BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

https://bip.lomianki.pl/bip/biuro-obslugi-mieszkanc/wydzial-edukacji/rekrutacja/rekrutacja-202021/10023,Zasady-rekrutacji-do-klas-I-szkol-podstawowych-prowadzonych-przez-Gmine-Lomianki.html
19.07.2024, 04:53

Zasady rekrutacji do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łomianki na rok szkolny 2020/2021

Metadane

Data publikacji : 07.02.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Marta Nowicka

Opcje strony