BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Wydawanie zaświadczeń potwierdzających dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.    Wniosek o wydanie zaświadczenia.

2.    Dowód wniesienia opłaty.

OPŁATY:

Osoba wnosząca o wydanie zaświadczenia zobowiązana jest wnieść opłatę skarbową w wysokości 17 zł.

Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy:

nr 63 8009 0007 0000 1658 2001 0001     

Urząd Miejski w Łomiankach, ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU I ODBIORU:

Referat Funduszy Zewnętrznych i Działalności Gospodarczej, Urząd Miejski w Łomiankach, ul. Parkowa 2, tel. 22 888 98 56 lub 666 834 548 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Funduszy Zewnętrznych i Działalności Gospodarczej, Urząd Miejski w Łomiankach, ul. Parkowa 2, tel. 22 888 98 56 lub 666 834 548 

TERMIN ODPOWIEDZI:

Do 7 dni.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Brak.

PODSTAWA PRAWNA:

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2022.2000 ze zmianami).
  2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. 2023.165 ze zmianami).
  3. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. 2023.221 ze zmianami).
  4. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. 2018.650 ze zmianami).
  5. Uchwała Rady Miejskiej w Łomiankach Nr III/19/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i zasad usytuowania na terenie Gminy Łomianki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
  6. Uchwała Rady Miejskiej w Łomiankach Nr XLII/480/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie Gminy Łomianki.
  7. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. 2022.2142 ze zmianami).

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 27.05.2004
Data modyfikacji : 10.05.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Osoba modyfikująca informację:
Marta Nowicka

Opcje strony

do góry