BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli

Podstawa prawna:
1) art. 32 ust. 5 i art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)
2) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256)
 
Opis ogólny:
 
Jeżeli droga dziecka pięcioletniego i sześcioletniego z domu do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, niepublicznego przedszkola, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 21 ust. 1  ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, w których gmina zapewniła tym dzieciom warunki spełniania obowiązku szkolnego oraz realizacji prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego przekracza 3 km, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka lub zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice. 
 
Jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka przekracza:
3  km – w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych, 
4 km – w przypadku uczniów klas V-VIII szkół podstawowych, 
obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, a do ukończenia przez dziecko 7 lat - także zwrot kosztów przejazdu opiekuna dziecka środkami komunikacji publicznej.
 
Przejazdy liniami lokalnymi na terenie gminy Łomianki są bezpłatne.
 
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek rodzica, 
2. Zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły (przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego) lub potwierdzenie na wniosku.
 
Opłaty:
nie dotyczy
 
Termin załatwienia sprawy:
do 1 miesiąca od złożenia wniosku 
Uwaga: ze względu na konieczność organizacji dowozu dzieci od 1 września każdego roku, wnioski powinny być składane do 15 sierpnia każdego roku.  
 
Miejsce złożenia wniosku:
Biuro Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Łomiankach, 
ul. Warszawska 115, pok. 1 
tel.: 22 768-63-24 
 
Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Łomiankach
ul. Staszica 2 (ICDS I piętro)
tel. 22 768-62-11


Wnioski do pobrania:

Wniosek o bezpłatny transport ucznia i opiekę podczas przewozu do szkoły/przedszkola
Wniosek o zwrot kosztów dojazdu ucznia do szkoły/przedszkola

 

Metadane

Data publikacji : 14.05.2014
Data modyfikacji : 19.01.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Kowalska
Osoba udostępniająca informację:
Osoba modyfikująca informację:
Marta Nowicka

Opcje strony

do góry