BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

GODZINY PRACY URZĘDU, ADRESY, TELEFONY

Urząd Miejski w Łomiankach
ul. Warszawska 115
tel. (22) 768 63 24
fax (22) 768 63 02

www.lomianki.pl
e-mail: um@poczta.lomianki.pl
 
Numeru skrytki  ePUAP
/i8d7kiw66y/SkrytkaESP
 
Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek 10.00 - 18.00,
pozostałe dni 8.00 - 16.00

Szanowni Państwo!
Informujemy, że od 1 sierpnia 2011 r. obsługę kasową Urzędu Miejskiego w Łomiankach oraz jednostek organizacyjnych Gminy Łomianki prowadzi Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach przy ul. Szpitalnej 8.

Wniosek składa się do organu dowolnej gminy na terytorium RP.
Urząd Miejski w Łomiankach
ul. Warszawska 115, pok. 6
tel. 22 76 86 310 lub – 332
  • poniedziałek od godz. 10.00 do godz. 17.30
  • wtorek - piątek  od godz. 8.00 do godz. 15.30

Obsługa interesantów w TPP odbywa się na jednym stanowisku roboczym.
OSOBY ODBIERAJĄCE PASZPORTY OBSŁUGIWANE SĄ POZA KOLEJNOŚCIĄ:

Wnioski o wydanie paszportu przyjmowane są:

  • poniedziałek godz. 12.00 – 13.00 oraz godz. 15.00 – 16.00
  • wtorek- piątek godz. 9.00 – 10.00 oraz godz. 14.00 – 15.00 
 
ul. Warszawska 115
(22) 768 63 24 fax (22) 768 63 02
 
Biuro Obsługi Mieszkańca 768-63-24
Sekretariat Burmistrza 768-63-01

Pierwszy zastępca burmistrza
Drugi zastępca burmistrza
Skarbnik

768-63-01
 
Sekretarz 768-63-01

Wydział Administracyjno-Organizacyjny

768-63-69
Referat Spraw Obywatelskich 768-63-10
Referat Informatyki 768-63-09
Referat Kadr i Płac 768-63-25
Wydział Rozliczeń Finansowych Budżetu 768-63-26, 768-63-15, 768-63-29
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych 768-63-17, 768-63-08, 768-63-18
Urząd Stanu Cywilnego 768-63-22
Pełnomocnik Burmistrza ds. ochrony informacji niejawnych 768-63-01
 
ul. Warszawska 71
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych 768-62-37, 768-62-30
Wydział Gospodarki Przestrzennej 768-62-33, 768-62-34
Wydział Geodezji 768-62-06, 768-62-05
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej 768-62-08, 768-62-24
 
ul. Staszica 2 (budynek ICDS - wejście od boiska)
Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej  768-62-18, 768-62-15, 768-62-03,
  22 768 62 22, 22 768 62 21, 516-768-500
 
ul. Staszica 2 (budynek ICDS - II piętro)
Wydział Edukacji 768-62-41, 768-62-19, 768-62-11, 768-62-12, 768 62 42, 768-62-56
 
Świetlica Miejska w Burakowie, ul. Parkowa 2
Wydział Funduszy Zewnętrznych i Działalności Gospodarczej

22 768-62-10
22 888 98 41

 

ICDS, ul. Staszica 2, Łomianki
tel. 22 733 72 83 w poniedziałki i czwartki  

Filia Wydziału Komunikacji i Transportu
Starostwa Warszawskiego Zachodniego
Łomianki, ul. Staszica 2 (budynek ICDS - wejście od boiska)

poniedziałek od 10.00 do 18.00- rejestracja pojazdów do 17.30
wtorek - piątek od 8.00 do 16.00- rejestracja pojazdów do 15.30
 
Prawa jazdy tel. (22) 888 98 75
Rejestracja pojazdów

tel. (22) 888 98 76

  fax: (22) 888 9877


Stosownie do postanowień ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się ( Dz. U. Nr 209, poz. 1243) od 1 kwietnia  br. w Urzędzie Miejskim w Łomiankach istnieje możliwość korzystania z usług tłumacza języka migowego w celu usprawnienia procesu komunikacji podczas załatwiania spraw  w urzędzie. Zgodnie z art. 12 ust. 1 ww. ustawy osoba uprawniona zobowiązana jest zgłosić chęć korzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody  komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy  z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016).  Obecnie korzystamy z usług tłumaczy zewnętrznych. Zgłoszeń należy dokonywać w Biurze Obsługi Mieszkańca w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 115 bądź telefonicznie (przez osoby trzecie) pod numerem telefonu 0-22 768 63 24.

Metadane

Data publikacji : 13.08.2009
Data modyfikacji : 04.06.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Osoba modyfikująca informację:
Marta Nowicka

Opcje strony

do góry