BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Przyjmowanie zawiadomień o zaprzestaniu wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Zawiadomienie o zaprzestaniu wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką
2. Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie  przewozu osób taksówką

OPŁATY:
Brak

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU I ODBIORU:
Referat Funduszy Zewnętrznych i Działalności Gospodarczej, ul.Parkowa 2, tel.22 888 98 56 lub 666 834 548 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej - ul. Parkowa 2
Tel. 22 768 62 10

TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 1 miesiąca.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

UWAGI:
Brak.

PODSTAWA PRAWNA: 
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020. 256 t.j.)
2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. 2019. 2140 t.j. ze zmianami)
3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 poz. 916).     

Metadane

Data publikacji : 27.05.2004
Data modyfikacji : 16.03.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Marta Nowicka
Osoba modyfikująca informację:
Marta Nowicka

Opcje strony

do góry