BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Jednostka prowadząca sprawę:
Urząd Stanu Cywilnego
Adres: ul. Warszawska 115
 05-092 Łomianki, pok. nr. 4
 22 76 86 322, fax: 22 76 86 301

Podstawa prawna:
•    art. 37 ustawa  z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego. (Dz. U z 2014 r., poz. 1741 ze zm.)
•    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dni 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 194)
•    Rozporządzenie  Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia  5 lutego 2015 roku w sprawie przenoszenia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 204)
•    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 225)
•    Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada  2006 r. (t.j. Dz. U z 2015 r., poz. 783 ze zm.)
•    Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz .U. z 2013 r.  poz. 267 ze zm.)

I.   DOKUMENTY  OD  WNIOSKODAWCY:
•    Wniosek o uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu), [obrazek]
•    Dokument tożsamości wnioskodawcy (do wglądu),
•    Zagraniczny dokument stanu cywilnego wraz z urzędowym tłumaczeniem dokumentu na język polski, archiwalny akt stanu cywilnego w postaci uwierzytelnionego odpisu, wpisu lub reprodukcji – jeżeli stanowią one podstawę uzupełnienia.

II.  OPŁATA  SKARBOWA:  39  zł

Opłatę skarbową uiszcza się na konto Urzędu Miasta Łomianki:
Mazowiecki Bank Spółdzielczy
63 8009 0007 0000 1658 2001 0001
                                                                      
III.   TERMIN  I TRYB  REALIZACJI  ODPOWIEDZI:

Bez zbędnej zwłoki.

IV. JEDNOSTKA  ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego
Adres: ul. Warszawska 115
 05-092 Łomianki, pok. nr. 4
 22 76 86 322, fax: 22 76 86 301

V. TRYB  ODWOŁAWCZY:  

Odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem tutejszego  urzędu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie uzupełnienia.

VI.  UWAGI:

Wniosek składa się do kierownika urzędu stanu cywilnego zgodnie z miejscem sporządzenia aktu,  który podlega   uzupełnieniu. Uzupełnienia aktu stanu cywilnego dokonuje się na wniosek osoby, której akt dotyczy lub jej przedstawiciela ustawowego, na wniosek osoby mającej w tym interes prawny lub prokuratora.

Metadane

Data publikacji : 12.11.2015
Data modyfikacji : 22.02.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Leszek Giziński
Osoba udostępniająca informację:
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Żebrowska

Opcje strony

do góry