BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

https://bip.lomianki.pl/bip/biuro-obslugi-mieszkanc/wydzial-edukacji/placowki-niepubliczne/niepubliczne-szkoly-pod/7267,Niepubliczne-szkoly-podstawowe-WNIOSKI-I-FORMULARZE.html
17.06.2024, 18:31

Niepubliczne szkoły podstawowe - WNIOSKI I FORMULARZE

Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Łomianki [obrazek]
Informacja o aktualnej liczbie uczniów [obrazek]
Wniosek o udzielenie dotacji dla szkoły / przedszkola / innej formy wychowania przedszkolnego [obrazek]
Rozliczenie przekazanej dotacji [obrazek]
Dane uzupełniające do rejestru szkół i placówek oświatowych (RSPO) [obrazek]

Oświadczenie rodzica o miejscu zamieszkania dziecka [obrazek]

Wniosek o zmianę we wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych 
 
 

Metadane

Data publikacji : 16.06.2017
Data modyfikacji : 27.05.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Pilarska
Osoba udostępniająca informację:
Osoba modyfikująca informację:
Marta Nowicka

Opcje strony