BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Zmiana we wpisie do ewidencji pól biwakowych

WYMAGANE DOKUMENTY:
Zgłoszenie o zmianę we wpisie do ewidencji pól biwakowych.
 
OPŁATY:
Nie stosuje się.
 
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU I ODBIORU:
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej - ul. Parkowa 2, tel. 22 768 62 10

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej - ul. Parkowa 2, tel. 22 768 62 10
 
TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 7 dni.
 
TRYB ODWOŁAWCZY:
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia otrzymaniadecyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
 
UWAGI:
Zmiany zgłaszane w ewidencji pól biwakowych mogą dotyczyć: 
1. zmiany liczby miejsc noclegowych, 
2. zmiany działalności sezonowej na stałą lub stałej na sezonową, a takżezmiany trwania sezonu.
 
PODSTAWA PRAWNA: 
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020. 256 t.j.).
2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. 2019. 238 t.j.)
3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz.U.2017.2166 t.j.)
 
ZAŁĄCZNIKI: 

Metadane

Data publikacji : 27.05.2004
Data modyfikacji : 19.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Osoba modyfikująca informację:
Marta Nowicka

Opcje strony

do góry