BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Wpis do ewidencji pól biwakowych

WYMAGANE DOKUMENTY:

Do wniosku należy dołączyć:

1. opis obiektu potwierdzający stopień spełnienia przez ten obiekt wymagań dla rodzaju pole biwakowe, stanowiący załącznik do wniosku,

2. dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań budowlanych, przeciwpożarowych i sanitarnych, o których mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 roku w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie,

3. dowód wniesienia opłaty za dokonanie oceny spełnienia przez obiekt hotelarski wymagań niezbędnych do zaszeregowania obiektu do rodzaju - pole biwakowe.

OPŁATY:

Opłata za dokonanie oceny spełnienia przez obiekt hotelarski wymagań niezbędnych do zaszeregowania obiektu do rodzaju - pole biwakowe w wysokości 100,- zł.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU I ODBIORU:

Referat Funduszy Zewnętrznych i Działalności Gospodarczej, Urząd Miejski w Łomiankach, ul. Parkowa 2, tel.22 888 98 56 lub 666 834 548

 JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Funduszy Zewnętrznych i Działalności Gospodarczej, Urząd Miejski w Łomiankach, ul. Parkowa 2, tel.22 888 98 56 lub 666 834 548

TERMIN ODPOWIEDZI:

Do 1 miesiąca.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

UWAGI:

Organem właściwym do wydania decyzji w sprawie zaszeregowania pola biwakowego jest Burmistrz Łomianek.

 PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2022.2000)

2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (t.j. Dz.U. 2020.2211 ze zmianami)

3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz.U. 2017.2166)

4. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie opłat związanych z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego (Dz. U. 2011.10.54)

Metadane

Data publikacji : 27.05.2004
Data modyfikacji : 26.04.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Osoba modyfikująca informację:
Marta Nowicka

Opcje strony

do góry