BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Sprostowanie aktu stanu cywilnego

Jednostka prowadząca sprawę:
Urząd Stanu Cywilnego
Adres: ul. Warszawska 115
 05-092 Łomianki, pok. nr. 4
 22 76 86 322, fax: 22 76 86 301

Podstawa prawna:

•    Art. 35 ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U z 2014 r. poz. 1741 ze zm.)
•    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz.U z 2015r. poz.194)
•    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 5 lutego 2015 r. w sprawie przenoszenia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 204)
•    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 225)
•    Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (t.j.  Dz. U z 2015 r. poz. 783 ze zm.)
•    Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j.  Dz.U. z 2013  r.  poz. 267 ze zm.)

I.   DOKUMENTY  OD  WNIOSKODAWCY:
•    Wniosek o sprostowanie treści aktu stanu cywilnego [obrazek]
•    Dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy (do wglądu)
•    Zagraniczny dokument stanu cywilnego wraz z urzędowym tłumaczeniem dokumentu na język polski, archiwalny akt stanu cywilnego w postaci uwierzytelnionego odpisu, wpisu lub reprodukcji – jeżeli stanowią one podstawę sprostowania.

II.  OPŁATA  SKARBOWA:  39 zł

Opłatę skarbową uiszcza się na konto Urzędu Miasta Łomianki:
Mazowiecki Bank Spółdzielczy
63 8009 0007 0000 1658 2001 0001

III.   TERMIN  I TRYB  REALIZACJI:

Bez zbędnej zwłoki.

IV. JEDNOSTKA  ODPOWIEDZIALNA:


Urząd Stanu Cywilnego
Adres: ul. Warszawska 115
 05-092 Łomianki, pok. nr. 4
 22 76 86 322, fax: 22 76 86 301

V. TRYB  ODWOŁAWCZY:

Odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem tutejszego urzędu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie sprostowania.

VI.  UWAGI:
 
Wniosek składa się do kierownika urzędu stanu cywilnego zgodnie z miejscem sporządzenia aktu, który podlega sprostowaniu. Sprostowania aktu stanu cywilnego dokonuje się na wniosek osoby, której akt dotyczy lub jej przedstawiciela ustawowego, na wniosek osoby mającej w tym interes prawny lub prokuratora.

Metadane

Data publikacji : 12.11.2015
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Leszek Giziński
Osoba udostępniająca informację:

Opcje strony

do góry