BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Wykreślenie wpisu z ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie

WYMAGANE DOKUMENTY:
Zawiadomienie o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich.

OPŁATY:
Brak.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU I ODBIORU:
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Łomiankach,pok. 0.16, ul. Staszica 2.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Łomiankach,pok. 0.16, ul. Staszica 2, tel. 22 768 62 10

TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 1 miesiąca.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

UWAGI:
Brak.

PODSTAWA PRAWNA: 

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020. 256 t.j.)
  2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. 2019. 238 t.j.)
  3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz.U.2017.2166 t.j.)

ZAŁĄCZNIKI: 

1.Wniosek o wykreślenie wpisu z ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie

 

Metadane

Data publikacji : 27.05.2004
Data modyfikacji : 28.02.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Osoba modyfikująca informację:
Agata Zakrzewska

Opcje strony

do góry