BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

https://bip.lomianki.pl/bip/biuro-obslugi-mieszkanc/wydzial-edukacji/placowki-niepubliczne/niepubliczne-przedszkol/7263,Niepubliczne-przedszkola-WNIOSKI-I-FORMULARZE.html
2022-09-30, 23:54

Niepubliczne przedszkola - WNIOSKI I FORMULARZE

Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Łomianki [obrazek]
Informacja o aktualnej liczbie uczniów [obrazek]
Wniosek o udzielenie dotacji dla szkoły / przedszkola / innej formy wychowania przedszkolnego[obrazek]

Rozliczenie przekazanej dotacji [obrazek]
Dane uzupełniające do rejestru szkół i placówek oświatowych (RSPO) [obrazek]

Oświadczenie rodzica o miejscu zamieszkania dziecka [obrazek]
Wniosek o zmianę we wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych [obrazek]
Wniosek o wykreślenie z ewidencji szkół i placówek niepublicznych[obrazek]
Informacja o warunkach lokalowych [obrazek]
 
Uchwała Nr XV/114/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 29 sierpnia 2019 roku
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli
i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Łomianki przez inne niż Gmina Łomianki
osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji
 
 

Metadane

Data publikacji : 16.06.2017
Data modyfikacji : 27.05.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Leszek Giziński
Osoba udostępniająca informację:
Osoba modyfikująca informację:
Marta Nowicka

Opcje strony