BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach
Ostatnia aktualizacja strony: 06.12.2021, 12:39

herb ŁomiankiRodzaj: gmina miejsko-wiejska
Województwo: mazowieckie
Powiat: warszawski zachodni
Adres Urzędu: Warszawska 115, 05-092 Łomianki
Kontakt: tel.:  (22) 768-63-24
Fax: (22) 768-63-02

www.lomianki.pl
e-mail: um@poczta.lomianki.pl

Pow. całkowita gminy - 38,06 km2

Liczba ludności zameldowanych na pobyt stały:

 • na dzień 31.12.2007 r. było 20.748 mieszkańców 
 • na dzień 31.12.2008 r. było 21.150 mieszkańców 
 • na dzień 31.12.2009 r. było 21.667 mieszkańców  
 • na dzień 31.12.2010 r. było 22.193 mieszkańców 
 • na dzień 31.12.2011 r. było 22.624 mieszkańców 
 • na dzień 31.12.2012 r. było 22.999 mieszkańców 
 • na dzień 31.12.2013 r. było 23.366 mieszkańców 
 • na dzień 31.12.2014 r. było 23.660 mieszkańców 
 • na dzień 31.12.2015 r. było 23.986 mieszkańców 
 • na dzień 31.12.2016 r. było 24.328 mieszkańców 
 • na dzień 31.12.2017 r. było 24.656 mieszkańców 
 • na dzień 31.12.2018 r. było 25.058 mieszkańców 
 • na dzień 31.12.2019 r. było 25.465 mieszkańców 
 • na dzień 31.12.2020 r. było 25.902 mieszkańców

Liczba mieszkańców według stanu na dzień 31.12.2020 r. w poszczególnych miejscowościach:

 • Dąbrowa - 161
 • Dziekanów Leśny - 2.378
 • Dziekanów Nowy -457
 • Dziekanów Polski -  1.117
 • Kępa Kiełpińska - 88
 • Kiełpin -  1.919
 • Łomianki - 16.079
 • Łomianki Dolne - 2.909
 • Sadowa -794

Burmistrz: Małgorzata Żebrowska-Piotrak
tel.: (22) 768 63 01
e-mail: sekretariat@poczta.lomianki.pl 

Zastępca Burmistrza do spraw społecznych: Witold Gawda
tel.: (22) 768 63 01
e-mail: sekretariat@poczta.lomianki.pl 

Skarbnik: Hanna Dąbrowska
tel.: (22) 768 63 01
e-mail: sekretariat@poczta.lomianki.pl

Sekretarz: Artur Gajowniczek
tel.: (22) 768 63 01
e-mail: sekretariat@poczta.lomianki.pl 

Przewodnicząca Rady Miejskiej: Maria Pszczółkowska
e-mail: biuro.rady@poczta.lomianki.pl 

Interesantów w sprawach skarg i wniosków przyjmują:

 • burmistrz w każdy poniedziałek w godz. 15.00-17.00,
 • pracownicy urzędu przyjmują codziennie w godzinach pracy urzędu.

Godziny przyjęć interesantów:

 • Biuro Obsługi Mieszkańców, ul. Warszawska 115
  poniedziałek w godz. 10:00-18:00
  pozostałe dni w godz. 8.00-16.00
do góry