BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

FORMULARZE PODATKOWE

FORMULARZE PODATKOWE

1. Podatek od  nieruchomości 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości  (Dz. U. z 2019r., poz. 1104)

2. Podatek rolny

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny  (Dz. U. z 2019 r., poz. 1105)

3. Podatek leśny

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach  i deklaracji na podatek leśny  (Dz. U. z 2019 r., poz. 1126)

4. Podatek od środków transportowych:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych  (Dz. U. z 2018 r., poz. 2436)

DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych  

DT-1/A  Załącznik do deklaracji DT-1

5. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXII/189/2020 Rady Miejskiej w Łomiankach  z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 19.03.2020r. poz. 3718):

1. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zabudowanej budynkiem jednorodzinnym (opłata zależna od liczby mieszkańców)    

2. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zabudowanej budynkiem wielorodzinnym (opłata zależna od zużycia wody)    

6. Powiadomienia SMS/E-MAIL

Oświadczenie wyrażenia zgody (rezygnacji) na powiadomienia SMS/E-MAIL

7. Pelnomocnictwa

UPL-1 Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej

OPL-1 Zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej

UPL-1P Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej

OPL-1P Zawiadomienia o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej

PPS-1 Pełnomocnictwo szczególne

OPS-1 Zawiadomienia o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego

PPD-1 Pełnomocnictwo do doręczeń

OPD-1 Zawiadomienia o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń

 

Formularze podatkowe można składać za pośrednictem ePUAP.

osoba odpowiedzialna za wytworzenie informacji: Małgorzata Kępa

Metadane

Data publikacji : 05.01.2006
Data modyfikacji : 26.01.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Osoba modyfikująca informację:
Agata Zakrzewska

Opcje strony

do góry