BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

https://bip.lomianki.pl/bip/biuro-obslugi-mieszkanc/urzad-stanu-cywilnego/7208,Przyznanie-Medali-za-Dlugoletnie-Pozycie-Malzenskie.html
23.07.2024, 03:56

Przyznanie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

Jednostka prowadząca sprawę:
Urząd Stanu Cywilnego
Adres: ul. Warszawska 115
 05-092 Łomianki, pok. nr. 4
 22 76 86 322, fax: 22 76 86 302

Podstawa prawna:
•    Art. 19 ustawy  z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz.U. Nr 90 poz. 450 ze zm.)
•    Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 roku (Dz. U. Nr 277, poz. 2743 ze zm.) w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów

I. DOKUMENTY  OD  WNIOSKODAWCY:

Dowody osobiste małżonków (do wglądu).

II.  OPŁATA  SKARBOWA:     
        Brak

III.   TERMIN  I TRYB  REALIZACJI:
Do sześciu miesięcy od daty przyznania odznaczeń przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
V. JEDNOSTKA  ODPOWIEDZIALNA:  
      Urząd Stanu Cywilnego
      Adres: ul. Warszawska 115
      05-092 Łomianki, pok. nr. 4
      22 76 86 322, fax: 22 76 86 302

VI. TRYB  ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VII.  UWAGI:
Zgłoszenia może dokonać jedno z małżonków lub członek rodziny zgodnie z miejscem zamieszkania małżonków..
 

Metadane

Data publikacji : 12.11.2015
Data modyfikacji : 22.02.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Leszek Giziński
Osoba udostępniająca informację:
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Żebrowska

Opcje strony