BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

FORMULARZE PODATKOWE

FORMULARZE DO POBRANIA [obrazek]:
1. dla osób fizycznych:
Informacja na podatek od nieruchomości IN-1
Załącznik – Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości ZN-1
Informacja na podatek rolny IR-1 
Załącznik – Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym ZR-1
Informacja na podatek leśny IL-1 
Załącznik – Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym ZL-1

2. dla osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej:
Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 
Załącznik – Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości ZN-1
Deklaracja na podatek rolny DR-1
Załącznik – Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym ZR-1
Deklaracja na podatek leśny DL-1 
Załącznik – Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym ZL-1

3. dla podatników podatku od środków transportowych:
Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 
Załącznik do deklaracji DT-1 DT-1/A

4. dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych:
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (doc)

osoba odpowiedzialna za wytworzenie informacji: Małgorzata Kępa

Metadane

Data publikacji : 05.01.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:

Opcje strony

do góry