota Tyrała
Data wytworzenia informacji: 19.09.2014
Data udostępnienia informacji: 22.09.2014

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informacja o ukonstytuowaniu Miejskiej Komisji Wyborczej, powołanej do przeprowadzenia wyborów zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. [obrazek]

Data udostępnienia informacji: 18.09.2014
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 1 września 2014 r. w sprawie podziału na okręgi wyborcze, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej[obrazek]

Osoba odpowiedzialna za wytworzenie informacji: Adam Struzik
Data wytworzenia informacji: 1.09.2014
Data udostępnienia informacji: 8.09.2014

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obwieszczenie Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 3 września 2014 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku[obrazek]

Osoba odpowiedzialna za wytworzenie informacji: Jan Żychliński
Data wytworzenia informacji: 3.09.2014
Data udostępnienia informacji: 8.09.2014

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obwieszczenie Burmistrza Łomianek z dnia 5 września 2014 r. o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.[obrazek]

Osoba odpowiedzialna za wytworzenie informacji: Tomasz Dąbrowski
Data wytworzenia informacji: 5.09.2014
Data udostępnienia informacji: 5.09.2014

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ustawowe terminy czynności wyborczych[obrazek]

Data udostępnienia informacji: 29.08.2014

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informacja Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 22 sierpnia 2014 r. o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych[obrazek]

Osoba odpowiedzialna za wytworzenie informacji: Dorota Tyrała
Data wytworzenia informacji: 22.08.2014
Data udostępnienia informacji: 25.08.2014

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które zostaną zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.[obrazek]

Załącznik nr 1 - Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie niebędącej miastem na prawach powiatu[obrazek]
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie niebędącej miastem na prawach powiatu[obrazek]
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przyjęciu obowiązków Pełnomocnika Wyborczego będącego jednocześnie Pełnomocnikiem Finansowym [obrazek]
Załącznik nr 4 - Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednym województwie[obrazek]
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednym województwie[obrazek]
Załącznik nr 6 - Oświadczenie o przyjęciu obowiązków Pełnomocnika Wyborczego[obrazek]
Załącznik nr 7 - Oświadczenie o przyjęciu obowiązków Pełnomocnika Finansowego[obrazek]
Załącznik nr 8 - Wykaz obywateli popierających utworzenie komitetu wyborczego wyborców ...[obrazek]
Załącznik nr 9 - Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów w więcej niż w jednym województwie[obrazek]
Załącznik nr 10 - Oświadczenie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów w więcej niż w jednym województwie[obrazek]

Osoba odpowiedzialna za wytworzenie informacji: Stefan Jaworski
Data wytworzenia informacji: 30.06.2014
Data udostępnienia informacji: 19.08.2014

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta w wyborach, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.[obrazek]
Załącznik nr 1 - Zgłoszenie kandydata na ... w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.[obrazek]
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie[obrazek]
Załącznik nr 3 - Oświadczenie lustracyjne[obrazek]
Załącznik nr 4 - Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego[obrazek]

Osoba odpowiedzialna za wytworzenie informacji: Stefan Jaworski
Data wytworzenia informacji: 30.06.2014
Data udostępnienia informacji: 19.08.2014

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach niebędących miastami na prawach powiatu, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.[obrazek]

Załącznik nr 1 - Zgłoszenie listy kandydatów na radnych w wyborach do Rady ..., zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.[obrazek]
Załącznik nr 2 - Lista kandydatów[obrazek]
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie[obrazek]
Załącznik nr 4 - Oświadczenie lustracyjne[obrazek]
Załącznik nr 5 - Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego[obrazek]
Załącznik nr 6 - Oświadczenie kandydata - obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem Polskim[obrazek]

Osoba odpowiedzialna za wytworzenie informacji: Stefan Jaworski
Data wytworzenia informacji: 30.06.2014
Data udostępnienia informacji: 19.08.2014

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.[obrazek]
Załącznik nr 1 - Zgłoszenie listy kandydatów na radnych w wyborach do Rady..., zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.[obrazek]
Załącznik nr 2 - Lista kandydatów[obrazek]
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie[obrazek]
Załącznik nr 4 - Oświadczenie lustracyjne[obrazek]
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o złożeniu  oświadczenia lustracyjnego[obrazek]

Osoba odpowiedzialna za wytworzenie informacji: Stefan Jaworski
Data wytworzenia informacji: 30.06.2014
Data udostępnienia informacji: 19.08.2014


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie Nr 93 Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2014 r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic m. st. Warszawy[obrazek]


Osoba odpowiedzialna za wytworzenie informacji: Jacek Kozłowski
Data wytworzenia informacji: 7.03.2014
Data udostępnienia informacji: 6.06.2014


Osoba odpowiedzialna za udostępnieni informacji: Agnieszka Grzybowska